Dr.Öğr.Üyesi ESRA VERİM

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELiK

   sergek@gantep.edu.tr  
Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Halk Sağlığı Hemşireliği

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 1

Yayın Yeri: Duvar Yayınları
ISBN: 978-625-8109-70-2, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 2

Yayın Yeri: Duvar Yayınları
ISBN: 978-625-8261-07-3, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
SAĞLIK BİLİMLERİ ALNINDA YENİ TRENDLER II

Yayın Yeri: Duvar Yayınları
ISBN: 978-625-8261-62-2, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

10 Adet
1
The level of Hopelessness and Psychological Distress Among Abused Women in a Women's Shelter in Turkey

ZEYNELOĞLU SİMGE, VERİM ESRA
Yayın Yeri: Archives of Psychiatric Nursing
Türkçe, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
2
BİRİNCİ BASAMAKTA KADINLARIN RUHSAL DURUMLARININ BELİRLENMESİ

VERİM ESRA,BAYIL OĞUZKAN SİBEL
Yayın Yeri: ATLAS JOURNAL
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),Scientific World Index ( SCIWIN),Direct
3
LAKTASYON KRİZİ GEÇİREN VE LAKTASYON KRİZİ GEÇİRMEYEN ANNELERİN ANKSİYETE DÜZEYLERİ

VERİM ESRA,BAYIL OĞUZKAN SİBEL
Yayın Yeri: ATLAS JOURNAL
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),Scientific World Index ( SCIWIN),Direct
4
Geleceğin Sağlık Profesyonellerinde İnternet Bağımlılığının Yaşam Kaliteleri Üzerine ...

ULUTAŞDEMİR NİLGÜN,VERİM ESRA,BAKIR EMİNE,DENİZ ESMA
Yayın Yeri: Zeynep Kamil Tıp Bülteni
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Kadınların Sezaryen Sonrası Seçtikleri Aile Planlaması Yöntemleri Ve Bu Yöntemleri Seçme Nedenlerinin Dağılımı

VERİM ESRA,SOHBET RABİA
Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Knowledge and Beliefs Related to Sexuality of Couples Doing Marriage Preparation

ZEYNELOĞLU SİMGE,VEFİKULUÇAY YILMAZ DUYGU,VERİM ESRA
Yayın Yeri: TAF Preventive Medicine Bulletin
Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
7
Examining barriers to emergency contraception use

ZEYNELOĞLU SİMGE,VEFİKULUÇAY YILMAZ DUYGU,VERİM ESRA
Yayın Yeri: Applied Nursing Research
İngilizce, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
8
Annelerin Anne Sütü ve Ek Gıdalara İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

KAPLAN SENA,KOÇAK HATİCE SERAP,VERİM ESRA
Yayın Yeri: Sağlık ve Toplum Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
SSK Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Sosyodemografik Özellikleri ve Öz-Etkililik Yeterlilik Düzeyleri

VERİM ESRA
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Postmenopozal Dönem Kadınlarda Kalkaneus Kemik Mineral Yoğunluğunu Etkileyen Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

KAPLAN SENA,VERİM ESRA
Yayın Yeri: JOURNAL OF ANATOLIA NURSING AND HEALTH SCIENCES
İngilizce, Basılı, 2005

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

24 Adet
1
BİRİNCİ BASAMAKTA ÇOCUK İSTİSMARI

VERİM ESRA
Yayın Yeri: AKDENIZ 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
Türkçe, 19.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
COVİD-19 PANDEMİSİNİN KADIN SAĞLIĞINA ETKİSİ

VERİM ESRA
Yayın Yeri: AKDENIZ 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
Türkçe, 19.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OBEZİTE

VERİM ESRA
Yayın Yeri: BURSA 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC STUDIES
Türkçe, 22.10.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE HALK SAĞLIĞI HEMŞİRESİNİN ROLÜ

VERİM ESRA
Yayın Yeri: BURSA 3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE
Türkçe, 22.10.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Pelvik Taban Güçlendirme Programının Obez Kadınların Üriner İnkontinans, Konstipasyon ve Cinsel Fonksiyonlarına Etkisi

VERİM ESRA, GÜNGÖRMÜŞ ZEYNEP
Yayın Yeri: 6th Internatıonal Zeugma Conference on Scıentıfıc Researches
Türkçe, 19.06.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Engelliliği Önlemede Toplum Sağlığı Hemşiresinin Görevleri

VERİM ESRA
Yayın Yeri: ULUSLARARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ
İngilizce, 01.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
7
Engelliliği Önlemede Toplum Sağlığı Hemşiresinin Görevleri

VERİM ESRA
Yayın Yeri: ULUSLARARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ
İngilizce, 01.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
GEBELİKTE YAŞANAN RUHSAL DEĞİŞİMLER

VERİM ESRA
Yayın Yeri: 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi
İngilizce, 19.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
9
ÜREME SAĞLIĞININ ÖNEMİ

VERİM ESRA,AKAR NAZLI
Yayın Yeri: ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
İngilizce, 18.01.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
TEKNOLOJİNİN LİSE ÖĞRENCİLERİNE ETKİSİ

SOHBET RABİA,VERİM ESRA
Yayın Yeri: ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
İngilizce, 18.01.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
KADIN SAĞLIĞINA YÖNELİK TARAMA PROGRAMLARINDA GÜNCEL DURUM

VERİM ESRA,AKAR NAZLI
Yayın Yeri: ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
İngilizce, 18.01.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİRLENEN ÇEVRE ve İNSAN SAĞLIĞINA BAKIŞI

SOHBET RABİA,VERİM ESRA
Yayın Yeri: ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
İngilizce, 18.01.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
ANNE SÜTÜNÜN BEBEK VE ANNE AÇISINDAN YARARLARI

VERİM ESRA,AKAR NAZLI,ELİŞ YILDIZ SEVDA
Yayın Yeri: ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
İngilizce, 18.01.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI MI? AİLE HEMŞİRELİĞİ Mİ?

VERİM ESRA,GÜNGÖRMÜŞ ZEYNEP
Yayın Yeri: EJONS V – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL MEDICAL SCIENCES
İngilizce, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN GELİŞİMİ

VERİM ESRA,BAYIL OĞUZKAN SİBEL
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (UMTEB)
İngilizce, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
BİRİNCİ BASAMAKTA GÜVENLİ ANNELİK HİZMETLERİNDE EBENİN ROLÜ

VERİM ESRA
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi
İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
17
DOĞUMDAKİ DOĞAL POZİSYONLAR

VERİM ESRA
Yayın Yeri: I. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi- 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi
İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
18
Fear of Birth

VERİM ESRA
Yayın Yeri: ULUSLARARASI KATILIMLI GEBELİK DOĞUM VE LOHUSALIK KONGRESİ
Türkçe, 02.12.2016

Uluslararası  Özet bildiri
19
2000’Lİ YILLARDA KONTRASEPSİYONDA YENİLİKLER , GÜNCELLİKLER

VERİM ESRA
Yayın Yeri: I. Uluslararası Kadın ve Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi
Türkçe, 13.04.2016

Uluslararası  Özet bildiri
20
Yenidoğan Kız Çocuğunun Perineal Değerlendirilmesinde Ebenin Rolü

VERİM ESRA
Yayın Yeri: 2. Uluslararası & 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi
Türkçe, 27.04.2015

Uluslararası  Özet bildiri
21
Lilith’ten Umay Anaya Mitolojide Doğurganlık

VERİM ESRA
Yayın Yeri: I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi
Türkçe, 09.04.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
PROFESSIONAL HEALTH SERVICES WHICH STARTED WITH GAZIANTEP DEAMERICALS AND THE ESTABLISHMENT OF NURSING SCHOOL

VERİM ESRA,ÖZDEMİR NURGÜL
Yayın Yeri: I.INTERNATIONAL PARTICIPATION NURSING HISTORY CONGRESS
İngilizce, 18.06.2014

Uluslararası  Özet bildiri
23
Review of Sexual Function of Women During Pregnancy Period

KAPLAN SENA,VERİM ESRA
Yayın Yeri: 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
İngilizce, 15.10.2009

Uluslararası  Özet bildiri
24
Socio-demographic Characteristics and Self-efficacy Competence Levels of Nurses Working in the Social Insurance Institution Hospital

VERİM ESRA
Yayın Yeri: 1st International Congress on Nursing Education, Research Practice
İngilizce, 15.10.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
Suriyeli Hemşirelerin Uyum Eğitimi


23.10.2015 - 25.12.2015
Dünya Bankası,   Eğitmen 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MUTLU ANNELER AKADEMİSİ

Danışman, Eğitimci

2016 - 2017

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Doğum Öncesi Dönem Türkçe 4
2 2015-2016 Üreme Sağlığı Türkçe 4
3 2015-2016 Entegre Uygulama 1 Türkçe 8
4 2015-2016 Toplumsal Duyarlılık 1 Türkçe 2
5 2015-2016 Ebelik Tarihi ve Etik Türkçe 2
6 2015-2016 Ebelik Esasları Türkçe 6
7 2015-2016 Entegre Uygulama 2 Türkçe 8
8 2015-2016 Sağlık Sosyolojisi Türkçe 2
9 2015-2016 Toplumsal Duyarlılık 2 Türkçe 1
10 2014-2015 DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM Türkçe 4
11 2014-2015 EBELİKTE ÖĞRETİM Türkçe 4
12 2014-2015 Bulaşıcı Hastalıklar Türkçe 2
13 2014-2015 Halk Sağlığı Türkçe 2
14 2014-2015 EBELİK TARİHİ VE ETİK Türkçe 2
15 2014-2015 TOPLUMSAL DUYARLILIK 2 Türkçe 1
16 2014-2015 EBELİK ESASLARI Türkçe 1
17 2014-2015 TOPLUMSAL DUYARLILIK 1 Türkçe 1
18 2016-2017 DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM Türkçe 4
19 2016-2017 ÜREME SAĞLIĞI Türkçe 4
20 2016-2017 TOPLUMSAL DUYARLILIK 1 Türkçe 2

Araştırmalar

7 Adet
1
Aile Planlaması ve RİA Uygulama Kursu

Aile Planlaması ve RİA Uygulama Kursu
GAZİANTEP,   Ulusal  Kurs

2
Biyoistatistik kursu

Biyoistatistik kursu
Gaziantep,   Ulusal  Kurs

3
Lamaze Doğuma Hazırlık Kursu

Lamaze Yöntemiyle Doğuma Hazırlık
Niğde,   Ulusal  Kurs

4
YENİDOĞAN'DA KANIT TEMELLİ CİLT BAKIMI

YENİDOĞAN'DA KANIT TEMELLİ CİLT BAKIMI
GAZİANTEP,   Ulusal  Çalışma

5
ANNE ÜNİVERSİTESİ

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ANNE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMİ
GAZİANTEP,   Ulusal  Kurs

6
Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi Kursu

Gebelere Hazırlık Sınıfılarında eğitim vermek üzere eğitici eğitimine katılım.
İzmir,   Ulusal  Kurs

7
YOUNGS OF TODAY& LEADERS OF TOMORROW

LEADERSHİP AND TİME MANAGEMENT WİTH NLP
GAZİANTEP,   Uluslararası  Sertifika