Prof.Dr. TANER AKÇACI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. ULUS.TİC.ve LOJİSTİK

   akcaci@gantep.edu.tr      (0342) 317 20 25  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Makro İktisat  Uluslararası Finans  Para Politikası  Maliye Politikası

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
Farklı Yaklaşımlarla Tarıma Yeniden Bakış

Yayın Yeri: Orient
ISBN: 978-975-6124-98-7598, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Küreselleşme Çağında Kalkınma ve Yeni Ekonomi

Yayın Yeri: Orion
ISBN: 978-625-7294-82-9, TÜRKİYE, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Savaşı Anlamak Disiplinlerarası Yaklaşımlar

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 978-625-433-508-2, TÜRKİYE, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Uluslararası İktisatta Güncel Sorunlara Yeni Yaklaşımlar

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi Yayınları
ISBN: 978-625-8494-27-3, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Covıd-19 Pandemisinin İdari, Siyasi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri

Yayın Yeri: Ekin Yayınevi
ISBN: 978-625-8024-11-1, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Makro Ekonomi Politika ve Uygulama

Yayın Yeri: Pearson-Nobel
2018

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
7
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2017

Yayın Yeri: Çizgi Kitabevi Yayınları
ISBN: 978-605-196-094-4, 2017

Uluslararası  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  İngilizce
8
Makroekonomi: Prensipler, Uygulamalar ve Araçlar

Yayın Yeri: Nobel
2016

Uluslararası  Kitap Tercümesi  İngilizce
9
Çalışma Ekonomisi ve Ekonomik İlişkiler

Yayın Yeri: Arın Yayınları
TÜRKİYE, 2007

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

25 Adet
1
İnovasyonun Turizm Sektörü Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi

HAJIHASSANIASL Saeid, AKÇACI TANER
Yayın Yeri: Journal of Yaşar University
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Makina Sanayinde İhracatın İthalata Bağımlılığı: Optimize Edilmiş GSR Metodu ile Analiz

AKÇACI TANER, ZORÇELİK KIYMIK ŞULE
Yayın Yeri: Journal of Economics and Administrative Sciences
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Küresel Pazarlarda Türkiye Deri Sanayisinin Rolü Ve Lojistik Sektörü İlişkisi

AKÇACI TANER, KARTAL MURAT, ÇINAROĞLU MEHMET SERKAN
Yayın Yeri: Akademik Yaklaşımlar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD
4
Rekabet İstihbaratı Yöntemi İle İthal Sarf Malzeme Miktarlarının Tahmini

AKÇACI TANER, ZORÇELİK KIYMIK ŞULE, KIYMIK ERKAN
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD
5
G-8 Ülkeleri ve Türkiye’de Dışa Açıklık, Ar-Ge Harcamaları ve Reel Döviz Kuru İlişkisi Üzerine Panel Veri Analizi

AKÇACI TANER, YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus
6
Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Lojistik ve Ticarete Etkisi

AKÇACI TANER,ÇINAROĞLU MEHMET SERKAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Online Süpermarket Alışverişinde Tüketici Güven Faktörü

AKÇACI TANER,KURT FATMA BÜŞRA
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD
8
Metafor Yöntemi İle Temel Ekonomik Ve Finansal Kavramların Algı Seviyelerinin Belirlenmesi: Kilis Örneği

BAYRI YEŞİM,AKÇACI TANER
Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Kilis İlinin Lojistik Açıdan Değerlendirilmesi ve Kurulması Düşünülen Medine Pazarı’nın Şehre Etkileri

AKÇACI TANER,ÇINAROĞLU MEHMET SERKAN,ÇAVUŞOĞLU ABDULVAHİD
Yayın Yeri: Asia Minor Studies
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco, İndex Copernicus
10
Organik Tarımın Ekonomik Analizi: Kilis İli Uygulaması

ÇINAROĞLU MEHMET SERKAN,AKÇACI TANER
Yayın Yeri: ASSAM Uluslararası Akademik Dergi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Indeks Copernicus
11
İstihdama Yönelik Sodes Projelerine İlişkin İnceleme: Kilis Örneği

KARAKUŞ GÜLPERİ,AKÇACI TANER
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık SBE Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Akademik dizin
12
Endüstri 4.0 ve İnovasyon Göstergeleri Kapsamında Türkiye Analizi

BULUT ELA, AKÇACI TANER
Yayın Yeri: ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi
Türkçe, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus
13
Sektörler Arası Kadın İstihdamı ve Cinsiyet Ayrımcılığı Üzerine Bir Araştırma: Kilis İli Örneği

BULUT ŞEHADET,AKÇACI TANER
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi SBE Dergisi
Türkçe, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Asos Index
14
Parasal Aktarım Mekanizması: Türkiye Ekonomisi İçin Beklenti Kanalının Geçerliliği

BAKAN SUMRU,AKÇACI TANER
Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Politik Konjoktür Çerçevesinde Türkiye’de Anayasal İktisat Gerekliliği

AKÇACI TANER,KARAPINAR KOCAĞ ESRA
Yayın Yeri: Akademik Bakış Dergisi
Türkçe, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
16
Ahilikten Meslek Kuruluşlarına Yapısal Bir Dönüşüm

AKÇACI TANER,ÖZDEMİRCİ İLBEY CEMAL NURİ
Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
İngilizce, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
17
Kadın İstihdamına Farklı Bir Bakış Haneiçi İstihdam

AKÇACI TANER
Yayın Yeri: Asia Minor Studies
Türkçe, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  INDEXCOPERNICUS, CEEOL, ULRİCH’S PERİODİCALS DİRECTORY, ARASTIRMAX, ASOSIN
18
Petrol Fiyatlarının Dış Ticaret Açığı Üzerindeki Etkisi:Türkiye Örneği

BAYAT TAYFUR,ŞAHBAZ AHMET,AKÇACI TANER
Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
İngilizce, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim, Econlit
19
Sigorta Sektörünün Türk Dış Ticaretine Etkisi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

AKÇACI TANER
Yayın Yeri: TSEV Sigorta Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  econlit
20
Kamu Harcamalarının Enflasyonist Etkisinin Ekonometrik Analizi

AKÇACI TANER,KARAPINAR KOCAĞ ESRA
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies
Türkçe, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
21
Eğitim Harcamalarının İktisadi Büyümeye Etkisi

AKÇACI TANER
Yayın Yeri: Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, INDEXCOPERNICUS
22
İşsizliğin Aile Harcamalarına Olan Etkisinin Algısal Analizi

AKÇACI TANER,ÖZÇALICI MEHMET
Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi
Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
23
How Have FDI Flows Effected to Current Account Balance In Turkey Case

AKÇACI TANER, AKKAYA ONUR
Yayın Yeri: China-USA Business Review
İngilizce, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, INDEX COPERNİCUS, CABELL’S DİRECTORİES, ULRICH’S PERIODICAL DIRECT
24
Tüketici Kredisi Çeşitlerinin Enflasyona Etkisi 2005 2010

AKÇACI TANER
Yayın Yeri: Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi
Türkçe, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, ULAKBİM, ASOS
25
Ekonomik Kriz Perspektifinde Kamu ve Özel Sektör Performansları

AKÇACI TANER
Yayın Yeri: Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

35 Adet
1
Modern İpekyolu Projesinin Türkiye-Çin İlişkilerine Etkisi

AKÇACI TANER, KARTAL MURAT, ÇINAROĞLU MEHMET SERKAN
Yayın Yeri: El Ruha 10th International Conference "Social Sciences & Humanities
TÜRKİYE, Türkçe, 27.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Rusya-Ukrayna Krizinin Karadeniz Bölgesi Lojistik Potansiyeli Ve Türkiye Ekonomisine Yansımaları

AKÇACI TANER, ÇINAROĞLU MEHMET SERKAN
Yayın Yeri: El Ruha 10th International Conference "Social Sciences & Humanities
TÜRKİYE, Türkçe, 27.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Küresel Lojistik Performans Endeksi Sıralamasında En Başarılı Ülkeler Ve Türkiye Karşılaştırması

AKÇACI TANER, BOSTANCIERİ SEVİNÇ
Yayın Yeri: 6. Internatıonal Symposıum On Current Developments In Scıence, Technology And Socıal Scıences
Türkçe, 16.09.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Yeşil Mutabakat Kapsamında Bina Enerji Dönüşümünün Enerji İthalatına Etkisi

AKÇACI TANER, YANAR ŞEYMA
Yayın Yeri: 6. Internatıonal Symposıum On Current Developments In Scıence, Technology And Socıal Scıences
Türkçe, 16.09.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Enerji Bağımlılığı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye için ARDL Analizi

AKÇACI TANER, YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 5th International Congress on Economics, Finance and Energy
KAZAKİSTAN, Türkçe, 07.09.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
The Functioning Mechanism of the Humanitarian Supply Chain in Global Crises: The Example of the Ukraine Crisis

AKÇACI TANER, İŞGÖRÜR PINAR
Yayın Yeri: IV. Internatıonal Scıentıfıc Conference Of Economıcs And Management Researchers
İngilizce, 23.06.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Üniversite Mezunları Açısından Eğitim İstihdam İlişkisi

AKÇACI TANER, ALTINOK BÜŞRA
Yayın Yeri: IV. Internatıonal Scıentıfıc Conference Of Economıcs And Management Researchers
Türkçe, 23.06.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
İnovasyon ve Lojistik Performans İlişkisi: Gelişen Piyasa Ekonomileri Analizi

AKÇACI TANER, YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 13. Eurosian Conference on Language and Social Sciences
Türkçe, 05.02.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Küresel İnovasyon Endeksi Göstergelerinin Bilgi ve Teknoloji Çıktıları Üzerindeki Etkileri: Gelişen Piyasa Ekonomileri İçin Panel Veri Analizi

YILMAZ ÖMER, AKÇACI TANER
Yayın Yeri: 13. Eurosian Conference on Language and Social Sciences
Türkçe, 05.02.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Ekonomik Büyüme, CO2 Emisyonu ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Analiz

AKÇACI TANER, ALBAYRAK MUZAFFER, YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 8. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi
Türkçe, 01.11.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Türkiye'de Sağlık Harcamaları ve Makroekonomik Göstergeler Arasındaki İlişkinin ARDL Yöntemiyle Analizi

AKÇACI TANER, ALBAYRAK MUZAFFER, YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 8. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi
Türkçe, 01.11.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Sağlık Harcamaları Ve Kişi Başına Duşen Milli Gelir İlişkisi: Secilmiş Oecd Ulkeleri Yeni Nesil Panel Eşbutunleşme Analizi

AKÇACI TANER, YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 7th International Conference On Socıal Scıences & Humanities
Türkçe, 18.09.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
İnsani Gelişme Endeksi, İnovasyon Ve İhracat Arasındaki İlişki: Brıcs-T Ulkeleri Panel Veri Analizi

AKÇACI TANER, YILMAZ ÖMER
Yayın Yeri: 7th International Conference On Socıal Scıences & Humanities
Türkçe, 18.09.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı İle Dış Ticaret Analizi

AKÇACI TANER,BULUT ŞEHADET
Yayın Yeri: 2.Uluslararası ASSAM İslam İşbirliği Kongresi: İslam Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler
Türkçe, 01.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Türkiye’de Gelir Eşitsizliğinin Ölçümünde Yüzde Paylar/ Pareto (P80/20) Analizi

BAKAN SUMRU,AKÇACI TANER
Yayın Yeri: 1st International Economics And Business Symposium Sustaniable And All Dimensions (ECONBUSS)
Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
Orta Doğudaki Gelişmeler Kapsamında Kilis Sanayisinin Potansiyeli

AKÇACI TANER
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Türkçe, 09.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
17
Türkiye’de Cari Açığın Nedenleri, Finansmanı ve Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme

AKÇACI TANER,EREN MEHMET VAHİT
Yayın Yeri: AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences
Türkçe, 06.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
18
Yatırımların Bir Kaynağı Olarak Tasarruflar İle Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: Türkiye Örneği

EREN MEHMET VAHİT,AKÇACI TANER
Yayın Yeri: AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences
Türkçe, 06.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
19
Suriyeliler Politikasının Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Analiz

AKÇACI TANER
Yayın Yeri: Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi: Geçmişten Geleceğe Yönetim Biçimleri
Türkçe, 23.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
20
The Impact of the Global Financial Crisis on the InnovativePerformance in the Industrial and Service Companies withinthe Framework of European Union: A Case of Turkey

AKÇACI TANER,ÖZKAN ÖZCAN
Yayın Yeri: 2nd WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
İngilizce, 12.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
21
Türkiye Ekonomisinde Sektörel Dinamikler: Lojistik

AKÇACI TANER
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
22
İmalat Sektörü Dış Ticaret Etkileşimi

AKÇACI TANER
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
23
Göç Politikaları ve Sağlık Harcamaları: Kilis İli Örneği

AKÇACI TANER,Bulut Şehadet
Yayın Yeri: II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları: Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu
Türkçe, 28.04.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
24
Türkiye’de Uluslararası Fonların Paradoksal Etkisi: Hollanda Hastalığı

AKÇACI TANER,KARAATA AYDAN
Yayın Yeri: Internatıonal Conference on Eurasıan Economıes
Türkçe, 01.07.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
25
Ekonomide Güven Faktörü: Kapasite ve İstihdam Açısından Bir Analiz

AKÇACI TANER
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Davraz Kongresi
Türkçe, 26.05.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
26
İktisadi Kalkınmanın İnovasyon Dinamiği: Patent

AKÇACI TANER,GÖKMEN SEYİT
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı
Türkçe, 16.05.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
27
Kilis İlinde Bağcılık Sektörünün Ekonomik Analizi

AKÇACI TANER
Yayın Yeri: Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu
Türkçe, 16.05.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
28
Sigorta Sektörünün Türk Dış Ticaretine Etkisi Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

AKÇACI TANER
Yayın Yeri: 1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe,

Ulusal  Tam metin bildiri
29
Yolsuzluk Dış Ticaret İlişkisi 1999 2006 Türkiye Analizi

AKÇACI TANER, AVŞAR İBRAHİM
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
Türkçe,

Uluslararası  Tam metin bildiri
30
Dolaşımdaki Para İle Güven Faktörü Etkileşimleri

AKÇACI TANER, YÖNTEM TUĞÇE
Yayın Yeri: Uluslararası Davraz Kongresi
Türkçe,

Uluslararası  Tam metin bildiri
31
The Effect of Consumer Confidence on Gold Prices

AKÇACI TANER, YÖNTEM TUĞÇE
Yayın Yeri: Turgut Ozal Internatıonal Conference On Economıcs And Polıtıcs-I
İngilizce,

Uluslararası  Tam metin bildiri
32
Döviz Kurunun Dış Ticaretin Ekonomik Kategorilerine Etkisi

AKÇACI TANER
Yayın Yeri: Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi
Türkçe,

Uluslararası  Tam metin bildiri
33
The Role of Innovation and Development Agencies in New Development Strategies

AKÇACI TANER, YÖNTEM TUĞÇE, KAYMAZ YUNUS
Yayın Yeri: 9th Internatıonal Conference On Knowledge, Economy & Management
İngilizce,

Uluslararası  Tam metin bildiri
34
Antepfıstığı Dış Ticaretinin Türkiye Ekonomisi Açısından Önemi

AKÇACI TANER
Yayın Yeri: Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu
Türkçe,

Uluslararası  Tam metin bildiri
35
Türkiye de Sosyal Harcamalar ve Yoksulluk

AKÇACI TANER, KOCAĞ ESRA
Yayın Yeri: Turgut Ozal Internatıonal Conference On Economıcs And Polıtıcs-II
Türkçe,

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

3 Adet
1
Asimetrik Nedensellik Yaklaşımı ile Türkiye’xxde Ekonomik Büyüme ve Cari Açık İlişkisinin İncelenmesi


27.03.2017 - 12.12.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Asimetrik Nedensellik Yaklaşımı ile Türkiye’xxde Credit Default Risk (CDS) Primleri ve Gösterge Faiz Oranı İlişkisinin İncelenmesi


27.03.2017 - 12.12.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
SODES DPT K 0146 2011 Tıbbi Sekreterlik Elemanı Yetiştirme Projesi

Tıbbi Sekreterlik Elemanı Yetiştirme
01.01.2011 - 01.01.2012
Kalkınma Bakanlığı,   Eğitmen 

ULUSAL  Tamamlandı

Editörlükler

6 Adet
1
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)

Yazar Adı: SEYREK İBRAHİM HALİL,AKÇACI TANER,EREN MEHMET VAHİT,PAKSOY SADETTİN,SARIÇOBAN KAZIM,KAYA ELİF,ÖZKAN ÖZCAN , Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı

2
G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi

Yazar Adı: AKÇACI TANER , Yayın Yeri: Dergipark
Dergi, Türkçe, 2022,   Uluslararası  ASOSindex, ACARindex, openAIREindex  Elektronik

3
Küreselleşme Çağında Kalkınma ve Yeni Ekonomi

Yazar Adı: ARSLAN İBRAHİM, AKÇACI TANER, BOZGEYİK YUSUF , Yayın Yeri: Orion
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

4
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: YILDIRIM MEHMET ALİ,ZÖHRE ARMAĞAN,CİDE ÖMER,AKÇACI TANER,ARSLAN EROL HÜLYA,GÜLER HASAN,TOPKAYA YAVUZ , Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Basılı

5
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Yazar Adı: AKÇACI TANER,GÖKÇE ALİ FUAT,PAKSOY SADETTİN,EREN MEHMET VAHİT,SARIÇOBAN KAZIM,KAYA ELİF,ÖZKAN ÖZCAN , Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Basılı

6
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)

Yazar Adı: AKÇACI TANER,GÖKÇE ALİ FUAT,PAKSOY SADETTİN,EREN MEHMET VAHİT,SARIÇOBAN KAZIM,KAYA Elif,ÖZKAN ÖZCAN , Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Copernicus, ISI, ESJI  Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Uluslararası Ekonomi Politikaları Türkçe 3
2 2021-2022 Uluslararası Ekonomi Politikaları Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Uluslararası Ekonomi ve Küreselleşme Tarihi Türkçe 3
2 2021-2022 Uluslararası Ekonomi ve Küreselleşme Tarihi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Makro Ekonomi-I Türkçe 3
2 2020-2021 Makro Ekonomi-II Türkçe 3
3 2020-2021 Dış Ticarette Risk Yönetimi Türkçe 3
4 2021-2022 Makro Ekonomi I Türkçe 3
5 2021-2022 Makro Ekonomi-II Türkçe 3
6 2009-2010 EKONOMİYE GİRİŞ I Türkçe 3
7 2010-2011 EKONOMİYE GİRİŞ I Türkçe 3
8 2011-2012 EKONOMİYE GİRİŞ I Türkçe 3
9 2012-2013 EKONOMİYE GİRİŞ I Türkçe 3
10 2013-2014 EKONOMİYE GİRİŞ I Türkçe 3
11 2009-2010 EKONOMİYE GİRİŞ II Türkçe 3
12 2010-2011 EKONOMİYE GİRİŞ II Türkçe 3
13 2011-2012 EKONOMİYE GİRİŞ II Türkçe 3
14 2012-2013 EKONOMİYE GİRİŞ II Türkçe 3
15 2013-2014 EKONOMİYE GİRİŞ II Türkçe 3
16 2009-2010 MAKRO EKONOMİ I Türkçe 3
17 2010-2011 MAKRO EKONOMİ I Türkçe 3
18 2011-2012 MAKRO EKONOMİ I Türkçe 3
19 2012-2013 MAKRO EKONOMİ I Türkçe 3
20 2013-2014 MAKRO EKONOMİ I Türkçe 3
21 2010-2011 MAKRO EKONOMİ I Türkçe 3
22 2011-2012 MAKRO EKONOMİ I Türkçe 3
23 2012-2013 MAKRO EKONOMİ I Türkçe 3
24 2013-2014 MAKRO EKONOMİ I Türkçe 3
25 2010-2011 MAKRO EKONOMİ II Türkçe 3
26 2011-2012 MAKRO EKONOMİ II Türkçe 3
27 2012-2013 MAKRO EKONOMİ II Türkçe 3
28 2013-2014 MAKRO EKONOMİ II Türkçe 3
29 2010-2011 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Türkçe 3
30 2011-2012 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Türkçe 3
31 2012-2013 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Türkçe 3
32 2013-2014 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Türkçe 3
33 2010-2011 İKTİSADİ SİSTEMLER Türkçe 3
34 2011-2012 İKTİSADİ SİSTEMLER Türkçe 3
35 2012-2013 İKTİSADİ SİSTEMLER Türkçe 3
36 2011-2012 İKTİSAT POLİTİKASI Türkçe 3
37 2012-2013 İKTİSAT POLİTİKASI Türkçe 3
38 2013-2014 İKTİSAT POLİTİKASI Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Küresel inovasyon endeksi göstergelerinin bilgi ve teknolojiçıktıları üzerindeki etkileri: Gelişen piyasa ekonomileri için panel veri analizi ÖMER YILMAZ TezMerkezi 2022
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Endüstri 4.0 uygulamalarının tedarik zinciri performansına etkisi FATMA BÜŞRA KURT TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Metafor yöntemi ile temel ekonomik ve finansal kavramların algı seviyelerinin belirlenmesi: Kilis örneği YEŞİM BAYRI TezMerkezi 2020
3 Tamamlandı Üniversite mezunları açısından eğitim istihdam ilişkisi: Kayseri ili örneği BÜŞRA ALTINOK TezMerkezi 2020
4 Tamamlandı Organik tarımın ekonomik analizi: Kilis örneği MEHMET SERKAN ÇINAROĞLU TezMerkezi 2018
5 Tamamlandı Sektörler arası kadın istihdamı ve cinsiyet ayrımcılığı üzerine bir araştırma: Kilis ili örneği ŞEHADET BULUT TezMerkezi 2017
6 Tamamlandı İstihdama yönelik SODES projelerine ilişkin inceleme: Kilis örneği GÜLPERİ KARAKUŞ TezMerkezi 2016