Dr.Öğr.Üyesi FATİH BOZBAYINDIR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞT.

   bozbayindir@gantep.edu.tr      0506842624  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitim Yönetimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
Sınıf Yönetimi

Yayın Yeri: Anı Yayıncılık
ISBN: 978-605-170-294-0, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Social, Educational, Political, Economic and Other Developments Occurred in Turkey Between the Years of 1923-1938

Yayın Yeri: ISRES Publishing
ISBN: 978-605-81654-6-5, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
3
Türkiye’de Yeni Kurulan Kamu Üniversitelerindeki Kurumsallaşmanın İncelenmesi

Yayın Yeri: LAP LAMBERT Academic Publishing
ISBN: 978-620-2-19917-9,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

21 Adet
1
An Analysis of the Relationship Between the General Self-efficacy Perceptions of Teachers and Their Political Skill Levels

BOZBAYINDIR FATİH,ALEV SEDAT
Yayın Yeri: International Journal of Progressive Education
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
2
A Study on Shared Leadership and Positive Psychological Capitals of Teachers at Primary and Secondary Schools

ÇOBANOĞLU NECATİ,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Universal Journal of Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
3
The relationship between the time management skills and cyberloafing behavior of school administrators: A quantitative analysis

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Educational Policy Analysis and Strategic Research
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
4
Öğretmenlik Mesleğinin Statüsünü Etkileyen Unsurların Öğretmen Görüşleri Temelinde İncelenmesi

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Öğretmenlerin Öz Yeterlilik, Proaktif Kişilik ve Değişime Açıklık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

BOZBAYINDIR FATİH,ALEV SEDAT
Yayın Yeri: İnönü University Journal of the Faculty of Education
İngilizce, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Study on Mobbıng Behavıors Experıenced by Teachers

BOZBAYINDIR FATİH,EKEN MEHMET
Yayın Yeri: International Journal of Eurasia Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Relationship between Teachers’ General Self-Efficacy Perception, Use of Impression Management Tactics and Emotional Labor Behaviors

ALEV SEDAT,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Öğretmenlerin Algılanan Örgütsel Destek, Sosyal sorumluluk Temelli Liderlik ve Pozitif Psikolojik Sermayeleri Arasındaki İlişki

EROL FATİME,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, SOBİAD ve ASOS İNDEKS
9
An Investigation of Dispositional Resistance, Change-specific Resistance and Change-Related Information: The Case of the “4 4 4” Educational Reform in Turkey

KALMAN MAHMUT,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Multidisciplinary Journal of Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
10
Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) Karşılaşılan Sorunlar ve Öğretmen Görüşleri Temelinde Çözüm Önerileri

BOZBAYINDIR FATİH,KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: Sakarya University Journal of Education
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
An Investigation of Dispositional Resistance, Change-specific Resistance and Change-Related Information: The Case of the “444” Educational Reform in Turkey

KALMAN MAHMUT,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Multidisciplinary Journal of Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
12
Developing of a School Transparency Scale A Study on Validity andReliability

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences (iojes)
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
13
Educational Leaders’ and Teachers’ Opinions About Changes in the Turkish Education System A Qualitative Case Study

SAMANCIOĞLU MUSTAFA,BAĞLIBEL MURAT,BOZBAYINDIR FATİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: International Journal of Leadership and Change
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
14
Ortaöğretim Kurumlarında Örgütsel Sinizmin Nedenleri ve Etkileri

BOZBAYINDIR FATİH,KAYABAŞI ERKAN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Öğretmenlerin Ruhsal Liderlik Algıları İle Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÖZĞAN HABİB,BULUT LOLA,BULUT AYHAN,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Eğitim Bilimleri İndeksi, Araştırmax, ASOS Index, Türk Eğitim İndeksi,
16
İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet ve Sinizm Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÇETİN BAYRAM,ÖZĞAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Akademik Bakış Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
17
Öğretim Elemanlarının Hesap Verebilirliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri

ÖZĞAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS index
18
Mükemmeliyetçi Okul Müdürlerinin Öğretmenler Üzerindeki Etkileri

ÖZĞAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH,YALÇIN AYLA
Yayın Yeri: E-Journal of New World Sciences Academy
Türkçe, Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DRJI, EBSCO, CrossRef
19
Müzakere Becerileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÖZĞAN HABİB,ÇELİK ÇİĞDEM,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
Okullarda Adil Olmayan Uygulamalar ve Etkileri

ÖZKAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCHO Host, Directory of Open Access Journals, e-journals in Education NewJour
21
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Müzakere Becerilerinin İncelenmesi

ÖZKAN HABİB,Çelik Çiğdem,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Türk Eğitim Endeksi

Bildiriler

30 Adet
1
İlköğretim Okulları Teftiş Raporları ile ilgili bir Çözümleme

BOZBAYINDIR FATİH,ÖZKAN HABİB,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 31.05.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
2
Investigations of Teachers with Foreıgn-Natıonal (Syrıa) Students in The Educatıon-Teaching Perspective

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
TÜRKİYE, MARMARİS, İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
3
Evaluation of Various Variables of The Violence in The Mediated Deliverable School

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
TÜRKİYE, MARMARİS, İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
4
Okul Yöneticilerinin Algılarına Göre Taşımalı Eğitimdeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

ŞAHİN SEVİLAY,BOZBAYINDIR FATİH,SEVER ZAFER
Yayın Yeri: 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 24.05.2012

Ulusal  Özet bildiri
5
Öğretim Elemanlarının Hesap verebilirliklerine ilişkin Öğrenci Görüşleri

ÖZKAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 24.05.2012

Ulusal  Özet bildiri
6
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Algının ve Mesleğin Statüsünü Etkileyen Unsurların Öğretmen Görüşleri Temelinde İncelenmesi

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: 4th International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET
Türkçe, 23.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
Öğretmenlerin Genel Öz Yeterlilik, İzlenim Yönetimi Taktikleri ve Duygusal Emek Algı Düzeylerinin İncelenmesi

ALEV SEDAT,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: 4th International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET
Türkçe, 23.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
Okullarda Yönetişim ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

ALEV SEDAT,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: II. İKSAD Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri
9
Üniversitelerin Stratejik Amaçları İle İlgili Bir Çözümleme

ÖZKAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: II. Eğitim Yönetimi Forumu
TÜRKİYE, Türkçe, 22.10.2011

Ulusal  Tam metin bildiri
10
Okul Denetiminde Öz Değerlendirme Formları ve Müfettişlerin Rolü

ÖZKAN HABİB,AYDIN GÜNGÖR TUBA,BOZBAYINDIR FATİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 22.06.2011

Ulusal  Tam metin bildiri
11
Aday Öğretmenlerin Okul Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi

KARA MEVLÜT,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi nde (ICES/UEBK-2017)
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
12
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinin Aday Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

BOZBAYINDIR FATİH,KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi nde (ICES/UEBK-2017)
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
13
Aday Öğretmenlerin Öğretmen Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU (EYFOR-8)
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 19.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
14
Öğretmenlerin Psikolojik Sözleşmeye Uyma Düzeylerinin, Örgütsel Sinizm ve İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisinin İncelenmesi

ALEV SEDAT,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: VIth International Eurasian Educational Research Congress
Türkçe, 19.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
15
The Challenges Faced in Enhancıng Formal and Non Formal Educatıon and Traınıng Courses Etcs and Solutıon Proposals Based on Teachers Vıews

BOZBAYINDIR FATİH,KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science
TÜRKİYE, BODRUM, İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
16
Investıgatıon of Hıgh Schools Teachers Organızatıonal Trust Levels

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
TÜRKİYE, BODRUM, İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
17
Mükemmeliyetçi Okul Müdürlerinin Öğretmenler Üzerindeki Etkilerine İlişkin Nitel bir Araştırma

ÖZKAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH,YALÇIN AYLA
Yayın Yeri: 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
TÜRKİYE, Türkçe, 16.09.2010

Ulusal  Özet bildiri
18
Öz Yeterlilik, Proaktif Kişilik ve Değişime Açıklık Arasındaki İlişki

BOZBAYINDIR FATİH,ALEV SEDAT
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
19
Öğretmenlerin Genel Öz Yeterlilik Algıları ile Politik Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelemesi

BOZBAYINDIR FATİH,ALEV SEDAT
Yayın Yeri: 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, SİVAS, Türkçe, 10.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
20
İlköğretim Öğretmenlerinin Etkili Okul ile örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişkinim İncelenmesi

ÖZKAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH,HACER ÜNAL
Yayın Yeri: 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı
TÜRKİYE, Türkçe, 08.09.2011

Ulusal  Özet bildiri
21
6528 Sayılı Kanunla Okul Yöneticisinin Görevlendirmesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri

BOZBAYINDIR FATİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 08.05.2014

Ulusal  Özet bildiri
22
Ortaöğretim Kurumlarında Örgütsel Sinizmin Nedenleri ve Etkileri

BOZBAYINDIR FATİH,KAYABAŞI ERKAN
Yayın Yeri: 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.11.2013

Ulusal  Özet bildiri
23
Stajyer Öğretmenlerin Okulda Sosyalleşme Sürecinde Kıdemli Öğretmenlerden Beklentileri

ÖZKAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: 4. Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.10.2009

Ulusal  Tam metin bildiri
24
Okulunda Yabancı Uyruklu (Suriyeli) Öğrenci Bulunan Yöneticilerin Yaşadığı Sorunlara İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: II. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi
İngilizce, 06.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
25
PICTES Projesi Kapsamında Yürütülen Faaliyetlerin Değerlendirilmesi

BOZBAYINDIR FATİH,KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: II. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi
İngilizce, 06.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
26
Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Yöntemine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

BOZBAYINDIR FATİH,DOĞAN PERİHAN
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
27
Suriyeli Mültecilere Yönelik Geçici Eğitim Merkezlerinde Verilen Eğitim Katkıları Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

KARA MEVLÜT,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
28
Yükseköğretim Program Atlası 2018 Sınıf Öğretmenliği ProgramVerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: The 14th International Congress on Educational Administration
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 02.05.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
29
Okul Gelişim Modeli (OGM) ile İlgili Yönetici Görüşler

BOZBAYINDIR FATİH,ALEV SEDAT
Yayın Yeri: The 14th International Congress on Educational Administration
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 02.05.2019

Uluslararası  Özet bildiri
30
Stajyer Öğretmenlerin Okulda Sosyalleşme Sürecinde Müfettişlerden Beklentileri

ÖZKAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
TÜRKİYE, Türkçe, 01.10.2009

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
Okullarımızda Eğitim Kalitesinin Artırılması

Okulların Swot analizlerinin yapılması, eylem planlarının ve okul gelişim planlarının hazırlanması.
14.05.2019 - 14.06.2019
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Danışman 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

SINIF ÖĞRETMENİ
Görevlendirildiği sınıfa özgü öğretim programının öngördüğü çalışmaları planlayan, bu çalışmaları yönetip değerlendiren ve her öğrencinin sorunuyla yakından ilgilenen öğretmendir., Kamu

2008 - 2010  Tam Zamanlı

Hakemlikler

3 Adet
1
DİSİPLİNLERARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, SAMSUN  Ulusal  Dergi

2
Milli Eğitim

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Ankara  Uluslararası  Dergi  TR DİZİN

3
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakğltesi Dergisi

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, MALATYA  Uluslararası  Dergi  TR DİZİN

Editörlükler

1 Adet
1
Social, Educational, Political, Economic and Other Developments Occurred in Turkey Between the Years of 1923-1938

Yazar Adı: AKMAN ÖZKAN,ÇAY MUSTAFA MURAT,BOZBAYINDIR FATİH , Yayın Yeri: ISRES Publishing
Kitap, İngilizce, 2018,   Uluslararası  Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 SEMİNER Türkçe 2
2 2019-2020 UZMANLIK ALANI Türkçe 3
3 2019-2020 ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM Türkçe 3
4 2018-2019 UZMANLIK ALANI Türkçe 3
5 2018-2019 ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM Türkçe 3
6 2017-2018 UZMANLIK ALANI Türkçe 1
7 2017-2018 ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI Türkçe 3
8 2017-2018 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 3
9 2016-2017 ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI Türkçe 3
10 2016-2017 EĞİTİMDE PERFORMANS YÖNETİMİ Türkçe 3
11 2016-2017 ÖRGÜT GELİŞTİRME Türkçe 3
12 2016-2017 UZMANLIK ALANI Türkçe 3
13 2016-2017 ÖRGÜT GELİŞTİRME Türkçe 3
14 2016-2017 ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM Türkçe 3
15 2016-2017 ÖĞRENEN MERKEZLİ ÖĞRETİM Türkçe 3
16 2016-2017 HAYAT BOYU ÖĞRENME Türkçe 3
17 2016-2017 SEMİNER Türkçe 1
18 2015-2016 UZMANLIK ALANI Türkçe 1
19 2015-2016 SEMİNER Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2
2 2019-2020 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 2
3 2019-2020 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
4 2018-2019 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2
5 2018-2019 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 3
6 2018-2019 İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Türkçe 3
7 2018-2019 EĞİTİME GİRİŞ Türkçe 2
8 2018-2019 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2
9 2018-2019 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
10 2018-2019 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 2
11 2017-2018 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2
12 2017-2018 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 3
13 2017-2018 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2
14 2017-2018 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
15 2017-2018 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 1
16 2017-2018 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 2
17 2016-2017 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 2
18 2016-2017 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 3
19 2016-2017 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM Türkçe 2
20 2016-2017 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2
21 2016-2017 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2
22 2016-2017 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
23 2016-2017 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 3
24 2016-2017 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
25 2016-2017 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2
26 2016-2017 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
27 2016-2017 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 1
28 2015-2016 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
29 2015-2016 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2
30 2015-2016 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
31 2015-2016 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 1
32 2015-2016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2
33 2015-2016 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
34 2015-2016 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM Türkçe 2
35 2015-2016 BİREYDE DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRME Türkçe 2
36 2015-2016 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 2
37 2015-2016 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
38 2014-2015 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
39 2014-2015 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 2
40 2014-2015 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ Türkçe 3
41 2014-2015 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM Türkçe 2
42 2014-2015 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Türkçe 2
43 2014-2015 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Türkçe 2
44 2014-2015 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 1
45 2014-2015 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
46 2013-2014 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 1
47 2013-2014 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ Türkçe 2
48 2013-2014 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2
49 2013-2014 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Türkçe 3
50 2013-2014 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
51 2013-2014 MESLEKİ ETİK Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Öğretmenlerin örgütsel destek algısının sosyal sorumluluk temelli liderlik üzerine etkisi: Pozitif psikolojik sermayenin aracılık rolü FATİME EROL 2019
2 Tamamlandı İlk ve ortaokullardaki paylaşılan liderlik ile pozitif psikolojik sermayenin bazı değişkenler açısından incelenmesi ve aralarındaki ilişkisi NECATİ ÇOBANOĞLU 2019
3 Tamamlandı Öğretmenlerin genel öz yeterlilik algıları ile duygusal emek davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi: İzlenim yönetimi taktiklerinin aracılık rolü SEDAT ALEV 2018
Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Öğretmenlerin politik becerileri ile çatışma yönetimi stratejileri kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi PERİHAN DOĞAN 2019
2 Tamamlandı Öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları, etik davranışları ve örgütsel vatandaşlık davranışları üzerine bir araştırma ABDURRAHMAN ÇOLOĞLU 2018
3 Tamamlandı Ortaokulda görev yapan öğretmenlerin siber zorbalık algılarının incelenmesi YUNUS TOPRAK 2018
4 Tamamlandı Taşımalı eğitim sistemi uygulamasının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi HÜLYA AYDIN TİMUR 2017
5 Tamamlandı Ortaokullarda finansman ve finansman yönetiminin incelenmesi (Gaziantep ili örneği) ÖZGÜR ERDEM TEZCAN 2017

Üyelikler

1 Adet
1
EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE EĞİTİM DENETÇİLERİ DERNEĞİ

 Üye    2010