Dr.Öğr.Üyesi DERYA ÇEVİK TAŞDEMİR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
OĞUZELİ M.Y.O. YÖNETİM VE ORGANİZASYON

   dctasdemir@gantep.edu.tr      (0342) 571 27 85      1024  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Sosyal Politika  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği  Çalışma Psikolojisi  Dezavantajlı Gruplar

Duyuru / Döküman

Sevgili öğrenciler; ofis saatlerimde bana ulaşabilirsiniz. Ofis saatlerim:

Pazartesi: 13.30-15.30

Perşembe: 10.30-12.30

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

8 Adet
1
Güvenlik Kültürü ve Güvenlik İklimi

Yayın Yeri: NOBEL
ISBN: 978-625-433-644-7, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
TEORİKTEN PRATİĞE İŞLETME BİLİMİ

Yayın Yeri: Paradigma Akademi
ISBN: 978-625-7431-64-4, TÜRKİYE, İstanbul, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
SOSYAL BİLİMLERDE ÖZGÜN ÇALIŞMALAR-2

Yayın Yeri: İksad Yayınevi
ISBN: 978-625-7636-46-9, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
TEORİKTEN PRATİĞE İŞLETME BİLİMİ

Yayın Yeri: Paradigma Akademi
ISBN: 978-625-7431-64-4, TÜRKİYE, İstanbul, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
GİRİŞİMCİLİĞİ KEŞFET

Yayın Yeri: Paradigma Akademi
ISBN: 978-625-7431-80-4, TÜRKİYE, İstanbul, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE YÖNETİM PSİKOLOJİSİ

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-605-7786-86-9, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞGÖREN PERFORMANSI VE İŞ DOYUMUNA ETKİLERİ

Yayın Yeri: Hiperlink
ISBN: 6257845890, TÜRKİYE, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
SOSYAL BİLİMLERDE ÖZGÜN ÇALIŞMALAR-1

Yayın Yeri: İKSAD
ISBN: 978-625-7279-34-5, TÜRKİYE, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

8 Adet
1
Kurumsal Psikososyal Risk Etmenleri İş Güvenliğini Nasıl Etkiler: Amprik Bir Çalışma

CANER AKIN GÜFTE, ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA
Yayın Yeri: işletme araşt
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Organizasyona Karşı Hissedilen Psikolojik Sahiplenme -İş Performansı İlişkisi: Gıda Sektörü Örneği (TheRelationship of Psychological Ownership Against The Organization-Job Performance: The Food Sector Example)

ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA, CEYHAN SÜMEYRA, ÇIKMAZ GÜL
Yayın Yeri: Journal of Business Research - Turk
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Girişimcilerin Perspektifinden Performans Yönetimine Nitel Bir Bakış

ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA
Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Çalışanların Algıladığı İş Güvencesizliğinin Saldırgan Davranışlara Etkisi: Amprik Bir Çalışma

ÇIKMAZ GÜL, ÇELİK MAZLUM, ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA
Yayın Yeri: Alanya Akademik Bakis
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN, İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ARACILIK ROLÜ

ÇIKMAZ GÜL, CEYHAN SÜMEYRA, ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: İŞ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ, GÜVENLİK İKLİMİ VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: JSHSR
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Social Science Research Network (SSRN)Scientific World IndexGeneralImapctFactorS
7
A Study on Social Capital Concept, Development and Importance

ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA,BAHAR AYŞE DÜRÜYE,ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: International Journal of Management Science and Business Administration
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  doaj, SCI-edge
8
A Conceptual Study on Nepotism and Effects in Family Enterprises

ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA,ÇAYIRAĞASI FİLİZ,GÜVEN GÜLSÜM GÜNBALA
Yayın Yeri: International Journal Of Innovation and Economic Development
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ, SCI-EDGE

Bildiriler

8 Adet
1
KATILIMCI KARAR VERMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

CEYHAN SÜMEYRA, ÇIKMAZ GÜL, ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA
Yayın Yeri: International Marmara Social Sciences Congress (Imascon Autumn 2021)
TÜRKİYE, Kocaeli, Türkçe, 10.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
RISK ASSESSMENT METHODOLOGIES: IDENTIFIED QUALITATIVE METHODS

ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA
Yayın Yeri: ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ
AZERBAYCAN, Bakü, Türkçe, 17.11.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ

ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA, PAKSOY SADETTİN
Yayın Yeri: 1. ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Adıyaman, Türkçe, 13.07.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
A STUDY ON THE EFFECTS OF NEW WORKING REMOTELY MODELS ON BUSINESS EFFICIENCY IN THE COVID-19 PANDEMIC IN BUSINESS

ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA, PAKSOY SADETTİN
Yayın Yeri: 2nd INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS SYMPOSIUM
İngilizce, 27.05.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
İş Kazalarından Doğan Hukuki Sorumluluk

BAHAR AYŞE DÜRÜYE,ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA
Yayın Yeri: Al Farabi II Sosyal Bilimler Kongresi
Türkçe, 06.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
Tüketi̇ci̇ Satınalma Davranışlarını Etki̇leyen Psi̇koloji̇k Faktörlere Yöneli̇k Bi̇r Çalışma

ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA,ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: 3. Uluslarası Sosyal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
Integrated Approach On A Green Labeling and Green Marketing

ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA,ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: International Conference on Economics, Management and Social Study (ICEMSS)
İTALYA, FLORANSA, İngilizce, 21.07.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Information Technologies and Relationship Marketing Strategy In Marketing: A Literature Review

ÇAYIRAĞASI FİLİZ,UÇAR MUSTAFA,ÖZPOLAT ASLI,ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA
Yayın Yeri: ISERD 77th International Conference
İTALYA, FLORANSA, İngilizce, 21.07.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
Creating An Applicable Curriculum on Occupational Safety and Health for Occupational Safety and Health Professionals - ref: 2017-1-TR01-KA202-045736

•AB kriterleri çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği programında eğitim veren, mesleki yeterliliğini güçlendiren öğretim elemanları ile karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişinde bulunularak ortak eğitim-öğretim müfredatı oluşturulması amaçlanmaktadır.
01.09.2017 - 16.06.2020
Avrupa Birliği,

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Sanko Tekstil İşletmeleri

AR-GE Mühendisi

2010 - 2012

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Yönetim ve Organizasyon Türkçe 2
2 2018-2019 Taşıma Depolama Türkçe 2
3 2018-2019 Yapı İşlerinde Güvenlik Türkçe 2
4 2018-2019 Ergonomi Türkçe 2
5 2018-2019 İş Sağlığı ve Güvenliği II Türkçe 2
6 2018-2019 Elektrik İşlerinde İSG Türkçe 2
7 2018-2019 Yönlendirilmiş Çalışma Türkçe 2
8 2018-2019 Mesleki Uygulama Projesi Türkçe 1
9 2018-2019 Risk Etmenleri Türkçe 4
10 2018-2019 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 2
11 2018-2019 Temel Ofis Programları Türkçe 2
12 2018-2019 Meslek Hastalıkları Türkçe 4
13 2018-2019 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 2
14 2018-2019 Toplumsal Duyarlılık Projesi I Türkçe 1
15 2018-2019 Toplumsal Duyarlılık Projesi II Türkçe 2
16 2017-2018 Temel Ofis Programları Türkçe 2
17 2017-2018 Stratejik Yönetim Türkçe 2
18 2017-2018 İşletme Yönetimi Türkçe 2
19 2017-2018 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 2
20 2017-2018 Çalışma Hayatı ve İlişkileri Türkçe 2

Araştırmalar

1 Adet
1
İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası
Gaziantep, Türkiye/Gaziantep   Uluslararası  Sertifika