Dr.Öğr.Üyesi GÜLŞAH GAYE FİDAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

   gozturk@gantep.edu.tr      (0342) 317 29 15  
Filoloji Temel Alanı  Klasik Türk Edebiyatı  Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı  Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı

Duyuru / Döküman

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

8 Adet
1
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
2
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
3
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2022

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
4
Hacettepe Türkoloji 50. Yıl Armağanı

Yayın Yeri: Nobel Yayınları
ISBN: 978-625-439-605-2, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2021

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
6
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2021

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
7
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Yayın Yeri: Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-87-1, TÜRKİYE, 2021

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
8
Türk Edebiyatında Sindbâd-Nâme Çevirileri: Tuhfetü’l-Ahyâr Ve Kitâb-ı Sindbâd (İnceleme- Çeviri Yazılı Metin- Tıpkı Basım)

Yayın Yeri: Harvard University The Department of Near Eastern Languages and Civilizations
ISBN: 70-131003, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Harvard, 2013

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

7 Adet
1
Ali Hoca Divanı'nda Tasavvufî Unsurlar

FİDAN GÜLŞAH GAYE, DAĞILMIŞ FATMA
Yayın Yeri: Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA, ASOS, ESJI, SIS, TEI
2
Nesîmî ve Ahmet Paşa’nın yayımlanmış divanlarında bulunmayan bazı şiirleri

FİDAN GÜLŞAH GAYE
Yayın Yeri: R u m e l i D E D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Klasik Türk Edebiyatı Metinlerinde Manzumdan Mensura Dönüşüm: Mihr ü Vefâ

FİDAN GÜLŞAH GAYE,AÇAR Zeliha
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
The British Museum’da Bulunan XVII. Yüzyıla Ait Türkçe Bir Ta’bir-Nâme

FİDAN GÜLŞAH GAYE
Yayın Yeri: Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Bir Hikâye Mecmuasında Yer Alan İbn Sînâ Hikâyesi Üzerine Değerlendirme

FİDAN GÜLŞAH GAYE
Yayın Yeri: Turkish Studies - Language and Literature
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Sindbâdnâmelerden Hareketle Çerçeve Hikâye Geleneğinde Metinlerarasılık: Tûtî Hikâyesi Örneği

FİDAN GÜLŞAH GAYE
Yayın Yeri: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Konya Mevlana Müzesi 2095 Numarada Kayıtlı Mevlevilikle İlgili Bir Mecmuadan Hareketle Bâkî’xxnin Yayınlanmamış Bir Şiiri

FİDAN GÜLŞAH GAYE
Yayın Yeri: Dil ve Edebiyat Araştırmaları
Türkçe, Basılı, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

5 Adet
1
TAŞLICALI YAHYÂ BEY DİVANI’NDA OSMANLI SAVAŞ ALETLERİ

FİDAN GÜLŞAH GAYE, PINARBAŞI MEHMET
Yayın Yeri: UBAK 10. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, ELAZIĞ, Türkçe, 30.04.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATATÜRK KİTAPLIĞI 0223 NUMARALI MECMUADA KAYITLI BİRKUR’AN FALI ÖRNEĞİ

FİDAN GÜLŞAH GAYE,SÖNMEZ HAKAN
Yayın Yeri: Zeugma II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, İngilizce, 18.01.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATATÜRK KİTAPLIĞI K0446 NUMARALI MECMUA ÜZERİNE

FİDAN GÜLŞAH GAYE,BÜLÜN EMİNE
Yayın Yeri: Zeugma II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
GAZİANTEP, İngilizce, 18.01.2019

Uluslararası  Özet bildiri
4
Son Dönem Antepli Divan Şairlerinin Divanlarında Tasavvufun Yansıması

FİDAN GÜLŞAH GAYE
Yayın Yeri: ULUSLARARASI GAZİANTEP ÂLİMLERİ VE GAZİANTEP’TE DİNİ HAYAT SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 14.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Klasik Türk Edebiyatında Çeviri ve Adaptasyon Hikâyelerde Kadın

FİDAN GÜLŞAH GAYE
Yayın Yeri: ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
KOSOVA, Prizen, İngilizce, 02.06.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MENSUR METİNİNCELEMELERİ Türkçe 3
2 2018-2019 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 TENKİTLİ METİN NEŞRİ Türkçe 1
2 2018-2019 TENKİTLİ METİN NEŞRİ Türkçe 3
3 2017-2018 TENKİTLİ METİN NEŞRİ Türkçe 1
4 2018-2019 DİVAN EDEBİYATINDA NESİR Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-I Türkçe 2
2 2014-2015 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-I Türkçe 2
3 2015-2016 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-I Türkçe 2
4 2016-2017 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-I Türkçe 2
5 2017-2018 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-I Türkçe 2
6 2018-2019 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-I Türkçe 2
7 2017-2018 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-II Türkçe 2
8 2018-2019 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-II Türkçe 2
9 2016-2017 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-II Türkçe 2
10 2015-2016 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-II Türkçe 2
11 2014-2015 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-II Türkçe 2
12 2013-2014 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-II Türkçe 2
13 2018-2019 XIII-XIV. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI (NAZIM) Türkçe 2
14 2018-2019 XV. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI (NAZIM) Türkçe 2
15 2017-2018 XIII.-XV. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESRİ Türkçe 2
16 2018-2019 XVI. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI-I (NAZIM) Türkçe 2
17 2018-2019 XVI. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI-II (NAZIM) Türkçe 2
18 2018-2019 OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ-I Türkçe 4
19 2017-2018 OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ-II Türkçe 4
20 2018-2019 OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ-II Türkçe 4

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Ali hoca divanı'nda dini ve tasavvufi unsurlar FATMA DAĞILMIŞ TezMerkezi 2021
2 Tamamlandı Edirneli Şeyh Kabûlî Mustafa Efendi Dîvânı'nın bağlamlı dizin ve işlevsel sözlüğü EZGİ GEMİCİ TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı Tuhfetü'l- ahyâr bağlamlı dizin ve işlevsel sözlük HİLAL ŞİMŞEK TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, K0446 numaralı Şiir Mecmuası EMİNE BÜLÜN TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, YZ_K_0233 numaralı şiir mecmuası HAKAN SÖNMEZ TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı Leylâ Hanım Divanı'nda sevgilinin güzellik unsurları HATİCE ÇAKALLIOĞLU TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı Sâkıb Dede divanında Mevlânâ ve Mevlevîlik unsurları EMİNE GÖRMEZ TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı yazma eserler bölümü OE_YZ_0119 numarada kayıtlı Mecmû'a-i Eş'ar TUĞBA KOYUNCU TezMerkezi 2018
9 Tamamlandı Taşlıcalı Yahya Bey divanında savaş unsurları MEHMET PINARBAŞI TezMerkezi 2018
10 Tamamlandı Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar Bölümü 5879 Numarada Kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr (1b - 97b) HACI İDİN TezMerkezi 2015
11 Tamamlandı Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar Bölümü 5879 Numarada Kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr (98a - 192a) İSMAİL GERÇEK TezMerkezi 2015