Prof.Dr. MEHMET EROL

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

   merol@gantep.edu.tr      2905  
Filoloji Temel Alanı  Türk Halk Bilimi  Alevilik Bektaşilik Araştırmaları  Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi  Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi

Duyuru / Döküman

https://akbis.gantep.edu.tr/yonetim/upload/files/16511-7581.docTASAVVUFİ HALK EDEBİYATI DERS İZLENCE

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

16 Adet
1
Türk Dünyasının Kanayan Yaraları: Kırım - Doğu Türkistan - Irak - Suriye - Balkanlar - Kafkasya - Kıbrıs

Yayın Yeri: Türk Ocakları Vakfı
ISBN: 978-605-71127-8-1, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Türk Büyüğü 3. Cilt

Yayın Yeri: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı
ISBN: 978-975-7522-38-6, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
HALK GASTRONOMİSİ

Yayın Yeri: Motif Vakfı Yayınları
ISBN: 978-975-9049-35-5, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
5
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
6
Mitoloji Araştırmaları III

Yayın Yeri: Paradigma Akademi
ISBN: 987-625-8069-00-6, TÜRKİYE, Çanakkale, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Türksav Türk Dünyası 30 Yıllığı

Yayın Yeri: Atayurt Yayınevi
ISBN: 978-625-7742-50-4, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Filoloji Alanında Teori ve Araştırmalar II

Yayın Yeri: Gece Publishing
ISBN: 978-625-7702-89-8, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Prof. Dr. Vahit Türk Armağanı

Yayın Yeri: Kesit Yayınevi
ISBN: 978-625-7698-14-6, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
İBN HALDUN ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VI

Yayın Yeri: IKSAD Publishing House
ISBN: 978-625-7279-95-6, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
KÂŞGARLI MAHMUD ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VII

Yayın Yeri: IKSAD Publishing House
ISBN: 978-625-7687-37-9, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2019

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
13
Halep Türkmenleri Halk Kültürü Araştırması

Yayın Yeri: Grafiker
ISBN: 978-975-6355-94-7, TÜRKİYE, ANKARA, 2012

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
14
BELGELERLE KİLİS

Yayın Yeri: Bilnet Matbaacılık
ISBN: 978-605-4667-06-2, TÜRKİYE, Ankara, 2012

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
15
MEYVE KİTABI

Yayın Yeri: KİTABEVİ
ISBN: 9756403772, TÜRKİYE, İstanbul, 2006

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
16
HAPİSHANE KİTABI

Yayın Yeri: Kitabevi
ISBN: 9756403527, TÜRKİYE, İstanbul, 2005

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

18 Adet
1
Kurbani Hikâyesinin Türkiye’deki Yazılı Metinleri Üzerine Bir Mukayese

EROL MEHMET
Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and I
2
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Yapma Destanlarındaki Rol-Modelin İlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Eğitsel Açıdan İncelenmesi

KAYA MUSTAFA,EROL MEHMET
Yayın Yeri: YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Fazıl Hüsnü Dağlarca nın Yapma Destanlarındaki Rol-Modelin İlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Eğitsel Açıdan İncelenmesi

KAYA MUSTAFA,EROL MEHMET
Yayın Yeri: Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
4
Bir Sözlü Tarih Metni Olarak Kıssa-i Zelzele ve Konusunun Anadolu Basınına Yansıması

EROL MEHMET
Yayın Yeri: MANAS Journal of Social Studies (MJSS)
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
KURBANİ İLE PERÜZAT HİKÂYESİNİN ÇORUM YAZMA VARYANTI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

EROL MEHMET
Yayın Yeri: ASIA MINOR STUDIES
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, DRJI, Index Copernicus International (ICI), Central and Eastern European
6
The Tradition of Zeyrat Days in Kilis and Around

EROL MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
SURİYE İÇ SAVAŞININ YARATTIĞI BİR HALK ŞAİRİ: BAYIR BUCAKLI ALİMOLLA MUSA

EROL MEHMET,Bozoğullarından Bestami
Yayın Yeri: Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
HALEP TÜRKMENLERİNİN BOZGEYİKLİ DEDE OCAĞI

EROL MEHMET
Yayın Yeri: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  AHCI
9
THE OCAK OF ALEPPO TURKMENS' BOZGEYIKLI DEDE

EROL MEHMET
Yayın Yeri: TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI
Türkçe, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  AHCI
10
Aşık Şeref Taşlıova dan Derlenen Halk Hikâyeleri

EROL MEHMET
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Kitap Kritiği  Endekste taranmıyor
11
Oylum Köyü Lebeniye Günü Şeyh İzzettin Hazretleri

EROL MEHMET
Yayın Yeri: Zeytindalı
TÜRKİYE, Türkçe, 2006

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
12
Halep Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kuruldu

EROL MEHMET
Yayın Yeri: Türk Dili
TÜRKİYE, Türkçe, 2006

Ulusal  Hakemli  Vaka Takdimi  Endekste taranmıyor
13
Türk Dünyasında Kız Kalesi Adlandırmalarının Kaynağı ve Bunlara Dair Anlatılan Efsanelerin Teşekkülü Üzerine

EROL MEHMET
Yayın Yeri: Milli Folklor
Türkçe, 2005

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale
14
Köy Hayırlarının Yapısal ve İşlevsel Özellikleri Üzerine Bir İnceleme Gökçalı Köyü Örneği

EROL MEHMET
Yayın Yeri: TÜBAR Türklük Bilimi Araştırmaları
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2004

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
15
Qız Qalalarının M nş i

EROL MEHMET
Yayın Yeri: QOBUSTAN
AZERBAYCAN, Türkmence, Basılı, 2004

Uluslararası  Hakemsiz  Özgün Makale
16
Azbî Baba ve Dîvânı

EROL MEHMET
Yayın Yeri: Türkbilig (Eski Türk Edebiyatı Özel Sayısı)
Türkçe, 2003

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA
17
Dede Korkut ta Kadın Tipleri ve Günümüze Yansımaları

EROL MEHMET
Yayın Yeri: Erciyes
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
18
Şahkulu Sultan Bektaşi Tekkesi Şeyhi Azbi Baba ve Tarikat Anlayışı

EROL MEHMET
Yayın Yeri: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  MLA, EBSCO PUBLISHING, ULAKBIM, ERIH

Bildiriler

21 Adet
1
TÜRK DİL VE KÜLTÜR COĞRAFYASI OLARAK SURİYE

EROL MEHMET
Yayın Yeri: 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiriler Kitabı
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 20.10.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
En’âmlarda Sağlık: Hastalıklar ve Şifaları

EROL MEHMET
Yayın Yeri: HALK KÜLTÜRÜNDE SAĞLIK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, NEVŞEHİR, Türkçe, 09.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Manı̇lerı̇n Sanat Değerı̇ Üzerı̇ne

EROL MEHMET
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI SANAT, ESTETİK SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
4
SURİYE İÇ SAVAŞININ YARATTIĞI BİR HALK ŞAİRİ: BAYIR BUCAKLI ALİMOLLA MUSA

EROL MEHMET,Bozoğullarından Bestami
Yayın Yeri: Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, çanakkale, Türkçe, 08.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Kilis’te Yazılmış Bir Cönk Üzerine

EROL MEHMET
Yayın Yeri: UluslararasıMercidabık’tan Günümüze500 Yılda Orta DoğuSempozyumu
TÜRKİYE, KİLİS, Türkçe, 26.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Suriye Türkleri ve Kültürleri

EROL MEHMET
Yayın Yeri: III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
MAKEDONYA, ÜSKÜP, İngilizce, 06.07.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
Türk Dış Politikasında Suriye Türkmenleri

EROL MEHMET
Yayın Yeri: ORTADOĞU TÜRKMENLERİ SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 06.05.2014

Ulusal  Tam metin bildiri
8
Suriye de İç Savaş ve Türkmenler

EROL MEHMET
Yayın Yeri: Ortadoğu’da Değişimin Dinamikleri 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü III. Safranbolu Kongresi
TÜRKİYE, SAFRANBOLU-KARABÜK, Türkçe, 27.04.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
9
Halep (Surıye) Türkmenleri Arasında Yaşayan Cönkler

EROL MEHMET
Yayın Yeri: VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
ANKARA, Türkçe, 21.11.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Tasavvuf Konulu Edebiyatın Adlandırılması ve İnceleme Yöntemleri Üzerine

EROL MEHMET
Yayın Yeri: Türk Halk Biliminin 100. Yılına Doğru Bir Durum Tespiti: Türk Halk Bilimi Çalışmaları Kurultayı, İstanbul Kültür Ünv.
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 16.09.2011

Ulusal  Tam metin bildiri
11
Suriye Türkmenleri ve Edebiyatları

EROL MEHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni
TÜRKİYE, KAYSERİ, Türkçe, 07.10.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Suriye Halep Türkmenlerinde Karacoğlan Bilgisi

EROL MEHMET
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 17.04.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Suriye deki Türkçe Yer Adları Üzerine

EROL MEHMET
Yayın Yeri: VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildrileri, 20-25 Ekim 2008
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 20.10.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Gaziantep ve Kilis te Esnaf Sahreleri

MEHMET EROL, HÜLYA ARSLAN EROL
Yayın Yeri: I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 13-19 Ekim 2008, KIRŞEHİR
TÜRKİYE, KIRŞEHİR, Türkçe, 15.10.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Karakeçili Yörüklerinde Türbe Ziyaretleri ve Karakeçili Ulularından Ertuğrul Gazi ve Süleyman Şah ın Türbeleri

EROL MEHMET
Yayın Yeri: 10. Uluslararası Karakeçili Kültür Şenlikleri Paneli
TÜRKİYE, SİVEREK-ŞANLIURFA, Türkçe, 10.05.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
Kilis te Derlenmiş Bir Bey Böyrek Hikâyesi

EROL MEHMET
Yayın Yeri: 7.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (27.06.2006-01.07.2006), Gaziantep-TÜRKİYE
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 27.06.2006

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
Beyşehir Gölü Üzerindeki Kız Kalesi İle İlgili Efsanelerin Kaynakları

EROL MEHMET
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu
BEYŞEHİR-KONYA, Türkçe, 11.05.2006

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
Cimcime Sultan Destanı nın Anadolu ve Tatar Eş Metinleri Üzerine Bir Mukayese

EROL MEHMET
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 09.04.2006

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
Cuha Nasrettin Hoca Örneğinden Hareketle Suriyelilere Türkçe Öğretiminde Halk Edebiyatı Ürünlerinden Faydalanma

EROL MEHMET
Yayın Yeri: The Third Symposium on Lenguage and Culture, University of Aleppo
SURİYE, ALEPPO, Türkçe, 13.03.2006

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
Kazdağı Türkmenleri ve Toros Tahtacılarında Ölüm

EROL MEHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 25.11.2004

Uluslararası  Tam metin bildiri
21
Bir Sanat Kolu Olarak Aşıklık Geleneği ve Aşıkların Eğitimi

EROL MEHMET
Yayın Yeri: I. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu
TÜRKİYE, ÇANAKKALE, Türkçe, 28.04.1999

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

7 Adet
1
Aşık İsmail Hakkı Bedir Hayatı Sanatı Şiirleri

TÜBİTAK BİDEB 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı
27.12.2011 - 20.06.2012
TÜBİTAK PROJESİ,   Danışman 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Nevruz Bayramı Kutlamaları ve Nevruz Çalıştayı Projesi

600 yılı aşkın süredir Litvanya’da yaşamakta olan Litvan Tatarlarının kültürel mirasını canlı tutmak ve gelecek kuşaklara taşımak amacıyla Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleştirilmiştir. Yüzyıllar boyu birlikte yaşadıkları Litvanlar arasında a
20.03.2014 - 22.03.2014
Diğer (Uluslararası),   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
3
Kilis’te Bulunmuş Bir Cönkün Okunması ve İncelenmesi

Halk Bilimi
17.11.2015 - 30.06.2016
TÜBA,   Danışman 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri Çalıştayı

Suriyeli Göçmen Türkmenlerin Dili, Suriyeli Göçmen Türkmenlerin Kültürleri, Somut Olmayan Kültürel Miras, Türkiye Türkçesi Ağızları
07.10.2019 - 08.10.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
Kilis İli Ağızları

BAP
03.01.2011 - 26.05.2015
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
Suriye Türkmen Türkçesi Ağızlarının Tespiti

9.yy.dan itibaren bugünkü Suriye topraklarında var olduğunu bildiğimiz, ancak 2011’de çıkan iç savaştan sonra büyük oranda göçe zorlanan Türkmenlerin ağız özelliklerinin tespit edilerek Anadolu ağızları ile benzerlik ve farklılıklarının ortaya konmas
01.02.2018 - 09.11.2020
-Tübitak 1001,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
7
Geleneklerde Esnaf Sahresi

Kültürel Araştırma
DİĞER,   Danışman 

  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

5 Adet
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yardımcı Doçent
Öğretim Üyesi/Bölüm Başkanı,

2007 - 2014
2
Gaziantep Üniversitesi

Yardımcı Doçent
Kilis Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. Öğretim Üyesi/Bölüm Başkanı,

2004 - 2007
3
Suriye Hakep Üniversitesi

Misafir Öğretim Üyesi
Halep Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Kurucu Öğretim Üyeliği,

2005 - 2006
4
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi,

1996 - 2004
5
Milli Eğitim Bakanlığı

Öğretmen
Edebiyat Öğretmeni,

1991 - 1995

Editörlükler

10 Adet
1
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: ENGİN ATİLLA,ANTAKYALIOĞLU ER ZEKİYE,OLCAY ATINÇ,GÖKGÖZ GÖKHAN,YANAR RÜSTEM,EROL MEHMET,KARADAŞ YÜCEL,AÇIKGÖZ MUHARREM,BAL LİDER,KALELİOĞLU MEHMET RAGIP,TANSÜ YUNUS EMRE,ŞÖHRET MESUT,AKSOY HASAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı+Elektronik

2
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: ENGİN ATİLLA, ANTAKYALIOĞLU ER ZEKİYE, OLCAY ATINÇ, YANAR RÜSTEM, GÖKGÖZ GÖKHAN, EROL MEHMET, AÇIKGÖZ MUHARREM, BAL LİDER, KALELİOĞLU MEHMET RAGIP, TANSÜ YUNUS EMRE, ŞÖHRET MESUT, ALMACIOĞLU GAMZE, LEYLA KUZU ŞENAY , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı+Elektronik

3
ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA BARAKLAR

Yazar Adı: EROL MEHMET, YAKAR HALİL İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Elektronik

4
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ENGİN ATİLLA,EROL MEHMET,OLCAY ATINÇ,GÖKGÖZ GÖKHAN,YANAR RÜSTEM,BAL LİDER,AKSOY HASAN,TANSÜ YUNUS EMRE,ŞÖHRET MESUT,ALMACIOĞLU GAMZE,KURTAR SENEM,MUŞLU MELTEM,GÜNDÜZ ELA İPEK,LEYLA KUZU ŞENAY , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, İngilizce, 2018,   Uluslararası  ULAKBİM  Elektronik

5
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: MUŞLU MELTEM,EROL MEHMET,ANTAKYALIOĞLU ER ZEKİYE,ENGİN ATİLLA,OLCAY ATINÇ,GÖKGÖZ GÖKHAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019, TÜRKİYE,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı+Elektronik

6
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: EROL MEHMET , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2021,   Uluslararası  MLA  Basılı

7
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ENGİN ATİLLA,EROL MEHMET,OLCAY ATINÇ,EKŞİ İBRAHİM HALİL , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  ULAKBİM, EBSCOHOST Academic Search Complete, EBSCOHOST MLA International Bibliography, Türk Eğitim İndeks  Basılı+Elektronik

8
3. ULUSLARARASI SANAT, ESTETİK SEMPOZYUMU ve SERGİSİ TAM METİN KİTABI

Yazar Adı: EROL MEHMET , Yayın Yeri: Asos Yayınevi
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

9
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT,GÖKGÖZ GÖKHAN,EROL MEHMET,ÇIKMAZ ESRA,BOZDAĞ AHMET , Yayın Yeri: Gaziantep University Press
Dergi, İngilizce, 2018,   Uluslararası

10
ASIA MINOR STUDIES

Yazar Adı: EROL MEHMET , Yayın Yeri: ASIA MINOR STUDIES
Dergi, Türkçe, 2014, TÜRKİYE, kilis  Ulusal  Ebsco  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Âşıklık Geleneği ve Âşık Şiiri Türkçe 3
2 2018-2019 Âşıklık Geleneği ve Âşık Şiiri Türkçe 3
3 2019-2020 Somut Olmayan Kültürel Miras Türkçe 3
4 2019-2020 Tasavvufi Halk Edebiyatı ve İcra Ortamları Türkçe 3
5 2018-2019 Mizah Teorileri ve Mizah Tipleri Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Anonim Halk Edebiyatında Nazım Türkçe 3
2 2018-2019 Anonim Halk Edebiyatında Nazım Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Türk Halk Edebiyatına Giriş Türkçe 2
2 2017-2018 Türk Halk Edebiyatına Giriş Türkçe 2
3 2018-2019 Türk Halk Edebiyatına Giriş Türkçe 2
4 2016-2017 Mitoloji - I Türkçe 2
5 2017-2018 Mitoloji - I Türkçe 2
6 2018-2019 Mitoloji-I Türkçe 2
7 2016-2017 Tasavvufi Halk Edebiyatı I Türkçe 2
8 2017-2018 Tasavvufi Halk Edebiyatı I Türkçe 2
9 2018-2019 Tasavvufi Halk Edebiyatı I Türkçe 2
10 2018-2019 Mitoloji-II Türkçe 2
11 2016-2017 Mitoloji-II Türkçe 2
12 2017-2018 Mitoloji-II Türkçe 2
13 2016-2017 Tasavvufi Halk Edebiyatı-II Türkçe 2
14 2017-2018 Tasavvufi Halk Edebiyatı-II Türkçe 2
15 2016-2017 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 2
16 2018-2019 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 2
17 2017-2018 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 2
18 2016-2017 Anonim Halk Şiiri Türkçe 2
19 2017-2018 Anonim Halk Şiiri Türkçe 2
20 2015-2016 Türk Halk Edebiyatına Giriş Türkçe 2
21 2013-2014 Anonim Halk Şiiri Türkçe 2
22 2013-2014 Anonim Halk Edebiyatı Nesri I Türkçe 2
23 2013-2014 Anonim Halk Edebiyatı Nesri II Türkçe 2
24 2013-2014 Tasavvufi Halk Edebiyatı I Türkçe 2
25 2013-2014 Tasavvufi Halk Edebiyatı II Türkçe 2
26 2013-2014 Aşık Edebiyatı I Türkçe 2
27 2013-2014 Aşık Edebiyatı II Türkçe 2
28 2015-2016 Bitirme Tezi Türkçe 2
29 2015-2016 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 2
30 2013-2014 Mitoloji I Türkçe 2
31 2015-2016 Mitoloji II Türkçe 2
32 2017-2018 TTDE 159 Türk Halk Edebiyatına Giriş Türkçe 2
33 2019-2020 TTDE 159 Türk Halk Edebiyatına Giriş Türkçe 2
34 2019-2020 TDE160 Anonim Halk Şiiri Türkçe 2
35 2019-2020 MİTOLOJİ - I Türkçe 2
36 2019-2020 MİTOLOJİ-II Türkçe 2
37 2019-2020 TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI I Türkçe 2
38 2019-2020 TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI II Türkçe 2
39 2019-2020 TDE483 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Gaziantep Gastronomi Kültüründe Baklava GÖKHAN KARABUDAK TezMerkezi 2021
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Malatya halk kültüründe kayısı MEHMET KOÇYİĞİT TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Âşık Latif Arslan'ın hayatı, sanatı, şiirleri YELİZ BOZOĞULLARINDAN TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Irak türkmenlerinin yemek kültürü FATIMAH LUQMAN OTHMAN BAHLOL TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Halep Türkmenleri çocuk oyunları ADİL ÇAVUŞ TezMerkezi 2022
5 Tamamlandı Milliyetçi Hareket Partisi kültür politikaları 1999-2011 MEHMET PARLAR TezMerkezi 2021
6 Tamamlandı Molla Muhammedoğlu Sabır'ın derlediği kerkük hoyratları üzerine halk bilimsel bir inceleme NOOR SABAH ABDULRAZZAQ TAHAN TezMerkezi 2021
7 Tamamlandı Irak Türkmen atasözleri üzerine halk bilimsel bir inceleme ARKAN YASEEN TAHA QAHWACHEE TezMerkezi 2021
8 Tamamlandı Kerkük türkmenleri arasında yaşayan geleneksel halk hekimliği uygulamaları MOHAMMED IHSAN SHUKUR TezMerkezi 2021
9 Tamamlandı Kerküklü şair Cihat Demirci ve şiirleri MURAD JINGEEZ HASAN HASAN TezMerkezi 2021
10 Tamamlandı Geleneksel sohbet toplantıları bağlamında Şanlıurfa sıra geceleri üzerine bir inceleme FAHRİ ÇEPİK TezMerkezi 2020
11 Tamamlandı Eski Türk inanç sistemi kaynaklı uygulamaların ekoloji ile ilişkisi BESTAMİ BOZOĞULLARINDAN TezMerkezi 2019
12 Tamamlandı Adıyaman Ağuiçen alevilerinde inançlar törenler ve geçiş dönemleri üzerine bir inceleme MUSTAFA KILIÇ TezMerkezi 2019
13 Tamamlandı Gaziantep barak türküleri (Yeni derlemeler ve bunların notaya alınması) ADİL ÇETE TezMerkezi 2019
14 Tamamlandı Cuha el-Arabi ve fıkraları üzerine bir inceleme OBADA JUBRAEIL TezMerkezi 2019
15 Tamamlandı İstanbul ili Bayrampaşa ilçesi Rumeli göçmenleri halk kültürü araştırması ŞEYDA SATILOĞLU TezMerkezi 2018
16 Tamamlandı Kerkük-Altunköprü halk kültürü ESHRAF SADOUN TAHA ORUG TezMerkezi 2016
17 Tamamlandı Kilis ilinde geçiş ritleri bağlamında evlenme AYŞE EDA SABUNCUOĞLU TezMerkezi 2013
18 Tamamlandı İlköğretim II. kademe öğrencileri için Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın yapma destanlarındaki rol-modellerin eğitsel açıdan incelenmesi: Muş-Bulanık örneği MUSTAFA KAYA TezMerkezi 2012
19 Tamamlandı Bilmecelerin kelime öğrenimine etkisi: Hatay ili Dörtyol ilçesi Yeniyurt İlköğretim Okulu örneği MEHMET ORUÇ TezMerkezi 2011