Doç.Dr. RECEP ASLAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

   raslan@gantep.edu.tr  
İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri  Hadis

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

7 Adet
1
İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı

Yayın Yeri: Ensar Neşriyat
ISBN: 978-605-7619-54-9, TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İslam ve Yorum III

Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-605-7853-21-9, TÜRKİYE, Malatya

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Suyûtî’nin Hadis İlmindeki Yeri

Yayın Yeri: Rağbet Yayınları
ISBN: 978-605-9475-26-6, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
İslam ve Yorum I-III

Yayın Yeri: TDV (Türkiye Diyanet Vakfı)
ISBN: 978-605-68015-2-5 (2.C), Malatya

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
İhvân-ı Safâ ve Hadis

Yayın Yeri: Araştırma Yayınları
ISBN: 978-605-9503-14-3, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Din ve Trafik I II

Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları
ISBN: 978-605-88773-7-5, Malatya

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
İhvân ı Safâ Risâlelerindeki Hadis Rivâyetlerinin Hadîs Metodolojisi Açısından Değerlendirilmesi

Yayın Yeri: İlâhiyât
ISBN: 978-605-4696-567, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

13 Adet
1
Hz. Peygamber’in Hayatından İstişare Örnekleri

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: Diyanet Aylık Dergi
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
2
HADİSLERDE ÖFKE KONTROLÜ VE ÖFKE KONTROLÜNÜN TRAFİK AHLAKINA ETKİSİ

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: InternationalJOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), ResearchBible (Academic Resource Index
3
Suyûtî’nin Hadis Tenkitçiliği

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Araştırmax, SOBIAD, ASOS İNDEX, ISAM
4
MUHAMMED EMİN ER EL-MÎRÂNÎ’NİN (ö. 2013) “FEHMÜ’L-FIKH FÎ USÛLİ’L-FIKH” RİSÂLESİ ÇERÇEVESİNDE HADİS USULÜ İLE İLGİLİ KONULARA YAKLAŞIMI

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO Host: Academic Search Ultimate, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilim
5
İhvân-ı Safâ’nın Rivayetlere Yüklediği Anlam

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK ULAKBİM TR,CiteFactor (Academic Scientific Journals),COSMOS IF (Cosmo
6
Risale-i Nur Çerçevesinde Sünnet Karşıtı Bir Kavram Olarak Bid’at

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: Katre (Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi)
Türkçe, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İSAM
7
Hadis Usûlünde Maklûb Hadis

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: EKEV Akademi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO HOST REsearch Databases, asos(Akademia sosyal bilimler indeksi)
8
İstişârenin Önemi Ve Hz Peygamber in Uygulamalarından Örnekler

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
9
Hadislerde Temsîlî Anlatım

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: İslâmî İlimler Dergisi
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ebsco host research databeses
10
Rahmet Peygamberi Hz Muhammed in Kadına Yönelik Şiddeti Ortadan Kaldırma Konusunda Örnek Alınabilecek Söz ve Uygulamaları

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: Diyanet İlmi Dergi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
11
Kadınların Hz Peygamber e Yönelttikleri Sorular ve Bunların Eğitim Açısından Değeri

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Kulleteyn İle İlgili Rivâyetin İsnâd ve Metin Açısından Değerlendirilmesi

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
13
Suyûtî nin Hadis İlmindeki Kadın Hocaları

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: Marife: Bilimsel Birikim
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Asos ındex

Bildiriler

4 Adet
1
Müderrislerin Toplumsal Yaşamdaki Rolü Muş İli Örneği

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı "Sosyal Kalkınma"
TÜRKİYE, Muş, Türkçe, 28.09.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Muhammed Emin Er el-Mîrânî’nin Fehmü’l-Fıkı fî Usûli’l-Fıkıh Risâlesi Çerçevesinde Hadis/Sünnet Usulüne Yaklaşımı

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: ULUSLARARASI GAZİANTEP ÅLİMLERİ veGAZİANTEP’TE DİNİ HAYAT SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, GAZİANTEP, İngilizce, 14.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Molla Hâlid Zengokî ve İlmî Kişiliği

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler
TÜRKİYE, Muş, Türkçe, 05.10.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
The Consciousness of Environment in the Context of Hadith Faith is Seventy odd Classes And Its Uppermost Class is the Word There is no God but Allah The Lowermost one is to Remove a Thing from the Way that Disturb People

ASLAN RECEP
Yayın Yeri: 3rd Internatıonal Symposıum on Envıronment and Morality
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 04.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen
Öğretmen, Kamu

1995 - 2009  Tam Zamanlı

Hakemlikler

13 Adet
1
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Muş  Uluslararası  Dergi

2
Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Siirt  Ulusal  Dergi  ULAKBİM, SOBIAD, asos, İSAM, Arastirmax

3
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Şırnak  Ulusal  Dergi  ASOS, İSAM, Akademik Dizin, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri

4
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Van  Ulusal  Dergi

5
Tefsir Araştırmaları Dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Denizli  Uluslararası  Dergi

6
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Malatya  Ulusal  Dergi

7
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Bingöl  Ulusal  Dergi  İSAM, ASOS, Logo_atıf dizin

8
e-şarkiyat ilmi araştırmalar dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Uluslararası  Dergi  TUBİTAK, ULAKBİLİM, EBSCO, ICI, SIS, ESJI, DRJI, ASOS, SOBİAD, INFOBASE, ISA

9
ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı "Sosyal Kalkınma"

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Muş  Uluslararası  Bildiri Kitabı

10
Amasya Üniversites İlahiyat Fakültesi Dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Amasya  Ulusal  Dergi  Dergi Park, EBSCOHOST, SOBİAD, ASOS Index, TEİ, Arastirmax, İSAM, Merkezi Goo

11
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Bingöl  Uluslararası  Dergi  TÜBİTAK, ULAKBİM, DergiPark

12
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, muş  Uluslararası  Dergi  CiteFactor, ResearchBib, SIS,DRJI,OAJI, UIF, InfoBase Index,CrossRef DOI, ESJI,T

13
Katre (Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi)

İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, istanbul  Uluslararası  Dergi  Endekste taranmıyor

Editörlükler

1 Adet
1
İlahiyat Akademi -Sünnet

Yazar Adı: ASLAN RECEP , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Araştırmax, SOBIAD, ASOS İNDEX, ISAM  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 KARŞILAŞTIRMALI HADİS METİNLERİ I Türkçe 3
2 2019-2020 HADİS TENKİDİ I Türkçe 3
3 2018-2019 Karşılaştırmalı Hadis Metinleri I Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 HADİS METODOLOJİSİ I Türkçe 3
2 2019-2020 HADİS EDEBİYATI TARİHİ I Türkçe 3
3 2018-2019 Hadis Edebiyatı Tarihi I Türkçe 3
4 2018-2019 Hadis Metodolojisi I Türkçe 3
5 2018-2019 Hadis Edebiyatı Tarihi II Türkçe 3
6 2018-2019 Hadis Metodolojisi II Türkçe 3
7 2017-2018 TİB 523 SEÇ: Mukayeseli Hadis Metinleri Türkçe 2
8 2017-2018 TİB 525 SEÇ: Hadis Edebiyatı Türkçe 2
9 2013-2014 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
10 2013-2014 Klasik Hadis Usulü Metinleri II Türkçe 3
11 2013-2014 Modern Dönem Hadis Çalışmaları Türkçe 3
12 2013-2014 Klasik Hadis Usulü Metinleri I Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 Hz. Muhammed'in Hadis ve Öğretileri Türkçe 2
2 2012-2013 Seçme Hadis Metinleri I Türkçe 2
3 2012-2013 Seçme Hadis Metinleri II Türkçe 2
4 2012-2013 Okul Deneyimi Türkçe 1
5 2012-2013 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
6 2011-2012 Hz. Muhammed'in Hadis ve Öğretileri Türkçe 2
7 2011-2012 Seçme Hadis Metinleri I Türkçe 2
8 2011-2012 Seçme Hadis Metinleri II Türkçe 2
9 2019-2020 HADİS TARİHİ VE USÛLÜ Türkçe 4
10 2019-2020 TOPLUMSAL DUYARLIK PROJESİ Türkçe 1
11 2018-2019 GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ Türkçe 2
12 2018-2019 HADİS I Türkçe 4
13 2018-2019 Hadis Tarihi ve Usûlü Türkçe 4
14 2018-2019 Toplumsal Duyarlık Projesi Türkçe 2
15 2017-2018 Hadis I Türkçe 2
16 2017-2018 HADİS V Türkçe 2
17 2017-2018 HADİS I Türkçe 4
18 2017-2018 Günümüz Hadis Problemleri Türkçe 2
19 2017-2018 Hadis III Türkçe 2
20 2016-2017 Hadis İlimleri ve Usulü I Türkçe 2
21 2016-2017 Hadis III Türkçe 2
22 2016-2017 Hadis V Türkçe 2
23 2016-2017 HZ. MUHAMMED'İN HADİS VE ÖĞRETİLERİ Türkçe 2
24 2016-2017 SEÇME HADİS METİNLERİ II Türkçe 2
25 2016-2017 SEÇ: Din Eğitiminde Hadisler Türkçe 2
26 2016-2017 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
27 2015-2016 SEÇME HADİS METİNLERİ II Türkçe 2
28 2015-2016 HZ. MUHAMMED'İN HADİS VE ÖĞRETİLERİ Türkçe 2
29 2015-2016 Din Eğitiminde Hadisler Türkçe 2
30 2015-2016 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
31 2015-2016 HADİSIV Türkçe 2
32 2015-2016 SEÇME HADİS METİNLERİ I Türkçe 2
33 2015-2016 DİN VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE Türkçe 2
34 2015-2016 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3
35 2015-2016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2
36 2014-2015 Hz. Muhammed'in Hadis ve Öğretileri Türkçe 2
37 2014-2015 Seçme Hadis Metinleri II Türkçe 2
38 2014-2015 Hadis III Türkçe 2
39 2014-2015 Hadis V Türkçe 2
40 2013-2014 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
41 2013-2014 Hz. Muhammed'in Hadis ve Öğretileri Türkçe 2
42 2013-2014 Seçme Hadis Metinleri I Türkçe 2
43 2013-2014 Seçme Hadis Metinleri II Türkçe 2
44 2013-2014 Okul Deneyimi Türkçe 1
45 2013-2014 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Umûmü'l- Belvâ ile reddedilen rivayetlerin hadis usulü açısından değeri MUSTAFA ÜLKÜ 2019
2 Tamamlandı Oruçlu hakkındaki kütüb-i sitte rivayetlerinin değerlendirilmesi MERYEM TÜTÜNCÜLER 2019
3 Tamamlandı Hadis fihrist ilmi ve Ahmed B. Tâhâzâde'nin Buhârî fihristi'nin tenkitli neşri ve tahkiki AHMAD SAMIH CHAHROUR 2018