Prof.Dr. MEHMET FATİH ÖZMANTAR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİM.EĞİTİMİ

   ozmantar@gantep.edu.tr  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  Matematik Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

23 Adet
1
Ortaokul Matematik Öğretim ProgramlarıTarihsel Bir İnceleme

Yayın Yeri: PEGEM akademi
TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Ortaokul matematik öğretim programları tarihsel bir inceleme

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-241-414-9, TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Ortaöğretim Matematik 10. Sınıf

Yayın Yeri: Milli Eğitim Bakanlığı
ISBN: 978-975-11-4259-7, TÜRKİYE,

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
4
Ortaöğretim İleri Düzey Matematik 11 Sınıf

Yayın Yeri: MEB
ISBN: 978-975-11-4071-5, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
5
Ortaöğretim Temel Düzey Matematik 11 Sınıf

Yayın Yeri: MEB
ISBN: 978-975-11-4115-6, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
6
REFORM VE DEĞİŞİM BAĞLAMINDA İLKOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-318-335-8, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
7
Reform ve Değişim Bağlamında İlkokul Matematik Öğretim Programları

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-318-335-8, TÜRKİYE,

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
8
Reform ve Değişim Bağlamında İlkokul Matematik Öğretim Programları

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-318-335-8, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
9
İlkokul ve Ortaokul Matematiği: Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-605-133-423-3,

Uluslararası  Kitap Tercümesi  İngilizce
10
İlkokul vee Ortaokul Matematiği: Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-605-133-423-3,

Uluslararası  Kitap Tercümesi  İngilizce
11
İlkokul ve Ortaokul Matematiği: Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-605-133-423-3,

Uluslararası  Kitap Tercümesi  İngilizce
12
İlkokul ve Ortaokul Matematiği: Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayınclık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
ISBN: 978-605-133-423-3,

Uluslararası  Kitap Tercümesi  İngilizce
13
Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı

Yayın Yeri: Atlas Yayıcılık
ISBN: 9789756266427, TÜRKİYE, Konya

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
14
Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar

Yayın Yeri: Pegem Akademi Yayınları
TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
15
Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar

Yayın Yeri: Pegem Akademi Yayınları
TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
16
Tanımları ve tarihsel gelişimleriyle matematiksel kavramlar

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-364-570-2, TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
17
İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-4282-11-1, TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
18
Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-5885-31-1, TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
19
İlköğretimde Karşılaşılan Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Yayın Yeri: Pegem Akademi Yayınları
TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
20
İlköğretimde Karşılaşılan Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Yayın Yeri: Pegem Akademi
TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
21
Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri

Yayın Yeri: Pegem Akademi
TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
22
Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri

Yayın Yeri: Pegem Akademi
TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
23
New Directions for Situated Cognition in Mathematics Education

Yayın Yeri: Springer

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

25 Adet
1
Cumhuriyet Dönemi İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programlarının Matematik Okuryazarlık Perspektifinden İncelenmesi

KONUKOĞLU LEMAN,AGAÇ GÜLAY,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Türkiye ve Singapur 5. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Çözümlü Örnekler ve Sorular Açısından Karşılaştırmalı Analizi

TOPRAK ZEHRA,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Turkish Journal of Computer and Mathematics Education
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programlarına Yansımaları: Tarihsel Bir Analiz

ÖZTÜRK AYŞE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
A Study on Students’ Thinking on Length Measurement and the Comparison of Different Lengths

BOZKURT ALİ,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,GÜZEL MEHMET
Yayın Yeri: International Journal of Educational Studies in Mathematics
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD
5
An Investigation of Primary Mathematics Curricula in Terms of Exercises: A Historical Analysis

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,AGAÇ GÜLAY,İLGÜN ŞÜKRÜ
Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Mathematics teachers’ use of source books other than textbooks: reasons, results and implications

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,DAPGIN MAHMUT,ÇIRAK SEVİLAY,İLGÜN ŞÜKRÜ
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
A Historical Analysis of Primary Mathematics Curricula in Terms of Teaching Principles

ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Journal of Research in Education and Science
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
8
Problem Solving Skill in Primary Mathematics Curricula Documents of the Republican Period

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: International Journal of Social and Educational Sciences
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, ResearchBib
9
Matematiksel etkinliklerin uygulanması sırasında ortaya çıkan öğretmen ve öğrenci rolleri

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,ASLAN BİTEN
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Alan Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
10
Ortaokul Matematik Sınıflarında Öğretime Yönelik İletişimde Kullanılan Soru Türlerinin İncelenmesi

BOZKURT ALİ,KIRCALI PINAR,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Yıldız Journal of Educational Research
Türkçe, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
11
Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Programlarına İlişkin İhtiyaç, Değerlendirme ve Beklentileri

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,ÖNALA SEVCAN
Yayın Yeri: Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ResearchBib, Rootindexing
12
Voices and values in shaping the subjectivity of pedagogical content knowledge

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,AKKOÇ HATİCE
Yayın Yeri: Cogent Education
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
13
Teacher Roles in Primary School Mathematics Curricula of the Republican Period

ÖZTÜRK AYŞE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Participatory Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
14
Use of multiple representations in technology rich environments

AKKOÇ HATİCE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Research in Mathematics Education
İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  British Education Index
15
Pre Service and in service teachers views of the sources of students mathematical difficulties

BİNGÖLBALİ ERHAN,AKKOÇ HATİCE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,DEMİR SERVET
Yayın Yeri: International Electronic Journal of Mathematics Education
İngilizce, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
16
Rethinking about the pedagogy for pedagogical content knowledge in the context of mathematics teaching

ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education
İngilizce, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
17
Pre service mathematics teachers use of multiple representations in technology rich environments

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,AKKOÇ HATİCE,BİNGÖLBALİ ERHAN,DEMİR SERVET,ERGENE BERNA
Yayın Yeri: Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education
İngilizce, Basılı, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
18
Sınıf öğretmenlerinin etkinlik kavramına ilişkin algıları

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,BOZKURT ALİ,DEMİR SERVET,BİNGÖLBALİ ERHAN,AÇIL ELİF
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
19
Factors shaping mathematics lecturers service teaching in different departments

BİNGÖLBALİ ERHAN,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Journal of Mathematical Education in Science and Technology
İngilizce, Basılı, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  British Education Index
20
Değişen öğretim programları ve sınıf içi normlar

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,BİNGÖLBALİ ERHAN,DEMİR SERVET,SAĞLAM YILMAZ,KESER ÖZMANTAR ZEHRA
Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
21
Sınıf öğretmenleri ve matematiksel zorlukları

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,BİNGÖLBALİ ERHAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
22
A dialectical approach to the formation of mathematical abstractions

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,MONAGHAN JOHN
Yayın Yeri: Mathematics Education Research Journal
İngilizce, Basılı, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Australian Education Index
23
Comments on the co emergence of machine techniques paper and pencil techniques and theoretical reflection

MONAGHAN JOHN,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Journal of Computers for Mathematical Learning
İngilizce, Basılı, 2006

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
24
Abstraction and consolidation

MONOGHAN JOHN,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Educational Studies in Mathematics
İngilizce, Basılı, 2006

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
25
Relational identities in peer collaboration Self perceptions assumed roles and individual tendencies

ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Eurasian Journal of Educational Research
İngilizce, Basılı, 2005

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO

Bildiriler

55 Adet
1
Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Mesleki Kimliklerine Yönelik Algıları Üzerine Bir İnceleme

KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
İngilizce, 31.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
2
Ethical Dimension of Mathematics Teachers Instructional Actions and Decisions

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,MEDİNE COŞKUN
Yayın Yeri: 16th ICTEL International Conference on Teaching, Education Learning
İngilizce, 27.08.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
Öğretmen Eğitimcilerinin Perspektifinden Etkili Matematik Öğretimi

AGAÇ GÜLAY,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
İzmir, Türkçe, 26.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
4
Matematik Öğretiminin Kalitesini Değerlendiren Bir Çerçevenin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması (A Turkish Adaptation of a Framework for Evaluating the Quality of Mathematics Teaching)

HANGÜL TUĞBA,YAVUZ İLYAS,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 26.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
5
Matematik Öğretmenlerinin Alan Bilgilerine ĠliĢkin Öz Değerlendirme Aracı Olarak Teknoloji Kullanımı

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,ŞİMŞEKLER DİZMAN TUĞBA HAN,MEHMET NURİ ÖĞÜT
Yayın Yeri: 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education
Türkçe, 26.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Teacher Educators’ Opinions about Mathematical Quality of Instruction

HANGÜL TUĞBA,YAVUZ İLYAS,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: nternational conference on modern education studies (ICONMES 2017)
İngilizce, 25.01.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
Mathematics teacher educators knowledge sources in coming to know an effective mathematics teaching

ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: 13th International Congress on Mathematical Education
İngilizce, 24.07.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Öğretmen ve öğretmen adayları öğrencilerin yasadıkları matematiksel zorlukların nedenleri hakkında ne düşünüyorlar

BİNGÖLBALİ ERHAN,AKKOÇ HATİCE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,DEMİR SERVET
Yayın Yeri: IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 23.09.2010

Ulusal  Özet bildiri
9
Matematik dersi etkinlik uygulamaları sırasında karşılaşılan öğrenci zorlukları ve öğretmen müdahale şekilleri

BİNGÖLBALİ FERHAN,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,BİNGÖLBALİ ERHAN
Yayın Yeri: IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 23.09.2010

Ulusal  Özet bildiri
10
Sınıf içi normlar alanında hazırlanan bir mesleki gelisim programının öğretmenlerin matematik dersi uygulamalarına etkisi

BÜYÜMEZ Y,BİNGÖLBALİ ERHAN,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 23.09.2010

Ulusal  Özet bildiri
11
Matematiksel problem çözmede karşılaşılan zorluklara ilişkin öğretmen görüsleri

ESENDEMİR ÖKKEŞ,OĞRAŞ A,BİNGÖLBALİ FERHAN,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 23.09.2010

Ulusal  Özet bildiri
12
The Examination of Programmes of Elemantary Mathematics Education in Republic period from memorisation perspective

İLGÜN ŞÜKRÜ,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Association of Social Science Research
İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
13
Student Roles in the Primary Mathematics Curricula of Turkish Republican Period

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,ÖZTÜRK AYŞE,AGAÇ GÜLAY
Yayın Yeri: ERPA International Congresses on Education 2017
MACARİSTAN, Budapeşte, İngilizce, 18.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
14
An Examination of the Secondary Mathematics Curricula Documents of Turkish Republican Period in terms of Equity Principle

AGAÇ GÜLAY,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: ERPA International Congresses on Education 2017
MACARİSTAN, Budapeşte, İngilizce, 18.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
15
Voices in scaffolding mathematical constructions

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,JOHN MONAGHAN
Yayın Yeri: Fourth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education
İngilizce, 17.02.2005

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
A functional taxanomy of multiple representations a tool for analysing TPCK

AKKOÇ HATİCE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: British society of research in mathematics learning (BSRLM), University of Cambridge
İngilizce, 16.10.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
The Examination of the High School Students’ Awareness of Social Inclusion

TUNÇ ERHAN,KESER ÖZMANTAR ZEHRA,ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, ADANA, İngilizce, 13.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
Lise Öğrencilerinin Sosyal İçerme Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi

TUNÇ ERHAN,KESER ÖZMANTAR ZEHRA,ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
İngilizce, 13.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
Academic and Educational Profiles of Mathematics Teacher Educators

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,KOCAÇINAR DERYA,GÜNER UÇAR SERAP
Yayın Yeri: Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning
İngilizce, 11.08.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
Mathematics Teacher Educators: Current Situation and Future Projections

ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Conference on Mathematics and Mathematics Education
İngilizce, 11.07.2019

Uluslararası  Özet bildiri
21
Discovery Learning in Mathematics

İLGÜN ŞÜKRÜ,ÜNAL HASAN,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: VIII. International Congress of Educational Research
TÜRKİYE, Çanakkale, İngilizce, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
22
Transition from Algebraic Representation to Visual Representation in Mathematics

İLGÜN ŞÜKRÜ,ÜNAL HASAN,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: VIII. International Congress of Educational Research
TÜRKİYE, Çanakkale, İngilizce, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
23
Cumhuriyet Dönemi İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programlarının Eşitlik İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi

ÖZTÜRK AYŞE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,AGAÇ GÜLAY
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLERİ SEMPOZYUMU
Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
24
Instructors’xx Perceptions of STEM educations and Their Expectations Regarding to Skills Gained by Learners

BOZKURT ALİ,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,DİZMAN TUĞBA HAN
Yayın Yeri: Internatıonal Conference On Mathematıcs “An Istanbul Meeting for World Mathematicians” Minisymposium on Approximation Theory Minisymposium on Math Education
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 03.07.2018

Uluslararası  Özet bildiri
25
Cumhuriyet dönemi matematik öğretim programlarında alıştırmaların yeri

AGAÇ GÜLAY,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: ERPA International Congresses on Education 2016
BOSNA HERSEK, saraybosna, Türkçe, 02.06.2016

Uluslararası  Özet bildiri
26
Bilim ve Sanat Merkezleri Matematik Çerçeve Programında Yer Verilen Etkinliklerde Kullanılması Önerilen Materyal Çeşitliliğinin İncelenmesi

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,BOZKURT ALİ,özbey nuh
Yayın Yeri: International Congress on Gifted and Talented Education
İngilizce, 01.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
27
Bilim ve Sanat Merkezleri Matematik Çerçeve Programında Yer Verilen Etkinliklerdeki Yöntem ve Tekniklerin İncelenmesi

BOZKURT ALİ,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,özbey nuh
Yayın Yeri: International Congress on Gifted and Talented Education
İngilizce, 01.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
28
Integration of technology into teaching mathematics level of technology use and role of participants

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,DEMİR SERVET,BİNGÖLBALİ ERHAN,BOZKURT ALİ
Yayın Yeri: 16th Asian technology conference in mathematics
İngilizce, 01.10.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
29
What knowledge teachers need for efficient technology integration into mathematics teaching an examination through TPCK framework

BİNGÖLBALİ ERHAN,DEMİR SERVET,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,BOZKURT ALİ
Yayın Yeri: 16th Asian technology conference in mathematics
İngilizce, 01.10.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
30
Matematik ve sınıf öğretmenlerinin teknolojinin öğrenmeye etkisi ile ilgili düşünceleri

DEMİR SERVET,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,BİNGÖLBALİ ERHAN
Yayın Yeri: 16th Asian technology conference in mathematics
İngilizce, 01.10.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
31
Exploring the technological pedagogical content knowledge

AKKOÇ HATİCE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,BİNGÖLBALİ ERHAN
Yayın Yeri: 11th international congress on mathematical education (ICME11, Discussion Group 7)
İngilizce, 01.10.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
32
Bringing engineering student s view into play what mathematics they want and how they view mathematics

BİNGÖLBALİ ERHAN,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,AKKOÇ HATİCE
Yayın Yeri: 11th international congress on mathematics education (ICME11, Topic Study Group 9)
İngilizce, 01.10.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
33
Curriculum reform and teachers difficulties and dilemmas in primary mathematics education

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,BİNGÖLBALİ ERHAN,AKKOÇ HATİCE
Yayın Yeri: 11th international congress on mathematics education (ICME11, Discussion group 20)
İngilizce, 01.10.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
34
Sınıf öğretmenlerinin farklı matematiksel çözüm yollarını değerlendirme süreçleri

BİNGÖLBALİ ERHAN,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,AKKOÇ HATİCE
Yayın Yeri: VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı
TÜRKİYE, Türkçe, 01.09.2008

Ulusal  Tam metin bildiri
35
İlköğretim sınıf öğretmenlerinin açık uçlu matematik soruları değerlendirme süreçleri

BİNGÖLBALİ ERHAN,AKKOÇ HATİCE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı
TÜRKİYE, Türkçe, 01.09.2008

Ulusal  Tam metin bildiri
36
Evaluation of the programs developed for technology ıntegration

DEMİR SERVET,AKKOÇ HATİCE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,BİNGÖLBALİ ERHAN
Yayın Yeri: International Computer and Instructional Technologies Symposium Proceedings
İngilizce, 01.08.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
37
Matematik öğretmen adaylarına pedagojik alan bilgisi kazandırma amaçlı bir ders tasarımı ve öğretmen adaylarının gelişimlerine etkisi

AKKOÇ HATİCE,UĞURLU R,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,BİNGÖLBALİ ERHAN
Yayın Yeri: The First International Congress of Educational Research "Trends and Issues of Educational Research
İngilizce, 01.08.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
38
Matematik öğretmen adaylarına ölçme değerlendirme bilgi ve becerisi kazandırma amaçlı bir ders tasarımı ve öğretmen adaylarının gelişimlerine etkisi

AKKAYA E,AKKOÇ HATİCE,BİNGÖLBALİ ERHAN,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: The First International Congress of Educational Research "Trends and Issues of Educational Research
Türkçe, 01.08.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
39
Development of a course for pre service mathematics teachers on formative assessment the case of questioning

AKKOÇ HATİCE,BİNGÖLBALİ ERHAN,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: 33rd International Conference for the Psychology of Mathematics Education
İngilizce, 01.08.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
40
Pedagogical content knowledge framework using it as a tool for course design

BİNGÖLBALİ ERHAN,AKKOÇ HATİCE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: 33rd International Conference for the Psychology of Mathematics Education
İngilizce, 01.08.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
41
Development of pedagogical content knowledge with regard to intersubjectivity and alterity

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,AKKOÇ HATİCE,BİNGÖLBALİ ERHAN
Yayın Yeri: 33rd International Conference for the Psychology of Mathematics Education
İngilizce, 01.08.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
42
Investigating the technological pedagogical content knowledge a case of derivative at a point

AKKOÇ HATİCE,BİNGÖLBALİ ERHAN,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Proceedings of the Joint Meeting of the 32nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education
İngilizce, 01.08.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
43
Teachers conduct of problem solving activities

BOZKURT ALİ,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,BİNGÖLBALİ ERHAN,OGRAS A
Yayın Yeri: Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education
İngilizce, 01.07.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
44
Development of pre service teachers in linking multiple representations via technology

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,AKKOÇ HATİCE,BİNGÖLBALİ ERHAN,DEMİR SERVET
Yayın Yeri: Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education
İngilizce, 01.07.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
45
Mathematical thinking research by Turkish Community

UBUZ BEHİYE,KAZAK S,AKKOÇ HATİCE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education
İngilizce, 01.07.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
46
Two teachers and two different ways of handling students difficulties during mathematical tasks implementation

BİNGÖLBALİ FERHAN,BİNGÖLBALİ ERHAN,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education
İngilizce, 01.07.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
47
Sınıf Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımlarının İrdelenmesi

DEMİR SERVET,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,BİNGÖLBALİ ERHAN,BOZKURT ALİ
Yayın Yeri: Proceedings of 5th International Computer and Instructional Technologies Symposium
İngilizce, 01.07.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
48
Abstraction scaffolding and emergent goals

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,JOHN MONAGHAN
Yayın Yeri: Proceedings of the 30th International Conference for the Psychology of Mathematics Education
İngilizce, 01.07.2006

Uluslararası  Tam metin bildiri
49
Mathematical abstraction a dialectical view

ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics
İngilizce, 01.07.2005

Uluslararası  Tam metin bildiri
50
Abstraction and consolidation

JOHN MONAGHAN,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Proceedings of the 28th international conference for the psychology of mathematics education
İngilizce, 01.07.2004

Uluslararası  Tam metin bildiri
51
Mathematical abstraction through scaffolding

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,ROPER T
Yayın Yeri: Proceedings of the 28th international conference for the psychology of mathematics education
İngilizce, 01.07.2004

Uluslararası  Tam metin bildiri
52
Scaffolding abstraction and emergent goals

ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics
İngilizce, 01.07.2004

Uluslararası  Tam metin bildiri
53
Voices ın shaping the subjectivity of pedagogical content knowledge

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,AKKOÇ HATİCE,BİNGÖLBALİ ERHAN
Yayın Yeri: Proceedings of the Joint Meeting of the 32nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education
İngilizce, 01.01.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
54
Curriculum reform in primary mathematics education teacher difficulties and dilemmas

BİNGÖLBALİ ERHAN,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,AKKOÇ HATİCE
Yayın Yeri: Proceedings of the Joint Meeting of the 32nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education
İngilizce, 01.01.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
55
Prospective mathematics teachers pedagogical content knowledge of definite ıntegral The problem of limit process

AKKOÇ HATİCE,YEŞİLDERE İMRE SİBEL,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics
İngilizce, 01.01.2007

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

10 Adet
1
TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu Çağrı Programı Danışma Kurulu Üyeliği


29.06.2015 - 29.06.2016
TÜBİTAK PROJESİ,

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Kültürler arası eğitim bağlamında Türk dünyası vatandaşlığı ders programı geliştirilmesi ve etkililiğinin deüerlendirilmesi


19.06.2014 - 19.12.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Work for an Inclusive School Heritage (2017-1-SK01-KA201-035313)


16.10.2017 - 31.08.2019
H2020,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
Polis Candır 2017

Sosyal destek ve farkındalık oluşturma amacıyla çocuk ve gençlere yöneliktir.
15.01.2017 - 15.12.2017
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
Müfredat ve Ders Kitapları Hazırlama Projesi


14.03.2012 - 15.07.2015
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
Matematik eğitimi programlarındaki öğretim üyelerinin etkili matematik öğretim sürecine ilişkin görüşleri ve uygulamaları


11.02.2015 - 13.12.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
7
Matematik Öğretmen Adaylarına Teknolojiye Yönelik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı bir Program Geliştirme


01.01.2008 - 01.06.2011
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
8
Gaziantep Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri


DİĞER,   Yönetici 

  Tamamlandı
9
Okul Öncesi Eğitimle Değişen Hayatlar


DİĞER,   Yönetici 

  Tamamlandı
10
İlköğretim öğretmenlerinin fen ve matematik alanlarında mesleki gelişim modeli ve bu modelin yaygınlaştırılması


TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Editörlükler

5 Adet
1
Ortaokul Matematik Öğretim Programları: Tarihsel Bir İnceleme

Yazar Adı: ÖZMANTAR MEHMET FATİH,AKKOÇ HATİCE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,ÖZYURT MELİKE , Yayın Yeri: Pegem Akademi
Kitap, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Basılı

2
REFORM ve DEĞİŞİM BAĞLAMINDA İLKOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Yazar Adı: ÖZMANTAR MEHMET FATİH,ÖZTÜRK AYŞE,BAY ERDAL , Yayın Yeri: Pegem Akademi
Kitap, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Ankara  Ulusal  Basılı

3
Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar

Yazar Adı: İSMAİL ÖZGÜR ZEMBAT, MEHMET FATİH ÖZMANTAR, ERHAN BİNGÖLBALİ, HAKAN ŞANDIR ALİ DELİCE , Yayın Yeri: Pegem Akademi
Kitap, Türkçe, 2013, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

4
İlköğretimde Karşılaşılan Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Yazar Adı: BİNGÖLBALİ ERHAN,ÖZMANTAR MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Pegem Akademi
Kitap, Türkçe, 2009, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

5
Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri

Yazar Adı: ÖZMANTAR MEHMET FATİH,BİNGÖLBALİ ERHAN,AKKOÇ HATİCE , Yayın Yeri: Pegem Akademi
Kitap, Türkçe, 2008, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 MATEMATİK EĞİTİMİ VE ÖĞRENME TEORİLERİ Türkçe 3
2 2011-2012 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA TRENDLERİ Türkçe 3
3 2010-2011 Matematik Eğitimi ve Öğrenme Teorileri Türkçe 3
4 2010-2011 İlköğretim Matematikte Yaygın Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Türkçe 3
5 2010-2011 Matematik Eğitimi ve Öğrenme Teorileri Türkçe 3
6 2009-2010 Matematik Eğitimi ve Öğrenme Teorileri Türkçe 3
7 2009-2010 İleri Matematikte Yaygın Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Türkçe 3
8 2009-2010 Matematik Eğitimi ve Öğrenme Teorileri Türkçe 3
9 2009-2010 İlköğretim Matematikte Yaygın Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 Lineer Cebir II Türkçe 3
2 2012-2013 ANALİTİK GEOMETRİ II Türkçe 3
3 2012-2013 TOPLUSAL DUYARLIK PROJELERİ II Türkçe 3
4 2012-2013 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 8
5 2012-2013 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3
6 2012-2013 TOPLUMSAL DUYARLIK PROJELERİ Türkçe 3
7 2012-2013 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Türkçe 4
8 2012-2013 ANALİTİK GEOMETRİ I Türkçe 3
9 2012-2013 LİNEER CEBİR I Türkçe 3
10 2012-2013 OKUL DENEYİMİ Türkçe 5
11 2012-2013 TOPLUMSAL DUYARLIK PROJELERİ Türkçe 3
12 2012-2013 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Türkçe 4
13 2011-2012 LİNEER CEBİR II Türkçe 3
14 2011-2012 ANALİTİK GEOMETRİ II Türkçe 3
15 2011-2012 TOPLUMSAL DUYARLIK PROJELERİ II Türkçe 3
16 2011-2012 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 8
17 2011-2012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3
18 2011-2012 OKUL DENEYİMİ Türkçe 5
19 2011-2012 TOPLUMSAL DUYARLIK PROJELERİ Türkçe 3
20 2011-2012 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Türkçe 4
21 2011-2012 MATEMATİK EĞİTİMİNE GİRİŞ Türkçe 2
22 2011-2012 MATEMATİK TARİHİ Türkçe 2
23 2011-2012 ANALİTİK GEOMETRİ I Türkçe 3
24 2011-2012 LİNEER CEBİR I Türkçe 3
25 2011-2012 OKUL DENEYİMİ Türkçe 5
26 2011-2012 TOPLUMSAL DUYARLIK PROJELERİ Türkçe 3
27 2011-2012 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Türkçe 4
28 2010-2011 Analitik Geometri I Türkçe 3
29 2010-2011 Lineer Cebir I Türkçe 3
30 2010-2011 Matematik Eğitimine Giriş Türkçe 2
31 2010-2011 Matematik Tarihi Türkçe 2
32 2010-2011 Okul Deneyimi Türkçe 5
33 2010-2011 Toplumsal Duyarlık Projeleri I Türkçe 3
34 2010-2011 Lineer Cebir II Türkçe 3
35 2010-2011 Analitik Geometri II Türkçe 3
36 2010-2011 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 8
37 2010-2011 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
38 2010-2011 Toplumsal Duyarlık Projeleri II Türkçe 3
39 2009-2010 Analitik Geometri I Türkçe 3
40 2009-2010 Lineer Cebir I Türkçe 3
41 2009-2010 Matematik Eğitimine Giriş Türkçe 2
42 2009-2010 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
43 2009-2010 Lineer Cebir II Türkçe 3
44 2009-2010 Analitik Geometri II Türkçe 3
45 2009-2010 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 8
46 2009-2010 Toplumsal Duyarlık Projeleri II Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Matematik öğretmenlerinin öğretimsel kararlarındaki etik değerlendirmeler: Çoklu durum çalışması MEDİNE COŞKUN 2020
2 Tamamlandı Matematiksel öğrenme etkinliklerinin tasarım ve uygulama niteliğinin değerlendirilmesi için bir model önerisi MEHMET GÜZEL 2020
3 Tamamlandı Öğretmen eğitimcilerinin öğretimin matematiksel kalitesine yönelik değerlendirmeleri üzerine bir inceleme TUĞBA HANGÜL 2019
4 Tamamlandı Türkiye ve Singapur 5. sınıf matematik ders kitaplarının karşılaştırmalı analizi ZEHRA TOPRAK 2019
5 Tamamlandı Etkili matematik öğretimine ilişkin öğretim elemanlarının perspektifleri ve bilgi kaynakları üzerine bir inceleme GÜLAY AGAÇ 2018
Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Devam Ediyor ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜREV KAVRAMIYLA İLGİLİ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN SENARYO TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ ZEYNEP ŞAHİN 2020
2 Tamamlandı Ortaokul matematik öğretmenlerinin veri öğrenme alanına dair yazılı sınav soruları ile PISA sorularının karşılaştırmalı incelemesi GÜLBAHAR BAKIRCI 2019
3 Tamamlandı Matematik öğretmenlerinin alan bilgilerine ilişkin öz değerlendirme aracı olarak teknoloji kullanımı MEHMET NURİ ÖĞÜT 2019
4 Tamamlandı Cumhuriyet Dönemi ilkokul matematik ders öğretim programlarının matematik okuryazarlığı perspektifinden incelenmesi LEMAN KONUKOĞLU 2019
5 Tamamlandı 4+4+4 Eğitim Sisteminde 5. sınıf matematik dersi ile ilgili sınıf öğretmenleri ve ortaokul matematik öğretmenlerinin görüşleri ŞEYDA TUĞÇE ÖZKAN 2019
6 Tamamlandı Matematik öğretiminin işlemsel ve kavramsal bilgi bağlamında değerlendirilmesine ilişkin bir ölçek geliştirme çalışması MUSTAFA İLHAN ÖZDEMİR 2019
7 Tamamlandı Ortaokul öğrencilerinin uzunluk ölçme ve karşılaştırmaya dair kavrayışlarının incelenmesi AYŞE ASİL GÜZEL 2018
8 Tamamlandı Türkiye'de matematik eğitimi alanında görev yapmakta olan öğretim elemanlarının akademik çalışmaları açısından incelenmesi DERYA KOCAÇİNAR 2017
9 Tamamlandı Öğrenci zorluklarının tespiti ve çözümünde matematik günlüklerinin rolü üzerine bir inceleme ERDAL İNAN 2016
10 Tamamlandı Ortaokul matematik öğretmenlerinin tanımsızlık kavramına yükledikleri anlamların ve tanımsızlığı kavramsallaştırma şekillerinin incelenmesi NUH ÖZBEY 2016
11 Tamamlandı İlköğretim matematik eğitimi programlarında görev yapan öğretim elemanlarının öğrenim, öğretim ve araştırma tecrübeleri üzerine bir araştırma SERAP GÜNER UÇAR 2016
12 Tamamlandı Matematik öğretmenlerinin mesleki gelişim programlarıyla ilgili değerlendirme ve beklentileri SEVCAN ÖNALA 2016
13 Tamamlandı Ortaokul matematik öğretmenlerinin ders kitabı dışında kaynak kullanımları üzerine bir araştırma MAHMUT DAPGIN 2015
14 Tamamlandı Matematiksel etkinlik tasarımı üzerine hazırlanan bir mesleki gelişim programının değerlendirilmesi GONCE KALE ÖZKAN 2013
15 Tamamlandı Sınıf ve ilköğretim matematik öğretmenlerinin tercih ettikleri soru türlerinin incelenmesi PINAR KILIÇ 2012
16 Tamamlandı Matematiksel problem çözme ve üstbiliş üzerine hazırlanan bir mesleki gelişim programı ve bu programın etkililiği ÖKKEŞ ESENDEMİR 2011
17 Tamamlandı İlköğretim öğretmenlerinin etkinlik kavramına ve uygulanışına ilişkin görüşleri ELİF AÇIL 2011
18 Tamamlandı Matematiksel etkinliklerin uygulanması sırasında ortaya çıkan öğretmen ve öğrenci rolleri BİTEN ASLAN 2010
19 Tamamlandı Matematik öğretimi etkinlik uygulamalarında karşılaşılan öğrenci zorluklarının nedenleri ve öğretmen müdahale türleri FERHAN BİNGÖLBALİ 2010

Üyelikler

4 Adet
1
International Group for the Psychology of Mathematics Education (IGPME)

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2009 

2
Eğitim Araştırmaları Birliği (EAB)

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2005 

3
British Society for Research into Learning Mathematics (BSRLM)

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2003 

4
European Society for Research in Mathematics Education

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2003 

Sanatsal Faaliyetler

14 Adet
1
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışması Sergisi-I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Dekanlığı
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  17.05.2016 - 17.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
2
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışması Sergisi-I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Dekanlığı
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  17.05.2016 - 17.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
3
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışması Sergisi-I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Dekanlığı
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  17.05.2016 - 17.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
4
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışması Sergisi-I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Dekanlığı
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  17.05.2016 - 17.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
5
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışması Sergisi-I

Etkinlik Yeri: Yıldı Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Dekanlığı
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  17.05.2016 - 17.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
6
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışması Sergisi-I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Dekanlığı
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  17.05.2016 - 17.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
7
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışması Sergisi-I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Dekanlığı Prof. Dr. Mustafa ARSLAN Doç. Dr. Şahin ORUÇ Doç. Dr. Mustafa SAĞDIÇ Doç. Dr. Mustafa Sami TOPÇU Doç. Dr. Hasan ÜNAL
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  17.05.2016 - 17.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
8
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-IV ALEMTAYS-IV

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  13.12.2017 - 13.12.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
9
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-IV ALEMTAYS-IV

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  13.12.2017 - 13.12.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
10
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-IV ALEMTAYS-IV

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  13.12.2017 - 13.12.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
11
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-III ALEMTAYS-III

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  10.05.2017 - 10.05.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
12
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-III ALEMTAYS-III

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  10.05.2017 - 10.05.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
13
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-III ALEMTAYS-III

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  10.05.2017 - 10.05.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
14
Istanbul International Inventions Fair

Etkinlik Yeri: İstanbul
Düzenleyenler : ABDER
SERGİLER/Uluslararası Sergiler /  03.03.2016 - 06.03.2016

Uluslararası  Karma  SERGİ