Doç.Dr. HİDAYET MAZI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA

   mazi@gantep.edu.tr      (0342) 317 29 97      03423171961  
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı  Kimya  Polimer Bilimi  Fiziksel Kimya

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
Bilimsel Keşifler ve Uygulamalar: İlaç Araştırmalarından Gıda Endüstrisine, Bitki Biyolojisi ve Kimyada Polimer Kimyasına Geniş Bir Bakış

Yayın Yeri: BİDGE Yayınları
ISBN: 978-625-6707-70-2, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Bilimsel Keşifler ve Uygulamalar: İlaç Araştırmalarından Gıda Endüstrisine, Bitki Biyolojisi ve Kimyada Polimer Kimyasına Geniş Bir Bakış

Yayın Yeri: BİDGE Yayınları
ISBN: 978-625-6707-70-2, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

14 Adet
1
Investigation of Manufacturability of in-situ crosslinked Polylactic Acid (PLA) and Peroxide composite in additive manufacturing method

YILMAZ MUSA, YILMAZ NECİP FAZIL, KILIÇ ALİ, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2024

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
2
İTAKONİK ASİT BAZLI HİDROJELLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  INDEX COPERNICUS
3
Synthesis and characterization of maleic anhydride/1-octene alternating copolymers

MAZI HİDAYET, Hakkoymaz Orhun, ULUÇ Gaye
Yayın Yeri: CURRENT TRENDS IN POLYMER SCIENCE
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Chemical Abstract Services
4
Temperature and Ph-sensıtıve Super absorbent Polymers based on Modıfıed Maleıc Anhydrıde

MAZI HİDAYET, SÜRMELİHİNDİ BAHAR
Yayın Yeri: Journal of Chemical Sciences
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
5
New, Effective and Reusable Polymeric Heterogeneous Catalysts for Poly(urethane) Production

MAZI HİDAYET,Esen Yasin
Yayın Yeri: Catalysis Surveys from Asia
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
6
An immobilized invertase enzyme for the selective determination of sucrose in fruit juices

Hakkoymaz Orhun,MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: ANALYTICAL BIOCHEMISTRY
İngilizce, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
7
pH and Thermo Sensitive Superabsorbent Poly N Hydroxymethylacrylamide co Itaconic Acid Hydrogels Synthesis Characterization and Kinetic Studies

ÖZDEMİR Yusuf,MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: Journal of Macromolecular Science, Part A Pure and Applied Chemistry
İngilizce, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
8
Cu II Zn II and Mn II complexes of poly methyl vinyl ether alt maleic anhydride Synthesis characterization and thermodynamic parameters

MAZI HİDAYET,GÜLPINAR Ali
Yayın Yeri: Journal of Chemical Sciences
İngilizce, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
9
Protein A immunosensor for the detection of immunoglobulin Gby impedance spectroscopy

Derkus Burak, Emregul Kaan Cebesoy, Mazi Hidayet, Emregul Emel, Yumak Tugrul , Sinag Ali
Yayın Yeri: Bioprocess and Biosystems Engineering
İngilizce, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
10
Bioengineering Functional Copolymers IX Poly maleic anhydride co hexene 1 g poly ethylene oxide

Mazı Hidayet, Kibarer Günay, Emregül Emel, Rzaev Zakir M. O.
Yayın Yeri: Macromolecular Bioscience
İngilizce, Elektronik, 2006

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
11
Preparation and properties of invertase immobilized on a poly maleic anhydride hexen 1 membrane

Mazi Hidayet, Emregul Emel, Rzaev Zakir M. O., Kibarer Gunay
Yayın Yeri: Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition
İngilizce, Elektronik, 2006

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
12
Dextran rare earth ion interactions II Solid state characteristics

ZUMREOĞLUKARAN B, MAZİ H, GÜNER A
Yayın Yeri: Journal of Applied Polymer Science
İngilizce, Elektronik, 2002

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
13
Degradation kinetics of poly N vinyl 2 pyrrolidone by persulphate anion in aqueous solutions

MAZİ H, KİBARER G, GÜNER A
Yayın Yeri: IRANIAN POLYMER JOURNAL
İngilizce, Elektronik, 2001

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
14
Dextran–rare earth ion interactions. I. Dynamics in aqueous solutions

MAZI HİDAYET, KARAN BİRGÜL, GÜNER ALİ
Yayın Yeri: Wiley
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2001

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded

Bildiriler

47 Adet
1
THE USE OF INVERTASE ENZYME IMMOBILIZED BY COVALENT BINDING METHOD IN DETERMINING THE AMOUNT OF SUCROSE IN FRUIT JUICES

Hakkoymaz Orhun, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: 10th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 25.06.2023

Uluslararası  Özet bildiri
2
THE USE OF INVERTASE ENZYME IMMOBILIZED BY ENTRAPMENT METHOD IN DETERMINING THE AMOUNT OF SUCROSE IN FRUIT JUICES

Hakkoymaz Orhun, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: 10th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 25.06.2023

Uluslararası  Özet bildiri
3
Synthesis And Swallowing Behavior Of Itaconic Acid andStearyl Metacrilate-Based Hydrogels

MAZI HİDAYET,Erbalcı Kevser
Yayın Yeri: International Marmara Sciences CongressIMASCON 2020
Türkçe, 04.12.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
The Effect Of Ph And Temperature On The SwellingCapacity Of Itaconic Acid And Stearyl Metacrylate BasedSuper Absorplant

MAZI HİDAYET,Erbalcı Kevser
Yayın Yeri: International Marmara Sciences CongressIMASCON 2020 -
İngilizce, 04.12.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
MALEİK ANHİDRİT KOPOLİMERLERİNİN VE PRİMER AMİNLERLE MODİFİYE EDİLMİŞTÜREVLERİNİN TERMAL KARAKTERİZASYONU

MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: IX. UMTEB INTERNATIONALCONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES
Türkçe, 07.02.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
MALEİK ANHİDRİT KOPOLİMERLERİNİN PRİMER AMİNLERLEMODİFİKASYONU

MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: IX. UMTEB INTERNATIONALCONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES
Türkçe, 07.02.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
POLİ(VİNİLPİROLİDON-co-BÜTİLAKRİLAT-co-N-HİDROKSİMETİL AKRİLAMİT)TERPOLİMERİ ÜZERİNE İNVERTAZ ENZİMİNİN HAPSETME YÖNTEMİYLEİMMOBİLİZASYONU

Hakkoymaz Orhun, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: IX. UMTEB INTERNATIONALCONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES
TÜRKİYE, Türkçe, 07.02.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
POLİ(VİNİLPİROLİDON-co-BÜTİLAKRİLAT-co-N-HİDROKSİMETİL AKRİLAMİT)TERPOLİMERİ ÜZERİNE İNVERTAZ ENZİMİNİN KOVALENT BAĞLANMA YÖNTEMİYLEİMMOBİLİZASYONU

Hakkoymaz Orhun, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: IX. UMTEB INTERNATIONALCONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES
Türkçe, 07.02.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Hidrofobik Etkileşimlere Dayalı Hidrojellerin Sentezi ve Karakterizasyonu

SÜRMELİHİNDİ BAHAR, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ UMTEB 2018
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 22.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Maleik Anhidrit’in Hidrofobik Karakterdeki Türevleri ve Akrilamit ile Hazırlanan Hidrojellerin Şişme Davranışı ve Dinamik Şişme Kinetiği

SÜRMELİHİNDİ BAHAR, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ UMTEB 2018
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 22.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Poli(2-Hidroksietil metakrilat-co-2-(dietilamino) etil akrilat) Kopolimerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Aktivitesinin İncelenmesi

Esen Yasin, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ UMTEB 2018
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 22.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Poli(2-(dietilamino) etil akrilat) Hidrojelinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi

Esen Yasin, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ UMTEB 2018
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 22.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
INVERTASE IMMOBILIZATION ON COPOLYMERS OF BUTYL ACRYLATE-N-METHYLOL ACRYLAMIDE

MAZI HİDAYET, Hakkoymaz Orhun
Yayın Yeri: The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in ÇEŞME/İZMİR (IMSMATEC’18)
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 10.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
14
COPOLYMER HYDROGELS OF ACRYLAMIDE/MALEIC ANHYDRIDE-g-DECANOL

MAZI HİDAYET, SÜRMELİHİNDİ BAHAR
Yayın Yeri: The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in ÇEŞME/İZMİR (IMSMATEC’18)
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 10.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
15
Poli(N-Hidroksimetil Akrilamit-co-Bütil Akrilat) Kopolimerinin Termal Karakterizasyonu

İlgün Durdu, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (İVEK)
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 26.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
Poli(Maleik Anhidrit-alt-1-Okten)’in Hekzilamin ile Aşılanmış Kopolimerinin Termal Bozunma Kinetiği

İlgün Durdu, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (İVEK)
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 26.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
İlaç Etken Maddelerinin Sentezinde Kullanılabilecek Katalizör Sentezi

Esen Yasin, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (İVEK)
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 26.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
Sodyum Akrilat Bazlı Kendi Kendini Onarabilen Hidrojellerin Sentezi ve Karakterizasyonu

SÜRMELİHİNDİ BAHAR, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (İVEK)
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 26.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
Akrilikasit-Akrilamit Kopolimer Hidrojellerin Şişme Davranışı ve Dinamik Şişme Kinetiği

SÜRMELİHİNDİ BAHAR, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (İVEK)
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 26.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
Maleik Anhidrit’in Aşılanmış Ardışık Kopolimerlerinin Termal Karakterizasyonu

İlgün Durdu, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (İVEK)
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 26.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
21
p Vinil Benzoik Asit Büten Amit Hidrojellerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: IV. Fiziksel Kimya Kongresi, 5-8 Haziran 2014
TÜRKİYE, Denizli, Türkçe, 05.06.2014

Ulusal  Özet bildiri
22
Poli Maleik Anhidrit alt Siklopenten in Üzerine Enzim İmmobilizasyonu

Ay Ersan, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: IV. Fiziksel Kimya Kongresi, 5-8 Haziran 2014, Denizli
TÜRKİYE, Denizli, Türkçe, 05.06.2014

Ulusal  Özet bildiri
23
Vinil Pirolidon un Kopolimerlerinin Üzerine Enzim İmmobilizasyonu

Hakkoymaz Orhun, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: IV. Fiziksel Kimya Kongresi, 5-8 Haziran 2014, Denizli
TÜRKİYE, Denizli, Türkçe, 05.06.2014

Ulusal  Özet bildiri
24
AŞILAMA YOLUYLA POLİ MALEİK ANHİDRİT ALT SİKLOPENTEN G 1 DEKANOL ÜN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

Tombalak Alper, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: 3. Fiziksel Kimya Günleri, 10-15 Temmuz 2012, Balıkesir
TÜRKİYE, Balıkesir, Türkçe, 10.07.2012

Ulusal  Özet bildiri
25
POLİ MALEİK ANHİDRİT ALT 1 OKTEN İN MAKRODALLANMIŞ TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYON

Aydemir Şeyma, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: 3. Fiziksel Kimya Günleri, 10-15 Temmuz 2012, Balıkesir
TÜRKİYE, Balıkesir, Türkçe, 10.07.2012

Ulusal  Özet bildiri
26
POLİ İTAKONİK ASİT CO GLİSİDİL METAKRİLAT KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

Aytekin Bozkurt Pınar, MAZI HİDAYET, Aydemir Şeyma
Yayın Yeri: 3. Fiziksel Kimya Günleri, 10-15 Temmuz 2012, Balıkesir
TÜRKİYE, Balıkesir, Türkçe, 10.07.2012

Ulusal  Özet bildiri
27
POLİ İTAKONİK ASİT CO N HİDROKSİMETİL AKRİL AMİT HİDROJELLERİNİN ŞİŞME KİNETİĞİ

Özdemir Mehmet Yusuf, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: 3. Fiziksel Kimya Günleri, 10-15 Temmuz 2012, Balıkesir
TÜRKİYE, Balıkesir, Türkçe, 10.07.2012

Ulusal  Özet bildiri
28
POLİ N HİDROKSİMETİL AKRİLAMİT CO BÜTİL AKRİLAT IN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

Güngör Sibel, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: 3. Fiziksel Kimya Günleri, 10-15 Temmuz 2012, Balıkesir
TÜRKİYE, Balıkesir, Türkçe, 10.07.2012

Ulusal  Özet bildiri
29
POLİ MALEİK ANHİDRİT ALT 1 HEKZEN KOPOLİMERİNİN GEÇİŞ METALİ KOMPLEKSLERİNİN UV GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROFOTOMETRESİ KULLANILARAK TERMODİNAMİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

Subaşı Burcu, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: 3. Fiziksel Kimya Günleri, 10-15 Temmuz 2012, Balıkesir
TÜRKİYE, Balıkesir, Türkçe, 10.07.2012

Ulusal  Özet bildiri
30
POLİ N VİNİL PİROLİDON CO N HİDROKSİMETİL AKRİLAMİT CO BÜTİL AKRİLAT TERPOLİMERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

Bayram Süheyla, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: 3. Fiziksel Kimya Günleri, 10-15 Temmuz 2012, Balıkesir
TÜRKİYE, Balıkesir, Türkçe, 10.07.2012

Ulusal  Özet bildiri
31
A novel impedimetric Protein A TiO2 immunosensor for the detection of IgG

Kocabay Özge, YUMAK TUĞRUL, SINAĞ ALİ, MAZI HİDAYET, EMREGÜL EMEL, DERKUŞ BURAK, EMREGÜL KAAN CEBESOY
Yayın Yeri: 8th Nanotechnology and Nanoscience Congress; Nanomed 2012, Hacettepe University.
İngilizce, 25.06.2012

Uluslararası  Özet bildiri
32
POLİ MALEİK ANHİDRİT alt 1 OKTEN İN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

Uluç Gaye, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: XXV. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 2011, ERZURUM.
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 27.06.2011

Ulusal  Özet bildiri
33
POLİ MALEİK ANHİDRİT co N HİDROKSİMETİL AKRİL AMİT HİDROJELLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: XXV. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 2011, ERZURUM.
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 27.06.2011

Ulusal  Özet bildiri
34
MALEİK ANHİDRİT İN SİKLOPENTEN İLE ARDIŞIK KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

Kaya Mehmet Soner, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: XXV. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 2011, ERZURUM.
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 27.06.2011

Ulusal  Özet bildiri
35
POLİ İTAKONİK ASİT CO N HİDROKSİMETİL AKRİL AMİT HİDROJELLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

Özdemir Mehmet Yusuf, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: XXV. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 2011, ERZURUM
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 27.06.2011

Ulusal  Özet bildiri
36
POLİ N VİNİL PİROLİDON CO N HİDROKSİMETİL AKRİLAMİT İN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

Bayram Süheyla, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: XXV. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 2011, ERZURUM
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 27.06.2011

Ulusal  Özet bildiri
37
POLİ METİL VİNİL ETER ALT MALEİK ANHİDRİT KOPOLİMERİNİN GEÇİŞ METALİ KOMPLEKSLERİNİN UV GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROFOTOMETRESİ KULLANILARAK TERMODİNAMİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

Gülpınar Ali, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: XXV. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 2011, ERZURUM
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 27.06.2011

Ulusal  Özet bildiri
38
POLİ METİL VİNİL ETER ALT MALEİK ANHİDRİT KOPOLİMERİNİN GEÇİŞ METALİ KOMPLEKSLERİNİN KARAKTERİZASYONU

Gülpınar Ali, MAZI HİDAYET
Yayın Yeri: XXV. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 2011, ERZURUM
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 27.06.2011

Ulusal  Özet bildiri
39
POLİ MALEİK ANHİDRİT ALT OLEFİNLER İN MAKRODALLANMIŞ TÜREVLERİNİN SENTEZLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU

MAZI HİDAYET, KİBARER AYŞE GÜNAY, Rzaev Zakir M.O.
Yayın Yeri: XIX. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 2005, KUŞADASI
TÜRKİYE, Aydın, Türkçe, 28.09.2005

Ulusal  Özet bildiri
40
POLİ MALEİK ANHİDRİT ALT OLEFİNLER İN MAKRODALLANMIŞ TÜREVLERİNE İNVERTAZ ENZİMİ İMMOBİLİZASYONU

MAZI HİDAYET, KİBARER AYŞE GÜNAY, Rzaev Zakir M.O.
Yayın Yeri: XIX. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 2005, KUŞADASI
TÜRKİYE, Aydın, Türkçe, 28.09.2005

Ulusal  Özet bildiri
41
SYNTHESIS OF INTELLIGENT MACROMOLECULES FOR BIOENGINEERING APPLICATIONS

MAZI HİDAYET, KİBARER AYŞE GÜNAY, Rzaev Zakir M.O.
Yayın Yeri: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MEDICINAL CHEMISTRY AND DEVELOPMENT, 2005, KUŞADASI
TÜRKİYE, Aydın, İngilizce, 28.09.2005

Uluslararası  Özet bildiri
42
POLY MALEIC ANHYDRIDE ALT HEXENE 1 G POLY ETHYLENE OXIDE MACROBRANCHED ARCHITECTURES

MAZI HİDAYET, KİBARER AYŞE GÜNAY, Rzaev Zakir M.O.
Yayın Yeri: 40TH WORLD POLYMER CONGRESS, 2004, PARIS, FRANCE
FRANSA, Paris, İngilizce, 04.07.2004

Uluslararası  Özet bildiri
43
COMPLEXATION OF DEXTRANE WITH LIGHT LANTHANOID METALS

ZUMREOGLU-KARAN B., GUNER A., MAZI H.
Yayın Yeri: EASTERN MEDITERRANIAN CHEMICAL ENGINEERING CONFERENCE, 2001, ANKARA
İngilizce, 20.05.2001

Uluslararası  Poster
44
DEXTRANE RARE EARTH ION DYNAMICS IN AQUEOUS SOLUTIONS

MAZI HİDAYET, KARAN BİRGÜL, GÜNER ALİ
Yayın Yeri: 40TH MICROSYMPOSIUM "POLYMERS IN MEDICINE", 2000, PRAGUE, CZECH REPUBLIC
ÇEK CUMHURİYETİ, Prag, İngilizce, 17.07.2000

Uluslararası  Özet bildiri
45
DEGRADATION KINETICS OF POLY N VINYL 2 PYRROLIDONE PVP BY THE PERSULPHATE ION IN AQUEOUS SOLUTIONS

MAZI HİDAYET, KİBARER AYŞE GÜNAY, GÜNER ALİ
Yayın Yeri: 38TH WORLD POLYMER CONGRESS, 2000, WARSZAW, POLAND
POLONYA, Varşova, İngilizce, 09.07.2000

Uluslararası  Özet bildiri
46
HAFİF LANTANOİD ELEMENTLERİNİN SULU ÇÖZELTİLERDE DEKSTRAN İLE ETKİLEŞİMİ

MAZI HİDAYET, GÜNER ALİ, KARAN BİRGÜL
Yayın Yeri: XIII:Ulusal Kimya Kongresi, 1999, Samsun
TÜRKİYE, Samsun, Türkçe, 30.06.1999

Ulusal  Özet bildiri
47
PERSÜLFAT İÇEREN POLİ VİNİL PİROLİDON UN BOZUNMASI

MAZI HİDAYET, KİBARER AYŞE GÜNAY, KAPLAN CAN HATİCE, GÜNER ALİ
Yayın Yeri: XII.Ulusal Kimya Kongresi, 1998, Edirne
TÜRKİYE, Edirne, Türkçe, 04.09.1998

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

9 Adet
1
N Vinil Pirolidonun Değişik Monomerlerle Kompleks Radikal Kopolimerleşmesi

N Vinil Pirolidonun Değişik Monomerlerle Kompleks Radikal Kopolimerleşmesi
18.11.2010 - 18.05.2011
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Atık melas şurubundan akrilik asit ve türevlerinin üretimi; KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Projesi


12.05.2017 - 12.05.2019
ARAŞTIRMA PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
3
Fonksiyonel Nanojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Uygulamaları.


10.08.2022 - 10.08.2023
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
4
Poli(maleik anhidrit-alt-1-okten)’in ve primer aminlerle makrodallanmiş türevlerinin termal bozunma kinetiği


08.01.2018 - 19.10.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
5
N vinil pirolidon un Terpolimerlerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Bu Polimerin Biyosensörünün Geliştirilmesi

N vinil pirolidon un Terpolimerlerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Bu Polimerin Biyosensörünün Geliştirilmesi
04.05.2016 - 03.05.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
6
Süper Absorplayıcı Polimer Üretimi

Süper Absorplayıcı Polimer Üretimi
01.01.2014 - 15.07.2016
TÜBİTAK PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
7
Kumaşların Antibakteriyel Nanoliflerle Kaplanması

Kumaşların Antibakteriyel Nanoliflerle Kaplanması
BAP,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
8
Poly Maleik Anhidrit co 1 Hekzen co Stiren Stilben in Sentezi Karakterizasyonu ve Poli Etilen Oksit Makro Dallanmış Türevleriyle Modifikasyonu

Poly Maleik Anhidrit co 1 Hekzen co Stiren Stilben in Sentezi Karakterizasyonu ve Poli Etilen Oksit Makro Dallanmış Türevleriyle Modifikasyonu
BAP,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
9
Çapraz bağlı Polidimetilsiloksan PDMS membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu

Çapraz bağlı Polidimetilsiloksan PDMS membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu
BAP,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Editörlükler

1 Adet
1
Journal of Analytical Chromatography and Spectroscopy

Yazar Adı: MAZI HİDAYET , Yayın Yeri: systems.enpress-publisher.com
Dergi, İngilizce, 2020,   Uluslararası  CiteFactor  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2010-2011 UV-GÖRÜNÜR BÖLGE VE FTIR SPEKTROSKOPİSİ YÖNTEMLERİ Türkçe 3
2 2011-2012 UV-GÖRÜNÜR BÖLGE VE FTIR SPEKTROSKOPİSİ YÖNTEMLERİ Türkçe 3
3 2012-2013 UV-GÖRÜNÜR BÖLGE VE FTIR SPEKTROSKOPİSİ YÖNTEMLERİ Türkçe 3
4 2014-2015 UV-GÖRÜNÜR BÖLGE VE FTIR SPEKTROSKOPİLERİ Türkçe 3
5 2013-2014 UV-GÖRÜNÜR BÖLGE VE FTIR SPEKTROSKOPİLERİ Türkçe 3
6 2011-2012 FİZİKOKİMYA Türkçe 3
7 2010-2011 FİZİKOKİMYA Türkçe 3
8 2009-2010 FİZİKOKİMYA Türkçe 3
9 2008-2009 FİZİKOKİMYA Türkçe 3
10 2012-2013 POLİMER KİMYASINA GİRİŞ Türkçe 3
11 2011-2012 POLİMER KİMYASINA GİRİŞ Türkçe 3
12 2010-2011 POLİMER KİMYASINA GİRİŞ Türkçe 3
13 2009-2010 POLİMER KİMYASINA GİRİŞ Türkçe 3
14 2008-2009 POLİMER KİMYASINA GİRİŞ Türkçe 3
15 2013-2014 POLİMERLERİN KARAKTERİZASYONU I Türkçe 3
16 2012-2013 POLİMERLERİN KARAKTERİZASYONU I Türkçe 3
17 2011-2012 POLİMERLERİN KARAKTERİZASYONU I Türkçe 3
18 2010-2011 POLİMERLERİN KARAKTERİZASYONU I Türkçe 3
19 2009-2010 POLİMERLERİN KARAKTERİZASYONU I Türkçe 3
20 2013-2014 POLİMERLERİN KARAKTERİZASYONU II Türkçe 3
21 2012-2013 POLİMERLERİN KARAKTERİZASYONU II Türkçe 3
22 2011-2012 POLİMERLERİN KARAKTERİZASYONU II Türkçe 3
23 2010-2011 POLİMERLERİN KARAKTERİZASYONU II Türkçe 3
24 2012-2013 Enzim Kinetiği Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 Biyopolimerler Türkçe 3
2 2013-2014 Polimer Sentezi Türkçe 3
3 2012-2013 Polimer Kimyası II Türkçe 2
4 2013-2014 Polimer Kimyası II Türkçe 2
5 2013-2014 Fizikokimya I Türkçe 4
6 2014-2015 Fizikokimya I Türkçe 4
7 2013-2014 Fizikokimya II Türkçe 4
8 2014-2015 Fizikokimya II Türkçe 4
9 2008-2009 Genel Kimya I Türkçe 2
10 2011-2012 Genel Kimya II Türkçe 4
11 2012-2013 Genel Kimya II Türkçe 4
12 2014-2015 Polimer Teknolojisine Giriş Türkçe 3
13 2010-2011 Genel Kimya Türkçe 2
14 2009-2010 Genel Kimya Türkçe 2
15 2008-2009 Genel Kimya Türkçe 2
16 2006-2007 GENEL KİMYA Türkçe 2
17 2011-2012 GENEL KİMYA Türkçe 4
18 2010-2011 GENEL KİMYA Türkçe 4
19 2012-2013 Analitik Kimya II Türkçe 3
20 2011-2012 Analitik Kimya II Türkçe 3
21 2013-2014 Kimyacılar İçin Matematik Türkçe 2
22 2012-2013 Kimyacılar İçin Matematik Türkçe 2
23 2011-2012 Kimyacılar İçin Matematik Türkçe 2
24 2013-2014 Polimer Kimyası I Türkçe 2
25 2012-2013 Polimer Kimyası I Türkçe 2
26 2013-2014 Biyopolimerler Türkçe 3
27 2013-2014 Polimerlerin Karakterizasyonu Türkçe 3
28 2006-2007 ORGANİK KİMYA Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Poli (itakonik asit-co-stearil metakrilat-co-akrilamit) hidrojellerinin sentezi, karakterizasyonu ve metilen mavisi ile kristal violet boyar maddelerinin adsorpsiyonundaki uygulamaları KEVSER ERBALCI TezMerkezi 2021
2 Tamamlandı 2-(Dietilamino)etil akrilat'ın hidrojellerinin sentezi, karakterizasyonu ve katalitik özelliklerinin araştırılması YASİN ESEN TezMerkezi 2019
3 Tamamlandı Poli(maleik anhidrit-alt-1-okten) kopolimerinin makrodallanmış türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu ŞEYMA AYTAÇ TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı Poli(maleik anhidrit-alt-1-okten) ve amin aşılanmış türevlerinin termal bozunma kinetiği DURDU İLGÜN TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Poli(itakonik asit-co-glisidil metakrilat)kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu PINAR AYTEKİN BOZKURT TezMerkezi 2018
6 Tamamlandı Hidrofobik etkileşimlere dayalı hidrojellerin sentezi ve karakterizasyonu BAHAR SÜRMELİHİNDİ TezMerkezi 2018
7 Tamamlandı Poli(vinilpirolidon-co-bütilakrilat-co-n-hidroksimetil akrilamit) terpolimeri üzerine invertaz enziminin immobilizasyonu ORHUN HAKKOYMAZ TezMerkezi 2017
8 Tamamlandı Poli(bütil akrilat-co-N-hidroksimetil akrilamit) kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu SİBEL ÇİMLİ TezMerkezi 2016
9 Tamamlandı N-vinilpirolidon'un değişik monomerlerle kompleks radikal kopolimerleşmesi SÜHEYLA BAYRAM TezMerkezi 2011
10 Tamamlandı Maleik anhidrit'in yüksek molekül ağırlıklı ?-olefinlerle kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu GAYE ULUÇ TezMerkezi 2011
11 Tamamlandı Poli(itakonik asit-co-N-hidroksimetil akrilamit) hidrojellerinin sentezi ve karakterizasyonu MEHMET YUSUF ÖZDEMİR TezMerkezi 2011
12 Tamamlandı Poli(maleik anhidrit-alt-siklopenten)'in sentezi ve karakterizasyonu MEHMET SONER KAYA TezMerkezi 2011
13 Tamamlandı Poli(metil vinil eter-alt-maleik anhidrit) kopolimerinin geçiş metali komplekslerinin UV-görünür bölge spektrofotometresi kullanılarak termodinamik parametrelerinin belirlenmesi ALİ GÜLPINAR TezMerkezi 2010