Prof.Dr. MESUT YÜCEBAŞ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK

   myucebas@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  İletişim Çalışmaları  İletişim Kuramları  İletişim Araştırmaları

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
Gaziantep Monitörü 2020 Gaziantepliler/Gaziantep Monitor 2020 Locals

Yayın Yeri: Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayınları
ISBN: 978 9944 705-51-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Gaziantep Monitörü 2020 Suriyeliler/Gaziantep Monitor 2020 Syrians

Yayın Yeri: Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayınları
ISBN: 978 9944 705-50-9, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Gaziantep Monitörü 2020 Uyum/Gaziantep Monitor 2020 Cohesion

Yayın Yeri: SABEV
ISBN: 9789944705-52-3, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Journalism in Turkey

Yayın Yeri: Peter Lang
ISBN: 978-3-631-82886-1, ALMANYA, Berlin, 2020

Uluslararası  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  İngilizce
5
Kamusuz Yararlar Ülkesi

Yayın Yeri: Ütopya
ISBN: 978-605-9378-70-3, TÜRKİYE, ANKARA, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Değişen Dünyada Gazetecilik

Yayın Yeri: Orion
TÜRKİYE, Ankara, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Yerli ve Milli Gündelik Hayat

Yayın Yeri: İletişim Yayınları
ISBN: 978-975-05-2115-7, TÜRKİYE, İstanbul, 2016

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Siyasal Kültür Yazıları

Yayın Yeri: Derin Yayınları
ISBN: 978-9944-250-48-1, TÜRKİYE, 2009

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Medya ve Gündelik Hayat

Yayın Yeri: Babil
ISBN: 978-975-6360-55-0, TÜRKİYE, Ankara, 2006

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe

Makaleler

14 Adet
1
İki Millet Bir Bahçe: Millet Bahçeleri Haberlerinde Farklı Millet Tahayyülleri

YÜCEBAŞ MESUT, YÜCEBAŞ SEMİRAY
Yayın Yeri: Kültür ve İletişim
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Popüler Kültürden Siyasete Samimiyet: Şokopop ve Seda Sayan Örneği

YÜCEBAŞ MESUT
Yayın Yeri: Toplum ve Bilim
Türkçe, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Sociological Abstracts
3
Yerel Basında Kamil Ocak Stadyumunun Yıkılışı

YÜCEBAŞ SEMİRAY, YÜCEBAŞ MESUT
Yayın Yeri: Strata İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
4
Medyada Bilim ve Bilim İnsanın İki Yüzü

YÜCEBAŞ MESUT
Yayın Yeri: Birikim Güncel
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
5
Siyaset ve Kültürde Yerli ama Hep Eksik Samimiyet

YÜCEBAŞ MESUT
Yayın Yeri: Toplum ve Bilim
Türkçe, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Sociological Abstracts
6
Kalkınan Taşra Gaziantep Yerel Basınında Kalkınma Söylemi

YÜCEBAŞ MESUT
Yayın Yeri: Kültür ve İletişim Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco
7
Sürgün Üniversite Taşrada Üniversite Sıkıntısı

YÜCEBAŞ MESUT
Yayın Yeri: Toplum ve Bilim
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Sociological Abstracts
8
Gaziantep Yerel Basınında Suriyeli İmgesi Yeni Taşranın Yeni Suskunları Suriyeliler

YÜCEBAŞ MESUT
Yayın Yeri: Birikim
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
9
1933 Darülfünun un İlgası ve Yeni Üniversitenin Ruhu Basında Üniversitenin Anlamı

YÜCEBAŞ MESUT
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco
10
Muhafazakâr Basında Esnaf Fetişizmi

YÜCEBAŞ MESUT
Yayın Yeri: Kültür ve İletişim Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ulakbim
11
Reklamlarda Bilim İmgesi

AKÇALI SELDA,YÜCEBAŞ MESUT
Yayın Yeri: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  asos
12
Orta Sınıflar ve Modern Gettolarda Ayrıcalıklı Yaşam

YÜCEBAŞ MESUT
Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi İnsanbilim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
13
Haberde Şey leşen Bilim

YÜCEBAŞ MESUT,YÜCEBAŞ SEMİRAY
Yayın Yeri: İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
14
İdeolojik Bir Süreç Olarak Operasyonel Üniversiteden Girişimci Üniversiteye Yeni Üniversitenin Reklam İmgeleri

YÜCEBAŞ MESUT
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

6 Adet
1
Millet Bahçeleri Haberlerinde Farklı Millet Tahayyülleri

YÜCEBAŞ SEMİRAY, YÜCEBAŞ MESUT
Yayın Yeri: IV. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 04.11.2020

Ulusal  Özet bildiri
2
Yerel Basında Kamil Ocak Stadyumunun Yıkılışı: Yıkılan tarih mi, yerel basın mı?

YÜCEBAŞ SEMİRAY,YÜCEBAŞ MESUT
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 16.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Sessizin Gölgesi ya da Yerel Basında Suriyeli Göçmenler: Gaziantep ve Şanlıurfa Örneği

YÜCEBAŞ SEMİRAY,YÜCEBAŞ MESUT
Yayın Yeri: Dünya Göç Kongresi - Gaziantep
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 14.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Gaziantep te Esnaf ın Suriyeli Duyarlılığı Gaziantep Yerel Basını Üzerine Bir İnceleme

YÜCEBAŞ MESUT
Yayın Yeri: VII International Conference Building Cultural Bridges
Almatı, Türkçe, 23.04.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Türkiye Siyasetinde Popülist Söylem Son Dönem Türk Basınında Popülist Siyasal Söylem Üzerine Bir İnceleme

YÜCEBAŞ MESUT
Yayın Yeri: 1. Ulusal Siyasal İletişim Sempozyumu - Demokrasi ve Yeni Süreçler
TÜRKİYE, Diyarbakır, Türkçe, 21.11.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
6
Değişen Medya Ortamının Gazeteci Kimliğine Yansıması

YÜCEBAŞ MESUT
Yayın Yeri: 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 03.12.2003

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

3 Adet
1
The Syrians and the Residents of Gaziantep: Perceptions, Interactions and Cohesions


02.12.2019 - 30.12.2020
ARAŞTIRMA PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Öğretim Elemanlarının Haber Alma ve Gündemi Takip Etmede Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Tercihleri Üzerine Bir Araştırma Ege Üniversitesi Öğretim Elemanları Örneği

İnternet gazeteciliği
02.01.2005 - 30.12.2005
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
3
GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yerel Medya Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi-İhtiyaç Analizi Yapılması ve Eylem Planı Hazırlanması

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Gaziantep Üniversitesi tarafından uygulanan proje, GAP Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel medya kuruluşlarında çalışanların mesleki becerilerinin geliştirilmesi için gerçek
01.01.2018 - 31.12.2018
Kalkınma Bakanlığı,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Yeni Asır Gazetesi

Gazeteci
Muhabir,

1996 - 1998

Editörlükler

1 Adet
1
Yerli ve Milli Gündelik Hayat

Yazar Adı: YÜCEBAŞ MESUT , Yayın Yeri: İletişim Yayınları
Kitap, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, İstanbul  Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 İletişimin Kültürel İşlevleri Türkçe 3
2 2014-2015 Reklam ve Tüketim Kültürü Türkçe 3
3 2014-2015 Türkiye Modernleşmesi ve Toplumsal Cinsiyet Türkçe 3
4 2013-2014 İletişimin Kültürel İşlevleri Türkçe 3
5 2013-2014 Reklam ve Tüketim Kültürü Türkçe 3
6 2015-2016 İLETİŞİMİN KÜLTÜREL İŞLEVLERİ Türkçe 3
7 2015-2016 TÜRKİYE MODERNLEŞMESİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET Türkçe 3
8 2015-2016 REKLAM VE TÜKETİM KÜLTÜRÜ Türkçe 3
9 2015-2016 KENTSEL İLETİŞİM VE MEDYA Türkçe 3
10 2016-2017 İLETİŞİMİN KÜLTÜREL İŞLEVLERİ Türkçe 1
11 2019-2020 TÜRKİYE MODERNLEŞMESİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET Türkçe 1
12 2016-2017 KENTSEL İLETİŞİM VE MEDYA Türkçe 1
13 2017-2018 REKLAM VE TÜKETİM KÜLTÜRÜ Türkçe 3
14 2019-2020 TÜRKİYE MODERNLEŞMESİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET Türkçe 3
15 2020-2021 TÜRKİYE MODERNLEŞMESİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET Türkçe 3
16 2017-2018 İLETİŞİMİN KÜLTÜREL İŞLEVLERİ Türkçe 3
17 2018-2019 İLETİŞİMİN KÜLTÜREL İŞLEVLERİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 İletişim Tarihi Türkçe 3
2 2014-2015 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri Türkçe 3
3 2014-2015 Türkiye Modernleşmesi Türkçe 3
4 2014-2015 Popüler Kültür Türkçe 3
5 2014-2015 Türk Basın Tarihi Türkçe 3
6 2014-2015 Basın Haberciliği Türkçe 1
7 2015-2016 TÜRKİYE MODERNLEŞMESİ Türkçe 3
8 2015-2016 HABER TOPLAMA VE YAZMA TEKNİKLERİ Türkçe 3
9 2015-2016 İLETİŞİM TARİHİ Türkçe 3
10 2015-2016 TÜRK BASIN TARİHİ Türkçe 3
11 2015-2016 BASIN HABERCİLİĞİ VE UYGULAMALARI Türkçe 4
12 2018-2019 HABER TOPLAMA VE YAZMA TEKNİKLERİ Türkçe 3
13 2018-2019 TÜRKİYE MODERNLEŞMESİ Türkçe 1
14 2018-2019 İLETİŞİM TARİHİ Türkçe 1
15 2019-2020 HABER TOPLAMA VE YAZMA TEKNİKLERİ Türkçe 3
16 2019-2020 POPÜLER KÜLTÜR Türkçe 3
17 2020-2021 POPÜLER KÜLTÜR Türkçe 3
18 2020-2021 HABER TOPLAMA VE YAZMA TEKNİKLERİ Türkçe 3
19 2017-2018 TÜRK BASIN TARİHİ Türkçe 3
20 2018-2019 TÜRK BASIN TARİHİ Türkçe 3
21 2019-2020 TÜRKİYE MODERNLEŞMESİ Türkçe 3
22 2020-2021 TÜRKİYE MODERNLEŞMESİ Türkçe 3
23 2018-2019 İLETİŞİM TARİHİ Türkçe 3
24 2019-2020 İLETİŞİM TARİHİ Türkçe 3
25 2019-2020 Bilim Teknoloji Gazeteciliği Türkçe 3
26 2020-2021 Bilim Teknoloji Gazeteciliği Türkçe 3
27 2019-2020 Göç Haberciliği Türkçe 3
28 2019-2020 Medya ve Mizah Türkçe 3
29 2019-2020 Metin Yazarlığı Türkçe 3
30 2020-2021 Medya ve Mizah Türkçe 3
31 2020-2021 Göç Haberciliği Türkçe 3
32 2021-2022 Basın Haberciliği ve Uygulamaları Türkçe 5
33 2021-2022 Türkiye Modernleşmesi Türkçe 3
34 2021-2022 Araştırmacı Gazetecilik Türkçe 3
35 2021-2022 Popüler Kültür Türkçe 3
36 2021-2022 Göç Haberciliği Türkçe 4
37 2021-2022 İletişim Tarihi Türkçe 3
38 2021-2022 Bilim ve Teknoloji Gazeteciliği Türkçe 3
39 2021-2022 Haber Yazma ve Toplama Teknikleri Türkçe 5
40 2013-2014 İletişim Tarihi Türkçe 3
41 2013-2014 Gündelik Hayat ve Medya Türkçe 3
42 2013-2014 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri Türkçe 3
43 2013-2014 Kültür Sanat Muhabirliği Türkçe 2
44 2013-2014 Türkiye Modernleşmesi Türkçe 3
45 2013-2014 Basın Haberciliği Türkçe 3
46 2013-2014 Tüketim Kültürü ve Medya Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Taşrada gençlik ve eğlence: Üniversite öğrencilerinin eğlence anlayışları üzerine bir inceleme AHMET YILDIZ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Joker filminin lacancı analizi HABİBULLAH HOCAOĞLU TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Armağan kültürünün dönüşümü: Gaziantep örneği MEHMET ERAY EŞKİN TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Geride kalan kadının gözünden göç deneyimi: Halfeti örneği JİYAN ERDOGAN TezMerkezi 2021
5 Tamamlandı Türkiye'de linç kültürünün yeni medyada yeniden üretimi SULTAN KORKMAZ TezMerkezi 2021
6 Tamamlandı Yerel medyada Suriyeli göçmenlere yönelik haber üretim pratiğini anlamak: Hatay örneği AKIN BODUR TezMerkezi 2020
7 Tamamlandı Kent dergileri etrafında Ankara'nın yaşam tarzı sunumları: Ankara Life ve Mag dergileri örneği VAKKAS BORA POLAT TezMerkezi 2020
8 Tamamlandı Kamusal gündelik yaşamın estetize edilmesinde "sokak fotoğrafının" rolü MEHMET FATİH EMİNOĞLU TezMerkezi 2020
9 Tamamlandı Türk toplumunda geleneksel kahvehanelerin millet kıraathanelerine evrilme süreçlerine toplumsal işlevleri bağlamında bir bakış: Gaziantep örneği ENVER İNCE TezMerkezi 2020
10 Tamamlandı Çevrimiçi medyada mülteciler: Türkiye ve Bangladeş örneği MD ATAULLA TezMerkezi 2020
11 Tamamlandı Şanlıurfa basınında kadın imgesi FİLİZ YALÇINTAŞ TezMerkezi 2019
12 Tamamlandı Sabah programlarında kadın ve sağlık ESRA ÖZDEMİR KIRICI TezMerkezi 2019
13 Tamamlandı Erkeklik, futbol ve taraftarlık habitusu: Gaziantepspor taraftar grubu "Gençlik27" üzerine bir çalışma MEHMET BORAN TezMerkezi 2019
14 Tamamlandı Popülist kalkınma söyleminin sağ ideolojiye yakın yazılı basında kurgulanışı MEHMET ŞEKER TezMerkezi 2019
15 Tamamlandı Reklamlarda sağlıklı yaşam miti NÜGE ÖZYURTSEVEN TezMerkezi 2019
16 Tamamlandı Sporda şiddet ve şiddetin medyada yeniden üretimi ERTUĞRUL SIVAKCIGİL TezMerkezi 2019
17 Tamamlandı Çocuk reklamlarının göstergebilimsel analizi AZİZ DEMİR TezMerkezi 2018
18 Tamamlandı Reklamlarda yuva imgesinin yeniden üretilmesi SABİHA YUDUM TÜFEKÇİ TezMerkezi 2018
19 Tamamlandı Suriyeli sığınmacıların Gaziantep yerel basınında temsili MUSTAFA KOVUCU TezMerkezi 2016
20 Tamamlandı Reklamlarda erkeklik imgesinin yeniden üretimi PINAR GÖKPINAR TezMerkezi 2015

Araştırmalar

4 Adet
1
Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu

Editör ve organizasyon komitesi üyesi
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

2
Dünya Göç ve Mülteci Kongresi

Organizasyon komitesi üyeliği
Gaziantep Üniversitesi,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

3
Üniversitelerde Edebiyat Eğitimi Çalıştayı

Türkiye modernleşmesinin romanla anlatımı
Mersin Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü,   Ulusal  Çalıştay

4
Doktora sırası araştırma

Tübitak doktora sırası araştırma
İngiltere Londra. Goldsmiths College,   Uluslararası  Araştırma