Prof.Dr. HÜSEYİN ÖZTÜRK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

   hozturk@gantep.edu.tr      (0342) 317 14 29      1429  
Spor Bilimleri Temel Alanı  Rekreasyon  Rekreasyon Yönetimi  Terapatik ve Ticari Rekreasyon  Spor Turizmi

Duyuru / Döküman

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
SPOR BİLİMLERİNDE ÖNCÜ VE ÇAĞDAŞ ÇALIŞMALAR

Yayın Yeri: Duvar Yayınları
ISBN: 978-625-6945-78-4, TÜRKİYE, İzmir, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Current Debates on Social Sciences

Yayın Yeri: Bilgin Kültür Sanat Yayınları
ISBN: 978-625-6925-27-4, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Social Skills Of Gifted Students Within The Context Of Inclusive Education: Türkiye, Poland, Portugal

Yayın Yeri: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK
ISBN: 978-625-397-240-0, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
Spor Bilimleri Alanında Yeni Trendler

Yayın Yeri: Duvar Yayınları
ISBN: 978-625-8261-71-4, TÜRKİYE, İzmir, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX

Yayın Yeri: İKSAD
ISBN: 978-625-7636-59-9, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX

Yayın Yeri: iksad yayınevi
ISBN: 978-625-7636-59-9, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Ahî Evran Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları-XII

Yayın Yeri: iksad yayınevi
ISBN: 978-625-8007-92-3, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Current Studies in Social Sciences

Yayın Yeri: ISRES Publishing
ISBN: 978-605-73797-1-9, TÜRKİYE, Konya, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
9
KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRKDÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IV

Yayın Yeri: iksad
ISBN: 978-625-7139-87-8, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

53 Adet
1
Emniyet Teşkilatı Mensuplarında Sporun İçsel Motivasyon ve Mental Dayanıklılığa Etkisi (Gaziantep İli Örneği)

Avşar Ömer, ÖZTÜRK HÜSEYİN, ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Asos İndeks,google scholar
2
A RESEARCH ON THE FACTORS INFLUENCING WHY CHILDREN ARE EFFECTIVE IN SENDING THE PARENTS TO THE VOLLEYBALL SCHOOL

BİLGİÇ Fatma Beyza, BİLGİÇ MURAT, ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC, Microsoft Academic ,Google ScholarJournal Index ,SHERPA/RoMEO
3
Covıd-19 Pandemi Sürecinde Alışveriş Merkezlerine Gelen Kişilerin Rekreasyon Ürünleri Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  idealonline, index copernicus, ESJI, Asos indeks, türk eğitim indeksi
4
Sportif Faaliyetlere Katılan Öğrencilerin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Asos İndeks, idealonline, ROAD, Directory of, Research Journals Indexing (DRJI)
5
Sağlık Çalışanlarının Rekreasyon Faaliyet Olarak Parkları Kullanımlarının İncelenmesi (Gaziantep Büyükşehir Belediye Örneği)

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Türkiye Spor Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  https://dergipark.org.tr/tr/pub/tusbid
6
Covid-19 Pandemisinin Öğretmenlerde Mental, Fiziksel Sağlık ve Yaşam Doyum Düzeylerine Etkisi (Gaziantep İli)

EKŞİ Mehmet, ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Ulusal Kinesyoloji Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index,ASOS, google..
7
Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktiviteye Yönelik Tutumları

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Eurasian Research in Sport Science •
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  http://www.turkegitimindeksi.com/Default.aspx , https://search.crossref.org/,
8
Investıgatıon of Superstıtıous Behavıor of Amateur Football Players

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR Dizin
9
25 Yaş Üstü Kadınlara Uygulanan 8 Haftalık Mini-Trambolin Egzersizlerinin Vücut Kompozisyonuna Etkisi

İşeri Mehmet Cevher,MENDEŞ BEKİR,ÖZTÜRK HÜSEYİN,Bingölbalı Abdullah
Yayın Yeri: International Journal of Socıal, Humanıtıes and Admınıstratıve Scıences
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),Scientific World Index ( SCIWIN),Cosmos
10
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Eğitim Almak İsteyen Aday Öğrencilerin Fiziksel Aktivite İçeren Oyunları Oynamaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

HACICAFEROĞLU SERKAN,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Journal of Socıal and Humanıtıes Scıences Research (JSHSR)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Social Science Research Network (SSRN), Scientific World Index, GeneralImapctFac
11
İp Atlama Egzersizinin Çocuklarda Bazı Fiziksel Uygunluk Bileşenlerine Etkisi

İŞERİ Mehmet Cevher,MENDEŞ BEKİR,ÖZTÜRK HÜSEYİN,BİNGÖLBALI Abdullah
Yayın Yeri: Socıal Scıences Studıes Journal (SSSJournal)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Social Science Research Network (SSRN),Directory of Research Journals Indexing (
12
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Spor Tesislerinin Öğrencilere Hangi Değerleri Kazandırdığının Değerlendirilmesi

ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK HÜSEYİN,KOÇ SELAHATTİN
Yayın Yeri: International Socıal Scıences Studıes Journal
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Directory of Research Journals Indexing (DRJI), International Index Copernicus ,
13
Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi Üyelerinin Spor Markasına Yönelik Tutumları

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Gazi Journal of Physical Education and Sport Sciences
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Dergi park
14
Rural Mıddle School Students’ Attıtudes Towards Sports

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sports.
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Sobiad
15
Sponsorshıp in Classıcal Olympıc Games

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sports.
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Doi
16
The impact of sport activities on basic motor skills of children with autism

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Pedagog. psychol. med.-biol. probl. phys. train. sports
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Web of Science Core Collection [Emerging Sources Citation Index (ESCI), DOAJ (
17
Individual Innovativeness Levels of University Student

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: The Turkish Journal of Sport and Exercise (TJSE)
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Tr Dizin, Google scholar, ISC
18
The Effect of Primary School Students’xx Participation in Active Games involving Physical Movement on Life Satisfaction

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÖZTÜTÜNCÜ SAADET,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: Türk Spor ve Egzersiz Dergisi/ Turkish Journal of Sport and Exercise
İngilizce, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
The Factors Affecting Selection of Parks and Recreation Areas for Physical Activity Purposes

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Sport Sciences
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  crossref ,esji, doi, base, cosmos,DRJI
20
Expectatıons And Satısfactıon Levels of Women Who Are Attendıng Sport Centers Accordıng to Age, Illness, and Marıtal Status

Aykal Yusuf,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  google scholetr, akadeia.edu, mendeley,zotero, Eric, Journal index,Academik keys
21
Motıvatıonal Factors That Play a Role in The Engagement of Athletes in the Fıeld of Athletıcs

YILGIN AHMET,ÖZTÜRK HÜSEYİN,ALPULLU AYTEKİN
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
22
A Study on the Lıfe and Leısure Satısfactıonlevels of Offenders Partıcıpatıng Intherapeutıc Recreatıonal Actıvıtıes

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: International Journal of Humanities and Social Development Research
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  academik keys
23
A STUDY ON THE LEADERSHIP SKILLS OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport (TOJRAS)
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESJI, DRJI, OUCI
24
A Study of Healthy Lıfe Style Habıts of Gym Members

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOİ
25
Futbolcuların Sosyal Fobi Düzeyleri

öz ferhat,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Asos Journal
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  asos ref,doi, sobiad
26
Revıew of The Relatıonshıp Between Lıfe Satısfactıon Levelsof Indıvıduals That go to Fıtness Centers Based on Theırperceptıons of Servıce Qualıty (Fitness Merkezlerine Gelenlerin Hizmet Kalitesi Algılarına Göre Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişk

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ALPULLU AYTEKİN
Yayın Yeri: Journal of International Multidisciplinary Academic Researches
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  INTERNATIONAL Scientiic Indexing
27
Examination of Constant Anxiety Statuses of Prisoners Who Attend Recreational Activities

ÖZTÜRK HÜSEYİN,HACICAFEROĞLU SERKAN,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: International Journal of Science Culture and Sport
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İndex copernicus, CEEAS, Cabi
28
Attıtudes of Parents to Chıldren’xxs Partıcıpatıon in Physıcal Educatıon Classes

ÖZTÜRK HÜSEYİN,YILGIN AHMET,peksayılır gamze,ÖZTÜRK Zeynep Yılmaz
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERİC
29
Expectatıons of Parents Who are Sendıngtheır Chıldren to Swımmıng Sports

ÖZTÜRK HÜSEYİN,YILGIN AHMET,Armutcu Fatih
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academia.edu, MENDELEY, Zotero, zenodo, CiteFoctor, Journal Index, Academic Keys
30
Investıgatıon of Opınıons and Expectatıons of the Publıc Staff Workıng in Gazıantep Governorshıp About Recreatıon and Sportıve Recreatıon Habıts

ÖZTÜRK HÜSEYİN,çıldır idris,özçalı ümit
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academia.edu, MENDELEY, Zotero, zenodo, CiteFoctor, Journal Index, Academic Keys
31
Determınatıon of the People’s Satısfactıon Who go to the Zoofor Recreational Activity

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Doi
32
The Obstacles Affecting Shopping Center Employees Participation in Recreational Activities

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Journal of Social Science
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Emerging Sources Citation Index (ESCI), ProQuest’xxs International Bibliograph
33
Attıtudes Of Students Studyıng In Coachıng And Sport Management Department Towards Playing Games Involvıng Physıcal Actıvıtyı (Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Fiziksel Aktivite İçeren Oyunları Oynamaya Yönelik Tutu

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR Dizin, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı,indexcopernius,Public Knowledge P
34
Velilerin Çocuklarını Basketbol Okullarına Gönderme Sebeplerinde Etkili Olan Nedenlerin Tespiti

ÖZTÜRK HÜSEYİN,AKIN ADNAN,DAMAR DİLEK
Yayın Yeri: CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN, Google scholar
35
Spor Turizminin Gelişimi ve Etkileri Konusunda Yöneticilerin Bakış Açısının Değerlendirilmesi

AKIN ADNAN,AKIN ALİYE,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: The Journal of Internatıonal Socıal Research
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, S
36
Analyzıng of Constant Anxıety State of the Students Studyıngat School of Physıcal Educatıon and Sports

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Gogle scholar, Arastırmax
37
Examınatıon of Academıcıans’ Partıcıpatıon Obstacle to Recreatıon in Terms of Some Parameters

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ADİLOĞULLARI GAMZE ELİF,ULUCAN HAKKI,ÖLÇÜCÜ BURÇİN
Yayın Yeri: Journal of Health, Sport and Tourism
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=32944
38
The Analysıs of the Partıcıpatıon Motıvatıon in Leısure Tıme Actıvıtıes of Unıversıty Students Doıng Badmınton Sport

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Niğde University of Physical Eduction and Sport Sciences
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, TÜBİTAK-ULAKBİM E
39
The role of sports in kindergarten teachers recreational habits

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Educational Research and Reviews
KENYA, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar,ERIC,Genamics Journal Seek
40
Recreatıon Habıts of The Students Stayıng atResıdence

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google scholar, Arastırmax
41
Licensed Merchandise Buying Behaviour Of Sports Fans Gaziantep Sport Store sample

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Turkish Journal of Sport and Exercise
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  arastirmax, Akademik Dizin, DRJI, DOAJ, Google Scholar, INDEX COPERNICUS, Unive
42
The Contribution of Sport Games Take Place in Turkey onTourism and Economy

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Anthropologist
HİNDİSTAN, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
43
A study about expectations of the athletes from their coaches resting in Olympics preparation camping Gaziantep

ÖZTÜRK HÜSEYİN,AVŞAR ÖMÜR,ÇILDIR İDRİS
Yayın Yeri: Turkish Journal of Sport and Exercise
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İndexCopernicus, Arastirmax, DOAJ
44
Kahveye Giden Kişilerin Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarının İncelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ERDOĞAN BÜLENT,ÇEVİK MİTHAT
Yayın Yeri: International journal of Science Culture and Sport
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CrosRef,Index copernicus,DOAJ,asos
45
The Determination and Investigation of Evaluation Habits of The People Playing Football in Astro Pitches on Their Leisure Time

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÇETİNTAŞ MEHMET
Yayın Yeri: International journal of Science Culture and Sport
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CrosRef, index coprnicus,DOAJ,asos,academikkeys
46
Sportif Rekreasyon Faaliyetlerine Katılan Lise Öğrencilerinin Liderlik Davranışının Anlayış Gösterme Boyutu İncelenmesi

YILMAZ TUĞAY,ÖZTÜRK HÜSEYİN,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: Niğde University of Physical Eduction and Sport Sciences
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, TÜBİTAK-ULAKBİM E
47
Opinion and expectation of the community who come to the parks for doing sports Applications in Gaziantep

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Turkish Journal of Sport and Exercise
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  akademik dizin, arastirmax,DOAJ,İindex copernicusS
48
Research of attitudes of the students studying in schools of physical education and sport toward disabled kids

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Turkish Journal of Sport and Exercise
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN, index copernicus, arastirmax, doaj
49
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Okuyan Öğrencilerin Spor Ürünlerinde Marka Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

ÖZTÜRK HÜSEYİN,AYKAL YUSUF
Yayın Yeri: International journal of Science Culture and Sport
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CrorsRef,INDEX COPERNICUS,DOAJ, AcademicKeys, asos,JOURNAL INDEX.net
50
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Amirliğinde Görevli Polislerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları

ÖZTÜRK HÜSEYİN,TANER HASAN HÜSEYİN
Yayın Yeri: International journal of Science Culture and Sport
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  INDEX COPERNICUS, DOAJ, open acces journal,asos Index
51
Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi Müşterilerinin Tatmin Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ADİLOĞULLARI İLHAN,MUNGAN AY SERAP
Yayın Yeri: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Google scholer
52
Examining university students attitudes towards fat phobia

SARIKAYA RECEP,ÖZTÜRK HÜSEYİN,AFYON YAKUP AKİF,TÜREGÜN EMRE
Yayın Yeri: Turkish Journal of Sport and Exercise
İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
53
Prospective physical education and sports teachers healthy lifestyle behaviors

KARGÜN MEHMET,CENİKLİ ABDULLAH,DALKILIÇ MEHMET,ÖZTÜRK HÜSEYİN,RAMAZANOĞLU FİKRET,MAMAK HÜDAVERDİ
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research
AZERBAYCAN, İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CrossRef,Ulrich's Periodicals Directory, Academic Search Complete (EBSCO),IndexC

Bildiriler

74 Adet
1
Halkoyunlarının Algılanan Öğretmen Özyeterliğine Etkileri Üzerine Bir Araştırma: Gaziantep Örneği

AKDOĞAN Göktuğ, ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 9th International Conference Science Culture and Sport
PRAG, Türkçe, 11.09.2023

Uluslararası  Özet bildiri
2
MAHKUNLARIN KAYGI DURUMLARININBAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 4. Internatıonal Scıentıfıc Research And Innovatıon Congresi
TÜRKİYE, istanbul, Türkçe, 24.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
OKUL TAKIMLARINDA SPOR YAPAN ÖĞRENCİLERİN HAZ ERTELEME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 4. Internatıonal Scıentıfıc Research And Innovatıon Congresi
TÜRKİYE, istanbul, Türkçe, 24.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Judo Sporu Yapan Kişilerin Spor Tüketimlerinin Araştırılması

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Istanbul Internatıonal Modern Scıentıfıc Research Congress -IIII
TÜRKİYE, istanbul, Türkçe, 23.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Rekreasyon ve Kentleşme

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Istanbul Internatıonal Modern Scıentıfıc Research Congress -II
TÜRKİYE, istanbul, Türkçe, 23.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
İp Atlama Egzersizinin Çocuklarda Bazı Fiziksel Uygunluk Bileşenlerine Etkisi

işeri mehmet cevher,MENDEŞ BEKİR,ÖZTÜRK HÜSEYİN,Bingölbalı Abdullah
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, ORDU, Türkçe, 26.04.2020

Uluslararası  Özet bildiri
7
25 Yaş Üstü Kadınlara Uygulanan 8 Haftalık Mini-TrambolinEgzersizlerinin Vücut Kompozisyonuna Etkisi

iŞERİ Mehmet Cevher,MENDEŞ BEKİR,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, ORDU, Türkçe, 25.04.2020

Uluslararası  Özet bildiri
8
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Güreşçilerin Atılganlık Düzeyleri

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: III. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 02.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Meslek Lisesinde Okuyan Öğrencilerin Spor Da Sportmenlik Davranışlarının İncelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: III. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 02.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Gaziantep İlinde Tenis Oynayanların Tenis Sporuna Başlama Nedenleri ve Beklentileri

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitimde ve Kültür akademik Çalışmalar Sempozyumu -II.
DENİZLİ, İngilizce, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Gaziantep Şehrindeki Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezlerinde Çalışanların Toplam Kalite Yönetimi İlkelerine Bakış Açılarının İncelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Futbol Hakemlerine Göre Futbol Seyircisini Saldırganlık ve Şiddete Yönlendiren Etkenler II.

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 2.Uluslararası Eğitimde Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Üniversite Öğrencilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitimde ve Kültür akademik Çalışmalar Sempozyumu -II.
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Okulda Şenlik Var Projesine Katılan Öğrencilerin Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 17.12.2018

Uluslararası  Özet bildiri
16
Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım Da Sen At

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÇOLAK ERKAN,ÖZDEMİR KEMAL
Yayın Yeri: 16.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, İngilizce, 31.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
Okulda Şenlik Var Projesine Katılan Ortaöğretim Öğrencilerin Sportmenlik (Fair-Play) Anlayışlarının İncelenmesi

HACICAFEROĞLU SERKAN,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 16.Ululslararası Spor Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 31.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
Determining the Knowledge Level of Primary School Teaching Students in the Game and Physical Activities Course Education Program

KOÇ SELAHATTİN,ÖZTÜRK HÜSEYİN,DEVECİOĞLU SEBAHATTİN
Yayın Yeri: 5th International Conference on Humanities and Educational ResearchAugust 10-12,2018 New York, USA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, New York, İngilizce, 10.08.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Becerilerinin İncelenmesi

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
21
Rekreasyon Aktivetelerine Katılan Mahkumların Sürekli Kaygı Durumlarının İncelenmesi

YILGIN AHMET,ÖZTÜRK HÜSEYİN,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: 6th International Conference on Science, Culture, and Sport
UKRAYNA, Lviv, Türkçe, 25.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
22
Rekreasyon Aktivetelerine Katılan Mahkumların Sürekli Kaygı Durumlarınınİncelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,yılmaz öztürk zeynep,HACICAFEROĞLU SERKAN
Yayın Yeri: 6th International Conference on Science, Cul ture, and Sport
UKRAYNA, lviv, Türkçe, 25.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
23
Akademik Personelin Serbest Zamanlarında Sıkılma Algıları ve boş Zaman Engelleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 05.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
24
Basketbolcuların Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Bazı Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi

İSKENDER KAMİL BOĞAÇ,ÖZTÜRK HÜSEYİN,KOÇ SELAHATTİN,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 04.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
25
Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılım Engellerinin Belirlenmesi

İSKENDER KAMİL BOĞAÇ,ÖZTÜRK HÜSEYİN,KOÇ SELAHATTİN,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 04.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
26
Futbol Hakemlerinin Sporun Medyada Yansıyış Biçimleri Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP,ÇAKALLI KÜBRA
Yayın Yeri: Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 04.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
27
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Atletizm Sporu Yapan Sporcuların Atletizm Sporu Yapmalarında Rol Oynayan Motivasyonel Etkenlerin belirlenmesi

YILGIN AHMET,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 1.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 21.12.2017

Uluslararası  Özet bildiri
28
Yaşlıların Terapatik Amaçlı Boş Zaman Aktivitelerine Katılımlarının Yaşam Tatminleri Üzerinde Etkisi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
TÜRKİYE, MANİSA, Türkçe, 23.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
29
İlköğretim Öğrencilerinin Fiziksel Hareket İçeren Aktif Oyunlara Katılımlarının Yaşam Tatminlerine Etkisi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÖZTÜTÜNCÜ SAADET
Yayın Yeri: 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 15.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
30
Basketbolcuların Empati Eğilimlerinin Bazı Dempğrafik Özelliklere Göre İncelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,İSKENDER KAMİL BOĞAÇ
Yayın Yeri: 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 15.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
31
Velilerin Çocuklarının Beden Eğitimi Dersine Katılımına Yönelik Tutumları

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 4. Uluslarası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, BURDUR, Türkçe, 21.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
32
Halfeti İlçesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarının İncelenmesi

AKSOY ASİYE,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 4. Uluslarası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, BURDUR, Türkçe, 21.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
33
Düzenli Spor Yapanlarda Empati ve Saldırganlık Düzeyi

ÖZT FERHAT,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 4. Uluslarası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, BURDUR, Türkçe, 21.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
34
Üniversite Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 4. Uluslarası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, BURDUR, İngilizce, 21.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
35
Velilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumları

PEKSAYILIR GAMZE,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 4. Uluslarası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, BURDUR, İngilizce, 21.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
36
The Investıgatıon of the Effect of 24 Weeks Specıal Movement Traınıng Program Whıch is Applıed to Autıstıc Chıldren to Physıcal Parameters Wıth Eurofıt Tests

YILGIN AHMET,ÖZTÜRK HÜSEYİN,ARMUTCU FATİH
Yayın Yeri: The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy
TÜRKİYE, ELAZIĞ, Türkçe, 18.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
37
Survey on Lıfe and Leısure Satısfactıon Levels of Convıcts Who Partıcıpated in Therapeutıc Recreatıonal Actıvıtıes

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy
TÜRKİYE, ELAZIĞ, Türkçe, 18.11.2016

Uluslararası
38
Determınatıon of The People Satısfactıon Who go to the Zoo for Recreatıonal Actıvıty

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy,
TÜRKİYE, ELAZIĞ, Türkçe, 18.11.2016

Uluslararası
39
Ailelerin Çocuklarını Futbol Okullarına Gönderme Sebeplerinde Etkili Olan Nedenlerin Araştırılması

BİLGİÇ MURAT,ŞAHİN FATMA BEYZA,ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÖÇALAN MEHMET
Yayın Yeri: 14th International Sport Sciences Congress
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 01.11.2016

Uluslararası  Poster
40
Ailelerin Çocuklarını Voleybol Okullarına Gönderme Sebeplerinde Etkili Olan Nedenlerin Araştırılması

ŞAHİN FATMA BEYZA,BİLGİÇ MURAT,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 14th International Sport Sciences Congress
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 01.11.2016

Uluslararası  Poster
41
Akademisyenlerin Rekreasyona Katılım Engellerinin Bazı Parametreler Açısından İncelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ADİLOĞULLARI GAMZE ELİF,ULUCAN HAKKI
Yayın Yeri: ERPA International Congresses on Education
Türkçe, 02.06.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
42
Üniversiteler Hentbol 2 Lig Müsabakalarına Katılan Bireylerin Kaygı Durumlarının İncelenmesi

ÇAKŞAK ESRA,ÖZTÜRK HÜSEYİN,DOĞAN NAZMİYE,İYİ MERVE,BAYGÜN SELÇUK,BAYGÜN SELÇUK
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi
İngilizce, 27.05.2016

Uluslararası  Poster
43
Lisede Öğrenim Gören Voleybolcuların Spor Yapma Yılı Açısından Kaygı Durumlarının İncelenmesi

SAPAN AYŞEGÜL,ÖZTÜRK HÜSEYİN,KIZILTOPRAK HALİME,UYAR AHMET,ORUÇ MELTEM
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi
İngilizce, 27.05.2016

Uluslararası  Poster
44
Çeşitli Taraftar Gruplarının Saldırganlık Tutumlarının İncelenmesi

KORKMAZ MEHMET FARUK,ÖZTÜRK HÜSEYİN,TURAN EYÜP,ÖZUFACIK AHMET,ÖZALKAN BURAK,YILMAZ EMRAH
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi
İngilizce, 27.05.2016

Uluslararası  Poster
45
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeylerinin İncelenmesi

DİNÇER VELİ,BEYAZ ÖKKEŞ,ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÖZÇELİ İRFAN,İREN İBRAHİM
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi
İngilizce, 27.05.2016

Uluslararası  Poster
46
Dedemin oyunlarını öğreniyorum

ÖZTÜRK HÜSEYİN,TUZCUOĞULLARI ÖMER TARKAN,BAKIRCIOĞLU MAZLUM
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi
İngilizce, 27.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
47
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi

TÜRKASLAN MEHMET,ÖZTÜRK HÜSEYİN,MECİDİYE HANİFİ,TURAK HAKAN,BİNGÖL FATİH
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi
İngilizce, 27.05.2016

Uluslararası  Poster
48
Sağlık Sektöründe Çalışanlarının Rekreasyon Etkinliklerine Katılımlarının Önündeki Engellerinin Belirlenmesi

HAS FEYZA,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi
İngilizce, 27.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
49
Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri,Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 27.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
50
The Communication Skill Percepions Of Administrative Staff Who Are Working İn Gaziantep University İn Terms Of Some Veriables

KOÇ SELAHATTİN,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: the 9th International Conference in physical eduction, sport and physical therapy
ROMANYA, Laşi, İngilizce, 13.11.2015

Uluslararası  Özet bildiri
51
Sanayi çalışanlarının rekreaktif aktivitelere katılımlarının örgütsel bağlılık ve tükenmişlik düzeylerine etkisi Gaziantep uygulaması

ÖZTÜRK HÜSEYİN,KARAKÜÇÜK SUAT,KUL SEVAL
Yayın Yeri: Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi (Usbak) 10-13 Eylül 2015
TÜRKİYE, ÇANAKKALE, Türkçe, 10.09.2015

Uluslararası
52
Kamu Personeli Seçme Sınavı İçin Dershaneye Giden Öğrencilerin Boş Zaman Değerlendirme Biçimleri

ÖZTÜRK HÜSEYİN,BEŞİKÇİ TOLGA
Yayın Yeri: Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi (USBAK) 10-13 EYLÜL 2015
TÜRKİYE, Çanakkale, Türkçe, 10.09.2015

Uluslararası  Poster
53
Velilerin Çocuklarını Basketbol Okullarına Gönderme Sebeplerinde Etkili Olan Nedenlerin Tespiti

ÖZTÜRK HÜSEYİN,AKIN ADNAN,DAMAR DİLEK
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, AFYONKARAHİSAR, Türkçe, 28.05.2015

Uluslararası  Poster
54
Sportif Rekreasyon Faaliyetlerine Katılan Lise Öğrencilerinin Liderlik Davranışının Anlayış Boyutunda İncelenmesi

YILMAZ TUĞAY,ÖZTÜRK HÜSEYİN,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 2.uluslararası spor bilimleri turizm ve rekreasyon öğrenci kongresi
TÜRKİYE, AFYONKARAHİSAR, Türkçe, 28.05.2015

Uluslararası  Poster
55
Kahveye Giden Kişilerin Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarının İncelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ERDOĞAN BÜLENT,ÇEVİK MİTHAT,AKIN ADNAN
Yayın Yeri: 4th International Conference on Science Culture and Sport
MAKEDONYA, OHRID, İngilizce, 22.05.2015

Uluslararası  Poster
56
Halı Sahalarda Futbol Oynayan Kişilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıklarını Tespiti ve İncelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÇETİNTAŞ MEHMET
Yayın Yeri: 4th International Conference on Science Culture and Sport
MAKEDONYA, OHRID, İngilizce, 22.05.2015

Uluslararası  Özet bildiri
57
Klasik olimpiyatlarda fair play

KOÇ SELAHATTİN,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 4th International Conference on Science Culture and Sport
MAKEDONYA, ohrid, İngilizce, 22.05.2015

Uluslararası  Özet bildiri
58
Physical Education and Sports in High School Students Submissive Relationship Between Behavior and Self Esteem

ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÖZDAYI NAHİT
Yayın Yeri: 13 th International Sport Science Congress
TÜRKİYE, Konya, Türkçe, 07.11.2014

Uluslararası  Özet bildiri
59
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Okuyan Öğrencilerin Spor Ürünlerinde Marka Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

ÖZTÜRK HÜSEYİN,AYKAL YUSUF
Yayın Yeri: 3rd International Conference on Science Culture and Sport
BOSNA HERSEK, SARAJEVO, Türkçe, 24.05.2014

Uluslararası  Poster
60
Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Amirliğinde Görevli Polislerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıklarını Araştırılması

ÖZTÜRK HÜSEYİN,TANER HASAN HÜSEYİN
Yayın Yeri: 3.International Conference on Science Culture and Sport
BOSNA HERSEK, SARAJEVO, Türkçe, 24.05.2014

Uluslararası  Poster
61
Mutluyum Çünkü Spor yapıyorum

ÖZTÜRK HÜSEYİN,BAKIRCIOĞLU MAZLUM,TUZCUOĞULLARI ÖMER TARKAN
Yayın Yeri: 1.Uluslararası Spor Bilimleri ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 23.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
62
Gaziantep Valiliğinde Çalışan KamuPersonelinin Sportif Rekreasyon Alışkanlıkları ile Rekreasyon Hakkında Görüş ve Beklentilerinin

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÇILDIR İDRİS,ÖZÇALI ÜMİT
Yayın Yeri: 1.Uluslararası Spor Bilimleri ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 21.05.2014

Uluslararası  Poster
63
Gaziantep İlinde Olimpiyat Kampında Kalan Sporcuların Antrenörlerinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÇILDIR İDRİS,ÖMÜR AVŞAR
Yayın Yeri: 1.Uluslararası Spor Bilimleri ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 21.05.2014

Uluslararası  Poster
64
Spor Tesislerinden Faydalanan İşitme Engelli Sporcuların İstek ve Beklentilerinin Araştırılması

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ŞAHBUDAK MURAT,KOÇ SELAHATTİN,YILGIN AHMET,YORGANCI GÜLDEN
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi
TÜRKİYE, BATMAN, Türkçe, 02.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
65
İşitme Engellilerde Beden Eğitimi Spor ve Toplumsal Hayatta Karşılaştıkları Sorunların Değerlendirilmesi

KOÇ SELAHATTİN,ÖZTÜRK HÜSEYİN,YILGIN AHMET,ÇELİKKOL SONGÜL
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi
TÜRKİYE, BATMAN, Türkçe, 02.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
66
Zihinsel Engellilerde Sporun Öfke Düzeyine Etkisi Hakkında Ailelerinin Düşünce ve Beklentileri

ÇEKİÇ EMRAH,ÖZTÜRK HÜSEYİN,KOÇ SELAHATTİN,ŞAHİN FİGEN
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi
TÜRKİYE, BATMAN, Türkçe, 02.05.2014

Uluslararası
67
Sentetik ve Doğal Çim Sahada Futbola Özgü Sürat Performansının Karşılaştırılması

ÖZDAYI NAHİT,ÖZTÜRK HÜSEYİN,YAVUZ ÇİĞDEM,KOÇ SELAHATTİN,GÜRSEL ALİ
Yayın Yeri: 2.Uluslararası herkes için spor ve spor turizmi kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 08.11.2012

Uluslararası  Poster
68
Evaluatıon On Musıc Component And Rıtual Structure ofAncıent Turk Sports

TUZCUOĞULLARI ÖMER TARKAN,GEREK ZİNNAR,ÇEPİK FAHRİ,ÇETE ADİL,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Internatıonal Balkan Symposıum in Sport Scıences
MAKEDONYA, TETOVA, İngilizce, 30.05.2012

Uluslararası  Özet bildiri
69
Sigaranın Bırakılmasında Sporun Etkisi

ALINCAK FİKRET,ÖZDAYI NAHİT,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 22.Tafisa Dünya Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 10.11.2011

Uluslararası  Özet bildiri
70
Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezlerinde Çalışan Spor Eğitmenlerinin Mesleki Doyum Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,AY SERAP,ADİLOĞULLARI İLHAN,ÖZDAYI NAHİT
Yayın Yeri: 22.Tafisa Dünya Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 10.11.2011

Uluslararası  Poster
71
2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2006 Dünya Kupasının Ev Sahibi Ülke Ekonomilerine Etkileri

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ŞAHİN HACI MURAT,ADİLOĞULLARI BURAK,ADİLOĞULLARI İLHAN,GERİ SERDAR
Yayın Yeri: Uluslar arası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 05.11.2009

Uluslararası  Poster
72
Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi Müşterilerinin Tatmin Düzeyleri

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ADİLOĞULLARI İLHAN,AY SERAP
Yayın Yeri: 11.International Sports Sciences Congres
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 10.10.2009

Uluslararası  Poster
73
The effects of world wide organization to the host country and developing countries

ADİLOĞULLARI İLHAN,GERİ SERDAR,ŞAHİN HACI MURAT,ÖZTÜRK HÜSEYİN,KARTAL REŞAT
Yayın Yeri: XIII. International Scientific Congress
KAZAKİSTAN, ALMATA, İngilizce, 07.10.2009

Uluslararası  Özet bildiri
74
2006 Dünya kupasının ülke tanıtımları açısından incelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ADİLOĞULLARI İLHAN,GERİ SERDAR,ŞAHİN HACI MURAT,BAHADIR TOLGA KAAN
Yayın Yeri: 10.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, BOLU, Türkçe, 23.10.2008

Uluslararası  Poster

Projeler

6 Adet
1
BİR MOTİF BİR İNSAN

eğitim
15.03.2018 - 06.11.2018
Kalkınma Bakanlığı,

ULUSAL  Tamamlandı
2
EĞİLMEM AMA İŞLENİRİM


13.04.2015 - 21.12.2016
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım Da Sen At

eğitim
12.12.2017 - 12.07.2018
ARAŞTIRMA PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
4
Empowerıng Socıal Skılls of Gıfted Students by Inclusıve Educatıon

Eğitim
01.10.2020 - 30.12.2022
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
5
TUBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı Gazi şehir’de Bilim ve Sanat Bilimi

Gazişehir’de Bilim ve Sanat Dili
01.10.2020
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Eğitmen 

ULUSAL  Tamamlandı
6
Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adımda Sen At

Eğitim Projesi
01.01.2017 - 18.06.2017
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ

Spor Okulları Koordinatörlüğü

2000 - 2003

Editörlükler

3 Adet
1
Tempolu Basketbol

Yazar Adı: ÖZTÜRK HÜSEYİN , Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi A.Ş.
Kitap, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Basılı

2
Basketbolda Hücum

Yazar Adı: ÖZTÜRK HÜSEYİN , Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

3
IJASMJOURNAL International journal of Advances in Sport Managemen

Yazar Adı: ABAKAY UĞUR,BİÇER MÜRSEL,ÖZDAL MUSTAFA,MENDEŞ BEKİR,GÜRER BURAK,ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK HÜSEYİN , Yayın Yeri: http://www.ijasmjournal.com
Dergi, İngilizce, 2018, TÜRKİYE, ERZURUM  Uluslararası  spor  Elektronik

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Spor Yönetiminde İnsan İlişkileri Türkçe 3
2 2015-2016 Rekreasyon Etkinliklerinin Planlanması ve Organizasyonu Türkçe 3
3 2015-2016 Uzmanlık Alanı Türkçe 3
4 2014-2015 Rekreasyon Türkçe 3
5 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Spor Yönetiminde Araştırma Projesi Türkçe 3
2 2014-2015 Olimpizm ve Fair Play Türkçe 2
3 2015-2016 Genel Cimnastik Türkçe 3
4 2015-2016 Rekreasyon Etkinlikleri Yönetimi Türkçe 3
5 2014-2015 Rekreasyon Etkinlikleri Yönetimi Türkçe 3
6 2015-2016 Spor Organizasyonları ve Yönetimi Türkçe 2
7 2015-2016 Artistik Cimnastik Türkçe 3
8 2014-2015 Genel Cimnastik Türkçe 3
9 2014-2015 Rekreasyon Etkinliklerinin Planlanması ve Organizasyonu Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor HALKOYUNLARININ ALGILANAN ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİĞİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZİANTEP ÖRNEĞİ GÖKTUĞ AKDOĞAN TezMerkezi 2024
2 Tamamlandı 10-14 yaş grubu voleybolculara uygulanan 8 haftalık pliometrik antrenmanların bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelere etkisi HASAN KAYA TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı Emniyet teşkilatı mensuplarında sporun içsel motivasyonve mental dayanıklılığa etkisi (Gaziantep ili örneği) ÖMER AVŞAR TezMerkezi 2023
4 Tamamlandı Eurohockey Indoor Clup 2022 Men organizasyonuna katılan sporcuların durumluk kaygı düzeylerinin mental iyi oluşlarına ve psikolojik dayanıklıklarına etkisi MEHMET ALİ CEYLAN TezMerkezi 2023
5 Tamamlandı COVİd-19 pandemisinin öğretmenlerde mental, fiziksel sağlık ve yaşam doyum düzeylerine etkisi (Gaziantep İli) MEHMET EŞKİ TezMerkezi 2022
6 Tamamlandı Düzenli egzersizin bazı fiziksel uygunluk parametreleri ve yaşam doyumuna etkisi HAKAN TURAK TezMerkezi 2021
7 Tamamlandı Mahkumların sportif rekreasyon aktivitelerine katılımlarının bazı biyobelirteçler üzerine etkileri HAKAN GÖKŞİN TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı Spor merkezine giden kadın bireylerin spor merkezlerinden beklenti ve tatmin düzeylerinin incelenmesi YUSUF AYKAL TezMerkezi 2019
9 Tamamlandı Futbolcuların sosyal fobi düzeyleri FERHAT ÖZ TezMerkezi 2018
10 Tamamlandı Şanlıurfa ili Halfeti ilçesindeki görev yapan öğretmenlerin boş zaman değerlendirme alışkanlıklarının araştırılması ASIYA AKSOY TezMerkezi 2017
11 Tamamlandı Sağlık sektöründe çalışanların boş zamanlarında rekreasyon etkinliklerine katılımlarının önündeki engellerin belirlenmesi (Osmaniye ili örneği) FEYZA HAS TezMerkezi 2016

Araştırmalar

27 Adet
1
2.uluslararası spor bilimleri turizm ve rekreasyon kongresi

Katılım Belgesi
Afyonkarahisar, TÜRKİYE   Uluslararası  Sertifika

2
2.Internatıonal Sports Scıence Tourısm And Recreatıon Student Congress

Certificate of Achievement
AFYONKARAHİSAR, TÜRKİYE   Uluslararası  Sertifika

3
4.Internatıonal Conference On Scıence Culture And Sports

Certificate of Participation
OHRID, MACEDONIA   Uluslararası  Sertifika

4
4.uluslararası bilim kültür ve spor kongresi

Kongre Katılım Belgesi
ohrid/Makedonya, MAKEDONYA   Uluslararası  Sertifika

5
3.Internatıonal Conference On Scıence Culture And Sport

Sertificate of participation
SARAJEVO, BOSNIA and HERZEGOVINA   Uluslararası  Sertifika

6
Speedminton Antrenör Eğitim Semineri

Katılım Belgesi
MERSİN, TÜRKİYE   Ulusal  Sertifika

7
THE 10.Internatıonal Sports Scıence Congress

Sertificate of participation
BOLU, TURKEY   Uluslararası  Sertifika

8
The 10 Th Internatıonal Sports Scıences Congres

Sertificate of Presentation
Bolu, TURKEY   Uluslararası  Sertifika

9
1.International Sports Science Tourism and Recreation Student Congress

Sertificate of Award
ANTALYA, TURKEY   Uluslararası  Sertifika

10
Yardımcı Antrenör

Çim Hokeyi
GAZİANTEP, TÜRKİYE   Ulusal  Kurs

11
Temel Çalıştırıcı Belgesi

Cimnastik
İSTANBUL, TÜRKİYE   Ulusal  Kurs

12
The 9th International Conference in Physical Eduction, Sport anad Physical Therapy

Certıfıcatıon Of Partıcıpatıon
Laşi, ROMANIA   Uluslararası  Sertifika

13
22. Tafısa World Congress

Certıfıcatıon Of Partıcıpatıon
ANTALYA, TURKEY   Uluslararası  Sertifika

14
Uluslararası Cimnastik festivali

Katılım Belgesi
İZMİR, TÜRKİYE   Uluslararası  Sertifika

15
2.Internatıonal Congress On Sport For All And Sport Tourısm

Certıfıcatıon Of Partıcıpatıon
ANTALYA, TURKEY   Uluslararası  Sertifika

16
sportif Verimi Artırıcı Uygulamalar (Bandajlama)

Bandajlama Sertifikası
İstanbul, TÜRKİYE   Ulusal  Sertifika

17
Intrenational Congress of Sport for All and Sport Tourism

Certıfıcate Of Presentatıon
ANTALYA, TÜRKİYE   Uluslararası  Sertifika

18
Intrenational Congress of Sport for All and Sport Tourism

Sertificate of participation
ANTALYA, TURKEY   Uluslararası  Sertifika

19
Intrenational Congress of Sport for All and Sport Tourism

Pilates
ANTALYA, TURKEY   Uluslararası  Kurs

20
Intrenational Congress of Sport for All and Sport Tourism

Canoeing
ANTALYA, TÜRKİYE   Uluslararası  Kurs

21
Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Teşekkür Belgesi
Gaziantep, TÜRKİYE   Ulusal  Sertifika

22
Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Etkili Öğretim Semineri
GAZİANTEP, TÜRKİYE   Ulusal  Kurs

23
Üniversite Sanayi İşbirliği Projesi

Katılım belgesi
Gaziantep, TÜRKİYE   Ulusal  Sertifika

24
2.Internatıonal Physıcal Eductıon And Sports Congress For The Dısabled

Sertificate of participation
BATMAN, TURKEY   Uluslararası  Sertifika

25
Hentbol monitörlük belgesi

antrenörlük bekgesi
İSTANBUL, TÜRKİYE   Ulusal  Kurs

26
2.Kademe Antrenörlük Belgesi

Badminton
GAZİANTEP, TÜRKİYE   Ulusal  Kurs

27
Cimnastik Antrenörlük Belgesi

3. Kademe Kıdemli Antrenör Belgesiİ
ANKARA, TÜRKİYE   Ulusal  Kurs

Üyelikler

2 Adet
1
REKÇAD (Rekreasyon çalışmaları ve araştırmaları derneği)

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2015 

2
SPOR BİLİMLERİ DERNEĞİ

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2013 

Sanatsal Faaliyetler

4 Adet
1
SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN BİR ADINDA SEN AT

Etkinlik Yeri: PJOJE
Düzenleyenler : MİLLİ EĞİTİM İL MÜDDÜRLÜĞÜ, ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ
EĞİTİM PROJESİ  01.01.2017 - 27.06.2017

Ulusal  Özgün  Diğer
2
SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN BİR ADIM DA SEN AT

Etkinlik Yeri: EĞİTİM
Düzenleyenler : VALİLİK
EĞİTİM PROĞRAMI  01.01.2018 - 23.05.2018

Ulusal  Özgün  Diğer
3
REKREASYON ETKİNLİKLERİ PROJESİ

Etkinlik Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Düzenleyenler : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK ALANNI
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  07.05.2018 - 10.05.2018

Ulusal  Özgün  SERGİ
4
BİR MOTİF BİR İNSAN

Etkinlik Yeri: PROJESİ
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  01.03.2018

Ulusal  Özgün  Diğer