Dr.Öğr.Üyesi NİLGÜN KATRANCI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞiRELiK

   nilgunkatranci@gantep.edu.tr  
Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Hemşirelikte Yönetim

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
Sağlık Alanında Yeni Trendler-I

Yayın Yeri: Duvar Yayınları
ISBN: 978-625-8261-61-5, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
SAĞLIK & BİLİM 2022 HEMŞİRELİK III

Yayın Yeri: EFEAKADEMİ YAYINLARI
ISBN: 978-625-8217-75-9, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNE EĞİTİMDEN EKONOMİYE FARKLI PERSPEKTİFLERDEN BAKIŞ

Yayın Yeri: İKSAD YAYINEVİ
ISBN: 978-625-8405-71-2, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

5 Adet
1
Self-Efficacy Perception Scale of Nursing Administrators: A Research Study

KATRANCI NİLGÜN, YILDIRIM Aytolan
Yayın Yeri: Nursing Economics
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
2
Public Knowledge and Attitudes Regarding Self Medication with Antibiotic in Gaziantep, Turkey

DÖNMEZ SEVGÜL,GÜNGÖR KIVANÇ,GÖV PINAR,KATRANCI NİLGÜN
Yayın Yeri: Global Journal For Research Analysis
İngilizce, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İndex Copernicus
3
Langerhans Cell Histiocytosis of Thoracic Vertebra in an Adult: A case Report and Review of the Literature

KATRANCI NİLGÜN,GÜLLÜ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: HSOA Journal of Cancer Biology and Treatment
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Kısa Makale  Diğer
4
Türkiye de Kan Bağışı Durumu ve Kan Bağış Devamlılığını Etkileyen Faktörler

KATRANCI NİLGÜN
Yayın Yeri: Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  Endekste taranmıyor
5
Evaluation of the effect of cryotheraphy in preventing oral mucositis associated with chemotheraphy A randomized controlled trial

Katrancı Nilgün, Ovayolu Nimet, Ovayolu Özlem, Sevinç Alper
Yayın Yeri: European Journal of Oncology Nursing
İngilizce, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded

Bildiriler

30 Adet
1
THE EFFECT OF SPIRITUALITY AND SPIRITUAL CARE PERCEPTION ON NURSE PERFORMANCE

KUŞCU KARATEPE HİLAL, KATRANCI NİLGÜN
Yayın Yeri: The Fourth International Clinical Nursing Research Congress
TÜRKİYE, İSTANBUL, İngilizce, 08.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
THE EFFECT OF NURSES' PROFESSIONAL SELF-ESTEEM ON TASK PERFORMANCE

KUŞCU KARATEPE HİLAL, KATRANCI NİLGÜN
Yayın Yeri: The Fourth International Clinical Nursing Research Congress
TÜRKİYE, İSTANBUL, İngilizce, 08.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ÖZ YETERLİKLERİNİN BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK ALGILARINA ETKİSİ

KATRANCI NİLGÜN, KUŞCU KARATEPE HİLAL
Yayın Yeri: 6. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK VE İNOVASYON KONGRESİ
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 22.10.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARININ BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

KUŞCU KARATEPE HİLAL, KATRANCI NİLGÜN
Yayın Yeri: 6. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK VE İNOVASYON KONGRESİ
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 22.10.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
AKILCI İLAÇ KULLANIMI: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

SEĞMENOĞLU M.SEYMEN, KUŞCU KARATEPE HİLAL, KATRANCI NİLGÜN
Yayın Yeri: INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
TÜRKİYE, Osmaniye, Türkçe, 28.06.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
HEMŞİRELERDE İŞE BAĞLI GERGİNLİK VE TIBBİ HATA TUTUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

KUŞCU KARATEPE HİLAL, KATRANCI NİLGÜN
Yayın Yeri: INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
TÜRKİYE, Osmaniye, Türkçe, 28.06.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Psikolojik Sermayenin İşe Bağlı Gerginliğe Etkisi: Covid 19 Pandemisinde Hemşire Örneklemi

KUŞCU KARATEPE HİLAL, KATRANCI NİLGÜN
Yayın Yeri: “2. Ulusal, 1. Uluslararası Hemşirelikte Yönetim Kongresi”
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 08.06.2022

Uluslararası  Özet bildiri
8
INTORN NURSING IN THE COVID PANDEMIC: EVALUATIONS OF INTERN NURSES ON PRACTICAL TRAINING IN THE PANDEMIC PROCESS

KATRANCI NİLGÜN, GÖV PINAR
Yayın Yeri: 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GLOBAL PANDEMICS AND MULTIDISCIPLINARY COVID-19 STUDIES
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 01.03.2022

Uluslararası  Özet bildiri
9
Hemşirelikte İnovasyon için Örgütsel Vatandaşlık

KATRANCI NİLGÜN,GÖV PINAR
Yayın Yeri: 1.Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi
İngilizce, 04.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
10
Hemşirelikte Yenileşim ve Stratejik Yönetim Sinerjisi

KATRANCI NİLGÜN,GÖV PINAR
Yayın Yeri: 1.Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi
İngilizce, 04.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
11
Langerhans Cell Histiocytosis:Review of the Literature and a case Study in an Adult

KATRANCI NİLGÜN,GÜLLÜ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: 19.Inteenational Conference on Nursing Science and Healthcare
İngilizce, 17.08.2017

Uluslararası  Özet bildiri
12
Significance of Occupational Safety fot Healthcare Professionals

KATRANCI NİLGÜN,GÖV PINAR
Yayın Yeri: 19.InternationalConference on Nursing Science and Healthcare
İngilizce, 17.08.2017

Uluslararası  Özet bildiri
13
Assessment of Intern Students’xx Attitutes towards Medical Errors

KATRANCI NİLGÜN,GÖV PINAR
Yayın Yeri: 19th International Conference on Nursing Science and Healthcare
İngilizce, 17.08.2017

Uluslararası  Özet bildiri
14
Birinci Basamak Sağlık Merkezine Başvuran Bireylerin Kadına Yönelik Ekonomik ŞiddetHakkındaki Tutumları

KATRANCI NİLGÜN,KUŞCU KARATEPE HİLAL,ATİK DERYA,Tutar Hüseyin,Tosun Serkan
Yayın Yeri: 15th Internatıonal Eastern Mediterranean Family Medicine Congress
Türkçe, 26.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
15
Birinci Basamak Sağlık Merkezine Başvuran Bireylerin Kadına Yönelik Sözel ve Fiziksel ŞiddetHakkındaki Tutumları

KUŞCU KARATEPE HİLAL,KATRANCI NİLGÜN,ATİK DERYA,Tutar Hüseyin,Tosun Serkan
Yayın Yeri: 15th Eastern Mediterranean Family Medicine Congress
Türkçe, 26.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
16
Birinci Basamak Sağlık Merkezine Başvuran Bireylerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine YönelikTutumları

ATİK DERYA,KUŞCU KARATEPE HİLAL,Tutar Hüseyin,Tosun Serkan,KATRANCI NİLGÜN,Tiryaki Şen Hanife
Yayın Yeri: 15th Internatıonal Mediterranean Eastern Family Medicine Congress
Türkçe, 26.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
17
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK MERKEZİNE BAŞVURAN BİREYLERİN KADINA YÖNELİK CİNSELŞİDDET HAKKINDAKİ TUTUMLARI

ATİK DERYA,KATRANCI NİLGÜN,KUŞCU KARATEPE HİLAL,Tutar Hüseyin,Tosun Serkan
Yayın Yeri: 15th Inrenatıonal Easterm Mediterranean Family Medicine Congress
Türkçe, 26.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
18
Hemşirelikte Kariyer Planlama Önemli Midir

KUŞCU KARATEPE HİLAL,ATİK DERYA,KATRANCI NİLGÜN
Yayın Yeri: International Management Research Congress
İngilizce, 19.03.2016

Uluslararası  Özet bildiri
19
Örgüt Geliştirmede Duyarlılık Eğitimi Yönetim Ve Yönetici Açısından Önemi

KUŞCU KARATEPE HİLAL,ATİK DERYA,KATRANCI NİLGÜN
Yayın Yeri: International Management Research Congress
İngilizce, 19.03.2016

Uluslararası  Özet bildiri
20
Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyeti Ve Yönetici Hemşirelerin Rolü

KUŞCU KARATEPE HİLAL,ATİK DERYA,KATRANCI NİLGÜN
Yayın Yeri: International Management Research Congress
İngilizce, 19.03.2016

Uluslararası  Özet bildiri
21
Sağlık Uygulamalarına İlk Adımda Hemşirelik Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

GÜL MUSTAFA,ÜSTÜN GONCA,KATRANCI NİLGÜN
Yayın Yeri: 5.Ulusal Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 24.10.2015

Ulusal  Özet bildiri
22
Kültürel Farkındalık: Sağlıkla...

KUŞCU KARATEPE HİLAL,KATRANCI NİLGÜN
Yayın Yeri: III.Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 21.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
23
Farklılığa Yetkin Yaklaşım: Hemşirelikte Bakımın Yönetiminde Kültürel Yetkinlik

KATRANCI NİLGÜN,KUŞCU KARATEPE HİLAL
Yayın Yeri: III.Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 21.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
24
Etkin Performans İçin Kültürel Yetkinlik

KATRANCI NİLGÜN,KUŞCU KARATEPE HİLAL
Yayın Yeri: III.Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 21.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
25
Hemşirelik Eğitiminde Yenilik

Korkmaz Ayşe Çiçek,KATRANCI NİLGÜN,İPEKÇİ NURİYE NESRİN,ŞEKEROĞLU ŞENAY
Yayın Yeri: I.Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Tarihi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 18.06.2014

Ulusal  Özet bildiri
26
Klinik Uygulamada Geri Bildirim:Performans Değerlendirme Sistemi

KATRANCI NİLGÜN,Korkmaz Ayşe Çiçek
Yayın Yeri: Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 11.04.2014

Ulusal  Özet bildiri
27
Çocukluk Çağı Akut Gasrtoenteritlerin Önemi

BİLGEN FUNDA GÜL,ŞEKEROĞLU ŞENAY,KATRANCI NİLGÜN
Yayın Yeri: 7.Ege Pediatri ve 3. Pediatri Hemşireliği Günleri
TÜRKİYE, Türkçe, 28.05.2013

Ulusal  Özet bildiri
28
Hasta Güvenliğinde Bir Strateji: Bilgi, Teknolojisi

Korkmaz Ayşe Çiçek,KATRANCI NİLGÜN
Yayın Yeri: Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 11.04.2013

Ulusal  Özet bildiri
29
Hemşirelerde En Büyük Sorun: Çalışma Ortamı

KATRANCI NİLGÜN,Korkmaz Ayşe Çiçek
Yayın Yeri: Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 11.04.2013

Ulusal  Özet bildiri
30
Kemoterapiye Bağlı Gelişen Oral Mukozitin Önlenmesinde Kriyoterapinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Katrancı Nilgün, Ovayolu Nimet, Ovayolu Özlem, Sevinç Alper
Yayın Yeri: 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 06.10.2010

Ulusal  Tam metin bildiri

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2022-2023 SAĞLIK ALANINDA ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE HASTA GÜVENLİĞİ Türkçe 2
2 2021-2022 SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 İç Hastalıkları Hemşireliği Türkçe 16
2 2012-2013 Patoloji Türkçe 2
3 2012-2013 Sağlık Tanılaması Türkçe 3
4 2013-2014 Hemşirelik Esasları Türkçe 10
5 2013-2014 Evde Hasta Bakımı Türkçe 3
6 2013-2014 Epidemiyoloji Türkçe 2
7 2014-2015 İç Hastalıkları Hemşireliği Türkçe 14
8 2014-2015 Sağlık Tanılaması Türkçe 2
9 2014-2015 Sosyal Sorumluluk Projesi Türkçe 3
10 2014-2015 Engellilerle Yaşam Türkçe 3
11 2021-2022 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM Türkçe 4
12 2021-2022 HEMŞİRELİK ESASLARI Türkçe 4