Prof.Dr. MUSTAFA CEVAT ATALAY

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM

   mcatalay@gantep.edu.tr      (0342) 317 34 66      03423601200-3466  
Güzel Sanatlar Temel Alanı  Plastik Sanatlar  Resim

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

10 Adet
1
Çağdaş Sanat Eğitiminde Temel Tasarım

Yayın Yeri: PEGEM YAYINEVİ
ISBN: 978-625-7582-18-6, TÜRKİYE, Gaziantep, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
SANAT EĞİTİMİ

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 9786257228879, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
21. Yüzyılda İletişim ve Sanat

Yayın Yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-625-7517-74-4, TÜRKİYE, Konya, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Göç ve Sanat Okumaları-1

Yayın Yeri: Transnational Press London
ISBN: 978-1-80135-111-9, İNGİLTERE, London, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
POSTA SANATI KİTABI

Yayın Yeri: Gece Yayınları
ISBN: 978-625-7884-91-4, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Sanat, Sanatçılar ve Sanat Eğitimi

Yayın Yeri: Hiper
ISBN: 978-625-7280-45-7, TÜRKİYE, İstanbul, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
7
GELENEKSELDEN ÇAĞDAŞA SERAMİK

Yayın Yeri: İKSAD
ISBN: 978-605-80227-2-0, TÜRKİYE, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
8
FINE ARTS RESEARCH PAPERS

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-625-7958-53-0, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, New York, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
9
ALANINDA YENİ UFUKLAR- GÜZEL SANATLAR

Yayın Yeri: Akademi
ISBN: 978-605-7749-90-1, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
21. YÜZYILDA TÜRK SANATI

Yayın Yeri: Akdeniz Üniversitesi Yayınevi
ISBN: 978-605-4483-24-2, TÜRKİYE, ANTALYA, 2015

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

21 Adet
1
GELENEK KAVRAMI VE ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATÇILARININ ESERLERİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME

ABATAY Duyygu, ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Metinleri
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO https://www.ebsco.com/ ProQuest https://www.proquest.com/ WorldCat htt
2
DÜŞÜNCEDEN BİÇİME, RESİM SANATINDA, ÇİZGİSEL SOYUTLAMA JOSEPH BEUYS, JEAN DUBUFFET ÖRNEĞİ

ATALAY MUSTAFA CEVAT, BABA BEKİR
Yayın Yeri: JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCHES
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) ResearchBible (Academic Resource
3
RESSAM JOAN MİTCHELL’İN ESERLERİNDEKİ KALİGRAFİK UNSURLAR

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ citefactor Open Academic Journals Index
4
RESSAM, MEHMET BAŞBUĞ ESERLERİNE DAİR BİR İNCELEME

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) ResearchBible (Academic Resource Ind
5
Paleolitik Dönem Ve Chauvet Mağarısı’xxnın Son oDasındakş Aslan Panelinin Estetik Yapısına Dair Bir İnceleme

ATALAY MUSTAFA CEVAT,Esen Süle
Yayın Yeri: Ulakbilge
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ, ERIH PLUS, MLA, CEEOL
6
William De Koning Resı̇mlerı̇nde Kadın Fı̇gürlerı̇nı̇n Betı̇mlenmesı̇

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Social Sciencesstudies Journal
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)International Index CopernicusResearchBi
7
Bir Okuma Olarak, Göç Fotoğrafı

ATALAY MUSTAFA CEVAT,KANAT SEVTAP
Yayın Yeri: International Journal of New Trends in Arts, Sports Science Education
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Turkish Education İndex(TEI), Google Scholar
8
Ressamlar İçin Tasarlanan Sergi Afişleri

ATALAY MUSTAFA CEVAT,KANAT SEVTAP
Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal (SSSJournal)
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  International Index Copernicus, ResearchBible (Academic Resource Index),Director
9
Tradition In Artworks Of Ai Weıwei-Ai Weıwe’in Sanat Yapıtlarında Gelenek

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Internatıonal Journal Of New Trends In Arts, Sports Scıence Educatıon (Ijtase)
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Turkish Education Index (TEI)Google Scholar
10
Deneysel Uygulamalarla Resimde Espas Kavramının Lisans Öğrencilerine Öğretilmesi

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: SED
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CEEOL, DOAJ, ERIH PLUS ve Index Copernicus
11
Görsel Sanatlarda Rastlantı Ve Yaratıma Etkisi

ATALAY MUSTAFA CEVAT,KANAT SEVTAP
Yayın Yeri: İdil Sanat ve Dil Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
12
Görsel Sanatlarda Paradoks

ATALAY MUSTAFA CEVAT,TÜZÜN MELİHAT
Yayın Yeri: Hümanitas
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
13
Vide Et Plein In Terms Of Aesthetics And Experimentality In The Paintings Of Abidin Elderoğlu

ATALAY MUSTAFA CEVAT,DİĞLER MUSTAFA
Yayın Yeri: Idil Journal of Art and Language
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ, CEEOL, MLA, Erih PLUS,Wiley Linguistics Abstracts, Brill LinguisticsBiblio
14
Ilya Kabakov Un The Man Who Flew Intospace His Apartment Adlı Yerleştirmesinin (Enstalasyonun) Parodoks Unsurları

ATALAY MUSTAFA CEVAT,KANAT SEVTAP,DİĞLER MUSTAFA
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index), Araştırmax Bilimsel Yayın İnd
15
21. Yüzyılın Eşiğinde Sanat Eğitiminde Yaratıcılık

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index), Araştırmax Bilimsel Yayın İnd
16
Sanatta Nesnenin Değişen İfade Biçimleri

TÜZÜN MELİHAT,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index), Araştırmax Bilimsel Yayın İnd
17
Alaybey Karoğlu Resimlerine Yansıyan Sanatçı Kişiliği

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  (ASOS Index), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Google Scholar, E-books Cen
18
Andre Masson Resimlerinde Kaligrafik Eğilimler

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Hümanitas
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Mla, Ebsco, Ceeol, Asos, Araştirmax, Nkü Açik Dergi
19
Taş Çini Tekniği ve Bir Turkuaz Uygulaması

ATALAY MUSTAFA CEVAT,GÜLER KEMAL
Yayın Yeri: Uluslararası Hakemli Kalemişi Türk Sanatları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ceeol, ındex copernicus
20
Türk Minyatür Sanatının Tasarım Ögelerinin Türk Resminde Varlık Bulması

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Akdeniz Sanat Dergisi.
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Google
21
Arkaik Dönem Heykellerinin Modern Sanatçılarda Etkileri ve Plastik Eserlerde Kullanımları

ATALAY MUSTAFA CEVAT,DOLMACI MUSTAFA
Yayın Yeri: Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Btu-Jls, Akademik Dizin, Free Journals Act, Akademik Dizin, Google Scholar

Bildiriler

65 Adet
1
EXPRESSION OF THE TIME CONCEPT WITH LIGHT IN THE WORKS OF LAND ARTIST JAMES TURRELL

ATALAY MUSTAFA CEVAT, BABA BEKİR
Yayın Yeri: BILTEK-V INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, Türkçe, 03.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
THE CONCEPT OF DIGITAL ART EMERGED FROM THE INTERACTION OF THE DIGITAL AGE WITH ART AND ANALYSIS OF SAMPLE WORKS FROM JERICO SANTANDER’S UNKNOWN POTRAITS’ SERIES

BABA BEKİR, ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: BILTEK-V INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, Türkçe, 02.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ DERSİNİ, UZAKTAN EĞİTİM İLE ALAN ÖĞRENCİLERİN GERİ BİLDİRİMLERİ

ATALAY MUSTAFA CEVAT,DURAN ENİS MALİK
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Konya Sanat Sempozyumu
TÜRKİYE, konya, Türkçe, 05.11.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Julie Mehretu Resimlerinde Çizgi

AKALIN TOLGA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: BİLTEK Uluslararası Bilim, Tekolojileri ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 20.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Mutluluk Resimlerimiz, Salt Beyoğlu, Salt Galata Nur Kolçak Yapıtları

ATALAY MUSTAFA CEVAT,AKALIN TOLGA
Yayın Yeri: Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu
Türkçe, 20.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Resim Bölümü Lisans Öğrencilerinin Rastlantısal Formlar Üzerinden Biçim ve Espas Yorumları

GÜRSES BİGE,ATALAY MUSTAFA CEVAT,DURAN ENİS MALİK
Yayın Yeri: Uluslararası SANAD Kongresi
Türkçe, 12.12.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
7
Arazi Sanatı Bağlamında Kentlerdeki Ekolojik Sanat Uygulamaları

DURAN ENİS MALİK,ATALAY MUSTAFA CEVAT,GÜRSES BİGE
Yayın Yeri: Uluslarası SANAD Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 12.12.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
8
Sigmar Polke İncelemesi

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Kültür Ve Sanatlarını Tanıtma Sempozyumu-Çalıştayı
GÜRCİSTAN, Tiblis, Türkçe, 28.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Resim Sanatında Özgünlük

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Kültür Ve Sanatlarını Tanıtma Sempozyumu-Çalıştayı
GÜRCİSTAN, Tiblis, Türkçe, 28.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Soyut Resimde 1950 ve Sonrası Biçimlendirme Öğesi Olarak Espas

ATALAY MUSTAFA CEVAT,Mumcu Aslıhan
Yayın Yeri: Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Kağıt Üzerine Yapılan Görsel Çalışmaların, Görsel Sanatçılara Katkıları

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu
İngilizce, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Ai Weiwei’nin Sanatı Ve Geleneğin Tarih Ve Anlık Üzerinden Estetik Yapılanması

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Sanat ve estetik sempozyumu
TÜRKİYE, Elazığ, Türkçe, 19.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
13
EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKKAVRAMININ GRAFİK TASARIMA YANSIMASI

KANAT SEVTAP,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Sanat,Estetik Sempozyumu
TÜRKİYE, Elazığ, Türkçe, 19.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
14
Poster Presentationcalligraphy And Abstractıon In The Paintings Of Selim Turan

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: International Japan Literatur arts even works
İngilizce, 03.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Erol Akyavaş and Tradation In modern Turkish Painting

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: International Turkish Japanes Culture Arts Literatur Congress
İngilizce, 03.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
Posta Sanatında Mühür Uygulamaları

KANAT SEVTAP,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: EURIE 2018 SUMMIT – Building Bridges for InternationalEducation/Ad_Dist Uluslararası Sanat ve Tasarım Diyaloğları Sempozyumu
İstanbul, İngilizce, 14.02.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
Resim Bölümlerinde Uygulanan Dersler ve Yenilenme Önerileri

ATALAY MUSTAFA CEVAT,GÜRSES BİGE
Yayın Yeri: EURIE 2018 SUMMIT – Building Bridges for InternationalEducation /Ad_Dist Uluslararası Sanat ve Tasarım Diyaloğları Sempozyumu
Türkçe, 14.02.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
Resim Bölümü Öğrencilerinin Ortaöğretimde Aldıkları Desen Eğitimi İle Bilgisayar- İnternet İlgileri Arasındaki İlişki

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Made By Artist International Symposium 4 Berlin
ALMANYA, Berlin, Türkçe, 09.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
19
Posta Sanatında Yaratıcı Sergileme Ve Kurulum

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Made By Artist International Symposium 4 Berlin
Berlin, Türkçe, 09.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
20
Resim Sanatında Raslantıdan Kurgulama

ATALAY MUSTAFA CEVAT,KANAT SEVTAP
Yayın Yeri: 4. Made By Artist International Symposium- Atina
YUNANİSTAN, Atina, Türkçe, 15.06.2017

Uluslararası  Özet bildiri
21
Lise Öğrencilerinin Sanat Eğitimi Alma Düzeyleri ile Zorba Davranış Eylemleri Arasındaki İlişki

KANAT SEVTAP,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Made by Artist International Symposium-Atina
YUNANİSTAN, Atina, Türkçe, 15.06.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
Dada Hareketinin Objeleri Tesadüflere Göre Düzenlemesi

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 3. Made by Artist International Symposium-Varna
İngilizce, 25.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
23
Xavi Bou Fotoğraflarında Kronografi Tekniği ile Kuşların Ritmik Hareketi

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 3. Made by Artist International Symposium-Varna
İngilizce, 25.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
24
Posta Sanatında Ressamlar

ATALAY MUSTAFA CEVAT,KANAT SEVTAP
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Sanat Tasarım ve Moda Kongresi
Gaziantep, İngilizce, 20.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
25
Sanatçı ve Eskiz Defterleri

ATALAY MUSTAFA CEVAT,KANAT SEVTAP
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Sanat Tasarım ve Moda kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 20.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
26
AMERİKAN SOYUT EKSPRESYONİZMİ BAĞLAMINDA WİLLİEM DE KONİNG’xxİN KADINLARI

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri
TÜRKİYE, Sivas, Türkçe, 18.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
27
Dijital Çağda Sanat ve Sanat Eğitim Programlarındaki Yeri Place in Art and Art Education Program in the Digital Age

ATALAY MUSTAFA CEVAT,KANAT SEVTAP
Yayın Yeri: Cumhuriyetin Işığındayükseköğretimde Sanat Eğitimi Uluslararası Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 23.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
28
Yükseköğretim Sanat Eğitiminde Posta Sanatı Uygulamaları

ATALAY MUSTAFA CEVAT,GÜRSES BİGE
Yayın Yeri: CUMHURİYETİN IŞIĞINDAYÜKSEKÖĞRETİMDE SANAT EĞİTİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 23.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
29
İlkokul Öğrencileri İçin Görsel Sanatlar Dersinin Önemi veÖğretmenlerin Alan Bilgisi Yetkinlikleri Karşılaştıkları Sorunlar

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 11.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
30
Levni ve Abdullah Buharinin Minyatürlerinde Kadın İmgelemi Women s immigration ın the miniatures of Levni and abdullah steam

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR BİLİMSELARAŞTIRMA GÜNLERİIII. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH DAYS ON FINE ARTS
Türkçe, 08.04.2016

Uluslararası  Özet bildiri
31
Yaratıcı bir teknik olarak posta sanatının mail art Zayıf ve güçlü yanları Weak and strong sides of mail Art as a creative technic

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 1. International Thessalonıkı Art Desıgn Symposium
YUNANİSTAN, Selanik, İngilizce, 03.03.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
32
Resimde Espas Space On Painting

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: I. INTERNATIONAL THESSALONIKI ART DESIGN SYMPOSIUM
YUNANİSTAN, Selanik, Türkçe, 03.03.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
33
Güzel Sanatlar Fakülteleri Öğrencilerinin Plastik Unsurlar Tercihleri Araştırması

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 1. International Alexandroupolıs Fine Arts Symposium
YUNANİSTAN, Alexandroupolıs, Türkçe, 24.11.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
34
Antoni Tapies in Kaligrafiye Gönderme Yapan Beş Yapıtı

GÜRSES BİGE,TÜZÜN MELİHAT,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Euphoria Euraasia 1. International Alexandroupolis Fine Artts Symposium
YUNANİSTAN, Alexandroupolis, Türkçe, 24.11.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
35
Görsel Sanatlarda Paradoks

ATALAY MUSTAFA CEVAT,TÜZÜN MELİHAT
Yayın Yeri: Uluslararası Sanat Sempozyumu
MALATYA, İngilizce, 15.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
36
21 Yüzyılın Eşiğinde Sanat Eğitiminde Yaratıcılık

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uluslararası Sanat Sempozyumu
TÜRKİYE, MALATYA, Türkçe, 15.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
37
Ilya Kabakov un The Man Who Flew İnto Space Adlı Yerleştirmesinin Parodoks Unsurları

ATALAY MUSTAFA CEVAT,KANAT SEVTAP,DİĞLER MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası Sanat Sempozyumu
MALATYA, İngilizce, 15.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
38
Nesnenin Sanatta Değişen İfade Biçimleri

TÜZÜN MELİHAT,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uluslararası Sanat Sempozyumu
TÜRKİYE, MALATYA, Türkçe, 15.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
39
Geçmişten günümüze sanat eğitiminin geçirdiği süreç

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Nevşehir, Türkçe, 08.05.2015

Uluslararası  Özet bildiri
40
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Okumakta Olan Öğrencilerin Estetik Görsel Algıları Üzerine Bir Araştırma

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, NİĞDE, Türkçe, 16.04.2015

Ulusal  Özet bildiri
41
Görsel Sanatlardaki Estetiğin Yapıt Sanatçı Ve izleyici Boyutları İlişkisini Eğitimi

ATALAY MUSTAFA CEVAT,ADAR SİBEL
Yayın Yeri: 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, NİĞDE, Türkçe, 16.04.2015

Ulusal  Özet bildiri
42
Resim Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayarda Tasarım Dersine Yaklaşımları

ATALAY MUSTAFA CEVAT,ADAR SİBEL
Yayın Yeri: 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, NİĞDE, Türkçe, 16.04.2015

Ulusal  Özet bildiri
43
Sultan Abdulmecit Efendi ve Türk Resim Sanatına Katkıları

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 2.Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri(GUSBAG)
Sivas, Türkçe, 08.04.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
44
Matrakçı Nasuh un Farklı Görme Biçimi Olarak Topografik Tasvirleri

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Kültürü Araştirmalari Kongresi
TÜRKİYE, NEVŞEHİR, Türkçe, 12.11.2014

Uluslararası  Özet bildiri
45
Görsel Sanatlar Eğitiminde Materyal Geliştirme Ve Üç Boyutlu Perspektif Cetveli Modeli

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, ESKİŞEHİR, Türkçe, 14.05.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
46
Ortaöğretim Öğrenci Velilerinin Sanat Eğitimi Görüşleri Özel ve Devlet Okulu Örneği

ATALAY MUSTAFA CEVAT,DİĞLER MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler
İngilizce, 22.11.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
47
Selçuklu Yapıtlarındaki Estetik Biçimlendirmelerin Duvar Resimlerinde Tasarımlama Deneyimi

ATALAY MUSTAFA CEVAT,DİĞLER MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu
KONYA, İngilizce, 22.11.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
48
Türkiye de Görsel Kültür İçinde En Fazla Tercih Edilen Görseller

ATALAY MUSTAFA CEVAT,ADAR SİBEL
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu
TÜRKİYE, KONYA, İngilizce, 22.11.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
49
Sosyo Ekonominin Sanat Eğitiminde Yaratıcılığa Olan Etkisi

ATALAY MUSTAFA CEVAT, DİĞLER MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Ve Yaklaşımlar Sempozyumu
TÜRKİYE, KONYA, Türkçe, 22.11.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
50
Kamusal alanda estetik açıdan sanat yapıtları ve Kitsch nesneler. İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim konulu Uluslararası Sempozyum ve Sergi

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: letişimde Tasarım-Tasarımda İletişim konulu Uluslararası Sempozyum ve Sergi
İngilizce, 20.11.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
51
Osman Hamdi Bey in Resimlerinde Kadın Figürlerinin Estetiği

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Kadına Yönelik Şiddette Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 07.11.2013

Uluslararası  Özet bildiri
52
Görsel Sanatlarda Estetik İletişim Deneyimi

ATALAY MUSTAFA CEVAT,YILMAZ MELİHA
Yayın Yeri: iletişimde Tasarım Tasarımda İletişim
KÜTAHYA, İngilizce, 24.10.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
53
Orta Öğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Ders Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanarak Ders İşlenişine Yönelik Tutumları

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu
İngilizce, 01.09.2013

Uluslararası  Özet bildiri
54
Globalleşen Dünyada Türk Sanatı

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Language And Communication: Research Trends And Challenges
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 10.06.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
55
Kamusal Alan Heykellerindeki Estetiğin Beğeni Tutumlarının Ölçülmesi

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Language And Communication: Research Trends And Challenges
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 10.06.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
56
Nitel Araştırma Teknikleriyle Sıraç Aydın Taşbaş İlköğretim Okulu Ders İncelemesi

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu
TÜRKİYE, UŞAK, İngilizce, 20.09.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
57
Görsel Sanatlardaki Yaratıcılık Özgünlük ile Okuldaki Akademik Başarı Arasındaki İlişki

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uygulamalı Eğitim Kongresi
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 13.09.2012

Uluslararası  Özet bildiri
58
Orta Öğretimde Görsel Sanatlar Dersinde Yapılandırmacılık Metodunun Uygulanması ve Bir Eser Analizi

ATALAY MUSTAFA CEVAT,BİNGÖL HAMİ ONUR
Yayın Yeri: Uygulamalı Eğitim Kongresi
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 13.09.2012

Uluslararası  Özet bildiri
59
15 17 Yaş Öğrencilerinin Görsel Algı Seçimlerinde İdeal Olanı Tercih Edip Etmemeleri

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uygulamalı Eğitim Kongresi
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 13.09.2012

Uluslararası  Poster
60
Keramik Rölyef Sanatı ve Uygulama

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: International Terra Cotta Symposium
İngilizce, 10.09.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
61
Rölyef Sanatında Tersten Çalışma ve Sonuçları

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: International Terra Cotta Symposium
Türkçe, 10.09.2012

Uluslararası  Poster
62
Soyut ve Somut Heykeller de Estetik Tercihler

ATALAY MUSTAFA CEVAT,BİNGÖL HAMİ ONUR
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu dahilinde
TÜRKİYE, SİNOP, Türkçe, 01.09.2012

Uluslararası  Özet bildiri
63
Görsel Sanatlar Eğitiminde Görsel Okuryazarlık Eğitimi ve Fark Yaratabilmek

DİĞLER MUSTAFA,ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, SİNOP, İngilizce, 01.09.2012

Uluslararası  Özet bildiri
64
Afiş Çalışmalarına İlişkin Orta Öğrenim Öğrencilerinin Tutumlarının Ölçülmesi

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: “Afiş Çalışmalarına İlişkin Orta Öğrenim Öğrencilerinin Tutumlarının Ölçülmesi”
TÜRKİYE, Türkçe, 27.04.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
65
Türk Minyatür Sanatının Tasarim Ögelerinin Türk Resminde Varlık Bulmasi

ATALAY MUSTAFA CEVAT
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumu ve Sergisi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 22.03.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

6 Adet
1
Güzel Sanatlar Fakültelerinde Eğitim Öğretim Alan Öğrencilerin Görsel Algıları ve Estetik Beğenileri

Görsel Sanatlar
23.01.2014 - 23.01.2015
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Resimde Tasarım Uygulama ve Seçim Olarak Boşluk Doluluk

Görsel Sanatlar
21.01.2015 - 04.12.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Resim Atölyesinde Geçmişten Geleceğe Çizgilerle Tekirdağ

Görsel Sanatlar
11.03.2015 - 19.04.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
UNI ART PROJECT

Evrensel bir dil olarak sanatın insanlığı ortak bir paydada buluşturduğu kabul edilen bir gerçektir. Sanat, insanların kendilerini en iyi ifade ettikleri, duygularını özgür bir biçimde ortaya koydukları yaratıcı alandır. Sanat eserleri, sanatçıların
10.01.2017 - 01.11.2017
Diğer (Uluslararası),   Yürütücü 

ULUSLARARASI  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası Uni Art Projesi (Yürütme Kurul Üyeliği)

Sanatın yaratıcı yönünden hareketle gerçekleştirilecek olan ”UNIART PROJECT” sanatlabirleşmenin önemini vurgulamak için tarihi temelleri çok güçlü bir üniversite olan YıldızTeknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından oluşturuldu. İngili
01.12.2016 - 01.10.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
Beyaz Balık Oyun Odaları

Çocuk hastalıkları odasına resim çalışması
01.09.2019 - 16.09.2019
Özel Kuruluşlar,   Danışman 

ULUSAL  TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

23 Adet
1
SİDERA OTEL/ALANYA

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
”Duvar resimler, Rölyefler”,

2016 - 2016
2
TAŞKENT BELEDİYESİ

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
Anıt Proje, uygulama,

2016 - 2016
3
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Resim Öğretmeni
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ,

2000 - 2013
4
KONYA ÜNİVERSİTESİ

Seminer
”Lisans Öğrencilerine, Sınıf Yönetimi”,

2013 - 2013
5
KIRIKKALE VALİLİĞİ KARAKEÇİLİ KAYMAKAMLIĞI

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
”17 Türk Büyüğü ve Türk Devletleri Heykel ve Rölyefleri”,

1998 - 2013
6
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Konya İl Temsilcisi “Türk Dünyası Kültür Başkenti” 9-11 Mayıs, Konya İl Temsilcisi
“Türk Dünyası Kültür Başkenti” 9-11 Mayıs, Konya İl Temsilcisi-Eskişehir,

2013 - 2013
7
ÖZEL KURULUŞLAR

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
”Özel kuruluşlara Görsel Sanatlara ait iş üretimleri”,

1994 - 2012
8
MEB

Juri
”Konya Güzel Sanatlar Lisesi Öğrenci Alımı Jurisi”,

2009 - 2009
9
SELÇUK ECZA HOLDİNG

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
Rölyef, Duvar Resimi,

2009 - 2009
10
KONEVİ KÜLTÜR MERKEZİ

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
Duvar resimleri, rölyefleri,

2003 - 2009
11
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
“Beyşehir Eşrefoğlu Cami ve Külliyesi Restorasyonu, Rölyef onarımı ve aslına uygun yeni uygulama”,

2007 - 2007
12
BELEK BEACH OTEL/ANTALYA

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
Rölyef, Resimler,

2006 - 2006
13
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
Ahmet Turabi Medresesi Rölyef Restorasyonu,

2005 - 2005
14
İTTİFAK HOLDİNG

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
Rölyef ve Resimler,

2003 - 2003
15
SİDERA OTEL

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
Tasarım, Düzenleme, uygulama,

2001 - 2001
16
MEB

Juri
”Resim Yarışmları Jui”,

2000 - 2000
17
KARATAY BELEDİYESİ

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
”Hz. Mevlana Duvar Rölyefi”,

2000 - 2000
18
KONYA CUMHURİYET SAVCILIĞI

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
”Atatütk ve Adalet Rölyefi”,

2000 - 2000
19
CİHANBEYLİ JANDARMA KOMUTANLIĞI

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
”Atatürk Rölyefi”,

2000 - 2000
20
KALDERA HOLDİNG

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
Tasarım, uygulama,

1999 - 2000
21
BELEDİYE FİZİK TEDAVİ HASTANESİ

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
”Gelenek Temalı Rölyefler”,

1999 - 1999
22
METRO TURİZM

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
”6 Adet 45 m2 Duvar Rölyefi”,

1998 - 1998
23
HAPPY ELEGANCE OTEL/ALANYA

Organizasyon, Tasarım Ve Uygulama
”Duvar Resimi”,

1995 - 1995

Hakemlikler

21 Adet
1
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Tekirdağ  Uluslararası  Dergi  EBSCO

2
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Güzel Sanatlar Temel Alanı->Plastik Sanatlar
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Ankara  Uluslararası  Dergi  SCI

3
İDİL

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Ankara  Uluslararası  Dergi  Academic Journals DatabaseLinguistics Abstracts (Wiley)Asos IndexBrill Linguisti

4
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Balıkesir  Ulusal  Dergi  ULAKBİM EbscohostIndex CopernicusAkademik Kaynak İndeksi (ResearhBib)Türk Eğ

5
Varna sempozyum

Güzel Sanatlar Temel Alanı->Plastik Sanatlar
Türkçe, 2017, BULGARİSTAN, varna  Uluslararası  Bildiri Kitabı

6
Turkish Studies

Güzel Sanatlar Temel Alanı->Plastik Sanatlar
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, İstanbul  Uluslararası  Dergi  EBSCO

7
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

Güzel Sanatlar Temel Alanı->Plastik Sanatlar
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Malatya  Ulusal  Dergi  EBSCO

8
Hümanitas

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Tekirdağ  Uluslararası  Dergi  EBSCO

9
JASS

Güzel Sanatlar Temel Alanı->Plastik Sanatlar
Türkçe, 2014, TÜRKİYE, Elazığ  Uluslararası  Dergi  EBSCO

10
“JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi”

Güzel Sanatlar Temel Alanı->Plastik Sanatlar
Türkçe, 1900, TÜRKİYE, Tekirdağ  Uluslararası  Dergi  SCI-Expanded

11
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Güzel Sanatlar Temel Alanı->Plastik Sanatlar
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Tekirdağ  Uluslararası  Dergi  EBSCO

12
İdil Sanat ve Dil Dergisi

Güzel Sanatlar Temel Alanı->Plastik Sanatlar
Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Ankara  Uluslararası  Dergi  EBSCO

13
İDİL Sanat ve Dil Dergisi

Güzel Sanatlar Temel Alanı->Plastik Sanatlar
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Ankara  Uluslararası  Dergi  EBSCO

14
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Güzel Sanatlar Temel Alanı->Plastik Sanatlar
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Balıkesir  Ulusal  Dergi  EBSCO

15
JASS

Güzel Sanatlar Temel Alanı->Plastik Sanatlar
Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Elazığ  Uluslararası  Dergi  EBSCO

16
"Kalemişi - Geleneksel Türk Sanatları Dergisi"

Güzel Sanatlar Temel Alanı->Geleneksel Türk Sanatları
Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Ankara  Uluslararası  Dergi  CEEOLIndex Copernicus

17
"Kalemişi-Türk Sanatları Dergisi”

Güzel Sanatlar Temel Alanı->Plastik Sanatlar
Türkçe, TÜRKİYE, Ankara  Uluslararası  Dergi  CEEOL, Copernicus

18
“Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi”

Güzel Sanatlar Temel Alanı->Plastik Sanatlar
Türkçe, TÜRKİYE,   Uluslararası  Dergi  İSAM; ANİJİ, Ebook-Enine, Akademiktarih; İdealonline, arastırmax, Resarchbi

19
“Uluslararası hakemli ve indeksli The Journal of Academic Social Science Studies”

Güzel Sanatlar Temel Alanı->Plastik Sanatlar
Türkçe, TÜRKİYE,   Uluslararası  Dergi  MLA, ASOS, TEİ, Arastırmax, Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi)

20
“Ulusal Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi”

Güzel Sanatlar Temel Alanı->Plastik Sanatlar
Türkçe, TÜRKİYE,   Ulusal  Dergi  DOAJ, Arastırmax, PEGEM, TEİ, ASOS, ULRİCHSWEB, DRJİ

21
“Uluslararası Turkish Journal of Education”

Güzel Sanatlar Temel Alanı->Plastik Sanatlar
Türkçe, TÜRKİYE,   Uluslararası  Dergi  TURJE, Indexed And Abstracted İN, DOAJ, EBSCO, Education Source, Google Scholar

Editörlükler

30 Adet
1
Göç ve Sanat Okumaları

Yazar Adı: TİLBE ALİ, ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: Transnational Press London
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

2
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: TOPRAK OFSET
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı

3
Sanat, Sanatçılar ve Sanat Eğitimi

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: Hiper
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

4
POSTA SANATI KİTABI

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: Gece Yayınları
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı

5
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ERGİN ÖZLEM,BAKSI ELİF,AYDIN HACI VELİ,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,ATALAY MUSTAFA CEVAT,ÇETİN İHSAN,GOLBAN PETRU,BAĞ ŞENER,ATALAY İRFAN,ÖZŞAHİN EMRE,TOKSÖZ LEVENT,KUYURTAR MEHMET,BİNGÖL SEDAT,ÖZMEN SEHER SELİN,ÖZTÜRK ALİ OSMAN , Yayın Yeri: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı

6
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ERGİN ÖZLEM,BAKSI ELİF,AYDIN HACI VELİ,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,ATALAY MUSTAFA CEVAT,ÇETİN İHSAN,GOLBAN PETRU,BAĞ ŞENER,ATALAY İRFAN,ÖZŞAHİN EMRE,ÖZMEN SEHER SELİN,BİNGÖL SEDAT,KUYURTAR MEHMET,TOKSÖZ LEVENT , Yayın Yeri: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019, TÜRKİYE,   Ulusal  TR DİZİN  Basılı

7
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BAKSI ELİF,ERGİN ÖZLEM,AYDIN HACI VELİ,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,ATALAY MUSTAFA CEVAT,KAHRAMAN CAHİT,ÇETİN İHSAN,GOLBAN PETRU,BAĞ ŞENER,ATALAY İRFAN,ÖZŞAHİN EMRE , Yayın Yeri: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019, TÜRKİYE,   Ulusal  TR DİZİN

8
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: AYDIN HACI VELİ,BAKSI ELİF,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,ATALAY MUSTAFA CEVAT,KAHRAMAN CAHİT,ÇETİN İHSAN,GOLBAN PETRU,BAĞ ŞENER,ATALAY İRFAN,ÖZŞAHİN EMRE,ERGİN ÖZLEM , Yayın Yeri: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  COPERNICUS

9
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ERGİN ÖZLEM,BAKSI ELİF,ÖZŞAHİN EMRE,ATALAY İRFAN,BAĞ ŞENER,GOLBAN PETRU,ÇETİN İHSAN,KAHRAMAN CAHİT,ATALAY MUSTAFA CEVAT,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,AYDIN HACI VELİ , Yayın Yeri: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  COPERNICUS

10
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2020

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı

11
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi-2020

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: Toprak Ofset
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı

12
Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi-2020

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: ASOS
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı

13
I Uluslararası Selanik Sanat ve Tasarım Sempozyumu Tam Metin Kitabı

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: İkinci Adam Yayınları
Kitap, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, istanbul  Ulusal  Elektronik

14
Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: ASOS
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Elektronik

15
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: toprak ofset
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  TR DİZİN

16
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı

17
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  EBSCO  Basılı+Elektronik

18
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT,TİLBE ALİ,ATEŞ MURAT,ATALAY İRFAN,AYDIN HACI VELİ,AYDIN YILDIZ,GÜR İMRAN,KAHRAMAN CAHİT,YILMAZ ENSAR , Yayın Yeri: Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, TEKİRDAĞ  Uluslararası  Basılı+Elektronik

19
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY MUSTAFA CEVAT , Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  EBSCO  Basılı

20
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY İRFAN,ATEŞ MURAT,TİLBE ALİ,ATALAY MUSTAFA CEVAT,AYDIN HACI VELİ,AYDIN YILDIZ,GÜR İMRAN,KAHRAMAN CAHİT,YILMAZ ENSAR , Yayın Yeri: Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Tekirdağ  Uluslararası  EBSCO  Basılı

21
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY İRFAN,AYDIN YILDIZ,KAHRAMAN CAHİT,ÇETİN İHSAN,AYDIN HACI VELİ,SÖNER RIZA HALUK,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,ÖZMEN CANSU ÖZGE,ATALAY MUSTAFA CEVAT,ÖZTÜRK ERDEM CAN , Yayın Yeri: Form Baskı
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  MLA, CEEOL,TEİ, EBSCO  Basılı

22
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: KAHRAMAN CAHİT,AYDIN HACI VELİ,ATALAY MUSTAFA CEVAT,ÖZMEN CANSU ÖZGE,ÇETİN İHSAN,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,ATALAY İRFAN , Yayın Yeri: Form Baskı
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  MLA, CEEOL, EBSCO, TEİ  Basılı

23
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY İRFAN,ATALAY MUSTAFA CEVAT,ÇETİN İHSAN,AYDIN HACI VELİ,SÖNER RIZA HALUK,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,KAHRAMAN CAHİT,BAĞ ŞENER,GOLBAN PETRU,ÖZŞAHİN EMRE , Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  EBSCO, TEİ, CEEOL, OpenAIRE, MLA  Basılı

24
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY İRFAN,AYDIN YILDIZ,ÖZMEN CANSU ÖZGE,YILMAZ ENSAR,TURĞUT HALUK,ATALAY MUSTAFA CEVAT,SÖNER RIZA HALUK,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,TİLBE ALİ,BOSNALI SONEL , Yayın Yeri: Ege Basım
Dergi, Türkçe, 2016,   Uluslararası  MLA, EBSCO, CEEOL,, ASOS  Basılı

25
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY İRFAN,ATALAY MUSTAFA CEVAT,SÖNER RIZA HALUK,BAĞ ŞENER,ÖZŞAHİN EMRE,GOLBAN PETRU,ERGİN ÖZLEM,BAKSI ELİF , Yayın Yeri: NKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  MLA, CEEOL, EBSCO, TEİ, OpenAIRE  Elektronik

26
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY İRFAN,ATALAY MUSTAFA CEVAT,ÇETİN İHSAN,KAHRAMAN CAHİT,AYDIN HACI VELİ,SÖNER RIZA HALUK,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,GOLBAN PETRU,ÖZŞAHİN EMRE,BAĞ ŞENER,BAKSI ELİF,ERGİN ÖZLEM , Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  CEEOL, MLA, EBSCO, TEİ, OpenAIRE  Basılı

27
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ATALAY İRFAN,ATALAY MUSTAFA CEVAT,ÇETİN İHSAN,KAHRAMAN CAHİT,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,SÖNER RIZA HALUK,BAZARKAYA ONUR KEMAL,ÖZMEN CANSU ÖZGE,SET ZEYNEP , Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  MLA, CEEOL, EBSCO, TEİ, OpnAIRE  Basılı

28
Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: AYDIN HACI VELİ,SÖNER RIZA HALUK,ATALAY İRFAN,ATALAY MUSTAFA CEVAT,KAHRAMAN CAHİT,ÖZMEN CANSU ÖZGE,ÇETİN İHSAN,ÖZTÜRK ERDEM CAN , Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  MLA, CEEOL, EBSCO, ASOS, ARASTIRMAX  Basılı

29
Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: AYDIN HACI VELİ,ATALAY MUSTAFA CEVAT,BAĞ ŞENER,SÖNER RIZA HALUK,KAHRAMAN CAHİT,ATALAY İRFAN,KUŞOĞLU MEHMET OĞUZHAN,ÇETİN İHSAN , Yayın Yeri: Ege Reklam Basım sanatları San. Tic. Ltd. Şti.
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  EBSCO, MLA, ASOS, ARASTIRMAX, CEEOL  Basılı

30
I Uluslararası Selanik Sanat ve Tasarım Sempozyumu Tam Metin Kitabı

Yazar Adı: TÜZÜN MELİHAT,ATALAY MUSTAFA CEVAT,GÜRSES BİGE,Üstüner Cem , Yayın Yeri: İkinci Adam Yayınları
Kitap, Türkçe, 2016, İstanbul  Uluslararası  Elektronik

İdari Görevler

Ödüller

Tasarım

4 Adet
1
Kitap Kapağı

Cover image: Doç. Dr. /Assoc. Prof. / Ph.D. Mustafa Cevat ATALAY,Göç, Kültür ve Yazın,Editörler: Ali Tilbe, Tuncay Bilecen ve Efnan Dervişoğlu Published – Yayın tarihi: 27.12.2019 karton kapak ISBN: 978-1-912997-37-4
Tasarım Sahipleri: Mustafa Cevat ATALAY
Diğer, TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 30.12.2019

Uluslararası  Grafiksel Tasarım
2
“Kitap resimleri”

‘Neyname’, Çimle Basım Yayın, Konya
Tasarım Sahipleri: Mustafa Cevat Atalay
Diğer, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 15.11.2013

Uluslararası  Bilimsel Tasarım
3
Apollo poster International projekt

”Apollo” temalı geleneksel poster tasarım yarışmasından seçilme,sergileme
Tasarım Sahipleri: Mustafa Cevat Atalay
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 15.04.2017

Uluslararası  SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)
4
Kitap Kapağı ve tasarımı

Çağdaş Fıransız Öz Kurgu Romanı, Yazar: Doç.Dr. Ali Tilbe, ISBN 978-605-88774-0-5Koza Yayın
Tasarım Sahipleri: Mustafa Cevat Atalay
Diğer, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 13.04.2019

Uluslararası  Grafiksel Tasarım

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-1 Türkçe 2
2 2016-2017 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-2 Türkçe 2
3 2016-2017 ALAN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2
4 2016-2017 RESİM ATÖLYE Türkçe 8
5 2016-2017 DANIŞMANLIK Türkçe 1
6 2016-2017 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 8
7 2016-2017 SEMİNER Türkçe 4
8 2016-2017 ALAN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2
9 2017-2018 ALAN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2
10 2018-2019 ALAN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2
11 2019-2020 ALAN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2
12 2016-2017 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-1 Türkçe 2
13 2018-2019 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-1 Türkçe 2
14 2017-2018 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-1 Türkçe 2
15 2019-2020 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-2 Türkçe 2
16 2019-2020 Disiplinlerarası Sanat ve Alt Metin Okuma 2 Türkçe 2
17 2017-2018 RESİM ATÖLYESİ-1 Türkçe 6
18 2016-2017 RESİM ATÖLYESİ-1 Türkçe 6
19 2018-2019 RESİM ATÖLYESİ-1 Türkçe 6
20 2019-2020 RESİM ATÖLYESİ-1 Türkçe 6
21 2016-2017 Resim Atölye II Türkçe 5
22 2017-2018 Resim Atölye II Türkçe 5
23 2018-2019 Resim Atölye II Türkçe 6
24 2019-2020 Resim Atölye II Türkçe 5
25 2016-2017 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-1 Türkçe 2
26 2017-2018 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-1 Türkçe 2
27 2018-2019 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-1 Türkçe 2
28 2019-2020 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-1 Türkçe 2
29 2017-2018 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-2 Türkçe 2
30 2018-2019 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-2 Türkçe 2
31 2016-2017 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-2 Türkçe 2
32 2019-2020 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZIMI-2 Türkçe 2
33 2017-2018 SEMİNER Türkçe 4
34 2015-2016 SEMİNER Türkçe 4
35 2019-2020 SEMİNER Türkçe 4
36 2017-2018 DANIŞMANLIK Türkçe 1
37 2016-2017 DANIŞMANLIK Türkçe 1
38 2019-2020 DANIŞMANLIK Türkçe 1
39 2018-2019 DANIŞMANLIK Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Bilgisayarda Tasarımın Temelleri I Türkçe 4
2 2014-2015 Bilgisayarda Tasarımın Temelleri 2 Türkçe 4
3 2014-2015 Sanat Tarihi 1 Türkçe 2
4 2014-2015 Sanat Tarihi 2 Türkçe 2
5 2014-2015 Resim Atölyesi-1 Türkçe 6
6 2015-2016 Çağdaş Sanat ve Yorumu Türkçe 2
7 2015-2016 Resim Atölyesi-1 Türkçe 6
8 2016-2017 RESİM ATÖLYE-3 Türkçe 14
9 2016-2017 MODERN SANAT-1 Türkçe 2
10 2016-2017 SANAT FELSEFESİ VE ESTETİK 1 Türkçe 2
11 2018-2019 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 2
12 2019-2020 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 2
13 2018-2019 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 2
14 2017-2018 Bitirme Çalışması Türkçe 2
15 2019-2020 Bitirme Çalışması Türkçe 2
16 2018-2019 Bitirme Çalışması Türkçe 2
17 2019-2020 Çağdaş Türk Resim Sanatı II Türkçe 2
18 2019-2020 Gravür Atölyesi VII Türkçe 4
19 2018-2019 Gravür Atölyesi III Türkçe 4
20 2018-2019 Gravür Atölyesi V Türkçe 4
21 2018-2019 Resim Atölyesi VII Türkçe 14
22 2019-2020 Resim Atölyesi VII Türkçe 14
23 2018-2019 Resim Atölyesi VIII Türkçe 14
24 2019-2020 Resim Malzeme Bilgisi ve Koruma II Türkçe 2
25 2016-2017 Sanat Felsefesi ve Estetik I Türkçe 2
26 2017-2018 Sanat Felsefesi ve Estetik I Türkçe 2
27 2019-2020 Sanat Felsefesi ve Estetik I Türkçe 2
28 2018-2019 Sanat Felsefesi ve Estetik I Türkçe 2
29 2016-2017 Sanat Felsefesi ve Estetik II Türkçe 2
30 2017-2018 Sanat Felsefesi ve Estetik II Türkçe 2
31 2018-2019 Sanat Felsefesi ve Estetik II Türkçe 2
32 2019-2020 Sanat Felsefesi ve Estetik II Türkçe 2
33 2014-2015 Bilgisayarda Tasarımın Temelleri I Türkçe 4
34 2017-2018 Bilgisayarda Tasarımın Temelleri I Türkçe 4
35 2015-2016 Bilgisayarda Tasarımın Temelleri I Türkçe 4
36 2015-2016 Bilgisayarda Tasarımın Temelleri II Türkçe 4
37 2017-2018 Bilgisayarda Tasarımın Temelleri II Türkçe 4
38 2014-2015 Bilgisayarda Tasarımın Temelleri II Türkçe 4
39 2016-2017 Modern Sanat I Türkçe 2
40 2016-2017 Modern Sanat II Türkçe 2
41 2015-2016 Çağdaş Sanat ve Yorumu I Türkçe 2
42 2015-2016 Çağdaş Sanat ve Yorumu II Türkçe 2
43 2014-2015 Resim Atölyesi I Türkçe 6
44 2015-2016 Resim Atölyesi I Türkçe 6
45 2015-2016 Resim Atölyesi IV Türkçe 12
46 2014-2015 Sanat Tarihi I Türkçe 2
47 2014-2015 Sanat Tarihi II Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Teknoloji ve Sanat Etkileşiminde Dijital Resim Uygulamaları BEKİR BABA TezMerkezi 2021
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı 1980 SONRASI TÜRK RESİM SANATINDA KADIN SANATÇILARIN YAPITLARI VE ÖZNELLİK ÖZDEN YILDIZ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Çağdaş Türk resim sanatında gelenek DUYGU ABATAY TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı Distopik anlatımın 1950 sonrası Türk resim sanatına yansıması ÖNER KÂMİL GÖKKAYA TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı Biçimsel ve kavramsal bağlamda 1950 sonrası soyut resimde Espas ASLIHAN MUMCU TezMerkezi 2021
5 Tamamlandı Türk resim sanatında 1980 sonrası esinlenme MERVE YAZICI TezMerkezi 2021
6 Tamamlandı Paleolitik Dönem resim sanatının günümüz resim sanatına yansımaları ESEN SÜLE TezMerkezi 2020
7 Tamamlandı Şamanist imgelerin resim sanatına yansımaları ÇİĞDEM KARDAN TezMerkezi 2020
8 Tamamlandı Günümüz Türk resminde şamanist göndermeler UĞUR PEKCAN TezMerkezi 2019
9 Tamamlandı Resim sanatında modernizm akılcılığı ve postmodern yönelimler DOĞAN YILDIRIM ERDEM TezMerkezi 2019

Araştırmalar

28 Adet
1
NAMIK KEMAL TEMALI AFİŞ SERGİSİ

BÜYÜK VATAN VE HÜRRİYET ŞAİRİ NAMIK KEMAL’İNEBEDİYETE İNTİKALİNİN 129. VE DOĞUMGÜNÜNÜN 177. YILDÖNÜMÜ ANMANAMIK KEMAL TEMALI AFİŞ SERGİSİ
TNKÜ, TEKİRDAĞ   Ulusal  Çalıştay

2
I ULUSLARARASI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VE GÜZELYURT BELEDİYESİ RESİM SEMPOZYUMU

SANAT DANIŞMANI: I. ULUSLARARASI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VE GÜZELYURT BELEDİYESİ RESİM SEMPOZYUMUNDA
AKSARAY Ü., TÜRKİYE/AKSARAY   Ulusal  Çalışma

3
DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK: Mail Art Projeleri

”Mail art projlerinin oluşturulması, Mail art tasarımlarının yapılması”
Osman Hamdi Bey Atölyesi, Türkiye/Urfa   Ulusal  Konuşmalarım

4
YÜRÜTÜCÜ OLARAK: Mail Art Çalıştayı

Mail art ile ilgili çalıştay yapılarak öğrencilere üretimler yaptırılmıştır.
Çorlu Orion, Türkiye/ Tekirdağ   Ulusal  Çalıştay

5
ÖZEL EĞİTİM SEMİNERİ

ÖZEL EĞİTİM SEMİNERİ
MEB, TÜRKİYE/KONYA   Ulusal  Seminer

6
I ULUSAL POSTA SANATI SERGİSİ

DANIŞMANLIK: EĞTİTİM VE DİJİTAL SANAT TEMALI MEB PROJESİ
İSTANBUL, TÜRKİYE/İSTANBUL   Ulusal  Çalışma

7
BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMI

BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMI
MEB, TÜRKİYE/KONYA   Ulusal  Kurs

8
Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi

Çalışma
19 Mayıs Üniversitesi, Türkiye/samsun   Ulusal  Çalışma

9
PANELİST KONUŞMACI OLARAK, Güncel Sanat Semineri

Mail art ve sanatsal iletişim
Bilim ve Sanat Merkezi, Karadeniz Ereğli   Ulusal  Konuşmalarım

10
ON LINE FEST

ALTINORDU PENPE İZZET ŞAHİN GÜZEL SANATLAR LİSESİ ORGANİZASYONUNDA Resim bölüm tanımı, mail art
INSTAGRAM, www.instagram/ordugsl   Ulusal  Konuşmalarım

11
INTEL GELECEK ICIN EĞİTİM

INTEL GELECEK İÇİN EĞİTİM
MEB, TÜRKİYE/KONYA   Uluslararası  Kurs

12
KONFERANS KONUŞMACISI OLARAK: ÇAĞDAŞ BİR SANAT HAREKETİ: MAIL ART

Mail Art projeleri, felsefesi, katalogları, projleri, ifade araçları...
Gaziantep Üniversitesi GSF, Gaziantep   Ulusal  Konuşmalarım

13
PANELİST KONUŞMACI OLARAK: Güncel Sanat ve Arayışlar

Güncel Sanat ve Farklı arayışların sunumu
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkiye/ Aksaray   Uluslararası  Konuşmalarım

14
GALERİ SERGİ DANIŞMANLIĞI

iSTANBUL GALERİA MAVİST SÜRELİ SERGİ DANIŞMANLIĞI
GALERA MAVİST, İSTANBUL   Ulusal  Çalışma

15
WEB TABANLI İÇERİK GELİŞTİRME

WEB TABANLI İÇERİK GELİŞTİRME
MEB, TÜRKİYE/KONYA   Ulusal  Kurs

16
Gazi Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi'ne koleksiyona eser ile katılım

Gazi Üniversitesi Müze Eser Kabülü
Gazi Üniversitesi Ankara,   Ulusal  Ürün

17
YÜRÜTÜCÜ OLARAK: Parşömen Üzerine Deneysel Resim

Öğrencilerle spontane çizgiler üzerinden anlamlar kurarak kompozisyon kurma çalışılır.
Tekirdağ Namık Kemal Üniveristesi, Türkiye/Tekirdağ   Ulusal  Çalıştay

18
FATİH PROJESİ- EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI KURSU

FATİH PROJESİ- EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI KURSU
MEB, TÜRKİYE/KONYA   Ulusal  Kurs

19
ÜAK Sanat Dalları Proje Önerileri

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Sanat Dalalrı Eğitim Konseyi Toplantısı ve 2022’de Gerçekleştirilecek Büyük Taarruz’un 100. Yıldönümüne Yönelik Proje Önerileri Çalıştayı’na katılım.
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon   Ulusal  Çalıştay

20
SDEK Genel Kurul Toplantısı

Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Toplantısı
AFYON KOCATEPE Ü., AFYON   Ulusal  Çalışma

21
NATURE

YÖNETİCİ: ULUSLARARASI BELA B BLATO/ SIRBİSTAN SEMPOZYUMUNDA
BELEDİYE, SERBIA/BELA BLATO   Uluslararası  Çalışma

22
SANAT KONUŞMALARI

SANAT KONUŞMALARI
İNTERNET,   Ulusal  Konuşmalarım

23
International Selanik ART AND DESIGN SYMPOSUM

Uluslararası Bildirili, Sergili Sanat Semposyumu
Otel Thesselanoki, Greece/ Thesselanoki   Uluslararası  Kongre Düzenleme

24
YÜRÜTÜCÜ OLARAK: Linobaskı Çalıştayı

Linol Baskı Projesi
Orion Alışveriş Merkezi, Türkiye/ Tekirdağ   Ulusal  Çalıştay

25
INTERNATIONAL FREE MAIL ART PROJECT IN TURKEY

DANIŞMAN: SERGİLEMELİ POSTA SANATI MEB PROJESİ
KIRKLARELİ, KIRKLARELİ / TÜRKİYE   Uluslararası  Çalışma

26
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ SANAL SERGİ

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ SANAL SERGİ
TNKÜ, TEKİRDAĞ   Ulusal  Çalışma

27
RESİM BÖLÜMÜ SANAL SERGİ

DOÇ.Dr. Mustafa Cevat Atalay, Doç.Dalila Özbay, Arş. Gör. Bige Gürses, Arş Gör Enis Malik Duran tarafından SANAL KOLAJ SERGİSİ 2-3-4 SINIFLAR
Türkiye,   Ulusal  Çalışma

28
TÜRK KADIN PORTRELERİ GRAVÜR SERGİSİ

DERS KAPSAMINDA TÜRK KADIN PORTRELERİ ÜRETİMLERİ VE SANAL GRAVÜR SERGİSİ DÜZENLEMESİ
NAMIK KEMAL Ü., TEKİRDAĞ   Ulusal  Çalışma

Üyelikler

3 Adet
1
İstanbul Ekslibris Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2014 

2
GESAM (Türkı̇ye Güzel Sanat Eserı̇ Sahı̇plerı̇ Meslek Bı̇rlı̇ğı̇)

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2014 

3
GÖRSED (GÖRSEL SANAT EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ)

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2009 

Sanatsal Faaliyetler

375 Adet
1
”Disiplinlerarası Ulusal Karma Sergi”

Etkinlik Yeri: Aksaray Üniversitesi
Düzenleyenler : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  28.12.2018 - 31.12.2018

Ulusal  Karma  SERGİ
2
”41 Düş”

Etkinlik Yeri: Galeria Mavist
Düzenleyenler : Orhan Zafer, Galeria MAvi
SERGİLER/Karma sergiler /  24.12.2016 - 31.12.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
3
"Biçimsel Sessizlik"

Etkinlik Yeri: Türk-Amerikan Derneği
Düzenleyenler : Mustafa cevat Atalay, Murat Yıldız, Mustafa Diğler, Seydi Ferahoğlu, Orhan Zafer, Osman Altıntaş,Hüsnü Kaçmaz, Tolga Akalın
SERGİLER/Grup Sergiler /  11.12.2015 - 31.12.2015

Ulusal  Karma  SERGİ
4
"Mail Arts, John Lennon"

Etkinlik Yeri: Galeria Art
SERGİLER/Karma sergiler /  29.12.2015 - 31.12.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
5
"Gerçeğe Yaklaş"

Etkinlik Yeri: Vavien Art Tekirdağ
SERGİLER/Grup Sergiler /  19.12.2015 - 31.12.2015

Ulusal  Karma  SERGİ
6
Olgunlaşma Enstitüsü International exhibition

Etkinlik Yeri: virtual
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  29.10.2020 - 31.10.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
7
DİSİPLİNLERARASI ULUSAL KARMA SERGİ


SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  28.12.2018 - 31.08.2018

Ulusal  Özgün  SERGİ
8
"Ressamlar Buluşması"

Etkinlik Yeri: Zinciriye Medresesi
Düzenleyenler : Aksaray Belediyesi
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  24.08.2015 - 31.08.2015

Uluslararası  Karma  Diğer
9
IV. VOVA MINIART MINIATURAK NEMZETKOZİ BIENNALEJA


SERGİLER/Bianeller, trianeller /  01.08.2015 - 31.08.2015

Uluslararası  Özgün  SERGİ
10
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Jurili Karma Sergi

Etkinlik Yeri: Akdeniz Ü.
Düzenleyenler : Akdeniz Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  15.07.2021 - 31.07.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
11
Projections Of Paper

Etkinlik Yeri: Varna City Muzeim
Düzenleyenler : Pinelo Galleri
KURATÖRLÜK /  29.07.2021 - 31.07.2021

Uluslararası  Özgün  SERGİ
12
ART MANIFEST IN GAGAUZIA ONLINE EXHIBITION


Düzenleyenler : DIMITRI AYOĞLU
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  25.07.2020 - 31.07.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
13
MEZUNİYET SERGİSİ

Etkinlik Yeri: SELÇUK Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  09.06.1999 - 31.07.1999

Ulusal  Özgün  SERGİ
14
3. Uluslararasu 19 Mayıs Karma Sergisi

Etkinlik Yeri: www.iste.edu.tr
Düzenleyenler : Çolak, A.§Çolak, M.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  19.05.2021 - 31.05.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
15
Akademisyen-Sanatçılar sergisi


SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  19.05.2020 - 31.05.2020

Uluslararası  Özgün  SERGİ
16
Milli Mücadelenin 101. Yılına Akademisyen sanatçılar Gazi Üniversitesi


SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  18.05.2020 - 31.05.2020

Ulusal  Özgün  SERGİ
17
Ulusal Davetli Plastik Sanatlar Sergisi

Etkinlik Yeri: Hacı Bayram Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  19.05.2020 - 31.05.2020

Ulusal  Özgün  SERGİ
18
19 Mayıs Ulusal Davetli Plastik Sanatlar Sergisi

Etkinlik Yeri: Virtual exhibition
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  19.05.2020 - 31.05.2020

Ulusal  Karma  SERGİ
19
”Kampüste yaşam”


Düzenleyenler : SKS
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /  23.05.2018 - 31.05.2018

Ulusal  Özgün  SERGİ
20
”Muesum collection”

Etkinlik Yeri: National Museum
Düzenleyenler : Saso Blazeski
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  18.05.2018 - 31.05.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
21
”Muestra De Arte Correo ”Hilos Invisibles”

Etkinlik Yeri: Dia Internacional De Los Museos
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  18.05.2018 - 31.05.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
22
”Hope-Faıt-Love”


Düzenleyenler : Susanne SCHUMACHER
SERGİLER/Karma sergiler /  06.05.2018 - 31.05.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
23
”Troya’xxda Güzelin İzinde”

Etkinlik Yeri: Uluslarası Rating Academy Congress
Düzenleyenler : Çanakkale Üniversitesi ve Academy Congre
SERGİLER/Karma sergiler /  22.05.2017 - 31.05.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
24
"Arşiv Sergisi"

Etkinlik Yeri: Yüksel Sabancı Galerisi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  22.05.2015 - 31.05.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
25
Kırklareli Uluslararası Kültür ve Sanat Çalıştayı Sergisi


Düzenleyenler : Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  08.03.2020 - 31.03.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
26
Mail Art project Lady Madonna 2018

Etkinlik Yeri: Bosch Art Center
Düzenleyenler : Toon Joosen
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  29.01.2018 - 31.01.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
27
Anadoludan İzler

Etkinlik Yeri: AKM
Düzenleyenler : T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  01.12.2021 - 30.12.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
28
İda 2021 Sanal Sergi

Etkinlik Yeri: WEB
Düzenleyenler : Uluçay, N. Ö.
SERGİLER/Karma sergiler /  10.09.2021 - 30.12.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
29
Resim Heykel Müzesi Sergisi

Etkinlik Yeri: Gazi Ü. Müzesi
Düzenleyenler : Gazi Ü, YILMAZ, M.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  25.10.2021 - 30.11.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
30
International Contest of Small Format Artwork

Etkinlik Yeri: DKV Galery
Düzenleyenler : DKV
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  13.09.2019 - 30.11.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
31
Mientras la Vida Noz Dure

Etkinlik Yeri: Veracruz Gallery
Düzenleyenler : Fernando Yunes Marquez
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  28.11.2019 - 30.11.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
32
GÖBEKLİTEPEART-2019

Etkinlik Yeri: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda /  28.11.2019 - 30.11.2019

Uluslararası  Özgün  SERGİ
33
2017 Bulgaristan/ Varna Yerleştime “Kağıt Çanta”

Etkinlik Yeri: varna Müzesi
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  17.11.2016 - 30.11.2019

Uluslararası  Özgün  SERGİ
34
”Zamansız/ Timeless”

Etkinlik Yeri: İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası
Düzenleyenler : Orhan Sevindik
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  01.11.2018 - 30.11.2018

Ulusal  Özgün  SERGİ
35
MAIL ART 2017 MONDI POSSIBILI


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  26.11.2017 - 30.11.2017

Uluslararası  Özgün  SERGİ
36
"Şefik Bursalı Resim Yarışması"

Etkinlik Yeri: Ankara
Düzenleyenler : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  20.11.2015 - 30.11.2015

Ulusal  Karma  SERGİ
37
“İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim" Jurili Sergi

Etkinlik Yeri: Dumlıpınar Üniversitesi
Düzenleyenler : Dumlıpınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  24.11.2014 - 30.11.2014

Uluslararası  Karma  SERGİ
38
“Frames of Turkish Art, Group exhibition"

Etkinlik Yeri: Otel Art Galerie
Düzenleyenler : Yrd.Doç. Dalila Özbay
SERGİLER/Grup Sergiler /  25.11.2013 - 30.11.2013

Uluslararası  Karma  SERGİ
39
”Irses”

Etkinlik Yeri: Hotel Bazunova
SERGİLER/Karma sergiler /  23.10.2017 - 30.10.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
40
"1ST Festival Of Contemporary Art in Cam Museum"

Etkinlik Yeri: Cam Museum
Düzenleyenler : Curated by Antonio Manfredi
SERGİLER/Karma sergiler /  23.09.2016 - 30.09.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
41
VASHEGYI BUSCU


SERGİLER/Grup Sergiler /  07.08.2014 - 30.09.2014

Uluslararası  Karma  SERGİ
42
III. VOVA MINIART MINIATURK NEMZETKOZI BIENNALEJA

Etkinlik Yeri: CULRUTAL CENTRAL
SERGİLER/Bianeller, trianeller /  04.08.2013 - 30.09.2013

Uluslararası  Karma
43
”La Follia Madness/M.I.M.A. Museo Internazionale”

Etkinlik Yeri: Liberro/Studio Guzzardi
Düzenleyenler : Liberro/Studio Guzzardi
SERGİLER/Karma sergiler /  23.08.2018 - 30.08.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
44
”VIII Biennale Internazionale Mail Art La Follia”

Etkinlik Yeri: Studio Guazzardi
Düzenleyenler : Studio Guazzardi
SERGİLER/Karma sergiler /  23.08.2018 - 30.08.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
45
Dreaming of Canada A mail Art Project And Exhibit

Etkinlik Yeri: Canada Art Gallery of st. Albert
SERGİLER/Karma sergiler /  21.08.2017 - 30.08.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
46
"I.Uluslararası Aksaray Üniversitesi ve Güzelyurt Belediyesi Resim Sempozyumu"(I. International Aksaray University and Güzelyurt Municipality Painting Symposium)

Etkinlik Yeri: Aksaray Üniversitesi
Düzenleyenler : Aksaray Üniversitesi, GüzelyurtBelediyesi
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme /  23.08.2016 - 30.08.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
47
100 Sanatçı ve Sanatçı Yorumlarıyla Atatürk Resimleri

Etkinlik Yeri: Küçükçekmece belediyesi galeri
Düzenleyenler : Duran, E. M., Küçükçekmece Belediyesi
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  21.07.2021 - 30.07.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
48
MILLI BIRLIK VE BERABERLIK ULUSLARARASI JURILI KARMA


Düzenleyenler : HACIBAYRAM U. GSF
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  15.07.2020 - 30.07.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
49
15 Temmuz Milli İrade

Etkinlik Yeri: Sanal Galeri
Düzenleyenler : Prof.Dr. Levent Mercin
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  15.07.2020 - 30.07.2020

Ulusal  Özgün  SERGİ
50
100 years Dada 1916-2016

Etkinlik Yeri: art gallery
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  17.07.2019 - 30.07.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
51
”Maviye Yolculuk”

Etkinlik Yeri: Zeynep Sanat Galerisi
Düzenleyenler : Zeynep Sanat Galerisi, Hüzün Yücel
SERGİLER/Karma sergiler /  25.07.2016 - 30.07.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
52
il Nolanı Giordano Bruno

Etkinlik Yeri: ı Ragazzi Del Liced
Düzenleyenler : Campagna 500
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  28.06.2019 - 30.06.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
53
STAY AT HOME WITH ART

Etkinlik Yeri: web
Düzenleyenler : www.eğitim.trakye.ed.tr
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  20.05.2020 - 30.05.2020

Uluslararası  Özgün  SERGİ
54
19 Mayıs 101. Yılında Sanatla Buluşma


SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  18.05.2020 - 30.05.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
55
Dönüşüm Transformation

Etkinlik Yeri: Kırgızistan
Düzenleyenler : Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  29.04.2019 - 30.05.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
56
TUVAL ÜZERİ RESİM YARIŞMASI

Etkinlik Yeri: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Düzenleyenler : TNKÜ Doç.Dr. Mustafa Cevat ATALAY
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /  27.05.2015 - 30.05.2015

Ulusal  Özgün  SERGİ
57
HATE MAIL FOR YA FAT

Etkinlik Yeri: BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE MARMELA SILVA
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.04.2019 - 30.04.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
58
”Siyah Beyaz”

Etkinlik Yeri: mavist Galeri
Düzenleyenler : Mavist Galeri
SERGİLER/Karma sergiler /  12.04.2017 - 30.04.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
59
”Dünya Sanat Günü Karması”

Etkinlik Yeri: Mavist Sanat Galerisi
Düzenleyenler : Mavist Sanat Galerisi
SERGİLER/Karma sergiler /  12.04.2017 - 30.04.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
60
AKADEMIX 15 NISAN DUNYA SANAT GUNU JURILI SERGİ


SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  15.04.2017 - 30.04.2017

Ulusal  Özgün  SERGİ
61
"Posta Kutusunda Sanat, Fark"

Etkinlik Yeri: Haydarpaşa İstasyonu
Düzenleyenler : Düzenleyen: Ayşegül Özbek Güvenir Küratör: Aram Faruk
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  28.04.2015 - 30.04.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
62
ŞEHİTKAMİL SANAT MERKEZİ 1. ULUSLARARASI DAVETLİ SERGİ


Düzenleyenler : ELİF ŞENEL
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  23.12.2019 - 30.01.2020

Uluslararası  Özgün  SERGİ
63
”Finland”

Etkinlik Yeri: Art gallery
SERGİLER/Karma sergiler /  28.01.2018 - 30.01.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
64
"Türkiye-İran Kültür Sanat Etkinlikleri"

Etkinlik Yeri: Ankara Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyenler : İran Ankara Konsolosluğu Himayesinde
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  16.06.2015 - 30.01.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
65
"Akademisyen Sanatçılar"

Etkinlik Yeri: Adıyaman Üniversitesi
Düzenleyenler : Adıyaman Üniversitesi
SERGİLER/Grup Sergiler /  22.01.2014 - 30.01.2014

Ulusal  Karma  SERGİ
66
EVE DÖNÜŞ, KARŞILAMA 12 CM

Etkinlik Yeri: Galari Diani
Düzenleyenler : Galari Diani, Şükrü KARAKUŞ
SERGİLER/Grup Sergiler /  11.12.2021 - 29.12.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
67
Cumhuriyetin 98 Yılı 98 Eser

Etkinlik Yeri: Trakya Üniversitesi WEB site
Düzenleyenler : Trakya Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  29.10.2021 - 29.11.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
68
Cumhuriyetin 97 yılı 97 eser

Etkinlik Yeri: Trakya Üniversitesi
Düzenleyenler : Trakya Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  29.10.2020 - 29.11.2020

Uluslararası  Özgün  SERGİ
69
"Bellek ve Kimlik"

Etkinlik Yeri: Özel Galeri
SERGİLER/Grup Sergiler /  20.11.2014 - 29.11.2014

Ulusal  Karma  SERGİ
70
”INTERCONTIENTAL BIENNEIAL OF SMALL GRAPHICS”

Etkinlik Yeri: “Liviu Rebreanu” Cultural Center Aiud, Romania
Düzenleyenler : “Inter-Art “Foundation Aiud, Romania
SERGİLER/Bianeller, trianeller /  19.08.2016 - 29.08.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
71
”KİŞİSEL SERGİ Yazıtlar Kadın Mekan 2”

Etkinlik Yeri: Kültür Müdürlüğü
Düzenleyenler : Gülnar Kaymakamlığı Gülnar Belediyesi
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  26.08.2016 - 29.08.2016

Ulusal  Özgün  SERGİ
72
EKLIBRIS EX-LIBRIS VARNA

Etkinlik Yeri: LARGO ART
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  16.07.2015 - 29.08.2015

Uluslararası  Özgün  SERGİ
73
International Paper works

Etkinlik Yeri: Kent Galeri ve Müzesi
Düzenleyenler : Kent Müze ve Galerisi
KURATÖRLÜK /  27.07.2021 - 29.07.2021

Uluslararası  Özgün  SERGİ
74
"Cultural bridges, art workshop"

Etkinlik Yeri: Culturel Centre
Düzenleyenler : Vonyargesy Municipality, Cultural Center and Library
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  23.07.2014 - 29.07.2014

Uluslararası  Karma  Diğer
75
”Mail Art Controvento”

Etkinlik Yeri: Fossato di Vico
Düzenleyenler : Parco Del Monte Cucco
SERGİLER/Karma sergiler /  26.05.2018 - 29.05.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
76
MAKE: PUBLIC


SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  01.05.2018 - 29.05.2018

Uluslararası  Özgün  SERGİ
77
BAHAR ÇALIŞTAYI


Düzenleyenler : Doç.Dr. Mustafa Cevat ATALAY
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  27.05.2015 - 29.05.2015

Ulusal  Özgün  Diğer
78
Selfie

Etkinlik Yeri: Açık Sanal Sanat Galarisi
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  28.12.2018 - 29.04.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
79
MAIL ART FUNDACION XAIME QUESADA BLANCO


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  24.04.2019 - 29.04.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
80
Trakya Üniversiteler Birliği Öğretim Elemanları

Etkinlik Yeri: Trakya Üniversitesi
Düzenleyenler : Trakya Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  19.03.2019 - 29.03.2019

Ulusal  Özgün  SERGİ
81
3. Altın çizgi Desen Yarışması

Etkinlik Yeri: MEB
Düzenleyenler : MEB
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /  16.12.2018 - 29.03.2019

Ulusal  Özgün  SERGİ
82
"A Voice For The Voiceless"

Etkinlik Yeri: Haverhill Gallery
Düzenleyenler : Haverhıll Gallery, S. Silverman
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  30.01.2016 - 29.02.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
83
OLIMPIADAS ARTISTICAS OLYMPICS


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  10.02.2016 - 29.02.2016

Uluslararası  Özgün  SERGİ
84
”Paper Works II”

Etkinlik Yeri: Artfoctory International Art Gallery
Düzenleyenler : Cem Aggelos Üstüner, Pinelo Gallery
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  22.01.2017 - 29.01.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
85
Ulu Önder Serha Şehrimizde

Etkinlik Yeri: www.sayred.org
Düzenleyenler : Trakya Ü., Sayred
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  21.12.2021 - 28.12.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
86
12x12 cm

Etkinlik Yeri: Art galeri
Düzenleyenler : Şükrü Karakuş
SERGİLER/Grup Sergiler /  18.12.2019 - 28.12.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
87
”Hope Faith”

Etkinlik Yeri: Kultur-Etage im Sofaloft
Düzenleyenler : Susanne Schumacher
SERGİLER/Karma sergiler /  07.11.2017 - 28.11.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
88
Mujeres De La Bauhaus

Etkinlik Yeri: 1 Muestra Internacional
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  19.09.2019 - 28.09.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
89
"Gülnar 100. Yıl Festivali kapsamında, Resim Çalıştayı"

Etkinlik Yeri: Gülnar Kültür Merkezi
Düzenleyenler : Gülnar Kaymakamlığı
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  26.08.2016 - 28.08.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
90
”Largo Art Galllery The organizer of International Exlibris Competition Varna”

Etkinlik Yeri: Largo Art Galllery
Düzenleyenler : Nelly Valcheva, Largo Art Gallery
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  18.08.2016 - 28.08.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
91
”Zaman-Siz Group exhibition”

Etkinlik Yeri: Varna City Galeri
Düzenleyenler : Pileno Art Galerry
SERGİLER/Karma sergiler /  25.05.2017 - 28.05.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
92
KÜRATÖR-2.ULUSLARARASI POSTA SANATI BİENALİ

Etkinlik Yeri: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Düzenleyenler : Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi GSTM Fakültesi
KURATÖRLÜK /  08.04.2019 - 28.04.2019

Uluslararası  Karma
93
1. ULUSLARARASI POSTA SANATI BİENALİ


KURATÖRLÜK /  03.02.2016 - 28.04.2017

Uluslararası  Özgün  SERGİ
94
”8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ”

Etkinlik Yeri: Namık Kemal Üniversitesi
Düzenleyenler : Namık Kemal Üniversitesi Resim Bölümü
SERGİLER/Karma sergiler /  08.03.2016 - 28.03.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
95
The Thespis Project ”Theatre”


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  12.02.2019 - 28.02.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
96
”V. Vova Mini art”


SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda /  15.02.2018 - 28.02.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
97
”Nemzetközi Küldemenymüveszeti Kiallitas”

Etkinlik Yeri: Nemzetközi Küldemenymüveszeti Kiallitas
Düzenleyenler : Biro İdilko
SERGİLER/Karma sergiler /  08.02.2017 - 28.02.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
98
II EXPOSICION INTERNACIONAL DE ARTE POSTAL


SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  03.02.2017 - 28.02.2017

Uluslararası  Özgün  SERGİ
99
Biblioteca Corticella

Etkinlik Yeri: Bologna art galeri
Düzenleyenler : Benedetta Jandolo
SERGİLER/Karma sergiler /  26.12.2021 - 27.12.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
100
"The History Of Mail Art Exhibition, Book 3"

Etkinlik Yeri: Chait Galleries
Düzenleyenler : Chait Galleries , Moan Lisa
SERGİLER/Karma sergiler /  25.11.2015 - 27.11.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
101
"24 Kasım Öğretmenler Günü"

Etkinlik Yeri: Şanlıurfa Nevali Otel
Düzenleyenler : Harran Üniversitesi, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED), Urfa Medeniyet Turizm Araştırma Merkezi (URFAM)
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  24.11.2015 - 27.11.2015

Ulusal  Karma  SERGİ
102
International Fine Art Colony

Etkinlik Yeri: Kavadarci
Düzenleyenler : Vladimir Tenkov
SERGİLER/  20.08.2019 - 27.08.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
103
”Droitwich Mail Art”

Etkinlik Yeri: Droitwich
Düzenleyenler : Droitwich
SERGİLER/Karma sergiler /  02.06.2018 - 27.07.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
104
A4 ınternational virtual exhibition

Etkinlik Yeri: Internet
SERGİLER/Karma sergiler /  22.04.2020 - 27.05.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
105
”KİŞİSEL SERGİ Inscriptions Woman”

Etkinlik Yeri: Macedonica Ohrid National Museum
Düzenleyenler : Macedonica Ohrid National Museum
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  19.05.2017 - 27.05.2017

Uluslararası  Özgün  SERGİ
106
”Juri seçimli ”Büyük Acılar Dilsizdir”

Etkinlik Yeri: Edirne Devecihan Kültür Merkezi
Düzenleyenler : Sayred
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  20.03.2017 - 27.03.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
107
WILLEMIEN VISSER


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  21.02.2017 - 27.02.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
108
”KİŞİSEL SERGİ ”YAZITLAR 3””

Etkinlik Yeri: PARME SANAT GALERİ
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  20.02.2014 - 27.02.2014

Ulusal  Özgün  SERGİ
109
ınaugurazıone mostra di mail art

Etkinlik Yeri: Biblioteca Corticella-Luigi Fabbri Via Massimo Gorki 14
Düzenleyenler : Rosse, P.
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  26.11.2021 - 26.12.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
110
Biblioteca Corticella

Etkinlik Yeri: Luigi Fabbri
Düzenleyenler : Benedetta Rosse
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  26.09.2021 - 26.11.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
111
DEĞİŞEN COĞRAFYALAR DEĞİŞEN PADADİGMALAR


SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  24.10.2013 - 26.10.2013

Uluslararası  Özgün  SERGİ
112
”Modus Mutandi”

Etkinlik Yeri: Optical Art
Düzenleyenler : Modus Mutandi
SERGİLER/Karma sergiler /  15.09.2018 - 26.09.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
113
BURMA PAVILION

Etkinlik Yeri: Via Roma 62 Guardamiglio
Düzenleyenler : Ruggero Maggi
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  26.06.2021 - 26.06.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
114
”Mail Art Proje, Odyssey”

Etkinlik Yeri: Agricultural Universty
Düzenleyenler : Mellifera
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  24.06.2016 - 26.06.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
115
KİŞİSEL SERGİ, Womans- KADINLAR

Etkinlik Yeri: Cultur central art gallery
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  19.06.2014 - 26.06.2014

Uluslararası  Özgün  SERGİ
116
Uluslararası Kağıt İşler Sergisi

Etkinlik Yeri: Kafkas Üniversitesi
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  18.04.2019 - 26.04.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
117
"Mail Art Projekt, Friedrich Rückert "


Düzenleyenler : Anna Carina Fries
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  13.04.2016 - 26.04.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
118
KİŞİSEL SERGİ

Etkinlik Yeri: Boris Georgiev City Art Gallery
Düzenleyenler : Pinelo Galeri
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  13.03.2020 - 26.03.2020

Uluslararası  Özgün  SERGİ
119
"1 st. International Mail Biennial- themed tradition, Curator"

Etkinlik Yeri: Namık Kemal Universty
Düzenleyenler : Namık Kemal Universty, Fine arts Design and Architecture faculty, Assoc. Prof. Mustafa Cevat Atalay (Ph.D.)
KURATÖRLÜK /  16.11.2015 - 26.03.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
120
"Resim-iş Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencileri Fotograf Sergisi"

Etkinlik Yeri: Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
Düzenleyenler : Resim-iş Öğretmenliği Fotograf Dersi Öğrencileri
SERGİLER/Grup Sergiler /  19.02.1997 - 26.02.1997

Ulusal  Karma  SERGİ
121
”AcademıcArt”

Etkinlik Yeri: PineloArtgallery-Halaskargazi Cad. 16/4 Harbiye
Düzenleyenler : PineloArtgallery
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  22.01.2017 - 26.01.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
122
LET ART BE INFECTED

Etkinlik Yeri: WWW.EGİTİM.TRAKYA.EDU.TR
Düzenleyenler : TRAKYA ÜNİ
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  01.11.2020 - 25.12.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
123
Symposium virtual exhibition IKAS

Etkinlik Yeri: İnternet web
Düzenleyenler : Necmettin Erbakan Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  05.11.2020 - 25.11.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
124
"Posta Sanat (Mail Art) Workshop"

Etkinlik Yeri: Namık Kemal Üniversitesi
Düzenleyenler : Mustafa Cevat Atalay, Bige Gürses,
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  25.11.2015 - 25.11.2015

Ulusal  Özgün  Diğer
125
“24 Kasım Öğretmenler Günü”

Etkinlik Yeri: Dumlıpınar Üniversitesi
Düzenleyenler : GÖRSED, Dumlıpınar Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  15.11.2013 - 25.11.2013

Ulusal  Karma  SERGİ
126
"Melita’dan Battalgazi’ye Kervansaray Buluşması Jürili Karma Sergi"

Etkinlik Yeri: Kervansaray
Düzenleyenler : Battalgazi belediyesi, İnönü Üniversitesi
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  16.09.2006 - 25.09.1997

Uluslararası  Karma  SERGİ
127
Pinocchio 2030 -Pinokyo International Mail Art Project

Etkinlik Yeri: VİRTUAL GALLERY-INTERNET
Düzenleyenler : Carlo Collodi Ulusal Vakfı - Via Benvenuto
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  20.05.2020 - 25.05.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
128
3. Gaziantep Uluslararası Sanat Çalıştayı”

Etkinlik Yeri: Gaziantep Belediyesi Sanat Merkezi
Düzenleyenler : GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  20.12.2019 - 25.05.2019

Uluslararası  Özgün  Diğer
129
”Büyük Buluşma”

Etkinlik Yeri: Yaşar Üniversitesi
Düzenleyenler : ÜAK, Yaşar Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  13.05.2016 - 25.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
130
Uluslararası Resim ÇalıştayıSergisi

Etkinlik Yeri: Gaziantep Sanat Merkezi
Düzenleyenler : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  20.12.2019 - 24.12.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
131
POMO-II

Etkinlik Yeri: virtual gallery
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  21.09.2020 - 24.11.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
132
”Welch And The Fe“MAIL” xxConspiracy”

Etkinlik Yeri: PriceGallery, CastletonUniversity
Düzenleyenler : THE CHRISTINE PRICE GALLERY
SERGİLER/Karma sergiler /  09.10.2017 - 24.11.2017

Ulusal  Özgün  SERGİ
133
”Did You Know ?”

Etkinlik Yeri: Varna Şehri Sanat Galerisi
Düzenleyenler : Pinelo galeri, Prof.dr. Valeri Chakalov,
SERGİLER/Karma sergiler /  21.09.2017 - 24.09.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
134
”Art Correo 5. International Art performance”

Etkinlik Yeri: Museo de Arte Canadense
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  03.09.2017 - 24.09.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
135
”Book mail art”

Etkinlik Yeri: Museum
Düzenleyenler : Museum Japan
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  19.06.2018 - 24.08.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
136
5. FESTIVAL DE LAS AVES AGUASCALIENTES


SERGİLER/Karma sergiler /  01.07.2019 - 24.07.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
137
19 Mayıs Atatürk'ü Anma

Etkinlik Yeri: www.artsteps.com
Düzenleyenler : Konak, R.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  18.05.2021 - 24.06.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
138
Kültür İmgeleri

Etkinlik Yeri: Çevrimiçi Yıldız Teknik Ü.
Düzenleyenler : Boyraz, B.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  18.05.2021 - 24.05.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
139
”V. Balaton Szalon, Small works Bieanel”

Etkinlik Yeri: V Balaton Salon, library
Düzenleyenler : Prof. Julianna İlles Major, Peter Karoly
SERGİLER/Bianeller, trianeller /  17.04.2016 - 24.04.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
140
NOT AFRAID DÜNYA KADINLAR GÜNÜ


SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  07.03.2017 - 24.03.2017

Uluslararası  Özgün  SERGİ
141
“1. Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumu ve Ebru Sanatı Çalıştayı"

Etkinlik Yeri: Akdeniz Üniversitesi Resim Galerisi
Düzenleyenler : Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  22.03.2012 - 24.03.2012

Uluslararası  Karma  SERGİ
142
SEMPOZYUM SERGİSİ ART COLONİ EXHIBITION


Düzenleyenler : JULIANNA ILLES MAJOR
SERGİLER/Grup Sergiler /  21.02.2018 - 24.02.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
143
KÜRATÖR-Akademisyen Sanatçılar sergisi

Etkinlik Yeri: Şahitkamil sanat merkezi
Düzenleyenler : Prof.Dr. Mustafa Cevat ATALAY, Şehitkamil belediyesi
KURATÖRLÜK /  23.10.2021 - 23.11.2021

Ulusal  Özgün  SERGİ
144
Atatürk Sonsuzluğa 82 yıl

Etkinlik Yeri: Sanal sergi
SERGİLER/Karma sergiler /  10.11.2020 - 23.11.2020

Ulusal  Özgün  SERGİ
145
”L’ Officina della Pace”

Etkinlik Yeri: Biblioteca Cicica A. Aonzo Piazza Costituzione Quiliano
Düzenleyenler : Museo Dinamico della Mail art e del
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  13.10.2018 - 23.11.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
146
”Literatura E Arte Postal”

Etkinlik Yeri: Universidade Federal Do Parana
SERGİLER/Karma sergiler /  21.10.2017 - 23.11.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
147
”Varna Labirent Workshop”

Etkinlik Yeri: Varna Kent Müzesi
Düzenleyenler : Prof. Nurseron Tor
WORKSHOP /Workshop /  19.11.2017 - 23.11.2017

Uluslararası  Karma  Diğer
148
”Angels, Mail Art group exhibition”

Etkinlik Yeri: Ground Floor Gallerry
Düzenleyenler : Juliana Helmunt
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  21.11.2015 - 23.11.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
149
“Valori Din Arta Turca Palatul Culturi Targul”

Etkinlik Yeri: Mureş Galeria Deisis
Düzenleyenler : D. Özbay
SERGİLER/Grup Sergiler /  19.11.2013 - 23.11.2013

Uluslararası  Karma  SERGİ
150
”Mother Story in a frame”

Etkinlik Yeri: Herkenbosh
Düzenleyenler : Cermen Hemels
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  12.08.2019 - 23.08.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
151
”International Mail Art Exhibition “100””

Etkinlik Yeri: Fundatia “ Inter Art “Foundation aıud
Düzenleyenler : Fundatia “ Inter Art “Foundation aıud
SERGİLER/Karma sergiler /  11.08.2018 - 23.08.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
152
”A Prayer For Peace”

Etkinlik Yeri: Art Center
Düzenleyenler : Trentino For Tibet
SERGİLER/Karma sergiler /  03.05.2018 - 23.07.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
153
Fluxfest 2019 Pride Mail Project


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  20.06.2019 - 23.06.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
154
”KİŞİSEL SERGİ DESENLER”

Etkinlik Yeri: KARAMAN KÜLTÜR SİTESİ
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  10.06.1994 - 23.06.1994

Ulusal  Özgün  SERGİ
155
”love liebe amore”

Etkinlik Yeri: London
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  04.06.2019 - 23.05.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
156
"Resim Yarışması Jürili sergileme"

Etkinlik Yeri: Sütci İmam Üniversitesi
Düzenleyenler : Sütci İmam Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  21.05.2007 - 23.05.2007

Ulusal  Karma  SERGİ
157
"Heykel Yarışması Jürili Sergileme"

Etkinlik Yeri: Sütçü İmam Üniversitesi
Düzenleyenler : Sütçü İmam Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  21.05.2007 - 23.05.2007

Ulusal  Karma  SERGİ
158
IV Exposicion Internacional Arte Postal En Aviles

Etkinlik Yeri: Gallery
Düzenleyenler : Palacio De Valdecarzana
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.04.2019 - 23.04.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
159
“Kadın Gözüyle Erkek, Erkek Gözüyle Kadın”

Etkinlik Yeri: Akdeniz Üniversiitesi
Düzenleyenler : Akdeniz Üniversiitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  07.03.2014 - 23.03.2014

Uluslararası  Karma  SERGİ
160
The ABSURD

Etkinlik Yeri: Virtual
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  20.02.2020 - 23.02.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
161
Buluşma Antalya

Etkinlik Yeri: Antalya Kepez Çağdaş sanatlar galerisi
Düzenleyenler : Kepez Belediyesi
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  12.12.2021 - 22.12.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
162
Resim Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Düzenleyenler : Resim Bölümü
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  25.11.2019 - 22.12.2019

Ulusal  Karma  SERGİ
163
"Renklerle Sema"

Etkinlik Yeri: Konya NOV OTEL Sergi ve konferans alanı
Düzenleyenler : Mustafa Cevat Atalay, Mine Özbek
SERGİLER/Grup Sergiler /  20.12.2015 - 22.12.2015

Ulusal  Karma  SERGİ
164
”That’xxs my Milieu” Mail Art Projekt

Etkinlik Yeri: Berlin
Düzenleyenler : Julianna Helmundt
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  16.11.2019 - 22.11.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
165
Jurli ve Davetli Uluslararası Karma sergi

Etkinlik Yeri: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Düzenleyenler : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  20.06.2018 - 22.06.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
166
”Memleketim”

Etkinlik Yeri: GSF
Düzenleyenler : Kastamonu GSF
SERGİLER/Karma sergiler /  15.05.2018 - 22.05.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
167
”KIRMIZIYLA YAZILANLAR””

Etkinlik Yeri: Tuğcan Otel Exhibition lobi
Düzenleyenler : İKSAD
SERGİLER/Karma sergiler /  20.05.2017 - 22.05.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
168
"10+10"

Etkinlik Yeri: Namık Kemal Üniversitesi
Düzenleyenler : Süleymanpaşa belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  12.05.2015 - 22.05.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
169
”ULUSLARARASI 68 SANATÇI 68 ESER DAVETLİ KARMA SERGİ”

Etkinlik Yeri: Aksaray Ü.
Düzenleyenler : Fatma Küçük
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  18.04.2018 - 22.04.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
170
”Quexa te d quixote e sancho Panca”


Düzenleyenler : Monsenhor enVide neFelibata
SERGİLER/Karma sergiler /  01.01.2017 - 22.03.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
171
Biz Eskiden Kart Atardık

Etkinlik Yeri: Sanal
Düzenleyenler : Orhan Zafer
SERGİLER/Karma sergiler /  21.12.2020 - 21.12.2020

Ulusal  Karma  SERGİ
172
Atatürk And Edirne

Etkinlik Yeri: Trakya Üniversitesi
Düzenleyenler : Doç.Dr. Aylin Beyoğlu
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  21.12.2020 - 21.12.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
173
”Respect, Internaional Mail Art Exhibition”

Etkinlik Yeri: Ergo art gallery
Düzenleyenler : Ergo Art Lab
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  03.12.2016 - 21.12.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
174
d

Etkinlik Yeri: d
Düzenleyenler : d
KURATÖRLÜK /  30.04.2020 - 21.11.2021

Ulusal  Özgün  Diğer
175
"Ekslibris Sergisi"

Etkinlik Yeri: Işık Üniversitesi
Düzenleyenler : Işık Üniversitesi, İstanbul Ekslibiris Derneği
SERGİLER/Grup Sergiler /  19.11.2014 - 21.11.2014

Uluslararası  Karma  SERGİ
176
“Colours of the Turkish Art”

Etkinlik Yeri: Constantza Art Museum
Düzenleyenler : Constantza Art Museum
SERGİLER/Grup Sergiler /  01.08.2015 - 21.08.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
177
”Exposicao Arte Postal Natureza Morta”

Etkinlik Yeri: Universidade Federal de Santa Maria
Düzenleyenler : Vi Semana De La Educaion Artistica
SERGİLER/Karma sergiler /  13.06.2017 - 21.06.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
178
”Eril Şiddet”

Etkinlik Yeri: Adalar kültür derneği
Düzenleyenler : Büyükada/Atölye Art In
SERGİLER/Karma sergiler /  15.05.2017 - 21.05.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
179
İzler

Etkinlik Yeri: Adra Museum and Exhibition Complex
Düzenleyenler : Prof Melihat Tüzün, Elvira Allahyarova
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  18.04.2019 - 21.04.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
180
”Velimir KHLEBNIKOV Mail Art Visual Poetry”

Etkinlik Yeri: Novgorod Region, the village Ruch’i Museum of Velimir Khlebnikov
SERGİLER/Karma sergiler /  24.03.2017 - 21.04.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
181
"S.Ü. 40. Yıl Anısına Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünden Mezun Akademisyenler Sergisi"

Etkinlik Yeri: Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Galerisi
Düzenleyenler : Selçuk Üniversitesi Himayesinde
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  10.04.2015 - 21.04.2015

Ulusal  Karma  SERGİ
182
INTERNATIONAL MAIL ART PROJECT BRAZIL-ITALY-SPAIN-POTUGAL


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  12.03.2016 - 21.03.2016

Uluslararası  Özgün  SERGİ
183
Critical Mail Art İmage Text Collage

Etkinlik Yeri: Exhibition place/museum : WestLicht. Schauplatz für Fotografie city: Vienna
Düzenleyenler : Kevin Geronimo
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  10.12.2021 - 20.12.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
184
”3. Adana Ressamlar Derneği Jurili Resim Yarışması Sergileme”

Etkinlik Yeri: Onatça Sanat Galerisi
Düzenleyenler : Adana Çimento, Onatça sanat galerisi, Adana Ressamlar derneği
SERGİLER/Karma sergiler /  22.11.2017 - 20.12.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
185
Kurs Schwitters Mail Art Projekt


Düzenleyenler : Kurt Schwitters
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  15.09.2019 - 20.09.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
186
MENU D ARTISTA


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  06.09.2019 - 20.09.2019

Uluslararası  Özgün  SERGİ
187
Post Dada

Etkinlik Yeri: Espacio Gallery
Düzenleyenler : Ediciones eldadoDada
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  15.07.2019 - 20.08.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
188
Museo Mausoleo De Morille

Etkinlik Yeri: Museum
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  19.07.2019 - 20.07.2019

Ulusal  Özgün  SERGİ
189
UP IN THE SKY


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  06.07.2017 - 20.07.2017

Uluslararası  Özgün  SERGİ
190
”Mayıs Karması”

Etkinlik Yeri: Mavist Galeri
Düzenleyenler : Mavist Galeri
SERGİLER/Karma sergiler /  06.05.2017 - 20.05.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
191
”Alanya Uluslararası Sergi”

Etkinlik Yeri: Alladittin Keykubat Üniversitesi Rektörlük
Düzenleyenler : Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyum, Alaaddin Keykubat Üniversitesi
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  18.05.2017 - 20.05.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
192
"Kiállítás a Vonyarcvashegyi Nemzetközi Művésztelep Alkotásaiból, group exhibition"

Etkinlik Yeri: Şarap Müzesi ve Galerisi
Düzenleyenler : Kültür Merkezi
SERGİLER/Grup Sergiler /  18.03.2015 - 20.03.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
193
“La Felicidad”

Etkinlik Yeri: Centro Cultural Almoradí
Düzenleyenler : Antonia Mayol
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  03.02.2017 - 20.02.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
194
VI EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTE POSTAL EN AVILÉS

Etkinlik Yeri: WEB
Düzenleyenler : Jordi Escruela Soldevila
SERGİLER/Karma sergiler /  17.12.2021 - 19.12.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
195
PADIGLIONE BIRMANIA

Etkinlik Yeri: Palazzo Zanardi Landi
Düzenleyenler : Ruggero Maggi
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  03.12.2021 - 19.12.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
196
Arte Correo

Etkinlik Yeri: Buenos Aries
Düzenleyenler : Natalina Maidana
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  19.11.2019 - 19.12.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
197
“Uluslararası Suluboya Bienali ve Çalıştayı”

Etkinlik Yeri: Hacı Bektaş Üniversitesi
Düzenleyenler : Hacı Bektaş Üniversitesi, Uluslararası Suluboya Derneği
SERGİLER/Bianeller, trianeller /  19.12.2014 - 19.12.2014

Uluslararası  Karma  SERGİ
198
INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

Etkinlik Yeri: YILDIZ TEKNİK ÜNİ.
Düzenleyenler : YILDIZ TEKNİK ÜNİ.
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /  09.03.2021 - 19.05.2021

Uluslararası  Özgün  SERGİ
199
Arcana Major exhibition-Mail Art


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  15.04.2019 - 19.04.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
200
Çanakkale Şehitlerine

Etkinlik Yeri: WEB
Düzenleyenler : Ankara Hacı Bayram Veli Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  18.03.2021 - 19.03.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
201
”My Town”

Etkinlik Yeri: Villa Saffira J1. Mesjid Agung Kp. Pasantrem
Düzenleyenler : Curator Ikhsan Sopian Hadi
SERGİLER/Karma sergiler /  18.03.2017 - 19.03.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
202
"30x30"

Etkinlik Yeri: Livokni Salon, Kulturni Centar Zrenjanina,Serbia
Düzenleyenler : Kulturni Centar Zrenjanina
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  11.12.2015 - 18.12.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
203
"Posta Sanatı (Mail Art), Workshop"

Etkinlik Yeri: Aydın Üniversitesi
Düzenleyenler : Mustafa Cevat Atalay, Elanur Kızılşafak
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  16.12.2015 - 18.12.2015

Ulusal  Özgün  Diğer
204
”Neighhborhood International Mail Art Project”


Düzenleyenler : Carlos Botana
SERGİLER/Karma sergiler /  01.09.2018 - 18.09.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
205
”Expozitia Internetionala De Mail Art, Art vs Pokemon”

Etkinlik Yeri: Galeriile ”Inter-Art”
Düzenleyenler : INTER-ART
SERGİLER/Karma sergiler /  11.08.2017 - 18.08.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
206
”Uluslararası Güzelyurt Karma Sergi”

Etkinlik Yeri: Güzelyurt Belediyesi
Düzenleyenler : Güzelyurt Belediyesi, Ünal Demircioğlu
SERGİLER/Karma sergiler /  08.07.2016 - 18.07.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
207
SESAN KONYA KARMA SERGİ


Düzenleyenler : SESAN
SERGİLER/Karma sergiler /  11.06.2009 - 18.06.2019

Ulusal  Özgün  SERGİ
208
”Expanse Group Exhibition”

Etkinlik Yeri: Art Gleri
Düzenleyenler : Unesco, Pileno Galeri
SERGİLER/Karma sergiler /  15.05.2017 - 18.05.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
209
18 MART ZAFERİ VE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE

Etkinlik Yeri: AHBVSANAT.HACİBAYRAM.EDU.TR
Düzenleyenler : ANKARA HACIBAYRAM VELİ ÜNİ.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  18.03.2021 - 18.04.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
210
18 Mart Zaferi ve Çanakkale Şehitleri

Etkinlik Yeri: ahbvsanat.hacibayram.edu.tr
Düzenleyenler : Hacıbayram Veli Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  18.03.2021 - 18.04.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
211
"Tarptautine Vilniaus Ekslibrisu Bienale, group exhibition"

Etkinlik Yeri: Kazys Varnelis House Museum
Düzenleyenler : Kazys Varnelis House Museum, Kazio Varnelio namai-muziejus
SERGİLER/Bianeller, trianeller /  16.11.2016 - 17.12.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
212
"International Art Symposium and Exhibition"

Etkinlik Yeri: İnönü Üniversitesi
Düzenleyenler : İnönü Ünüveristesi Himayesinde
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  15.11.2015 - 17.11.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
213
”Exlibris”

Etkinlik Yeri: Library
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  21.06.2018 - 17.08.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
214
"Mail Art Bocksbeutel"

Etkinlik Yeri: "A former carpenter’s workshop in Germany"
Düzenleyenler : Roland Halbritter, Stadt Hammelburg,Stadtwerke Hammelburg Raiffeisenbank Hammelburg
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  07.08.2016 - 17.08.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
215
“1. Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Resim Sergisi"

Etkinlik Yeri: Belediye Sanat Galerisi
Düzenleyenler : Karadeniz Ereğli Belediyesi, A. Turan
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  07.06.2013 - 17.06.2013

Uluslararası  Karma  SERGİ
216
Artankara Sanat Fuarı

Etkinlik Yeri: ARTANAKARA
Düzenleyenler : Pinelo Galery
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  14.03.2019 - 17.03.2019

Uluslararası  Özgün  SERGİ
217
MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARI PORTRE YARIŞMASI

Etkinlik Yeri: GAZİANTEP ÜNİ
Düzenleyenler : GAZİANTEP ÜNİ.
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda /  16.11.2020 - 17.02.2021

Uluslararası  Özgün  SERGİ
218
LETTER ART-RESİMLİ MEKTUP SANATI


Düzenleyenler : GSF
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  10.02.2020 - 17.02.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
219
”Funny Face International Mail Art Project”


Düzenleyenler : John Gayer
SERGİLER/Karma sergiler /  09.02.2017 - 17.02.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
220
”KİŞİSEL SERGİ “Yazıtlar, 2””

Etkinlik Yeri: Sabancı Kültür Merkezi
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  07.01.2014 - 17.01.2014

Ulusal  Özgün  SERGİ
221
”Reflections Of Art”

Etkinlik Yeri: Boris Georgiev City Gallery
Düzenleyenler : Nilgün Bile, Sema Ilgaz Temel, Valeri Chakalov...
SERGİLER/Grup Sergiler /  13.12.2018 - 16.12.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
222
Sanal kişisel sergisi ’xxyazıtlar-inscriptions” 2020

Etkinlik Yeri: Sanal ortam
Düzenleyenler : Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  14.10.2020 - 16.11.2020

Ulusal  Özgün  SERGİ
223
”Mostra Di Arte Postale La Vendemmia Nel Mondo”


Düzenleyenler : Roberta Savolini
SERGİLER/Karma sergiler /  10.09.2017 - 16.09.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
224
Improprio


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  15.07.2019 - 16.07.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
225
"Farklı ve Birlikte"

Etkinlik Yeri: Dumlıpınar Üniversitesi
Düzenleyenler : Dumlupınar Üniversitesi Dahilinde
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  13.05.2015 - 16.05.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
226
Dystopia

Etkinlik Yeri: Kafkas Universitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  11.01.2019 - 16.01.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
227
KOD ADI ÖZGÜRLÜK

Etkinlik Yeri: MAVİST SANAT GALERİ
SERGİLER/Karma sergiler /  08.12.2017 - 15.12.2017

Ulusal  Özgün  SERGİ
228
Türkiye Cumhuriyenin 98. Yılı Sergisi

Etkinlik Yeri: Port-Art
Düzenleyenler : Ahmet ŞAHİN
SERGİLER/Karma sergiler /  29.10.2021 - 15.10.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
229
15 Temmuz Milli Birlik Gaziantep Üniversitesi Sergisi

Etkinlik Yeri: www.sanatbilmkultur.com
Düzenleyenler : Gaziantep Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  15.07.2021 - 15.08.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
230
”International Paper Works Exhibition”

Etkinlik Yeri: Kafkas Üni
Düzenleyenler : Kafkas Uni.
SERGİLER/Karma sergiler /  01.08.2018 - 15.08.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
231
SOSYAL MESAFE


SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  01.07.2020 - 15.07.2020

Ulusal  Karma  SERGİ
232
”Zahvalnıca

Etkinlik Yeri: Belo Blato
Düzenleyenler : City Manager
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  07.06.2018 - 15.06.2018

Uluslararası  Özgün  SERGİ
233
BAĞ 2

Etkinlik Yeri: Kahramanmaraş WEB sit
Düzenleyenler : Kahramanmaraş Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  15.04.2021 - 15.05.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
234
International Exhibition Pandemic Inspirations

Etkinlik Yeri: web
Düzenleyenler : Trakya Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  15.04.2021 - 15.05.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
235
KİŞİSEL SERGİ ICON- Inscriptions

Etkinlik Yeri: Pinelo Sanat Galerisi
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  27.02.2020 - 15.03.2020

Ulusal  Özgün  SERGİ
236
I. ULUSLARARASI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VE GÜZELYURT BELEDİYESİ RESİM SEMPOZYUMU SERGİSİ


SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  30.05.2016 - 15.03.2016

Uluslararası  Özgün  SERGİ
237
”14 Şubat sergisi”

Etkinlik Yeri: Mavist Sanat Galerisi
Düzenleyenler : Mavist Sanat, Sevinç Lüleci
SERGİLER/Karma sergiler /  14.02.2017 - 15.02.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
238
re-volve

Etkinlik Yeri: art galery
Düzenleyenler : www.revolverarte.com
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  15.01.2020 - 15.01.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
239
”Colectivo La Pesera”

Etkinlik Yeri: Gallery Etcetera
Düzenleyenler : Agnija Anca
SERGİLER/Karma sergiler /  26.12.2015 - 15.01.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
240
POSTA SANATI ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI MİMARLIK

Etkinlik Yeri: NKU MERKEZİ DERSLİK D 105
Düzenleyenler : Doç.Dr. Mustafa Cevat ATALAY Yrd.Doç.Dr. Meltem ÖZÇAKI
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  14.12.2015 - 14.12.2015

Ulusal  Karma  Diğer
241
TRAKYA'DAN ANADOLU'YA

Etkinlik Yeri: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Düzenleyenler : TRAKYA Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  12.03.2021 - 14.09.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
242
Eureka

Etkinlik Yeri: Milano Cobgress
SERGİLER/Karma sergiler /  12.09.2019 - 14.09.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
243
Landscapes


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  06.04.2019 - 14.04.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
244
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sergisi"

Etkinlik Yeri: Akdeniz Üniversitesi
Düzenleyenler : Akdeniz Üniversitesi Himayesinde
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  27.10.2015 - 13.11.2015

Ulusal  Karma  SERGİ
245
International Exlibris Competition

Etkinlik Yeri: Varna
Düzenleyenler : Varna art gallery
SERGİLER/Karma sergiler /  22.12.2021 - 13.10.2021

Uluslararası  Karma  Diğer
246
”41.Roman Victor Internacional Fine Arts Camp”

Etkinlik Yeri: Martinish
Düzenleyenler : City Majör
WORKSHOP /  07.10.2018 - 13.10.2018

Uluslararası  Özgün  SERGİ
247
”ULUSLARARASI KİŞİSEL SERGİ ”New Moon””

Etkinlik Yeri: Roman Victor Young Culture Center
Düzenleyenler : City Majör,Sata Atilla
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  07.10.2018 - 13.10.2018

Uluslararası  Özgün  SERGİ
248
”I00 Anos Vida Literaria Ferreira De Castro”

Etkinlik Yeri: Art Gallery
SERGİLER/Karma sergiler /  07.09.2017 - 13.09.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
249
INTERNATIONAL MAIL ART FESTIVAL

Etkinlik Yeri: CULTURAL CENTER OF DIGELIOTIKA
Düzenleyenler : MELLIFERA
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  02.08.2017 - 13.08.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
250
Uluslararası Eskiz Defterleri Sergisi International Sketch books exhibition

Etkinlik Yeri: Kafkas Üniversitesi
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  11.06.2019 - 13.06.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
251
ZAMAN LAZIM SADECE

Etkinlik Yeri: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Düzenleyenler : DOÇ.DR. BURAK BOYRAZ
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  01.03.2021 - 13.04.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
252
Buluşma Antalya

Etkinlik Yeri: Kepez
Düzenleyenler : Kepez Belediyesi
WORKSHOP /Workshop /  06.12.2021 - 12.12.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
253
LINIEN GROUP EXHIBITION

Etkinlik Yeri: BERLIN
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  09.11.2017 - 12.11.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
254
4. Resim ve sanat müzesi çalıştay sergisi

Etkinlik Yeri: Bartın sanat galerisi
Düzenleyenler : Bartın belediyesi
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  02.07.2019 - 12.07.2019

Ulusal  Karma  SERGİ
255
"2. Balaton Szalon Kis Formatumu Kepzömüveszeti Alkotasok Nemzetközi Biennaleja"

Etkinlik Yeri: Cultural directorate
Düzenleyenler : Cultural directorate, municipality
SERGİLER/Bianeller, trianeller /  10.07.2012 - 12.07.2012

Uluslararası  Karma  SERGİ
256
”Bahar Şenliği”

Etkinlik Yeri: NKÜ
Düzenleyenler : Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Kültür Daire Başk. NKÜ Öğrencileri
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  10.05.2017 - 12.05.2017

Ulusal  Özgün  Diğer
257
”Geleneksel Bahar Şenlikleri ve Kitap Günleri, 2. Resim Çalıştayı, Bütünleşme”

Etkinlik Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Şenlik Alanı
Düzenleyenler : NKÜ Öğrencilerinden 20 kişi
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  10.05.2016 - 12.05.2016

Ulusal  Karma  Diğer
258
ASROPA INTERNATIONAL ART

Etkinlik Yeri: ASROPA GALERY
Düzenleyenler : CLEMENS
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  03.03.2021 - 12.04.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
259
Trakya'dan Anadolu'ya

Etkinlik Yeri: Trakya Üniversitesi Sanal Sergi
Düzenleyenler : Trakya Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  12.03.2021 - 12.04.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
260
Beyond Beat

Etkinlik Yeri: Beyond Baroque Literary Arts Center
Düzenleyenler : Skooter Front
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  08.03.2018 - 12.03.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
261
apoDEC

Etkinlik Yeri: apoDEC art gallery
Düzenleyenler : Prof.Dr. Mahmut ÖZTÜRK
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  08.12.2016 - 11.12.2016

Uluslararası  Özgün  SERGİ
262
CONVOCATORIA DES FRONTEIRAS EXPOSICION DE POESIA VISUAL


SERGİLER/Karma sergiler /  01.11.2017 - 11.11.2019

Uluslararası  Özgün  SERGİ
263
”Shumen Fine Art Exhibition”

Etkinlik Yeri: Varna Kent Müzesi
Düzenleyenler : Pinelo Galeri and Valeri
SERGİLER/Grup Sergiler /  05.11.2017 - 11.11.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
264
”KİŞİSEL ETKİNLİK ”Göç Temalı Yerleştirme” ( Migration , Installation)”

Etkinlik Yeri: Hotel Mğüggelsee
Düzenleyenler : Yerleştirme: Mustafa Cevat Atalay
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  09.11.2017 - 11.11.2017

Uluslararası  Özgün  SERGİ
265
”29 Ekim Açılış Sergisi”

Etkinlik Yeri: Galeri Mavist
Düzenleyenler : Galeri Mavist , Orhan Zafer,
SERGİLER/Karma sergiler /  29.10.2016 - 11.11.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
266
”Eşsiz Destan”

Etkinlik Yeri: İlkezgi Sanatevi
Düzenleyenler : Müzeyyen Karaçiftçi
SERGİLER/Karma sergiler /  29.08.2017 - 11.09.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
267
Anneler Günü Sergisi

Etkinlik Yeri: WEB
Düzenleyenler : Resim-İş Bölümü
SERGİLER/Karma sergiler /  10.05.2021 - 11.05.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
268
”III Exposicion Internacional Arte Postal En Aviles”

Etkinlik Yeri: Palacio De Valdercarzana
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  12.04.2018 - 11.05.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
269
“Kültürel Köprüler”

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Ü. Sabancı Kültür Merkezi
Düzenleyenler : D. Özbay
SERGİLER/Grup Sergiler /  01.04.2014 - 11.04.2014

Uluslararası  Karma  SERGİ
270
"Resim Heykel Yarışması Jürili sergileme"

Etkinlik Yeri: Sütçü İmam Üniversitesi
Düzenleyenler : Sütçü İmam Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  09.04.2011 - 11.04.2011

Ulusal  Karma  SERGİ
271
covid19mailart.com

Etkinlik Yeri: web
Düzenleyenler : Mail artist
SERGİLER/Karma sergiler /  01.11.2020 - 10.12.2020

Uluslararası  Karma  Diğer
272
”The Post”

Etkinlik Yeri: Eos Art Gallery
Düzenleyenler : Mellifera Nik Agortsast, Maira chorianpoulou
SERGİLER/Karma sergiler /  03.10.2018 - 10.10.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
273
WASSWE WATERMARKS ZEICHEN MAIL ART


Düzenleyenler : MULTI KULTURELLES CENTRUM TEMPLIN
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  20.07.2018 - 10.09.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
274
”Long Live the art”

Etkinlik Yeri: Droitwich Spa
Düzenleyenler : Tmera Jeleca
SERGİLER/Karma sergiler /  01.08.2017 - 10.08.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
275
”26. Kültür köprüsü”


Düzenleyenler : Culturel centre
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  01.07.2017 - 10.07.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
276
”KİŞİSEL SERGİ Yellow Symphony”

Etkinlik Yeri: Vonyavasghy Museum
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  01.07.2017 - 10.07.2017

Uluslararası  Özgün  SERGİ
277
”Deep Blue”

Etkinlik Yeri: Mavist Galeri
Düzenleyenler : Mavist Galeri
SERGİLER/Karma sergiler /  27.05.2017 - 10.06.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
278
Çanakkale Şehitlerine

Etkinlik Yeri: ahbvsanat.hacibayram.edu.tr
Düzenleyenler : Ankara Hacıbayram Veli
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  18.03.2021 - 10.05.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
279
Uluslararası Yeni Gün Nevruz Davetli Sanatçılar

Etkinlik Yeri: http://mtgsf.osmaniye.edu.tr
Düzenleyenler : Osmaniye Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  21.03.2021 - 10.04.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
280
Ustalar

Etkinlik Yeri: Mavist Galeri
Düzenleyenler : Prof Melihat Tüzün, Galeri Mavist
SERGİLER/Grup Sergiler /  19.01.2019 - 10.02.2019

Ulusal  Özgün  SERGİ
281
”KİŞİSEL SERGİ “Bugün Yeni Şeyler Söylemek Lazım””

Etkinlik Yeri: Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  25.01.2006 - 10.02.2007

Ulusal  Özgün  SERGİ
282
Balıkesir Buluşmaları 2019

Etkinlik Yeri: Balıkesir Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi
Düzenleyenler : Balıkesir Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  02.12.2019 - 09.12.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
283
Cosmic

Etkinlik Yeri: Varna city Museum
Düzenleyenler : pinelo
KURATÖRLÜK /  06.11.2020 - 09.11.2020

Uluslararası  Karma  SERGİ
284
”Hümanitas, Uluslararası Sergi”

Etkinlik Yeri: Mavist Sanat
KURATÖRLÜK /  29.10.2016 - 09.11.2016

Uluslararası  Özgün  SERGİ
285
IV. International Chateau Kalpak Art Festival

Etkinlik Yeri: Tekirdağ/Şarköy
Düzenleyenler : Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  31.07.2021 - 09.08.2021

Uluslararası  Özgün  SERGİ
286
”Espana Tenerife”


Düzenleyenler : Association Cultral
SERGİLER/Karma sergiler /  01.08.2018 - 09.08.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
287
XXVI INTERNATIONAL ART COLONY IN VONYARCVASHEGY WEST BALATON

Etkinlik Yeri: CULTURAL CENTRAL
Düzenleyenler : JULIANNA ILLES MAJOR
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  04.07.2017 - 09.07.2017

Uluslararası  Özgün  Diğer
288
”15 temmuz şehitlere saygı”

Etkinlik Yeri: Aksaray Üniversitesi
Düzenleyenler : Aksaray Üniversitesi
SERGİLER/Grup Sergiler /  29.05.2017 - 09.06.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
289
"16. Şefik Bursalı Resim Yarışma Sergisi"

Etkinlik Yeri: Milli Kütüphane Sergi Salonu
Düzenleyenler : T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi /  30.05.2016 - 09.06.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
290
Büyük Buluşma

Etkinlik Yeri: Samsun
Düzenleyenler : ÜAK Sanat Dalları ve Ondokuz Mayıs Üni
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  25.04.2019 - 09.05.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
291
”Fronteras”

Etkinlik Yeri: Convocatoria Arte Correo
Düzenleyenler : Convocatoria Arte Correo
SERGİLER/Karma sergiler /  07.05.2018 - 09.05.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
292
1010 ALMANYA TÜRKİYE

Etkinlik Yeri: TEKİRA AVM
Düzenleyenler : SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ
SERGİLER/Grup Sergiler /  02.05.2015 - 09.05.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
293
Loss Mail Art Exhibit


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  08.04.2019 - 09.04.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
294
12 cmx12 cm

Etkinlik Yeri: Galeri Diana
Düzenleyenler : Şükrü KARAKUŞ
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  06.02.2021 - 09.03.2021

Uluslararası  Özgün  SERGİ
295
Exposicion Internacional, Faros que Iluminan El Mundo


Düzenleyenler : Natalia Maidana
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  24.12.2019 - 08.12.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
296
”International Art Exhibition of visual art”

Etkinlik Yeri: Çanakkale Üni.
Düzenleyenler : Çanakkale Üni. GÖRSED
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  23.11.2018 - 08.12.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
297
”International Exlibriscompetition Ruse”

Etkinlik Yeri: Lyuben Regional Library İn Ruse
Düzenleyenler : Lyuben Regional Library İn Ruse
SERGİLER/Karma sergiler /  29.09.2017 - 08.10.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
298
"Yunus Emre Resim Yarışması Jürili Sergileme"

Etkinlik Yeri: Eskişehir
Düzenleyenler : Eskişehir Valiliği
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  04.05.2011 - 08.06.2011

Ulusal  Karma  SERGİ
299
”International Paper works ”50””

Etkinlik Yeri: Festa Gallery
Düzenleyenler : Pinelo Gallery and Doç.Dr. Mustafa Cevat Atalay
KURATÖRLÜK /  03.04.2018 - 08.04.2018

Uluslararası  Özgün  SERGİ
300
”International Paper Wors Exhition”50””

Etkinlik Yeri: Festa Gallery
Düzenleyenler : Pinelo galeri
SERGİLER/Grup Sergiler /  03.04.2018 - 08.04.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
301
KİŞİSEL SERGİ- KADIN MEKAN


SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  28.12.2016 - 08.01.2016

Ulusal  Özgün  SERGİ
302
Per una Birmania libera e democratica

Etkinlik Yeri: https://l.ead.me/bbktIw
Düzenleyenler : Ruggero Maggi
SERGİLER/Karma sergiler /  03.09.2021 - 07.09.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
303
CONVOCATORIA DE ARTE POSTAL TRANSPESSOAL SALVADOR BRASIL 4 A 7 DE SETEMBRO DE 2015

Etkinlik Yeri: ART GALLERY
Düzenleyenler : O ESCRIBA CELESTIAL
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  04.09.2015 - 07.09.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
304
”Bosco Stregato Enchanted Woods Exlibris 2016”

Etkinlik Yeri: Maggio Dei Libri
Düzenleyenler : Tommaso Lo Russo, Lina Lo Russo, Niceletta Barroero
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  30.07.2016 - 07.08.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
305
Footsteps or Homer Group Exhibition

Etkinlik Yeri: Fine Art gallery
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  04.07.2019 - 07.07.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
306
“1. Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Resim Çalıştayı”

Etkinlik Yeri: Karadeniz Ereğli
Düzenleyenler : Karadeniz Ereğli Belediyesi
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  03.06.2013 - 07.06.2013

Uluslararası  Karma  Diğer
307
"1 st. International Mail Biennial- themed tradition, Juri"

Etkinlik Yeri: Namık Kemal Universty
Düzenleyenler : Namık Kemal Universty, Fine arts Design and Architecture faculty, Assoc. Prof. Mustafa Cevat Atalay (Ph.D.) GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda /  23.03.2016 - 07.04.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
308
”Cumhuriyet Sevdası”

Etkinlik Yeri: İlkezgi Sanatevi
Düzenleyenler : Müzeyyen KARAÇİFTÇİ
SERGİLER/Karma sergiler /  28.10.2017 - 06.11.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
309
”Kızıl Hazan”

Etkinlik Yeri: Mavist
Düzenleyenler : Mavist
SERGİLER/Karma sergiler /  23.09.2017 - 06.10.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
310
"Mailart Las Meninas"

Etkinlik Yeri: Libre
Düzenleyenler : Las Meninas de Canido
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  02.09.2016 - 06.09.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
311
"XXV. International Art Colony Vonyarcvashegy, Invited attendance"

Etkinlik Yeri: Library and Culrurel center
Düzenleyenler : Municipality, Julianna İlles Major, Yrd.Doç. İbrahim Çoban
SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /  29.07.2016 - 06.08.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
312
MailArt-Ausstellung

Etkinlik Yeri: Stadtbücherei Geislingen City Library
Düzenleyenler : Peter Schubert
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.04.2021 - 06.04.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
313
”Made By Artist 2016 Contemporary Exhibition”

Etkinlik Yeri: Galery Blog 33
Düzenleyenler : Cem Aggelos Ustuner, Prof. Melihat Tüzün
SERGİLER/Karma sergiler /  03.03.2016 - 06.03.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
314
BLACK AND WHITE


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  06.02.2018 - 06.02.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
315
"Yazıtlar-1"

Etkinlik Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Fuaye Alanı
Düzenleyenler : Namık Kemal Üniversitesi
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  27.12.2013 - 06.01.2014

Ulusal  Özgün  SERGİ
316
"24 Kasım Öğretmenler Günü"

Etkinlik Yeri: Erzincan Üniversitesi
Düzenleyenler : Görsed, Erzincan Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  24.11.2013 - 05.12.2014

Ulusal  Karma  SERGİ
317
Kapıları Açmak

Etkinlik Yeri: Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi, Kongre merkezi
Düzenleyenler : Balıkesir Ü. GSF
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  05.10.2021 - 05.11.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
318
”İnternational Magyar Ünnepnapja A Fotografia”

Etkinlik Yeri: Culturel central
Düzenleyenler : Julianna İlles Major
SERGİLER/Karma sergiler /  29.08.2017 - 05.10.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
319
MAIL ART AND APPLICATIONS

Etkinlik Yeri: CULTURAL CENTER
Düzenleyenler : Doç.Dr. Mustafa Cevat ATALAY
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  05.08.2016 - 05.08.2016

Uluslararası  Özgün  Diğer
320
"Mas Alla De Las Formas Exhibiton, group exhibition"

Etkinlik Yeri: Ahmotikh Ninamkoohkh Xioy, Art Gallery
Düzenleyenler : Pinelo Gallery, Curator Yavuz Fırıldak
SERGİLER/Karma sergiler /  02.07.2016 - 05.07.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
321
Revista- fanzine Procedimentum, 6. Convocatoria Electronica de Arte Postal

Etkinlik Yeri: Procedimentum de Montilla (Córdoba), España.
Düzenleyenler : Pedro Pablo
SERGİLER/Karma sergiler /  02.05.2021 - 05.05.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
322
”ÜAK BÜYÜK BULUŞMA”

Etkinlik Yeri: Kayseri
Düzenleyenler : ÜAK
SERGİLER/Karma sergiler /  04.05.2018 - 05.05.2018

Ulusal  Karma  SERGİ
323
"1. Contempory Arts Exhibition"

Etkinlik Yeri: Niğde Ünivesitesi Kültür ve Sanat Evi,
Düzenleyenler : Niğde Üniversitesi Himayesinde
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  20.04.2015 - 05.05.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
324
Mail Art Project Agaınst War


Düzenleyenler : by Reiner Langer
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  08.08.2019 - 04.11.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
325
ACADEMICA KARMA SERGİ


SERGİLER/Grup Sergiler /  25.10.2017 - 04.11.2017

Uluslararası  Özgün  SERGİ
326
memorial mbdj12 25x25 cm

Etkinlik Yeri: Serbia watercolor
Düzenleyenler : art comites
SERGİLER/Karma sergiler /  01.08.2021 - 04.08.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
327
”27.”Vonyarcvashegy” Nemzetközy Muvesztelep”

Etkinlik Yeri: Muvelodesi Haz ‘es Könyvtar
Düzenleyenler : Julianna Illes Major
WORKSHOP /Workshop /  27.07.2018 - 04.08.2018

Uluslararası  Özgün  SERGİ
328
XXII. INTERNATIONAL ART COLONY VONYARCVASHEGY


WORKSHOP /Workshop /  27.07.2014 - 04.08.2014

Uluslararası  Özgün  Diğer
329
”Intenaional Mail Art Proje, Beat art”

Etkinlik Yeri: Kunstag Fakultetet
Düzenleyenler : Kunstag Fakultetet
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  28.05.2016 - 04.06.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
330
”Mail Art ”

Etkinlik Yeri: NKÜ Mimarlık Bölümü
Düzenleyenler : NKÜ Mimarlık Bölümü Öğrencileri
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  04.05.2017 - 04.05.2017

Ulusal  Özgün  Diğer
331
"Bodrum Halikarnas"

Etkinlik Yeri: Bodrum Halikarnas Sanat Galerisi
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  20.04.2007 - 04.05.2007

Ulusal  Karma  SERGİ
332
Nobel Peace

Etkinlik Yeri: One Ten Park Studio
Düzenleyenler : Susan Gold/Professor Emerita
SERGİLER/Karma sergiler /  01.04.2021 - 04.04.2021

Uluslararası  Özgün  SERGİ
333
MareArte 2021

Etkinlik Yeri: web
Düzenleyenler : Maya Lopez Muro
SERGİLER/Karma sergiler /  03.03.2021 - 04.03.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
334
Effect Of Art On Health

Etkinlik Yeri: Bursa Uludağ Üniversitesi, Prof.dr. M.Mete Cengiz Cultural Center Foyer area
Düzenleyenler : GÖRSED- Uludağ Ü.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  24.10.2021 - 03.11.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
335
"Camel, Mail art group exhibition"

Etkinlik Yeri: Exhibition Hall Centro Cultural Lianao Del Camello
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.10.2015 - 03.10.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
336
1 INTERNATIONAL EXHIBITION

Etkinlik Yeri: sanal sergi
Düzenleyenler : Orhan Zafer
SERGİLER/Karma sergiler /  30.08.2020 - 03.09.2020

Uluslararası  Özgün  SERGİ
337
Türk Ressamlar Sergisi

Etkinlik Yeri: Mestanlı Kültür
Düzenleyenler : Mahmudova, A.
SERGİLER/Karma sergiler /  18.06.2021 - 03.07.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
338
SANAL YANSIMALAR-

Etkinlik Yeri: WEB
Düzenleyenler : YALOVA U. GSF
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  01.07.2020 - 03.07.2020

Uluslararası  Özgün  SERGİ
339
Sanat Sınırda

Etkinlik Yeri: WEB
Düzenleyenler : Gaziantep Ü., Giresun Ü.
SERGİLER/Karma sergiler /  03.06.2021 - 03.06.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
340
Leonardo da Vinci 500 anni dalla morte


SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  02.05.2019 - 03.05.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
341
NEVRUZ SERGİSİ

Etkinlik Yeri: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ.
Düzenleyenler : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  21.03.2021 - 03.04.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
342
HAYATIN RENGİ KADIN

Etkinlik Yeri: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Düzenleyenler : SAYRED-TRAKYA ÜNİ.
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  08.03.2021 - 03.04.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
343
Yesterday, Today, Tomorrow International Group Exhibition Exhibition Commitee

Etkinlik Yeri: City Museum
Düzenleyenler : Pinelo art
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.04.2021 - 03.04.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
344
”Mail art show”


Düzenleyenler : Eric Farnsworth
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  29.03.2019 - 03.04.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
345
Korea + Turkey Diplomacy

Etkinlik Yeri: International Art Exhibition İn Korea
Düzenleyenler : Prof. Sou, B.C.
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.03.2021 - 03.03.2021

Uluslararası  Özgün  SERGİ
346
Homenaje a Jonas Mekas Cartas a Jonas

Etkinlik Yeri: Liliput Galeria
Düzenleyenler : Galeria Liliput
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.03.2021 - 03.03.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
347
Flying Paper/ Japan


Düzenleyenler : Pinelo Galeri-Festa Galeri
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.03.2019 - 03.03.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
348
A4 A SMALL GRAPHICS SALON 7th EDITION 2021

Etkinlik Yeri: online
Düzenleyenler : Dr. Mirela Ştefanescu
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.01.2021 - 03.01.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
349
Mail Art 20 Twenty Of Pandemic and Other Demons

Etkinlik Yeri: Alianza Culural Para Las Artes de
Düzenleyenler : Nuestra Proposta
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.08.2021 - 02.08.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
350
Arte Internacional

Etkinlik Yeri: Quequen
Düzenleyenler : Natalia Maidana
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.07.2021 - 02.07.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
351
Bartın müze çalıştayı

Etkinlik Yeri: Bartın
Düzenleyenler : Bartın Belediyesi
WORKSHOP /Workshop /  25.06.2019 - 02.07.2019

Ulusal  Karma  Diğer
352
ENGELLİLER YARARINA RESİM SERGİSİ

Etkinlik Yeri: KADIKÖY BELEDİYESİ
SERGİLER/Karma sergiler /  30.06.2010 - 02.07.2010

Ulusal  Özgün  SERGİ
353
Convocatoria de Arte Correo Red Recuperar

Etkinlik Yeri: web
Düzenleyenler : Yader, Ceca
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.06.2021 - 02.06.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
354
Arte Correo Internecional, Faros que Iluminan El Mundo 2021

Etkinlik Yeri: Argentina
Düzenleyenler : Arte Correo
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.06.2021 - 02.06.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
355
Mailarta's Portrait Palace

Etkinlik Yeri: web
Düzenleyenler : Mailarta's Portrait Palace
SERGİLER/Karma sergiler /  01.05.2021 - 02.05.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
356
19 MAYIS’xxIN 101. YILINDA SANATLA BULUŞMA


SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  19.05.2019 - 02.05.2019

Uluslararası  Özgün  SERGİ
357
Burning Of Books

Etkinlik Yeri: City Library
Düzenleyenler : Peter Schubert
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.04.2021 - 02.04.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
358
"Mail Art Projet, Windows to world"

Etkinlik Yeri: Alexsandır art Museum
Düzenleyenler : Eduard Egorov, Alexsandır art Museum
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  17.01.2016 - 02.04.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
359
”Marginali Attivi /70 Ryosuke Cohen”

Etkinlik Yeri: Virtual Art Gallery
Düzenleyenler : Alessandra Borsetti Venier
SERGİLER/Karma sergiler /  25.07.2018 - 01.12.2018

Uluslararası  Karma  SERGİ
360
”Görsel Sanatlar Eğitimcileri Uluslararası Karma Sergi”


Düzenleyenler : GÖRSED, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  24.11.2017 - 01.12.2017

Uluslararası  Karma  SERGİ
361
"Paper Works Exposition"

Etkinlik Yeri: Ramada Hotel Art Gallery, Kissimmee
Düzenleyenler : Cem Üstüner, Cürator: Yavuz Fırıldak
SERGİLER/Karma sergiler /  23.09.2016 - 01.10.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
362
"Small works Bienal, Jury elected exhibition"

Etkinlik Yeri: Cultural directorate
Düzenleyenler : Kültür Müdürlüğü
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  30.07.2015 - 01.08.2015

Uluslararası  Karma  SERGİ
363
Po-Mo Mail Art

Etkinlik Yeri: Selçuk Üniversitesi
Düzenleyenler : GSF
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  11.06.2019 - 01.07.2019

Uluslararası  Karma  SERGİ
364
Fluxus Kai Sta Moytra Soy

Etkinlik Yeri: WEB
Düzenleyenler : 1. International Meeting of Greek Fluxus
SERGİLER/Grup Sergiler /  01.01.2020 - 01.01.2021

Uluslararası  Karma  Diğer
365
”III BIG´16 Guarrulhos International Biennial of Small Format Artworks”

Etkinlik Yeri: Multicaply
Düzenleyenler : BIG art comite
SERGİLER/Karma sergiler /  08.12.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ
366
MİLLİ MÜCADELENİN 101 YILI ANISINA AKADEMİSYEN SANATÇIALR SANAL SERGİSİ

Etkinlik Yeri: www.gaziresimissanalsergi.gazi.edu.tr
Düzenleyenler : RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  19.05.2020

Ulusal  Özgün  SERGİ
367
KİŞİSEL SERGİ, ONLİNE SERGİ BY PİNELO ART GALLERY

Etkinlik Yeri: ONLİNE-https://www.youtube.com/watch?v=V5EmsHLCBxQ
Düzenleyenler : Doç.Dr. Mustafa Cevat ATALAY
SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/  01.04.2020

Uluslararası  Özgün  SERGİ
368
MEHMET AKİF VE İSTİKLAL

Etkinlik Yeri: HACIBAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Düzenleyenler : HACIBAYRAM VELİ ÜNİ
SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /  06.05.2021

Ulusal  Karma  Diğer
369
Gaziantep'in Kurtuluş Kahramanlarına Resimli Mektuplar Jurili Sergisi

Etkinlik Yeri: GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Tasarım Atölyesi
Düzenleyenler : GAÜN Çalışanları ile
WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /  30.10.2021

Ulusal  Özgün  Diğer
370
Flight an international mail art project

Etkinlik Yeri: web
Düzenleyenler : John Gayer
SERGİLER/Karma sergiler /  01.07.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
371
VI EXPOSICION INTERNACIONAL ARTE POSTAL EN AVILES-EL AIRE

Etkinlik Yeri: PALECIONA DE VALDECARZANA
Düzenleyenler : Aire
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  17.09.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ
372
Nurbiye Uz Heykel Sergisi

Etkinlik Yeri: www.eskisehirsanatdernegi.org
Düzenleyenler : Eskişehir Sanat Derneği
SERGİLER/Karma sergiler /  25.12.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
373
Nurbiye Uz Heykel Sergisi

Etkinlik Yeri: www.eskisehirsanatdernegi.org
Düzenleyenler : Eskişehir sanat derneği
SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /  25.12.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
374
ANADOLU UYGARLIKLARINDAN İZLER

Etkinlik Yeri: AKM
Düzenleyenler : T.C. Kültür Bakanlığı
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  01.12.2021

Ulusal  Karma  SERGİ
375
Remember in the Future

Etkinlik Yeri: WEB
Düzenleyenler : Kunstraum Reuter
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  01.10.2021

Uluslararası  Karma  SERGİ