Prof.Dr. MUSTAFA CEVAT ATALAY

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM

   mcatalay@gantep.edu.tr      (0342) 317 34 66      03423601200-3466  
Güzel Sanatlar Temel Alanı  Plastik Sanatlar  Resim

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

13 Adet
1
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 50.YIL ARMAĞANI

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Yayınevi
ISBN: 978-975-7375-80-7, TÜRKİYE, gaziantep, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Göç ve Sanat: Eleştirel incelemeler

Yayın Yeri: Hiper
ISBN: 16680, TÜRKİYE, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Çağdaş Türk Sanatı 1923'ten Günümüze

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 762901010, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
21. Yüzyılda İletişim ve Sanat

Yayın Yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-625-7517-74-4, TÜRKİYE, Konya, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
SANAT EĞİTİMİ

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 9786257228879, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Çağdaş Sanat Eğitiminde Temel Tasarım

Yayın Yeri: PEGEM YAYINEVİ
ISBN: 978-625-7582-18-6, TÜRKİYE, Gaziantep, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Göç ve Sanat Okumaları-1

Yayın Yeri: Transnational Press London
ISBN: 978-1-80135-111-9, İNGİLTERE, London, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Sanat, Sanatçılar ve Sanat Eğitimi

Yayın Yeri: Hiper
ISBN: 978-625-7280-45-7, TÜRKİYE, İstanbul, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
9
POSTA SANATI KİTABI

Yayın Yeri: Gece Yayınları
ISBN: 978-625-7884-91-4, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
FINE ARTS RESEARCH PAPERS

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-625-7958-53-0, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, New York, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
11
GELENEKSELDEN ÇAĞDAŞA SERAMİK

Yayın Yeri: İKSAD
ISBN: 978-605-80227-2-0, TÜRKİYE, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
12
ALANINDA YENİ UFUKLAR- GÜZEL SANATLAR

Yayın Yeri: Akademi
ISBN: 978-605-7749-90-1, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
21. YÜZYILDA TÜRK SANATI

Yayın Yeri: Akdeniz Üniversitesi Yayınevi
ISBN: 978-605-4483-24-2, TÜRKİYE, ANTALYA, 2015

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

22 Adet
1
SOYUT RESİMLERİN ANLAMINI İNCELEMEK: PLASTİK ÖĞELER VE SANATÇI BAĞLAMI

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Yapay zekâ ve estetiğinin Van Gogh’un Yıldızlı Gece tablosu üzerinden değerlendirilmesi

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: IDA: International Design and Art Journal (Online)
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Soyut Dışavurumcu Resim Sanatında, Sarı Renk

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
SANATÇI EROL AKYAVAŞ RESİMLERİNDE KALİGRAFİK ETKİLER

Yüce Fatma Altın, ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  isam logo ile ilgili görsel sonucu
5
GELENEK KAVRAMI VE ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATÇILARININ ESERLERİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME

ABATAY Duyygu, ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Metinleri
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO https://www.ebsco.com/ ProQuest https://www.proquest.com/ WorldCat htt
6
DÜŞÜNCEDEN BİÇİME, RESİM SANATINDA, ÇİZGİSEL SOYUTLAMA JOSEPH BEUYS, JEAN DUBUFFET ÖRNEĞİ

ATALAY MUSTAFA CEVAT, BABA BEKİR
Yayın Yeri: JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCHES
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) ResearchBible (Academic Resource
7
RESSAM JOAN MİTCHELL’İN ESERLERİNDEKİ KALİGRAFİK UNSURLAR

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ citefactor Open Academic Journals Index
8
RESSAM, MEHMET BAŞBUĞ ESERLERİNE DAİR BİR İNCELEME

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) ResearchBible (Academic Resource Ind
9
Bir Okuma Olarak, Göç Fotoğrafı

ATALAY MUSTAFA CEVAT,KANAT SEVTAP
Yayın Yeri: International Journal of New Trends in Arts, Sports Science Education
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Turkish Education İndex(TEI), Google Scholar
10
William De Koning Resı̇mlerı̇nde Kadın Fı̇gürlerı̇nı̇n Betı̇mlenmesı̇

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Social Sciencesstudies Journal
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)International Index CopernicusResearchBi
11
Paleolitik Dönem Ve Chauvet Mağarısı’xxnın Son oDasındakş Aslan Panelinin Estetik Yapısına Dair Bir İnceleme

ATALAY MUSTAFA CEVAT,Esen Süle
Yayın Yeri: Ulakbilge
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ, ERIH PLUS, MLA, CEEOL
12
Ressamlar İçin Tasarlanan Sergi Afişleri

ATALAY MUSTAFA CEVAT,KANAT SEVTAP
Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal (SSSJournal)
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  International Index Copernicus, ResearchBible (Academic Resource Index),Director
13
Deneysel Uygulamalarla Resimde Espas Kavramının Lisans Öğrencilerine Öğretilmesi

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: SED
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CEEOL, DOAJ, ERIH PLUS ve Index Copernicus
14
Tradition In Artworks Of Ai Weıwei-Ai Weıwe’in Sanat Yapıtlarında Gelenek

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Internatıonal Journal Of New Trends In Arts, Sports Scıence Educatıon (Ijtase)
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Turkish Education Index (TEI)Google Scholar
15
Görsel Sanatlarda Rastlantı Ve Yaratıma Etkisi

ATALAY MUSTAFA CEVAT,KANAT SEVTAP
Yayın Yeri: İdil Sanat ve Dil Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
16
Görsel Sanatlarda Paradoks

ATALAY MUSTAFA CEVAT,TÜZÜN MELİHAT
Yayın Yeri: Hümanitas
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
17
Vide Et Plein In Terms Of Aesthetics And Experimentality In The Paintings Of Abidin Elderoğlu

ATALAY MUSTAFA CEVAT,DİĞLER MUSTAFA
Yayın Yeri: Idil Journal of Art and Language
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ, CEEOL, MLA, Erih PLUS,Wiley Linguistics Abstracts, Brill LinguisticsBiblio
18
Alaybey Karoğlu Resimlerine Yansıyan Sanatçı Kişiliği

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  (ASOS Index), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Google Scholar, E-books Cen
19
Taş Çini Tekniği ve Bir Turkuaz Uygulaması

ATALAY MUSTAFA CEVAT,GÜLER KEMAL
Yayın Yeri: Uluslararası Hakemli Kalemişi Türk Sanatları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ceeol, ındex copernicus
20
Andre Masson Resimlerinde Kaligrafik Eğilimler

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Hümanitas
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Mla, Ebsco, Ceeol, Asos, Araştirmax, Nkü Açik Dergi
21
Arkaik Dönem Heykellerinin Modern Sanatçılarda Etkileri ve Plastik Eserlerde Kullanımları

ATALAY MUSTAFA CEVAT,DOLMACI MUSTAFA
Yayın Yeri: Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Btu-Jls, Akademik Dizin, Free Journals Act, Akademik Dizin, Google Scholar
22
Türk Minyatür Sanatının Tasarım Ögelerinin Türk Resminde Varlık Bulması

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Akdeniz Sanat Dergisi.
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Google

Bildiriler

81 Adet
1
TÜRK SANAT GELENEĞİ İLE ÇAĞDAŞ SANATIN İLİŞKİSİ: YAPAY ZEKA UYGULAMALARINDA AY VE YILDIZ MOTİFİNİN İNCELENMESİ

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: ISARC INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH CENTER
TÜRKİYE, Türkçe, 23.12.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
TÜRK SANAT GELENEĞİ VE ÇAĞDAŞ SANATIN ETKİLEŞİMİ: BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU'NUN SANATI

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: ISARC INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH
Türkçe, 23.12.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
TÜRK SANATININ GELENEKSEL VE MODERN RUHU: SELİM TURAN'IN ESERLERİNDE BİR SENTEZ

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 5. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 21.12.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
ADNAN ÇOKER'İN KUBBELERİ: TÜRK SANATI'NIN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ İLİŞKİSİ

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 5. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 21.12.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Yapay Zekâ ve Göç Görselleri Üzerine Estetik Bir Analiz

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uluslararası 2. Göç Çalışmaları Sempozyumu
Türkçe, 14.12.2023

Uluslararası  Özet bildiri
6
İslam Sanatı ve Soyutlama

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Geleneksel Sanatlar Çalıştayı
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 09.10.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
BİR ÖRNEK ESER OLARAK ŞANLIURFA, GÖBEKLİTEPE TİLKİ SEMBOLİZMİ ve ‘İLKEL SANAT’ TANIMI ÜZERİNE

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 3RD INTERNATIONAL ANATOLIAN CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH
TÜRKİYE, Türkçe, 27.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
SANATÇI PIERRE ALECHINSKY YAPITLARINDA, KALİGRAFİK ÖĞELER

ATALAY MUSTAFA CEVAT, BABA BEKİR
Yayın Yeri: 3. Intertıonal Anatolian Scientific Research Conress
TÜRKİYE, Türkçe, 27.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Sanatçı Bob Law Resimlerinde Kompozisyon ve Biçim Olarak İndirgeme

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnavasyon Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 24.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
OLIVIER DEBRÉ RESIMLERINDE, DOĞA İZLEKLERININ SOYUTLAMALAMASINA DAİR, BİR ANALIZ

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnavasyon Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 24.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Gelenekten Yarararlanan Türk Sanatı

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Anadolu Uygarlıkları ve Sanat üzerine
TÜRKİYE, Türkçe, 05.12.2022

Ulusal  Özet bildiri
12
Anadolu Uygarlıkları ve Sanat Üzerine

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Panel: Anadolu Uygarlıkları ve Sanat Üzerine
TÜRK VE CAICOS AD., Türkçe, 08.11.2022

Ulusal  Tam metin bildiri
13
Göbeklitepe ve Resimleri

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Göbeklitepe'den Günümüze Çağlar Boyu Sanat
TÜRKİYE, Urfa, Türkçe, 21.10.2022

Ulusal  Özet bildiri
14
Gülsün Karamustafa’nın Yapıtlarında, Kentsel Göçe Dair Estetik Bir Analiz

ATALAY MUSTAFA CEVAT, Ercan Remziye
Yayın Yeri: Future of Migration
TÜRK VE CAICOS AD., Türkçe, 14.05.2022

Uluslararası  Özet bildiri
15
EXPRESSION OF THE TIME CONCEPT WITH LIGHT IN THE WORKS OF LAND ARTIST JAMES TURRELL

ATALAY MUSTAFA CEVAT, BABA BEKİR
Yayın Yeri: BILTEK-V INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, Türkçe, 03.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
THE CONCEPT OF DIGITAL ART EMERGED FROM THE INTERACTION OF THE DIGITAL AGE WITH ART AND ANALYSIS OF SAMPLE WORKS FROM JERICO SANTANDER’S UNKNOWN POTRAITS’ SERIES

BABA BEKİR, ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: BILTEK-V INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, Türkçe, 02.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
NURİ İYEM ESERLERİNDE GÖÇ OLGUSUNUN ANALİZİ

Ercan Remziye, ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu
Türkçe, 27.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
3. Uluslararası Mehmet Başbuğ Sanat Araştırmaları Sempozyumu: Sanatçı Mehmet BAŞBUĞ

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Mehmet Başbuğ Sanat Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 21.02.2021

Uluslararası  Özet bildiri
19
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ DERSİNİ, UZAKTAN EĞİTİM İLE ALAN ÖĞRENCİLERİN GERİ BİLDİRİMLERİ

ATALAY MUSTAFA CEVAT,DURAN ENİS MALİK
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Konya Sanat Sempozyumu
TÜRKİYE, konya, Türkçe, 05.11.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
Julie Mehretu Resimlerinde Çizgi

AKALIN TOLGA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: BİLTEK Uluslararası Bilim, Tekolojileri ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 20.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
21
Mutluluk Resimlerimiz, Salt Beyoğlu, Salt Galata Nur Kolçak Yapıtları

ATALAY MUSTAFA CEVAT,AKALIN TOLGA
Yayın Yeri: Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu
Türkçe, 20.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
Resim Bölümü Lisans Öğrencilerinin Rastlantısal Formlar Üzerinden Biçim ve Espas Yorumları

GÜRSES BİGE,ATALAY MUSTAFA CEVAT,DURAN ENİS MALİK
Yayın Yeri: Uluslararası SANAD Kongresi
Türkçe, 12.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
23
Arazi Sanatı Bağlamında Kentlerdeki Ekolojik Sanat Uygulamaları

DURAN ENİS MALİK,ATALAY MUSTAFA CEVAT,GÜRSES BİGE
Yayın Yeri: Uluslarası SANAD Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 12.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
24
Sigmar Polke İncelemesi

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Kültür Ve Sanatlarını Tanıtma Sempozyumu-Çalıştayı
GÜRCİSTAN, Tiblis, Türkçe, 28.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
25
Resim Sanatında Özgünlük

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Kültür Ve Sanatlarını Tanıtma Sempozyumu-Çalıştayı
GÜRCİSTAN, Tiblis, Türkçe, 28.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
26
Soyut Resimde 1950 ve Sonrası Biçimlendirme Öğesi Olarak Espas

ATALAY MUSTAFA CEVAT,Mumcu Aslıhan
Yayın Yeri: Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
27
Kağıt Üzerine Yapılan Görsel Çalışmaların, Görsel Sanatçılara Katkıları

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu
İngilizce, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
28
Ai Weiwei’nin Sanatı Ve Geleneğin Tarih Ve Anlık Üzerinden Estetik Yapılanması

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Sanat ve estetik sempozyumu
TÜRKİYE, Elazığ, Türkçe, 19.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
29
EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKKAVRAMININ GRAFİK TASARIMA YANSIMASI

KANAT SEVTAP,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Sanat,Estetik Sempozyumu
TÜRKİYE, Elazığ, Türkçe, 19.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
30
Poster Presentationcalligraphy And Abstractıon In The Paintings Of Selim Turan

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: International Japan Literatur arts even works
İngilizce, 03.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
31
Erol Akyavaş and Tradation In modern Turkish Painting

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: International Turkish Japanes Culture Arts Literatur Congress
İngilizce, 03.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
32
Posta Sanatında Mühür Uygulamaları

KANAT SEVTAP,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: EURIE 2018 SUMMIT – Building Bridges for InternationalEducation/Ad_Dist Uluslararası Sanat ve Tasarım Diyaloğları Sempozyumu
İstanbul, İngilizce, 14.02.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
33
Resim Bölümlerinde Uygulanan Dersler ve Yenilenme Önerileri

ATALAY MUSTAFA CEVAT,GÜRSES BİGE
Yayın Yeri: EURIE 2018 SUMMIT – Building Bridges for InternationalEducation /Ad_Dist Uluslararası Sanat ve Tasarım Diyaloğları Sempozyumu
Türkçe, 14.02.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
34
Resim Bölümü Öğrencilerinin Ortaöğretimde Aldıkları Desen Eğitimi İle Bilgisayar- İnternet İlgileri Arasındaki İlişki

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Made By Artist International Symposium 4 Berlin
ALMANYA, Berlin, Türkçe, 09.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
35
Posta Sanatında Yaratıcı Sergileme Ve Kurulum

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Made By Artist International Symposium 4 Berlin
Berlin, Türkçe, 09.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
36
Resim Sanatında Raslantıdan Kurgulama

ATALAY MUSTAFA CEVAT,KANAT SEVTAP
Yayın Yeri: 4. Made By Artist International Symposium- Atina
YUNANİSTAN, Atina, Türkçe, 15.06.2017

Uluslararası  Özet bildiri
37
Lise Öğrencilerinin Sanat Eğitimi Alma Düzeyleri ile Zorba Davranış Eylemleri Arasındaki İlişki

KANAT SEVTAP,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Made by Artist International Symposium-Atina
YUNANİSTAN, Atina, Türkçe, 15.06.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
38
Dada Hareketinin Objeleri Tesadüflere Göre Düzenlemesi

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 3. Made by Artist International Symposium-Varna
İngilizce, 25.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
39
Xavi Bou Fotoğraflarında Kronografi Tekniği ile Kuşların Ritmik Hareketi

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 3. Made by Artist International Symposium-Varna
İngilizce, 25.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
40
Sanatçı ve Eskiz Defterleri

ATALAY MUSTAFA CEVAT,KANAT SEVTAP
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Sanat Tasarım ve Moda kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 20.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
41
Posta Sanatında Ressamlar

ATALAY MUSTAFA CEVAT,KANAT SEVTAP
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Sanat Tasarım ve Moda Kongresi
Gaziantep, İngilizce, 20.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
42
AMERİKAN SOYUT EKSPRESYONİZMİ BAĞLAMINDA WİLLİEM DE KONİNG’xxİN KADINLARI

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri
TÜRKİYE, Sivas, Türkçe, 18.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
43
Dijital Çağda Sanat ve Sanat Eğitim Programlarındaki Yeri Place in Art and Art Education Program in the Digital Age

ATALAY MUSTAFA CEVAT,KANAT SEVTAP
Yayın Yeri: Cumhuriyetin Işığındayükseköğretimde Sanat Eğitimi Uluslararası Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 23.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
44
Yükseköğretim Sanat Eğitiminde Posta Sanatı Uygulamaları

ATALAY MUSTAFA CEVAT,GÜRSES BİGE
Yayın Yeri: CUMHURİYETİN IŞIĞINDAYÜKSEKÖĞRETİMDE SANAT EĞİTİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 23.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
45
İlkokul Öğrencileri İçin Görsel Sanatlar Dersinin Önemi veÖğretmenlerin Alan Bilgisi Yetkinlikleri Karşılaştıkları Sorunlar

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 11.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
46
Levni ve Abdullah Buharinin Minyatürlerinde Kadın İmgelemi Women s immigration ın the miniatures of Levni and abdullah steam

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR BİLİMSELARAŞTIRMA GÜNLERİIII. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH DAYS ON FINE ARTS
Türkçe, 08.04.2016

Uluslararası  Özet bildiri
47
Resimde Espas Space On Painting

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: I. INTERNATIONAL THESSALONIKI ART DESIGN SYMPOSIUM
YUNANİSTAN, Selanik, Türkçe, 03.03.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
48
Yaratıcı bir teknik olarak posta sanatının mail art Zayıf ve güçlü yanları Weak and strong sides of mail Art as a creative technic

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 1. International Thessalonıkı Art Desıgn Symposium
YUNANİSTAN, Selanik, İngilizce, 03.03.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
49
Antoni Tapies in Kaligrafiye Gönderme Yapan Beş Yapıtı

GÜRSES BİGE,TÜZÜN MELİHAT,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Euphoria Euraasia 1. International Alexandroupolis Fine Artts Symposium
YUNANİSTAN, Alexandroupolis, Türkçe, 24.11.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
50
Güzel Sanatlar Fakülteleri Öğrencilerinin Plastik Unsurlar Tercihleri Araştırması

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 1. International Alexandroupolıs Fine Arts Symposium
YUNANİSTAN, Alexandroupolıs, Türkçe, 24.11.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
51
Nesnenin Sanatta Değişen İfade Biçimleri

TÜZÜN MELİHAT,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uluslararası Sanat Sempozyumu
TÜRKİYE, MALATYA, Türkçe, 15.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
52
Ilya Kabakov un The Man Who Flew İnto Space Adlı Yerleştirmesinin Parodoks Unsurları

ATALAY MUSTAFA CEVAT,KANAT SEVTAP,DİĞLER MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası Sanat Sempozyumu
MALATYA, İngilizce, 15.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
53
21 Yüzyılın Eşiğinde Sanat Eğitiminde Yaratıcılık

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uluslararası Sanat Sempozyumu
TÜRKİYE, MALATYA, Türkçe, 15.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
54
Görsel Sanatlarda Paradoks

ATALAY MUSTAFA CEVAT,TÜZÜN MELİHAT
Yayın Yeri: Uluslararası Sanat Sempozyumu
MALATYA, İngilizce, 15.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
55
Geçmişten günümüze sanat eğitiminin geçirdiği süreç

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Nevşehir, Türkçe, 08.05.2015

Uluslararası  Özet bildiri
56
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Okumakta Olan Öğrencilerin Estetik Görsel Algıları Üzerine Bir Araştırma

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, NİĞDE, Türkçe, 16.04.2015

Ulusal  Özet bildiri
57
Görsel Sanatlardaki Estetiğin Yapıt Sanatçı Ve izleyici Boyutları İlişkisini Eğitimi

ATALAY MUSTAFA CEVAT,ADAR SİBEL
Yayın Yeri: 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, NİĞDE, Türkçe, 16.04.2015

Ulusal  Özet bildiri
58
Resim Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayarda Tasarım Dersine Yaklaşımları

ATALAY MUSTAFA CEVAT,ADAR SİBEL
Yayın Yeri: 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, NİĞDE, Türkçe, 16.04.2015

Ulusal  Özet bildiri
59
Sultan Abdulmecit Efendi ve Türk Resim Sanatına Katkıları

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 2.Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri(GUSBAG)
Sivas, Türkçe, 08.04.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
60
Matrakçı Nasuh un Farklı Görme Biçimi Olarak Topografik Tasvirleri

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Kültürü Araştirmalari Kongresi
TÜRKİYE, NEVŞEHİR, Türkçe, 12.11.2014

Uluslararası  Özet bildiri
61
Görsel Sanatlar Eğitiminde Materyal Geliştirme Ve Üç Boyutlu Perspektif Cetveli Modeli

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, ESKİŞEHİR, Türkçe, 14.05.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
62
Türkiye de Görsel Kültür İçinde En Fazla Tercih Edilen Görseller

ATALAY MUSTAFA CEVAT,ADAR SİBEL
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu
TÜRKİYE, KONYA, İngilizce, 22.11.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
63
Sosyo Ekonominin Sanat Eğitiminde Yaratıcılığa Olan Etkisi

ATALAY MUSTAFA CEVAT, DİĞLER MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Ve Yaklaşımlar Sempozyumu
TÜRKİYE, KONYA, Türkçe, 22.11.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
64
Selçuklu Yapıtlarındaki Estetik Biçimlendirmelerin Duvar Resimlerinde Tasarımlama Deneyimi

ATALAY MUSTAFA CEVAT,DİĞLER MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu
KONYA, İngilizce, 22.11.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
65
Ortaöğretim Öğrenci Velilerinin Sanat Eğitimi Görüşleri Özel ve Devlet Okulu Örneği

ATALAY MUSTAFA CEVAT,DİĞLER MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler
İngilizce, 22.11.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
66
Kamusal alanda estetik açıdan sanat yapıtları ve Kitsch nesneler. İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim konulu Uluslararası Sempozyum ve Sergi

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: letişimde Tasarım-Tasarımda İletişim konulu Uluslararası Sempozyum ve Sergi
İngilizce, 20.11.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
67
Osman Hamdi Bey in Resimlerinde Kadın Figürlerinin Estetiği

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Kadına Yönelik Şiddette Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 07.11.2013

Uluslararası  Özet bildiri
68
Görsel Sanatlarda Estetik İletişim Deneyimi

ATALAY MUSTAFA CEVAT,YILMAZ MELİHA
Yayın Yeri: iletişimde Tasarım Tasarımda İletişim
KÜTAHYA, İngilizce, 24.10.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
69
Orta Öğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Ders Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanarak Ders İşlenişine Yönelik Tutumları

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu
İngilizce, 01.09.2013

Uluslararası  Özet bildiri
70
Kamusal Alan Heykellerindeki Estetiğin Beğeni Tutumlarının Ölçülmesi

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Language And Communication: Research Trends And Challenges
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 10.06.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
71
Globalleşen Dünyada Türk Sanatı

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Language And Communication: Research Trends And Challenges
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 10.06.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
72
Nitel Araştırma Teknikleriyle Sıraç Aydın Taşbaş İlköğretim Okulu Ders İncelemesi

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu
TÜRKİYE, UŞAK, İngilizce, 20.09.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
73
15 17 Yaş Öğrencilerinin Görsel Algı Seçimlerinde İdeal Olanı Tercih Edip Etmemeleri

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uygulamalı Eğitim Kongresi
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 13.09.2012

Uluslararası  Poster
74
Görsel Sanatlardaki Yaratıcılık Özgünlük ile Okuldaki Akademik Başarı Arasındaki İlişki

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uygulamalı Eğitim Kongresi
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 13.09.2012

Uluslararası  Özet bildiri
75
Orta Öğretimde Görsel Sanatlar Dersinde Yapılandırmacılık Metodunun Uygulanması ve Bir Eser Analizi

ATALAY MUSTAFA CEVAT,BİNGÖL HAMİ ONUR
Yayın Yeri: Uygulamalı Eğitim Kongresi
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 13.09.2012

Uluslararası  Özet bildiri
76
Keramik Rölyef Sanatı ve Uygulama

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: International Terra Cotta Symposium
İngilizce, 10.09.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
77
Rölyef Sanatında Tersten Çalışma ve Sonuçları

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: International Terra Cotta Symposium
Türkçe, 10.09.2012

Uluslararası  Poster
78
Görsel Sanatlar Eğitiminde Görsel Okuryazarlık Eğitimi ve Fark Yaratabilmek

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, SİNOP, İngilizce, 01.09.2012

Uluslararası  Özet bildiri
79
Soyut ve Somut Heykeller de Estetik Tercihler

ATALAY MUSTAFA CEVAT,BİNGÖL HAMİ ONUR
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu dahilinde
TÜRKİYE, SİNOP, Türkçe, 01.09.2012

Uluslararası  Özet bildiri
80
Afiş Çalışmalarına İlişkin Orta Öğrenim Öğrencilerinin Tutumlarının Ölçülmesi

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: “Afiş Çalışmalarına İlişkin Orta Öğrenim Öğrencilerinin Tutumlarının Ölçülmesi”
TÜRKİYE, Türkçe, 27.04.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
81
Türk Minyatür Sanatının Tasarim Ögelerinin Türk Resminde Varlık Bulmasi

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumu ve Sergisi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 22.03.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

6 Adet
1
Güzel Sanatlar Fakültelerinde Eğitim Öğretim Alan Öğrencilerin Görsel Algıları ve Estetik Beğenileri

Görsel Sanatlar
23.01.2014 - 23.01.2015
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Resimde Tasarım Uygulama ve Seçim Olarak Boşluk Doluluk

Görsel Sanatlar
21.01.2015 - 04.12.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Resim Atölyesinde Geçmişten Geleceğe Çizgilerle Tekirdağ

Görsel Sanatlar
11.03.2015 - 19.04.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
UNI ART PROJECT

Evrensel bir dil olarak sanatın insanlığı ortak bir paydada buluşturduğu kabul edilen bir gerçektir. Sanat, insanların kendilerini en iyi ifade ettikleri, duygularını özgür bir biçimde ortaya koydukları yaratıcı alandır. Sanat eserleri, sanatçıların
10.01.2017 - 01.11.2017
Diğer (Uluslararası),   Yürütücü 

ULUSLARARASI  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası Uni Art Projesi (Yürütme Kurul Üyeliği)

Sanatın yaratıcı yönünden hareketle gerçekleştirilecek olan ”UNIART PROJECT” sanatlabirleşmenin önemini vurgulamak için tarihi temelleri çok güçlü bir üniversite olan YıldızTeknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından oluşturuldu. İngili
01.12.2016 - 01.10.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
Beyaz Balık Oyun Odaları

Çocuk hastalıkları odasına resim çalışması
01.09.2019 - 16.09.2019
Özel Kuruluşlar,   Danışman 

ULUSAL  TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

23 Adet
1
SİDERA OTEL/ALANYA

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
”Duvar resimler, Rölyefler”,

2016 - 2016
2
TAŞKENT BELEDİYESİ

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
Anıt Proje, uygulama,

2016 - 2016
3
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Resim Öğretmeni
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ,

2000 - 2013
4
KONYA ÜNİVERSİTESİ

Seminer
”Lisans Öğrencilerine, Sınıf Yönetimi”,

2013 - 2013
5
KIRIKKALE VALİLİĞİ KARAKEÇİLİ KAYMAKAMLIĞI

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
”17 Türk Büyüğü ve Türk Devletleri Heykel ve Rölyefleri”,

1998 - 2013
6
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Konya İl Temsilcisi “Türk Dünyası Kültür Başkenti” 9-11 Mayıs, Konya İl Temsilcisi
“Türk Dünyası Kültür Başkenti” 9-11 Mayıs, Konya İl Temsilcisi-Eskişehir,

2013 - 2013
7
ÖZEL KURULUŞLAR

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
”Özel kuruluşlara Görsel Sanatlara ait iş üretimleri”,

1994 - 2012
8
MEB

Juri
”Konya Güzel Sanatlar Lisesi Öğrenci Alımı Jurisi”,

2009 - 2009
9
SELÇUK ECZA HOLDİNG

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
Rölyef, Duvar Resimi,

2009 - 2009
10
KONEVİ KÜLTÜR MERKEZİ

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
Duvar resimleri, rölyefleri,

2003 - 2009
11
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
“Beyşehir Eşrefoğlu Cami ve Külliyesi Restorasyonu, Rölyef onarımı ve aslına uygun yeni uygulama”,

2007 - 2007
12
BELEK BEACH OTEL/ANTALYA

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
Rölyef, Resimler,

2006 - 2006
13
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
Ahmet Turabi Medresesi Rölyef Restorasyonu,

2005 - 2005
14
İTTİFAK HOLDİNG

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
Rölyef ve Resimler,

2003 - 2003
15
SİDERA OTEL

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
Tasarım, Düzenleme, uygulama,

2001 - 2001
16
MEB

Juri
”Resim Yarışmları Jui”,

2000 - 2000
17
KARATAY BELEDİYESİ

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
”Hz. Mevlana Duvar Rölyefi”,

2000 - 2000
18
KONYA CUMHURİYET SAVCILIĞI

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
”Atatütk ve Adalet Rölyefi”,

2000 - 2000
19
CİHANBEYLİ JANDARMA KOMUTANLIĞI

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
”Atatürk Rölyefi”,

2000 - 2000
20
KALDERA HOLDİNG

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
Tasarım, uygulama,

1999 - 2000
21
BELEDİYE FİZİK TEDAVİ HASTANESİ

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
”Gelenek Temalı Rölyefler”,

1999 - 1999
22
METRO TURİZM

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
”6 Adet 45 m2 Duvar Rölyefi”,

1998 - 1998
23
HAPPY ELEGANCE OTEL/ALANYA

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
”Duvar Resimi”,

1995 - 1995

Editörlükler

34 Adet
1
KİTAP: SANAT, SANATÇILAR VE SANAT EĞİTİMİ

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: Hiper
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı+Elektronik

2
KİTAP: GÖÇ VE SANAT: ELEŞTİREL İNCELEMELER

Yazar Adı: TİLBE ALİ, ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: HİPER
Kitap, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Diğer  Elektronik

3
KİTAP: GÖÇ VE SANAT OKUMALARI 1

Yazar Adı: TİLBE ALİ, ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: Transnational Press London
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı+Elektronik

4
KİTAP: GÜNCEL SANAT OKUMALARI 1

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: Hiper
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Elektronik

5
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY İRFAN,ATALAY MUSTAFA CEVAT,ÇETİN İHSAN,KAHRAMAN CAHİT,AYDIN HACI VELİ,SÖNER RIZA HALUK,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,GOLBAN PETRU,ÖZŞAHİN EMRE,BAĞ ŞENER,BAKSI ELİF,ERGİN ÖZLEM , Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  CEEOL, MLA, EBSCO, TEİ, OpenAIRE  Basılı

6
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY İRFAN,ATALAY MUSTAFA CEVAT,ÇETİN İHSAN,KAHRAMAN CAHİT,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,SÖNER RIZA HALUK,BAZARKAYA ONUR KEMAL,ÖZMEN CANSU ÖZGE,SET ZEYNEP , Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  MLA, CEEOL, EBSCO, TEİ, OpnAIRE  Basılı

7
KİTAP: POSTA SANATI KİTABI

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: Gece Yayınları
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Diğer  Basılı

8
International Journal of Design and Art

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT, ÜZÜMCÜ MEMİK BÜNYAMİN , Yayın Yeri: GSF
Dergi, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Diğer  Elektronik

9
International Journal od Design and Art-IDEART

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT, ÜZÜMCÜ MEMİK BÜNYAMİN , Yayın Yeri: GSF
Dergi, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Diğer  Basılı

10
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ERGİN ÖZLEM,BAKSI ELİF,AYDIN HACI VELİ,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,ATALAY MUSTAFA CEVAT,ÇETİN İHSAN,GOLBAN PETRU,BAĞ ŞENER,ATALAY İRFAN,ÖZŞAHİN EMRE,TOKSÖZ LEVENT,KUYURTAR MEHMET,BİNGÖL SEDAT,ÖZMEN SEHER SELİN,ÖZTÜRK ALİ OSMAN , Yayın Yeri: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı

11
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ERGİN ÖZLEM,BAKSI ELİF,AYDIN HACI VELİ,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,ATALAY MUSTAFA CEVAT,ÇETİN İHSAN,GOLBAN PETRU,BAĞ ŞENER,ATALAY İRFAN,ÖZŞAHİN EMRE,ÖZMEN SEHER SELİN,BİNGÖL SEDAT,KUYURTAR MEHMET,TOKSÖZ LEVENT , Yayın Yeri: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019, TÜRKİYE,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı

12
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY İRFAN,AYDIN YILDIZ,KAHRAMAN CAHİT,ÇETİN İHSAN,AYDIN HACI VELİ,SÖNER RIZA HALUK,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,ÖZMEN CANSU ÖZGE,ATALAY MUSTAFA CEVAT,ÖZTÜRK ERDEM CAN , Yayın Yeri: Form Baskı
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  MLA, CEEOL,TEİ, EBSCO  Elektronik

13
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: TOPRAK OFSET
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı

14
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BAKSI ELİF,ERGİN ÖZLEM,AYDIN HACI VELİ,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,ATALAY MUSTAFA CEVAT,KAHRAMAN CAHİT,ÇETİN İHSAN,GOLBAN PETRU,BAĞ ŞENER,ATALAY İRFAN,ÖZŞAHİN EMRE , Yayın Yeri: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019, TÜRKİYE,   Ulusal  TR DİZİN

15
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: AYDIN HACI VELİ,BAKSI ELİF,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,ATALAY MUSTAFA CEVAT,KAHRAMAN CAHİT,ÇETİN İHSAN,GOLBAN PETRU,BAĞ ŞENER,ATALAY İRFAN,ÖZŞAHİN EMRE,ERGİN ÖZLEM , Yayın Yeri: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  COPERNICUS

16
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ERGİN ÖZLEM,BAKSI ELİF,ÖZŞAHİN EMRE,ATALAY İRFAN,BAĞ ŞENER,GOLBAN PETRU,ÇETİN İHSAN,KAHRAMAN CAHİT,ATALAY MUSTAFA CEVAT,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,AYDIN HACI VELİ , Yayın Yeri: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  COPERNICUS

17
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2020

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı

18
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi-2020

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: Toprak Ofset
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı

19
Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi-2020

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: ASOS
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı

20
I Uluslararası Selanik Sanat ve Tasarım Sempozyumu Tam Metin Kitabı

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: İkinci Adam Yayınları
Kitap, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, istanbul  Ulusal  Elektronik

21
Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: ASOS
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Elektronik

22
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: toprak ofset
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  TR DİZİN

23
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı

24
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  EBSCO  Basılı+Elektronik

25
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT,TİLBE ALİ,ATEŞ MURAT,ATALAY İRFAN,AYDIN HACI VELİ,AYDIN YILDIZ,GÜR İMRAN,KAHRAMAN CAHİT,YILMAZ ENSAR , Yayın Yeri: Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, TEKİRDAĞ  Uluslararası  Basılı+Elektronik

26
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  EBSCO  Basılı

27
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY İRFAN,ATEŞ MURAT,TİLBE ALİ,ATALAY MUSTAFA CEVAT,AYDIN HACI VELİ,AYDIN YILDIZ,GÜR İMRAN,KAHRAMAN CAHİT,YILMAZ ENSAR , Yayın Yeri: Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Tekirdağ  Uluslararası  EBSCO  Basılı

28
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: KAHRAMAN CAHİT,AYDIN HACI VELİ,ATALAY MUSTAFA CEVAT,ÖZMEN CANSU ÖZGE,ÇETİN İHSAN,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,ATALAY İRFAN , Yayın Yeri: Form Baskı
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  MLA, CEEOL, EBSCO, TEİ  Basılı

29
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY İRFAN,ATALAY MUSTAFA CEVAT,ÇETİN İHSAN,AYDIN HACI VELİ,SÖNER RIZA HALUK,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,KAHRAMAN CAHİT,BAĞ ŞENER,GOLBAN PETRU,ÖZŞAHİN EMRE , Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  EBSCO, TEİ, CEEOL, OpenAIRE, MLA  Basılı

30
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY İRFAN,AYDIN YILDIZ,ÖZMEN CANSU ÖZGE,YILMAZ ENSAR,TURĞUT HALUK,ATALAY MUSTAFA CEVAT,SÖNER RIZA HALUK,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,TİLBE ALİ,BOSNALI SONEL , Yayın Yeri: Ege Basım
Dergi, Türkçe, 2016,   Uluslararası  MLA, EBSCO, CEEOL,, ASOS  Basılı

31
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY İRFAN,ATALAY MUSTAFA CEVAT,SÖNER RIZA HALUK,BAĞ ŞENER,ÖZŞAHİN EMRE,GOLBAN PETRU,ERGİN ÖZLEM,BAKSI ELİF , Yayın Yeri: NKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  MLA, CEEOL, EBSCO, TEİ, OpenAIRE  Elektronik

32
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: AYDIN HACI VELİ,SÖNER RIZA HALUK,ATALAY İRFAN,ATALAY MUSTAFA CEVAT,KAHRAMAN CAHİT,ÖZMEN CANSU ÖZGE,ÇETİN İHSAN,ÖZTÜRK ERDEM CAN , Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  MLA, CEEOL, EBSCO, ASOS, ARASTIRMAX  Basılı

33
Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: AYDIN HACI VELİ,ATALAY MUSTAFA CEVAT,BAĞ ŞENER,SÖNER RIZA HALUK,KAHRAMAN CAHİT,ATALAY İRFAN,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,ÇETİN İHSAN , Yayın Yeri: Ege Reklam Basım sanatları San. Tic. Ltd. Şti.
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  EBSCO, MLA, ASOS, ARASTIRMAX, CEEOL  Basılı

34
I Uluslararası Selanik Sanat ve Tasarım Sempozyumu Tam Metin Kitabı

Yazar Adı: TÜZÜN MELİHAT,ATALAY MUSTAFA CEVAT,GÜRSES BİGE,Üstüner Cem , Yayın Yeri: İkinci Adam Yayınları
Kitap, Türkçe, 2016, İstanbul  Uluslararası  Elektronik

İdari Görevler

Ödüller

Tasarım

5 Adet
1
Kitap Kapağı-Göç Kültür ve YAZIN

Cover image: Doç. Dr. /Assoc. Prof. / Ph.D. Mustafa Cevat ATALAY,Göç, Kültür ve Yazın,Editörler: Ali Tilbe, Tuncay Bilecen ve Efnan Dervişoğlu Published – Yayın tarihi: 27.12.2019 karton kapak ISBN: 978-1-912997-37-4
Tasarım Sahipleri: Mustafa Cevat ATALAY
Diğer, TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 30.12.2019

Uluslararası  Grafiksel Tasarım
2
KİTAP KAPAK TASARIMI

KİTAP KAPAK TASARIMI: Göç ve Sanat, Eleştirel İncelemeler
Tasarım Sahipleri: Mustafa Cevat Atalay
Diğer, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/RESİM BÖLÜMÜ/RESİM ANASANAT DALI, 27.12.2023

Uluslararası  Grafiksel Tasarım
3
“Kitap resimleri”

‘Neyname’, Çimle Basım Yayın, Konya
Tasarım Sahipleri: Mustafa Cevat Atalay
Diğer, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 15.11.2013

Uluslararası  Bilimsel Tasarım
4
Apollo poster International projekt

”Apollo” temalı geleneksel poster tasarım yarışmasından seçilme,sergileme
Tasarım Sahipleri: Mustafa Cevat Atalay
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 15.04.2017

Uluslararası  SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)
5
Kitap Kapağı ve tasarımı_Çağdaş Fıransız Öz Kurgu Romanı

Çağdaş Fıransız Öz Kurgu Romanı, Yazar: Doç.Dr. Ali Tilbe, ISBN 978-605-88774-0-5Koza Yayın
Tasarım Sahipleri: Mustafa Cevat Atalay
Diğer, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 13.04.2019

Uluslararası  Grafiksel Tasarım

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Danışmanlık Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-1 Türkçe 2
2 2016-2017 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-2 Türkçe 2
3 2016-2017 ALAN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2
4 2016-2017 RESİM ATÖLYE Türkçe 8
5 2016-2017 DANIŞMANLIK Türkçe 1
6 2016-2017 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 8
7 2016-2017 SEMİNER Türkçe 4
8 2016-2017 ALAN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2
9 2017-2018 ALAN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2
10 2018-2019 ALAN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2
11 2019-2020 ALAN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2
12 2016-2017 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-1 Türkçe 2
13 2018-2019 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-1 Türkçe 2
14 2017-2018 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-1 Türkçe 2
15 2019-2020 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-2 Türkçe 2
16 2019-2020 Disiplinlerarası Sanat ve Alt Metin Okuma 2 Türkçe 2
17 2017-2018 RESİM ATÖLYESİ-1 Türkçe 6
18 2016-2017 RESİM ATÖLYESİ-1 Türkçe 6
19 2018-2019 RESİM ATÖLYESİ-1 Türkçe 6
20 2019-2020 RESİM ATÖLYESİ-1 Türkçe 6
21 2016-2017 Resim Atölye II Türkçe 5
22 2017-2018 Resim Atölye II Türkçe 5
23 2018-2019 Resim Atölye II Türkçe 6
24 2019-2020 Resim Atölye II Türkçe 5
25 2016-2017 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-1 Türkçe 2
26 2017-2018 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-1 Türkçe 2
27 2018-2019 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-1 Türkçe 2
28 2019-2020 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-1 Türkçe 2
29 2017-2018 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-2 Türkçe 2
30 2018-2019 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-2 Türkçe 2
31 2016-2017 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-2 Türkçe 2
32 2019-2020 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-2 Türkçe 2
33 2017-2018 SEMİNER Türkçe 4
34 2015-2016 SEMİNER Türkçe 4
35 2019-2020 SEMİNER Türkçe 4
36 2017-2018 DANIŞMANLIK Türkçe 1
37 2016-2017 DANIŞMANLIK Türkçe 1
38 2019-2020 DANIŞMANLIK Türkçe 1
39 2018-2019 DANIŞMANLIK Türkçe 1
40 2019-2020 Danışmanlık Türkçe 15
41 2020-2021 Sanat ve Çevre Türkçe 2
42 2021-2022 RSM520 SANAT ESERLERİ ANALİZİ Türkçe 3
43 2021-2022 RSM514 RESİM ATÖLYE Türkçe 3
44 2021-2022 RSM799 Seminer Türkçe 2
45 2022-2023 RSM799 Seminer Türkçe 2
46 2020-2021 RSM799 Seminer Türkçe 2
47 2022-2023 RSM520 SANAT ESERLERİ ANALİZİ Türkçe 3
48 2020-2021 RSM899 Uzmanlık Alanı Türkçe 4
49 2021-2022 RSM899 Uzmanlık Alanı Türkçe 4
50 2021-2022 RSM598 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 1
51 2022-2023 RSM598 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 1
52 2022-2023 RSM521(1) Çevre ve Sana Türkçe 3
53 2023-2024 RSM521(1) Çevre ve Sana Türkçe 3
54 2023-2024 RSM598 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 1
55 2022-2023 RSM899 Uzmanlık Alanı Türkçe 4
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Bilgisayarda Tasarımın Temelleri I Türkçe 4
2 2014-2015 Bilgisayarda Tasarımın Temelleri 2 Türkçe 4
3 2014-2015 Sanat Tarihi 1 Türkçe 2
4 2014-2015 Sanat Tarihi 2 Türkçe 2
5 2014-2015 Resim Atölyesi-1 Türkçe 6
6 2015-2016 Çağdaş Sanat ve Yorumu Türkçe 2
7 2015-2016 Resim Atölyesi-1 Türkçe 6
8 2016-2017 RESİM ATÖLYE-3 Türkçe 14
9 2016-2017 MODERN SANAT-1 Türkçe 2
10 2016-2017 SANAT FELSEFESİ VE ESTETİK 1 Türkçe 2
11 2018-2019 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 2
12 2019-2020 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 2
13 2018-2019 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 2
14 2017-2018 Bitirme Çalışması Türkçe 2
15 2019-2020 Bitirme Çalışması Türkçe 2
16 2018-2019 Bitirme Çalışması Türkçe 2
17 2019-2020 Çağdaş Türk Resim Sanatı II Türkçe 2
18 2019-2020 Gravür Atölyesi VII Türkçe 4
19 2018-2019 Gravür Atölyesi III Türkçe 4
20 2018-2019 Gravür Atölyesi V Türkçe 4
21 2018-2019 Resim Atölyesi VII Türkçe 14
22 2019-2020 Resim Atölyesi VII Türkçe 14
23 2018-2019 Resim Atölyesi VIII Türkçe 14
24 2019-2020 Resim Malzeme Bilgisi ve Koruma II Türkçe 2
25 2016-2017 Sanat Felsefesi ve Estetik I Türkçe 2
26 2017-2018 Sanat Felsefesi ve Estetik I Türkçe 2
27 2019-2020 Sanat Felsefesi ve Estetik I Türkçe 2
28 2018-2019 Sanat Felsefesi ve Estetik I Türkçe 2
29 2016-2017 Sanat Felsefesi ve Estetik II Türkçe 2
30 2017-2018 Sanat Felsefesi ve Estetik II Türkçe 2
31 2018-2019 Sanat Felsefesi ve Estetik II Türkçe 2
32 2019-2020 Sanat Felsefesi ve Estetik II Türkçe 2
33 2014-2015 Bilgisayarda Tasarımın Temelleri I Türkçe 4
34 2017-2018 Bilgisayarda Tasarımın Temelleri I Türkçe 4
35 2015-2016 Bilgisayarda Tasarımın Temelleri I Türkçe 4
36 2015-2016 Bilgisayarda Tasarımın Temelleri II Türkçe 4
37 2017-2018 Bilgisayarda Tasarımın Temelleri II Türkçe 4
38 2014-2015 Bilgisayarda Tasarımın Temelleri II Türkçe 4
39 2016-2017 Modern Sanat I Türkçe 2
40 2016-2017 Modern Sanat II Türkçe 2
41 2015-2016 Çağdaş Sanat ve Yorumu I Türkçe 2
42 2015-2016 Çağdaş Sanat ve Yorumu II Türkçe 2
43 2014-2015 Resim Atölyesi I Türkçe 6
44 2015-2016 Resim Atölyesi I Türkçe 6
45 2015-2016 Resim Atölyesi IV Türkçe 12
46 2014-2015 Sanat Tarihi I Türkçe 2
47 2014-2015 Sanat Tarihi II Türkçe 2
48 2019-2020 Resim Atölye Türkçe 10
49 2021-2022 Lisans Türkçe 10
50 2020-2021 Resim Atölye Türkçe 10
51 2021-2022 BİTİRME PROJES Türkçe 2
52 2021-2022 RESİM ATÖLYE VI A Türkçe 10
53 2022-2023 RESİM ATÖLYE Türkçe 10
54 2023-2024 RSM301(1) Resim Atölye-III Türkçe 10

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Teknoloji ve Sanat Etkileşiminde Dijital Resim Uygulamaları BEKİR BABA TezMerkezi 2021
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Posta sanatı ve 1970 sonrası sergileme yöntemleri ŞÜKRİYE İNAN ÇALAPKULU TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Alaybey Karoğlu'nun resimlerinde soyutlama ve doğa izlekleri LEMAN EDA ÇELİKKOL TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı 1980 sonrası Türk resim sanatında kadın sanatçıların yapıtları ve öznellik ÖZDEN YILDIZ TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Çağdaş Türk resim sanatında gelenek DUYGU ABATAY TezMerkezi 2021
5 Tamamlandı Distopik anlatımın 1950 sonrası Türk resim sanatına yansıması ÖNER KÂMİL GÖKKAYA TezMerkezi 2021
6 Tamamlandı Biçimsel ve kavramsal bağlamda 1950 sonrası soyut resimde Espas ASLIHAN MUMCU TezMerkezi 2021
7 Tamamlandı Türk resim sanatında 1980 sonrası esinlenme MERVE YAZICI TezMerkezi 2021
8 Tamamlandı Paleolitik Dönem resim sanatının günümüz resim sanatına yansımaları ESEN SÜLE TezMerkezi 2020
9 Tamamlandı Şamanist imgelerin resim sanatına yansımaları ÇİĞDEM KARDAN TezMerkezi 2020
10 Tamamlandı Resim sanatında modernizm akılcılığı ve postmodern yönelimler DOĞAN YILDIRIM ERDEM TezMerkezi 2019
11 Tamamlandı Günümüz Türk resminde şamanist göndermeler UĞUR PEKCAN TezMerkezi 2019

Araştırmalar

30 Adet
1
NAMIK KEMAL TEMALI AFİŞ SERGİSİ

BÜYÜK VATAN VE HÜRRİYET ŞAİRİ NAMIK KEMAL’İNEBEDİYETE İNTİKALİNİN 129. VE DOĞUMGÜNÜNÜN 177. YILDÖNÜMÜ ANMANAMIK KEMAL TEMALI AFİŞ SERGİSİ
TNKÜ, TEKİRDAĞ   Ulusal  Çalıştay

2
I ULUSLARARASI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VE GÜZELYURT BELEDİYESİ RESİM SEMPOZYUMU

SANAT DANIŞMANI: I. ULUSLARARASI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VE GÜZELYURT BELEDİYESİ RESİM SEMPOZYUMUNDA
AKSARAY Ü., TÜRKİYE/AKSARAY   Ulusal  Çalışma

3
Söyleşi

Mail Art
Harran Ü.,   Uluslararası  Konuşmalarım

4
DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK: Mail Art Projeleri

”Mail art projlerinin oluşturulması, Mail art tasarımlarının yapılması”
Osman Hamdi Bey Atölyesi, Türkiye/Urfa   Ulusal  Konuşmalarım

5
YÜRÜTÜCÜ OLARAK: Mail Art Çalıştayı

Mail art ile ilgili çalıştay yapılarak öğrencilere üretimler yaptırılmıştır.
Çorlu Orion, Türkiye/ Tekirdağ   Ulusal  Çalıştay

6
ÖZEL EĞİTİM SEMİNERİ

ÖZEL EĞİTİM SEMİNERİ
MEB, TÜRKİYE/KONYA   Ulusal  Seminer

7
I ULUSAL POSTA SANATI SERGİSİ

DANIŞMANLIK: EĞTİTİM VE DİJİTAL SANAT TEMALI MEB PROJESİ
İSTANBUL, TÜRKİYE/İSTANBUL   Ulusal  Çalışma

8
BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMI

BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMI
MEB, TÜRKİYE/KONYA   Ulusal  Kurs

9
Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi

Çalışma
19 Mayıs Üniversitesi, Türkiye/samsun   Ulusal  Çalışma

10
PANELİST KONUŞMACI OLARAK, Güncel Sanat Semineri

Mail art ve sanatsal iletişim
Bilim ve Sanat Merkezi, Karadeniz Ereğli   Ulusal  Konuşmalarım

11
ON LINE FEST

ALTINORDU PENPE İZZET ŞAHİN GÜZEL SANATLAR LİSESİ ORGANİZASYONUNDA Resim bölüm tanımı, mail art
INSTAGRAM, www.instagram/ordugsl   Ulusal  Konuşmalarım

12
INTEL GELECEK ICIN EĞİTİM

INTEL GELECEK İÇİN EĞİTİM
MEB, TÜRKİYE/KONYA   Uluslararası  Kurs

13
KONFERANS KONUŞMACISI OLARAK: ÇAĞDAŞ BİR SANAT HAREKETİ: MAIL ART

Mail Art projeleri, felsefesi, katalogları, projleri, ifade araçları...
Gaziantep Üniversitesi GSF, Gaziantep   Ulusal  Konuşmalarım

14
PANELİST KONUŞMACI OLARAK: Güncel Sanat ve Arayışlar

Güncel Sanat ve Farklı arayışların sunumu
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkiye/ Aksaray   Uluslararası  Konuşmalarım

15
GALERİ SERGİ DANIŞMANLIĞI

iSTANBUL GALERİA MAVİST SÜRELİ SERGİ DANIŞMANLIĞI
GALERA MAVİST, İSTANBUL   Ulusal  Çalışma

16
WEB TABANLI İÇERİK GELİŞTİRME

WEB TABANLI İÇERİK GELİŞTİRME
MEB, TÜRKİYE/KONYA   Ulusal  Kurs

17
Gazi Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi'ne koleksiyona eser ile katılım

Gazi Üniversitesi Müze Eser Kabülü
Gazi Üniversitesi Ankara,   Ulusal  Ürün

18
Açılış Dersi''

Açılış Dersi
Web,   Ulusal  Seminer

19
YÜRÜTÜCÜ OLARAK: Parşömen Üzerine Deneysel Resim

Öğrencilerle spontane çizgiler üzerinden anlamlar kurarak kompozisyon kurma çalışılır.
Tekirdağ Namık Kemal Üniveristesi, Türkiye/Tekirdağ   Ulusal  Çalıştay

20
FATİH PROJESİ- EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI KURSU

FATİH PROJESİ- EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI KURSU
MEB, TÜRKİYE/KONYA   Ulusal  Kurs

21
ÜAK Sanat Dalları Proje Önerileri

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Sanat Dalalrı Eğitim Konseyi Toplantısı ve 2022’de Gerçekleştirilecek Büyük Taarruz’un 100. Yıldönümüne Yönelik Proje Önerileri Çalıştayı’na katılım.
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon   Ulusal  Çalıştay

22
SDEK Genel Kurul Toplantısı

Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Toplantısı
AFYON KOCATEPE Ü., AFYON   Ulusal  Çalışma

23
NATURE

YÖNETİCİ: ULUSLARARASI BELA B BLATO/ SIRBİSTAN SEMPOZYUMUNDA
BELEDİYE, SERBIA/BELA BLATO   Uluslararası  Çalışma

24
SANAT KONUŞMALARI

SANAT KONUŞMALARI
İNTERNET,   Ulusal  Konuşmalarım

25
International Selanik ART AND DESIGN SYMPOSUM

Uluslararası Bildirili, Sergili Sanat Semposyumu
Otel Thesselanoki, Greece/ Thesselanoki   Uluslararası  Kongre Düzenleme

26
YÜRÜTÜCÜ OLARAK: Linobaskı Çalıştayı

Linol Baskı Projesi
Orion Alışveriş Merkezi, Türkiye/ Tekirdağ   Ulusal  Çalıştay

27
INTERNATIONAL FREE MAIL ART PROJECT IN TURKEY

DANIŞMAN: SERGİLEMELİ POSTA SANATI MEB PROJESİ
KIRKLARELİ, KIRKLARELİ / TÜRKİYE   Uluslararası  Çalışma

28
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ SANAL SERGİ

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ SANAL SERGİ
TNKÜ, TEKİRDAĞ   Ulusal  Çalışma

29
RESİM BÖLÜMÜ SANAL SERGİ

DOÇ.Dr. Mustafa Cevat Atalay, Doç.Dalila Özbay, Arş. Gör. Bige Gürses, Arş Gör Enis Malik Duran tarafından SANAL KOLAJ SERGİSİ 2-3-4 SINIFLAR
Türkiye,   Ulusal  Çalışma

30
TÜRK KADIN PORTRELERİ GRAVÜR SERGİSİ

DERS KAPSAMINDA TÜRK KADIN PORTRELERİ ÜRETİMLERİ VE SANAL GRAVÜR SERGİSİ DÜZENLEMESİ
NAMIK KEMAL Ü., TEKİRDAĞ   Ulusal  Çalışma

Üyelikler

1 Adet
1
İstanbul Ekslibris Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2014 

Sanatsal Faaliyetler

412 Adet
1
Edirne with Atatürk

Etkinlik Yeri: Trakya Ü.
Düzenleyenler : Trakya Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  21.12.2022 - 31.12.2022

Uluslararası  Özgün  SERGİ
2
”Disiplinlerarası Ulusal Karma Sergi”

Etkinlik Yeri: Aksaray Üniversitesi
Düzenleyenler : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  28.12.2018 - 31.12.2018

Ulusal  Karma  SERGİ
3
”41 Düş”

Etkinlik Yeri: Galeria Mavist
Düzenleyenler : Orhan Zafer, Galeria MAvi
SERGİLER/Karma sergiler /  24.12.2016 - 31.12.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
4
"Biçimsel Sessizlik"

Etkinlik Yeri: Türk-Amerikan Derneği
Düzenleyenler : Mustafa cevat Atalay, Murat Yıldız, Mustafa Diğler, Seydi Ferahoğlu, Orhan Zafer, Osman Altıntaş,Hüsnü Kaçmaz, Tolga Akalın
SERGİLER/Grup Sergiler /  11.12.2015 - 31.12.2015

Ulusal  Karma  SERGİ
5
"Mail Arts, John Lennon"

Etkinlik Yeri: Galeria Art
SERGİLER/Karma sergiler /  29.12.2015 - 31.12.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
6
"Gerçeğe Yaklaş"

Etkinlik Yeri: Vavien Art Tekirdağ
SERGİLER/Grup Sergiler /  19.12.2015 - 31.12.2015

Ulusal  Karma  SERGİ
7
Olgunlaşma Enstitüsü International exhibition

Etkinlik Yeri: virtual
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  29.10.2020 - 31.10.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
8
DİSİPLİNLERARASI ULUSAL KARMA SERGİ


SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  28.12.2018 - 31.08.2018

Ulusal  Özgün  SERGİ
9
"Ressamlar Buluşması"

Etkinlik Yeri: Zinciriye Medresesi
Düzenleyenler : Aksaray Belediyesi
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  24.08.2015 - 31.08.2015

Uluslararası  Karma  Diğer
10
IV. VOVA MINIART MINIATURAK NEMZETKOZİ BIENNALEJA


SERGİLER/Bianeller, trianeller /  01.08.2015 - 31.08.2015

Uluslararası  Özgün  SERGİ
11
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Jurili Karma Sergi

Etkinlik Yeri: Akdeniz Ü.
Düzenleyenler : Akdeniz Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  15.07.2021 - 31.07.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
12
Projections Of Paper

Etkinlik Yeri: Varna City Muzeim
Düzenleyenler : Pinelo Galleri
KURATÖRLÜK /  29.07.2021 - 31.07.2021

Uluslararası  Özgün  SERGİ
13
ART MANIFEST IN GAGAUZIA ONLINE EXHIBITION


Düzenleyenler : DIMITRI AYOĞLU
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  25.07.2020 - 31.07.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
14
MEZUNİYET SERGİSİ

Etkinlik Yeri: SELÇUK Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  09.06.1999 - 31.07.1999

Ulusal  Özgün  SERGİ
15
3. Uluslararasu 19 Mayıs Karma Sergisi

Etkinlik Yeri: www.iste.edu.tr
Düzenleyenler : Çolak, A.§Çolak, M.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  19.05.2021 - 31.05.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
16
Akademisyen-Sanatçılar sergisi


SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  19.05.2020 - 31.05.2020

Uluslararası  Özgün  SERGİ
17
Milli Mücadelenin 101. Yılına Akademisyen sanatçılar Gazi Üniversitesi


SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  18.05.2020 - 31.05.2020

Ulusal  Özgün  SERGİ
18
Ulusal Davetli Plastik Sanatlar Sergisi

Etkinlik Yeri: Hacı Bayram Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  19.05.2020 - 31.05.2020

Ulusal  Özgün  SERGİ
19
19 Mayıs Ulusal Davetli Plastik Sanatlar Sergisi

Etkinlik Yeri: Virtual exhibition
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  19.05.2020 - 31.05.2020

Ulusal  Karma  SERGİ
20
”Kampüste yaşam”


Düzenleyenler : SKS
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /  23.05.2018 - 31.05.2018

Ulusal  Özgün  SERGİ
21
”Muesum collection”

Etkinlik Yeri: National Museum
Düzenleyenler : Saso Blazeski
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  18.05.2018 - 31.05.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
22
”Muestra De Arte Correo ”Hilos Invisibles”

Etkinlik Yeri: Dia Internacional De Los Museos
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  18.05.2018 - 31.05.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
23
”Hope-Faıt-Love”


Düzenleyenler : Susanne SCHUMACHER
SERGİLER/Karma sergiler /  06.05.2018 - 31.05.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
24
”Troya’xxda Güzelin İzinde”

Etkinlik Yeri: Uluslarası Rating Academy Congress
Düzenleyenler : Çanakkale Üniversitesi ve Academy Congre
SERGİLER/Karma sergiler /  22.05.2017 - 31.05.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
25
"Arşiv Sergisi"

Etkinlik Yeri: Yüksel Sabancı Galerisi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  22.05.2015 - 31.05.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
26
Kırklareli Uluslararası Kültür ve Sanat Çalıştayı Sergisi


Düzenleyenler : Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  08.03.2020 - 31.03.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
27
Mail Art project Lady Madonna 2018

Etkinlik Yeri: Bosch Art Center
Düzenleyenler : Toon Joosen
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  29.01.2018 - 31.01.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
28
Anadolu Uygarlıklarından İzler- Anadolu'da- Edirne

Etkinlik Yeri: Devecihan Kültür Merkezi
Düzenleyenler : Kültür Bakanlığı
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  05.12.2022 - 30.12.2022

Ulusal  Özgün  SERGİ
29
Anadolu Uygarlıklarından İzler-Anadolu'da

Etkinlik Yeri: Edirne, Devecihan
Düzenleyenler : Kültür Bakanlığı
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  05.12.2022 - 30.12.2022

Ulusal  Karma  SERGİ
30
Anadoludan İzler

Etkinlik Yeri: AKM
Düzenleyenler : T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  01.12.2021 - 30.12.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
31
İda 2021 Sanal Sergi

Etkinlik Yeri: WEB
Düzenleyenler : Uluçay, N. Ö.
SERGİLER/Karma sergiler /  10.09.2021 - 30.12.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
32
Akademisyen Sanatçılar Sergisi-3

Etkinlik Yeri: Şehitkamil bel
Düzenleyenler : Şehitkamil Belediyesi ve Prof.Dr. Mustafa Cevat ATALAY, Arş. Gör. Bekir BABA, GAÜN
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  30.10.2023 - 30.11.2023

Ulusal  Karma  SERGİ
33
Akademisyen Sanatçılar sergisi-3

Etkinlik Yeri: Şehitkamil
Düzenleyenler : Gaün, Şehitkamil Bel.
KURATÖRLÜK /  30.10.2023 - 30.11.2023

Ulusal  Özgün  SERGİ
34
Anadolu Uygarlıklarından İzler

Etkinlik Yeri: Zeugma Müzesi
Düzenleyenler : Kültür Bakanlığı
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  08.11.2022 - 30.11.2022

Ulusal  Özgün  SERGİ
35
Resim Heykel Müzesi Sergisi

Etkinlik Yeri: Gazi Ü. Müzesi
Düzenleyenler : Gazi Ü, YILMAZ, M.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  25.10.2021 - 30.11.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
36
International Contest of Small Format Artwork

Etkinlik Yeri: DKV Galery
Düzenleyenler : DKV
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  13.09.2019 - 30.11.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
37
Mientras la Vida Noz Dure

Etkinlik Yeri: Veracruz Gallery
Düzenleyenler : Fernando Yunes Marquez
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  28.11.2019 - 30.11.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
38
GÖBEKLİTEPEART-2019

Etkinlik Yeri: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda /  28.11.2019 - 30.11.2019

Uluslararası  Özgün  SERGİ
39
2017 Bulgaristan/ Varna Yerleştime “Kağıt Çanta”

Etkinlik Yeri: varna Müzesi
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  17.11.2016 - 30.11.2019

Uluslararası  Özgün  SERGİ
40
”Zamansız/ Timeless”

Etkinlik Yeri: İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası
Düzenleyenler : Orhan Sevindik
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  01.11.2018 - 30.11.2018

Ulusal  Özgün  SERGİ
41
MAIL ART 2017 MONDI POSSIBILI


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  26.11.2017 - 30.11.2017

Uluslararası  Özgün  SERGİ
42
"Şefik Bursalı Resim Yarışması"

Etkinlik Yeri: Ankara
Düzenleyenler : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  20.11.2015 - 30.11.2015

Ulusal  Karma  SERGİ
43
“İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim" Jurili Sergi

Etkinlik Yeri: Dumlıpınar Üniversitesi
Düzenleyenler : Dumlıpınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  24.11.2014 - 30.11.2014

Uluslararası  Karma  SERGİ
44
“Frames of Turkish Art, Group exhibition"

Etkinlik Yeri: Otel Art Galerie
Düzenleyenler : Yrd.Doç. Dalila Özbay
SERGİLER/Grup Sergiler /  25.11.2013 - 30.11.2013

Uluslararası  Karma  SERGİ
45
Öğretim Elemanları Plastik Sanatlar Sergisi

Etkinlik Yeri: MAKÜ
Düzenleyenler : MAKÜ
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  29.09.2023 - 30.10.2023

Ulusal  Karma  SERGİ
46
100+online

Etkinlik Yeri: Ankara Güzel Sanatlar Ü
Düzenleyenler : Anakara GSÜ
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  30.09.2023 - 30.10.2023

Uluslararası  Karma  SERGİ
47
”Irses”

Etkinlik Yeri: Hotel Bazunova
SERGİLER/Karma sergiler /  23.10.2017 - 30.10.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
48
"1ST Festival Of Contemporary Art in Cam Museum"

Etkinlik Yeri: Cam Museum
Düzenleyenler : Curated by Antonio Manfredi
SERGİLER/Karma sergiler /  23.09.2016 - 30.09.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
49
VASHEGYI BUSCU


SERGİLER/Grup Sergiler /  07.08.2014 - 30.09.2014

Uluslararası  Karma  SERGİ
50
III. VOVA MINIART MINIATURK NEMZETKOZI BIENNALEJA

Etkinlik Yeri: CULRUTAL CENTRAL
SERGİLER/Bianeller, trianeller /  04.08.2013 - 30.09.2013

Uluslararası  Karma
51
5.Uluslararası Kültepe Toplantısı ve "Bellek Kültepe" Sergisi

Etkinlik Yeri: Kayseri Kalesi
Düzenleyenler : Kayseri Büyükşehir Belediyesi
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  29.07.2022 - 30.08.2022

Uluslararası  Özgün  SERGİ
52
”La Follia Madness/M.I.M.A. Museo Internazionale”

Etkinlik Yeri: Liberro/Studio Guzzardi
Düzenleyenler : Liberro/Studio Guzzardi
SERGİLER/Karma sergiler /  23.08.2018 - 30.08.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
53
”VIII Biennale Internazionale Mail Art La Follia”

Etkinlik Yeri: Studio Guazzardi
Düzenleyenler : Studio Guazzardi
SERGİLER/Karma sergiler /  23.08.2018 - 30.08.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
54
Dreaming of Canada A mail Art Project And Exhibit

Etkinlik Yeri: Canada Art Gallery of st. Albert
SERGİLER/Karma sergiler /  21.08.2017 - 30.08.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
55
"I.Uluslararası Aksaray Üniversitesi ve Güzelyurt Belediyesi Resim Sempozyumu"(I. International Aksaray University and Güzelyurt Municipality Painting Symposium)

Etkinlik Yeri: Aksaray Üniversitesi
Düzenleyenler : Aksaray Üniversitesi, GüzelyurtBelediyesi
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme /  23.08.2016 - 30.08.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
56
100 Sanatçı ve Sanatçı Yorumlarıyla Atatürk Resimleri

Etkinlik Yeri: Küçükçekmece belediyesi galeri
Düzenleyenler : Duran, E. M., Küçükçekmece Belediyesi
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  21.07.2021 - 30.07.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
57
MILLI BIRLIK VE BERABERLIK ULUSLARARASI JURILI KARMA


Düzenleyenler : HACIBAYRAM U. GSF
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  15.07.2020 - 30.07.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
58
15 Temmuz Milli İrade

Etkinlik Yeri: Sanal Galeri
Düzenleyenler : Prof.Dr. Levent Mercin
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  15.07.2020 - 30.07.2020

Ulusal  Özgün  SERGİ
59
100 years Dada 1916-2016

Etkinlik Yeri: art gallery
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  17.07.2019 - 30.07.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
60
”Maviye Yolculuk”

Etkinlik Yeri: Zeynep Sanat Galerisi
Düzenleyenler : Zeynep Sanat Galerisi, Hüzün Yücel
SERGİLER/Karma sergiler /  25.07.2016 - 30.07.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
61
il Nolanı Giordano Bruno

Etkinlik Yeri: ı Ragazzi Del Liced
Düzenleyenler : Campagna 500
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  28.06.2019 - 30.06.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
62
STAY AT HOME WITH ART

Etkinlik Yeri: web
Düzenleyenler : www.eğitim.trakye.ed.tr
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  20.05.2020 - 30.05.2020

Uluslararası  Özgün  SERGİ
63
19 Mayıs 101. Yılında Sanatla Buluşma


SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  18.05.2020 - 30.05.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
64
Dönüşüm Transformation

Etkinlik Yeri: Kırgızistan
Düzenleyenler : Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  29.04.2019 - 30.05.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
65
TUVAL ÜZERİ RESİM YARIŞMASI

Etkinlik Yeri: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Düzenleyenler : TNKÜ Doç.Dr. Mustafa Cevat ATALAY
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /  27.05.2015 - 30.05.2015

Ulusal  Özgün  SERGİ
66
HATE MAIL FOR YA FAT

Etkinlik Yeri: BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE MARMELA SILVA
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.04.2019 - 30.04.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
67
”Siyah Beyaz”

Etkinlik Yeri: mavist Galeri
Düzenleyenler : Mavist Galeri
SERGİLER/Karma sergiler /  12.04.2017 - 30.04.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
68
”Dünya Sanat Günü Karması”

Etkinlik Yeri: Mavist Sanat Galerisi
Düzenleyenler : Mavist Sanat Galerisi
SERGİLER/Karma sergiler /  12.04.2017 - 30.04.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
69
AKADEMIX 15 NISAN DUNYA SANAT GUNU JURILI SERGİ


SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  15.04.2017 - 30.04.2017

Ulusal  Özgün  SERGİ
70
"Posta Kutusunda Sanat, Fark"

Etkinlik Yeri: Haydarpaşa İstasyonu
Düzenleyenler : Düzenleyen: Ayşegül Özbek Güvenir Küratör: Aram Faruk
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  28.04.2015 - 30.04.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
71
Memorial MBDJ 12 watercolor Serbia- Japan

Etkinlik Yeri: Serbia
Düzenleyenler : Sıroka Staza
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  24.01.2022 - 30.01.2022

Uluslararası  Özgün  SERGİ
72
ŞEHİTKAMİL SANAT MERKEZİ 1. ULUSLARARASI DAVETLİ SERGİ


Düzenleyenler : ELİF ŞENEL
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  23.12.2019 - 30.01.2020

Uluslararası  Özgün  SERGİ
73
”Finland”

Etkinlik Yeri: Art gallery
SERGİLER/Karma sergiler /  28.01.2018 - 30.01.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
74
"Türkiye-İran Kültür Sanat Etkinlikleri"

Etkinlik Yeri: Ankara Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyenler : İran Ankara Konsolosluğu Himayesinde
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  16.06.2015 - 30.01.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
75
"Akademisyen Sanatçılar"

Etkinlik Yeri: Adıyaman Üniversitesi
Düzenleyenler : Adıyaman Üniversitesi
SERGİLER/Grup Sergiler /  22.01.2014 - 30.01.2014

Ulusal  Karma  SERGİ
76
EVE DÖNÜŞ, KARŞILAMA 12 CM

Etkinlik Yeri: Galari Diani
Düzenleyenler : Galari Diani, Şükrü KARAKUŞ
SERGİLER/Grup Sergiler /  11.12.2021 - 29.12.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
77
Cumhuriyet Sergisi-

Etkinlik Yeri: Çanakkale Ü. GSF
Düzenleyenler : Çanakkale Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  29.10.2023 - 29.11.2023

Uluslararası  Karma  SERGİ
78
Cumhuriyetin 98 Yılı 98 Eser

Etkinlik Yeri: Trakya Üniversitesi WEB site
Düzenleyenler : Trakya Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  29.10.2021 - 29.11.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
79
Cumhuriyetin 97 yılı 97 eser

Etkinlik Yeri: Trakya Üniversitesi
Düzenleyenler : Trakya Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  29.10.2020 - 29.11.2020

Uluslararası  Özgün  SERGİ
80
"Bellek ve Kimlik"

Etkinlik Yeri: Özel Galeri
SERGİLER/Grup Sergiler /  20.11.2014 - 29.11.2014

Ulusal  Karma  SERGİ
81
Cumhuriyetin 100 Yılı 100 Eser

Etkinlik Yeri: Trakya Ü.
Düzenleyenler : Tralya GSF
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  29.10.2023 - 29.10.2023

Uluslararası  Karma  SERGİ
82
”INTERCONTIENTAL BIENNEIAL OF SMALL GRAPHICS”

Etkinlik Yeri: “Liviu Rebreanu” Cultural Center Aiud, Romania
Düzenleyenler : “Inter-Art “Foundation Aiud, Romania
SERGİLER/Bianeller, trianeller /  19.08.2016 - 29.08.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
83
”KİŞİSEL SERGİ Yazıtlar Kadın Mekan 2”

Etkinlik Yeri: Kültür Müdürlüğü
Düzenleyenler : Gülnar Kaymakamlığı Gülnar Belediyesi
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  26.08.2016 - 29.08.2016

Ulusal  Özgün  SERGİ
84
EKLIBRIS EX-LIBRIS VARNA

Etkinlik Yeri: LARGO ART
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  16.07.2015 - 29.08.2015

Uluslararası  Özgün  SERGİ
85
International Paper works

Etkinlik Yeri: Kent Galeri ve Müzesi
Düzenleyenler : Kent Müze ve Galerisi
KURATÖRLÜK /  27.07.2021 - 29.07.2021

Uluslararası  Özgün  SERGİ
86
"Cultural bridges, art workshop"

Etkinlik Yeri: Culturel Centre
Düzenleyenler : Vonyargesy Municipality, Cultural Center and Library
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  23.07.2014 - 29.07.2014

Uluslararası  Karma  Diğer
87
Jurili 19 Mayıs Sergisi

Etkinlik Yeri: İskendurun Ü.
Düzenleyenler : İSTÜ
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  19.06.2023 - 29.06.2023

Uluslararası  Karma  SERGİ
88
”Mail Art Controvento”

Etkinlik Yeri: Fossato di Vico
Düzenleyenler : Parco Del Monte Cucco
SERGİLER/Karma sergiler /  26.05.2018 - 29.05.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
89
MAKE: PUBLIC


SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  01.05.2018 - 29.05.2018

Uluslararası  Özgün  SERGİ
90
BAHAR ÇALIŞTAYI


Düzenleyenler : Doç.Dr. Mustafa Cevat ATALAY
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  27.05.2015 - 29.05.2015

Ulusal  Özgün  Diğer
91
Selfie

Etkinlik Yeri: Açık Sanal Sanat Galarisi
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  28.12.2018 - 29.04.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
92
MAIL ART FUNDACION XAIME QUESADA BLANCO


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  24.04.2019 - 29.04.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
93
Trakya Üniversiteler Birliği Öğretim Elemanları

Etkinlik Yeri: Trakya Üniversitesi
Düzenleyenler : Trakya Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  19.03.2019 - 29.03.2019

Ulusal  Özgün  SERGİ
94
3. Altın çizgi Desen Yarışması

Etkinlik Yeri: MEB
Düzenleyenler : MEB
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /  16.12.2018 - 29.03.2019

Ulusal  Özgün  SERGİ
95
"A Voice For The Voiceless"

Etkinlik Yeri: Haverhill Gallery
Düzenleyenler : Haverhıll Gallery, S. Silverman
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  30.01.2016 - 29.02.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
96
OLIMPIADAS ARTISTICAS OLYMPICS


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  10.02.2016 - 29.02.2016

Uluslararası  Özgün  SERGİ
97
”Paper Works II”

Etkinlik Yeri: Artfoctory International Art Gallery
Düzenleyenler : Cem Aggelos Üstüner, Pinelo Gallery
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  22.01.2017 - 29.01.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
98
Ulu Önder Serha Şehrimizde

Etkinlik Yeri: www.sayred.org
Düzenleyenler : Trakya Ü., Sayred
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  21.12.2021 - 28.12.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
99
12x12 cm

Etkinlik Yeri: Art galeri
Düzenleyenler : Şükrü Karakuş
SERGİLER/Grup Sergiler /  18.12.2019 - 28.12.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
100
”Hope Faith”

Etkinlik Yeri: Kultur-Etage im Sofaloft
Düzenleyenler : Susanne Schumacher
SERGİLER/Karma sergiler /  07.11.2017 - 28.11.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
101
Mujeres De La Bauhaus

Etkinlik Yeri: 1 Muestra Internacional
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  19.09.2019 - 28.09.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
102
"Gülnar 100. Yıl Festivali kapsamında, Resim Çalıştayı"

Etkinlik Yeri: Gülnar Kültür Merkezi
Düzenleyenler : Gülnar Kaymakamlığı
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  26.08.2016 - 28.08.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
103
”Largo Art Galllery The organizer of International Exlibris Competition Varna”

Etkinlik Yeri: Largo Art Galllery
Düzenleyenler : Nelly Valcheva, Largo Art Gallery
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  18.08.2016 - 28.08.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
104
DES MOTS_EXPOSİTİON

Etkinlik Yeri: Anne Marle Gallery
Düzenleyenler : Arte postal
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  13.06.2023 - 28.06.2023

Uluslararası  Karma  SERGİ
105
”Zaman-Siz Group exhibition”

Etkinlik Yeri: Varna City Galeri
Düzenleyenler : Pileno Art Galerry
SERGİLER/Karma sergiler /  25.05.2017 - 28.05.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
106
KÜRATÖR-2.ULUSLARARASI POSTA SANATI BİENALİ

Etkinlik Yeri: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Düzenleyenler : Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi GSTM Fakültesi
KURATÖRLÜK /  08.04.2019 - 28.04.2019

Uluslararası  Karma
107
1. ULUSLARARASI POSTA SANATI BİENALİ


KURATÖRLÜK /  03.02.2016 - 28.04.2017

Uluslararası  Özgün  SERGİ
108
”8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ”

Etkinlik Yeri: Namık Kemal Üniversitesi
Düzenleyenler : Namık Kemal Üniversitesi Resim Bölümü
SERGİLER/Karma sergiler /  08.03.2016 - 28.03.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
109
The Thespis Project ”Theatre”


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  12.02.2019 - 28.02.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
110
”V. Vova Mini art”


SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda /  15.02.2018 - 28.02.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
111
”Nemzetközi Küldemenymüveszeti Kiallitas”

Etkinlik Yeri: Nemzetközi Küldemenymüveszeti Kiallitas
Düzenleyenler : Biro İdilko
SERGİLER/Karma sergiler /  08.02.2017 - 28.02.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
112
II EXPOSICION INTERNACIONAL DE ARTE POSTAL


SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  03.02.2017 - 28.02.2017

Uluslararası  Özgün  SERGİ
113
Biblioteca Corticella

Etkinlik Yeri: Bologna art galeri
Düzenleyenler : Benedetta Jandolo
SERGİLER/Karma sergiler /  26.12.2021 - 27.12.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
114
"The History Of Mail Art Exhibition, Book 3"

Etkinlik Yeri: Chait Galleries
Düzenleyenler : Chait Galleries , Moan Lisa
SERGİLER/Karma sergiler /  25.11.2015 - 27.11.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
115
"24 Kasım Öğretmenler Günü"

Etkinlik Yeri: Şanlıurfa Nevali Otel
Düzenleyenler : Harran Üniversitesi, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED), Urfa Medeniyet Turizm Araştırma Merkezi (URFAM)
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  24.11.2015 - 27.11.2015

Ulusal  Karma  SERGİ
116
International Fine Art Colony

Etkinlik Yeri: Kavadarci
Düzenleyenler : Vladimir Tenkov
SERGİLER/  20.08.2019 - 27.08.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
117
”Droitwich Mail Art”

Etkinlik Yeri: Droitwich
Düzenleyenler : Droitwich
SERGİLER/Karma sergiler /  02.06.2018 - 27.07.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
118
A4 ınternational virtual exhibition

Etkinlik Yeri: Internet
SERGİLER/Karma sergiler /  22.04.2020 - 27.05.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
119
”KİŞİSEL SERGİ Inscriptions Woman”

Etkinlik Yeri: Macedonica Ohrid National Museum
Düzenleyenler : Macedonica Ohrid National Museum
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  19.05.2017 - 27.05.2017

Uluslararası  Özgün  SERGİ
120
Koru Sanat Çalıştayı ve Sergisi

Etkinlik Yeri: Bolu Koru Otel
Düzenleyenler : Prof.Dr. Meliha YILMAZ
SERGİLER/Karma sergiler /  26.03.2022 - 27.03.2022

Ulusal  Özgün  SERGİ
121
”Juri seçimli ”Büyük Acılar Dilsizdir”

Etkinlik Yeri: Edirne Devecihan Kültür Merkezi
Düzenleyenler : Sayred
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  20.03.2017 - 27.03.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
122
WILLEMIEN VISSER


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  21.02.2017 - 27.02.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
123
”KİŞİSEL SERGİ ”YAZITLAR 3””

Etkinlik Yeri: PARME SANAT GALERİ
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  20.02.2014 - 27.02.2014

Ulusal  Özgün  SERGİ
124
ınaugurazıone mostra di mail art

Etkinlik Yeri: Biblioteca Corticella-Luigi Fabbri Via Massimo Gorki 14
Düzenleyenler : Rosse, P.
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  26.11.2021 - 26.12.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
125
Biblioteca Corticella

Etkinlik Yeri: Luigi Fabbri
Düzenleyenler : Benedetta Rosse
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  26.09.2021 - 26.11.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
126
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları

Etkinlik Yeri: Cenani Konağı
Düzenleyenler : GAÜN GSF
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  14.10.2023 - 26.10.2023

Ulusal  Karma  SERGİ
127
DEĞİŞEN COĞRAFYALAR DEĞİŞEN PADADİGMALAR


SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  24.10.2013 - 26.10.2013

Uluslararası  Özgün  SERGİ
128
”Modus Mutandi”

Etkinlik Yeri: Optical Art
Düzenleyenler : Modus Mutandi
SERGİLER/Karma sergiler /  15.09.2018 - 26.09.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
129
BURMA PAVILION

Etkinlik Yeri: Via Roma 62 Guardamiglio
Düzenleyenler : Ruggero Maggi
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  26.06.2021 - 26.06.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
130
”Mail Art Proje, Odyssey”

Etkinlik Yeri: Agricultural Universty
Düzenleyenler : Mellifera
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  24.06.2016 - 26.06.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
131
KİŞİSEL SERGİ, Womans- KADINLAR

Etkinlik Yeri: Cultur central art gallery
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  19.06.2014 - 26.06.2014

Uluslararası  Özgün  SERGİ
132
Uluslararası Kağıt İşler Sergisi

Etkinlik Yeri: Kafkas Üniversitesi
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  18.04.2019 - 26.04.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
133
"Mail Art Projekt, Friedrich Rückert "


Düzenleyenler : Anna Carina Fries
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  13.04.2016 - 26.04.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
134
KİŞİSEL SERGİ

Etkinlik Yeri: Boris Georgiev City Art Gallery
Düzenleyenler : Pinelo Galeri
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  13.03.2020 - 26.03.2020

Uluslararası  Özgün  SERGİ
135
"1 st. International Mail Biennial- themed tradition, Curator"

Etkinlik Yeri: Namık Kemal Universty
Düzenleyenler : Namık Kemal Universty, Fine arts Design and Architecture faculty, Assoc. Prof. Mustafa Cevat Atalay (Ph.D.)
KURATÖRLÜK /  16.11.2015 - 26.03.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
136
"Resim-iş Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencileri Fotograf Sergisi"

Etkinlik Yeri: Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
Düzenleyenler : Resim-iş Öğretmenliği Fotograf Dersi Öğrencileri
SERGİLER/Grup Sergiler /  19.02.1997 - 26.02.1997

Ulusal  Karma  SERGİ
137
”AcademıcArt”

Etkinlik Yeri: PineloArtgallery-Halaskargazi Cad. 16/4 Harbiye
Düzenleyenler : PineloArtgallery
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  22.01.2017 - 26.01.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
138
LET ART BE INFECTED

Etkinlik Yeri: WWW.EGİTİM.TRAKYA.EDU.TR
Düzenleyenler : TRAKYA ÜNİ
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  01.11.2020 - 25.12.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
139
Symposium virtual exhibition IKAS

Etkinlik Yeri: İnternet web
Düzenleyenler : Necmettin Erbakan Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  05.11.2020 - 25.11.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
140
"Posta Sanat (Mail Art) Workshop"

Etkinlik Yeri: Namık Kemal Üniversitesi
Düzenleyenler : Mustafa Cevat Atalay, Bige Gürses,
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  25.11.2015 - 25.11.2015

Ulusal  Özgün  Diğer
141
“24 Kasım Öğretmenler Günü”

Etkinlik Yeri: Dumlıpınar Üniversitesi
Düzenleyenler : GÖRSED, Dumlıpınar Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  15.11.2013 - 25.11.2013

Ulusal  Karma  SERGİ
142
"Melita’dan Battalgazi’ye Kervansaray Buluşması Jürili Karma Sergi"

Etkinlik Yeri: Kervansaray
Düzenleyenler : Battalgazi belediyesi, İnönü Üniversitesi
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  16.09.2006 - 25.09.1997

Uluslararası  Karma  SERGİ
143
Pinocchio 2030 -Pinokyo International Mail Art Project

Etkinlik Yeri: VİRTUAL GALLERY-INTERNET
Düzenleyenler : Carlo Collodi Ulusal Vakfı - Via Benvenuto
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  20.05.2020 - 25.05.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
144
3. Gaziantep Uluslararası Sanat Çalıştayı”

Etkinlik Yeri: Gaziantep Belediyesi Sanat Merkezi
Düzenleyenler : GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  20.12.2019 - 25.05.2019

Uluslararası  Özgün  Diğer
145
”Büyük Buluşma”

Etkinlik Yeri: Yaşar Üniversitesi
Düzenleyenler : ÜAK, Yaşar Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  13.05.2016 - 25.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
146
Uluslararası Resim ÇalıştayıSergisi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Sanat Merkezi
Düzenleyenler : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  20.12.2019 - 24.12.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
147
POMO-II

Etkinlik Yeri: virtual gallery
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  21.09.2020 - 24.11.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
148
”Welch And The Fe“MAIL” xxConspiracy”

Etkinlik Yeri: PriceGallery, CastletonUniversity
Düzenleyenler : THE CHRISTINE PRICE GALLERY
SERGİLER/Karma sergiler /  09.10.2017 - 24.11.2017

Ulusal  Özgün  SERGİ
149
”Did You Know ?”

Etkinlik Yeri: Varna Şehri Sanat Galerisi
Düzenleyenler : Pinelo galeri, Prof.dr. Valeri Chakalov,
SERGİLER/Karma sergiler /  21.09.2017 - 24.09.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
150
”Art Correo 5. International Art performance”

Etkinlik Yeri: Museo de Arte Canadense
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  03.09.2017 - 24.09.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
151
”Book mail art”

Etkinlik Yeri: Museum
Düzenleyenler : Museum Japan
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  19.06.2018 - 24.08.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
152
5. FESTIVAL DE LAS AVES AGUASCALIENTES


SERGİLER/Karma sergiler /  01.07.2019 - 24.07.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
153
19 Mayıs Atatürk'ü Anma

Etkinlik Yeri: www.artsteps.com
Düzenleyenler : Konak, R.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  18.05.2021 - 24.06.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
154
Kültür İmgeleri

Etkinlik Yeri: Çevrimiçi Yıldız Teknik Ü.
Düzenleyenler : Boyraz, B.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  18.05.2021 - 24.05.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
155
”V. Balaton Szalon, Small works Bieanel”

Etkinlik Yeri: V Balaton Salon, library
Düzenleyenler : Prof. Julianna İlles Major, Peter Karoly
SERGİLER/Bianeller, trianeller /  17.04.2016 - 24.04.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
156
NOT AFRAID DÜNYA KADINLAR GÜNÜ


SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  07.03.2017 - 24.03.2017

Uluslararası  Özgün  SERGİ
157
“1. Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumu ve Ebru Sanatı Çalıştayı"

Etkinlik Yeri: Akdeniz Üniversitesi Resim Galerisi
Düzenleyenler : Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  22.03.2012 - 24.03.2012

Uluslararası  Karma  SERGİ
158
SEMPOZYUM SERGİSİ ART COLONİ EXHIBITION


Düzenleyenler : JULIANNA ILLES MAJOR
SERGİLER/Grup Sergiler /  21.02.2018 - 24.02.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
159
KÜRATÖR-Akademisyen Sanatçılar sergisi

Etkinlik Yeri: Şahitkamil sanat merkezi
Düzenleyenler : Prof.Dr. Mustafa Cevat ATALAY, Şehitkamil belediyesi
KURATÖRLÜK /  23.10.2021 - 23.11.2021

Ulusal  Özgün  SERGİ
160
Atatürk Sonsuzluğa 82 yıl

Etkinlik Yeri: Sanal sergi
SERGİLER/Karma sergiler /  10.11.2020 - 23.11.2020

Ulusal  Özgün  SERGİ
161
”L’ Officina della Pace”

Etkinlik Yeri: Biblioteca Cicica A. Aonzo Piazza Costituzione Quiliano
Düzenleyenler : Museo Dinamico della Mail art e del
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  13.10.2018 - 23.11.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
162
”Literatura E Arte Postal”

Etkinlik Yeri: Universidade Federal Do Parana
SERGİLER/Karma sergiler /  21.10.2017 - 23.11.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
163
”Varna Labirent Workshop”

Etkinlik Yeri: Varna Kent Müzesi
Düzenleyenler : Prof. Nurseron Tor
WORKSHOP /Workshop /  19.11.2017 - 23.11.2017

Uluslararası  Karma  Diğer
164
”Angels, Mail Art group exhibition”

Etkinlik Yeri: Ground Floor Gallerry
Düzenleyenler : Juliana Helmunt
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  21.11.2015 - 23.11.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
165
“Valori Din Arta Turca Palatul Culturi Targul”

Etkinlik Yeri: Mureş Galeria Deisis
Düzenleyenler : D. Özbay
SERGİLER/Grup Sergiler /  19.11.2013 - 23.11.2013

Uluslararası  Karma  SERGİ
166
”Mother Story in a frame”

Etkinlik Yeri: Herkenbosh
Düzenleyenler : Cermen Hemels
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  12.08.2019 - 23.08.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
167
”International Mail Art Exhibition “100””

Etkinlik Yeri: Fundatia “ Inter Art “Foundation aıud
Düzenleyenler : Fundatia “ Inter Art “Foundation aıud
SERGİLER/Karma sergiler /  11.08.2018 - 23.08.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
168
”A Prayer For Peace”

Etkinlik Yeri: Art Center
Düzenleyenler : Trentino For Tibet
SERGİLER/Karma sergiler /  03.05.2018 - 23.07.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
169
Fluxfest 2019 Pride Mail Project


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  20.06.2019 - 23.06.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
170
”KİŞİSEL SERGİ DESENLER”

Etkinlik Yeri: KARAMAN KÜLTÜR SİTESİ
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  10.06.1994 - 23.06.1994

Ulusal  Özgün  SERGİ
171
Presentation Of The Project Mail Art

Etkinlik Yeri: Galleria Belvedere
Düzenleyenler : Bargagli Theatre
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  21.05.2022 - 23.05.2022

Uluslararası  Özgün  SERGİ
172
”love liebe amore”

Etkinlik Yeri: London
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  04.06.2019 - 23.05.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
173
"Resim Yarışması Jürili sergileme"

Etkinlik Yeri: Sütci İmam Üniversitesi
Düzenleyenler : Sütci İmam Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  21.05.2007 - 23.05.2007

Ulusal  Karma  SERGİ
174
"Heykel Yarışması Jürili Sergileme"

Etkinlik Yeri: Sütçü İmam Üniversitesi
Düzenleyenler : Sütçü İmam Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  21.05.2007 - 23.05.2007

Ulusal  Karma  SERGİ
175
IV Exposicion Internacional Arte Postal En Aviles

Etkinlik Yeri: Gallery
Düzenleyenler : Palacio De Valdecarzana
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.04.2019 - 23.04.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
176
“Kadın Gözüyle Erkek, Erkek Gözüyle Kadın”

Etkinlik Yeri: Akdeniz Üniversiitesi
Düzenleyenler : Akdeniz Üniversiitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  07.03.2014 - 23.03.2014

Uluslararası  Karma  SERGİ
177
The ABSURD

Etkinlik Yeri: Virtual
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  20.02.2020 - 23.02.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
178
Dostoevsky Mail Art

Etkinlik Yeri: Central Library
Düzenleyenler : curator
SERGİLER/Karma sergiler /  03.12.2021 - 23.01.2022

Uluslararası  Özgün  SERGİ
179
Buluşma Antalya

Etkinlik Yeri: Antalya Kepez Çağdaş sanatlar galerisi
Düzenleyenler : Kepez Belediyesi
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  12.12.2021 - 22.12.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
180
Resim Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Düzenleyenler : Resim Bölümü
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  25.11.2019 - 22.12.2019

Ulusal  Karma  SERGİ
181
"Renklerle Sema"

Etkinlik Yeri: Konya NOV OTEL Sergi ve konferans alanı
Düzenleyenler : Mustafa Cevat Atalay, Mine Özbek
SERGİLER/Grup Sergiler /  20.12.2015 - 22.12.2015

Ulusal  Karma  SERGİ
182
”That’xxs my Milieu” Mail Art Projekt

Etkinlik Yeri: Berlin
Düzenleyenler : Julianna Helmundt
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  16.11.2019 - 22.11.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
183
Jurli ve Davetli Uluslararası Karma sergi

Etkinlik Yeri: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Düzenleyenler : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  20.06.2018 - 22.06.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
184
”Memleketim”

Etkinlik Yeri: GSF
Düzenleyenler : Kastamonu GSF
SERGİLER/Karma sergiler /  15.05.2018 - 22.05.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
185
”KIRMIZIYLA YAZILANLAR””

Etkinlik Yeri: Tuğcan Otel Exhibition lobi
Düzenleyenler : İKSAD
SERGİLER/Karma sergiler /  20.05.2017 - 22.05.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
186
"10+10"

Etkinlik Yeri: Namık Kemal Üniversitesi
Düzenleyenler : Süleymanpaşa belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  12.05.2015 - 22.05.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
187
GRAFİCA&SCULPTURA

Etkinlik Yeri: Romania
Düzenleyenler : Prof Camil Mihaescu
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  04.04.2022 - 22.04.2022

Uluslararası  Özgün  SERGİ
188
”ULUSLARARASI 68 SANATÇI 68 ESER DAVETLİ KARMA SERGİ”

Etkinlik Yeri: Aksaray Ü.
Düzenleyenler : Fatma Küçük
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  18.04.2018 - 22.04.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
189
”Quexa te d quixote e sancho Panca”


Düzenleyenler : Monsenhor enVide neFelibata
SERGİLER/Karma sergiler /  01.01.2017 - 22.03.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
190
Biz Eskiden Kart Atardık

Etkinlik Yeri: Sanal
Düzenleyenler : Orhan Zafer
SERGİLER/Karma sergiler /  21.12.2020 - 21.12.2020

Ulusal  Karma  SERGİ
191
Atatürk And Edirne

Etkinlik Yeri: Trakya Üniversitesi
Düzenleyenler : Doç.Dr. Aylin Beyoğlu
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  21.12.2020 - 21.12.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
192
”Respect, Internaional Mail Art Exhibition”

Etkinlik Yeri: Ergo art gallery
Düzenleyenler : Ergo Art Lab
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  03.12.2016 - 21.12.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
193
d

Etkinlik Yeri: d
Düzenleyenler : d
KURATÖRLÜK /  30.04.2020 - 21.11.2021

Ulusal  Özgün  Diğer
194
"Ekslibris Sergisi"

Etkinlik Yeri: Işık Üniversitesi
Düzenleyenler : Işık Üniversitesi, İstanbul Ekslibiris Derneği
SERGİLER/Grup Sergiler /  19.11.2014 - 21.11.2014

Uluslararası  Karma  SERGİ
195
“Colours of the Turkish Art”

Etkinlik Yeri: Constantza Art Museum
Düzenleyenler : Constantza Art Museum
SERGİLER/Grup Sergiler /  01.08.2015 - 21.08.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
196
Göç

Etkinlik Yeri: TRAKYA Ü
Düzenleyenler : TRAKYA Ü
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  13.06.2022 - 21.06.2022

Ulusal  Özgün  SERGİ
197
”Exposicao Arte Postal Natureza Morta”

Etkinlik Yeri: Universidade Federal de Santa Maria
Düzenleyenler : Vi Semana De La Educaion Artistica
SERGİLER/Karma sergiler /  13.06.2017 - 21.06.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
198
”Eril Şiddet”

Etkinlik Yeri: Adalar kültür derneği
Düzenleyenler : Büyükada/Atölye Art In
SERGİLER/Karma sergiler /  15.05.2017 - 21.05.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
199
İzler

Etkinlik Yeri: Adra Museum and Exhibition Complex
Düzenleyenler : Prof Melihat Tüzün, Elvira Allahyarova
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  18.04.2019 - 21.04.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
200
”Velimir KHLEBNIKOV Mail Art Visual Poetry”

Etkinlik Yeri: Novgorod Region, the village Ruch’i Museum of Velimir Khlebnikov
SERGİLER/Karma sergiler /  24.03.2017 - 21.04.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
201
"S.Ü. 40. Yıl Anısına Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünden Mezun Akademisyenler Sergisi"

Etkinlik Yeri: Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Galerisi
Düzenleyenler : Selçuk Üniversitesi Himayesinde
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  10.04.2015 - 21.04.2015

Ulusal  Karma  SERGİ
202
INTERNATIONAL MAIL ART PROJECT BRAZIL-ITALY-SPAIN-POTUGAL


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  12.03.2016 - 21.03.2016

Uluslararası  Özgün  SERGİ
203
Critical Mail Art İmage Text Collage

Etkinlik Yeri: Exhibition place/museum : WestLicht. Schauplatz für Fotografie city: Vienna
Düzenleyenler : Kevin Geronimo
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  10.12.2021 - 20.12.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
204
”3. Adana Ressamlar Derneği Jurili Resim Yarışması Sergileme”

Etkinlik Yeri: Onatça Sanat Galerisi
Düzenleyenler : Adana Çimento, Onatça sanat galerisi, Adana Ressamlar derneği
SERGİLER/Karma sergiler /  22.11.2017 - 20.12.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
205
Kurs Schwitters Mail Art Projekt


Düzenleyenler : Kurt Schwitters
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  15.09.2019 - 20.09.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
206
MENU D ARTISTA


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  06.09.2019 - 20.09.2019

Uluslararası  Özgün  SERGİ
207
Post Dada

Etkinlik Yeri: Espacio Gallery
Düzenleyenler : Ediciones eldadoDada
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  15.07.2019 - 20.08.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
208
Museo Mausoleo De Morille

Etkinlik Yeri: Museum
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  19.07.2019 - 20.07.2019

Ulusal  Özgün  SERGİ
209
UP IN THE SKY


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  06.07.2017 - 20.07.2017

Uluslararası  Özgün  SERGİ
210
”Mayıs Karması”

Etkinlik Yeri: Mavist Galeri
Düzenleyenler : Mavist Galeri
SERGİLER/Karma sergiler /  06.05.2017 - 20.05.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
211
”Alanya Uluslararası Sergi”

Etkinlik Yeri: Alladittin Keykubat Üniversitesi Rektörlük
Düzenleyenler : Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyum, Alaaddin Keykubat Üniversitesi
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  18.05.2017 - 20.05.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
212
Ekslibris Sergisi, Prof.Dr. Mustafa Cevat ATALAY, Arşiv sergisi

Etkinlik Yeri: Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanı
Düzenleyenler : Mustafa Cevat ATALAY
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  15.06.2022 - 20.04.2022

Ulusal  Özgün  SERGİ
213
"Kiállítás a Vonyarcvashegyi Nemzetközi Művésztelep Alkotásaiból, group exhibition"

Etkinlik Yeri: Şarap Müzesi ve Galerisi
Düzenleyenler : Kültür Merkezi
SERGİLER/Grup Sergiler /  18.03.2015 - 20.03.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
214
“La Felicidad”

Etkinlik Yeri: Centro Cultural Almoradí
Düzenleyenler : Antonia Mayol
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  03.02.2017 - 20.02.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
215
VI EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTE POSTAL EN AVILÉS

Etkinlik Yeri: WEB
Düzenleyenler : Jordi Escruela Soldevila
SERGİLER/Karma sergiler /  17.12.2021 - 19.12.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
216
PADIGLIONE BIRMANIA

Etkinlik Yeri: Palazzo Zanardi Landi
Düzenleyenler : Ruggero Maggi
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  03.12.2021 - 19.12.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
217
Arte Correo

Etkinlik Yeri: Buenos Aries
Düzenleyenler : Natalina Maidana
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  19.11.2019 - 19.12.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
218
“Uluslararası Suluboya Bienali ve Çalıştayı”

Etkinlik Yeri: Hacı Bektaş Üniversitesi
Düzenleyenler : Hacı Bektaş Üniversitesi, Uluslararası Suluboya Derneği
SERGİLER/Bianeller, trianeller /  19.12.2014 - 19.12.2014

Uluslararası  Karma  SERGİ
219
IV.İstanbul Antika Fuar

Etkinlik Yeri: İstanbul
Düzenleyenler : GI.ART
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  15.10.2023 - 19.10.2023

Ulusal  Karma  SERGİ
220
INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

Etkinlik Yeri: YILDIZ TEKNİK ÜNİ.
Düzenleyenler : YILDIZ TEKNİK ÜNİ.
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /  09.03.2021 - 19.05.2021

Uluslararası  Özgün  SERGİ
221
Arcana Major exhibition-Mail Art


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  15.04.2019 - 19.04.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
222
Çanakkale Şehitlerine

Etkinlik Yeri: WEB
Düzenleyenler : Ankara Hacı Bayram Veli Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  18.03.2021 - 19.03.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
223
”My Town”

Etkinlik Yeri: Villa Saffira J1. Mesjid Agung Kp. Pasantrem
Düzenleyenler : Curator Ikhsan Sopian Hadi
SERGİLER/Karma sergiler /  18.03.2017 - 19.03.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
224
"30x30"

Etkinlik Yeri: Livokni Salon, Kulturni Centar Zrenjanina,Serbia
Düzenleyenler : Kulturni Centar Zrenjanina
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  11.12.2015 - 18.12.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
225
"Posta Sanatı (Mail Art), Workshop"

Etkinlik Yeri: Aydın Üniversitesi
Düzenleyenler : Mustafa Cevat Atalay, Elanur Kızılşafak
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  16.12.2015 - 18.12.2015

Ulusal  Özgün  Diğer
226
Art Postal Art En Resistance Exposition

Etkinlik Yeri: Namur MUSES
Düzenleyenler : Anne Gilis et Laurent Wilmet
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  14.09.2022 - 18.09.2022

Uluslararası  Özgün  SERGİ
227
”Neighhborhood International Mail Art Project”


Düzenleyenler : Carlos Botana
SERGİLER/Karma sergiler /  01.09.2018 - 18.09.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
228
”Expozitia Internetionala De Mail Art, Art vs Pokemon”

Etkinlik Yeri: Galeriile ”Inter-Art”
Düzenleyenler : INTER-ART
SERGİLER/Karma sergiler /  11.08.2017 - 18.08.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
229
”Uluslararası Güzelyurt Karma Sergi”

Etkinlik Yeri: Güzelyurt Belediyesi
Düzenleyenler : Güzelyurt Belediyesi, Ünal Demircioğlu
SERGİLER/Karma sergiler /  08.07.2016 - 18.07.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
230
SESAN KONYA KARMA SERGİ


Düzenleyenler : SESAN
SERGİLER/Karma sergiler /  11.06.2009 - 18.06.2019

Ulusal  Özgün  SERGİ
231
Göç sergisi

Etkinlik Yeri: Trakya Ü.
Düzenleyenler : Trakya Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  01.05.2022 - 18.05.2022

Ulusal  Özgün  SERGİ
232
”Expanse Group Exhibition”

Etkinlik Yeri: Art Gleri
Düzenleyenler : Unesco, Pileno Galeri
SERGİLER/Karma sergiler /  15.05.2017 - 18.05.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
233
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Çanakkale Şehitlerine

Etkinlik Yeri: Hacı Bayram Veli Ü. Web
Düzenleyenler : Hacı Bayram Veli Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  18.03.2022 - 18.04.2022

Uluslararası  Özgün  SERGİ
234
18 MART ZAFERİ VE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE

Etkinlik Yeri: AHBVSANAT.HACİBAYRAM.EDU.TR
Düzenleyenler : ANKARA HACIBAYRAM VELİ ÜNİ.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  18.03.2021 - 18.04.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
235
18 Mart Zaferi ve Çanakkale Şehitleri

Etkinlik Yeri: ahbvsanat.hacibayram.edu.tr
Düzenleyenler : Hacıbayram Veli Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  18.03.2021 - 18.04.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
236
SEMA

Etkinlik Yeri: WEB
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  07.12.2023 - 17.12.2023

Ulusal  Özgün  SERGİ
237
"Tarptautine Vilniaus Ekslibrisu Bienale, group exhibition"

Etkinlik Yeri: Kazys Varnelis House Museum
Düzenleyenler : Kazys Varnelis House Museum, Kazio Varnelio namai-muziejus
SERGİLER/Bianeller, trianeller /  16.11.2016 - 17.12.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
238
"International Art Symposium and Exhibition"

Etkinlik Yeri: İnönü Üniversitesi
Düzenleyenler : İnönü Ünüveristesi Himayesinde
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  15.11.2015 - 17.11.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
239
Troya Kültür Yolu Festivali

Etkinlik Yeri: sentez_izler
Düzenleyenler : Çanakkale Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  09.09.2023 - 17.09.2023

Ulusal  Karma  SERGİ
240
”Exlibris”

Etkinlik Yeri: Library
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  21.06.2018 - 17.08.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
241
"Mail Art Bocksbeutel"

Etkinlik Yeri: "A former carpenter’s workshop in Germany"
Düzenleyenler : Roland Halbritter, Stadt Hammelburg,Stadtwerke Hammelburg Raiffeisenbank Hammelburg
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  07.08.2016 - 17.08.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
242
VII EXPOSICION INTERNACIONAL ARTE POSTAL EN AVILES

Etkinlik Yeri: VALDECARZANA ART GALLERY
Düzenleyenler : Ricardo Fernández
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  23.03.2017 - 17.06.2023

Uluslararası  Karma  SERGİ
243
“1. Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Resim Sergisi"

Etkinlik Yeri: Belediye Sanat Galerisi
Düzenleyenler : Karadeniz Ereğli Belediyesi, A. Turan
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  07.06.2013 - 17.06.2013

Uluslararası  Karma  SERGİ
244
8 March Internatıonal Women's Day

Etkinlik Yeri: Edirne
Düzenleyenler : trakya Ü.
SERGİLER/Grup Sergiler /  08.03.2022 - 17.03.2022

Uluslararası  Özgün  SERGİ
245
Artankara Sanat Fuarı

Etkinlik Yeri: ARTANAKARA
Düzenleyenler : Pinelo Galery
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  14.03.2019 - 17.03.2019

Uluslararası  Özgün  SERGİ
246
MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARI PORTRE YARIŞMASI

Etkinlik Yeri: GAZİANTEP ÜNİ
Düzenleyenler : GAZİANTEP ÜNİ.
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda /  16.11.2020 - 17.02.2021

Uluslararası  Özgün  SERGİ
247
LETTER ART-RESİMLİ MEKTUP SANATI


Düzenleyenler : GSF
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  10.02.2020 - 17.02.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
248
”Funny Face International Mail Art Project”


Düzenleyenler : John Gayer
SERGİLER/Karma sergiler /  09.02.2017 - 17.02.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
249
”KİŞİSEL SERGİ “Yazıtlar, 2””

Etkinlik Yeri: Sabancı Kültür Merkezi
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  07.01.2014 - 17.01.2014

Ulusal  Özgün  SERGİ
250
”Reflections Of Art”

Etkinlik Yeri: Boris Georgiev City Gallery
Düzenleyenler : Nilgün Bile, Sema Ilgaz Temel, Valeri Chakalov...
SERGİLER/Grup Sergiler /  13.12.2018 - 16.12.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
251
Sanal kişisel sergisi ’yazıtlar-inscriptions” 2020

Etkinlik Yeri: Sanal ortam
Düzenleyenler : Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  14.10.2020 - 16.11.2020

Ulusal  Özgün  SERGİ
252
”Mostra Di Arte Postale La Vendemmia Nel Mondo”


Düzenleyenler : Roberta Savolini
SERGİLER/Karma sergiler /  10.09.2017 - 16.09.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
253
Improprio


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  15.07.2019 - 16.07.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
254
"Farklı ve Birlikte"

Etkinlik Yeri: Dumlıpınar Üniversitesi
Düzenleyenler : Dumlupınar Üniversitesi Dahilinde
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  13.05.2015 - 16.05.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
255
Dystopia

Etkinlik Yeri: Kafkas Universitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  11.01.2019 - 16.01.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
256
KOD ADI ÖZGÜRLÜK

Etkinlik Yeri: MAVİST SANAT GALERİ
SERGİLER/Karma sergiler /  08.12.2017 - 15.12.2017

Ulusal  Özgün  SERGİ
257
Akademisyen Sanatçılar Sergisi 2

Etkinlik Yeri: Şehitkamil Sanat G.
Düzenleyenler : Prof.Dr. Mustafa Cevat ATALAY
KURATÖRLÜK /  26.10.2022 - 15.11.2022

Ulusal  Özgün  SERGİ
258
Türkiye Cumhuriyenin 98. Yılı Sergisi

Etkinlik Yeri: Port-Art
Düzenleyenler : Ahmet ŞAHİN
SERGİLER/Karma sergiler /  29.10.2021 - 15.10.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
259
Democravy And National Unity Day

Etkinlik Yeri: GAÜN web
Düzenleyenler : Gaziantep Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  15.07.2023 - 15.08.2023

Uluslararası  Karma  SERGİ
260
15 Temmuz Milli Birlik Gaziantep Üniversitesi Sergisi

Etkinlik Yeri: www.sanatbilmkultur.com
Düzenleyenler : Gaziantep Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  15.07.2021 - 15.08.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
261
”International Paper Works Exhibition”

Etkinlik Yeri: Kafkas Üni
Düzenleyenler : Kafkas Uni.
SERGİLER/Karma sergiler /  01.08.2018 - 15.08.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
262
Anneler Günü Çevrimiçi sergi

Etkinlik Yeri: Aksaray Üniversitesi
Düzenleyenler : Aksaray Ü.
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  15.06.2023 - 15.07.2023

Uluslararası  Karma  SERGİ
263
SOSYAL MESAFE


SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  01.07.2020 - 15.07.2020

Ulusal  Karma  SERGİ
264
”Zahvalnıca

Etkinlik Yeri: Belo Blato
Düzenleyenler : City Manager
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  07.06.2018 - 15.06.2018

Uluslararası  Özgün  SERGİ
265
BAĞ 2

Etkinlik Yeri: Kahramanmaraş WEB sit
Düzenleyenler : Kahramanmaraş Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  15.04.2021 - 15.05.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
266
International Exhibition Pandemic Inspirations

Etkinlik Yeri: web
Düzenleyenler : Trakya Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  15.04.2021 - 15.05.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
267
KİŞİSEL SERGİ ICON- Inscriptions

Etkinlik Yeri: Pinelo Sanat Galerisi
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  27.02.2020 - 15.03.2020

Ulusal  Özgün  SERGİ
268
I. ULUSLARARASI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VE GÜZELYURT BELEDİYESİ RESİM SEMPOZYUMU SERGİSİ


SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  30.05.2016 - 15.03.2016

Uluslararası  Özgün  SERGİ
269
”14 Şubat sergisi”

Etkinlik Yeri: Mavist Sanat Galerisi
Düzenleyenler : Mavist Sanat, Sevinç Lüleci
SERGİLER/Karma sergiler /  14.02.2017 - 15.02.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
270
re-volve

Etkinlik Yeri: art galery
Düzenleyenler : www.revolverarte.com
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  15.01.2020 - 15.01.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
271
”Colectivo La Pesera”

Etkinlik Yeri: Gallery Etcetera
Düzenleyenler : Agnija Anca
SERGİLER/Karma sergiler /  26.12.2015 - 15.01.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
272
POSTA SANATI ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI MİMARLIK

Etkinlik Yeri: NKU MERKEZİ DERSLİK D 105
Düzenleyenler : Doç.Dr. Mustafa Cevat ATALAY Yrd.Doç.Dr. Meltem ÖZÇAKI
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  14.12.2015 - 14.12.2015

Ulusal  Karma  Diğer
273
Dijital-Sanal Sergi

Etkinlik Yeri: WEB
Düzenleyenler : KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  14.10.2023 - 14.11.2023

Ulusal  Özgün  SERGİ
274
TRAKYA'DAN ANADOLU'YA

Etkinlik Yeri: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Düzenleyenler : TRAKYA Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  12.03.2021 - 14.09.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
275
Eureka

Etkinlik Yeri: Milano Cobgress
SERGİLER/Karma sergiler /  12.09.2019 - 14.09.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
276
Landscapes


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  06.04.2019 - 14.04.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
277
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sergisi"

Etkinlik Yeri: Akdeniz Üniversitesi
Düzenleyenler : Akdeniz Üniversitesi Himayesinde
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  27.10.2015 - 13.11.2015

Ulusal  Karma  SERGİ
278
International Exlibris Competition

Etkinlik Yeri: Varna
Düzenleyenler : Varna art gallery
SERGİLER/Karma sergiler /  22.12.2021 - 13.10.2021

Uluslararası  Karma  Diğer
279
”41.Roman Victor Internacional Fine Arts Camp”

Etkinlik Yeri: Martinish
Düzenleyenler : City Majör
WORKSHOP /  07.10.2018 - 13.10.2018

Uluslararası  Özgün  SERGİ
280
”ULUSLARARASI KİŞİSEL SERGİ ”New Moon””

Etkinlik Yeri: Roman Victor Young Culture Center
Düzenleyenler : City Majör,Sata Atilla
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  07.10.2018 - 13.10.2018

Uluslararası  Özgün  SERGİ
281
”I00 Anos Vida Literaria Ferreira De Castro”

Etkinlik Yeri: Art Gallery
SERGİLER/Karma sergiler /  07.09.2017 - 13.09.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
282
INTERNATIONAL MAIL ART FESTIVAL

Etkinlik Yeri: CULTURAL CENTER OF DIGELIOTIKA
Düzenleyenler : MELLIFERA
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  02.08.2017 - 13.08.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
283
Uluslararası Eskiz Defterleri Sergisi International Sketch books exhibition

Etkinlik Yeri: Kafkas Üniversitesi
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  11.06.2019 - 13.06.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
284
ZAMAN LAZIM SADECE

Etkinlik Yeri: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Düzenleyenler : DOÇ.DR. BURAK BOYRAZ
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  01.03.2021 - 13.04.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
285
Buluşma Antalya

Etkinlik Yeri: Kepez
Düzenleyenler : Kepez Belediyesi
WORKSHOP /Workshop /  06.12.2021 - 12.12.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
286
LINIEN GROUP EXHIBITION

Etkinlik Yeri: BERLIN
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  09.11.2017 - 12.11.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
287
4. Resim ve sanat müzesi çalıştay sergisi

Etkinlik Yeri: Bartın sanat galerisi
Düzenleyenler : Bartın belediyesi
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  02.07.2019 - 12.07.2019

Ulusal  Karma  SERGİ
288
"2. Balaton Szalon Kis Formatumu Kepzömüveszeti Alkotasok Nemzetközi Biennaleja"

Etkinlik Yeri: Cultural directorate
Düzenleyenler : Cultural directorate, municipality
SERGİLER/Bianeller, trianeller /  10.07.2012 - 12.07.2012

Uluslararası  Karma  SERGİ
289
”Bahar Şenliği”

Etkinlik Yeri: NKÜ
Düzenleyenler : Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Kültür Daire Başk. NKÜ Öğrencileri
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  10.05.2017 - 12.05.2017

Ulusal  Özgün  Diğer
290
”Geleneksel Bahar Şenlikleri ve Kitap Günleri, 2. Resim Çalıştayı, Bütünleşme”

Etkinlik Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Şenlik Alanı
Düzenleyenler : NKÜ Öğrencilerinden 20 kişi
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  10.05.2016 - 12.05.2016

Ulusal  Karma  Diğer
291
ASROPA INTERNATIONAL ART

Etkinlik Yeri: ASROPA GALERY
Düzenleyenler : CLEMENS
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  03.03.2021 - 12.04.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
292
Trakya'dan Anadolu'ya

Etkinlik Yeri: Trakya Üniversitesi Sanal Sergi
Düzenleyenler : Trakya Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  12.03.2021 - 12.04.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
293
Beyond Beat

Etkinlik Yeri: Beyond Baroque Literary Arts Center
Düzenleyenler : Skooter Front
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  08.03.2018 - 12.03.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
294
apoDEC

Etkinlik Yeri: apoDEC art gallery
Düzenleyenler : Prof.Dr. Mahmut ÖZTÜRK
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  08.12.2016 - 11.12.2016

Uluslararası  Özgün  SERGİ
295
CONVOCATORIA DES FRONTEIRAS EXPOSICION DE POESIA VISUAL


SERGİLER/Karma sergiler /  01.11.2017 - 11.11.2019

Uluslararası  Özgün  SERGİ
296
”Shumen Fine Art Exhibition”

Etkinlik Yeri: Varna Kent Müzesi
Düzenleyenler : Pinelo Galeri and Valeri
SERGİLER/Grup Sergiler /  05.11.2017 - 11.11.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
297
”KİŞİSEL ETKİNLİK ”Göç Temalı Yerleştirme” ( Migration , Installation)”

Etkinlik Yeri: Hotel Mğüggelsee
Düzenleyenler : Yerleştirme: Mustafa Cevat Atalay
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  09.11.2017 - 11.11.2017

Uluslararası  Özgün  SERGİ
298
”29 Ekim Açılış Sergisi”

Etkinlik Yeri: Galeri Mavist
Düzenleyenler : Galeri Mavist , Orhan Zafer,
SERGİLER/Karma sergiler /  29.10.2016 - 11.11.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
299
”Eşsiz Destan”

Etkinlik Yeri: İlkezgi Sanatevi
Düzenleyenler : Müzeyyen Karaçiftçi
SERGİLER/Karma sergiler /  29.08.2017 - 11.09.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
300
Anneler Günü Sergisi

Etkinlik Yeri: WEB
Düzenleyenler : Resim-İş Bölümü
SERGİLER/Karma sergiler /  10.05.2021 - 11.05.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
301
”III Exposicion Internacional Arte Postal En Aviles”

Etkinlik Yeri: Palacio De Valdercarzana
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  12.04.2018 - 11.05.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
302
“Kültürel Köprüler”

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Ü. Sabancı Kültür Merkezi
Düzenleyenler : D. Özbay
SERGİLER/Grup Sergiler /  01.04.2014 - 11.04.2014

Uluslararası  Karma  SERGİ
303
"Resim Heykel Yarışması Jürili sergileme"

Etkinlik Yeri: Sütçü İmam Üniversitesi
Düzenleyenler : Sütçü İmam Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  09.04.2011 - 11.04.2011

Ulusal  Karma  SERGİ
304
covid19mailart.com

Etkinlik Yeri: web
Düzenleyenler : Mail artist
SERGİLER/Karma sergiler /  01.11.2020 - 10.12.2020

Uluslararası  Karma  Diğer
305
”The Post”

Etkinlik Yeri: Eos Art Gallery
Düzenleyenler : Mellifera Nik Agortsast, Maira chorianpoulou
SERGİLER/Karma sergiler /  03.10.2018 - 10.10.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
306
WASSWE WATERMARKS ZEICHEN MAIL ART


Düzenleyenler : MULTI KULTURELLES CENTRUM TEMPLIN
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  20.07.2018 - 10.09.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
307
”Long Live the art”

Etkinlik Yeri: Droitwich Spa
Düzenleyenler : Tmera Jeleca
SERGİLER/Karma sergiler /  01.08.2017 - 10.08.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
308
”26. Kültür köprüsü”


Düzenleyenler : Culturel centre
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  01.07.2017 - 10.07.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
309
”KİŞİSEL SERGİ Yellow Symphony”

Etkinlik Yeri: Vonyavasghy Museum
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  01.07.2017 - 10.07.2017

Uluslararası  Özgün  SERGİ
310
”Deep Blue”

Etkinlik Yeri: Mavist Galeri
Düzenleyenler : Mavist Galeri
SERGİLER/Karma sergiler /  27.05.2017 - 10.06.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
311
Çanakkale Şehitlerine

Etkinlik Yeri: ahbvsanat.hacibayram.edu.tr
Düzenleyenler : Ankara Hacıbayram Veli
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  18.03.2021 - 10.05.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
312
Uluslararası Yeni Gün Nevruz Davetli Sanatçılar

Etkinlik Yeri: http://mtgsf.osmaniye.edu.tr
Düzenleyenler : Osmaniye Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  21.03.2021 - 10.04.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
313
Ustalar

Etkinlik Yeri: Mavist Galeri
Düzenleyenler : Prof Melihat Tüzün, Galeri Mavist
SERGİLER/Grup Sergiler /  19.01.2019 - 10.02.2019

Ulusal  Özgün  SERGİ
314
”KİŞİSEL SERGİ “Bugün Yeni Şeyler Söylemek Lazım””

Etkinlik Yeri: Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  25.01.2006 - 10.02.2007

Ulusal  Özgün  SERGİ
315
Balıkesir Buluşmaları 2019

Etkinlik Yeri: Balıkesir Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi
Düzenleyenler : Balıkesir Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  02.12.2019 - 09.12.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
316
Cosmic

Etkinlik Yeri: Varna city Museum
Düzenleyenler : pinelo
KURATÖRLÜK /  06.11.2020 - 09.11.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
317
”Hümanitas, Uluslararası Sergi”

Etkinlik Yeri: Mavist Sanat
KURATÖRLÜK /  29.10.2016 - 09.11.2016

Uluslararası  Özgün  SERGİ
318
IV. International Chateau Kalpak Art Festival

Etkinlik Yeri: Tekirdağ/Şarköy
Düzenleyenler : Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  31.07.2021 - 09.08.2021

Uluslararası  Özgün  SERGİ
319
”Espana Tenerife”


Düzenleyenler : Association Cultral
SERGİLER/Karma sergiler /  01.08.2018 - 09.08.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
320
XXVI INTERNATIONAL ART COLONY IN VONYARCVASHEGY WEST BALATON

Etkinlik Yeri: CULTURAL CENTRAL
Düzenleyenler : JULIANNA ILLES MAJOR
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  04.07.2017 - 09.07.2017

Uluslararası  Özgün  Diğer
321
”15 temmuz şehitlere saygı”

Etkinlik Yeri: Aksaray Üniversitesi
Düzenleyenler : Aksaray Üniversitesi
SERGİLER/Grup Sergiler /  29.05.2017 - 09.06.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
322
"16. Şefik Bursalı Resim Yarışma Sergisi"

Etkinlik Yeri: Milli Kütüphane Sergi Salonu
Düzenleyenler : T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi /  30.05.2016 - 09.06.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
323
Büyük Buluşma

Etkinlik Yeri: Samsun
Düzenleyenler : ÜAK Sanat Dalları ve Ondokuz Mayıs Üni
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  25.04.2019 - 09.05.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
324
”Fronteras”

Etkinlik Yeri: Convocatoria Arte Correo
Düzenleyenler : Convocatoria Arte Correo
SERGİLER/Karma sergiler /  07.05.2018 - 09.05.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
325
1010 ALMANYA TÜRKİYE

Etkinlik Yeri: TEKİRA AVM
Düzenleyenler : SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ
SERGİLER/Grup Sergiler /  02.05.2015 - 09.05.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
326
Loss Mail Art Exhibit


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  08.04.2019 - 09.04.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
327
12 cmx12 cm

Etkinlik Yeri: Galeri Diana
Düzenleyenler : Şükrü KARAKUŞ
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  06.02.2021 - 09.03.2021

Uluslararası  Özgün  SERGİ
328
Exposicion Internacional, Faros que Iluminan El Mundo


Düzenleyenler : Natalia Maidana
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  24.12.2019 - 08.12.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
329
”International Art Exhibition of visual art”

Etkinlik Yeri: Çanakkale Üni.
Düzenleyenler : Çanakkale Üni. GÖRSED
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  23.11.2018 - 08.12.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
330
”International Exlibriscompetition Ruse”

Etkinlik Yeri: Lyuben Regional Library İn Ruse
Düzenleyenler : Lyuben Regional Library İn Ruse
SERGİLER/Karma sergiler /  29.09.2017 - 08.10.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
331
"Yunus Emre Resim Yarışması Jürili Sergileme"

Etkinlik Yeri: Eskişehir
Düzenleyenler : Eskişehir Valiliği
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  04.05.2011 - 08.06.2011

Ulusal  Karma  SERGİ
332
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Etkinlik Yeri: Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi
Düzenleyenler : Akdenis Ü
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  08.03.2022 - 08.05.2022

Ulusal  Özgün  SERGİ
333
”International Paper works ”50””

Etkinlik Yeri: Festa Gallery
Düzenleyenler : Pinelo Gallery and Doç.Dr. Mustafa Cevat Atalay
KURATÖRLÜK /  03.04.2018 - 08.04.2018

Uluslararası  Özgün  SERGİ
334
”International Paper Wors Exhition”50””

Etkinlik Yeri: Festa Gallery
Düzenleyenler : Pinelo galeri
SERGİLER/Grup Sergiler /  03.04.2018 - 08.04.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
335
KİŞİSEL SERGİ- KADIN MEKAN


SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  28.12.2016 - 08.01.2016

Ulusal  Özgün  SERGİ
336
Per una Birmania libera e democratica

Etkinlik Yeri: https://l.ead.me/bbktIw
Düzenleyenler : Ruggero Maggi
SERGİLER/Karma sergiler /  03.09.2021 - 07.09.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
337
CONVOCATORIA DE ARTE POSTAL TRANSPESSOAL SALVADOR BRASIL 4 A 7 DE SETEMBRO DE 2015

Etkinlik Yeri: ART GALLERY
Düzenleyenler : O ESCRIBA CELESTIAL
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  04.09.2015 - 07.09.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
338
”Bosco Stregato Enchanted Woods Exlibris 2016”

Etkinlik Yeri: Maggio Dei Libri
Düzenleyenler : Tommaso Lo Russo, Lina Lo Russo, Niceletta Barroero
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  30.07.2016 - 07.08.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
339
Footsteps or Homer Group Exhibition

Etkinlik Yeri: Fine Art gallery
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  04.07.2019 - 07.07.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
340
“1. Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Resim Çalıştayı”

Etkinlik Yeri: Karadeniz Ereğli
Düzenleyenler : Karadeniz Ereğli Belediyesi
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  03.06.2013 - 07.06.2013

Uluslararası  Karma  Diğer
341
"1 st. International Mail Biennial- themed tradition, Juri"

Etkinlik Yeri: Namık Kemal Universty
Düzenleyenler : Namık Kemal Universty, Fine arts Design and Architecture faculty, Assoc. Prof. Mustafa Cevat Atalay (Ph.D.) GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda /  23.03.2016 - 07.04.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
342
A SMALL GARPHISCS SALON 2023

Etkinlik Yeri: a small graphics salon 9-th edition 2023
Düzenleyenler : Ovidiu Croitoru
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  07.01.2023 - 07.02.2023

Uluslararası  Karma  SERGİ
343
”Cumhuriyet Sevdası”

Etkinlik Yeri: İlkezgi Sanatevi
Düzenleyenler : Müzeyyen KARAÇİFTÇİ
SERGİLER/Karma sergiler /  28.10.2017 - 06.11.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
344
”Kızıl Hazan”

Etkinlik Yeri: Mavist
Düzenleyenler : Mavist
SERGİLER/Karma sergiler /  23.09.2017 - 06.10.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
345
"Mailart Las Meninas"

Etkinlik Yeri: Libre
Düzenleyenler : Las Meninas de Canido
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  02.09.2016 - 06.09.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
346
"XXV. International Art Colony Vonyarcvashegy, Invited attendance"

Etkinlik Yeri: Library and Culrurel center
Düzenleyenler : Municipality, Julianna İlles Major, Yrd.Doç. İbrahim Çoban
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  29.07.2016 - 06.08.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
347
MailArt-Ausstellung

Etkinlik Yeri: Stadtbücherei Geislingen City Library
Düzenleyenler : Peter Schubert
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.04.2021 - 06.04.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
348
”Made By Artist 2016 Contemporary Exhibition”

Etkinlik Yeri: Galery Blog 33
Düzenleyenler : Cem Aggelos Ustuner, Prof. Melihat Tüzün
SERGİLER/Karma sergiler /  03.03.2016 - 06.03.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
349
BLACK AND WHITE


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  06.02.2018 - 06.02.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
350
"Yazıtlar-1"

Etkinlik Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Fuaye Alanı
Düzenleyenler : Namık Kemal Üniversitesi
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  27.12.2013 - 06.01.2014

Ulusal  Özgün  SERGİ
351
"24 Kasım Öğretmenler Günü"

Etkinlik Yeri: Erzincan Üniversitesi
Düzenleyenler : Görsed, Erzincan Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  24.11.2013 - 05.12.2014

Ulusal  Karma  SERGİ
352
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Etkinlik Yeri: Zeugma Müze
Düzenleyenler : GSF Resim Bölümü
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  31.10.2023 - 05.11.2023

Uluslararası  Karma  SERGİ
353
Kapıları Açmak

Etkinlik Yeri: Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi, Kongre merkezi
Düzenleyenler : Balıkesir Ü. GSF
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  05.10.2021 - 05.11.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
354
”İnternational Magyar Ünnepnapja A Fotografia”

Etkinlik Yeri: Culturel central
Düzenleyenler : Julianna İlles Major
SERGİLER/Karma sergiler /  29.08.2017 - 05.10.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
355
MAIL ART AND APPLICATIONS

Etkinlik Yeri: CULTURAL CENTER
Düzenleyenler : Doç.Dr. Mustafa Cevat ATALAY
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  05.08.2016 - 05.08.2016

Uluslararası  Özgün  Diğer
356
"Mas Alla De Las Formas Exhibiton, group exhibition"

Etkinlik Yeri: Ahmotikh Ninamkoohkh Xioy, Art Gallery
Düzenleyenler : Pinelo Gallery, Curator Yavuz Fırıldak
SERGİLER/Karma sergiler /  02.07.2016 - 05.07.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
357
Revista- fanzine Procedimentum, 6. Convocatoria Electronica de Arte Postal

Etkinlik Yeri: Procedimentum de Montilla (Córdoba), España.
Düzenleyenler : Pedro Pablo
SERGİLER/Karma sergiler /  02.05.2021 - 05.05.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
358
”ÜAK BÜYÜK BULUŞMA”

Etkinlik Yeri: Kayseri
Düzenleyenler : ÜAK
SERGİLER/Karma sergiler /  04.05.2018 - 05.05.2018

Ulusal  Karma  SERGİ
359
"1. Contempory Arts Exhibition"

Etkinlik Yeri: Niğde Ünivesitesi Kültür ve Sanat Evi,
Düzenleyenler : Niğde Üniversitesi Himayesinde
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  20.04.2015 - 05.05.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
360
Mail Art Project Agaınst War


Düzenleyenler : by Reiner Langer
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  08.08.2019 - 04.11.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
361
ACADEMICA KARMA SERGİ


SERGİLER/Grup Sergiler /  25.10.2017 - 04.11.2017

Uluslararası  Özgün  SERGİ
362
memorial mbdj12 25x25 cm

Etkinlik Yeri: Serbia watercolor
Düzenleyenler : art comites
SERGİLER/Karma sergiler /  01.08.2021 - 04.08.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
363
”27.”Vonyarcvashegy” Nemzetközy Muvesztelep”

Etkinlik Yeri: Muvelodesi Haz ‘es Könyvtar
Düzenleyenler : Julianna Illes Major
WORKSHOP /Workshop /  27.07.2018 - 04.08.2018

Uluslararası  Özgün  SERGİ
364
XXII. INTERNATIONAL ART COLONY VONYARCVASHEGY


WORKSHOP /Workshop /  27.07.2014 - 04.08.2014

Uluslararası  Özgün  Diğer
365
”Intenaional Mail Art Proje, Beat art”

Etkinlik Yeri: Kunstag Fakultetet
Düzenleyenler : Kunstag Fakultetet
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  28.05.2016 - 04.06.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
366
”Mail Art ”

Etkinlik Yeri: NKÜ Mimarlık Bölümü
Düzenleyenler : NKÜ Mimarlık Bölümü Öğrencileri
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  04.05.2017 - 04.05.2017

Ulusal  Özgün  Diğer
367
"Bodrum Halikarnas"

Etkinlik Yeri: Bodrum Halikarnas Sanat Galerisi
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  20.04.2007 - 04.05.2007

Ulusal  Karma  SERGİ
368
Nobel Peace

Etkinlik Yeri: One Ten Park Studio
Düzenleyenler : Susan Gold/Professor Emerita
SERGİLER/Karma sergiler /  01.04.2021 - 04.04.2021

Uluslararası  Özgün  SERGİ
369
MareArte 2021

Etkinlik Yeri: web
Düzenleyenler : Maya Lopez Muro
SERGİLER/Karma sergiler /  03.03.2021 - 04.03.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
370
Çağdaş Sanatta Göbeklitepe

Etkinlik Yeri: Şanlıurfa müzesi
Düzenleyenler : Kültür Bakanlığı
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  20.10.2022 - 03.11.2022

Ulusal  Özgün  SERGİ
371
Effect Of Art On Health

Etkinlik Yeri: Bursa Uludağ Üniversitesi, Prof.dr. M.Mete Cengiz Cultural Center Foyer area
Düzenleyenler : GÖRSED- Uludağ Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  24.10.2021 - 03.11.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
372
"Camel, Mail art group exhibition"

Etkinlik Yeri: Exhibition Hall Centro Cultural Lianao Del Camello
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.10.2015 - 03.10.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
373
1 INTERNATIONAL EXHIBITION

Etkinlik Yeri: sanal sergi
Düzenleyenler : Orhan Zafer
SERGİLER/Karma sergiler /  30.08.2020 - 03.09.2020

Uluslararası  Özgün  SERGİ
374
Türk Ressamlar Sergisi

Etkinlik Yeri: Mestanlı Kültür
Düzenleyenler : Mahmudova, A.
SERGİLER/Karma sergiler /  18.06.2021 - 03.07.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
375
SANAL YANSIMALAR-

Etkinlik Yeri: WEB
Düzenleyenler : YALOVA U. GSF
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  01.07.2020 - 03.07.2020

Uluslararası  Özgün  SERGİ
376
Sanat Sınırda

Etkinlik Yeri: WEB
Düzenleyenler : Gaziantep Ü., Giresun Ü.
SERGİLER/Karma sergiler /  03.06.2021 - 03.06.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
377
Leonardo da Vinci 500 anni dalla morte


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  02.05.2019 - 03.05.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
378
NEVRUZ SERGİSİ

Etkinlik Yeri: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ.
Düzenleyenler : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  21.03.2021 - 03.04.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
379
HAYATIN RENGİ KADIN

Etkinlik Yeri: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Düzenleyenler : SAYRED-TRAKYA ÜNİ.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  08.03.2021 - 03.04.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
380
Yesterday, Today, Tomorrow International Group Exhibition Exhibition Commitee

Etkinlik Yeri: City Museum
Düzenleyenler : Pinelo art
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.04.2021 - 03.04.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
381
”Mail art show”


Düzenleyenler : Eric Farnsworth
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  29.03.2019 - 03.04.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
382
Korea + Turkey Diplomacy

Etkinlik Yeri: International Art Exhibition İn Korea
Düzenleyenler : Prof. Sou, B.C.
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.03.2021 - 03.03.2021

Uluslararası  Özgün  SERGİ
383
Homenaje a Jonas Mekas Cartas a Jonas

Etkinlik Yeri: Liliput Galeria
Düzenleyenler : Galeria Liliput
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.03.2021 - 03.03.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
384
Flying Paper/ Japan


Düzenleyenler : Pinelo Galeri-Festa Galeri
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.03.2019 - 03.03.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
385
A4 A SMALL GRAPHICS SALON 7th EDITION 2021

Etkinlik Yeri: online
Düzenleyenler : Dr. Mirela Ştefanescu
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.01.2021 - 03.01.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
386
Mail Art 20 Twenty Of Pandemic and Other Demons

Etkinlik Yeri: Alianza Culural Para Las Artes de
Düzenleyenler : Nuestra Proposta
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.08.2021 - 02.08.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
387
Arte Internacional

Etkinlik Yeri: Quequen
Düzenleyenler : Natalia Maidana
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.07.2021 - 02.07.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
388
Bartın müze çalıştayı

Etkinlik Yeri: Bartın
Düzenleyenler : Bartın Belediyesi
WORKSHOP /Workshop /  25.06.2019 - 02.07.2019

Ulusal  Karma  Diğer
389
ENGELLİLER YARARINA RESİM SERGİSİ

Etkinlik Yeri: KADIKÖY BELEDİYESİ
SERGİLER/Karma sergiler /  30.06.2010 - 02.07.2010

Ulusal  Özgün  SERGİ
390
Convocatoria de Arte Correo Red Recuperar

Etkinlik Yeri: web
Düzenleyenler : Yader, Ceca
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.06.2021 - 02.06.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
391
Arte Correo Internecional, Faros que Iluminan El Mundo 2021

Etkinlik Yeri: Argentina
Düzenleyenler : Arte Correo
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.06.2021 - 02.06.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
392
Mailarta's Portrait Palace

Etkinlik Yeri: web
Düzenleyenler : Mailarta's Portrait Palace
SERGİLER/Karma sergiler /  01.05.2021 - 02.05.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
393
19 MAYIS’xxIN 101. YILINDA SANATLA BULUŞMA


SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  19.05.2019 - 02.05.2019

Uluslararası  Özgün  SERGİ
394
Burning Of Books

Etkinlik Yeri: City Library
Düzenleyenler : Peter Schubert
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.04.2021 - 02.04.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
395
"Mail Art Projet, Windows to world"

Etkinlik Yeri: Alexsandır art Museum
Düzenleyenler : Eduard Egorov, Alexsandır art Museum
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  17.01.2016 - 02.04.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
396
”Marginali Attivi /70 Ryosuke Cohen”

Etkinlik Yeri: Virtual Art Gallery
Düzenleyenler : Alessandra Borsetti Venier
SERGİLER/Karma sergiler /  25.07.2018 - 01.12.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
397
”Görsel Sanatlar Eğitimcileri Uluslararası Karma Sergi”


Düzenleyenler : GÖRSED, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  24.11.2017 - 01.12.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
398
"Paper Works Exposition"

Etkinlik Yeri: Ramada Hotel Art Gallery, Kissimmee
Düzenleyenler : Cem Üstüner, Cürator: Yavuz Fırıldak
SERGİLER/Karma sergiler /  23.09.2016 - 01.10.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
399
"Small works Bienal, Jury elected exhibition"

Etkinlik Yeri: Cultural directorate
Düzenleyenler : Kültür Müdürlüğü
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  30.07.2015 - 01.08.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
400
Po-Mo Mail Art

Etkinlik Yeri: Selçuk Üniversitesi
Düzenleyenler : GSF
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  11.06.2019 - 01.07.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
401
Fluxus Kai Sta Moytra Soy

Etkinlik Yeri: WEB
Düzenleyenler : 1. International Meeting of Greek Fluxus
SERGİLER/Grup Sergiler /  01.01.2020 - 01.01.2021

Uluslararası  Karma  Diğer
402
”III BIG´16 Guarrulhos International Biennial of Small Format Artworks”

Etkinlik Yeri: Multicaply
Düzenleyenler : BIG art comite
SERGİLER/Karma sergiler /  08.12.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
403
MİLLİ MÜCADELENİN 101 YILI ANISINA AKADEMİSYEN SANATÇIALR SANAL SERGİSİ

Etkinlik Yeri: www.gaziresimissanalsergi.gazi.edu.tr
Düzenleyenler : RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  19.05.2020

Ulusal  Özgün  SERGİ
404
KİŞİSEL SERGİ, ONLİNE SERGİ BY PİNELO ART GALLERY

Etkinlik Yeri: ONLİNE-https://www.youtube.com/watch?v=V5EmsHLCBxQ
Düzenleyenler : Doç.Dr. Mustafa Cevat ATALAY
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  01.04.2020

Uluslararası  Özgün  SERGİ
405
MEHMET AKİF VE İSTİKLAL

Etkinlik Yeri: HACIBAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Düzenleyenler : HACIBAYRAM VELİ ÜNİ
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /  06.05.2021

Ulusal  Karma  Diğer
406
Gaziantep'in Kurtuluş Kahramanlarına Resimli Mektuplar Jurili Sergisi

Etkinlik Yeri: GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Tasarım Atölyesi
Düzenleyenler : GAÜN Çalışanları ile
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  30.10.2021

Ulusal  Özgün  Diğer
407
Flight an international mail art project

Etkinlik Yeri: web
Düzenleyenler : John Gayer
SERGİLER/Karma sergiler /  01.07.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
408
VI EXPOSICION INTERNACIONAL ARTE POSTAL EN AVILES-EL AIRE

Etkinlik Yeri: PALECIONA DE VALDECARZANA
Düzenleyenler : Aire
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  17.09.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
409
Nurbiye Uz Heykel Sergisi

Etkinlik Yeri: www.eskisehirsanatdernegi.org
Düzenleyenler : Eskişehir Sanat Derneği
SERGİLER/Karma sergiler /  25.12.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
410
Nurbiye Uz Heykel Sergisi

Etkinlik Yeri: www.eskisehirsanatdernegi.org
Düzenleyenler : Eskişehir sanat derneği
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  25.12.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
411
ANADOLU UYGARLIKLARINDAN İZLER

Etkinlik Yeri: AKM
Düzenleyenler : T.C. Kültür Bakanlığı
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  01.12.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
412
Remember in the Future

Etkinlik Yeri: WEB
Düzenleyenler : Kunstraum Reuter
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.10.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ