Dr.Öğr.Üyesi GÜLŞAH GAYE FİDAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

   gozturk@gantep.edu.tr      (0342) 317 29 15  
Filoloji Temel Alanı  Klasik Türk Edebiyatı  Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

Duyuru / Döküman

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

1 Adet
1
Türk Edebiyatında Sindbâd-Nâme Çevirileri: Tuhfetü’l-Ahyâr ve Kitâb-ı Sindbâd (İnceleme- Çeviri Yazılı Metin- Tıpkı Basım)

Yayın Yeri: Harvard University The Department of Near Eastern Languages and Civilizations
ISBN: 70-131003, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Harvard

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

5 Adet
1
Klasik Türk Edebiyatı Metinlerinde Manzumdan Mensura Dönüşüm: Mihr ü Vefâ

FİDAN GÜLŞAH GAYE,AÇAR Zeliha
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
THE BRITISH MUSEUM’DA BULUNAN XVII. YÜZYILA AİT TÜRKÇE BİR TA’BİR-NÂME

FİDAN GÜLŞAH GAYE
Yayın Yeri: Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Bir Hikâye Mecmuasında Yer Alan İbn Sînâ Hikâyesi Üzerine Değerlendirme

FİDAN GÜLŞAH GAYE
Yayın Yeri: Turkish Studies - Language and Literature
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Sindbâdnâmelerden Hareketle Çerçeve Hikâye Geleneğinde Metinlerarasılık: Tûtî Hikâyesi Örneği

FİDAN GÜLŞAH GAYE
Yayın Yeri: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Konya Mevlana Müzesi 2095 Numarada Kayıtlı Mevlevilikle İlgili Bir Mecmuadan Hareketle Bâkî’xxnin Yayınlanmamış Bir Şiiri

FİDAN GÜLŞAH GAYE
Yayın Yeri: Dil ve Edebiyat Araştırmaları
Türkçe, Basılı, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

4 Adet
1
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATATÜRK KİTAPLIĞI K0446 NUMARALI MECMUA ÜZERİNE

FİDAN GÜLŞAH GAYE,BÜLÜN EMİNE
Yayın Yeri: Zeugma II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
GAZİANTEP, İngilizce, 18.01.2019

Uluslararası  Özet bildiri
2
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATATÜRK KİTAPLIĞI 0223 NUMARALI MECMUADA KAYITLI BİRKUR’AN FALI ÖRNEĞİ

FİDAN GÜLŞAH GAYE,SÖNMEZ HAKAN
Yayın Yeri: Zeugma II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, İngilizce, 18.01.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
Son Dönem Antepli Divan Şairlerinin Divanlarında Tasavvufun Yansıması

FİDAN GÜLŞAH GAYE
Yayın Yeri: ULUSLARARASI GAZİANTEP ÂLİMLERİ VE GAZİANTEP’xxTE DİNİ HAYAT SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 14.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Klasik Türk Edebiyatında Çeviri ve Adaptasyon Hikâyelerde Kadın

FİDAN GÜLŞAH GAYE
Yayın Yeri: ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
KOSOVA, Prizen, İngilizce, 02.06.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MENSUR METİNİNCELEMELERİ Türkçe 3
2 2018-2019 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 TENKİTLİ METİN NEŞRİ Türkçe 3
2 2018-2019 DİVAN EDEBİYATINDA NESİR Türkçe 3
3 2017-2018 TENKİTLİ METİN NEŞRİ Türkçe 1
4 2017-2018 TENKİTLİ METİN NEŞRİ Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-I Türkçe 2
2 2018-2019 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-II Türkçe 2
3 2018-2019 XIII-XIV. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI (NAZIM) Türkçe 2
4 2018-2019 XV. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI (NAZIM) Türkçe 2
5 2018-2019 XVI. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI-I (NAZIM) Türkçe 2
6 2018-2019 XVI. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI-II (NAZIM) Türkçe 2
7 2018-2019 OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ-I Türkçe 4
8 2018-2019 OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ-II Türkçe 4
9 2017-2018 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-I Türkçe 2
10 2017-2018 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-II Türkçe 2
11 2017-2018 XIII.-XV. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESRİ Türkçe 2
12 2017-2018 OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ-II Türkçe 4
13 2016-2017 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-I Türkçe 2
14 2016-2017 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-II Türkçe 2
15 2015-2016 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-I Türkçe 2
16 2015-2016 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-II Türkçe 2
17 2014-2015 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-I Türkçe 2
18 2014-2015 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-II Türkçe 2
19 2013-2014 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-I Türkçe 2
20 2013-2014 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-II Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Devam Ediyor Ali Hoca Divanı'nda Dini ve Tasavvufi Unsurlar FATMA DAĞILMIŞ 2021
2 Devam Ediyor ANTEPLİ ÂYNÎ'NİN SÂKÎNÂMESİ (BAĞLAMLI DİZİN VE İŞLEVSEL SÖZLÜK) SABRİ AYTIŞ 2020
3 Devam Ediyor 19. YÜZYIL İBRAHİM REFET EFENDİ MEVLİDİ, KIZ MEVLİDİ, MUHAMMED RÜŞTÜ EFENDİ MEVLİDİ VE ŞEMSEDDİN SİVASİ MEVLİDİ ÇEVİRİ METİN VE MUKAYESESİ YUSUF ÇINAR 2020
4 Devam Ediyor TERCÜME-İ MEZÂMİNÜ'L-EMSÂL (2) (İNCELEME – METİN) EYÜP HALİFE 2020
5 Devam Ediyor PROF. DR. HALİL İBRAHİM YAKAR KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN 18.YÜZYILA AİT BİR MECMUANIN MESTAP KAPSAMINDA İNCELENMESİ NEBİ ÖZDEMİR 2020
6 Tamamlandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, K0446 numaralı Şiir Mecmuası EMİNE BÜLÜN 2019
7 Tamamlandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, YZ_K_0233 numaralı şiir mecmuası HAKAN SÖNMEZ 2019
8 Tamamlandı Leylâ Hanım Divanı'nda sevgilinin güzellik unsurları HATİCE ÇAKALLIOĞLU 2019
9 Tamamlandı Sâkıb Dede divanında Mevlânâ ve Mevlevîlik unsurları EMİNE GÖRMEZ 2019
10 Tamamlandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı yazma eserler bölümü OE_YZ_0119 numarada kayıtlı Mecmû'a-i Eş'ar TUĞBA KOYUNCU 2018
11 Tamamlandı Taşlıcalı Yahya Bey divanında savaş unsurları MEHMET PINARBAŞI 2018
12 Tamamlandı Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar Bölümü 5879 Numarada Kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr (1b - 97b) HACI İDİN 2015
13 Tamamlandı Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar Bölümü 5879 Numarada Kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr (98a - 192a) İSMAİL GERÇEK 2015