Öğr.Gör. AYÇA LEZİZ GÜLEÇ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MYO FİNANS VE BANKACILIK VE SİGORTACILIK

   agulec@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Bankacılık ve Sigortacılık

Duyuru / Döküman

DERS BİLGİ FORMU

Ders Adı:Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm/Program/ABD: Fians-Bankacılık-Sigortacılık Programı

Sermaye Piyasası ve Menkul Değerler Bölümü

Kredi/Saat:

(4-0)4

Yıl-Dönem:

2012-2015 II Dönem

Ders Kodu:

GMSP 132

Ders Düzeyi:

Önlisans

Seçmeli/Zorunlu:

zorunlu

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğretim Elemanı: Ayça L.GÜLEÇ

Öğrenci ile Görüşme Günü:

PERŞEMBE

Saati:

13:00-15:00

Dersin Amaçları:

Dersin Amaçları:Finansal Piyasalar ve Kurumlar Dersinde öğrencilere; mesleğinde Bankacılık ile ilgili kredi bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERS İÇERİĞİ

Hafta

Konu

1

Genel olarak Finansal Pazarlar

2

Genel olarak Finansal Pazarlar

3

Türkiye de finansal araçlar

4

Türkiye de finansal araçlar

5

Türkiyede sermaye pazarı araçları

6

Türkiyede sermaye pazarı araçları

7

finansal kurumlar

8

finansal kurumlar

9

arasınav

10

Türkiye de para yaratan finansal kurumlar

11

Türkiye de para yaratan finansal kurumlar

12

Türkiyede diger finansal kurumlar

13

Türkiyede diger finansal kurumlar

14 Türkiyede diger finansal kurumlar

15

Genel değerlendirme

Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin Sonunda Öğrenci;

1

Tüm piyasa kavramlarını ve içeriklerini bilir

2

3

4

5

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: 40, Yarıyıl Sonu Sınavı: 60

Ders Kitabı: Finansal Pazarlar -finansal kurumlar ve sermeye piyasası analızleri-Prof. Dr Serpil CANBAŞ- Prof. Dr hatice DOGUKANLI

Önerilen Kaynaklar:

DERS BİLGİ FORMU

Ders Adı:

mÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Bölüm/Program/ABD:BURO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

Kredi/Saat:

(2-0)2

Yıl-Dönem:

2014-2015 II DÖNEM

Ders Kodu:

GMYA032

Ders Düzeyi:

ÖNLİSANS

Seçmeli/Zorunlu:

SEÇMELİ

Öğretim Dili:

TÜRKÇE

Öğretim Elemanı: AYÇA L. GÜLEÇ

Öğrenci ile Görüşme Günü:

PERŞEMBE

Saati:

13:00-15:00

Dersin Amaçları: Müşteri ilişkileri dersinde öğrencilere; mesleğinde Bankacılık ile ilgili müşteri ilişkileri ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERS İÇERİĞİ

Hafta

Konu

1

Müşteri Profili

2

Müşteri kaynakları

3

Satış ve satış sonrası hizme

4

Hizmetleri sunan personelde bulunması gereken özellikle

5

müşteriyi kazanma yöntemleri

6

Müşteri davranışları

7

Müşteriye yönelik işletmecilik

8

Müşteri ilişkilerinde kalite

9

Müşterilere göre organizasyon

10

Müşterilere göre pazarlama

11

Çağdaş pazarlama anlayışında müşterinin yeri

12

Müşteri ilişkilerinde yeni gelişmeler

13

Tüketici hakları

14 Tüketici davranışlerı

14

Tüketici davranışlerı

Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin Sonunda Öğrenci;

1

Müşteri Profili; ;;Hizmetleri sunan personelde bulunması gereken özellikler ; Müşteri davranışları

2

Müşteri kaynakları

3

müşteriyi kazanma yöntemleri

4

Müşteri davranışları

5

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: 40, Yarıyıl Sonu Sınavı: 60

Ders Kitabı: Müşteri İlişkileri Egitimi- Doç Dr Erdogan TAŞKIN

Önerilen Kaynaklar:

DERS BİLGİ FORMU

Ders Adı:Ticaret Hukuku

Bölüm/Program/ABD: Muhasebe

Kredi/Saat:

(2-0)2

Yıl-Dönem:

2017-2018- II Dönem

Ders Kodu:

SBOZ110

Ders Düzeyi:

Önlisans

Seçmeli/Zorunlu:

Zorunlu

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğretim Elemanı:Ayça L. GÜLEÇ

Öğrenci ile Görüşme Günü:

SALI

Saati:

16:00-17:00

Dersin Amaçları: : Ticaret hukuku dersinde öğrencilere; mesleğinde Bankacılık ile ilgili müşteri ilişkileri ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır

DERS İÇERİĞİ

Hafta

Konu

1

Ticaret hukuk sistemini sınıflandırmak

2

Ticari İş ve hükümleri yorumlamak

3

Ticari ve Mali Yargı Sisteminin yapı ve işleyişini izlemek

4

Ticaret Sicili işlemlerini izlemek

5

Tacir Sıfatı, tacire ilişkin hüküm ve sonuçları izlemek

6

Tacir Yardımcılarının görevlerini belirlemek

7

Ticaret Unvanı, işletme adı, marka ve patent işlemleri yapmak

8

Defter türlerini tanımak

9

Rekabet ve haksız rekabet hükümleri ile sonuçlarını belirlemek

10

Ticaret Şirketlerini sınıflandırmak

11

Ticaret şirketlerinin Pay senetleri ve menkul kıymetlerle ilgili işlemler yapmak

12

Ticaret Şirketlerinin iflas ve rehin işlemlerini yapmak

13

Kıymetli Evrak, sorumluluklar, ihraç ve devir işlemleri yapmak

14 Kambiyo senetleriyle ilgili işlemler yapmak

15

Kambiyo senetleriyle ilgili işlemler yapmak

Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin Sonunda Öğrenci;

1

Ticaret işletme Hukuku

2

Şirketler hukuku

3

Kıymetli evrak hukukunu bilir

4

5

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: 40, Yarıyıl Sonu Sınavı: 60

Ders Kitabı: Ticaret Hukuku - Prof Dr Mustafa ÇEKER- KARAHAN KİTAPEVİ

Önerilen Kaynaklar:

DERS BİLGİ FORMU

Ders Adı:

ULUSLARARASI BANKACILIK

Bölüm/Program/ABD: FİNANS- BANKACILIK SİGORTACILIK BÖÜLÜMÜ

MENKUL DEGERLER VE SERMAYE PİYASASI BÖLÜMÜ

Kredi/Saat:

(2-0)2

Yıl-Dönem:

2014-2015 II DÖNEM

Ders Kodu:

GMSP052

Ders Düzeyi:

ÖNLİSANS

Seçmeli/Zorunlu:

SEÇMELİ

Öğretim Dili:

TÜRKÇE

Öğretim Elemanı: AYÇA L. GÜLEÇ

Öğrenci ile Görüşme Günü:

PERŞEMBE

Saati:

13:00-15:00

Dersin Amaçları:Uluslararası Bankacılık Dersinde öğrencilere; mesleğinde Bankacılık ile ilgili kredi bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERS İÇERİĞİ

Hafta

Konu

1

uluslararası bankacılık ve ödemelerle ilgili uluslararası kurum ve kurallar

2

Dış Ticaret rejimleri ile ilgili kavramlar

3

Döviz piyasası ve kambiyo rejimleri ile ilgili kavramlar

4

Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler

5

Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler

6

Dış ticarette ödeme şekilleri

7

Dış ticarette ödeme şekilleri

8

Dış ticarette teslim şekilleri

9

Dış ticarette teslim şekilleri

10

ara sınav

11

Serbest bölgeler

12

Uluslar arası ticari terimler

13

dış ticaretin finansmanında Türk Eximbanın rolü

14 Tüketici davranışlerı

15

Milletlerarası ticaret odası

Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin Sonunda Öğrenci;

1

Dış Ticaret r; Dış ticaret toeorileri ; Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler ; Dış ticarette ödeme şekilleri;

2

döviz piyasası ve kambiyo rejimleri ile ilgili kavramlar

3

4

5

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: 40, Yarıyıl Sonu Sınavı: 60

Ders Kitabı: Uluslarası bankacılık uygulamaları- salih kaya -seçkin _

Önerilen Kaynaklar:

DERS BİLGİ FORMU

Ders Adı:

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

Bölüm/Program/ABD: FİNANS- BANKACILIK SİGORTACILIK

BANKACILIK SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Kredi/Saat:

(2-0)2

Yıl-Dönem:

2017-2018 1 DÖNEM

Ders Kodu:

SBMV291

Ders Düzeyi:

ÖNLİSANS

Seçmeli/Zorunlu:

ZORUNLUİ

Öğretim Dili:

TÜRKÇE

Öğretim Elemanı: AYÇA l. GÜLEÇ

Öğrenci ile Görüşme Günü:

SALI

Saati:

16:00-17:00

Dersin Amaçları:

1) Menkul kıymet işlemleri yapmak

2) Türev piyasa araçlarını değerlendirmek

3) Finansal araçları değerlendirmek.

DERS İÇERİĞİ

Hafta

Konu

1

MALİ pİYASA KAVRAMLARI

2

MALİ pİYASA ÇEŞİTLERİ

3

MALİ pİYASA ÖZELLİKLERİ

4

SERMAYE PİYASASI KURUMLARI

5

SERMAYE PİYASASI KURUMLARI

6

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

7

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

8

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

9

ARA SINAV

10

FORWARD SÖZLEŞMELERİ

11

FUTURE SÖZLEŞMELERİ

12

OPSİYON SÖZLEŞMELERİ

13

SWAP SÖZLEŞMELERİ

14 ARBİTRAJ

15

ARBİTRAJ

Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin Sonunda Öğrenci;

1

Sermaye Piyasası Kurumları;

2

Sermaye piyasası faaliyetleri

3

Sermaye Piyasası araçları

4

Menkul Kıymetler Piyasasının İşleyişi

5

Menkul Kıymetlere yatırımı bilir

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: 40, Yarıyıl Sonu Sınavı: 60

Ders Kitabı: SERMAYE PİYASASI ANALİZLERİ VE MENKUL DEĞER ANALIZI-

Önerilen Kaynaklar:

DERS BİLGİ FORMU

Ders Adı:

Bölüm/Program/ABD: Bölüm/Program/ABD: FİNANS- BANKACILIK SİGORTACILIK

BANKACILIK SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Kredi/Saat:

(2-0)2

Yıl-Dönem:

2014-2015 II DÖNEM

Ders Kodu:

Ders Düzeyi:

Seçmeli/Zorunlu:

Öğretim Dili:

Öğretim Elemanı: AYÇA l. GÜLEÇ

Öğrenci ile Görüşme Günü:

PERŞEMBE

Saati:

13:00-15:00

Dersin Amaçları: Temel kredi bilgileri; Kredi çeşitleri,İthalat ihracat kredileri Yabancı paralı krediler Kredi taleplerinin değerlendirilmesi ve tahsisi ;Teminat mektubu verilmesi; Yabancı Para İşlemleri ; Döviz Hesapları Takas İşlemleri Sigorta işlemleri

DERS İÇERİĞİ

Hafta

Konu

1

Kredi İşlemlerinde Temel Bilgiler

2

Kurumsal krediler

3

Gayrinakti krediler

4

Kredilerde faiz ve komisyonun hesaplanması

5

Kurumsal kredi müşterilerinin banka verimliliklerinin hesaplanması

6

Bankalarda Dış ticaret işlemleri

7

Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler

8

İthalat ihracat kredileri Yabancı paralı krediler Yabancı Para İşlemleri ; Döviz Hesapları

9

Yabancı paralı krediler, Yabancı Para İşlemleri

10

ARA SINAV

11

BANKALARDA İSTİHBARAT

12

Kredilerde Güvence

13

BİREYSEL KREDİLER

14 Tüketici davranışlerı

15

Sorunlu Krediler

Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin Sonunda Öğrenci;

1

Temel kredi bilgileri Kredi çeşitleri Kredi taleplerinin değerlendiril mesi ve tahsisi

2

İthalat ihracat kredileri Yabancı paralı krediler Yabancı Para İşlemleri ; Döviz Hesapları

3

Teminat mektubu ,

4

TEMİNETLANDIRMA

5

İSTİHBARAT

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: 40, Yarıyıl Sonu Sınavı: 60

Ders Kitabı: BANKACILIK TEORİ UYGULAMA VE YÖNETİM- Mehmet TAKAN

Önerilen Kaynaklar:

DERS BİLGİ FORMU

Ders Adı:

Para ve sermaye piyasaları

Bölüm/Program/ABD: FİNANS BANKACILIK SİGORTACILIK PROĞRAMI

Menkul Değerler ve Sermaye Piyasası Bölümü

Kredi/Saat:

(3-0)3

Yıl-Dönem:

1-1

Ders Kodu:

SBMK161

Ders Düzeyi:

Önlisans

Seçmeli/Zorunlu:

Zorunlu

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğretim Elemanı: Ayça L. GÜLEÇ

Öğrenci ile Görüşme Günü:

SALI

Saati:

16:00-17:00

Dersin Amaçları: Sermaye ve para piyasaları dersinde öğrencilere; mesleğinde Sermaye Piyasası ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır

DERS İÇERİĞİ

Hafta

Konu

1

Temel kavramlar

2

Borsanın tarihi gelişimi ve işlevleri

3

sermaye piyasası mevzuatı

4

sermaye piyasası mevzuatı

5

Sermaye Piyasası Kurumları;

6

Sermaye piyasası faaliyetleri

7

Sermaye piyasası faaliyetleri

8

Sermaye Piyasası araçları;

9

arasınav

10

Menkul Kıymetler Piyasasının İşleyişi

11

Menkul Kıymetler Piyasasının İşleyişi

12

Menkul Kıymetlere yatırım

13

Menkul Kıymetlere yatırım

14 hisse senedi işlemlerinde takas ve saklamal

14

Hisse senedi işlemlerinde takas ve saklama

Beklenen Öğrenme Kazanımları:Dersin Sonunda Öğrenci;

1

1), Temel kavramlar;Borsanın tarihi gelişimi ve işlevleri

2

2) sermaye piyasası mevzuatı; Sermaye Piyasası Kurumları; Sermaye piyasası faaliyetleri ,Sermaye Piyasası araçları;

3

3) Menkul Kıymetler Piyasasının İşleyişi; Menkul Kıymetlere yatırım

4

5

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i:Ara Sınav: 40, Yarıyıl Sonu Sınavı: 60

Ders Kitabı:

Önerilen Kaynaklar:

DERS BİLGİ FORMU

Ders Adı:

Dış Ticaret İşlemleri

Bölüm/Program/ABD: FİNANS BANKACILIK SİGORTACILIK PROĞRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Kredi/Saat:

(2-02

Yıl-Dönem:

1-1

Ders Kodu:

GMBS 061

Ders Düzeyi:

Önlisans

Seçmeli/Zorunlu:

seçmeli

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğretim Elemanı: Ayça L. GÜLEÇ

Öğrenci ile Görüşme Günü:

Pazartesi

Saati:

15:00-17:00

Dersin Amaçları: Dış ticaret işlemleri yönetimi dersinde öğrencilere; mesleğinde Dış Ticaret ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır

DERS İÇERİĞİ

Hafta

Konu

1

Dış ticaretin tarihçesi

2

Dış ticaretin tanımı ve amacı, Dış ticaret çeşitleri

3

Dış ticaret politikaları ,Dış ticaretin fizibilitesi

4

Dış ticarette kavramlar

5

Teslim şekilleri

6

Incoterms teslim grupları

7

Teslim şekillerinde karşılaştırmalar

8

Ara sınav

9

Peşin ödeme, mal Mukabili ödeme, Açık hesap ödeme Vesaik mukabili ödeme

10

Akredifili ödeme, akreditif çeşitleri

11

Kabul kredili ödeme ,Prefinasman ile ödeme ,mahsuben ödeme

12

Ticari belgeler ,resmi belgeler taşıma belgeleri, sigorta belgeleri

13

Kambiyo tanımı 32. Nolu karar kambiyo mevzuatı ve genel esaslar

14 hracat ve ithalatta kambiyo mevzuatı, döviz alım belgesi, döviz satı satım belgesi

15

İhracat ve ithalatta kambiyo mevzuatı, döviz alım belgesi, döviz satı satım belgesi

Beklenen Öğrenme Kazanımları:Dersin Sonunda Öğrenci;

1

1), Dış Ticaret , gümrük, döviz piyasası ve kambiyo rejimleri ile ilgili kavramlar

2

2) Dış ticaret toeorileri ,Kambiyo mevzuatı

3

4

5

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i:Ara Sınav: 40, Yarıyıl Sonu Sınavı: 60

Ders Kitabı:Dış ticaret işlemleri Yönetimi .. Yaser GÜRSOY Ekin yayınları

Önerilen Kaynaklar:

DERS BİLGİ FORMU

Bölüm/Program/ABD: FİNANS BANKACILIK SİGORTACILIK PROĞRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Yıl-Dönem:

1-1

Ders Kodu:

SBBS131

Ders Düzeyi:

Önlisans

Seçmeli/Zorunlu:

Zorunlu

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğretim Elemanı: Ayça L.GÜLEÇ

Öğrenci ile Görüşme Günü:

SALI

Saati:

16:00-17:00

Dersin Amaçları: Bankacılığa giriş dersinde öğrencilere; mesleğinde Bankacılık ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır

DERS İÇERİĞİ

Konu

Temel bankacılık kavramları

Banka ve bankacılık

Merkez bankacılığı

Merkez bankacılığı

Ticari bankacılık

Ticari bankacılık

Kalkınma ve yatırım bankacılığı

Kalkınma ve yatırım bankacılığı

Uluslararası bankacılık

Vize

Bankaların kurulması ve faaliyete geçmesi

Bankalarda organizasyon ve yönetim

Bankalarda derecelendirme

Bankacılık krizleri

Beklenen Öğrenme Kazanımları:Dersin Sonunda Öğrenci;

Banka ve bankacılık, Temel kavramlar ,

Merkez Bankacılığı

, Ticari Bankacılık

Yatırım ve kalkınma bankacılığı, Uluslar arası bankacılık.

Bankacılık sistemini sınırlayan faktörler

Bankacılık sistemini sınırlayan faktörler

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i:Ara Sınav: 40, Yarıyıl Sonu Sınavı: 60

Ders Kitabı: Bankacılık Teori ,Uygulama ve yöntem …Dr Mehmet TAKAN Dr Melek Acar BOYACIOĞLU Nobel Yayınları

Önerilen Kaynaklar:

DERS BİLGİ FORMU

Bölüm/Program/ABD: BURO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASISTANLIĞI BÖLÜMÜ

Yıl-Dönem:

1-1

Ders Kodu:

GMYA052

Ders Düzeyi:

Önlisans

Seçmeli/Zorunlu:

Seçmeli

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğretim Elemanı: Ayça L.GÜLEÇ

Öğrenci ile Görüşme Günü:

pazartesi

Saati:

15:00-17:00

Dersin Amaçları: kalite yönetim sistemleri giriş dersinde öğrencilere; mesleğinde kalite ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır

DERS İÇERİĞİ

Konu

Kalitenin Tanımı ,Tarihsel gelişim,unsurları

Kalite kontrol kavramları

Kalite kontrol sistemleri

Toplam kalite yönetimi

Kalite kontrol çemberleri

Toplam kalite yönetiminin ilkeleri

Müşteri odaklılık,sürekli iyileştirme

Veriler ve istatitistiki yöntemlerle çalışma

Klasik yönetim anlayışıyla toplam kalite yönetimi anlayışının karşılaştırılması

Ara sınav

Kalite güvencesi ve ISO 9000 Standartları

Toplam kalite yönetimi

TKY ve Standardizasyon

TSE ve Standardizasyon

TSE ve Standardizasyon

Beklenen Öğrenme Kazanımları:Dersin Sonunda Öğrenci;

Kalite ve kalite yönetimin tarihi ve gelişim süreci

Toplam kalite yönetimin temel kavramları ve yaklaşımları;

Toplam kalite yönetiminin araç ve teknikleri ;

Toplam kalite Yönetiminin Türkiye Uygulamasıni bilir

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i:Ara Sınav: 40, Yarıyıl Sonu Sınavı: 60

Ders Kitabı: Kalite güvence standartları, Nobel Yayınları Doç.Dr. İrfan Çağlar ,Sabiha KILIÇ

Önerilen Kaynaklar:

DERS BİLGİ FORMU

Ders Adı:

Girişimcilik

Bölüm/Program/ABD: MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

Kredi/Saat:

(2-0)2

Yıl-Dönem:

1-1

Ders Kodu:

SBOZ207

Ders Düzeyi:

Önlisans

Seçmeli/Zorunlu:

Zorunlu

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğretim Elemanı: Ayça L.GÜLEÇ

Öğrenci ile Görüşme Günü:

SALI

Saati:

16:00-17:00

Dersin Amaçları: Girişimcilik dersinde öğrencilere; mesleğinde girişimcilik ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır

DERS İÇERİĞİ

Hafta

Konu

1

Girişim ve girişimcilik

2

Girişimciliğe ilk adım

3

İşe başlamak için yapılması gereken işlemler

4

Küçük işletme yöneticiliği

5

Kadın girişimcilik

6

pazarlama ve reklam

7

Girişimcilik politikası

8

Finansman yolları

9

Maliyet hesaplamaları

10

Vize

11

Girişimcilik testleri

12

Türkiye’de girişimcilik sorunları ve çözüm yolları

13

İş planı hazırlanması

14 İş planları sunumu

14

İş planları sunumu

Beklenen Öğrenme Kazanımları:Dersin Sonunda Öğrenci;

1

Girişimcilik egilimi ve yeteneklerinin geliştirilmesi ,

2

Alınan eğitimin sonuçlarının iş hayatına uygulanması

3

4

5

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i:Ara Sınav: 40, Yarıyıl Sonu Sınavı: 60

Ders Kitabı: Girişimcilik Günay ofset Prof DR Mahmut TEKİNk Acar BOYACIOĞLU Nobel Yayınları

Önerilen Kaynaklar:

DERS BİLGİ FORMU

Ders Adı:

Borsa İşlemleri I

Bölüm/Program/ABD: FİNANS BANKACILIK SİGORTACILIK PROĞRAMI

Menkul Değerler ve Sermaye Piyasası Bölümü

Kredi/Saat:

(2-2)3

Yıl-Dönem:

1-1

Ders Kodu:

GMSP 211

Ders Düzeyi:

Önlisans

Seçmeli/Zorunlu:

Zorunlu

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğretim Elemanı: Ayça L. GÜLEÇ

Öğrenci ile Görüşme Günü:

SALI

Saati:

16:00-17:00

Dersin Amaçları:

DERS İÇERİĞİ

Hafta

Konu

1

Sermaye piyasası tarihçesi

2

Borsa İstanbul teşkilatlanması

3

Kotasyon

4

Borsa da işlem görme

5

Borsadaki komiteler

6

Hisse senedi piyasası işlemleri

7

Hisse senedi piyasası işlemleri

8

Takas ve saklama

9

Ara sınav

10

Takas ve saklama

11

Tahvil ve bono piyasası işlemleri

12

Tahvil ve bono piyasası işlemleri

13

Endeksler

14 Endeksler

15

DÖNEM ÖZETİ

Beklenen Öğrenme Kazanımları:Dersin Sonunda Öğrenci;

1

Borsalar ve işleyişlerle ilgili bilgisi olur

2

3

4

5

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i:Ara Sınav: 40, Yarıyıl Sonu Sınavı: 60

Ders Kitabı: Sermaye piyasası ve menkul değerler Analizi Ekin Yayınevi , TSPAKB notları

Önerilen Kaynaklar:

DERS BİLGİ FORMU

Bölüm/Program/ABD: FİNANS BANKACILIK SİGORTACILIK PROĞRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Yıl-Dönem:

2-1

Ders Kodu:

SBBS211

Ders Düzeyi:

Önlisans

Seçmeli/Zorunlu:

Zorunlu

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğretim Elemanı: Ayça L. GÜLEÇ

Öğrenci ile Görüşme Günü:

SALI

Saati:

16:00-17:00

Dersin Amaçları: BANKA İŞLEMLERİ I Dersinde öğrencilere; mesleğinde Bankacılık ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır

DERS İÇERİĞİ

Konu

mevduat

Mevduatla ilgili hukuki esaslar

Mevduatla ilgili hukuki esaslar

TMSF

Hesap açılması

Hesap işleyişi

Hesaplara gelecek haciz bloke gibi özel durumlarda yapılacak işlemler

Adat hesaplaması

Kiralık kasalar

Hesap sahibinin ölümü veya tutukluluk hali durumları

Ara sınav

Bankacılık hizmetleri

Çekli işlemler

Çekli işlemler

Senetli işlemler

Beklenen Öğrenme Kazanımları:Dersin Sonunda Öğrenci;

Türkiye de bankalarla ilgili mevzuat ,Mevduat ile ilgili tanım,kavram,yükümlülükler ve mevduat hesaplarının açılması ve mevduat sertifikaları

çekli işlemler senetler iskonto ve iştirası.

Havale ve EFT işlemleri

Kiralık kasalar ile ilgili işlemler

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i:Ara Sınav: 40, Yarıyıl Sonu Sınavı: 60

Ders Kitabı: Teori ,Uygulama ve yöntem …Dr Mehmet TAKAN Dr Melek Acar BOYACIOĞLU Nobel Yayınları

Önerilen Kaynaklar:

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
sitebank

yönetmen

1999 - 2001
2
iktisat bankası

yönetmen

1997 - 1999
3
yapıve kredi bankası

şef

1991 - 1997

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 BANKA İŞLEMLERİ II Türkçe 4
2 2013-2014 BANKACILIGA GİRİŞ Türkçe 4
3 2013-2014 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR Türkçe 4
4 2013-2014 GENEL İŞLETME Türkçe 2
5 2013-2014 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ Türkçe 2
6 2013-2014 SERMAYE VE PARA PİYASALARI Türkçe 4
7 2013-2014 ULUSLARARASI BANKACILIK Türkçe 2
8 2013-2014 VADELİ PİYASA İŞLEMLERİ Türkçe 4
9 2013-2014 İMKB İŞLEMLERİ Türkçe 4
10 2013-2014 BANKACILIK İŞLEMLERİ I Türkçe 4
11 2013-2014 HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 2
12 2013-2014 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Türkçe 2
13 2013-2014 YATIRIM VE FİNANSMAN ARAÇLARI Türkçe 2

Üyelikler

1 Adet
1
KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA DERNEĞİ

 Yönetim Kurulu Üyesi    2002