Prof.Dr. ŞEHMUS DEMİR


GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ


İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri  Tefsir

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

6 Adet
1
Kur an ın Yeniden Yorumlanması

Yayın Yeri: İnsan
ISBN: 9789755743370,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dini Söylemin Önemi

Yayın Yeri: Ensar
TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Tefsire Akademik Yaklaşımlar

Yayın Yeri: Otto
Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Kur an ın Temel Hedefi

Yayın Yeri: Fecr Yayınları
ISBN: 9786055482442,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Dünya Ahiret Bütünlüğü

Yayın Yeri: Fecr Yayınları
ISBN: 9789756079706, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Mitoloji Kur an Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik

Yayın Yeri: Beyan Yayınları
ISBN: 9754733066,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

12 Adet
1
Din Dini Bilgi Ayrımı Ekseninde Geleneğin Ne liği ve Değersel Boyutu

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: İlahiyat akademi
TÜRKİYE, Türkçe, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  diğer
2
Kitab ı Mukaddes i Mitolojik Unsurlardan Arındırma Çabası ve Kur an Kıssalarının Tarihî Gerçekliği

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: İslami İlimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Diğer
3
Değişim Süreci Açısından Kur an Yorumu Üzerine

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: İslamiyat
TÜRKİYE, Türkçe, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Diğer
4
On Modernity Islamic World and Interpretation of Quran

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Avrupa İslam Üniversitesi (Islamic University of Europe) İslam Araştırmaları Dergisi,
İngilizce, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  diğer
5
Çevre Sorunu ve Kur an ın Çevreye Yaklaşımı

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Diyanet İlmi Dergi
TÜRKİYE, Türkçe, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Diğer
6
Geleneğin Ne liği ve Değersel Boyutu Üzerine

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Marife
TÜRKİYE, Türkçe, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Diğer
7
Kur an da Zekat Kavramının Etimolojik ve Semantik Analizi

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Diğer
8
Kur an ın İ caz Yönleriyle İlgili Geleneksel ve Çağdaş Görüşlere Genel Bir Bakış

DEMİR ŞEHMUS,YILMAZ HASAN
Yayın Yeri: EKEV Akademi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2004

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Diğer
9
Kur ani Konu Kavram ve Sure Tefsirine Metodik Bir Yaklaşım

DEMİR ŞEHMUS,YILMAZ HASAN
Yayın Yeri: EKEV Akademi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Diğer
10
Kur an Bütünlüğü İçinde İnsanın Servet ve Mal Karşısındaki Konumu

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: EKEV Akademi
TÜRKİYE, Türkçe, 2001

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Diğer
11
İnsanları ve Cinleri Ancak Bana İbadet Etsinler Diye Yarattım Ayetinin Anlam ve Yorumu Üzerine

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2001

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Diğer
12
Kur’ân’da Ahiret-Dünya ve Dünya Hayatı

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: EKEV
Türkçe, Basılı, 1998

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO

Bildiriler

11 Adet
1
Bilimci Söylem ve Tefsir Tezlerine Yansımaları

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Kuran Araştırmalarında Akademik Tezler Sempozyumu
Türkçe, 23.11.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
İstikametu Salahaddin el Eyyubi ve İhtimamuhu bi ş Şeriati l İslamiyye

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu
İngilizce, 23.09.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Yeni bir Perspektif İhtiyacı

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Beklenen Kurtarıcı İnancı Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 22.10.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
4
et Tefsiru l İlmi Tarih ve Nakd

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Uluslararası Kur’an’a Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Şuayb ed-Dukkali Üniversitesi, Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Arapça, 19.04.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
el-Luğatu’-Arabiyye fi Türkiya

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: el-Mu’temeru’d-Duvelî li’l-Luğati’l-Arabiyye
Dubai, Arapça, 18.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Zekatın Kur an ı Kerim de Kavramsal Çerçevesi

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak Kur'an ve Sünnette Zekat
TÜRKİYE, Türkçe, 17.10.2007

Ulusal  Tam metin bildiri
7
Önsöz

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Gaziantep Alimleri ve Gaziantep’te Dini Hayat
Türkçe, 14.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Kentlerin Özgül Farklılıklarının Ortadan kalktığı Bir Süreçte Gaziantep Uleması ve Gaziantepte Dini Hayat

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Gazianatep Uleması ve Gaziantepte Dini Hayat
Türkçe, 14.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Kur an ı Hayatın Merkezine Yerleştirmek

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Kur’an’ı Anlama Sempozyumu
İngilizce, 14.10.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Kur an ın Bilimsel Veriler Işığında Yorumlanmasına Eleştirel Bir Yaklaşım

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar
TÜRKİYE, Türkçe, 12.05.2010

Ulusal  Tam metin bildiri
11
Batı ile Münasebet Ekseninde Modern Dönemde Kur an Yorumu

DEMİR ŞEHMUS
Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nce düzenlenen Kur’an & Tefsir Etkinlikleri
TÜRKİYE, Türkçe, 11.05.2007

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

3 Adet
1
Uluslaraarası Salahaddin Eyyûbi Sempozyumu


23.09.2016 - 25.09.2016
Diğer (Uluslararası),   Danışman 

ULUSLARARASI  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Gaziantep Alimleri ve Gaziantep te Dinî Hayat


14.10.2016 - 16.10.2016
Diğer (Uluslararası),   Danışman 

ULUSLARARASI  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
”Geçmiten Günümüze Tefsir İlmi: Konusu Hedefi ve Sınırları” Paneli ve 14. Tefsir Koordinasyon Toplantısı

Geçmiten Günümüze Tefsir İlmi: Konusu Hedefi ve Sınırları
12.05.2017 - 13.05.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği
Kamu

2016  Yarı Zamanlı

Hakemlikler

6 Adet
1
Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2019, TÜRKİYE, KARS  Uluslararası  Dergi  Ebsco

2
İlahiyat Akademi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Gaziantep  Ulusal  Dergi  Diğer

3
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2017, Kilis  Uluslararası  Dergi  Index Copernicus, Academir Resource Index, ASOS, ESJI, ISAM, DRJI

4
İlahiyat Akademi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Gaziantep  Ulusal  Dergi  Diğer

5
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Kilis  Ulusal  Dergi  Diğer

6
Turkish Studies

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Ankara  Uluslararası  Dergi  Diğer

Editörlükler

5 Adet
1
el-İlahiyat el-Akademiyye

Yazar Adı: DEMİR ŞEHMUS,İĞDE MUHYETTİN,ÜNVERDİ MUSTAFA,ERKAN EROL , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Arapça, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  İSAM  Basılı

2
el-İlahiyat el-Akademiyye

Yazar Adı: DEMİR ŞEHMUS,İĞDE MUHYETTİN,ÜNVERDİ MUSTAFA , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Arapça, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  İSAM  Basılı

3
İlahiyat Akademi Dergisi İslamofobi

Yazar Adı: DEMİR ŞEHMUS , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Basımevi
Dergi, Arapça, 2017,   Uluslararası  ISAM  Basılı

4
İlahiyat Akademi Dergisi Mezhep Sayısı

Yazar Adı: DEMİR ŞEHMUS , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Basımevi
Dergi, Arapça, 2017,   Uluslararası  ISAM  Basılı

5
Kur an Kıssaları

Yazar Adı: DEMİR ŞEHMUS , Yayın Yeri: ÇORUM ÇAĞRI EĞİTİM VAKFI
Dergi, Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Çorum  Ulusal  TR DİZİN

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Tefsir Tarihi ve Usulü Türkçe 2
2 2016-2017 Günümüz Tefsir Problemleri Türkçe 2
3 2016-2017 Kur'an Arapçası Türkçe 2
4 2016-2017 Tefsir Tarihi ve Usulü Arapça 2
5 2016-2017 Tefsir I Arapça 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Oryantalistlerin Kur'ân vahyini tarihlendirme çalışmaları- Alman öncüler: Gustav Weil ve Theodor Nöldeke örneği – HÜSEYİN POLAT 2019
2 Devam Ediyor - NEGATİF GELİR VERGİSİ ÖZELİNDE- ZEKÂTIN MODERN VERGİ TEORİSİ İLE MUKAYESESİ İSMAİL YILMAZ 2019
3 Devam Ediyor Modern Tefsirler Bağlamında Kur'an'ın Ana Maksatları REMZİ YARBA 2018
4 Tamamlandı Mâverdî ve İbnu'l-Cevzî'nin tefsir yaklaşımlarının mukayesesi MURAT ORAL 2018
5 Tamamlandı Kur'an'ın tarihi ve korunmuşluğu Bâkıllânî'nin el-İntisâr li'l-Kur'ân örneği ŞABAN KONDİ 2018
6 Tamamlandı Kur'an'da h-k-m kökünün semantik analizi MUSTAFA KESKİN 2017
7 Devam Ediyor Endülüs Tefsir Kültüründe Ehl-i Kitapla İlişkiler MEHMET TAHİR GÜNDÜZ 2016
8 Tamamlandı Kur'an'ın dil yapısı ve Kur'an kelimelerinin terimleşmesi MUHAMMED ERSÖZ 2014
9 Devam Ediyor Kur'an Yorumunda Algı Faktörü MUHAMMED SADIK KILIÇ 2014
10 Devam Ediyor Kur'an'ın İnsanı İnşa Süreci "Mekke Dönemi Örneği" ALİ ŞİMŞEK 2012
Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Devam Ediyor FAHRUDDİN er-RÂZİ'NİN TEFSİRİNDE ARAP ŞİİRİYLE İSTİŞHÂDI RECEP ÇAKMAK 2019
2 Devam Ediyor VAKF-I LÂZIM VE VAKF-I KABÎHLERİ BİLMENİN KURAN TEFSİRİNE ETKİSİ - İmam Secâvendî'nin el-Vakf ve'l-İbtidâ' Adlı Kitabı Örneği- SOULEYMANE OUEDRAOGO 2019
3 Devam Ediyor Geçmiş ve Geleceğe Yaklaşımda Kur'ani Perspektif HATİCE KILIÇ 2017
4 Tamamlandı Tahir b. Aşûr'un Kur'an'ın nüzûl sürecine ve esbâb-ı nüzûle yaklaşımı İBRAHİM KÖÇ 2017
5 Tamamlandı Taberî ve Kâsımî tefsirlerinde "Ayet" kavramı (Karşılaştırmalı inceleme) IMAN ALMOHMAD 2017
6 Tamamlandı Hz. Peygamber'in Kur'an öğretme metodu ABDULSAMET ŞEN 2014
7 Tamamlandı Kur'an'da ferdi ahlak ilkeleri HAYRUNNİSA BAKIRCI 2014
8 Tamamlandı Vahiy sürecinde değişen sosyal hayat SADETTİN GÜRMAN 2013
9 Devam Ediyor Menar Tefsirinde Kur'an İlimleri. İBRAHİM KÖÇ 2013
10 Tamamlandı Kur'an'ın tercüme problemleri ve bazı surelerin Kazakça örnek meâli JOLAMAN BULAN 2012

Üyelikler

2 Adet
1
İslami Araştırmalar

 Danışman 

2
EKEV

 Danışman 

Sanatsal Faaliyetler

6 Adet
1
TRT DİYANET ”Genç İlahiyat”

Etkinlik Yeri: Kafkas Üniversitesi
Düzenleyenler : TRT DİYANET TV
TV PROGRAMLARI /  26.05.2017 - 26.05.2017

Uluslararası  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
2
TRT DİYANET ”Farklı Bakış”

Etkinlik Yeri: Ankara
Düzenleyenler : TRT DİYANET TV
TV PROGRAMLARI /  22.01.2018 - 22.01.2018

Uluslararası  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
3
TRT DİYANET ”Farklı Bakış”

Etkinlik Yeri: Ankara
Düzenleyenler : TRT DİYANET TV
TV PROGRAMLARI /  17.11.2017 - 17.11.2017

Uluslararası  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
4
TRT DİYANET ”Farklı Bakış”

Etkinlik Yeri: Ankara
Düzenleyenler : TRT DİYANET TV
TV PROGRAMLARI /  14.10.2016 - 14.10.2016

Uluslararası  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
5
TRT ”Bereket Vakti”

Etkinlik Yeri: İstanbul
Düzenleyenler : TRT TV
TV PROGRAMLARI /  13.06.2018 - 13.06.2018

Uluslararası  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)
6
TRT DİYANET ”Sahur Bereketi”

Etkinlik Yeri: İstanbul
Düzenleyenler : TRT DİYANET TV
TV PROGRAMLARI /  02.06.2018 - 02.06.2018

Uluslararası  Özgün  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)