Doç.Dr. HARUN ŞAHİN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İKTİSAT

   hsahin@gantep.edu.tr      (0342) 317 20 86  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  İktisat Tarihi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

4 Adet
1
İSLAMDAN ÖNCE ARAPLAR Medeniyet-Siyaset-Toplum-Ekonomi

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-439-156-9, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
ŞEHİR VE ŞEHİR YÖNETİMİ

Yayın Yeri: NOBEL
ISBN: 978-605-033-013-7, TÜRKİYE, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
TARİH YAZIMI ÜZERİNE-ıı

Yayın Yeri: BEDİRKAN YAYINEVİ
ISBN: 978-605-7501-42-4, TÜRKİYE, ANKARA, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
HALEP VİLÂYETİ BÜTÇELERİ

Yayın Yeri: SONÇAĞ
ISBN: 978-605-9190-39-8, TÜRKİYE, ANKARA, 2016

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

17 Adet
1
Maraş Sancağı'nda Yabancı Okullar (1862-1908)

ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Maraş Sancağı'nda Azınlık Okulları (1876-1908)

ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Doğu Afrikanın Dünyaya Açılan Penceresi: Cibuti

ŞAHİN HARUN,KARAKÖY FIRAT
Yayın Yeri: Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online)
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Ahmed Zühdü Paşa ve Osmanlı Maliyesi Üzerine Bir Lâyiha

ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Osmanlı Devlet ve Ekonomi Düzeninde Değişim Kemankeş Kara Mustafa Paşa Lâyihası

ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Osmanlı iktisadi Dünya Görüşünün Ana İlkeleri Çerçevesinde Osmanlı Ekonomi Politikasına Bakış

ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: Ekev Akademi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Klâsik Dönem Osmanlı Ekonomisinde İktisadi Kontrol Araçları

ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Osmanlı Bütçe Sisteminin Tekâmülü 1839 1922

ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies
Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
9
XVI XVIII Yüzyıllarda Osmanlı Mukâtaa Sisteminde Yönetim ve Örgütlenme

ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies
FRANSA, Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA,EBSCO, ASOS, TEİ, ARASTİRMAX, Akademik Dizin
10
Osmanlı Vergi Sisteminde Reform ve Temettü Vergisi

ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Osmanlı Tımar Sisteminin Menşei Meselesi

ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: International Journal Of Eurasia Social Sciences
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, ASOS, DOAJ, ARASTIRMAX
12
Nasihatnâme Literatürüne Göre Osmanlı Devleti nin Sosyo Ekonomik Sorunları ve Çözüm Önerileri

ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: Academic Sight
Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, EBSCO, ARASTİRMAX
13
Osmanlı Medreselerinde İktisat Eğitimi

ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Yirminci Yüzyılın Başlarında Maraş Sancağının Ulaşım Durumu

ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Osmanlı Döneminde Maraş ta Ticaret XIX Yüzyılın Sonu ve XX Yüzyılın Başlarında

ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: Akademik Bakış
KIRGIZİSTAN, Türkçe, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, EBSCOH, ARASTIRMAX
16
Osmanlı İmparatorluğu nda Malî Reform Çabaları ve Kâtip Çelebi nin Düstûru l Amel Li Islâhi l Halel Risâlesi

ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
Osmanlı Döneminde Maraş ta İktisadi Faaliyetler 19 Yüzyılın Sonu ve 20 Yüzyılın Başlarında

ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: University of Gaziantep Journal of Social Sciences
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

18 Adet
1
TÜRKİYE’DE SANAYİLEŞMEDE DİJİTALLEŞME GAZİANTEP

TANRIÖVER YUNUS CANER, ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: EGE 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 24.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
DAVRANIŞSAL KAMU POLİTİKASI UYGULAMASI GAZİANTEP

TABUR PERİHAN, ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: EGE 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 24.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
TÜRKİYE’DE PLANLI DÖNEMDE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARININ

KARAKÖY FIRAT, ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: AKDENİZ ZİRVESİ 8. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, GİRNE, Türkçe, 19.11.2022

Uluslararası  Özet bildiri
4
Avrupa’da İ̇slamı̇ Fı̇nansın Gelı̇şı̇mı̇ ve Bı̇rleşı̇k Krallık Örneğı

METİN TUĞÇE, ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: 3. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 26.05.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Türkiye'nin Afrika'ya Yönelik Kalkınma Yardımlarına Yeni Bir Bakış: Somali Örneği

ULCAY AHMET, ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI 23 NİSAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 23.04.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Kutadgu Bilig’xxde Devlet, Toplum ve Ekonomi

ŞAHİN HARUN,KANKAYA MUHAMMED MURAT
Yayın Yeri: 7. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi
Türkçe, 24.01.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Kutadgu Biligde Devlet, Toplum ve Ekonomi

KANKAYA M MURAT, ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: 7. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi
TÜRKİYE, ŞANLIURFA, Türkçe, 24.01.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Eski Türklerin İktisadi Hayatında Atların Önemi

KOÇAK ELİF, ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: 7. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi
TÜRKİYE, ŞANLIURFA, Türkçe, 21.01.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Ekonomik Entegrasyondan Siyasi Egemenliğe: AlmanGümrük Birliği

ERYOLU GÜLİSTAN, AY BİRSEN, ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: 6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 26.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Avrupa Kömür Ve Çelik Topluluğu’nun Tarihsel Süreci VeSon Gelişmeler

ERYOLU GÜLİSTAN, AY BİRSEN, ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: 6. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALARI KONGRESİ
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 26.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Suudi Arabistan’da Petrol Üretimi ve Savunma Harcamaları (1990-2018)

ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: 13. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU
İngilizce, 18.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Avrupada Birlik ve Bütünleşme Hareketleri: Hansa Birliği

ÇİNKILINÇ RECEP,AYYILDIZ HAMDİ,ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: III. AVRASYA MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
İngilizce, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Ortaçağ’da Roma İmparatorluğu Loncaları Hakkında Bazı Tespitler

AYYILLDIZ HAMDİ, ÇİNKILINÇ RECEP, ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: III. AVRASYA MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Somali Ekonomisi ve Türkiye ile İlişkisi

ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 01.11.2018

Uluslararası
15
Doğu Afrika’nın Dünya’ya Penceresi: Cibuti

KARAKÖY FIRAT, ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 01.11.2018

Uluslararası
16
Ulusların Düşürülüşü: Çad Örneği

KARAKÖY FIRAT, BAYAR İLYAS, ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu(ECONBUSS)
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
Osmanlı Sistemini Batıdan Ayıran Ahilik Geleneğinin İktisadi Boyutu

ŞAHİN HARUN,GÜLTEKİN ESMA
Yayın Yeri: III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu
TÜRKİYE, KAYYSERİ, Türkçe, 24.09.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
Maraş Sancağı nda Vergiler: 19 Yüzyılın Sonları ve 20 Yüzyılın Başlarında

ŞAHİN HARUN
Yayın Yeri: Uluslararası Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyumu
TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, Türkçe, 04.10.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
Kalkınma Yardımları Kapsamında Türkiye-Afrika Ekonomik İlişkileri (2009-2019)

Türkiye Afrika İlişkileri
14.05.2020 - 29.05.2021
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı

Editörlükler

1 Adet
1
Current Researches in Educational Sciences

Yazar Adı: ŞAHİN HARUN, İNAN RUHİ , Yayın Yeri: Ivpe
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Elektronik

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 Karşılaştırmalı Dünya Ekonomisi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 PARA VE BANKA Türkçe 3
2 2012-2013 BİTİRME TEZİ I Türkçe 4
3 2012-2013 İKTİSADİ SİSTEMLER Türkçe 3
4 2012-2013 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Türkçe 3
5 2012-2013 BİTİRME TEZİ II Türkçe 4
6 2012-2013 ANAYASA HUKUKU Türkçe 3
7 2015-2016 İKTİSAT TARİHİ Türkçe 3
8 2015-2016 TÜRK İTİSAT TARİHİ Türkçe 3
9 2015-2016 TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkçe 3
10 2015-2016 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Türkçe 3
11 2015-2016 DÜNYA EKONOMİSİ Türkçe 3
12 2015-2016 İSTİKRAR POLİTİKASI Türkçe 3
13 2014-2015 İKTİSAT TARİHİ Türkçe 3
14 2014-2015 TÜRK İKTİSAT TARİHİ Türkçe 3
15 2014-2015 TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkçe 3
16 2014-2015 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Türkçe 3
17 2014-2015 İSTİKRAR POLİTİKASI Türkçe 3
18 2014-2015 DÜYA EKONOMİSİ Türkçe 3
19 2013-2014 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ Türkçe 3
20 2013-2014 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Türkçe 3
21 2013-2014 PARA TEORİSİ Türkçe 3
22 2013-2014 BANKA VE FİNANSAL KURUMLAR Türkçe 3
23 2013-2014 İKTİSAT TARİHİ Türkçe 3
24 2013-2014 TÜRK İKTİSAT TARİHİ Türkçe 3
25 2021-2022 İktisat Tarih Türkçe 3
26 2021-2022 İslam İktisat Düşüncesi Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor TARİHSEL PERSPEKTİFTEN PLANLI DÖNEMDE TÜRKİYE'DE KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI (1963-2019) FIRAT KARAKÖY TezMerkezi 2023
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Kamu politikalarında davranışsal iktisat yaklaşımı: Gaziantep örneği PERİHAN TABUR TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Kalkınma yardımları kapsamında Türkiye-Afrika ekonomik ilişkileri (2000-2019) AHMET ULCAY TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı Rekabet olgusu ve rekabet gücünün ekonomik büyümeye etkisi: OECD ülkeleri üzerine ekonometrik bir analiz MUHYETTİN ERDEMLİ TezMerkezi 2016

Araştırmalar

6 Adet
1
Eğitim Kurumlarında Suç ve Şiddetin Önlenmesi

Eğitim
Gaziantep, Gaziantep   Ulusal  Kurs

2
Lead Auditor Training Course, Food Safety Management Systems and Managements Systems Auditin

Yönetim Sistemleri Denetimi
Bingöl, Bingöl   Uluslararası  Kurs

3
Kaynaştırma Eğetimi ve BEP Hazırlama

Eğitim
Gaziantep, Gaziantep   Ulusal  Kurs

4
Motorlu Taşıt Sürcü Yetiştirme

Sürücü Yetiştirme Programı
Gaziantep, Gaziantep   Ulusal  Kurs

5
Stratejik Planlama ve TKY

Eğitim
Gaziantep, Gaziantep   Ulusal  Kurs

6
Özel Eğitim

Eğitim
Gaziantep, Gaziantep   Ulusal  Sertifika