Prof.Dr. RECEP ASLAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

   raslan@gantep.edu.tr  
İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri  Hadis

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

11 Adet
1
İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı-II

Yayın Yeri: Ensar Neşriyat
ISBN: 978-625-7320-71-9, TÜRKİYE, İstanbul, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı III

Yayın Yeri: İlbey Matbaası Yayınları
ISBN: 978-605-81361-6-8, TÜRKİYE, İstanbul, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Çevre ve Ahlak

Yayın Yeri: Çevre Vakfı
ISBN: 978-605-81053-1-7, TÜRKİYE, İstanbul, 2020

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Sünnet ve Sünnetin Günümüze Taşınması

Yayın Yeri: Ensar Neşriyat
ISBN: 978-605-7619-92-1, TÜRKİYE, İstanbul, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı

Yayın Yeri: Ensar Neşriyat
ISBN: 978-605-7619-54-9, TÜRKİYE, İstanbul, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
İslam ve Yorum III

Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-605-7853-21-9, TÜRKİYE, Malatya, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Suyûtî’nin Hadis İlmindeki Yeri

Yayın Yeri: Rağbet Yayınları
ISBN: 978-605-9475-26-6, TÜRKİYE, İstanbul, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
İslam ve Yorum I-III

Yayın Yeri: TDV (Türkiye Diyanet Vakfı)
ISBN: 978-605-68015-2-5 (2.C), Malatya, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
İhvân-ı Safâ ve Hadis

Yayın Yeri: Araştırma Yayınları
ISBN: 978-605-9503-14-3, Ankara, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Din ve Trafik I II

Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları
ISBN: 978-605-88773-7-5, Malatya, 2016

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
İhvân ı Safâ Risâlelerindeki Hadis Rivâyetlerinin Hadîs Metodolojisi Açısından Değerlendirilmesi

Yayın Yeri: İlâhiyât
ISBN: 978-605-4696-567, TÜRKİYE, Ankara, 2014

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

20 Adet
1
Peygamberlik Binasını Tamamlayan Tuğla Rivayetinin Sened ve Metin Tahlili

ASLAN RECEP, TAŞ Zeliha Beyza
Yayın Yeri: International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ICI World of Journals Index Copernicus, Eurasian Scientific Journal Index (ESSci
2
Kur’an Kursu Öğreticilerinin Hadis Bilgileri Üzerine Bir Değerlendirme: Gaziantep Örneği

ASLAN RECEP, KOCABAŞ ELİF
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Tarihten Günümüze Kur'an İle Yetinme Söyleminin Kritiği

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Müderrislerin Sosyal Hayattaki Rolü –Muş İli Örneği-

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: International Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ICI World of Journals Index Copernicus, Root Society for Indexing and Impact Fac
5
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Üslubu ve Anlatım Tarzı

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ARAŞTIRMAX, BASE, IDEALONLINE, ISAM, SOBIAD ve SIS
6
Gaziantep İli Merkez Anadolu İmam Hatip Liselerinde Hadis Dersi Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme

ASLAN RECEP,KAVUNCU ÖMER FARUK,İLGİ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Hadislerde Öfke Kontrolü ve Öfke Kontrolünün Trafik Ahlakına Etkisi

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: International Jorurnal of Socıal, Humanıtıes and Admınıstratıve Scıences
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), ResearchBible (Academic Resource Index
8
Hz. Peygamber’in Hayatından İstişare Örnekleri

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: Diyanet Aylık Dergi
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
9
İhvân-ı Safâ’nın Nübüvvet Anlayışı

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: Din ve Bilim – Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İSAM, Asos Index, Google Scholar, SOBIAD, Bielefeld Academic Search Engine (BAS
10
Muhammed Emin Er el-Mîrânî’nin (ö. 2013) “Fehmü’l-Fıkh Fî Usûli’l-Fıkh” Risâlesi Çerçevesinde Hadis Usulü ile İlgili Konulara Yaklaşımı

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
İhvân-ı Safâ’nın Rivayetlere Yüklediği Anlam

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK ULAKBİM TR,CiteFactor (Academic Scientific Journals),COSMOS IF (Cosmo
12
Suyûtî’nin Hadis Tenkitçiliği

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Araştırmax, SOBIAD, ASOS İNDEX, ISAM
13
Risale-i Nur Çerçevesinde Sünnet Karşıtı Bir Kavram Olarak Bid’at

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: Katre (Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi)
Türkçe, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İSAM
14
Hadis Usûlünde Maklûb Hadis

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: EKEV Akademi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO HOST REsearch Databases, asos(Akademia sosyal bilimler indeksi)
15
İstişârenin Önemi Ve Hz Peygamber in Uygulamalarından Örnekler

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
16
Hadislerde Temsîlî Anlatım

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: İslâmî İlimler Dergisi
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ebsco host research databeses
17
Rahmet Peygamberi Hz Muhammed in Kadına Yönelik Şiddeti Ortadan Kaldırma Konusunda Örnek Alınabilecek Söz ve Uygulamaları

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: Diyanet İlmi Dergi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
18
Suyûtî nin Hadis İlmindeki Kadın Hocaları

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: Marife: Bilimsel Birikim
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Asos ındex
19
Kadınların Hz Peygamber e Yönelttikleri Sorular ve Bunların Eğitim Açısından Değeri

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: EKEV Akademi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
Kulleteyn İle İlgili Rivâyetin İsnâd ve Metin Açısından Değerlendirilmesi

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

4 Adet
1
The Consciousness of Environment in the Context of Hadith Faith is Seventy odd Classes And Its Uppermost Class is the Word There is no God but Allah The Lowermost one is to Remove a Thing from the Way that Disturb People

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: 3rd Internatıonal Symposıum on Envıronment and Morality
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 04.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Muhammed Emin Er el-Mîrânî’nin Fehmü’l-Fıkı fî Usûli’l-Fıkıh Risâlesi Çerçevesinde Hadis/Sünnet Usulüne Yaklaşımı

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: Uluslararası Gaziantep Ålimleri ve Gaziantep’te Dini Hayat Sempozyumu
TÜRKİYE, GAZİANTEP, İngilizce, 14.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Müderrislerin Toplumsal Yaşamdaki Rolü Muş İli Örneği

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı "Sosyal Kalkınma"
TÜRKİYE, Muş, Türkçe, 28.09.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Molla Hâlid Zengokî ve İlmî Kişiliği

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler
TÜRKİYE, Muş, Türkçe, 05.10.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

2 Adet
1
Kur’an Kursu Öğreticilerinin Hadis Bilgilerinin Mahiyeti Üzerine Bir Alan Araştırması: Gaziantep- Şahinbey ve Şehitkamil Örneği

Din sadece inançtan ibaret değildir aynı zamanda kişinin dünyevî hayatına yön verecek ahlâkî, hukukî ve sosyal kuralları da içerir.Toplumun gelişmesi ve güçlenmesi için bireylerinin din eğitiminin sağlıklı bir şekilde karşılanması gerekir. Kur’an kur
18.12.2019 - 30.11.2020
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Gaziantep İli Merkez Anadolu İmam Hatip Liselerinde Hadis Dersi Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme

Din sadece inançtan ibaret değildir aynı zamanda kişinin dünyevî hayatına yön verecek ahlâkî, hukukî ve sosyal kuralları da içerir. Dinin ferdî yaşayışı aşan sosyal yönü olduğu gibi mânevî boyutu aşan dünyevî yönü de mevcuttur. Din eğitimi de din kül
07.11.2019 - 22.06.2020
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen
Öğretmen,

1995 - 2009

Editörlükler

1 Adet
1
İlahiyat Akademi -Sünnet

Yazar Adı: ASLAN RECEP , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Araştırmax, SOBIAD, ASOS İNDEX, ISAM  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Karşılaştırmalı Hadis Metinleri I Türkçe 3
2 2019-2020 KARŞILAŞTIRMALI HADİS METİNLERİ I Türkçe 3
3 2019-2020 HADİS TENKİDİ I Türkçe 3
4 2020-2021 Hadis Tenkidi Türkçe 3
5 2020-2021 Hadis Anlama Yöntemlerine Giriş Türkçe 3
6 2020-2021 Karşılaştırmalı Hadis Metinleri Türkçe 3
7 2020-2021 Hadisin/Sünnetin Güncel Yorumlanması Türkçe 3
8 2021-2022 Hadis Tenkidi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
2 2017-2018 TİB 523 SEÇ: Mukayeseli Hadis Metinleri Türkçe 2
3 2017-2018 TİB 525 SEÇ: Hadis Edebiyatı Türkçe 2
4 2018-2019 Hadis Edebiyatı Tarihi I Türkçe 3
5 2018-2019 Hadis Metodolojisi I Türkçe 3
6 2018-2019 Hadis Edebiyatı Tarihi II Türkçe 3
7 2018-2019 Hadis Metodolojisi II Türkçe 3
8 2019-2020 HADİS METODOLOJİSİ I Türkçe 3
9 2019-2020 HADİS EDEBİYATI TARİHİ I Türkçe 3
10 2020-2021 Klasik Hadis Usulü Türkçe 3
11 2020-2021 Hadis Edebiyatı Türkçe 3
12 2020-2021 Hadis ve Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar Türkçe 3
13 2020-2021 Hadis Tarihi Türkçe 3
14 2021-2022 Klasik Hadis Usulü Türkçe 3
15 2013-2014 Klasik Hadis Usulü Metinleri II Türkçe 3
16 2013-2014 Modern Dönem Hadis Çalışmaları Türkçe 3
17 2013-2014 Klasik Hadis Usulü Metinleri I Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Hz. Muhammed'in Hadis ve Öğretileri Türkçe 2
2 2014-2015 Seçme Hadis Metinleri II Türkçe 2
3 2014-2015 Hadis III Türkçe 2
4 2014-2015 Hadis V Türkçe 2
5 2013-2014 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
6 2016-2017 Hadis İlimleri ve Usulü I Türkçe 2
7 2016-2017 Hadis III Türkçe 2
8 2016-2017 Hadis V Türkçe 2
9 2016-2017 HZ. MUHAMMED'İN HADİS VE ÖĞRETİLERİ Türkçe 2
10 2016-2017 SEÇME HADİS METİNLERİ II Türkçe 2
11 2016-2017 SEÇ: Din Eğitiminde Hadisler Türkçe 2
12 2016-2017 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
13 2015-2016 SEÇME HADİS METİNLERİ II Türkçe 2
14 2015-2016 HZ. MUHAMMED'İN HADİS VE ÖĞRETİLERİ Türkçe 2
15 2015-2016 Din Eğitiminde Hadisler Türkçe 2
16 2015-2016 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
17 2015-2016 HADİSIV Türkçe 2
18 2015-2016 SEÇME HADİS METİNLERİ I Türkçe 2
19 2015-2016 DİN VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE Türkçe 2
20 2015-2016 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3
21 2015-2016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2
22 2017-2018 Hadis I Türkçe 2
23 2017-2018 HADİS V Türkçe 2
24 2017-2018 HADİS I Türkçe 4
25 2017-2018 Günümüz Hadis Problemleri Türkçe 2
26 2017-2018 Hadis III Türkçe 2
27 2018-2019 GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ Türkçe 2
28 2018-2019 HADİS I Türkçe 4
29 2018-2019 Hadis Tarihi ve Usûlü Türkçe 4
30 2018-2019 Toplumsal Duyarlık Projesi Türkçe 2
31 2019-2020 HADİS TARİHİ VE USÛLÜ Türkçe 4
32 2019-2020 TOPLUMSAL DUYARLIK PROJESİ Türkçe 1
33 2020-2021 Hadis Tarihi ve Usulü Türkçe 4
34 2020-2021 Toplumsal Duyarlık Projesi Türkçe 1
35 2020-2021 Hadis I Türkçe 4
36 2020-2021 Toplumsal Duyarlık Projesi Türkçe 3
37 2021-2022 Hadis I Türkçe 4
38 2021-2022 Toplumsal Duyarlık Projesi Türkçe 2
39 2012-2013 Hz. Muhammed'in Hadis ve Öğretileri Türkçe 2
40 2013-2014 Hz. Muhammed'in Hadis ve Öğretileri Türkçe 2
41 2011-2012 Hz. Muhammed'in Hadis ve Öğretileri Türkçe 2
42 2013-2014 Seçme Hadis Metinleri I Türkçe 2
43 2012-2013 Seçme Hadis Metinleri I Türkçe 2
44 2011-2012 Seçme Hadis Metinleri I Türkçe 2
45 2013-2014 Seçme Hadis Metinleri II Türkçe 2
46 2012-2013 Seçme Hadis Metinleri II Türkçe 2
47 2011-2012 Seçme Hadis Metinleri II Türkçe 2
48 2013-2014 Okul Deneyimi Türkçe 1
49 2012-2013 Okul Deneyimi Türkçe 1
50 2013-2014 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
51 2012-2013 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Kütüb-i sitte'de mevzu hadisler: Ebu Davud ve İbn Mâce örneği KHALID AHMED SALEH SALEH TezMerkezi 2021
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı 2019-2020 yılları arasında cuma hutbelerinde kullanılan hadislerin değerlendirilmesi EMİNE ŞEFİKA ÖZEN TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı "Erkeklere Kadınlardan Daha Zararlı Bir Fitne Bırakmadım" hadisinin tahrîci, tenkîdi ve değerlendirilmesi BÜŞRA BÜYÜKDOLU TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı hutbelerde yer alan hadislerin tahric ve değerlendirilmesi (2015-2018 yılları) FEVZİYE İNCEDAL TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Şanlıurfa merkez ilçelerdeki mimari eserlerde kullanılan hadislerin değerlendirilmesi ZELİHA BEYZA TAŞ TezMerkezi 2021
5 Tamamlandı Kur'an kursu öğreticilerinin hadis bilgilerinin düzeyi: Gaziantep örneği ELİF KOCABAŞ TezMerkezi 2020
6 Tamamlandı İmam Râfiî'nin Şerhu'l-Müsned adlı eserindeki şerh metodu FARUK SASUNLU TezMerkezi 2020
7 Tamamlandı Umûmü'l- Belvâ ile reddedilen rivayetlerin hadis usulü açısından değeri MUSTAFA ÜLKÜ TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı Oruçlu hakkındaki kütüb-i sitte rivayetlerinin değerlendirilmesi MERYEM TÜTÜNCÜLER TezMerkezi 2019
9 Tamamlandı Hadis fihrist ilmi ve Ahmed B. Tâhâzâde'nin Buhârî fihristi'nin tenkitli neşri ve tahkiki AHMAD SAMIH CHAHROUR TezMerkezi 2018