Doç.Dr. HÜSEYİN ÖZTÜRK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

   hozturk@gantep.edu.tr  
Spor Bilimleri Temel Alanı  Spor Bilimleri  Rekreasyon  Spor Yönetimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

1 Adet
1
KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRKDÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IV

Yayın Yeri: iksad
ISBN: 978-625-7139-87-8, TÜRKİYE, ANKARA

Uluslararası  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe

Makaleler

46 Adet
1
İP ATLAMA EGZERSİZİNİN ÇOCUKLARDA BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK BİLEŞENLERİNE ETKİSİ

İŞERİ Mehmet Cevher,MENDEŞ BEKİR,ÖZTÜRK HÜSEYİN,BİNGÖLBALI Abdullah
Yayın Yeri: Arama SonuçlarıSite Bağlantıları ile Web SonucuSOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Social Science Research Network (SSRN),Directory of Research Journals Indexing (
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA EĞİTİM ALMAK İSTEYEN ADAY ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE İÇEREN OYUNLARI OYNAMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

HACICAFEROĞLU SERKAN,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Social Science Research Network (SSRN), Scientific World Index, GeneralImapctFac
3
25 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA UYGULANAN 8 HAFTALIK MİNİ-TRAMBOLİN EGZERSİZLERİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONUNA ETKİSİ

İşeri Mehmet Cevher,MENDEŞ BEKİR,ÖZTÜRK HÜSEYİN,Bingölbalı Abdullah
Yayın Yeri: International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),Scientific World Index ( SCIWIN),Cosmos
4
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Spor Tesislerinin Öğrencilere Hangi Değerleri Kazandırdığının Değerlendirilmesi

ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK HÜSEYİN,KOÇ SELAHATTİN
Yayın Yeri: International Socıal Scıences Studıes Journal
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Directory of Research Journals Indexing (DRJI), International Index Copernicus ,
5
Investıgatıon of Superstıtıous Behavıor of Amateur Football Players

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: http://dergipark.org.tr/tr/pub/omuspd/issue/53809
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR Dizin
6
Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi Üyelerinin Spor Markasına Yönelik Tutumları

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Gazi Journal of Physical Education and Sport Sciences
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Dergi park
7
The impact of sport activities on basic motor skills of children with autism

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Pedagog. psychol. med.-biol. probl. phys. train. sports
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Web of Science Core Collection [Emerging Sources Citation Index (ESCI), DOAJ (
8
Individual Innovativeness Levels of University Student

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: The Turkish Journal of Sport and Exercise (TJSE)
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Tr Dizin, Google scholar, ISC
9
RURAL MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS SPORTS

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sports.
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Sobiad
10
SPONSORSHIP IN CLASSICAL OLYMPIC GAMES

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sports.
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Doi
11
The Effect of Primary School Students’xx Participation in Active Games involving Physical Movement on Life Satisfaction

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÖZTÜTÜNCÜ SAADET,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: The Turkish Journal of Sport and Exercise (TJSE)
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Tr Dizin, Google Scholar, ISC
12
The Factors Affecting Selection of Parks and Recreation Areas for Physical Activity Purposes

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Sport Sciences
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  crossref ,esji, doi, base, cosmos,DRJI
13
Expectatıons And Satısfactıon Levels of Women Who Are Attendıng Sport Centers Accordıng to Age, Illness, and Marıtal Status

Aykal Yusuf,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  google scholetr, akadeia.edu, mendeley,zotero, Eric, Journal index,Academik keys
14
REVIEW OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION LEVELSOF INDIVIDUALS THAT GO TO FITNESS CENTERS BASED ON THEIRPERCEPTIONS OF SERVICE QUALITY

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ALPULLU AYTEKİN
Yayın Yeri: Journal of International Multidisciplinary Academic Researches
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  INTERNATIONAL Scientiic Indexing
15
A STUDY ON THE LIFE AND LEISURE SATISFACTIONLEVELS OF OFFENDERS PARTICIPATING INTHERAPEUTIC RECREATIONAL ACTIVITIES

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: International Journal of Humanities and Social Development Research
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  academik keys
16
A STUDY OF HEALTHY LIFE STYLE HABITS OF GYM MEMBERS

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOİ
17
A STUDY ON THE LEADERSHIP SKILLS OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOİ
18
FUTBOLCULARIN SOSYAL FOBİ DÜZEYLERİ

öz ferhat,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Asos Journal
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  asos ref,doi, sobiad
19
Examination of Constant Anxiety Statuses of Prisoners Who Attend Recreational Activities

ÖZTÜRK HÜSEYİN,HACICAFEROĞLU SERKAN,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: International Journal of Science Culture and Sport
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, Academik keys, DOAJİndex copernicus,Cross ref
20
MOTIVATIONAL FACTORS THAT PLAY A ROLE IN THE ENGAGEMENT OF ATHLETES IN THE FIELD OF ATHLETICS

YILGIN AHMET,ÖZTÜRK HÜSEYİN,ALPULLU AYTEKİN
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
21
EXPECTATIONS OF PARENTS WHO ARE SENDINGTHEIR CHILDREN TO SWIMMING SPORTS

ÖZTÜRK HÜSEYİN,YILGIN AHMET,Armutcu Fatih
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academia.edu, MENDELEY, Zotero, zenodo, CiteFoctor, Journal Index, Academic Keys
22
ATTITUDES OF PARENTS TO CHILDREN’xxS PARTICIPATION IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES

ÖZTÜRK HÜSEYİN,YILGIN AHMET,peksayılır gamze,ÖZTÜRK Zeynep Yılmaz
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academia.edu, MENDELEY, Zotero, zenodo, CiteFoctor, Journal Index, Academic Keys
23
INVESTIGATION OF OPINIONS AND EXPECTATIONS OF THE PUBLIC STAFF WORKING IN GAZIANTEP GOVERNORSHIP ABOUT RECREATION AND SPORTIVE RECREATION HABITS

ÖZTÜRK HÜSEYİN,çıldır idris,özçalı ümit
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academia.edu, MENDELEY, Zotero, zenodo, CiteFoctor, Journal Index, Academic Keys
24
DETERMINATION OF THE PEOPLE’S SATISFACTION WHO GO TO THE ZOOFOR RECREATİONAL ACTİVİTY

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Doi
25
Attıtudes Of Students Studyıng In Coachıng And Sport Management Department Towards Playing Games Involvıng Physıcal Actıvıtyı

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı,indexcopernius,Public Knowledge Project,EBS
26
The Obstacles Affecting Shopping Center Employees Participation in Recreational Activities

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ProQuest’xxs International Bibliography of the Social Sciences (IBSS),National
27
EXAMINATION OF ACADEMICIANS’ PARTICIPATION OBSTACLE TO RECREATION IN TERMS OF SOME PARAMETERS

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ADİLOĞULLARI GAMZE ELİF,ULUCAN HAKKI,ÖLÇÜCÜ BURÇİN
Yayın Yeri: Journal of Health, Sport and Tourism
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
28
Velilerin Çocuklarını Basketbol Okullarına Gönderme Sebeplerinde Etkili Olan Nedenlerin Tespiti

ÖZTÜRK HÜSEYİN,AKIN ADNAN,DAMAR DİLEK
Yayın Yeri: CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Google scholar
29
The role of sports in kindergarten teachers recreational habits

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Educational Research and Reviews
KENYA, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar,ERIC,Genamics Journal Seek
30
Spor Turizminin Gelişimi ve Etkileri Konusunda Yöneticilerin Bakış Açısının Değerlendirilmesi

AKIN ADNAN,AKIN ALİYE,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, S
31
Recreatıon Habıts of The Students Stayıng atResıdence

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google scholar, Arastırmax
32
THE ANALYSIS OF THE PARTICIPATION MOTIVATION IN LEISURE TIME ACTIVITIES OF UNIVERSITY STUDENTS DOING BADMINTON SPORT

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Niğde University of Physical Eduction and Sport Sciences
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, TÜBİTAK-ULAKBİM E
33
Licensed Merchandise Buying Behaviour Of Sports Fans Gaziantep Sport Store sample

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Turkish Journal of Sport and Exercise
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  arastirmax, Akademik Dizin, DRJI, DOAJ, Google Scholar, INDEX COPERNICUS, Unive
34
The Contribution of Sport Games Take Place in Turkey onTourism and Economy

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Anthropologist
HİNDİSTAN, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
35
ANALYZING OF CONSTANT ANXIETY STATE OF THE STUDENTS STUDYINGAT SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Gogle scholar, Arastırmax
36
A study about expectations of the athletes from their coaches resting in Olympics preparation camping Gaziantep

ÖZTÜRK HÜSEYİN,AVŞAR ÖMÜR,ÇILDIR İDRİS
Yayın Yeri: Turkish Journal of Sport and Exercise
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İndexCopernicus, Arastirmax, DOAJ
37
Kahveye Giden Kişilerin Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarının İncelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ERDOĞAN BÜLENT,ÇEVİK MİTHAT
Yayın Yeri: International journal of Science Culture and Sport
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CrosRef,Index copernicus,DOAJ,asos
38
The Determination and Investigation of Evaluation Habits of The People Playing Football in Astro Pitches on Their Leisure Time

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÇETİNTAŞ MEHMET
Yayın Yeri: International journal of Science Culture and Sport
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CrosRef, index coprnicus,DOAJ,asos,academikkeys
39
Sportif Rekreasyon Faaliyetlerine Katılan Lise Öğrencilerinin Liderlik Davranışının Anlayış Gösterme Boyutu İncelenmesi

YILMAZ TUĞAY,ÖZTÜRK HÜSEYİN,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: Niğde University of Physical Eduction and Sport Sciences
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, TÜBİTAK-ULAKBİM E
40
Opinion and expectation of the community who come to the parks for doing sports Applications in Gaziantep

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Turkish Journal of Sport and Exercise
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  akademik dizin, arastirmax,DOAJ,İindex copernicusS
41
Research of attitudes of the students studying in schools of physical education and sport toward disabled kids

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ABAKAY UĞUR
Yayın Yeri: Turkish Journal of Sport and Exercise
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  index copernicus, arastirmax, doaj
42
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Okuyan Öğrencilerin Spor Ürünlerinde Marka Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

ÖZTÜRK HÜSEYİN,AYKAL YUSUF
Yayın Yeri: International journal of Science Culture and Sport
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CrorsRef,INDEX COPERNICUS,DOAJ, AcademicKeys, asos,JOURNAL INDEX.net
43
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Amirliğinde Görevli Polislerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları

ÖZTÜRK HÜSEYİN,TANER HASAN HÜSEYİN
Yayın Yeri: International journal of Science Culture and Sport
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  INDEX COPERNICUS, DOAJ, open acces journal,asos Index
44
Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi Müşterilerinin Tatmin Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ADİLOĞULLARI İLHAN,MUNGAN AY SERAP
Yayın Yeri: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Google scholer
45
Prospective physical education and sports teachers healthy lifestyle behaviors

KARGÜN MEHMET,CENİKLİ ABDULLAH,DALKILIÇ MEHMET,ÖZTÜRK HÜSEYİN,RAMAZANOĞLU FİKRET,MAMAK HÜDAVERDİ
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research
AZERBAYCAN, İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CrossRef,Ulrich's Periodicals Directory, Academic Search Complete (EBSCO),IndexC
46
Examining university students attitudes towards fat phobia

SARIKAYA RECEP,ÖZTÜRK HÜSEYİN,AFYON YAKUP AKİF,TÜREGÜN EMRE
Yayın Yeri: Turkish Journal of Sport and Exercise
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  arastırmax, Akademik Dİzin,DOAJ,INDEX COPERNICUS

Bildiriler

69 Adet
1
OKULDA ŞENLİK VAR PROJESİNE KATILAN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN SPORTMENLİK (FAİR-PLAY) ANLAYIŞLARININ İNCELENMESİ

HACICAFEROĞLU SERKAN,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 16.Ululslararası Spor Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 31.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
SAĞLILI NESİLLER İÇİN BİR ADIM DA SEN AT

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÇOLAK ERKAN,ÖZDEMİR KEMAL
Yayın Yeri: 16.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, İngilizce, 31.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Evaluatıon On Musıc Component And Rıtual Structure ofAncıent Turk Sports

TUZCUOĞULLARI ÖMER TARKAN,GEREK ZİNNAR,ÇEPİK FAHRİ,ÇETE ADİL,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: INTERNATIONAL BALKAN SYMPOSIUM IN SPORTSCIENCES
MAKEDONYA, TETOVA, İngilizce, 30.05.2012

Uluslararası  Özet bildiri
4
Velilerin Çocuklarını Basketbol Okullarına Gönderme Sebeplerinde Etkili Olan Nedenlerin Tespiti

ÖZTÜRK HÜSEYİN,AKIN ADNAN,DAMAR DİLEK
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, AFYONKARAHİSAR, Türkçe, 28.05.2015

Uluslararası  Poster
5
Sportif Rekreasyon Faaliyetlerine Katılan Lise Öğrencilerinin Liderlik Davranışının Anlayış Boyutunda İncelenmesi

YILMAZ TUĞAY,ÖZTÜRK HÜSEYİN,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: 2.uluslararası spor bilimleri turizm ve rekreasyon öğrenci kongresi
TÜRKİYE, AFYONKARAHİSAR, Türkçe, 28.05.2015

Uluslararası  Poster
6
Üniversiteler Hentbol 2 Lig Müsabakalarına Katılan Bireylerin Kaygı Durumlarının İncelenmesi

ÇAKŞAK ESRA,ÖZTÜRK HÜSEYİN,DOĞAN NAZMİYE,İYİ MERVE,BAYGÜN SELÇUK,BAYGÜN SELÇUK
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi
İngilizce, 27.05.2016

Uluslararası  Poster
7
Lisede Öğrenim Gören Voleybolcuların Spor Yapma Yılı Açısından Kaygı Durumlarının İncelenmesi

SAPAN AYŞEGÜL,ÖZTÜRK HÜSEYİN,KIZILTOPRAK HALİME,UYAR AHMET,ORUÇ MELTEM
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi
İngilizce, 27.05.2016

Uluslararası  Poster
8
Çeşitli Taraftar Gruplarının Saldırganlık Tutumlarının İncelenmesi

KORKMAZ MEHMET FARUK,ÖZTÜRK HÜSEYİN,TURAN EYÜP,ÖZUFACIK AHMET,ÖZALKAN BURAK,YILMAZ EMRAH
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi
İngilizce, 27.05.2016

Uluslararası  Poster
9
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeylerinin İncelenmesi

DİNÇER VELİ,BEYAZ ÖKKEŞ,ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÖZÇELİ İRFAN,İREN İBRAHİM
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi
İngilizce, 27.05.2016

Uluslararası  Poster
10
Dedemin oyunlarını öğreniyorum

ÖZTÜRK HÜSEYİN,TUZCUOĞULLARI ÖMER TARKAN,BAKIRCIOĞLU MAZLUM
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi
İngilizce, 27.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
11
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi

TÜRKASLAN MEHMET,ÖZTÜRK HÜSEYİN,MECİDİYE HANİFİ,TURAK HAKAN,BİNGÖL FATİH
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi
İngilizce, 27.05.2016

Uluslararası  Poster
12
Sağlık Sektöründe Çalışanlarının Rekreasyon Etkinliklerine Katılımlarının Önündeki Engellerinin Belirlenmesi

HAS FEYZA,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi
İngilizce, 27.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
13
Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri,Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 27.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
14
İp Atlama Egzersizinin Çocuklarda Bazı Fiziksel Uygunluk Bileşenlerine Etkisi

işeri mehmet cevher,MENDEŞ BEKİR,ÖZTÜRK HÜSEYİN,Bingölbalı Abdullah
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, ORDU, Türkçe, 26.04.2020

Uluslararası  Özet bildiri
15
25 Yaş Üstü Kadınlara Uygulanan 8 Haftalık Mini-TrambolinEgzersizlerinin Vücut Kompozisyonuna Etkisi

iŞERİ Mehmet Cevher,MENDEŞ BEKİR,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, ORDU, Türkçe, 25.04.2020

Uluslararası  Özet bildiri
16
Factors that Motivate Individuals who Participate in Nature Walks as a Recreational Activity

YILGIN AHMET,ÖZTÜRK HÜSEYİN,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: 6th International Conference on Science, Cul ture, and Sport
UKRAYNA, Lviv, Türkçe, 25.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
Rekreasyon Aktivetelerine Katılan Mahkumların Sürekli Kaygı Durumlarınınİncelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,yılmaz öztürk zeynep,HACICAFEROĞLU SERKAN
Yayın Yeri: 6th International Conference on Science, Cul ture, and Sport
UKRAYNA, lviv, Türkçe, 25.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
18
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Okuyan Öğrencilerin Spor Ürünlerinde Marka Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

ÖZTÜRK HÜSEYİN,AYKAL YUSUF
Yayın Yeri: 3rd International Conference on Science Culture and Sport
BOSNA HERSEK, SARAJEVO, Türkçe, 24.05.2014

Uluslararası  Poster
19
Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Amirliğinde Görevli Polislerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıklarını Araştırılması

ÖZTÜRK HÜSEYİN,TANER HASAN HÜSEYİN
Yayın Yeri: 3.International Conference on Science Culture and Sport
BOSNA HERSEK, SARAJEVO, Türkçe, 24.05.2014

Uluslararası  Poster
20
Yaşlıların Terapatik Amaçlı Boş Zaman Aktivitelerine Katılımlarının Yaşam Tatminleri Üzerinde Etkisi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
TÜRKİYE, MANİSA, Türkçe, 23.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
21
2006 Dünya kupasının ülke tanıtımları açısından incelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ADİLOĞULLARI İLHAN,GERİ SERDAR,ŞAHİN HACI MURAT,BAHADIR TOLGA KAAN
Yayın Yeri: 10.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, BOLU, Türkçe, 23.10.2008

Uluslararası  Poster
22
Mutluyum Çünkü Spor yapıyorum

ÖZTÜRK HÜSEYİN,BAKIRCIOĞLU MAZLUM,TUZCUOĞULLARI ÖMER TARKAN
Yayın Yeri: 1.Uluslararası Spor Bilimleri ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 23.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
23
Kahveye Giden Kişilerin Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarının İncelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ERDOĞAN BÜLENT,ÇEVİK MİTHAT,AKIN ADNAN
Yayın Yeri: 4th International Conference on Science Culture and Sport
MAKEDONYA, OHRID, İngilizce, 22.05.2015

Uluslararası  Poster
24
Halı Sahalarda Futbol Oynayan Kişilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıklarını Tespiti ve İncelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÇETİNTAŞ MEHMET
Yayın Yeri: 4th International Conference on Science Culture and Sport
MAKEDONYA, OHRID, İngilizce, 22.05.2015

Uluslararası  Özet bildiri
25
Klasik olimpiyatlarda fair play

KOÇ SELAHATTİN,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 4th International Conference on Science Culture and Sport
MAKEDONYA, ohrid, İngilizce, 22.05.2015

Uluslararası  Özet bildiri
26
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ATLETİZM SPORU YAPAN SPORCULARINATLETİZM SPORU YAPMALARINDA ROL OYNAYAN MOTİVASYONEL ETKENLERİNBELİRLENMESİ

YILGIN AHMET,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 1.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 21.12.2017

Uluslararası  Özet bildiri
27
FARKLI BÖLÜMLERDE ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENİCİLERİNİNYALNIZLIK DÜZEYLERİ

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
28
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
29
Gaziantep Valiliğinde Çalışan KamuPersonelinin Sportif Rekreasyon Alışkanlıkları ile Rekreasyon Hakkında Görüş ve Beklentilerinin

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÇILDIR İDRİS,ÖZÇALI ÜMİT
Yayın Yeri: 1.Uluslararası Spor Bilimleri ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 21.05.2014

Uluslararası  Poster
30
Gaziantep İlinde Olimpiyat Kampında Kalan Sporcuların Antrenörlerinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÇILDIR İDRİS,ÖMÜR AVŞAR
Yayın Yeri: 1.Uluslararası Spor Bilimleri ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 21.05.2014

Uluslararası  Poster
31
Düzenli Spor Yapanlarda Empati Ve Saldırganlık Düzeyiİ

ÖZT FERHAT,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 4 . U l u s l a r a r a s ı S p o r B i l i m l e r i T u r i z m v e R e k r e a s y o n Ö ğ r e n c i K o n g r e s i
TÜRKİYE, BURDUR, Türkçe, 21.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
32
VELİLERİN ÇOCUKLARININ BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE KATILIMINA YÖNELİK TUTUMLARI

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 4 . U l u s l a r a r a s ı S p o r B i l i m l e r i T u r i z m v e R e k r e a s y o n Ö ğ r e n c i K o n g r e s i
TÜRKİYE, BURDUR, Türkçe, 21.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
33
HALFETİ İLÇESİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARININİNCELENMESİ

AKSOY ASİYE,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 4 . U l u s l a r a r a s ı S p o r B i l i m l e r i T u r i z m v e R e k r e a s y o n Ö ğ r e n c i K o n g r e s i
TÜRKİYE, BURDUR, Türkçe, 21.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
34
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİ

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 4 . U l u s l a r a r a s ı S p o r B i l i m l e r i T u r i z m v e R e k r e a s y o n Ö ğ r e n c i K o n g r e s i
TÜRKİYE, BURDUR, İngilizce, 21.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
35
VELİLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

PEKSAYILIR GAMZE,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 4 . U l u s l a r a r a s ı S p o r B i l i m l e r i T u r i z m v e R e k r e a s y o n Ö ğ r e n c i K o n g r e s i
TÜRKİYE, BURDUR, İngilizce, 21.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
36
THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 24 WEEKS SPECIAL MOVEMENT TRAINING PROGRAM WHICH IS APPLIED TO AUTISTIC CHILDREN TO PHYSICAL PARAMETERS WITH EUROFIT TESTS

YILGIN AHMET,ÖZTÜRK HÜSEYİN,ARMUTCU FATİH
Yayın Yeri: The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy
TÜRKİYE, ELAZIĞ, Türkçe, 18.11.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
37
SURVEY ON LIFE AND LEISURE SATISFACTION LEVELS OF CONVICTS WHO PARTICIPATED IN THERAPEUTIC RECREATIONAL ACTIVITIES

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy
TÜRKİYE, ELAZIĞ, Türkçe, 18.11.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
38
DETERMINATION OF THE PEOPLE S SATISFACTION WHO GO TO THE ZOO FOR RECREATIONAL ACTIVITY

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy,
TÜRKİYE, ELAZIĞ, Türkçe, 18.11.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
39
OKULDA ŞENLİK VAR PROJESİNE KATILAN ÖĞRENCİLERİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 3.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 17.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
40
İlköğretim Öğrencilerinin Fiziksel Hareket İçeren Aktif Oyunlara Katılımlarının Yaşam Tatminlerine Etkisi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÖZTÜTÜNCÜ SAADET
Yayın Yeri: 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 15.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
41
Basketbolcuların Empati Eğilimlerinin Bazı Dempğrafik Özelliklere Göre İncelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,İSKENDER KAMİL BOĞAÇ
Yayın Yeri: 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 15.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
42
The Communication Skill Percepions Of Administrative Staff Who Are Working İn Gaziantep University İn Terms Of Some Veriables

KOÇ SELAHATTİN,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: the 9th International Conference in physical eduction, sport and physical therapy
ROMANYA, Laşi, İngilizce, 13.11.2015

Uluslararası  Özet bildiri
43
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARIDERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİKÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
44
GAZİANTEP ŞEHRİNDEKİ SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR MERKEZLERİNDEÇALIŞANLARIN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLKELERİNE BAKIŞ AÇILARININİNCELENMESİ

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ALINCAK FİKRET
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİKÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
45
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRMEALIŞKANLIKLARI

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: SEMPOZYUMUULUSLARARASIEĞİTİMDE VE KÜLTÜRDEAKADEMİK ÇALIŞMALARII.
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
46
GAZİANTEP İLİNDE TENİS OYNAYANLARIN TENİS SPORUNA BAŞLAMANEDENLERİ VE BEKLENTİLERİ

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: SEMPOZYUMUULUSLARARASIEĞİTİMDE VE KÜLTÜRDEAKADEMİK ÇALIŞMALARII.
DENİZLİ, İngilizce, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
47
FUTBOL HAKEMLERİNE GÖRE FUTBOL SEYİRCİSİNİ SALDIRGANLIK VE ŞİDDETEYÖNLENDİREN ETKENLER

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 2.Uluslararası Eğitimde Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, DENİZLİ, Türkçe, 12.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
48
Sigaranın Bırakılmasında Sporun Etkisi

ALINCAK FİKRET,ÖZDAYI NAHİT,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 22.Tafisa Dünya Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 10.11.2011

Uluslararası  Özet bildiri
49
Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezlerinde Çalışan Spor Eğitmenlerinin Mesleki Doyum Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,AY SERAP,ADİLOĞULLARI İLHAN,ÖZDAYI NAHİT
Yayın Yeri: 22.Tafisa Dünya Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 10.11.2011

Uluslararası  Poster
50
Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi Müşterilerinin Tatmin Düzeyleri

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ADİLOĞULLARI İLHAN,AY SERAP
Yayın Yeri: 11.International Sports Sciences Congres
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 10.10.2009

Uluslararası  Poster
51
Kamu Personeli Seçme Sınavı İçin Dershaneye Giden Öğrencilerin Boş Zaman Değerlendirme Biçimleri

ÖZTÜRK HÜSEYİN,BEŞİKÇİ TOLGA
Yayın Yeri: Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi (USBAK) 10-13 EYLÜL 2015
TÜRKİYE, Çanakkale, Türkçe, 10.09.2015

Uluslararası  Poster
52
Sanayi çalışanlarının rekreaktif aktivitelere katılımlarının örgütsel bağlılık ve tükenmişlik düzeylerine etkisi Gaziantep uygulaması

ÖZTÜRK HÜSEYİN,KARAKÜÇÜK SUAT,KUL SEVAL
Yayın Yeri: ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA KONGRESİ (USBAK) 10-13 EYLÜL 2015
TÜRKİYE, ÇANAKKALE, Türkçe, 10.09.2015

Uluslararası  Poster
53
Determining the Knowledge Level of Primary School Teaching Students in the Game and Physical Activities Course Education Program

KOÇ SELAHATTİN,ÖZTÜRK HÜSEYİN,DEVECİOĞLU SEBAHATTİN
Yayın Yeri: 5th International Conference on Humanities and Educational ResearchAugust 10-12,2018 New York, USA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, New York, İngilizce, 10.08.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
54
Sentetik ve Doğal Çim Sahada Futbola Özgü Sürat Performansının Karşılaştırılması

ÖZDAYI NAHİT,ÖZTÜRK HÜSEYİN,YAVUZ ÇİĞDEM,KOÇ SELAHATTİN,GÜRSEL ALİ
Yayın Yeri: 2.Uluslararası herkes için spor ve spor turizmi kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 08.11.2012

Uluslararası  Poster
55
Physical Education and Sports in High School Students Submissive Relationship Between Behavior and Self Esteem

ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÖZDAYI NAHİT
Yayın Yeri: 13 th International Sport Science Congress
TÜRKİYE, Konya, Türkçe, 07.11.2014

Uluslararası  Özet bildiri
56
The effects of world wide organization to the host country and developing countries

ADİLOĞULLARI İLHAN,GERİ SERDAR,ŞAHİN HACI MURAT,ÖZTÜRK HÜSEYİN,KARTAL REŞAT
Yayın Yeri: XIII. International Scientific Congress
KAZAKİSTAN, ALMATA, İngilizce, 07.10.2009

Uluslararası  Özet bildiri
57
2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2006 Dünya Kupasının Ev Sahibi Ülke Ekonomilerine Etkileri

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ŞAHİN HACI MURAT,ADİLOĞULLARI BURAK,ADİLOĞULLARI İLHAN,GERİ SERDAR
Yayın Yeri: Uluslar arası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 05.11.2009

Uluslararası  Poster
58
AKADEMİK PERSONELİNSERBEST ZAMANLARINDA SIKILMA ALGILARI VEBOŞ ZAMAN ENGELLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 05.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
59
FUTBOL HAKEMLERİNİN SPORUN MEDYADA YANSIYIŞ BİÇİMLERİHAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

ÖZTÜRK HÜSEYİN,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP,ÇAKALLI KÜBRA
Yayın Yeri: Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 04.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
60
BASKETBOLCULARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ BAZIDEMOĞRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ

İSKENDER KAMİL BOĞAÇ,ÖZTÜRK HÜSEYİN,KOÇ SELAHATTİN,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 04.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
61
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREATİF ETKİNLİKLERE KATILIMENGELLERİNİN BELİRLENMESİ

İSKENDER KAMİL BOĞAÇ,ÖZTÜRK HÜSEYİN,KOÇ SELAHATTİN,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 04.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
62
MESLEK LİSESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SPOR DA SPORTMENLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 02.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
63
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ GÜREŞCİLERİN ATILGANLIK DÜZEYLERİ

ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 02.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
64
Akademisyenlerin Rekreasyona Katılım Engellerinin Bazı Parametreler Açısından İncelenmesi

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ADİLOĞULLARI GAMZE ELİF,ULUCAN HAKKI
Yayın Yeri: ERPA International Congresses on Education
Türkçe, 02.06.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
65
Spor Tesislerinden Faydalanan İşitme Engelli Sporcuların İstek ve Beklentilerinin Araştırılması

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ŞAHBUDAK MURAT,KOÇ SELAHATTİN,YILGIN AHMET,YORGANCI GÜLDEN
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASIENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPORKONGRESİ
TÜRKİYE, BATMAN, Türkçe, 02.05.2014

Uluslararası  Poster
66
İşitme Engellilerde Beden Eğitimi Spor ve Toplumsal Hayatta Karşılaştıkları Sorunların Değerlendirilmesi

KOÇ SELAHATTİN,ÖZTÜRK HÜSEYİN,YILGIN AHMET,ÇELİKKOL SONGÜL
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASIENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPORKONGRESİ
TÜRKİYE, BATMAN, Türkçe, 02.05.2014

Uluslararası  Poster
67
Zihinsel Engellilerde Sporun Öfke Düzeyine Etkisi Hakkında Ailelerinin Düşünce ve Beklentileri

ÇEKİÇ EMRAH,ÖZTÜRK HÜSEYİN,KOÇ SELAHATTİN,ŞAHİN FİGEN
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASIENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPORKONGRESİ
TÜRKİYE, BATMAN, Türkçe, 02.05.2014

Uluslararası  Poster
68
Ailelerin Çocuklarını Futbol Okullarına Gönderme Sebeplerinde Etkili Olan Nedenlerin Araştırılması

BİLGİÇ MURAT,ŞAHİN FATMA BEYZA,ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÖÇALAN MEHMET
Yayın Yeri: 14th International Sport Sciences Congress
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 01.11.2016

Uluslararası  Poster
69
Ailelerin Çocuklarını Voleybol Okullarına Gönderme Sebeplerinde Etkili Olan Nedenlerin Araştırılması

ŞAHİN FATMA BEYZA,BİLGİÇ MURAT,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 14th International Sport Sciences Congress
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 01.11.2016

Uluslararası  Poster

Projeler

5 Adet
1
bir motif bir insan

eğitim
15.03.2018 - 06.11.2018
Kalkınma Bakanlığı,

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
EĞİLMEM AMA İŞLENİRİM


13.04.2015 - 21.12.2016
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
sağlıklı nesiller için bir adım da sen at

eğitim
12.12.2017 - 12.07.2018
ARAŞTIRMA PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
TUBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROĞRAMI GAZİŞEHİR’xxDE BİLİM VE SANAT BİLİMİ

Gazişehir’de Bilim ve Sanat Dili
11.12.2017 - 01.11.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Eğitmen 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN BİR ADIMDA SEN AT

EĞİTİM PROJESİ
01.01.2017 - 18.06.2017
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ

Spor Okulları Koordinatörlüğü
Kamu

2000 - 2002  Tam Zamanlı

Hakemlikler

3 Adet
1
Türkiye Spor Bilimleri Dergisi

Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
Türkçe, 2018, TÜRKİYE, MERSİN  Uluslararası  Dergi  DERGİPARK

2
Turkish Journal of Sport Exercise

Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
İngilizce, 1900, TÜRKİYE, KONYA  Uluslararası  Dergi  akademik dizin, arastirmax,DOAJ,İndex coprenicus

3
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
Türkçe, 1900, TÜRKİYE, GAZİANTEP  Uluslararası  Dergi

Editörlükler

1 Adet
1
IJASMJOURNAL International journal of Advances in Sport Managemen

Yazar Adı: ABAKAY UĞUR,BİÇER MÜRSEL,ÖZDAL MUSTAFA,MENDEŞ BEKİR,GÜRER BURAK,ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK HÜSEYİN , Yayın Yeri: http://www.ijasmjournal.com
Dergi, İngilizce, 2018, TÜRKİYE, ERZURUM  Uluslararası  spor  Elektronik

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Rekreasyon Etkinliklerinin Planlanması ve Organizasyonu Türkçe 3
2 2015-2016 Uzmanlık Alanı Türkçe 3
3 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 3
4 2014-2015 Spor Yönetiminde İnsan İlişkileri Türkçe 3
5 2014-2015 Rekreasyon Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Genel Cimnastik Türkçe 3
2 2015-2016 Rekreasyon Etkinlikleri Yönetimi Türkçe 3
3 2015-2016 Spor Organizasyonları ve Yönetimi Türkçe 2
4 2015-2016 Artistik Cimnastik Türkçe 3
5 2014-2015 Spor Yönetiminde Araştırma Projesi Türkçe 3
6 2014-2015 Olimpizm ve Fair Play Türkçe 2
7 2014-2015 Rekreasyon Etkinlikleri Yönetimi Türkçe 3
8 2014-2015 Genel Cimnastik Türkçe 3
9 2014-2015 Rekreasyon Etkinliklerinin Planlanması ve Organizasyonu Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Mahkumların sportif rekreasyon aktivitelerine katılımlarının bazı biyobelirteçler üzerine etkileri HAKAN GÖKŞİN 2019
2 Tamamlandı Spor merkezine giden kadın bireylerin spor merkezlerinden beklenti ve tatmin düzeylerinin incelenmesi YUSUF AYKAL 2019
3 Tamamlandı Futbolcuların sosyal fobi düzeyleri FERHAT ÖZ 2018
4 Tamamlandı Şanlıurfa ili Halfeti ilçesindeki görev yapan öğretmenlerin boş zaman değerlendirme alışkanlıklarının araştırılması ASIYA AKSOY 2017
5 Tamamlandı Sağlık sektöründe çalışanların boş zamanlarında rekreasyon etkinliklerine katılımlarının önündeki engellerin belirlenmesi (Osmaniye ili örneği) FEYZA HAS 2016

Araştırmalar

27 Adet
1
2.Internatıonal Sports Scıence Tourısm And Recreatıon Student Congress

Certificate of Achievement
AFYONKARAHİSAR, TÜRKİYE   Uluslararası  Sertifika

2
2.uluslararası spor bilimleri turizm ve rekreasyon kongresi

Katılım Belgesi
Afyonkarahisar, TÜRKİYE   Uluslararası  Sertifika

3
4.uluslararası bilim kültür ve spor kongresi

Kongre Katılım Belgesi
ohrid/Makedonya, MAKEDONYA   Uluslararası  Sertifika

4
4.Internatıonal Conference On Scıence Culture And Sports

Certificate of Participation
OHRID, MACEDONIA   Uluslararası  Sertifika

5
3.Internatıonal Conference On Scıence Culture And Sport

Sertificate of participation
SARAJEVO, BOSNIA and HERZEGOVINA   Uluslararası  Sertifika

6
Speedminton Antrenör Eğitim Semineri

Katılım Belgesi
MERSİN, TÜRKİYE   Ulusal  Sertifika

7
THE 10.Internatıonal Sports Scıence Congress

Sertificate of participation
BOLU, TURKEY   Uluslararası  Sertifika

8
The 10 Th Internatıonal Sports Scıences Congres

Sertificate of Presentation
Bolu, TURKEY   Uluslararası  Sertifika

9
1.International Sports Science Tourism and Recreation Student Congress

Sertificate of Award
ANTALYA, TURKEY   Uluslararası  Sertifika

10
Yardımcı Antrenör

Çim Hokeyi
GAZİANTEP, TÜRKİYE   Ulusal  Kurs

11
Temel Çalıştırıcı Belgesi

Cimnastik
İSTANBUL, TÜRKİYE   Ulusal  Kurs

12
The 9th International Conference in Physical Eduction, Sport anad Physical Therapy

Certıfıcatıon Of Partıcıpatıon
Laşi, ROMANIA   Uluslararası  Sertifika

13
22. Tafısa World Congress

Certıfıcatıon Of Partıcıpatıon
ANTALYA, TURKEY   Uluslararası  Sertifika

14
Uluslararası Cimnastik festivali

Katılım Belgesi
İZMİR, TÜRKİYE   Uluslararası  Sertifika

15
2.Internatıonal Congress On Sport For All And Sport Tourısm

Certıfıcatıon Of Partıcıpatıon
ANTALYA, TURKEY   Uluslararası  Sertifika

16
sportif Verimi Artırıcı Uygulamalar (Bandajlama)

Bandajlama Sertifikası
İstanbul, TÜRKİYE   Ulusal  Sertifika

17
Intrenational Congress of Sport for All and Sport Tourism

Certıfıcate Of Presentatıon
ANTALYA, TÜRKİYE   Uluslararası  Sertifika

18
Intrenational Congress of Sport for All and Sport Tourism

Canoeing
ANTALYA, TÜRKİYE   Uluslararası  Kurs

19
Intrenational Congress of Sport for All and Sport Tourism

Pilates
ANTALYA, TURKEY   Uluslararası  Kurs

20
Intrenational Congress of Sport for All and Sport Tourism

Sertificate of participation
ANTALYA, TURKEY   Uluslararası  Sertifika

21
Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Teşekkür Belgesi
Gaziantep, TÜRKİYE   Ulusal  Sertifika

22
Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Etkili Öğretim Semineri
GAZİANTEP, TÜRKİYE   Ulusal  Kurs

23
Üniversite Sanayi İşbirliği Projesi

Katılım belgesi
Gaziantep, TÜRKİYE   Ulusal  Sertifika

24
2.Internatıonal Physıcal Eductıon And Sports Congress For The Dısabled

Sertificate of participation
BATMAN, TURKEY   Uluslararası  Sertifika

25
Hentbol monitörlük belgesi

antrenörlük bekgesi
İSTANBUL, TÜRKİYE   Ulusal  Kurs

26
2.Kademe Antrenörlük Belgesi

Badminton
GAZİANTEP, TÜRKİYE   Ulusal  Kurs

27
Cimnastik Antrenörlük Belgesi

3. Kademe Kıdemli Antrenör Belgesiİ
ANKARA, TÜRKİYE   Ulusal  Kurs

Üyelikler

2 Adet
1
REKÇAD (Rekreasyon çalışmaları ve araştırmaları derneği)

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2015 

2
SPOR BİLİMLERİ DERNEĞİ

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2013 

Sanatsal Faaliyetler

4 Adet
1
SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN BİR ADINDA SEN AT

Etkinlik Yeri: PJOJE
Düzenleyenler : MİLLİ EĞİTİM İL MÜDDÜRLÜĞÜ, ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ
EĞİTİM PROJESİ  01.01.2017 - 27.06.2017

Ulusal  Özgün  Diğer
2
SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN BİR ADIM DA SEN AT

Etkinlik Yeri: EĞİTİM
Düzenleyenler : VALİLİK
EĞİTİM PROĞRAMI  01.01.2018 - 23.05.2018

Ulusal  Özgün  Diğer
3
REKREASYON ETKİNLİKLERİ PROJESİ

Etkinlik Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Düzenleyenler : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK ALANNI
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  07.05.2018 - 10.05.2018

Ulusal  Özgün  SERGİ
4
BİR MOTİF BİR İNSAN

Etkinlik Yeri: PROJESİ
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  01.03.2018

Ulusal  Özgün  Diğer