Dr.Öğr.Üyesi ARZU ATASOY

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞT.

   arzu.atasoy@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Türkçe Eğitimi  Türkçe Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

1 Adet
1
İlk Okuma Yazma ve Türkçe Öğretimi

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-605-7895-08-0, TÜRKİYE, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

14 Adet
1
The Evaluation of Preservice Turkish Teachers’ Rewriting Skills in the Context of Text Transformation

ATASOY ARZU, TEMİZKAN MEHMET
Yayın Yeri: Pamukkale University Journal of Education
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
2
The Last Decade of Writing Education Studies (2010-2020): A Systematic Review

ATASOY ARZU
Yayın Yeri: Dil Egitimi ve Arastirmalari Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Yazan Bir Öğrenciyi Anla(t)mak: Sosyokültürel Perspektiften Nitel Bir Çözümleme

ATASOY ARZU
Yayın Yeri: International Journal of Educational Researchers
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  H. W. Wilson
4
Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Yazma Etkinliklerine İlişkin Bir Değerlendirme

ATASOY ARZU
Yayın Yeri: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Yazma Öğretimi Araştırmalarının Görünümüne İlişkin Bibliyometrik Bir İnceleme

ATASOY ARZU
Yayın Yeri: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Düzenleme Sürecine Yazma Modelleri Çerçevesinde Bir Bakış

ATASOY ARZU
Yayın Yeri: Alanyazın
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  Diğer
7
The Relationship Between Writing Self-Efficacy and Writing Skill: A Meta-Analysis Study

ATASOY ARZU
Yayın Yeri: Education and Science
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
8
Ömer Seyfettin'in “Horoz” ve “Dünyanın Nizamı” Hikâyelerini Modernizm Çerçevesinde Okumak

ATASOY ARZU,TEMİZKAN MEHMET
Yayın Yeri: Selcuk University Journal of Faculty of Letters
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
9
The Relationship between Reading Anxiety and the Reading Errors of Syrian Students Learning Turkish as a Foreign Language

ATASOY ARZU,TEMİZKAN MEHMET
Yayın Yeri: Çukurova University Faculty of Education Journal
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
10
Evaluation of Secondary School Students Writing Fluency Skills

ATASOY ARZU,TEMİZKAN MEHMET
Yayın Yeri: Educational Sciences: Theory & Practice
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
11
Söz Varlığının Gelişimi Açısından Çizgi Filmler Üzerine Bir Değerlendirme (TRT Çocuk ve Minika Çocuk Örneği)

TEMİZKAN MEHMET,ATASOY ARZU
Yayın Yeri: Millî Eğitim Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Konuşma Becerisinde Aşamalı Gelişim Modelinin Etkililiği Üzerine Bir Değerlendirme

TEMİZKAN MEHMET,ATASOY ARZU
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Hikâye Türündeki Metinlerin Üst Yapı Açısından Değerlendirilmesi

TEMİZKAN MEHMET,ATASOY ARZU
Yayın Yeri: Turkce Edebiyat Kultur Egitim (TEKE) Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Diğer
14
Cumhuriyet Dönemi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Programlarında Yazma Becerisi

TEMİZKAN MEHMET,ATASOY ARZU
Yayın Yeri: Ana Dili Egitimi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Diğer

Bildiriler

12 Adet
1
Yazma Eğitimi Literatüründe Kavramsal Bir İhtiyaç: Yazmaya Yabancılaşma

ATASOY ARZU
Yayın Yeri: 15. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
Türkçe, 19.10.2023

Uluslararası  Özet bildiri
2
2019 Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Yazma Kazanımlarını Eleştirel Bir Gözle Okumak

ATASOY ARZU
Yayın Yeri: EduCongress
Türkçe, 20.09.2023

Uluslararası  Özet bildiri
3
Theoretical Study on Mobile-Assisted Language Learning: Psycholinguistic Point of View

ATASOY ARZU, MOSLEMI NEZHAD ARANI SAIEED
Yayın Yeri: Best Practices in Second Language Education
TÜRKİYE, İngilizce, 07.09.2023

Uluslararası  Özet bildiri
4
Yazmaktan Uzaklaşmak: Neden ve Sonuçları Bağlamında Nitel Bir Çözümleme

ATASOY ARZU
Yayın Yeri: International EJER Congress
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 08.06.2023

Uluslararası  Özet bildiri
5
An Exploratory Study on the Writing Self-Perceptions of Prospective Turkish Teachers

ATASOY ARZU
Yayın Yeri: Ases IV. International Educational Sciences Conference
TÜRKİYE, Giresun, İngilizce, 28.04.2023

Uluslararası  Özet bildiri
6
A Review of Research on Teaching Writing: A Bibliometric Analysis

ATASOY ARZU
Yayın Yeri: 7th International Zeugma Conference on Scientific Researches
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 21.01.2022

Uluslararası  Özet bildiri
7
Teachers' Use of Motivational Strategies and Learners' Motivated Behaviour in Turkish EFL Context

SOMUNCU DİLARA, ATASOY ARZU, HOPA MERVE
Yayın Yeri: 6th International Language in Focus Conference
HIRVATİSTAN, İngilizce, 02.05.2019

Uluslararası  Özet bildiri
8
Ders Dışı Okuma Etkinliklerinin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Okuma Güçlüklerinin Sağaltılması Üzerindeki Etkisi

ATASOY ARZU
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu
Türkçe, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Okuma Kaygıları ile Okuma Güçlükleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

ATASOY ARZU
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu.
Türkçe, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
Yazma Becerisiyle İlgili Lisansüstü Çalışmaların Yöntem Bölümleri Üzerine Bir Değerlendirme

ATASOY ARZU
Yayın Yeri: 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı
Türkçe, 06.10.2016

Uluslararası  Özet bildiri
11
Ortaokul Öğrencilerinin Yazılı Metinleri İle Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Kelime Yoğunluğu Açısından Karşılaştırılması

TEMİZKAN MEHMET,ATASOY ARZU
Yayın Yeri: 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı
Türkçe, 06.10.2016

Uluslararası  Özet bildiri
12
Ortaokul Öğrencilerinin Yazılı Metinleri İle Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Kelime Yoğunluğu Açısından Karşılaştırılması

TEMİZKAN MEHMET,ATASOY ARZU
Yayın Yeri: 9. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ KURULTAYI
Türkçe, 06.10.2016

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

2 Adet
1
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Okuma Kaygıları İle Okuma Güçlükleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi


04.05.2016 - 29.12.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Dünyada ve Türkiye’de Edebiyat ve Dil Eğitimi Araştırmaları.


01.01.2013 - 01.01.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
ODTÜ

Dil Eğitimi

2013 - 2013
2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Türkçe Öğretmeni

2012 - 2013

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 Yazma Eğitimi Araştırmalarının Tasarımı I Türkçe 3
2 2021-2022 Yazma Eğitimi Araştırmalarının Tasarımı II Türkçe 3
3 2022-2023 Yazma Eğitimi Araştırmalarının Tasarımı I Türkçe 3
4 2023-2024 Yazma Eğitimi Araştırmalarının Tasarımı I Türkçe 3
5 2021-2022 Yazma Eğitimi Araştırmalarının Tasarımı I Türkçe 3
6 2021-2022 Yazma Eğitimi Araştırmalarının Tasarımı II Türkçe 3
7 2022-2023 Yazma Eğitimi Araştırmalarının Tasarımı I Türkçe 3
8 2023-2024 Yazma Eğitimi Araştırmalarının Tasarımı I Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 Yazma Eğitimi Araştırmaları I Türkçe 3
2 2021-2022 Yazma Eğitimi Araştırmaları II Türkçe 3
3 2022-2023 Yazma Eğitimi Araştırmaları I Türkçe 3
4 2023-2024 Yazma Eğitimi Araştırmaları I Türkçe 3
5 2021-2022 Yazma Eğitimi Araştırmaları I Türkçe 3
6 2021-2022 Yazma Eğitimi Araştırmaları I (İÖ) Türkçe 3
7 2021-2022 Yazma Eğitimi Araştırmaları II Türkçe 3
8 2021-2022 Yazma Eğitimi Araştırmaları II (İÖ) Türkçe 3
9 2021-2022 Seminer Türkçe 2
10 2022-2023 Yazma Eğitimi Araştırmaları I Türkçe 3
11 2022-2023 Yazma Eğitimi Araştırmaları I (İÖ) Türkçe 3
12 2022-2023 Uzmanlık Alanı Türkçe 3
13 2022-2023 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 3
14 2023-2024 Yazma Eğitimi Araştırmaları I Türkçe 3
15 2023-2024 Yazma Eğitimi Araştırmaları I (İÖ) Türkçe 3
16 2023-2024 Uzmanlık Alanı Türkçe 3
17 2023-2024 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 3
18 2023-2024 Dönem Projesi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Yaratıcı Yazma Türkçe 2
2 2019-2020 Türk Dili II Türkçe 3
3 2019-2020 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
4 2018-2019 Okul Deneyimi Türkçe 1
5 2019-2020 Okul Deneyimi Türkçe 1
6 2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
7 2019-2020 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
8 2020-2021 Eğitimde Proje Hazırlama Türkçe 2
9 2020-2021 Okul Deneyimi Türkçe 1
10 2020-2021 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
11 2020-2021 Yaratıcı Yazma Türkçe 2
12 2020-2021 Metin Yazarlığı Türkçe 3
13 2020-2021 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
14 2021-2022 Yaratıcı Yazma Türkçe 2
15 2021-2022 Türk Dili II Türkçe 3
16 2021-2022 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
17 2022-2023 Türk Dili I Türkçe 3
18 2022-2023 Eğitimde Proje Hazırlama Türkçe 2
19 2022-2023 Yaratıcı Yazma Türkçe 2
20 2022-2023 Türk Dili II Türkçe 3
21 2022-2023 Yazma Eğitimi Türkçe 3
22 2022-2023 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 2
23 2022-2023 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 2
24 2023-2024 Türk Dili I (Şube I) Türkçe 3
25 2018-2019 Yazılı Anlatım I Türkçe 2
26 2018-2019 Yazılı Anlatım II Türkçe 2
27 2019-2020 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
28 2019-2020 Türk Dili I (Şube I) Türkçe 3
29 2019-2020 Türk Dili I (Şube II) Türkçe 3
30 2019-2020 Türk Dili I (Şube III) Türkçe 3
31 2020-2021 Yazılı Anlatım I Türkçe 2
32 2020-2021 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 1
33 2020-2021 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
34 2021-2022 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 1
35 2021-2022 Eğitimde Proje Hazırlama Türkçe 2
36 2021-2022 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 2
37 2021-2022 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
38 2021-2022 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri Türkçe 2
39 2021-2022 Toplumsal Duyarlılık Projesi I Türkçe 1
40 2021-2022 Türk Dili I Türkçe 3
41 2021-2022 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 2
42 2021-2022 Metin Yazarlığı Türkçe 3
43 2021-2022 Toplumsal Duyarlılık Projesi II Türkçe 1
44 2022-2023 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 1
45 2022-2023 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
46 2022-2023 Toplumsal Duyarlılık Projesi I Türkçe 1
47 2022-2023 Metin Yazarlığı Türkçe 3
48 2022-2023 Toplumsal Duyarlılık Projesi II Türkçe 1
49 2023-2024 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 1
50 2023-2024 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 2
51 2023-2024 Toplumsal Duyarlılık Projesi I Türkçe 1
52 2023-2024 Türk Dili I (Şube II) Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Türkçe Öğretmenlerinin Yazma Uygulamalarının İncelenmesi MUSTAFA LEVENT TezMerkezi 2023
2 Devam Ediyor Bir Yapay Zekâ Destekli Yazma Aracı Olarak ChatGPT'nin Ürettiği Metinlerin Karşılaştırmalı Analizi BURAK BERGİN TezMerkezi 2023
3 Devam Ediyor Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici Metin Yazma Becerilerine Yönelik Bir Mobil Uygulama Tasarımı MUHAMMED MUSTAFA TEKİN TezMerkezi 2023

Araştırmalar

5 Adet
1
TÜBİTAK 2211-E Doğrudan Yurt İçi Doktora Bursu

2211-E Doğrudan Yurt İçi Doktora Burs Programı
2211-E Doğrudan Yurt İçi Doktora Burs Programı,   Ulusal  Burs

2
TÜBİTAK 2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu

2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı,   Ulusal  Burs

3
Academic Writing in English

İngilizce Akademik Yazma Eğitimi
ODTÜ,   Ulusal  Kurs

4
Academic Speaking and Presentation Skills in English

İngilizce Akademik Konuşma ve Sunum Becerileri Eğitimi
ODTÜ,   Ulusal  Kurs

5
Uygulamalı Yaratıcı Yazarlık Eğitimi

Yaratıcı Yazarlık Eğitimi
Murat Gülsoy Atölye,   Ulusal  Kurs