Doç.Dr. MUSTAFA GÜLTEKİN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

   gultekin@gantep.edu.tr      (0342) 317 29 33  
Filoloji Temel Alanı  Türk Halk Bilimi  Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi  Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
Masal Anası Kezban Karakoç ve Repertuvarı

Yayın Yeri: Grafiker Yayınları
ISBN: 978-605-2233-39-9, TÜRKİYE, ANKARA, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İzmir de Yaşayan Âşıklar Antolojisi

Yayın Yeri: İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
ISBN: 978-605-149-573-6, TÜRKİYE, İzmir, 2014

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
3
Kazan Tatar Masalları İnceleme Metinler

Yayın Yeri: Atatürk Kültür Merkezi
ISBN: 978-975-16-2688-2, TÜRKİYE, Ankara, 2013

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
Somut Olmayan Kültürel Miras Barana Dursunbey Balıkesir

Yayın Yeri: Egetan
ISBN: 978-60562-1-3, TÜRKİYE, İzmir, 2011

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
5
Prof Dr Fikret Türkmen Armağanı

Yayın Yeri: Kanyılmaz Matbabası
ISBN: 975-00740-0-9, TÜRKİYE, İzmir, 2005

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

10 Adet
1
Kazan Tatar Türklerinde Masal Anlatma Geleneği

GÜLTEKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, ASOS, AKADEMİK DİZİN, ARAŞTIRMAX
2
Dede Korkut Kitabında Kahramanların Problem Çözme Yöntemleri ve

GÜLTEKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: Ege Universitesi Turk Dunyasi Incelemeleri Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM, ASOS, MLA
3
Türk Kültüründe Fal ve Falcılık Bağlamında Manisa Selendi Irkçıları ve Irk Ocakları

GÜLTEKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
4
Yerelleşme Performans ve Beden Folkloru Bağlamında Balıkesirli Masal Anlatıcısı Kezban Karakoç

GÜLTEKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: Milli Folklor
Türkçe, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  AHCI
5
Sarılar Köyü Çıralık Çepni Alevi Ziyareti ve Türk Ağaç Kültüne Bağlı Bazı İnanış ve Uygulamalar

GÜLTEKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi
Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM, MLA, EBSCO, SCOPUS
6
Halk Anlatılarının Teşekkülünde Geleneğin Rolü Naziğim Destanı ve Gülnazik Türküsü Öğrneği

GÜLTEKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
7
Bir Geleneğin Yaşatılarak Korunması Karagöz Okulu ve Hayalî Hasan Hüseyin Karabağ

FEDAKAR PINAR,GÜLTEKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: Motif Akademi Halkbilimi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
8
Özbek Halk Edebiyatı Bibliyografyası Yayın Tanıtma

GÜLTEKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemli  Kitap Kritiği  Endekste taranmıyor
9
Osmanlı Âdet Merasim ve Tabirleri Yayın Tanıtma Eleştiri

GÜLTEKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: Millî Folklor Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2004

Uluslararası  Hakemli  Kitap Kritiği  CSA ve MLA
10
Sözlü Kompozisyon Teorisi Bağlamında Latif Şah Hikâyesindeki Şiirler Üzerine Bir İnceleme

GÜLTEKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları TÜBAR
Türkçe, Basılı, 2004

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

7 Adet
1
Türkiye’de Köroğlu Derlemeleri ve Metin Yayınları Üzerine Bir Değerlendirme

GÜLTEKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: Bolu’dan Türk Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Çalıştayı
TÜRKİYE, BOLU, Türkçe, 15.09.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Âşık Sümmani de Tabiat

GÜLTEKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: Vefatının 100. Yılında Âşık Sümmani Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 14.03.2015

Ulusal
3
Kazan Tatar Masalları Üzerine Yapılan Çalışmalar Derleme Metin Yayınları ve Yöntem Bakımından Analitik Bir Değerlendirme

GÜLTEKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: Türk Dünyası Masal Araştırmaları (Tastarakay’xxdan Keloğlan’xxa)
UKRAYNA, Akmescit, Türkçe, 04.06.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Kente Göç Eden Âşıklar ve Kent Ortamında Âşık Olmak

FEDAKAR PINAR,GÜLTEKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Âşık Sanatı Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 29.11.2007

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Tatar Folklorunun Derlenmesinde Bir Öncü İsim Gabor Balint ve Tatar Folkloru Derlemeleri

GÜLTEKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası İdil-Ural Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, Kütahya, Türkçe, 13.11.2006

Uluslararası  Özet bildiri
6
Cemil Cahit Güzelbey in Gaziantep Folklor Araştırmalarındaki Yeri ve Öncemi

GÜLTEKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 27.06.2006

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Bir Balıkesir Masalının Motif ve Tip Yapısı

GÜLTEKİN MUSTAFA
Yayın Yeri: Balıkesir 2005 Sempozyumu
TÜRKİYE, Balıkesir, Türkçe, 17.11.2005

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

5 Adet
1
Diyarbakir Yöresi Alevi Ocaklari Üzerine Bir Araştirma

Diyarbakir Yöresi Alevi Ocaklari Üzerine Bir Araştirma
15.09.2013 - 15.11.2016
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Karagöz Öğreniyorum

İlköğretim öğrencilerine Uygulamalı Karagöz Eğitimi verilmesi gösteri düzenlenmesi ve Sonuçların İncelenmesi
01.06.2009 - 01.06.2010
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
3
İzmir de Yaşayan Âşıklar Halk Şairleri

Âşıklık Geleneği İzmir de Yaşayan Âşıklar Derleme İnceleme Biyografi ve Metinler
01.06.2005 - 01.06.2007
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
4
GAZİANTEP’TE YAŞAYAN AFGANİSTAN VE KIRGIZİSTAN ÖZBEKLERİNİN DİL VE KÜLTÜRÜ

GAZİANTEP’TE YAŞAYAN AFGANİSTAN VE KIRGIZİSTAN ÖZBEKLERİNİN DİL VE KÜLTÜRÜ
01.04.2012 - 01.06.2015
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yönetici 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
Anadolu Masalları


01.03.2019 - 12.11.2019
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Türkçe Öğretmeni

2001 - 2003

Editörlükler

1 Adet
1
Bir Şehrin Hikâyesi Gaziantep Halk Kültürü Yazıları Cemil Cahit Güzelbey

Yazar Adı: GÜLTEKİN MUSTAFA,AVCI CEVDET , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Kitap, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Gaziantep  Ulusal  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 TDE 621 Metin Merkezli Halk Bilimi Kuram ve Yöntemleri Türkçe 3
2 2019-2020 TDE 622 Bağlam Merkezli Halk Bilimi Kuram ve Yöntemleri Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 TDE 532 Halk Edebiyatında Modern Teoriler Türkçe 3
2 2019-2020 TDE 510 Anonim Halk Edebiyatında Nesir Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 TDP 101 Toplumsal Duyarlılık Projeleri I Türkçe 2
2 2019-2020 TDP 102 Toplumsal Duyarlılık Projeleri II Türkçe 2
3 2019-2020 TDE 159 Türk Halk Edebiyatına Giriş Türkçe 2
4 2019-2020 TDE 161 Türk Halk Bilimi I Türkçe 2
5 2019-2020 TDE 381 Gelenekler ve Halk İnançları I Türkçe 2
6 2019-2020 TDE 459 Âşık Tarzı Türk Halk Edebiyatı I Türkçe 2
7 2019-2020 GME 100 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 2
8 2019-2020 TDE 160 Anonim Halk Şiiri Türkçe 2
9 2019-2020 TDE 162 Türk Halk Bilimi II Türkçe 2
10 2019-2020 TDE 382 Gelenekler ve Halk İnançları II Türkçe 2
11 2019-2020 TDE 460 Âşık Tarzı Türk Halk Edebiyatı II Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Halk oyunlarının alandan sahneye sunum aşamaları ve icra özellikleri bakımından incelenmesi SİBEL KÜÇÜKAY ADIGÜZEL TezMerkezi 2020
2 Tamamlandı Afşinli Aşık Penahi Emirlioğlu hayatı, sanatı ve eserleri ADNAN BOYUNDURUK TezMerkezi 2019
3 Tamamlandı Şanlıurfa masalları MİNE AYAN TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı The studies on Gaziantep folk culture analytical bibliography EDA TELEFONCU TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Kazan Tatar düğün türküleri üzerine bir inceleme MELTEM DÖNMEZ TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı Türk halk oyunlarından Gabalar Gaziantep ve Kilis yöreleri örneği MUSTAFA ARSLAN TezMerkezi 2018
7 Tamamlandı Manisa ili Selendi ilçesi geçiş dönemleri ve halk edebiyatı ürünleri ARZU ACAR TezMerkezi 2018
8 Tamamlandı Nadir Keskin (hayatı, sanatı ve eserleri) İSKENDER KORKMAZ TezMerkezi 2016
9 Tamamlandı Kazan Tatar destanlarında birey, aile, toplum, devlet yapısı YAVUZ ERTÜRK TezMerkezi 2015
10 Tamamlandı Kazan Tatar bilmeceleri üzerine bir değerlendirme ARZU AĞCA TezMerkezi 2015
11 Tamamlandı Gaziantep yöresi kadın oyunlarının incelenmesi FATMA KILINÇ TezMerkezi 2014
12 Tamamlandı Gaziantep halk kültüründe dua (Alkış) ve bedduaların (Kargış) halkbilimsel incelemesi AHMET EMİN ŞAHİNER TezMerkezi 2014