Doç.Dr. HASAN KARACA

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

   karaca@gantep.edu.tr      (0342) 317 18 35  
Filoloji Temel Alanı  Türk Dili  Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)

Duyuru / Döküman

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
17. Yüzyıla Ait İki Dilli (Türkçe-Farsça) Bir Yudit Kitabı (Book of Judith) Dastan-ı Cudit İnceleme-Metin-Gramatikal Dizin-Tıpkıbasım

Yayın Yeri: Kriter Yayınevi
ISBN: 978-625-6968-37-0, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Mütercimi Meçhul Bir Acâyibü’l-Mahlûkât ve Garâyibü’l-Mevcûdât Tercümesi (İnceleme-Metin-Gramatikal Dizin-Tıpkıbasım)

Yayın Yeri: Grafiker Yayınları
ISBN: 978-625-7305-24-2, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Sosyal Bilimler Işığında Doğa, İnsan, Toplum ve Kültür

Yayın Yeri: paradigma akademi
ISBN: 978-625-7686-79-2, TÜRKİYE, Çanakkale, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

8 Adet
1
Birleşik Fiillerin Tasnifi ve Yapısında Birleşik Fiil Olan Birleşik Fiiller

KARACA HASAN
Yayın Yeri: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Modern Language Association MLA, INDEX COPERNICUS, CiteFactor, Scilit, EuroPub
2
En Az Çaba Yasasının Dil Alanlarında İşleyişi

KARACA HASAN
Yayın Yeri: Turkish Studies - Language and Literature
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA International Bibliography, Linguistic Bibliography (Brill), Central & E
3
Yeni Bir Kelime Grubu Önerisi: Ölçü Grubu

KARACA HASAN
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  INDEX COPERNICUS, BASE, asos, Academic Resource Index worldCat, MIAR,
4
Ol- Yardımcı Fiiliyle Kurulan Birleşik Fillerde Ana Fiilde Yer Alan –AcAk, -mIş, -r, -Ar/-mAz, -DI, -mAktA ve -yor Ekleri

KARACA HASAN
Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Türkiye Türkçesinde Sadece Sayılarla Kurulan Söz Dizimsel Yapılar

KARACA HASAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Dilbilimin Alt Alanları ve Ekler

KARACA HASAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Birlikte Eklerin İşlevleri

KARACA HASAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO Host database, Indexcopernius index, ERGO (Educational Research Global Obs
8
Âşık Ömer’in Koşmalarında Söz Varlığı

KARACA HASAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

5 Adet
1
Müellifi Bilinmeyen Bir Acâibü’l-Mahlûkât

KARACA HASAN
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 12.11.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Anlamına Göre Cümle Çeşitleri

KARACA HASAN
Yayın Yeri: Zeugma I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 13.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Temsil İşlevi Olan Ekler

KARACA HASAN
Yayın Yeri: UMTEB III. Uluslararası Meslekî ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Antep Savunmasının Halk Diline Yansıması

KARACA HASAN
Yayın Yeri: Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu Millî Mücadele Döneminde Gaziantep
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 25.12.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Antep Savunması Etrafında Oluşan Halk Edebiyatında Kadın

KARACA HASAN
Yayın Yeri: Millî Mücadele’de Güney Bölgesi Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 25.12.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Şahinbey Mimar Sinan Lisesi

Öğretmen
Eğitim,

1994 - 2000

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 TDE607 Genel Dil Bilimi Türkçe 3
2 2019-2020 TDE608 Anlam Bilimi Türkçe 3
3 2020-2021 TDE607 Genel Dil Bilimi Türkçe 3
4 2020-2021 TDE608 Anlam Bilimi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 TDE533 Türkiye Türkçesinin Güncel Sorunları Türkçe 3
2 2019-2020 TDE541 Türkçenin Tarihî ve Çağdaş Sözlükleri Türkçe 3
3 2019-2020 TDE538 Türkçenin Ses Tarihi Türkçe 3
4 2020-2021 TDE533 Türkiye Türkçesinin Güncel Sorunları Türkçe 3
5 2020-2021 TDE541 Türkçenin Tarihî ve Çağdaş Sözlükleri Türkçe 3
6 2020-2021 TDE538 Türkçenin Ses Tarihi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 TDE251 Türkiye Türkçesi(Kelime Grupları) Türkçe 2
2 2019-2020 TDE263 Türk Dili Tarihi I Türkçe 2
3 2019-2020 TDE363 Eski Anadolu Türkçesi Grameri Türkçe 2
4 2019-2020 TDE461 Cümle Bilgisi Türkçe 2
5 2019-2020 TDE252 Türkiye Türkçesi(Söz Dizimi) Türkçe 2
6 2019-2020 TDE462 Genel Dil Bilimi Türkçe 2
7 2020-2021 TDE251 Türkiye Türkçesi(Kelime Grupları) Türkçe 2
8 2020-2021 TDE252 Türkiye Türkçesi(Söz Dizimi) Türkçe 2
9 2020-2021 TDE462 Genel Dil Bilimi Türkçe 2
10 2021-2022 TDE251 Türkiye Türkçesi(Kelime Grupları) Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Siirt ili yer adları üzerine dil incelemesi FERHAT OBUZ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Derleme sözlüğünde hayvan adlarının söz varlığı MERVE GÜLEÇOĞLU TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Derleme sözlüğünde kadın giyim kuşamının söz varlığı YASEMİN GÜNGÖR TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Derleme sözlüğündeki ticaretle ilgili kavramlar PINAR DEĞER TezMerkezi 2022
5 Tamamlandı Mehmet Akif'in Safahat adlı eserinde isim tamlamalarının incelenmesi GÖNÜL AÇIKGÖZ TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı Türkiye Türkçesindeki edatlar ile Kazak Türkçesindeki edatların karşılaştırılması MUTLU BERBER TezMerkezi 2017