Prof.Dr. MEHMET SOĞUKÖMEROĞULLARI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

   sogukomerogullari@gantep.edu.tr      (0342) 317 29 49  
Filoloji Temel Alanı  Yeni Türk Edebiyatı  Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı

Duyuru / Döküman

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

25 Adet
1
Emine Işınsu Kitabı

Yayın Yeri: KorKut Yayınları
ISBN: 978-605-71426-1-0, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Rahim Tarım Armağanı

Yayın Yeri: Emin Yayınları
ISBN: 978-625-8077-56-8, TÜRKİYE, Bursa, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Malazgirt Zaferi ve Sultan Alp Arslan

Yayın Yeri: Ihlamur Yayınları
ISBN: 978-605-70786-0-5, TÜRKİYE, İstanbul, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Millî Edebiyat

Yayın Yeri: İlbilge Yayınları
ISBN: 978-605-7415-71-4, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Millî Edebiyat

Yayın Yeri: İlbilge Yayınları
ISBN: 978-605-7415-71-4, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Tanzimat Dönemi Şiir Çözümlemeleri

Yayın Yeri: Yade Akademik
ISBN: 978-605-69915-3-0, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
7
Tanzimat Dönemi Şiir Çözümlemeleri

Yayın Yeri: Yade Akademik
ISBN: 978-605-69915-3-0, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
8
ABAY KUNANBAYEV ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-III

Yayın Yeri: İksad Yayınevi
ISBN: 978-625-7897-70-9, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
ABAY KUNANBAYEV ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-III

Yayın Yeri: İksad Yayınevi
ISBN: 978-625-7897-70-9, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı
ISBN: 948-9944-237-86-4, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
11
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
12
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

Yayın Yeri: Kültür Bakanlığı
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
13
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

Yayın Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2019

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
14
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, 2019

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
15
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

Yayın Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, İstanbul, 2019

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
16
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: Kültür Bakanlığı
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
17
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

Yayın Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı
ISBN: 978-9944-237-86-4, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
18
Kilis’te Bilge Bir Kalem Hasan Şahmaranoğlu

Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Matbaası
ISBN: 978-605-2151-04-4, TÜRKİYE, Kilis, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
19
Namık Kemal Hayatı Divanı Eserleri

Yayın Yeri: Doğu Kütüphanesi Yayınları
ISBN: 978-605-5227-86-9, TÜRKİYE, İstanbul, 2017

Ulusal  Kitap Tercümesi  Türkçe
20
Seyfettin Başcıllar Hayatı Sanatı Düşünce Yazıları Hakkında Yazılanlar ve Bütün Şiirleri

Yayın Yeri: Palet Yayınları
ISBN: 978-605-5262-59-4, TÜRKİYE, Konya, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
21
Turancılık Fikri

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı Yayınları
ISBN: 978-605-324-074-7, TÜRKİYE, Ankara, 2014

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
22
Geleneksel Türk Sanatında ve Edebiyatımızda Su

Yayın Yeri: ASKİ Genel Müdürlüğü Yayınları
ISBN: 978-9944-473-63-7, TÜRKİYE, Ankara, 2014

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
23
Fethi Tevetoğlu Hayatı Sanatı ve Şairliği

Yayın Yeri: Grafiker
ISBN: 978-605-4692-17-0, TÜRKİYE, Ankara, 2012

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
24
Hafız Kâmil Kıdeyş in Hayatı ve Şiir Dünyası

Yayın Yeri: Grafiker
ISBN: 978-605-4692-16-3, TÜRKİYE, Ankara, 2012

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
25
Türk Bilig Revüsü İran Turan Cengleri

Yayın Yeri: Grafiker
ISBN: 978-605-4692-18-7, 2012

Ulusal  Kitap Tercümesi  Türkçe

Makaleler

19 Adet
1
Mehmet Asaf’ın Bihterle Muhlis Adlı Hikâyesi ve İncelemesi

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Asia Minor Studies
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/mla-fulltext.htm
2
MEHMET ASAF’IN ZAVALLI BABA ADLI HİKÂYESİ VE İNCELEMESİ

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: TURUK
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA, EBSCOHOST, PROQUEST, ASOS, OAJI, SIS, INDEX COPERNICUS, ACARİNDEX, TEİ, A
3
Gaziantep Orta Mektebi Muallimlerinden Hayrettin İlhan’ın Vatanım İçin İstiklâl Hatıraları Adlı Kitabı Ve İncelemesi

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Ayıntap Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
4
Besim Atalay ın Baş Belaları Adlı Tiyatro Eseri ve İncelemesi

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: TURUK
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
5
Altın Işık Dergisi Üzerine

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
6
Fethi Tevetoğlu nun Öykücülüğü

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Bal-Tam Türklük Bilgisi
KOSOVA, Türkçe, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
7
Harf Üzerine Tartışmaların Sebilürreşad Dergisine Yansımaları

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
8
Atsız Mecmua Üzerine

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Asia Minor Studies
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  yok
9
İsmet Kırdar ın Hacı Bektaş Velî Romanı Üzerine

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İngilizce, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
10
Mahmut Yesari nin Yufka Yürek Osman ve Deliler Hekimi Adlı Tiyatro Eserleri ve İncelemeleri

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Turkish Studies
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
11
Türk Romanında Macarlar

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: BAL-TAM TÜRKLÜK BİLGİSİ
KOSOVA, Türkçe, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Derleme Makale  Endekste taranmıyor
12
Nüzhet Erman ın Şiirlerinde Hacı Bektaş Veli Algısı

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim, ASOS, MLA
13
Metal Fırtına 4 Turan Romanında Metinlerarası İlişkiler

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Turkish Studies
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
14
Yahya Kemal Beyatlı nın Şiirlerinde Dinî Mistik Metafizik Ögeler

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Teke
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
15
Servet i Fünûn Edebiyatı Gayrı Millî midir

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Turkish Studies
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
16
Tiyatro ile Tarihten Milliyetçiliğe Türkiye de Attila

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Turkish Studies
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
17
Ali Canip Yöntem in Milli Edebiyat Görüşleri

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
18
Ahmet Ümit in Kar Kokusu Romanında Toplumcu Gerçekçilik

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Turkish Studies
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
19
Fuat Şükrü Dilbilen in Şiirlerinde Toplumsal Hafıza

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Karadeniz Araştırmaları
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim

Bildiriler

7 Adet
1
Türk Dili Dergisinde Yayınlanan Yunus Emre Başlıklı Şiirler Üzerine

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu
TÜRKİYE, Kilis, Türkçe, 15.09.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Şerif Aktaş’ın Şiirlerinin Muhteva Bakımından İncelenmesi

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 21.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Mehmet Asaf’ın ”Beyimin Edebiyata Merakı” Adlı Tiyatro Eseri ve İncelemesi

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 21.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
İstiklal Harbinden Yemen Harbine Tutsak Yollar Romanı

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Savaş ve Edebiyat Sempozyumu
TÜRKİYE, Sakarya, Türkçe, 16.12.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Doktor Mehmet Fahri'nin Manzum İşkodra Tarih-i Harbi Adlı Eseri Üzerine

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: TUKAS 2014 Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, Nevşehir, Türkçe, 12.11.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Türk Romanında Türk Ocağı Algısı

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Bir Fikir Hareketinin Yüzyılı Türk Ocakları Uluslararası Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 07.05.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Beşir Ayvazoğlu nun Şiirlerinde Metinlerarası Göndermeler

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
Türkçe, 09.06.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
NAMIK KEMAL'İN ŞİİRLERİNİN BAĞLAMSAL DİZİNİ

İslam medeniyeti çevresinde gelişip büyüyen Divan edebiyatı 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam eder. Tanzimat edebiyatının hüküm sürmesiyle sarsılan bu edebiyat zamanla tarih sahnesinden çekilir. Asırlarca insanımızın duygu ve düşüncesine tercü
25.10.2021 - 26.09.2022
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
Wisconsin Üniversitesi

Misafir Öğretim Üyesi
Öğretim Görevlisi,

2011 - 2011
2
Kızılorda Korkut Ata Üniversitesi

Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi,

2007 - 2008

Editörlükler

1 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Edebiyat ve Toplum Türkçe 3
2 2020-2021 Karşılaştırmalı Edebiyat Türkçe 3
3 2020-2021 Yeni Türk Edebiyatında Poetik Metinler II Türkçe 3
4 2021-2022 Çeviri ve Edebiyat Türkçe 3
5 2021-2022 Yeni Türk Edebiyatında Poetik Metinler I Türkçe 3
6 2021-2022 Karşılaştırmalı Edebiyat Türkçe 3
7 2021-2022 Yeni Türk Edebiyatında Poetik Metinler II Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Şiir Sanatı Türkçe 3
2 2021-2022 Şiir Sanatı Türkçe 3
3 2021-2022 Şiir İncelemeleri Türkçe 3
4 2020-2021 Şiir İncelemeleri Türkçe 3
5 2021-2022 Şiir Sanatı Türkçe 3
6 2020-2021 Şiir Sanatı Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 Türkçe Kompozisyon Türkçe 2
2 2014-2015 Türkçe Kompozisyon Türkçe 2
3 2021-2022 Türkçe Kompozisyon Türkçe 2
4 2013-2014 Yeni Türk Edebiyatına Giriş Türkçe 3
5 2014-2015 Yeni Türk Edebiyatına Giriş Türkçe 3
6 2013-2014 Yeni Türk Edebiyatı I Türkçe 2
7 2014-2015 Yeni Türk Edebiyatı I Türkçe 2
8 2013-2014 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2
9 2014-2015 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2
10 2013-2014 Karşılaştırmalı Türk Dünyası Edebiyatı Türkçe 2
11 2014-2015 Karşılaştırmalı Türk Dünyası Edebiyatı Türkçe 2
12 2013-2014 Edebiyat Bilgi ve Teorileri Türkçe 2
13 2014-2015 Edebiyat Bilgi ve Teorileri Türkçe 2
14 2014-2015 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Türkçe 2
15 2013-2014 Edebiyat Bilgi ve Kuramları Türkçe 2
16 2014-2015 Edebiyat Bilgi ve Kuramları Türkçe 2
17 2020-2021 Türkçe Kompozisyon Türkçe 2
18 2020-2021 Tanzimat Edebiyatı (Şiir) Türkçe 2
19 2020-2021 Servet-i Fünun Edebiyatı (Şiir) Türkçe 2
20 2020-2021 Milli Edebiyat (Şiir) Türkçe 2
21 2020-2021 Metin Yazarlığı Türkçe 2
22 2021-2022 Tanzimat Edebiyatı (Şiir) Türkçe 2
23 2021-2022 Milli Edebiyat (Şiir) Türkçe 2
24 2021-2022 Milli Edebiyat (Hikaye ve Roman ) Türkçe 2
25 2020-2021 Milli Edebiyat (Hikaye ve Roman ) Türkçe 2
26 2021-2022 Türk Edebiyatında Eleştiri Türkçe 2
27 2021-2022 Bitirme Tezi Türkçe 2
28 2020-2021 Türk Edebiyatında Eleştiri Türkçe 2
29 2020-2021 Tanzimat Edebiyatı (Hikaye ve Roman ) Türkçe 2
30 2020-2021 Servet-i Fünun Edebiyatı (Hikaye ve Roman ) Türkçe 2
31 2021-2022 Tanzimat Edebiyatı (Hikaye ve Roman ) Türkçe 2
32 2021-2022 Servet-i Fünun Edebiyatı (Hikaye ve Roman ) Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Namık Kemal'in şiirlerinin bağlamsal dizini ve tahlili ALİ POLAT TezMerkezi 2022
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Muhammed Müftü Efendi'nin (1868 - 1946) hayatı ve eserleri üzerine bir inceleme HANA JOWDAH JAWAD TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Mehmet Âkif Ersoy'un şiirleri üzerine bir inceleme -stilistik inceleme, bağlamlı dizin ve işlevsel sözlük- İBRAHİM HALİL KAYA TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Muallim Nâcî Efendi'nin şiirlerinin bağlamsal dizin ve işlevsel sözlük çalışması ile üslupbilimsel incelemesi YONCA KÖYBAŞI TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Hasan Erdem'in hayatı ve romanları üzerine bir araştırma SERKAN GÖKBULUT TezMerkezi 2021
5 Tamamlandı Lütfiye Aydın, hayatı, sanatı ve eserleri üzerine bir araştırma MELTEM TÜRK TezMerkezi 2020
6 Tamamlandı Şeref Bilsel'in şiirleri üzerine bir inceleme AHMET HAMARAT TezMerkezi 2020
7 Tamamlandı Dinçer Sümer'in hayatı, sanatı ve tiyatroları üzerine bir inceleme HALİL BİCERİK TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı Mehmet Yaşın'ın şiirleri üzerine bir araştırma GÜLDEN BİLGİN TezMerkezi 2019
9 Tamamlandı Muhterem Yüceyılmaz'ın hayatı ve romanları üzerine bir araştırma ZELİHA CERİTOĞLU TezMerkezi 2018
10 Tamamlandı Hakan İlhan Kurt'un hayatı, sanatı ve şiirleri üzerine bir araştırma ÖZLEM KIZILCIK TezMerkezi 2018
11 Tamamlandı Ayten Demirağ'ın hayatı, sanatı ve edebî kişiliği üzerine bir inceleme MEHMET KURTOĞLU TezMerkezi 2018
12 Tamamlandı Almanya'daki Türk sanatçılar üzerine biyografik bir çalışma GAMZE BALA TezMerkezi 2017
13 Tamamlandı Şükrü Erbaş şiirinde çocuk ve çocukluk kavramı üzerine bir araştırma BİRGÜL IRMAK TezMerkezi 2017
14 Tamamlandı Ahmet Yılmaz Boyunağa'nın hayatı, eserleri ve tarihi romanları üzerine bir inceleme ALİ POLAT TezMerkezi 2016
15 Tamamlandı Bahçe Dergisi üzerine tahlilî fihrist, inceleme ve metin AHMET AKIL TezMerkezi 2014
16 Tamamlandı Seyfettin Başcıllar'ın hayatı, sanatı ve şairliği OSMAN EROĞLU TezMerkezi 2013
17 Tamamlandı Nermin Bezmen'in hayatı ve romanları üzerine bir inceleme KENAN YAVUZ TezMerkezi 2013

Üyelikler

1 Adet
1
İlesam

 Üye    2010 

Sanatsal Faaliyetler

1 Adet
1
konferans

Etkinlik Yeri: Gaziantep
Düzenleyenler : Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Bölümü
Konferans  21.03.2016 - 21.03.2016

Ulusal  Özgün  Diğer