Prof.Dr. ŞEHMUS DEMİR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

   demirseh@gantep.edu.tr  
İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri  Tefsir

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

11 Adet
1
Kur’xxan ve Pozitif Bilim

Yayın Yeri: Kuramer
ISBN: 978-605-9437-38-7,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
DİN BİLİM İLİŞKİSİ

Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Yayınları
TÜRKİYE, Erzurum

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
3
Kur’xxânın yeniden yorumlanması (Batıyla münasebetin Kur’xxân yorumuna yansımaları)

Yayın Yeri: İNSAN
ISBN: 978-975-574-337-0, TÜRKİYE, İSTANBUL

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
İSLAM DÜNYASI: BİRLİKTELİK MODELİ VE GELECEK PERSPEKTİFİ

Yayın Yeri: TİREKİTAP
ISBN: 9786059683661, İSTANBUL

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
5
Molla Halil es-Siʻirdî

Yayın Yeri: Beyan yayınları
ISBN: 978-975-473-895-7, TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
6
Kur an ın Yeniden Yorumlanması

Yayın Yeri: İnsan
ISBN: 9789755743370,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dini Söylemin Önemi

Yayın Yeri: Ensar
TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Tefsire Akademik Yaklaşımlar

Yayın Yeri: Otto
Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Kur an ın Temel Hedefi

Yayın Yeri: Fecr Yayınları
ISBN: 9786055482442,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Dünya Ahiret Bütünlüğü

Yayın Yeri: Fecr Yayınları
ISBN: 9789756079706, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Mitoloji Kur an Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik

Yayın Yeri: Beyan Yayınları
ISBN: 9754733066,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

13 Adet
1
TÜRKİYE’xxNİN ORTADOĞUYA AÇILAN EĞİTİM KAPISI GAÜN

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: GAÜNDEM
Türkçe, Basılı, 2020

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
2
Din Dini Bilgi Ayrımı Ekseninde Geleneğin Ne liği ve Değersel Boyutu

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: İlahiyat akademi
TÜRKİYE, Türkçe, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  diğer
3
Kitab ı Mukaddes i Mitolojik Unsurlardan Arındırma Çabası ve Kur an Kıssalarının Tarihî Gerçekliği

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: İslami İlimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Diğer
4
Değişim Süreci Açısından Kur an Yorumu Üzerine

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: İslamiyat
TÜRKİYE, Türkçe, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Diğer
5
On Modernity Islamic World and Interpretation of Quran

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Avrupa İslam Üniversitesi (Islamic University of Europe) İslam Araştırmaları Dergisi,
İngilizce, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  diğer
6
Çevre Sorunu ve Kur an ın Çevreye Yaklaşımı

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Diyanet İlmi Dergi
TÜRKİYE, Türkçe, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Diğer
7
Geleneğin Ne liği ve Değersel Boyutu Üzerine

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Marife
TÜRKİYE, Türkçe, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Diğer
8
Kur an da Zekat Kavramının Etimolojik ve Semantik Analizi

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Diğer
9
Kur an ın İ caz Yönleriyle İlgili Geleneksel ve Çağdaş Görüşlere Genel Bir Bakış

DEMİR ŞEHMUS,YILMAZ HASAN
Yayın Yeri: EKEV Akademi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2004

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Diğer
10
Kur ani Konu Kavram ve Sure Tefsirine Metodik Bir Yaklaşım

DEMİR ŞEHMUS,YILMAZ HASAN
Yayın Yeri: EKEV Akademi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Diğer
11
Kur an Bütünlüğü İçinde İnsanın Servet ve Mal Karşısındaki Konumu

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: EKEV Akademi
TÜRKİYE, Türkçe, 2001

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Diğer
12
İnsanları ve Cinleri Ancak Bana İbadet Etsinler Diye Yarattım Ayetinin Anlam ve Yorumu Üzerine

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2001

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Diğer
13
Kur’ân’da Ahiret-Dünya ve Dünya Hayatı

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: EKEV
Türkçe, Basılı, 1998

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO

Bildiriler

12 Adet
1
Bilimci Söylem ve Tefsir Tezlerine Yansımaları

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Kuran Araştırmalarında Akademik Tezler Sempozyumu
Türkçe, 23.11.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
İstikametu Salahaddin el Eyyubi ve İhtimamuhu bi ş Şeriati l İslamiyye

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu
İngilizce, 23.09.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Yeni bir Perspektif İhtiyacı

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Beklenen Kurtarıcı İnancı Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 22.10.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
4
et Tefsiru l İlmi Tarih ve Nakd

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Uluslararası Kur’an’a Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Şuayb ed-Dukkali Üniversitesi, Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Arapça, 19.04.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
el-Luğatu’-Arabiyye fi Türkiya

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: el-Mu’temeru’d-Duvelî li’l-Luğati’l-Arabiyye
Dubai, Arapça, 18.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Zekatın Kur an ı Kerim de Kavramsal Çerçevesi

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak Kur'an ve Sünnette Zekat
TÜRKİYE, Türkçe, 17.10.2007

Ulusal  Tam metin bildiri
7
The City, Refugees and University: The Case of Gaziantep

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Access Health Journal
Dearborn, Michigan, İngilizce, 16.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Önsöz

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Gaziantep Alimleri ve Gaziantep’te Dini Hayat
Türkçe, 14.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Kentlerin Özgül Farklılıklarının Ortadan kalktığı Bir Süreçte Gaziantep Uleması ve Gaziantepte Dini Hayat

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Gazianatep Uleması ve Gaziantepte Dini Hayat
Türkçe, 14.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Kur an ı Hayatın Merkezine Yerleştirmek

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Kur’an’ı Anlama Sempozyumu
İngilizce, 14.10.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Kur an ın Bilimsel Veriler Işığında Yorumlanmasına Eleştirel Bir Yaklaşım

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar
TÜRKİYE, Türkçe, 12.05.2010

Ulusal  Tam metin bildiri
12
Batı ile Münasebet Ekseninde Modern Dönemde Kur an Yorumu

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nce düzenlenen Kur’an & Tefsir Etkinlikleri
TÜRKİYE, Türkçe, 11.05.2007

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

6 Adet
1
Kur’an Kelimeleri Ansiklopedisi

Bu proje kapsamında Kur’xxan’xxda geçen bütün kelimelerin semantik analizleri yapılmaktadır. Her madde alanında uzman olan araştırmacılar tarafından kaleme alınmaktadır. Bu noktada sadece Türkiye’xxdeki araştırmacılarla sınır kalınmayacak yurtdışında
25.02.2019
ARAŞTIRMA PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Devam Ediyor
2
Uluslaraarası Salahaddin Eyyûbi Sempozyumu


23.09.2016 - 25.09.2016
Diğer (Uluslararası),   Danışman 

ULUSLARARASI  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
DÜNYA MÜLTECİ VE GÖÇ KONGRESİ

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa, Uzak Doğu, Orta Doğu veKuzey Afrika’nın 24 ülkesinden 258 konuşmacı 14-17 Ekim 2019 tarihleriarasında Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Dünya Göç Kongresi’ndebuluştu. 55 farklı paneld
14.10.2019 - 17.10.2019
Özel Kuruluşlar,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
Gaziantep Alimleri ve Gaziantep te Dinî Hayat


14.10.2016 - 16.10.2016
Diğer (Uluslararası),   Danışman 

ULUSLARARASI  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
”Geçmiten Günümüze Tefsir İlmi: Konusu Hedefi ve Sınırları” Paneli ve 14. Tefsir Koordinasyon Toplantısı

Geçmiten Günümüze Tefsir İlmi: Konusu Hedefi ve Sınırları
12.05.2017 - 13.05.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
Kur’an Kelimeleri Ansiklopedisi

Araştırma
10.01.2019
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  0  Devam Ediyor

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği
Kamu

2016  Yarı Zamanlı

Hakemlikler

6 Adet
1
Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2019, TÜRKİYE, KARS  Uluslararası  Dergi  Ebsco

2
İlahiyat Akademi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Gaziantep  Ulusal  Dergi  Diğer

3
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2017, Kilis  Uluslararası  Dergi  Index Copernicus, Academir Resource Index, ASOS, ESJI, ISAM, DRJI

4
İlahiyat Akademi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Gaziantep  Ulusal  Dergi  Diğer

5
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Kilis  Ulusal  Dergi  Diğer

6
Turkish Studies

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Ankara  Uluslararası  Dergi  Diğer

Editörlükler

5 Adet
1
el-İlahiyat el-Akademiyye

Yazar Adı: DEMİR ŞEHMUS,İĞDE MUHYETTİN,ÜNVERDİ MUSTAFA,ERKAN EROL , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Arapça, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  İSAM  Basılı

2
el-İlahiyat el-Akademiyye

Yazar Adı: DEMİR ŞEHMUS,İĞDE MUHYETTİN,ÜNVERDİ MUSTAFA , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Arapça, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  İSAM  Basılı

3
İlahiyat Akademi Dergisi İslamofobi

Yazar Adı: DEMİR ŞEHMUS , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Basımevi
Dergi, Arapça, 2017,   Uluslararası  ISAM  Basılı

4
İlahiyat Akademi Dergisi Mezhep Sayısı

Yazar Adı: DEMİR ŞEHMUS , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Basımevi
Dergi, Arapça, 2017,   Uluslararası  ISAM  Basılı

5
Kur an Kıssaları

Yazar Adı: DEMİR ŞEHMUS , Yayın Yeri: ÇORUM ÇAĞRI EĞİTİM VAKFI
Dergi, Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Çorum  Ulusal  TR DİZİN

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Tefsir Tarihi ve Usulü Türkçe 2
2 2016-2017 Günümüz Tefsir Problemleri Türkçe 2
3 2016-2017 Kur'an Arapçası Türkçe 2
4 2016-2017 Tefsir Tarihi ve Usulü Arapça 2
5 2016-2017 Tefsir I Arapça 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Devam Ediyor Endülüs Tefsir Kültüründe Ehl-i Kitapla İlişkiler MEHMET TAHİR GÜNDÜZ 2020
2 Tamamlandı Oryantalistlerin Kur'ân vahyini tarihlendirme çalışmaları- Alman öncüler: Gustav Weil ve Theodor Nöldeke örneği – HÜSEYİN POLAT 2019
3 Tamamlandı - Negatif gelir vergisi özelinde- zekâtın modern vergi teorisi ile mukayesesi İSMAİL YILMAZ 2019
4 Devam Ediyor Modern Tefsirler Bağlamında Kur'an'ın Ana Maksatları REMZİ YARBA 2018
5 Tamamlandı Mâverdî ve İbnu'l-Cevzî'nin tefsir yaklaşımlarının mukayesesi MURAT ORAL 2018
6 Tamamlandı Kur'an'ın tarihi ve korunmuşluğu Bâkıllânî'nin el-İntisâr li'l-Kur'ân örneği ŞABAN KONDİ 2018
7 Tamamlandı Kur'an'da h-k-m kökünün semantik analizi MUSTAFA KESKİN 2017
8 Tamamlandı Kur'an'ın dil yapısı ve Kur'an kelimelerinin terimleşmesi MUHAMMED ERSÖZ 2014
9 Tamamlandı Kur'an'ın İnsanı İnşa Süreci "Mekke Dönemi Örneği" ALİ ŞİMŞEK 2012
Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı İroni üslubu ve Kur'ân-ı Kerim'de kullanımı EKREM SOLMAZ 2020
2 Tamamlandı Ebû Amr Ed-dânî'nin Kur'ân ilimlerindeki etkileri ve telif yöntemleri ABDULRAHMAN ZAKKOUR 2020
3 Devam Ediyor Geçmiş ve Geleceğe Yaklaşımda Kur'ani Perspektif HATİCE KILIÇ 2017
4 Tamamlandı Tahir b. Aşûr'un Kur'an'ın nüzûl sürecine ve esbâb-ı nüzûle yaklaşımı İBRAHİM KÖÇ 2017
5 Tamamlandı Taberî ve Kâsımî tefsirlerinde "Ayet" kavramı (Karşılaştırmalı inceleme) IMAN ALMOHMAD 2017
6 Tamamlandı Hz. Peygamber'in Kur'an öğretme metodu ABDULSAMET ŞEN 2014
7 Tamamlandı Kur'an'da ferdi ahlak ilkeleri HAYRUNNİSA BAKIRCI 2014
8 Tamamlandı Vahiy sürecinde değişen sosyal hayat SADETTİN GÜRMAN 2013
9 Tamamlandı Kur'an'ın tercüme problemleri ve bazı surelerin Kazakça örnek meâli JOLAMAN BULAN 2012

Üyelikler

2 Adet
1
İslami Araştırmalar

 Danışman 

2
EKEV

 Danışman 

Sanatsal Faaliyetler

6 Adet
1
TRT DİYANET ”Genç İlahiyat”

Etkinlik Yeri: Kafkas Üniversitesi
Düzenleyenler : TRT DİYANET TV
TV PROGRAMLARI /  26.05.2017 - 26.05.2017

Uluslararası  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
2
TRT DİYANET ”Farklı Bakış”

Etkinlik Yeri: Ankara
Düzenleyenler : TRT DİYANET TV
TV PROGRAMLARI /  22.01.2018 - 22.01.2018

Uluslararası  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
3
TRT DİYANET ”Farklı Bakış”

Etkinlik Yeri: Ankara
Düzenleyenler : TRT DİYANET TV
TV PROGRAMLARI /  17.11.2017 - 17.11.2017

Uluslararası  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
4
TRT DİYANET ”Farklı Bakış”

Etkinlik Yeri: Ankara
Düzenleyenler : TRT DİYANET TV
TV PROGRAMLARI /  14.10.2016 - 14.10.2016

Uluslararası  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
5
TRT ”Bereket Vakti”

Etkinlik Yeri: İstanbul
Düzenleyenler : TRT TV
TV PROGRAMLARI /  13.06.2018 - 13.06.2018

Uluslararası  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
6
TRT DİYANET ”Sahur Bereketi”

Etkinlik Yeri: İstanbul
Düzenleyenler : TRT DİYANET TV
TV PROGRAMLARI /  02.06.2018 - 02.06.2018

Uluslararası  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)