Dr.Öğr.Üyesi RADİYE FUNDA KARADENİZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İSLAHİYE İKT.ve İDARİ BİL.FAK. İKTİSAT

   rfkaradeniz@gantep.edu.tr      (0342) 862 13 00      121  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Uluslararası İlişkiler  Türk Dış Politikası  Uluslararası Siyaset  Küreselleşme

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

10 Adet
1
The Crises of Legitimacy in Global Governance

Yayın Yeri: Routledge
ISBN: 9780367652470, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, New York, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
Şirketlerden Kooperatiflere Rekabetten Dayanışmaya Tartışmalar Deneyimler

Yayın Yeri: Notabene Yayınları
ISBN: 978-605-260-318-5, TÜRKİYE, İstanbul, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Turkey's Political Economy in the 21st Century

Yayın Yeri: Palgrave Macmillan
ISBN: 978-3-030-27631-7, İSVİÇRE, Cham, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
A Transnational Account of Turkish Foreign Policy

Yayın Yeri: Palgrave Macmillan
ISBN: 978-3-030-42896-9, İSVİÇRE, Cham, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
5
Krize Karşı Kooperatifler Deneyimler, Tartışmalar, Alternatifler

Yayın Yeri: Notabene Yayınları
ISBN: 978-605-260-216-4, TÜRKİYE, İstanbul, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Middle Powers in Global Governance The Rise of Turkey

Yayın Yeri: Palgrave, Macmillan
ISBN: 978-3-319-72364-8, İSVİÇRE, Cham, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
7
Küresel Yönetişim, Güvenlik ve Aktörler, 70. Yılında BM

Yayın Yeri: TASAM Yayınları
ISBN: 978-605-4881-17-8, TÜRKİYE, İstanbul, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
2000'li Yıllarda Türk Dış Politikası: Fırsatlar Krizler ve Riskler

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-605-320-118-2, TÜRKİYE, Ankara, 2015

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Mekân, Kimlik, Güç ve Dış Politika

Yayın Yeri: Yalın Yayıncılık
ISBN: 978-605-4539-14-7, TÜRKİYE, İstanbul, 2012

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Globalization and Its Interface Developed World and the Growing Economies

Yayın Yeri: The Icfai University Press
ISBN: 978-81-314-2300-4, 2009

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

7 Adet
1
A Wall of Despair: The Interplay of the Turkish Wall and Foreign Policy in Syria

SEVER AYŞEGÜL, KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: The Middle East Journal
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
2
‘The Middle Power Moment’ Revisited in Global Governance: A Chance for MIKTA’s Legitimacy Crisis in Post-Pandemic World?

KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Bölgesel-Küresel Rol İlişkisi Bağlamında Endonezya’nın 2000’li Yıllarda ASEAN ve BM’deki Politikalarının Analizi

KARADENİZ RADİYE FUNDA, OĞUZ GÖK GONCA
Yayın Yeri: International Journal of Political Science and Urban Studies
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Lost In Translation: A System-Level Analysis of the Turkish-U.S. Alliance under the Obama and Trump Administrations

SARI ERTEM HELİN, KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: Perceptions: A Journal of International Relations
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Colombia International Affairs Online,CSA Index, EBSCO,IPSA,PAIS Index, Pro Ques
5
Second Track Diplomacy in Turkey-Armenia Relations: A View from Turkey

KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: International Journal of Turcologia
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academic Search Complete, British Humanities Index,Humanities International Inde
6
Avrupa Birliği'nin Enerji Güvenliği Açısından Türkiye'nin Önemi

OKTAY ERTAN, KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi/Journal of European Studies
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ECONLIT,EBSCO,SOBIAD
7
From a Dream to a Reality: Baku Tbilisi Ceyhan Oil Pipeline Project and Its Role in Turkish American Relations

KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBIV) Turkish Review of Eurasian Studies
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

24 Adet
1
Neoliberal Küreselleşme Sürecinde Kadın Kooperatifleri: Uluslararası Kurumların Yaklaşımına Eleştirel Bir Bakış

KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: Türk Sosyal Bilimler Derneği 17. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 01.02.2023

Ulusal  Özet bildiri
2
Türk Dış Politikası'nda Dışişleri Bakanlarının Rolü: Turan Güneş ve Kıbrıs Harekâtı

KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) IX. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 26.05.2022

Ulusal  Özet bildiri
3
Searching Place in Global IR through Exceptionalism: Turkey and 'Mediation for Peace Initiative'

KARADENİZ RADİYE FUNDA, Oğuz Gök Gonca
Yayın Yeri: 6th All Azimuth Workshop Online
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 06.11.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Post-Covid-19 Global Orders and MIKTA's Role as a Middle Power Partnership: Response Note from Turkey

KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: MIKTA Academic Dialogue by Korean Ministry of Foreign Affairs ( Webinar)
GÜNEY KORE, Seul, İngilizce, 18.09.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Emerging Middle Powers (MIKTA) in Global Governance: Unpacking the North-South Divide?

OĞUZ GÖK GONCA, KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: II.ALKUSAM International Relations Congress
TÜRKİYE, Alanya, İngilizce, 04.12.2019

Uluslararası  Özet bildiri
6
Küreselleşme Sürecinde Kooperatifler:2008 Krizi Sonrası Döneme Bir Bakış

KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: Türk Sosyal Bilimler Derneği 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 26.11.2019

Ulusal  Özet bildiri
7
Küresel Politik Ekonomide Yükselen Orta Ölçekli Güçler: MIKTA Örneği

OĞUZ GÖK GONCA, KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: XI. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi
TÜRKİYE, BURSA, İngilizce, 14.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
UN Peacekeeping Operation in Central African Republic: The Legality-Legitimacy Paradox

OĞUZ GÖK GONCA, KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: XI. Uludağ Congress on International Relations
TÜRKİYE, Bursa, İngilizce, 14.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Indonesia in ASEAN and the UN: A Global and Regional Role Nexus Analysis

KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: EISA 13th Pan-European Conference on International Relations
BULGARİSTAN, SOFYA, İngilizce, 11.09.2019

Uluslararası  Özet bildiri
10
Emerging Middle Powers in Global Political Economy: Preferences, Capabilities and their Limitations

OĞUZ GÖK GONCA,KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: EISA PEC19
İngilizce, 11.09.2019

Uluslararası  Özet bildiri
11
Suriye İç Savaşı'nda Türkiye ve Suriye Türkmenleri: Gönülsüz Akraba Devlet'ten Aktif Akraba Devlet'e Dönüşüme Eleştirel Bir Bakış

KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 15.10.2018

Ulusal  Özet bildiri
12
Türkiye’de ‘Diaspora’ Çalışmaları: Bir Analiz Çerçevesi

KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) VIII. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 03.05.2018

Ulusal  Özet bildiri
13
Turkey and Non-State Actors in Syrian Civil War: A Critical Account of Transforming Relations with Syrian Turkmens

KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: 76th Midwest Political Science Association Annual Conference, Chicago
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, ŞİKAGO, İngilizce, 05.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Suriye İç Savaşı'nda Türkiye ve Devlet-Dışı Aktörler: Suriye Türkmenleri ile Dönüşen İlişkinin Eleştirel Bir Analizi

KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: Türk Sosyal Bilimler Derneği 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 29.11.2017

Ulusal  Özet bildiri
15
Rise of the 'Informals': A Comparative Analysis of MIKTA in Changing World Order

KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: 11th Pan-European Conference on International Relations
İSPANYA, BARCELONA, İngilizce, 13.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
16
Analyzing 'T' in MIKTA: Turkey's Middle Power Role at the UN

OĞUZ GÖK GONCA, KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: V.Blue Black Sea International Congress Political Economy and Regional Security of Black Sea
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 12.12.2016

Uluslararası  Özet bildiri
17
Peace Building Over Mount Ararat:Any Chance for Second-Track Diplomacy in Turkey-Armenia Relations?

KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: International Studies Association (ISA)'s 57th Annual Convention
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Atlanta, İngilizce, 16.03.2016

Uluslararası  Özet bildiri
18
Küresel Yönetişimde Güneydoğu Asya: ASEAN Yolu'ndan Çıkarılan Dersler

KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: İstanbul Güvenlik Konferansı 70. Yılında BM ve Küresel Yönetişim
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 03.12.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
Western Thrace Minority in Turkish Foreign Policy: A View from the Kin State

KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: ATINER 10th Annual International Conference on Politics & International Affairs
YUNANİSTAN, Atina, İngilizce, 18.06.2012

Uluslararası  Özet bildiri
20
Türk Dış Politikası nda Dış Türk Azınlıklar Batı Trakya ve Bulgaristan da Yaşayan Türk Azınlıklar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: VII. Siyasi İlimler Türk Derneği Lisansüstü Konferansı
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 14.11.2009

Ulusal  Özet bildiri
21
Turkish-American Relations over Energy Security in the Caspian Region: The Baku Tblisi Ceyhan Pipeline Project

KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: Proceeding in the Fifth General Conference of ECPR, Potsdam
ALMANYA, Postdam, İngilizce, 10.09.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
Ethnicity and Foreign Policy: A Comparative Analysis of Turkish Minorities in Turkish Foreign Policy

KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: ECPR Second Graduate Students’ Conference
İSPANYA, BARCELONA, İngilizce, 25.08.2008

Uluslararası  Özet bildiri
23
Understanding Today's Turkish American Relations Over Iraq Through a Retrospective Analysis: A Comparative Approach to the US and Turkish Foreign Policy Before Iraq War

KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: Second World International Studies Conference
SLOVENYA, Ljubljana, İngilizce, 23.07.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
24
European Union's Energy Security: A Turkish View

KARADENİZ RADİYE FUNDA
Yayın Yeri: ECPR First Graduate Students’ Conference
İNGİLTERE, Essex, İngilizce, 06.09.2006

Uluslararası  Özet bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Raportör
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Planlama Başkanlığı On İkinci Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde 'Çok Taraflı İşbirliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Ülkemizin Öncelikleri' başlığıyla ilk kez oluşturulan Çalışma Grubunun raportörü olarak grup ,

2022 - 2023

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 SİYASET BİLİMİ Türkçe 3
2 2015-2016 KÜRESELLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI Türkçe 3
3 2016-2017 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Türkçe 3
4 2016-2017 SİYASET BİLİMİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
2 2017-2018 KÜRESELLEŞME VE KRİZLER Türkçe 3
3 2018-2019 KÜRESELLEŞME VE KRİZLER Türkçe 3
4 2019-2020 KÜRESELLEŞME VE KRİZLER Türkçe 3
5 2020-2021 KÜRESELLEŞME VE KRİZLER Türkçe 3
6 2021-2022 KÜRESELLEŞME VE KRİZLER Türkçe 3
7 2021-2022 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Türkçe 4
8 2021-2022 DÜNYA EKONOMİSİ I Türkçe 3
9 2019-2020 INTERNATIONAL LAW II İngilizce 3
10 2020-2021 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
11 2019-2020 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
12 2018-2019 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
13 2020-2021 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Türkçe 4
14 2019-2020 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Türkçe 4
15 2018-2019 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Türkçe 4
16 2023-2024 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Türkçe 4
17 2023-2024 KÜRESELLEŞME VE KRİZLER Türkçe 3
18 2023-2024 DÜNYA EKONOMİSİ I Türkçe 3
19 2023-2024 BİTİRME PROJESİ I Türkçe 1
20 2022-2023 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
21 2022-2023 TÜRK SİYASAL HAYATINDA GÜNCEL KONULAR Türkçe 3
22 2022-2023 BİTİRME PROJESİ II Türkçe 1
23 2014-2015 GLOBAL ISSUES İngilizce 3
24 2014-2015 TURKISH FOREIGN POLICY İngilizce 3
25 2017-2018 SİYASAL PARTİLER VE SEÇİM SİSTEMLERİ Türkçe 3
26 2017-2018 SİYASET SOSYOLOJİSİ Türkçe 3
27 2016-2017 TÜRKİYE EKONOMİSİ ARAŞTIRMALARI Türkçe 4
28 2019-2020 DÜNYA EKONOMİSİ II Türkçe 3
29 2018-2019 DÜNYA EKONOMİSİ II Türkçe 3
30 2015-2016 BİTİRME PROJESİ I Türkçe 1
31 2016-2017 BİTİRME PROJESİ I Türkçe 1
32 2017-2018 BİTİRME PROJESİ I Türkçe 1
33 2018-2019 BİTİRME PROJESİ I Türkçe 1
34 2020-2021 BİTİRME PROJESİ I Türkçe 1
35 2021-2022 BİTİRME PROJESİ I Türkçe 1
36 2021-2022 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜNCEL KONULAR Türkçe 3
37 2016-2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Türkçe 3
38 2016-2017 BİTİRME PROJESİ II Türkçe 1
39 2017-2018 BİTİRME PROJESİ II Türkçe 1
40 2018-2019 BİTİRME PROJESİ II Türkçe 1
41 2019-2020 BİTİRME PROJESİ II Türkçe 1
42 2021-2022 BİTİRME PROJESİ II Türkçe 1
43 2020-2021 DÜNYA EKONOMİSİ I Türkçe 3
44 2021-2022 TÜRK SİYASAL HAYATINDA GÜNCEL KONULAR Türkçe 3
45 2017-2018 TÜRK SİYASAL HAYATINDA GÜNCEL KONULAR Türkçe 3
46 2018-2019 TÜRK SİYASAL HAYATINDA GÜNCEL KONULAR Türkçe 3
47 2019-2020 TÜRK SİYASAL HAYATINDA GÜNCEL KONULAR Türkçe 3
48 2021-2022 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
49 2022-2023 KÜRESELLEŞME VE KRİZLER Türkçe 3
50 2022-2023 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Türkçe 4
51 2022-2023 BİTİRME PROJESİ I Türkçe 1
52 2013-2014 TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Türkçe 2
53 2011-2012 TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Türkçe 2
54 2013-2014 TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜNCEL KONULAR Türkçe 2
55 2011-2012 TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜNCEL KONULAR Türkçe 2
56 2012-2013 ULUSLARARASI SİYASETE GİRİŞ Türkçe 3
57 2011-2012 ULUSLARARASI SİYASETE GİRİŞ Türkçe 3
58 2012-2013 Türk Dış Politikası Türkçe 3
59 2012-2013 INTRODUCTION TO INTERNATIONAL POLITICS İngilizce 3
60 2011-2012 INTRODUCTION TO INTERNATIONAL POLITICS İngilizce 3
61 2013-2014 CURRENT ISSUES IN TURKISH FOREIGN POLICY İngilizce 2
62 2011-2012 CURRENT ISSUES IN TURKISH FOREIGN POLICY İngilizce 2
63 2011-2012 TURKISH-AMERICAN RELATIONS İngilizce 2
64 2013-2014 TURKISH-AMERICAN RELATIONS İngilizce 2
65 2013-2014 REGIONAL ISSUES İngilizce 3
66 2013-2014 GRADUATION PROJECT İngilizce 3
67 2013-2014 MEZUNİYET PROJESİ Türkçe 3
68 2011-2012 MEZUNİYET PROJESİ Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Right to Self-determination and Secession: The Biafran Case VIVIAN ADANNAYA OKORIE TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Uluslararası göç ve güvenlik ilişkisinin eleştirel bir analizi HALİL ÇELİKKOL TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı 2011 Suriye Devrimi'nin sosyo-ekonomik nedenleri ISMAIL OBEID ADAM TezMerkezi 2020
4 Tamamlandı Algı yönetimi perspektifinden siyasal iletişim ve lider ilişkisi: Turgut Özal dönemi analizi (1983-1989) ECEM KAZU TezMerkezi 2018

Araştırmalar

17 Adet
1
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Planlama Başkanlığı On İkinci Kalkınma Planı Çalışma Grubu Raportörü

Kalkınma planı hazırlıkları çerçevesinde 'Çok Taraflı İşbirliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Ülkemizin Öncelikleri' başlığıyla ilk kez oluşturulan çalışma grubunun raportörü olarak grup toplantılarında sunum hazırlanması ve toplantılar sonucu nihai raporun
Marriot Hotel, Ankara,   Ulusal  Rapor

2
Türk Eğitim Vakfı (TEV)-British Council Chevening Ortak Bursu

İngiltere Warwick Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitim masrafları Chevening Bursu ile yaşam giderleri TEV bursu ile karşılanmıştır.
İngiltere ,   Uluslararası  Burs

3
T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Düzenlediği Yeniden Asya Çalıştayı

Türkiye'nin Güneydoğu Asya Politikası: Yeniden Asya Girişimi Çerçevesinde Güçlendirilen Yol Haritası Oturumunda Müzakereci
Sheraton Hotel, Ankara ,   Ulusal  Çalıştay

4
Konferans Katılım Desteği

Siyasi İlimler Türk Derneği vasıtasıyla 2008 yılında Slovenya'da gerçekleşen Second World International Studies konferansına katılım için T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen seyahat giderleri desteği
Slovenya ,   Ulusal  Burs

5
EkoTürk TV Endonezya Konulu Mercek Altı Programı

https://www.youtube.com/watch?v=_pYZsfiJ9Yo
İstanbul EkoTürk Kanalı Stüdyosu,   Ulusal  Röportaj

6
Türk-Alman Üniversitesi tarafından düzenlenen 'A Transnational Account of Turkish Foreign Policy' başlıklı çalıştay.

'Turkey and Turkmens in the 'New Middle East Cold War': A View from the Kin-State' başlıklı çalışma sözlü sunumu.
Türk-Alman Üniversitesi, Beykoz-İstanbul ,   Uluslararası  Çalıştay

7
Fulbright Study of United States Institute on U.S. Foreign Policy Bursu

US Department of State ve University of South Carolina Walker Institute of International and Area Studies ortaklığında gerçekleştirilen 6 haftalık 'Foreign Policy' programına katılım için ABD'ye seyahat, akademik masraflar ve geçim giderlerini karşıl
A.B.D.,   Uluslararası  Burs

8
Doktora Tez İzleme ve Savunma Jüri Üyeliği

Doç.Dr. Gonca Oğuz Gök danışmanlığında yürütülen Nilay Tüzgen'in 'Yükselen Güçlerin Müdahalelere Bakışını Düzen-Adalet Ekseninde Anlamak: BRICS Ülkelerinin İnsani Krizlere Yönelik Dış Politikaları' başlıklı doktora tez izleme komitesi ve tez savunma
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ,   Ulusal  Jüri Üyelikleri

9
Doktora Tez İzleme ve Savunma Jüri Üyeliği

Prof. Dr.Ayşegül Sever danışmanlığında yürütülen Cansu Güleç Aras'ın 'AKP Dönemi Türk Dış Politikasının Analizi: Bölgesel Çatışmalarda Dış Politika Söylemi' başlıklı doktora tez izleme komitesi üyeliği ve tez savunma jürisi üyeliği.
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ,   Ulusal  Jüri Üyelikleri

10
Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Konuşmaları

'Suriye İç Savaşı'nda Türkiye ve Devlet-Dışı Aktörler: Suriye Türkmenleri ile Dönüşen İlişkinin Eleştirel Bir Analizi' ​Başlıklı Sunum
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İİBF Bölüm Toplantı Salonu ,   Ulusal  Konuşmalarım

11
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından MIKTA Akademik Diyalog çerçevesinde düzenlenen 'Post COVID-19 Global Orders and MIKTA's Role as a Middle Power Partnership' başlıklı seminer

'Prospects for Post-COVID 19 Global Orders and MIKTA' başlıklı panelde konuşmacı.
Online- Seul,   Uluslararası  Seminer

12
İRAM 2020 Kış Okulu

'Türkiye-İran İlişkileri' başlıklı sunum https://www.youtube.com/watch?v=uv-J6yl0W5o&list=PL9-8QSElLCBouRMAVgQrIfS_GRbejgm9F&index=7
İRAM İstanbul,   Ulusal  Konuşmalarım

13
Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği

Prof.Dr. Emel Parlar Dal'ın danışmanlığında yürütülen Tuğçe Ceyda Durgun'un Macaristan - Türkiye örnekleri üzerinden 21. yüzyılda karşılaştırmalı popülizmi anlamak: Aktörler, benzerlikler - farklılıklar ve meydan okumalar başlıklı doktora tez savunma
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ,   Ulusal  Jüri Üyelikleri

14
Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği

Prof.Dr.Nuray Bozbora'nın danışmanlığında yürütülen Jan Gwidon Byczkowski'nin Decentralization in the Middle East Towards a Regional Model başlıklı tez savunması
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ,   Ulusal  Jüri Üyelikleri

15
'Think Global Act Local: The Globalization of Turkish IR' başlıklı 6. All Azimuth Çalıştayı

'Searching Place in Global IR through Exceptionalism: Turkey and Mediation for Peace Initiative' başlıklı çalışmanın G.O.Gök ile birlikte sözlü sunumu.
Online-Zoom ,   Uluslararası  Çalıştay

16
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Topluluğu Farklı Boyutlarıyla Kooperatifler Çalıştayı

'Neoliberal Küreselleşme Sürecinde Kooperatiflerin Dönüşümü' Başlıklı Sözlü Sunum
Online ,   Ulusal  Çalıştay

17
Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği

Prof. Dr. Ayşegül Sever danışmanlığında yürütülen Emre Kurt'un 'Yüzyıllık Göç: 1922’den 2022’ye Türk Yahudileri ve Göçleri' başlıklı doktora tez savunmasında jüri üyeliği
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ,   Ulusal  Jüri Üyelikleri

Üyelikler

2 Adet
1
Siyasi İlimler Türk Derneği

 Üye    2006 

2
Türk Eğitim Vakfı

 Üye    2003