Doç.Dr. FATİH BOZBAYINDIR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   bozbayindir@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00      2781  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitim Yönetimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

14 Adet
1
Eğitimde Pozitif Örgütsel Davranış

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-6764-84-2, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Eğitime Giriş

Yayın Yeri: Nobel Yayıncılık
ISBN: 978-625-397-031-4, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Eğitimde Etik ve Ahlak

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-6764-92-7, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi

Yayın Yeri: Asos Yayınları
ISBN: 978-625-8190-19-9, TÜRKİYE, Elazığ, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-8325-83-6, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
EĞİTİM & BİLİM 2022-IV

Yayın Yeri: Efe Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-6939-07-3, TÜRKİYE, STANBUL, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Eğitimde Yeni Normal: Liderlik Yaklaşımları

Yayın Yeri: Nobel Bilimsel Eserler
ISBN: 978-625-7589-46-8, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Eğitimde Yeni Normal: Liderlik Yaklaşımları

Yayın Yeri: Nobel Bilimsel Eserler
ISBN: 978-625-7589-46-8, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Current Researches in Educational Sciences

Yayın Yeri: IVPE
ISBN: 978-9949-46-026-6, KARADAĞ, Cetinje, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
10
Educational and Science Occurred in Turkey Between The Years Of 1980 - 2000

Yayın Yeri: İKSAD Publishing house
ISBN: 978-625-7687-15-7, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
11
Social, Educational, Political, Economic and Other Developments Occurred in Turkey between the Years of 1938-1980

Yayın Yeri: ISRES Publishing
ISBN: 978-605-69854-1-6, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
12
Sınıf Yönetimi

Yayın Yeri: Anı Yayıncılık
ISBN: 978-605-170-294-0, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
Social, Educational, Political, Economic and Other Developments Occurred in Turkey Between the Years of 1923-1938

Yayın Yeri: ISRES Publishing
ISBN: 978-605-81654-6-5, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
14
Türkiye’de Yeni Kurulan Kamu Üniversitelerindeki Kurumsallaşmanın İncelenmesi

Yayın Yeri: LAP LAMBERT Academic Publishing
ISBN: 978-620-2-19917-9, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

29 Adet
1
İlköğretim öğretmenlerinin siber zorbalık algılarının incelenmesi: Siirt örneği

TOPRAK YUNUS, BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EUROPUB, Researchbib
2
Examination of the Relationships between the Psychological Contract, Organisational Cynicism, and Turnover Intention

ALEV SEDAT, BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Eurasian Journal of Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
3
Okul Yöneticilerinin Görüşleri Bağlamında Eğitim Sendikaları

GÖK Ahmet, BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Öğretmen Görüşlerine Göre Eğitim Sendikaları: Mevcut Durum ve Beklentiler

GÖK Ahmet,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Anadolu Türk Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Türk Eğitim İndeksi, Academic Resource Index
5
An Examination on the Opinions of Teachers Regarding the Use of Impression Management Tactics

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Support and Training Courses According to The Opinions of School Administrators: Contributions, Problems and Solution Offers

KARA MEVLÜT,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: International Journal of Education Technology and Scientific Researches
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
7
Okul Yöneticilerinin Okul Gelişim Modeli ile İlgili Görüşleri

BOZBAYINDIR FATİH,ALEV SEDAT
Yayın Yeri: Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
A Practice for Disadvantaged Students in Turkey: The Primary School Education Program (PSEP)

BOZBAYINDIR FATİH,KARA MEVLÜT,ALEV SEDAT
Yayın Yeri: International Journal of Eurasian Education and Culture
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
9
Aday Öğretmenlerin Okul Kavramına İlişkin Algıları

KARA MEVLÜT,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Anadolu Türk Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar
10
A Study on Shared Leadership and Positive Psychological Capitals of Teachers at Primary and Secondary Schools

ÇOBANOĞLU NECATİ,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Universal Journal of Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
11
The relationship between the time management skills and cyberloafing behavior of school administrators: A quantitative analysis

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Educational Policy Analysis and Strategic Research
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
12
Öğretmenlik Mesleğinin Statüsünü Etkileyen Unsurların Öğretmen Görüşleri Temelinde İncelenmesi

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
An Analysis of the Relationship Between the General Self-efficacy Perceptions of Teachers and Their Political Skill Levels

BOZBAYINDIR FATİH,ALEV SEDAT
Yayın Yeri: International Journal of Progressive Education
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
14
Öğretmenlerin Algılanan Örgütsel Destek, Sosyal sorumluluk Temelli Liderlik ve Pozitif Psikolojik Sermayeleri Arasındaki İlişki

EROL FATİME,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, SOBİAD ve ASOS İNDEKS
15
Öğretmenlerin Öz Yeterlilik, Proaktif Kişilik ve Değişime Açıklık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

BOZBAYINDIR FATİH,ALEV SEDAT
Yayın Yeri: İnönü University Journal of the Faculty of Education
İngilizce, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
Study on Mobbıng Behavıors Experıenced by Teachers

BOZBAYINDIR FATİH,EKEN MEHMET
Yayın Yeri: International Journal of Eurasia Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
Relationship between Teachers’ General Self-Efficacy Perception, Use of Impression Management Tactics and Emotional Labor Behaviors

ALEV SEDAT,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
An Investigation of Dispositional Resistance, Change-specific Resistance and Change-Related Information: The Case of the “4 4 4” Educational Reform in Turkey

KALMAN MAHMUT,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Multidisciplinary Journal of Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
19
Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) Karşılaşılan Sorunlar ve Öğretmen Görüşleri Temelinde Çözüm Önerileri

BOZBAYINDIR FATİH,KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: Sakarya University Journal of Education
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
Developing of a School Transparency Scale A Study on Validity andReliability

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences (iojes)
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
21
Educational Leaders’ and Teachers’ Opinions About Changes in the Turkish Education System A Qualitative Case Study

SAMANCIOĞLU MUSTAFA,BAĞLIBEL MURAT,BOZBAYINDIR FATİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: International Journal of Leadership and Change
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
22
Ortaöğretim Kurumlarında Örgütsel Sinizmin Nedenleri ve Etkileri

BOZBAYINDIR FATİH,KAYABAŞI ERKAN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
23
İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet ve Sinizm Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÇETİN BAYRAM,ÖZĞAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Akademik Bakış Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
24
Öğretmenlerin Ruhsal Liderlik Algıları İle Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÖZĞAN HABİB,BULUT LOLA,BULUT AYHAN,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Eğitim Bilimleri İndeksi, Araştırmax, ASOS Index, Türk Eğitim İndeksi,
25
Öğretim Elemanlarının Hesap Verebilirliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri

ÖZĞAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS index
26
Mükemmeliyetçi Okul Müdürlerinin Öğretmenler Üzerindeki Etkileri

ÖZĞAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH,YALÇIN AYLA
Yayın Yeri: E-Journal of New World Sciences Academy
Türkçe, Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DRJI, EBSCO, CrossRef
27
Okullarda Adil Olmayan Uygulamalar ve Etkileri

ÖZKAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCHO Host, Directory of Open Access Journals, e-journals in Education NewJour
28
Müzakere Becerileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÖZĞAN HABİB,ÇELİK ÇİĞDEM,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
29
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Müzakere Becerilerinin İncelenmesi

ÖZKAN HABİB,Çelik Çiğdem,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Türk Eğitim Endeksi

Bildiriler

30 Adet
1
The Relationship Between Teachers' Conflict Management Strategies and Enneagram Personality Types

DUYUR Mine, BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: International Symposium on Current Developments in Science, Technology and Social Sciences
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 12.04.2021

Uluslararası  Özet bildiri
2
Analysis of Organizational Virtuousness Level in Secondary Education Institutions

KERETLİ Ayşegül, BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: International Symposium on Current Developments in Science, Technology and Social Sciences
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 12.04.2021

Uluslararası  Özet bildiri
3
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi

KARA MEVLÜT,AKCAN EMRULLAH,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 15.10.2020

Uluslararası  Özet bildiri
4
Yatılı Ortaöğretim Okulları Pansiyonlarının Yönetici Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 15.10.2020

Uluslararası  Özet bildiri
5
Öğretmenlere Yönelik Planlanan Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: 3rd INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 22.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Öğretmen Strateji Belgesinin (2017-2023) Farklı Boyutlardan İncelenmesi

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: 3rd INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 22.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
İlköğretim Okullarında Örgütsel Öğrenmenin Engellerine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri ve Çözüm Uygulamaları

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi
Türkçe, 15.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Ortaöğretim Kurumlarının Okul Gelişim Planlarının Analizi

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk-Rus DünyasıAkademik Araştırmalar Kongresi
Türkçe, 15.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Öğretmenlerin Psikolojik Sözleşmeye Uyma Düzeylerinin, Örgütsel Sinizm ve İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisinin İncelenmesi

ALEV SEDAT,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: VIth International Eurasian Educational Research Congress
Türkçe, 19.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
10
Yükseköğretim Program Atlası 2018 Sınıf Öğretmenliği ProgramVerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: The 14th International Congress on Educational Administration
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 02.05.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Investigations of Teachers with Foreıgn-Natıonal (Syrıa) Students in The Educatıon-Teaching Perspective

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
TÜRKİYE, MARMARİS, İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
12
Evaluation of Various Variables of The Violence in The Mediated Deliverable School

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
TÜRKİYE, MARMARİS, İngilizce, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
13
Okulunda Yabancı Uyruklu (Suriyeli) Öğrenci Bulunan Yöneticilerin Yaşadığı Sorunlara İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: II. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi
İngilizce, 06.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
14
PICTES Projesi Kapsamında Yürütülen Faaliyetlerin Değerlendirilmesi

BOZBAYINDIR FATİH,KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: II. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi
İngilizce, 06.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
15
Aday Öğretmenlerin Öğretmen Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU (EYFOR-8)
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 19.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
16
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinin Aday Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

BOZBAYINDIR FATİH,KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi nde (ICES/UEBK-2017)
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
17
Investıgatıon of High Schools Teachers Organızatıonal Trust Levels

BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
TÜRKİYE, BODRUM, İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
18
Suriyeli Mültecilere Yönelik Geçici Eğitim Merkezlerinde Verilen Eğitim Katkıları Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

KARA MEVLÜT,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
19
Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Yöntemine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

BOZBAYINDIR FATİH,DOĞAN PERİHAN
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
20
6528 Sayılı Kanunla Okul Yöneticisinin Görevlendirmesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri

BOZBAYINDIR FATİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 08.05.2014

Ulusal  Özet bildiri
21
Ortaöğretim Kurumlarında Örgütsel Sinizmin Nedenleri ve Etkileri

BOZBAYINDIR FATİH,KAYABAŞI ERKAN
Yayın Yeri: 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.11.2013

Ulusal  Özet bildiri
22
İlköğretim Okulları Teftiş Raporları ile ilgili bir Çözümleme

BOZBAYINDIR FATİH,ÖZKAN HABİB,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 31.05.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
23
Öğretim Elemanlarının Hesap verebilirliklerine ilişkin Öğrenci Görüşleri

ÖZKAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 24.05.2012

Ulusal  Özet bildiri
24
Okul Yöneticilerinin Algılarına Göre Taşımalı Eğitimdeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

ŞAHİN SEVİLAY,BOZBAYINDIR FATİH,SEVER ZAFER
Yayın Yeri: 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 24.05.2012

Ulusal  Özet bildiri
25
Üniversitelerin Stratejik Amaçları İle İlgili Bir Çözümleme

ÖZKAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: II. Eğitim Yönetimi Forumu
TÜRKİYE, Türkçe, 22.10.2011

Ulusal  Tam metin bildiri
26
İlköğretim Öğretmenlerinin Etkili Okul ile örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişkinim İncelenmesi

ÖZKAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH,HACER ÜNAL
Yayın Yeri: 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı
TÜRKİYE, Türkçe, 08.09.2011

Ulusal  Özet bildiri
27
Okul Geliştirme Çalışmalarında Bir Yöntem: Öz Değerlendirme

ÖZKAN HABİB,AYDIN GÜNGÖR TUBA,BOZBAYINDIR FATİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 22.06.2011

Ulusal  Tam metin bildiri
28
Mükemmeliyetçi Okul Müdürlerinin Öğretmenler Üzerindeki Etkilerine İlişkin Nitel bir Araştırma

ÖZKAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH,YALÇIN AYLA
Yayın Yeri: 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
TÜRKİYE, Türkçe, 16.09.2010

Ulusal  Özet bildiri
29
Stajyer Öğretmenlerin Okulda Sosyalleşme Sürecinde Kıdemli Öğretmenlerden Beklentileri

ÖZKAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: 4. Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.10.2009

Ulusal  Tam metin bildiri
30
Stajyer Öğretmenlerin Okulda Sosyalleşme Sürecinde Müfettişlerden Beklentileri

ÖZKAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
TÜRKİYE, Türkçe, 01.10.2009

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
Okullarımızda Eğitim Kalitesinin Artırılması

Okulların Swot analizlerinin yapılması, eylem planlarının ve okul gelişim planlarının hazırlanması.
14.05.2019 - 14.06.2019
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

SINIF ÖĞRETMENİ
Görevlendirildiği sınıfa özgü öğretim programının öngördüğü çalışmaları planlayan, bu çalışmaları yönetip değerlendiren ve her öğrencinin sorunuyla yakından ilgilenen öğretmendir.,

2008 - 2010

Editörlükler

3 Adet
1
Eğitime Giriş

Yazar Adı: KARA MEVLÜT, BOZBAYINDIR FATİH , Yayın Yeri: Pegem Akademi
Kitap, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Basılı

2
Social, Educational, Political, Economic and Other Developments Occurred in Turkey between the Years of 1938-1980

Yazar Adı: AKMAN ÖZKAN,ÇAY MUSTAFA MURAT,BOZBAYINDIR FATİH,TUNÇ ERHAN , Yayın Yeri: ISRES Publishing
Kitap, İngilizce, 2019,   Uluslararası  Elektronik

3
Social, Educational, Political, Economic and Other Developments Occurred in Turkey Between the Years of 1923-1938

Yazar Adı: AKMAN ÖZKAN,ÇAY MUSTAFA MURAT,BOZBAYINDIR FATİH , Yayın Yeri: ISRES Publishing
Kitap, İngilizce, 2018,   Uluslararası  Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI Türkçe 3
2 2016-2017 EĞİTİMDE PERFORMANS YÖNETİMİ Türkçe 3
3 2015-2016 UZMANLIK ALANI Türkçe 1
4 2015-2016 SEMİNER Türkçe 1
5 2016-2017 UZMANLIK ALANI Türkçe 3
6 2016-2017 ÖRGÜT GELİŞTİRME Türkçe 3
7 2016-2017 ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM Türkçe 3
8 2016-2017 ÖĞRENEN MERKEZLİ ÖĞRETİM Türkçe 3
9 2016-2017 HAYAT BOYU ÖĞRENME Türkçe 3
10 2016-2017 SEMİNER Türkçe 1
11 2017-2018 UZMANLIK ALANI Türkçe 1
12 2017-2018 ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI Türkçe 3
13 2017-2018 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 3
14 2018-2019 UZMANLIK ALANI Türkçe 3
15 2018-2019 ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM Türkçe 3
16 2019-2020 SEMİNER Türkçe 2
17 2019-2020 UZMANLIK ALANI Türkçe 3
18 2019-2020 ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM Türkçe 3
19 2019-2020 EĞİTİM YÖNETİMİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
2 2016-2017 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 2
3 2016-2017 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM Türkçe 2
4 2015-2016 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2
5 2016-2017 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2
6 2015-2016 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
7 2016-2017 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
8 2014-2015 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
9 2014-2015 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 2
10 2014-2015 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ Türkçe 3
11 2014-2015 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM Türkçe 2
12 2017-2018 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2
13 2019-2020 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2
14 2018-2019 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2
15 2013-2014 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 1
16 2014-2015 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Türkçe 2
17 2014-2015 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Türkçe 2
18 2014-2015 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 1
19 2014-2015 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
20 2015-2016 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 1
21 2015-2016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2
22 2015-2016 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM Türkçe 2
23 2015-2016 BİREYDE DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRME Türkçe 2
24 2015-2016 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 2
25 2015-2016 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
26 2016-2017 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 3
27 2016-2017 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
28 2016-2017 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2
29 2016-2017 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
30 2016-2017 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 1
31 2017-2018 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 3
32 2017-2018 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2
33 2017-2018 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
34 2017-2018 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 1
35 2017-2018 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 2
36 2018-2019 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 3
37 2018-2019 İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Türkçe 3
38 2018-2019 EĞİTİME GİRİŞ Türkçe 2
39 2018-2019 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2
40 2018-2019 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
41 2018-2019 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 2
42 2019-2020 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 2
43 2019-2020 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
44 2019-2020 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 2
45 2019-2020 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2
46 2013-2014 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ Türkçe 2
47 2013-2014 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2
48 2013-2014 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Türkçe 3
49 2013-2014 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
50 2013-2014 MESLEKİ ETİK Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Eğitim çalışanlarının sendikaların mevcut durumuna ve sendikalardan beklentilerine ilişkin görüşleri AHMET GÖK TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Maarif müfettişlerinin okul yöneticilerine yönelik mentörlük rollerinin incelenmesi DURDU MEHMET BAYRAKTAR TezMerkezi 2020
3 Tamamlandı Öğretmenlerin örgütsel destek algısının sosyal sorumluluk temelli liderlik üzerine etkisi: Pozitif psikolojik sermayenin aracılık rolü FATİME EROL TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı İlk ve ortaokullardaki paylaşılan liderlik ile pozitif psikolojik sermayenin bazı değişkenler açısından incelenmesi ve aralarındaki ilişkisi NECATİ ÇOBANOĞLU TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Öğretmenlerin genel öz yeterlilik algıları ile duygusal emek davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi: İzlenim yönetimi taktiklerinin aracılık rolü SEDAT ALEV TezMerkezi 2018
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Ortaöğretim kurumlarında örgütsel erdemliliğin incelenmesine yönelik karma bir araştırma AYŞEGÜL KERETLİ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Öğretmenlerin motivasyon düzeyleri ile yetkinlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Gaziantep ili örneği) ZELİHA MUTLU DELEN TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı Öğretmenlerin politik becerileri ile çatışma yönetimi stratejileri kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi PERİHAN DOĞAN TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı Öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları, etik davranışları ve örgütsel vatandaşlık davranışları üzerine bir araştırma ABDURRAHMAN ÇOLOĞLU TezMerkezi 2018
5 Tamamlandı Ortaokulda görev yapan öğretmenlerin siber zorbalık algılarının incelenmesi YUNUS TOPRAK TezMerkezi 2018
6 Tamamlandı Taşımalı eğitim sistemi uygulamasının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi HÜLYA AYDIN TİMUR TezMerkezi 2017
7 Tamamlandı Ortaokullarda finansman ve finansman yönetiminin incelenmesi (Gaziantep ili örneği) ÖZGÜR ERDEM TEZCAN TezMerkezi 2017

Araştırmalar

6 Adet
1
Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi: NVivo 8 Programının Tanıtımı ve Uygulamaları

NVivo 8 Eğitimi
Anı Yaınevi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Çalıştay

2
Tübitak 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

Proje Yazma Eğitim
Gaziantep Üniversitesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Sertifika

3
10. Eğitim Yönetim Kongresi

Geleceği Şekillendirmek için eğitim Politikları
Gaziantep, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kongre Düzenleme

4
2023 Eğitim Vizyonu Nizip Çalıştayı

2023 Vizyonun İl ve Okul Düzeyinde Gerçekleştirme Çalışmaları
Gaziantep, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Çalıştay

5
Innovative Approaches to Teacher Training

Teacher Training
Gaziantep Üniversitesi, Türkiye/Gaziantep   Uluslararası  Sertifika

6
Gaziantep Eğitim Sorunları ve Önceliklerimiz

Eğitim sorunlarının analizi ve çözüm önerileri
Gaziantep Üniversitesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Çalıştay

Üyelikler

1 Adet
1
EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE EĞİTİM DENETÇİLERİ DERNEĞİ

 Üye    2010