Prof.Dr. İBRAHİM GİRİTLİOĞLU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

   giritlioglu@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Turizm  Gastronomi  Turizm İşletmeciliği  Turizm Pazarlaması

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

12 Adet
1
100.Yılında Cumhuriyet Dönemi Gaziantep

Yayın Yeri: Gazi Kültür Yayınevi
ISBN: 9786257518406, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
ŞEHİR TURİZMİ KAPSAMINDA ADIYAMAN

Yayın Yeri: PARADİGMA AKADEMİ YAYINEVİ
ISBN: 978-625-6579-70-5, TÜRKİYE, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
The Rise of Positive Luxury Transformative Research Agenda for Well-being, Social Impact, and Sustainable Growth

Yayın Yeri: Routledge Taylor & Francis Group Publishing
ISBN: 978-0-367-75727-4, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
KRUVAZİYER TURİZMDE DENEYİMSEL PAZARLAMA: MÜŞTERİ SADAKATİ VE TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİNE ETKİLERİ

Yayın Yeri: İKSAD Publishing
ISBN: 978-625-8246-51-3, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Mutfak, Yerel yiyecekler ve Gaziantep Mutfağında Kullanımı

Yayın Yeri: İKSAD Yayınevi
ISBN: 978-625-8061-16-1, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Gastronomi Turizminde Güncel Yaklaşımlar

Yayın Yeri: Detay Yayıncılık
ISBN: 9786052542651, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Gaziantep’teki Suriyeliler: Uyum Beklentiler ve Zorluklar (Özet Rapor)

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Yayınevi
ISBN: 978-975-7375-76-0, TÜRKİYE, Gaziantep, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Yiyecek ve İçecek Yönetimi

Yayın Yeri: Detay Yayıncılık
ISBN: 978-605-254-011-4, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Genel Turizm

Yayın Yeri: Grafiker Yayınları
TÜRKİYE, 2015

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
10
Frontiers of Business Management and Economics An Interdisciplinary Collection of Managerial Research Findings and Breakthroughs

Yayın Yeri: Universal Publishers,Florida, USA
ISBN: 1-61233-265-9, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Florida, 2013

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
11
Geçmişten Günümüze Sakarya Turizmine Akademik Bir Bakış

Yayın Yeri: Sakarya Üniversitesi
ISBN: 978-605-4031-76-4, TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Turistik Ürün Çeşitlendirmesi

Yayın Yeri: Nobel Yayın
ISBN: 978-605-395-078-3, TÜRKİYE, 2008

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

51 Adet
1
The Effects of Demographics and Nutritional Knowledge on Hotel Employees’ External and Emotional Eating

OKUMUŞ BENDEGÜL, Chaulagain Suja, GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: Journal of Culinary Science & Technology
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
2
DESTİNASYONLARDA REKABET: AKDENİZ ÇANAĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM, ERKOCAOĞLAN TOMRİS
Yayın Yeri: Çukurova Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Copernicus
3
Bibliometric Analysis of the Master Theses From 2015 to 2020 Written on the Sustainable Tourism

SUNA BELMA, YILMAZ EYLEM, GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: Management AND EDUCATION
Türkçe, Basılı, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
4
The Effects of Demographics and Nutritional Knowledge on Hotel Employees' External and Emotional Eating

OKUMUŞ BENDEGÜL, CHAULAGAIN SUJA, GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: Journal of Culinary Science & Technology
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
5
Tackling food waste in all-inclusive resort hotels

OKUMUS BENDEGÜL,TAHERİ BABAK,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,GAMMON MARTİN
Yayın Yeri: International Journal of Hospitality Management
İngilizce, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
6
Gaziantep’te Bulunan Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Foursquare Yorumlarının Değerlendirilmesi

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,TAN AHMET,SÜRME METİN,AKMAZ ABDULLAH
Yayın Yeri: Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Self-Reported Food Hygiene Knowledge and Practices of Employees Working At Local Maras ice Cream Manufactures in Kahramanmaras, Turkey

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,KIZILCIK ONUR
Yayın Yeri: Management and Education
İngilizce, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
8
Examining the impacts of job stress and job satisfaction on hotel employees’ eating behavior

OKUMUS BENDEGÜL,SECLUİKA SUJA,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: Journal of Hospitality Marketing Management
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
9
A Research on Customer Satisfaction in TravelAgencies

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,BAĞDADİ ALİ,GİRİTLİOĞLU ELİF
Yayın Yeri: UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITREFILOZOFICKÁ FAKULTAKATEDRA MANAŽMENTU KULTÚRY A TURIZMU
İngilizce, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
10
A Research on The Development of Perceived Service Quality Scale For Coffeeshops (Coffeeperf)

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,GÜNDOĞAN HARUN REŞİT
Yayın Yeri: Management and Education
İngilizce, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco
11
Gaziantep Şehirindeki Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma

OLCAY ATINÇ,GİRİTLİOĞLU ELİF,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Kültür Turizminin Korunması ve Geliştirilmesinde Yerel Halkın Algısının Belirlenmesi:Nemrut Dağı Milli Parkı Bölgesinde’ki Yerel Halk Üzerine Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,Sönmez Ebru Toprak
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
13
Sakin Şehir Prensiplerinin Halfeti’nin Yerel Mutfak Üzerindeki Etkisinde Yerel Halkın Tutumu Üzerine Bir Araştırma

OLCAY ATINÇ,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,ÖZEKİCİ YAKUP KEMAL
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
14
Belek, Side Ve Alanya Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinin Müşterilerine Sunduğu Rekreasyon Etkinliklerinin İçerik Analizine Yönelik Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,OLCAY ATINÇ,Gündoğan Harun Reşit,Alkan Bilal Nadir
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
15
GASTRONOMİ ALANINDA UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞINA GİRMİŞ KENTLERİN RESTORAN WEB SAYFALARINA YÖNELİK BİR İNCELEME

SUNA BELMA,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: Çukurova Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD Akademik Dizin
16
Gaziantep Mutfağına Yerli Turistlerin Bakış Açılarına Yönelik Bir Uygulama

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,KARAMAN MESUT
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
KAFE ve PASTANE İŞLETMELERİNİ ZİYARET EDEN MÜŞTERİLERİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,GÜNDOĞAN HARUN REŞİT
Yayın Yeri: Çukurova Araştırmaları
Türkçe, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Tükiye’nin Tanıtımında Posta Pullarının Fonksiyonel Önemi ve Türkiye’deki Posta Pullarına Yönelik Bir İçerik Analizi

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,KARAKAN HALİL İBRAHİM,Alkan Bilal Nadir,Gündoğan Harun Reşit
Yayın Yeri: Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, DRJI
19
Geleneksel Gaziantep Mutfağının Kuşaklararası Bilinilirliğine Yönelik Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,ARMUTÇU BARIŞ,DÜZGÜN MEHMET
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi
Türkçe, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCHO, Indeks Copernicus
20
İstanbul Esenler Otogarında Faaliyet Gösteren Otobüs İşletmelerinin Web Site İçeriklerinin Analizine Yönelik Bir Çalışma

KARAKAN HALİL İBRAHİM, TÜRKMEN SERKAN, GİRİTLİOĞLU İBRAHİM, KILIÇ MURAT
Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco, Cite Factor, Sobiad, Acarindex, SIS, Miar, Türk Eğitim İndeksi,
21
Gaziantep Şehrinde Kongre Turizminin Mevcut Durumuve Geliştirilmesine Yönelik Bir Saha Araştırması

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,ARMUTÇU BARIŞ
Yayın Yeri: Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  YOK
22
Turizmde Destinasyon Marka İmajı ve Destinasyon Aidiyeti Gaziantep İli Üzerine Bir Alan Araştırması

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,ÖKSÜZ EMİNE NURDAN
Yayın Yeri: Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCHO, Index Copernicus
23
Otel İşletmelerinin Yiyecek İçecel Ünitelerinde İşgörenlerin İş Tatmin Düzeyi ve İşgören Devir Hızı Algısı Gaziantep İlinde Şehir Turizmine Hizmet Sunan Otel İşletmeleri üzerine Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,ÖZLÜ BÜNYAMİN
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCHO, Index Copernicus
24
Turizme Hizmet Sunan Pastane İşletmelerinde Çalışan Dondurma Üretim Personelinin Hijyen Ve Gıda Güvenliğine İlişkin Bilgi Ve Uygulama Düzeyi Üzerine Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,KIZILCIK ONUR
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCHO, Index Copernicus
25
Agrotourism as a tool for rural development in Turkey

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM, AVCIKURT CEVDET, ÖGE MUSTAFA
Yayın Yeri: Academic Journal of Management & Education
İngilizce, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
26
Bir Turizm Çeşitliliği Olarak Festival Etkinliklerinin Sınıflandırılması Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,OLCAY ATINÇ,ÖZEKİCİ YAKUP KEMAL
Yayın Yeri: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Copernicus, Ebsco
27
Kırsal Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,OLCAY ATINÇ,MELİK ONUR GÜZEL
Yayın Yeri: Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Tübitak Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı
28
Havayolları İç Hatlarda Algılanan hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti ve Tekrar Satın Alma Davranışına Etkisi

KORKMAZ HALİL,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,AVCIKURT CEVDET
Yayın Yeri: Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Tübitak Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı
29
Turizm ve Bölgesel Kalkınma İlişkisi TRC1 Bölgesi Üzerine Bir İnceleme

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,İPAR MEHMET SEDAT,BÜNYAMİN ÖZLÜ
Yayın Yeri: Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Birimler Dergisi (UHBAB)
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco, Routledge, Ulrichs Web
30
Yerel Halkın Bakış Açısına Göre Gaziantep Turizmi ve Sürdürülebilirlik

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,ELMAS BULUT
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi (International Journal of Social and Economic Sciences)
İngilizce, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scopus, Ebsco, Index Copernicus
31
Otel İşletmelerinde Yeşil Yıldız Uygulamaları Gaziantep ve Hatay Bölgesinde Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,MELİK ONUR GÜZEL
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research)
Türkçe, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco, Doaj, Copernicus, Proquest, Ulrichsweb
32
Türkiye de Yerel Turizm Ofislerinin Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
33
Measuring Food and Beverage Service Quality in Spa Hotels A Case Study in Balıkesir Turkey

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,ELERİ JONES,AVCIKURT CEVDET
Yayın Yeri: International Journal of Contemporary Hospitality Management
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
34
Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin İletişim Yeterlilik Düzeyi Gaziantep Bölgesinde BirAraştırma

OLCAY ATINÇ,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,ÇIKMAZ ESRA
Yayın Yeri: İşletme Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebscho, Index Copernicus, DOAJ
35
Gaziantep Bölgesinde Şehir Turizmine Hizmet Veren Otellerde Müşteri Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma

OLCAY ATINÇ,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: Electronic Journal of Social Sciences (esosder)
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebscho, Index Copernicus, DOAJ, Citefactor
36
Önlisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Otel Yiyecek İçecek Bölümüne Yönelik Tutumları

Giritlioğlu İbrahim, Olcay Atınç
Yayın Yeri: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebscho, Index Copernicus, MLA, Ulakbim
37
Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Turistik tüketici Kapsamında Gece Kulüplerinden Beklentilerinin Kano Modeli ne Göre Sınıflandırılması

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,KORKMAZ HALİL
Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Econlit, Index Copernicus, Ebscho
38
ENAT European Network for Accessible Tourism Avrupa Erişilebilir Turizm Ağı il Türkiye nin Erişilebilir Turizme Yönelik Otel İşletmelerini Kapsayan Düzenlemeleri ve Bu Düzenlemelerin Karşılaştırılması

OLCAY ATINÇ,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,Parlak Özlem
Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Tübitak
39
A Content Analysis on the Subjects of Hospitality PhD Dissertations in Turkey

Giritlioğlu İbrahim
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
İngilizce, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebscho, Index Copernicus, Ulakbim
40
What Customers Expect From Night Clubs Service Quality A Case Study in Turkey

Giritlioğlu İbrahim, Türkmen Serkan
Yayın Yeri: Academic Journal of Management & Education
BULGARİSTAN, İngilizce, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebscho
41
Osmanlı İmparatorluğu nun Balkanlarda Bıraktığı Tarihi Yapılar ve Kültürel Zenginliğin Bölge Turizmine Etkileri

AVCIKURT CEVDET,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebscho, Proquest, Ulrischweb, Index Copernicus, DOAJ
42
Yiyecek İçecek Bölümlerinde İşgörenlerin ve Müşterilerin Hizmet Kalitesi Beklenti ve Algıları

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebscho, Index Copernicus
43
Turizm Destinasyonlarında Gece Kulüplerini Ziyaret Eden Turistlerin Tüketim Alışkanlıkları Yerli Genç Turistler Üzerine Bir Araştırma

Giritlioğlu İbrahim, Olcay Atınç, Türkmen Serkan
Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ, Ulrichsweb, JournalTOCs, Ulakbim
44
An evaluation of thermal hotel websites and the use non use of theInternet as a marketing tool by thermal hotels in Turkey

AVCIKURT CEVDET,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,ŞAHİN SEDA
Yayın Yeri: African Journal of Business Management
İngilizce, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
45
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilere Yönelik okul Web Site Özelliklerinin Kano Modeline göre Sınıflandırılması Üzerine Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,AVCIKURT CEVDET
Yayın Yeri: Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
46
The knowledge and practice of food safety and hygiene of cookery students in Turkey

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,BATMAN ORHAN,TETİK NURAY
Yayın Yeri: Food Control
İngilizce, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
47
Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması Örnek Şehirler ve Türkiye deki Şehirler Üzerine Öneriler Derlemeden Oluşmuş Bir Uygulama

AVCIKURT CEVDET,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
48
Otel Mutfaklarında Çalışan Personelin Sektörde Kariyer Düşüncelerinin Ortaya Konulmasına Yönelik Bir Araştırma

Giritlioğlu İbrahim
Yayın Yeri: Sosyal Gelişim Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
49
Production of Traditional Turkish Mesir Paste

Giritlioğlu İbrahim, Avcıkurt Cevdet, Savaş Elif
Yayın Yeri: Journal of Food, Agriculture & Environment
İngilizce, Basılı, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
50
The Effect of Cost Control Efforts on Food production Losses in Hotel Kitchen Departments A Study on Kitchen Chefs in Turkey

Giritlioğlu İbrahim, Tetik Nuray, Batman Orhan
Yayın Yeri: Prof. Dr. Assen Zlatarov University Management and Education Academic Journal
İngilizce, Basılı, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
51
Türkiye nin Tanıtımında Posta Pulları

Girgin Göksel Kemal, Giritlioğlu İbrahim
Yayın Yeri: Standart Ekonomik ve Teknik Dergi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

55 Adet
1
Destinasyonlarda Rekabet: Akdeniz Çanağı Üzerine Bir İnceleme

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM, ERKOCAOĞLAN TOMRİS
Yayın Yeri: 5.Uluslararası Balkan Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Edirne, Türkçe, 13.11.2021

Uluslararası  Özet bildiri
2
COVID 19 Pandemisinin Yiyecek İçecek İşletmelerine Etkisi: Şanlıurfa İli Örneği

BAHTİYAR SARI DİLARA, YILDIZAY MEHMET ALİ, GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: 14. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 29.10.2021

Uluslararası  Özet bildiri
3
Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının İş ve Meslek Hastalıklarının Belirlenmesi: Gaziantep'te 4 ve 5 Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM, İPAR MEHMET SEDAT, DELİKANLI HAKKI HİKMET
Yayın Yeri: 20.Ulusal 4.Uluslararası Turizm Kongresi
TÜRKİYE, Eskişehir, Türkçe, 16.10.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
4
Gaziantep Şehrini Ziyaret Eden Turistlerin Yöresel Mutfak Değerlerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

İPAR MEHMET SEDAT,AKYILMAZ BURHAN,ŞENOL TUTKU,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: IV.Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi
İngilizce, 19.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Kahramanmaraş İlinde Yaşayan Yerel Halkın Kentlilik Bilinci ve Kentsel Aidiyet Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM, İPAR MEHMET SEDAT, MUSTAFA ÜMMET GÜVEN
Yayın Yeri: 8.International Vocational Schools Symposium UMYOS-19
TÜRKİYE, Sinop, Türkçe, 11.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Otel İşletmelerinde Örgütsel Sosyalizasyon Ğzerine Kavramsal Bir İnceleme

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,turhan Ummahan
Yayın Yeri: I.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
Türkçe, 13.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Örgütsel Sosyalizasyonun Duygusal Emek ve Örgütsel Bağlılık Üzerinde Etkisi: Muğlada Bulunan Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,Turhan Ummahan
Yayın Yeri: I.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Türkçe, 13.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Otel işletmelerinde Nepotizm, Örgütsel Adalet ve Yaşam Tatmini İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM, ALKAN BİLAL NADİR
Yayın Yeri: III.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Otel İşletmelerinde Nepotizm Üzerine Kavramsal Bir İnceleme

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM, ALKAN BİLAL NADİR
Yayın Yeri: III.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Turizmde Müzeler ve Ören Yerlerinin Önemi: Türkiye'deki Müzeler ve Ören Yerlerinin illere Göre Dağılımı

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM, ALKAN BİLAL NADİR, KARAÖMER GÜLER BÜŞRA, GÜNDOĞAN HARUN REŞİT
Yayın Yeri: VII.Ulusall III.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu
TÜRKİYE, Hatay, Türkçe, 20.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Gaziantep Destinasyonuna Yönelik Şikâyetlerin Sınıflandırılması Üzerine Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,İPAR MEHMET SEDAT,KIZILCIK ONUR
Yayın Yeri: The First International Congress on Future of Tourism: Innovation,Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2017)
İngilizce, 28.12.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Zeugma Mozaik Müzesini Ziyaret Eden Yerli Ziyaretçilerin Hizmet Kalitesi Algılamalarının Belirlenmesi

GÜNDOĞAN HARUN REŞİT,ALKAN BİLAL NADİR,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,SAÇLI ÇAĞRI
Yayın Yeri: 18. Ulusal Turizm Kongresi ”Kültür Turizmi”
TÜRKİYE, Mardin, Türkçe, 18.10.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
13
Gastronomi Alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Girmiş Kentlerin Restoran WEB Sayfalarına Yönelik Bir İnceleme

SUNA BELMA,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: 18. Ulusal Turizm Kongresi
TÜRKİYE, MARDİN, Türkçe, 18.10.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
14
Kültür Turizm Destinasyonu Olarak Konya’ya Gelen Uluslararası Turistlerin Kültür Turisti Tipolojileri Açısından İncelenmesi

SAÇLI ÇAĞRI,AVCIKURT CEVDET,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
TÜRKİYE, MARMARİS, Türkçe, 04.10.2017

Ulusal  Özet bildiri
15
A Research on the Development of Perceived Service Quality Scale for Coffeeshops (CoffeePerf)

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,GÜNDOĞAN HARUN REŞİT
Yayın Yeri: Global Conference on Serv ices Management (GLOSERV)
İngilizce, 03.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
16
Food Waste in All-inclusive Resort Hotels in Turkey

OKUMUS BENDEGÜL,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: Global Conference on Services Management (GLOSERV)
İngilizce, 03.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
17
Gaziantep İlini Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Özelliklerine Yönelik Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,İPAR MEHMET SEDAT,ÖKSÜZ EMİNE NURDAN
Yayın Yeri: FUTOURISM 2017
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 28.09.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
Kruvazier Turizmde Deneyimsel Pazarlama Müşteri Sadakati ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetini Oluşturan Boyutların Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM, OSKAN MERVE
Yayın Yeri: The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability
TÜRKİYE, Mersin, Türkçe, 27.09.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
Job Satisfaction, Job Stress and Healthy Eating Behavior of Hotel Employees

Okumus Bendegül,Suja Chaulagain,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: Graduate Student Research Conference in Business and Economics
İngilizce, 25.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
Türkiye’deki Müzelerin İçerik Analizi Üzerine Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,SUNA BELMA
Yayın Yeri: International Congress on Cultural Heritage and Tourism
TÜRKİYE, Konya, Türkçe, 19.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
21
VI.Ulusal II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumunda Kabul Edilen Bildirilerin İçerik Analizi Üzerine Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: VI.Ulusal II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 14.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
Gaziantep’te Bulunan Yiyecek-İçecek İşletmelerinin İmajının Değerlendirilmesi: Foursquare Örneği

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,TAN AHMET,SÜRME METİN,AKMAZ ABDULLAH
Yayın Yeri: VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 14.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
23
GAZİANTEP TE BULUNAN YİYECEK- İÇECEK İŞLETMELERİNİN İMAJININ DEĞERLENDİRİLMESİ: FOURSQUARE ÖRNEĞİ

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,TAN AHMET,SÜRME Metin,AKMAZ ABDULLAH
Yayın Yeri: VI. ULUSAL II. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZİM SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 14.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
24
Gastronomi Turizmi Açısından Gaziantep’in Sokak Lezzetleri Üzerine Bir İnceleme

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,İPAR MEHMET SEDAT,DEMİR HÜMEYRA
Yayın Yeri: 6.Ulusal 2.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 14.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
25
Gastronomi Şehri Gaziantep’in İmaj Algısının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,İPAR MEHMET SEDAT,MERVE OSKAN
Yayın Yeri: 6.Ulusal 2.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 14.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
26
Türkiye’de Helâl Konsept Uygulayan Otel İşletmelerinin Yenilikçilik Kapasitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,İPAR MEHMET SEDAT,YILDIRIM EYYÜP
Yayın Yeri: 1.Uluslararası Helal Turizm Kongresi
TÜRKİYE, Alanya, Türkçe, 07.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
27
Otel İşletmelerinde Yiyecek İçecek Departmanı

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,KARAKAN HALİL İBRAHİM,İPAR MEHMET SEDAT
Yayın Yeri: 3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic
Türkçe, 27.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
28
Osmanlı ve Türk Mutfağına Yönelik Faaliyet Gösteren Yiyecek İçecek İşletmelerinde Müşteri Şikayetlerinin İncelenmesi Antalya Bölgesinde Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,İPAR MEHMET SEDAT,SEVİNÇ RAHİME
Yayın Yeri: 3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic
Türkçe, 27.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
29
Gastronomi Alanında Unesco Yaratıcı Şehirler Ağında Olan Gaziantep in Yiyecek İçecek İşletmelerindeki Menülerdeki Yöresel Yemek Oranının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Çalışma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,KARAKAN HALİL İBRAHİM,AYVEDİ GÜLER BÜŞRA,TOPRAK EBRU
Yayın Yeri: 3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic
Türkçe, 27.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
30
Gastronomi Alanında Unesco Yaratıcı şehirler ağı Üyeliğinin Gaziantep şehrine Olası Avantajları üzerine Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,İPAR MEHMET SEDAT,KARAKAN HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: 3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic
Türkçe, 27.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
31
Türkiye'nin Tanıtımı Kapsamında Posta Pullarının Önemi: Türkiye'deki Posta Pullarının İçerik Analizi Üzerine Bir Araştırma

KARAKAN HALİL İBRAHİM, ALKAN BİLAL NADİR, GÜNDOĞAN HARUN REŞİT, GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: 17.Ulusal Turizm Kongresi
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 20.10.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
32
Dönüşümcü Liderliğin Personeli güçlendirme boyutları üzerindeki Etkisi Otel İşletmeleri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

OLCAY ATINÇ,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,GİRİTLİOĞLU ELİF
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
Türkçe, 27.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
33
Turizme hizmet Sunan Otel İşletmelerinin Rekreasyon Etkinlik Alanlarının İçerik Analizi Üzerine Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,OLCAY ATINÇ,GÜNDOĞAN HARUN REŞİT,ALKAN BİLAL NADİR
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
Türkçe, 27.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
34
Gastronomi Turizmi Kapsamında Gaziantep Mutfağı Üzerine Bir İnceleme

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,İPAR MEHMET SEDAT
Yayın Yeri: 2.Uluslarası ÇİN'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi
Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
35
Uluslararası Manisa Mesir Macunu festivalinin Yerel Halk Üzerindeki Sosyo Kültürel Etkilerinin Kavramsal olarak incelenmesi üzerine bir araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,İPAR MEHMET SEDAT
Yayın Yeri: 2.Uluslararası ÇİN'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi
Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
36
Antalya Bölgesindeki Otel İşletmelerinin İş İlanlarının İçerik Analizine Yönelik Bir Çalışma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,KARAKAN HALİL İBRAHİM,EMİNE NURDAN ÖKSÜZ
Yayın Yeri: 16. Ulusal Turizm Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 12.11.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
37
Türkiye de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi veren Kurumların Yiyecek İçecek Ders İçeriklerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,İPAR MEHMET SEDAT,CANAN AVCU
Yayın Yeri: I.Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indıcators (1.Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler
Türkçe, 28.05.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
38
ENAT European Network for Accessible Tourism Avrupa Erişilebilir Turizm Ağı il Türkiye nin Erişilebilir Turizme Yönelik Otel İşletmelerini Kapsayan Düzenlemeleri ve Bu Düzenlemelerin Karşılaştırılması

OLCAY ATINÇ,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,PARLAK ÖZLEM
Yayın Yeri: 15.ULUSAL TURİZM KONGRESİ
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 13.11.2014

Ulusal  Tam metin bildiri
39
Marka Şehir Gaziantep in Turistik Arz ve Talep Yapısı Üzerine Bir İnceleme

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,OLCAY ATINÇ,AKÇİ YAVUZ,ARMUTÇU BARIŞ
Yayın Yeri: 9th International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality
Türkçe, 25.09.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
40
Müşteri Memnuniyetinde Kano Modeli Türkiye deki Havayolu Yolcuları Örneği

Korkmaz Halil, Giritlioğlu İbrahim, Avcıkurt Cevdet, Albuz Nalan
Yayın Yeri: 9th International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality
Türkçe, 25.09.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
41
Otel İşletmelerinin Web Sitelerinin Analizi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,DÜZGÜN MEHMET,METİN SÜRME
Yayın Yeri: 19.Ulusal Pazarlama Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 18.06.2014

Ulusal  Tam metin bildiri
42
Öğrencilerin Turizm Ders Kitaplarından Beklentileri ve Ders Kitaplarının Hazırlanmasında Kullanılabilecek İnovasyonel Uygulamalar

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,TÜRKMEN SERKAN,AVCIKURT CEVDET
Yayın Yeri: 14.Ulusal Turizm Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 05.12.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
43
An Investigation of the Publication of Books About Tourism Education in Turkey

Giritlioğlu İbrahim, Köroğlu Özlem, Avcıkurt Cevdet, Köroğlu Ahmet
Yayın Yeri: 5th World Conference on Educational Sciences
İngilizce, 05.02.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
44
Türkiye'de Turizm Bilim Dalında Tamamlanan Doktora Tezlerinin incelenmesi Üzerine Bir Araştırma

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM, TÜRKMEN SERKAN, DEVECİ BİLAL, AVCIKURT CEVDET
Yayın Yeri: 13.Ulusal Turizm Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 06.12.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
45
İklim Değişikliğinin Turizme Muhtemel Etkilerinin Analizi

HACIOĞLU NECDET,ŞAHİN BAYRAM,GİRGİN GÖKSEL KEMAL,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: 10. Ulusal Turizm Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 21.10.2009

Ulusal  Tam metin bildiri
46
Bölgesel Kalkınmada Şehir Turizminin Rolü Balıkesir ve Çanakkale Merkezlerinde Bir Araştırma

Tunçsiper Bedriye, Giritlioğlu İbrahim, Girgin Göksel Kemal, Aksu Murat
Yayın Yeri: 10. Ulusal Turizm Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 21.10.2009

Ulusal  Tam metin bildiri
47
İşgörenlerin Etkileşim Adaleti Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Çanakkale İlinde Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Seymen Oya Aytemiz, Girgin Göksel Kemal, Giritlioğlu İbrahim, Aksu Murat
Yayın Yeri: 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 21.05.2009

Ulusal  Tam metin bildiri
48
Yiyecek İçecek İşletmelerinin Pazarlama Faaliyetlerinde Yöresel Mutfakların Kullanımı Balıkesir Örneği

HACIOĞLU NECDET,GİRGİN GÖKSEL KEMAL,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: III. Ulusal Gastronomi Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 17.04.2009

Ulusal  Tam metin bildiri
49
Gastronomy Tourism in Turkey within the Context of Tourism Product Diversification and Recommendations for İmproving Turkish Kitchen

Hacıoğlu Necdet, Tetik Nuray, Girgin Göksel Kemal, Giritlioğlu İbrahim
Yayın Yeri: 4th International Scientific Conference
YUNANİSTAN, İngilizce, 03.04.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
50
Türk Mutfağında Zeytinyağı ve Zeytinyağı Kullanımı

GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: I. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 17.05.2008

Ulusal  Tam metin bildiri
51
Yiyecek İçecek Endüstrisinde Bir Pazarlama Stratejisi Olarak Ürün Geliştirme Çalışması Füzyon Mutfak Uygulaması

Doğdubay Murat, Girgin Göksel Kemal, Giritlioğlu İbrahim
Yayın Yeri: I. Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 21.11.2007

Ulusal  Tam metin bildiri
52
Otel Yiyecek İçecek Departmanı Açısından Satın Almanın Önemi Üzerine Kavaramsal Bir İnceleme

Karaman Sebahattin, Bozok Düriye, Giritlioğlu İbrahim
Yayın Yeri: 1. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi, Sakarya Üniversitesi-Karasu MYO
TÜRKİYE, Türkçe, 07.09.2007

Ulusal  Tam metin bildiri
53
Yiyecek İçecek İşletmelerinde CRM Uygulamaları

Doğdubay Murat, Giritlioğlu İbrahim
Yayın Yeri: VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 31.05.2007

Ulusal  Tam metin bildiri
54
İstanbul Bölgesindeki Mutfak Yöneticilerinin Menü Planlamasına Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

HACIOĞLU NECDET,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: 1. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler
TÜRKİYE, Türkçe, 04.05.2007

Ulusal  Tam metin bildiri
55
Konaklama İŞletmelerinde Çalışan Personelin Sektörde Kariyere Bakışı ve Sakarya Örneği

BATMAN ORHAN, GİRİTLİOĞLU İBRAHİM
Yayın Yeri: V. Geleneksel Turizm Paneli
TÜRKİYE, Sakarya, Türkçe, 11.04.2006

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

3 Adet
1
UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞINDAKİ GAZİANTEP GASTRONOMİ TURİZMİNDE YÜKSELİYOR


08.09.2019 - 31.12.2020
Diğer (Ulusal),   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Gaziantep’te Gastronomi Turizminin Kalitesinin Arttırılması

Projemizin özel amaçları ”Gastronomi turizmi alanında faaliyet gösteren işletmelerin hizmet kalitesinin arttırılması” ve ”Gastronomide yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi” dir.
01.09.2019 - 01.09.2020
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Eğitmen 

ULUSAL  Tamamlandı
3
Termal Otel Yiyecek İçecek Ünitelerinde Çalışanların ve Müşterilerin Hizmet Kalitesi Beklenti ve Algılamalarının Karşılaştırılması Marmara Bölgesinde Bir Araştırma

Termal Otel ve Hizmet Kalitesi
BAP,   Proje Koordinatör Yrd. 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

4 Adet
1
Kuzuluk Termal Otel

Satış Pazarlama Sorumlusu

2005 - 2006
2
Kuzuluk Termal Otel

Önbüro-Resepsiyonist

2004 - 2004
3
Magic Life der Club Kiriş

Servis Görevlisi

1999 - 2004
4
Magic Life der Club Sirene City

Servis Personeli

2002 - 2002

Editörlükler

5 Adet
1
Çukurova Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: KARA ÖMER TUĞRUL,SANSAR MEHMET FATİH,ŞAHİN KADRİYE,ÇAKAN HALİL,GİRGİNER KAZIM SERDAR,BAYER ALTIN TÜRKAN,BALCIOĞULLARI ABDULLAH,EFENDİOĞLU AKIN,GÜNAY MUSTAFA,DOĞANER ALİ,ŞIK İSMAİL,YAKUT EMRE,BELLİ AZİZ,ÇAPAR MUSTAFA,aydın abdullah,BİLİR FATMA PERVİN, , Yayın Yeri: Elektronik Dergi
Dergi, Türkçe, 2016,   Uluslararası  SOBIAD, DRJI,cademicKeys, ResarchBib, Scientific Indexing Services, CiteFactor  Elektronik

2
Çukurova Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: KARA ÖMER TUĞRUL,SANSAR MEHMET FATİH,ŞAHİN KADRİYE,ÇAKAN HALİL,GİRGİNER KAZIM SERDAR,AKBAŞ MELTEM,BAYER ALTIN TÜRKAN,BALCIOĞULLARI ABDULLAH,EFENDİOĞLU AKIN,GÜNAY MUSTAFA,DOĞANER ALİ,ŞIK İSMAİL,YAKUT EMRE,BELLİ AZİZ,SABAN FAZİLET DUYGU,ÇAPAR MUSTAFA,A , Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019,   Ulusal  ”SOBIAD, DRJI, AcademicKeys, RsearchBib, Scientific Indexing Services, CiteFactor, Akademik Dizin Mendeley, Calaméo, Academia.edu, İSAM, DataCite, refseek, IIIFactor, LINGUIST List”  Elektronik

3
CUKUROVA ARSAŞTIRMALARI DERGİSİ

Yazar Adı: GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,SANSAR MEHMET FATİH,ŞAHİN KADRİYE,BAYER ALTIN TÜRKAN,BALCIOĞULLARI ABDULLAH,EFENDİOĞLU AKIN,GÜNAY MUSTAFA,İPAR MEHMET SEDAT,AVCIKURT CEVDET,KARAMAN MESUT,GÜNDOĞAN HARUN REŞİT,OKUMUS BENDEGÜL,Alkan Bilal Nadir,KORKMAZ HALİL,KARAKA , Yayın Yeri: ELEKTRONİK
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  EBSCO

4
Çukurova Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: KARA ÖMER TUĞRUL,SANSAR MEHMET FATİH,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM , Yayın Yeri: .
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE,   Ulusal

5
Çukurova Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: KARA ÖMER TUĞRUL,SANSAR MEHMET FATİH,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM , Yayın Yeri: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE,   Ulusal  Endekste taranmıyor

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 TURİZMDE PAZARLAMA YÖNETİMİ Türkçe 3
2 2014-2015 TURİZMDE İLERİ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Türkçe 3
3 2014-2015 SEMİNER Türkçe 2
4 2014-2015 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 3
5 2014-2015 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 3
6 2016-2017 TURİZMDE GİRİŞİMCİLİK Türkçe 3
7 2016-2017 TURİZMDE PAZARLAMA YÖNETİMİ Türkçe 3
8 2013-2014 TURİZMDE PAZARLAMA YÖNETİMİ Türkçe 3
9 2013-2014 TURİZMDE İLERİ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Türkçe 3
10 2013-2014 TURİZMDE E-PAZARLAMA Türkçe 3
11 2013-2014 SEMİNER Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 İÇECEKLER VE ÖZELLİKLERİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 MESLEKİ YABANCI DİL Türkçe 6
2 2014-2015 TUR PROGRAMLARI I Türkçe 9
3 2014-2015 GENEL TURİZM Türkçe 2
4 2014-2015 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
5 2016-2017 GİRİŞİMCİLİK Türkçe 2
6 2016-2017 MESLEKİ YABANCI DİL Türkçe 3
7 2015-2016 MESLEKİ YABANCI DİL Türkçe 3
8 2015-2016 TUR PROGRAMLARI Türkçe 3
9 2015-2016 TURİZM PAZARLAMASI Türkçe 2
10 2013-2014 TURİZM EKONOMİSİ Türkçe 8
11 2013-2014 MESLEKİ ETİK Türkçe 2
12 2013-2014 GENEL VE MESLEKİ ETİK Türkçe 6
13 2013-2014 PAZARLAMA Türkçe 4
14 2013-2014 TUR PROGRAMLARI I Türkçe 9
15 2013-2014 MESLEKİ YABANCI DİL Türkçe 6
16 2013-2014 TURİZM PAZARLAMASI Türkçe 6
17 2013-2014 TUR PROGRAMLARI II Türkçe 9
18 2013-2014 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE COVİD-19 SONRASI DEĞİŞİKLİKLER: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ SUZAN YILDIZ TezMerkezi 2024
2 Tamamlandı Kahramanmaraş Bölgesi Yerel Halkının Göçmen Girişimcilere Yönelik Algısı AYŞE GÜL DEMİREL TezMerkezi 2024
3 Tamamlandı Kamu güvenliği içerisinde yer alan özel güvenlik hizmetlerinin yerel halk tarafından algılanması: Kilis şehrinde bir araştırma MUSTAFA BURAK TEMİZ TezMerkezi 2023
4 Tamamlandı 13-18 yaş arası Suriyeli çocuklarda suça karışma eğilimi ve nedenleri: Gaziantep örneği GİZEM NUR CERİT TezMerkezi 2023
5 Tamamlandı Türk kamu yönetiminde iç güvenlik hizmeti veren genel kolluk personeli ile özel güvenlik personeline duyulan güven ve meslek algısı üzerine karşılaştırmalı bir araştırma ZEKİ SUNAR TezMerkezi 2023
6 Tamamlandı Adıyaman şehir turizminin mevcut durumu ve geliştirme stratejileri üzerine bir araştırma HASAN ALİ KIVANÇ TezMerkezi 2023
7 Tamamlandı Kentsel dönüşümün hane halkı üzerindeki etkisi "Gaziantep örneği" BÜŞRA KÖK TezMerkezi 2023
8 Tamamlandı Mutfak yöneticilerinin üretimde yerel yiyeceklere ilişkin algı ve yerel yiyecekleri kullanma düzeylerine yönelik bir araştırma TUTKU ŞENOL TezMerkezi 2021
9 Tamamlandı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Gaziantep ilindeki gastronomi girişimcilerinin kişilik özellikleri ve yenilikçiliğe bakış açıları üzerine bir araştırma METİN EROĞLU TezMerkezi 2020
10 Tamamlandı Seyahat acentalarında müşteri memnuniyetinin tekrar satın alma ve hizmeti başkalarına tavsiye etme davranışı üzerindeki etkisi: Hatay ilinde bir araştırma ALİ BAĞDADİ TezMerkezi 2019
11 Tamamlandı Kruvaziyer turizmde deneyimsel pazarlamanın müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyetine etkileri: Kuşadası limanını ziyaret eden yabancı turistler üzerine bir araştırma MERVE OSKAN TezMerkezi 2019
12 Tamamlandı Otel işletmelerinde algılanan nepotizm düzeyinin örgütsel adalet ve yaşam tatmini üzerindeki etkileri: Hatay ili örneği BİLAL NADİR ALKAN TezMerkezi 2019
13 Tamamlandı Kafe ve pastane işletmelerinde algılanan hizmet kalitesinin ölçümü: Gaziantep ilinde bir araştırma HARUN REŞİT GÜNDOĞAN TezMerkezi 2018
14 Tamamlandı Otel işletmelerinde işgören sinizminin çalışanların motivasyon ve iş tatminine etkileri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bir araştırma GÜLER BÜŞRA KARAÖMER TezMerkezi 2018
15 Tamamlandı Kültür turizminin korunması ve geliştirilmesinde yerel halkın algısının belirlenmesi: Nemrut Dağı Milli Parkı Bölgesi'ndeki yerel halk üzerine bir araştırma EBRU TOPRAK TezMerkezi 2018
16 Tamamlandı Otel işletmelerinde örgütsel sosyalizasyonun, duygusal emek ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri: Muğla ilinde bir araştırma UMMAHAN TURHAN TezMerkezi 2018
17 Tamamlandı Gaziantep şehrinin destinasyon marka imajı ve destinasyon aidiyeti: Yerli turistler üzerine bir araştırma EMİNE NURDAN ÖKSÜZ TezMerkezi 2017
18 Tamamlandı Yerli turistlerin Gaziantep mutfağına bakış açılarının tespit edilmesine yönelik bir araştırma MESUT KARAMAN TezMerkezi 2017
19 Tamamlandı Şehir turizmine hizmet veren otel işletmelerinin yeşil yıldız kriterlerini uygulama düzeyi: Gaziantep ve Hatay illerinde bir araştırma MELİK ONUR GÜZEL TezMerkezi 2016
20 Tamamlandı Turizme hizmet sunan pastane işletmelerinde çalışan geleneksel Maraş dondurması üretim personelinin hijyen ve gıda güvenliğine ilişkin bilgi ve uygulama düzeyi üzerine bir araştırma ONUR KIZILCIK TezMerkezi 2016
21 Tamamlandı Otel işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde çalışan işgörenlerin iş tatmini ve işgören devir hızı algısı: Gaziantep'te bulunan 4 ve 5 yıldızlı oteller üzerine bir araştırma BÜNYAMİN ÖZLÜ TezMerkezi 2016
22 Tamamlandı Gaziantep turizmi ve sürdürülebilirlik: Yerel halk bakış açısı üzerine bir araştırma ELMAS BULUT TezMerkezi 2015