Prof.Dr. MUSTAFA EMRE KÖKSALAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO TELEVİZYON ve SİNEMA

   koksalan@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Gazetecilik ve Medya Çalışmaları  Televizyon Sosyolojisi  Medya Araştırmaları  Radyo-Televizyon

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

8 Adet
1
İletişim ve Toplumsal Dönüşüm: Yorumsamacı ve Etnografik Bir Yaklaşım

Yayın Yeri: Literatürk
ISBN: 978-605-74742-4-7, TÜRK VE CAICOS AD., Konya

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Suriyeli göçmenler ve Gaziantep yerlilerinin kültürlerarası iletişim örüntüleri ve mekân deneyimi: Teknolojik sermaye ve medya tüketim pratikleri

Yayın Yeri: Ajans9
ISBN: 978-625-409-214-5, TÜRKİYE, Adana

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
3
Suriyeli göçmenler ve Gaziantep yerlilerinin kültürlerarası iletişim örüntüleri ve mekân deneyimi: Beğeniler

Yayın Yeri: Ajans9
ISBN: 978-625-00-0041-0, TÜRKİYE, Adana

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
4
Yerli ve Milli Gündelik Hayat

Yayın Yeri: İLETİŞİM
ISBN: 978-975-05-2115-7, TÜRKİYE, iSTANBUL

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Kendi Medyanı Yarat Cilt 2 - Alternatif Medya, Kavramlar, Tartışmalar…

Yayın Yeri: Kalkedon
TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Alternatif Televizyon: OlanaklarUygulamalar

Yayın Yeri: Punto
TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Medya Eleştirileri 2006(Medyada Olmayanlar)

Yayın Yeri: Beta
TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Medya Eleştirileri(Gelişime İlişkin Değerlendirmeler)

Yayın Yeri: Beta
TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

6 Adet
1
Türkiye de İslami Feminizm ve Kadın Kimliğinin Yeniden İnşası Reçel Blog Örneği

AKYILMAZ ÖZNUR,KÖKSALAN MUSTAFA EMRE
Yayın Yeri: E-Kurgu-Online Journal Of The Faculty Of Communication Sciences
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scientific Indexing Services, DergiPark, ASOS INDEX
2
IS IT ALL ABOUT THE NEW MEDIA CONVERGENCE UNVEILING THE AUDIENCE STRATEGIES OF POSTMODERN TELEVISION

KÖKSALAN MUSTAFA EMRE
Yayın Yeri: ASOS jOURNAL-The Journal of Academic Social Science
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Cite Factor, Index Copernicus, SIS, OAJI
3
Postmodern Televizyon ve İzleyicisinin Ekonomi Politiği İşte Benim Stilim Örneği

KÖKSALAN MUSTAFA EMRE
Yayın Yeri: Journal of International Social Research
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  The Journal of International Social Research; EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Li
4
The user as producer in alternative media The case of the Independent Communication Network

KEJANLIOĞLU DİLEK BEYBİN,KÖKSALAN MUSTAFA EMRE,ÇOBAN BARIŞ,YANIKKAYA ÇOBAN BERRİN
Yayın Yeri: Communications-European Journal of Communication Research
ALMANYA, İngilizce, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
5
World Wide Journey of the Needle Cross Cultural Web Radio Experience

KÖKSALAN MUSTAFA EMRE,RIZVANOĞLU KEREM,GÜNEY HAMDİ SERHAT
Yayın Yeri: Journal of Intercultural Communication
İSVEÇ, İngilizce, Elektronik, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  cnki scholar, ebsco host, j-gate
6
Turkish radio broadcasts in The Netherlands Community Communication or Ethnic Market

CANKAYA EMİNE ÖZDEN,KÖKSALAN MUSTAFA EMRE,GÜNEY HAMDİ SERHAT
Yayın Yeri: Westminster Papers in Communication and Culture
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CrossRef, JISC KB, SHERPA RoMEO, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO

Bildiriler

6 Adet
1
Is It Freedom or Slavery? Comprehending the Strategies Beneath Postmodern TV Heroes As –I-Am-Me Oriented Personalities: Example Of Survivor

KÖKSALAN MUSTAFA EMRE
Yayın Yeri: 6th International Communication in the Millennium CIM 2018
İngilizce, 25.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
2
Küreselleşme Sürecinde Televizyon: Çok Kimliklilik ve Postmodern İzleyicilik

KÖKSALAN MUSTAFA EMRE
Yayın Yeri: nternational Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future: New Global Dialogue
Türkçe, 24.09.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
vrupa Kamu Yayın Sistemlerinde Türkçe Radyo Yayınları: Kamu Yayınlarında Kültürel Çeşitlilik ve Entegrasyon Yaklaşımı

KÖKSALAN MUSTAFA EMRE,GÜNEY HAMDİ SERHAT
Yayın Yeri: 1st International Congress of EuropeanTurks in theContext of Education and Culture
Türkçe, 22.02.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Post-Tv’de Gerçekliğin Yeniden Üretimini Kadınların Okuma Biçimleri: Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı Üzerine Bir Alımla Çalışması

BEKALP BERMAL,KÖKSALAN MUSTAFA EMRE
Yayın Yeri: Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu
TÜRKİYE, Mersin, Türkçe, 18.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Reading the Rhizomatic Possibilities of New Media: The Example of SBS Turkish

KÖKSALAN MUSTAFA EMRE
Yayın Yeri: From Traditional to Digital International MediaResearches Symposium (IMS)
İngilizce, 10.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
eoriden Praksise Alternatif “İşçi” Medyaları: Kısa Bir Sosyo-Tarihselİnceleme

KÖKSALAN MUSTAFA EMRE
Yayın Yeri: nternational Labor Communication Conference
Türkçe, 09.05.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

2 Adet
1
Suriyeli Göçmenler Ve Gaziantep Yerlilerinin Kültürlerarası İletişim Örüntüleri Ve Kent Deneyimi: Sorunlar, Olanaklar, Eklemlenme Ve Mücadele Stratejileri

1003 - Öncelikli Alanlar (1. Aşama)
15.11.2019
TÜBİTAK PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Devam Ediyor
2
GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yerel Medya Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi – İhtiyaç Analizi Yapılması ve Eylem Planı Hazırlanması


01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Hakemlikler

2 Adet
1
galatasaray Üniversitesi iletişim dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, İstanbul  Uluslararası  Dergi   EBSCO Communication & Mass Media Complete, ULAKBİM TR Dizin - Sosyal ve Beşer

2
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Trabzon  Ulusal  Dergi  Endekste taranmıyor

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Toplumsal Dönüşüm ve Alternatif Medya Türkçe 3
2 2015-2016 Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
3 2015-2016 Antropoloji, Görsel Kültür ve Medya Türkçe 3
4 2015-2016 Gastronomi ve Antropoloji Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 İletişim Kuramları Türkçe 3
2 2015-2016 Alternatif Medya Türkçe 3
3 2015-2016 Sosyal Antropoloji Türkçe 3
4 2015-2016 İletişim ve Medya Araştırmaları Türkçe 3
5 2015-2016 Postmodernite ve Görsel Kültür Türkçe 3
6 2015-2016 İletişim Sosyolojisi Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Overcoming intercultural barriers between international and local students: A social-ethnographic study on international festival days at Gaziantep University SHABANI SENYANGE TezMerkezi 2021
2 Tamamlandı Syrian journalists in Turkey an exploratory research onchallenges and realities MOHAMMAD ISSA TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı Kadının kamusal alanda erilleşmesinin medyada yeniden üretimi: Şahsiyet dizisi örneği SİBEL ÖZTAŞ TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı Suriyeli kadınların habitusları üzerinden sosyal etkileşim ve uyum: Gaziantep örneği üzerinden SABİHA DOĞAN TezMerkezi 2021
5 Tamamlandı 1980'li ve 1990'lı yılların rock- metal müzisyenlerinin habitusu (İstanbul örneği) İREM DUYGULU TezMerkezi 2021
6 Devam Ediyor Kültürler Arası Kırklama Geleneğinin Antropolojik Bağlamda İncelenmesi Şanlıurfa- Mardin Örneği AHMET YAVUKLU TezMerkezi 2021
7 Devam Ediyor TÜRKİYE GENELİNDEKİ TRT RADYOSU SANATÇILARININ HABİTUSU NARİN DEMİRCİ TezMerkezi 2021
8 Tamamlandı Göç, kentleşme, gecekondu ve yoksulluğun 2000'li yıllardan sonra Türk Sineması'na yansıması: "Güneşi Gördüm" filmi örneği YUSUF ORAK TezMerkezi 2020
9 Tamamlandı Yerel televizyonlarda haber üretiminin habitusunu anlamak: Şanlıurfa örneği MEHMET EMİN ERDEM TezMerkezi 2019
10 Tamamlandı İran romantik-komedi sinemasındaki kadın temsilini İranlı kadın izleyicilerin alımlama biçimleri ZEYNEB TURHALLI TezMerkezi 2019
11 Tamamlandı Suriyeli göçmenlerin gündelik hayata katılım süreçlerinde etno kültürel direnç noktaları: "Göçmen kimliğinin değişken rolü" OSMAN BULUT TezMerkezi 2019
12 Tamamlandı Hikaye anlatan mekan olarak müze deneyimini okumak: Gaziantep Şahinbey Milli Mücadele Müzesi üzerine ampirik bir çalışma KADİR TANCAN TezMerkezi 2019
13 Tamamlandı Bir toplumsal cinsiyet kategorisi olarak kadının sinemadaki temsiliyetini okumak: Gaziantep yerelinde bir alımlama çalışması GAMZE BÜDEYRİ TezMerkezi 2019
14 Tamamlandı Yerli televizyon dramalarında annelik rollerinin yeniden üretimi: Kadın" dizisi örneği BURCU YILDIRIM TezMerkezi 2019
15 Tamamlandı Postmodern televizyonu kadınların okuma biçimleri: Müge Anlı ile Tatlı Sert programı üzerine bir alımlama çalışması (Diyarbakır örneği) BERMAL BEKALP TezMerkezi 2019
16 Tamamlandı Göçün etnografisi: Çok mevkili etnografi yöntemiyle göçmeni anlamak EMRE BURHAN TezMerkezi 2018
17 Tamamlandı Postmodern kadın kamusallığının olanak ve sınırlılıkları: 'blogcu anne' bloğu örneği ÖZGE ATALAY KÜÇÜK TezMerkezi 2018
18 Tamamlandı Zeki Demirkubuz sinemasında ataerkillik söylemi Bulantı filminin göstergebilimsel bir incelemesi GÜLŞAH SARIYILDIZ TezMerkezi 2018
19 Tamamlandı Yeni toplumsal hareketler bağlamında Türkiye'de postmodern kadın hareketleri (Doğu Karadeniz örneği) PELİN GÜNGÖR ŞERBETÇİ TezMerkezi 2018
20 Tamamlandı Porstmodern bir tüketim kültürü yeniden üretim nesnesi olarak teknoloji odaklı telekominikasyon örnekleri: Turkcell, Vodafone, Türk Telekom örnekleri AYŞEGÜL BABAOĞLU TezMerkezi 2017
21 Tamamlandı Postmodern kimlik kalıplarının popüler Türk sinemasındaki yansımaları ERDİNÇ YILMAZ TezMerkezi 2017
22 Tamamlandı Gastronomik bir öge olarak üzümün görsel sanatlardaki biçimleri: Sosyo-kültürel ve tarihsel bir inceleme VOLKAN ALGÜN TezMerkezi 2016
23 Tamamlandı Yabancı dil öğretiminde iletişimsel yaklaşım ve iletişimsel yetinin Avrupa dil portfolyosu çerçevesinde değerlendirilmesi: Sekizinci sınıf örneği KENAN DEMİR TezMerkezi 2016
24 Tamamlandı Gastronominin kültürel bir öge olarak sinemadaki yeri ve olanaklarının araştırılması YILDIRIM ALGÜN TezMerkezi 2016
25 Tamamlandı Türkiye'deki bloglarda İslami feminist yaklaşımla yeni bir kadın kimliğinin inşası (Reçel Blog Örneği) ÖZNUR AKYILMAZ TezMerkezi 2015