Dr.Öğr.Üyesi ERHAN YOKUŞ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   eyokus@gantep.edu.tr      3488      03423601200  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitim Programları ve Öğretim  Eğitim/Öğretim Teknolojileri

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

6 Adet
1
An Overview of Computational Thinking

YOKUŞ ERHAN, KAHRAMANOĞLU RECEP
Yayın Yeri: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖMYTÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

KAHRAMANOĞLU RECEP,YOKUŞ ERHAN,CÜCÜK EYÜP,VURAL S,ŞİRAZ F
Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies Educational Sciences
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Development of Inquiry Based Teaching Self-Efficacy Scale for STEMS Education: Validity and Reliability Study

YILDIRIM İBRAHİM,BAŞARAN MEHMET,CÜCÜK EYÜP,YOKUŞ ERHAN
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
4
Türk Dünyası Birliği Algısı

BAY ERDAL,ALİMBEKOV AKMATALİ,METE MUSTAFA,CÜCÜK EYÜP,YOKUŞ ERHAN
Yayın Yeri: Gazi Akademik Bakış
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
5
Türk Dünyası Birliği Algısı

BAY ERDAL,AKMATALİ ALİBEKOV,METE MUSTAFA,CÜCÜK EYÜP,YOKUŞ ERHAN
Yayın Yeri: Gazi Akademik Bakış
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index, (vd. EBSCO, CEEOL, DOAJ, INDEX COPERNICUS
6
Öğretmen Adaylarının Mesleğe İlişkin Öz Yeterlikleri ile Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

YOKUŞ ERHAN,CÜCÜK EYÜP,BAŞARAN MEHMET,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

10 Adet
1
The Examination of Inquiry-Based Teaching Self-Efficacy of Teachers within STEMS Instruction

CÜCÜK EYÜP,BAŞARAN MEHMET,YOKUŞ ERHAN,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: Multidisciplinary Academic Conference in Prague, Czech Republic
ÇEK CUMHURİYETİ, Prague, İngilizce, 07.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
The Examination of Inquiry-Based Teaching Self-Efficacy ofTeachers within STEMS Instruction

CÜCÜK EYÜP,BAŞARAN MEHMET,YOKUŞ ERHAN,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: Multidisciplinary Academic Conference, MAC-ETL 2018
ÇEK CUMHURİYETİ, Prag, İngilizce, 07.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖMYTÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

KAHRAMANOĞLU RECEP,CÜCÜK EYÜP,VURAL S,YOKUŞ ERHAN,ŞİRAZ F,BAY ERDAL
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
4
Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Giriş Özelliklerinin Analizi

YOKUŞ ERHAN,BAY ERDAL
Yayın Yeri: 5th International Congress on Curriculum and Instruction
İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
5
Development of Inquiry Based Teaching Self - Efficacy Scale for STEMS Education: Validity and Reliability Study

YILDIRIM İBRAHİM,CÜCÜK EYÜP,YOKUŞ ERHAN,BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: 3rd International Conference on the Changing World and Social Research
İTALYA, Roma, İngilizce, 08.08.2017

Uluslararası  Özet bildiri
6
Examining Teacher Candidates’ Self-Efficacy Perceptions About Being A Teacher and Their Attitudes Towards Computer Assisted Education

BAŞARAN MEHMET,YOKUŞ ERHAN,CÜCÜK EYÜP,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 26th International Conference on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017)
İngilizce, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
Examining teacher candidates’ self-efficacy perceptions about being a teacher and their attitudes towards computer assisted education

BAŞARAN MEHMET,YOKUŞ ERHAN,CÜCÜK EYÜP,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017)
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
Öğretmen Adaylarının Mesleğe İlişkin Öz Yeterlilikleri İle Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

BAŞARAN MEHMET,YOKUŞ ERHAN,CÜCÜK EYÜP,yıldırım İ
Yayın Yeri: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017)
TÜRKİYE, Türkçe, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
Öğretmen adaylarının başarı yönelimleri ile öğretmenlik mesleğine hazır olma düzeyleri arasındaki ilişki

ÖNER GÜZİDE,siraz fadıl,CÜCÜK EYÜP,doğan e,YOKUŞ ERHAN
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, ankara, Türkçe, 27.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Öğretmen Adaylarının Başarı Yönelimleri Ile Öğretmenlik Mesleğine Hazır Olma Düzeyleri Arasındaki İlişki

ÖNER GÜZİDE,Şiraz fadıl,CÜCÜK EYÜP,doğan esra,YOKUŞ ERHAN
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI/EPOK-2016)
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 27.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

4 Adet
1
Köyde STEM-2


27.05.2021 - 12.12.2021
TÜBİTAK PROJESİ,   Eğitmen 

ULUSAL  Tamamlandı
2
KÜLTÜRLER ARASI EĞİTİM PERSPEKTİFİNDEN TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI DERS PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmanın amacı farklı coğrafyalarda yaşayan benzer olduğu kadar farklı tarih ve kültürel değerlere sahip olan Türkiye ve Kırgızistan da üniversiteli gençlerin kültürler arası etkileşim anlayışı içerisinde farklı kültürleri tanıyarak ortak har
19.06.2014 - 19.12.2016
Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Tübitak 2237A - Egitim Bilimlerinde Ileri Metodoloji Uygulamaları

Doktora öğrencilerine ileri metodoloji eğitimleri verilmesi
07.09.2020 - 13.09.2020
TÜBİTAK PROJESİ,   Yardımcı Personel 

ULUSAL  Tamamlandı
4
Nitel Araştırmalarda Hatalar ve Çözüm Önerileri-2


04.10.2021 - 08.10.2021
TÜBİTAK PROJESİ,   Yardımcı Personel 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
11 Nisan Kemal Kılıç Lisesi Suruç Şanlıurfa

Öğretmen
Bilgisayar Öğretmenliği,

2010 - 2012

Ödüller