Dr.Öğr.Üyesi GÜLŞEN KUM

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA

   gulsenkum@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Fiziki Coğrafya  Klimatoloji  Ekoloji  Biyocoğrafya

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

1 Adet
1
Doç.Dr. Numan Aksoy Anısına (Hayatı Eserleri ve Armağan)

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
ISBN: 978-975-7375-42-5, TÜRKİYE, Gaziantep

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

10 Adet
1
An index-based approach for assessment of upstream-downstream flow regime alteration

Haghighi AliTorabi, yaraghi navid, SÖNMEZ MEHMET EMİN, darabi hamid, KUM GÜLŞEN, ÇELEBİ AHMET, Kløvea Bjørn
Yayın Yeri: Journal of Hydrology
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
2
Gaziantep İlinde Güneş Enerjisi Potansiyelinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi (AHP) İle Belirlenmesi

KUM GÜLŞEN,SÖNMEZ MEHMET EMİN,KARABAŞ Mustafa
Yayın Yeri: Journal of Geography
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
3
Yerleşme Yeri Seçimi ve Alansal Gelişimi Açısından Gaziantep

KUM GÜLŞEN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Ayıntâb Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Kitap Kritiği  ASOS
4
Türkiye’nin Güneybatı Kıyılarında Turizm İklim Konforu

KUM GÜLŞEN,GÖNENÇGİL BARBAROS
Yayın Yeri: GAZİANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Heat Waves in The City of Gaziantep in Turkey

KUM GÜLŞEN
Yayın Yeri: European Journal of Multidisciplinary Studies
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  PKP
6
Determination of Meteorological Forest Fire Risks in Mediterranean Climate of Turkey

KUM GÜLŞEN,SÖNMEZ MEHMET EMİN
Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBIM
7
The Influence of Dams on Surrounding Climate The Case of Keban Dam

KUM GÜLŞEN
Yayın Yeri: GAZİANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBIM
8
Marmara Coğrafya Dergisi Marmara Geographical Review THE RELATIONSHIP BETWEEN SPATIAL CHANGE OF AVLAN LAKE AND SURROUNDING CLIMATE Avlan Gölü nün Alansal Değişimi ile Çevre İklimi Arasındaki İlişki

KUM GÜLŞEN,SÖNMEZ MEHMET EMİN
Yayın Yeri: Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik)
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Impacts of Global Climate Change on the Mediterranean Region: Adana as a Case Study

KUM GÜLŞEN,ÇELİK MEHMET ALİ
Yayın Yeri: Procedia- Social and Behavioral Science
İngilizce, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
10
Şehirleşmenin Sıcaklık ve Yağış Parametreleri Üzerine Etkisi: Gaziantep Örneği

KUM GÜLŞEN,KILIÇ SALİH
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO

Bildiriler

9 Adet
1
Gaziantep İlinin Güneş Enerjisi Potansiyelinin Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHP) ile Belirlenmesi

SÖNMEZ MEHMET EMİN,KUM GÜLŞEN,KARABAŞ MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası İstanbul Coğrafya Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 20.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
İklim Değişikliğinin Gap Kapsamındaki İllerin İklimine Etkisi

KUM GÜLŞEN,Aytuk Cüneyt
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi 1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 14.06.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
3
Impacts of Dams on the Surrounding Climate: Keban Dam Case

KUM GÜLŞEN,SÖNMEZ MEHMET EMİN
Yayın Yeri: V. European Conference on Social and Behavioral Science
İngilizce, 11.09.2014

Uluslararası  Özet bildiri
4
Küresel İklim Değişikliğinin Akdeniz İklimine Etkisi: Adana Örneği

KUM GÜLŞEN,ÇELİK MEHMET ALİ
Yayın Yeri: GEOMED, 3rd International Geography Symposium
İngilizce, 10.06.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Küresel İklim Değişikliğinin Turizm Konfor Şartlarına Etkileri (Bodrum-Alanya Kıyı Kuşağı

KUM GÜLŞEN
Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi
İngilizce, 09.09.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Impacts of Climate Change in Tourism Comfort Conditions on Southwest Coast of Turkey

KUM GÜLŞEN,GÖNENÇGİL BARBAROS
Yayın Yeri: The 3rd International Symposium Of Geography Landscapes: Perception, Understanding ,Awareness and Action
İngilizce, 08.04.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Heat Waves in The City of Gaziantep in Turkey

KUM GÜLŞEN
Yayın Yeri: 13th International Conference on Social Sciences
AVUSTURYA, Viyana, İngilizce, 06.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Gaziantep Şehri ve Yakın Çevresindeki Marnlı Çıplak Yüzeylerin Landsat Verileri Kullanılarak Zamansal Değişiminin İncelenmesi (1985-2010),

KUM GÜLŞEN
Yayın Yeri: UJES
İngilizce, 06.06.2012

Uluslararası  Özet bildiri
9
The impact of dam construction on Ceyhan River flow regime

HAGHIGHI ALI TORABI,SÖNMEZ MEHMET EMİN,KUM GÜLŞEN,YILMAZ NEŞE,KLOVE BJÖRN
Yayın Yeri: 4 th International Conference Water resources and wetlands
ROMANYA, TULCEA, İngilizce, 05.09.2018

Uluslararası  Özet bildiri

Hakemlikler

5 Adet
1
The Journal Of Academic Social Science Studies (Jass)

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Elazığ  Uluslararası  Dergi  Sobiad

2
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
İngilizce, 2016, TÜRKİYE, Gaziantep  Uluslararası  Dergi  TR DİZİN

3
El-Cezeri Journal of Science and Engineering

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
İngilizce, 2016, TÜRKİYE,   Uluslararası  Dergi  ULAKBIM

4
Coğrafya Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, İstanbul  Uluslararası  Dergi  TR DİZİN

5
Türk Coğrafya Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Fiziki Coğrafya
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, İstanbul  Uluslararası  Dergi  TR DİZİN

Editörlükler

1 Adet
1
Asia Minor Studies

Yazar Adı: KUM GÜLŞEN , Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Art Index (Art Research Database, EBSCO)   Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Jeomorfoloji-I Türkçe 4
2 2015-2016 Klimatoloji-I Türkçe 4
3 2015-2016 Hidrografya-I Türkçe 3
4 2015-2016 Hidrografya-II Türkçe 3
5 2015-2016 Klimatoloji-II Türkçe 4
6 2016-2017 Kayaçlar Türkçe 2
7 2016-2017 Flüvyal Jeomorfoloji Türkçe 3
8 2016-2017 kıyı jeomorfolojisi Türkçe 3
9 2017-2018 buzul jeomorfolojisi Türkçe 3
10 2012-2013 jenetik iklim tipleri Türkçe 3
11 2018-2019 Türkiye İklimi Türkçe 3
12 2018-2019 kurak ve yarıkurak bölgeler jeomorfolojisi Türkçe 3
13 2018-2019 volkan jeomorfolojisi Türkçe 3
14 2020-2021 Türkiye Fiziki Coğrafyası Türkçe 3
15 2014-2015 Vejetasyon Coğrafyası Türkçe 3
16 2019-2020 Toprak Coğrafyası Türkçe 3
17 2014-2015 karst Jeomorfolojisi Türkçe 3
18 2018-2019 kuaterner jeomorfolojisi Türkçe 3
19 2020-2021 küresel iklim değişikliği Türkçe 3
20 2018-2019 matematik coğrafya Türkçe 3
21 2020-2021 Türkiye toprak coğrafyası Türkçe 3
22 2020-2021 oşinografya Türkçe 3
23 2016-2017 Hava Kütleleri ve Cepheler Türkçe 3

Araştırmalar

1 Adet
1
Eğiticilerin Eğitimi-Karbon Yönetimi Eğitimi

Karbon Yönetimi Eğitimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Çevre Koruma Vakfı, Türkiye Karbon Yönetimi Eğitim Merkezi (KAREM)
Belek, Antalya   Ulusal  Kurs

Üyelikler

1 Adet
1
Türk Coğrafya Kurumu

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2011