Dr.Öğr.Üyesi GÜLAY AGAÇ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİM.EĞİTİMİ

   agac@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00      2796  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  Matematik Eğitimi

Duyuru / Döküman

Döküman/Dosya
materyal12792.docx

Kesirler ve Dörtgenler ile ilgili çalışma ektedir.

Döküman/Dosya
Dörtgen Karşılaştırma12634-0.ggb
Kesirler Geo12634-0.ggb

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
Matematik Öğretiminde Etkinlik Tasarımı ve Uygulamaları Bir Değerlendirme Çerçevesi

Yayın Yeri: Pegem
ISBN: 978-625-8325-60-7, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Eğitimde Mizah

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-625-417-347-9, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Geometri ve Ölçme Öğretimi: Tanımlar, Kavramlar ve Etkinlikler

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-7880-72-5, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Ortaokul Matematik Öğretim ProgramlarıTarihsel Bir İnceleme

Yayın Yeri: PEGEM akademi
ISBN: 978-605-318-335-8, TÜRKİYE, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Reform ve Değişim Bağlamında İlkokul Matematik Öğretim Programları

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-318-335-8, TÜRKİYE, Ankara, 2016

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

10 Adet
1
Etkili Matematik Öğretimine İlişkin Kavramsal Bir Çerçeve Önerisi

AGAÇ GÜLAY, ÖZMANTAR MEHMET FATİH, HANGÜL TUĞBA
Yayın Yeri: Anadolu Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
2
KAPSAYICI MATEMATİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN UYGULAMALARI, YETERLİLİKLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER

AGAÇ GÜLAY, ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  H. W. Wilson Databases (Education Full Text)
3
Mathematics teacher educators' knowledge sources in teacher education practices

ÖZMANTAR MEHMET FATİH, AGAÇ GÜLAY
Yayın Yeri: Mathematics Education Research Journal
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC, EBSCO Education Source, EBSCO Education Source, Emerging Sources Citation
4
A Turkish adaptation of a framework for evaluating the mathematical quality of instruction

HANGÜL TUĞBA, ÖZMANTAR MEHMET FATİH, AGAÇ GÜLAY, YAVUZ İLYAS
Yayın Yeri: Journal of Human Sciences
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, - CrossRef - Google Scholar - İdealonline - Index Copernic
5
Cumhuriyet Dönemi İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programlarının Matematik Okuryazarlık Perspektifinden İncelenmesi

KONUKOĞLU LEMAN,AGAÇ GÜLAY,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
An Investigation of Primary Mathematics Curricula in Terms of Exercises: A Historical Analysis

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,AGAÇ GÜLAY,İLGÜN ŞÜKRÜ
Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Hakkındaki Düşünceleri, Matematiksel İnançları, Öğrenilmiş Çaresizlikleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki

AGAÇ GÜLAY,MASAL ERCAN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
An Investigation of The Relation Between 8th Grade Students Beliefs Abstract Thought and Achievement The Case of Mathematics

AGAÇ GÜLAY,MASAL ERCAN
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Matematik Eğitimi
9
Adaptation of Student Thinking About Problem Solving Scale STAPSS to Turkish

MASAL ERCAN,TAKUNYACI MİTHAT,AGAÇ GÜLAY
Yayın Yeri: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Sobiad, ASOS Index, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin
10
Meb Destekli Sanal Öğrenme Nesnelerinin Matematik Öğretiminde Etkili Teknoloji Kullanımı Bağlamında İncelenmesi

ÇALIŞKAN DEDEOĞLU NURAY,AGAÇ GÜLAY,Erdoğan Gülçin,Koçak Ceren
Yayın Yeri: Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Sobiad

Bildiriler

15 Adet
1
EBA’daki 7. sınıf Cebir Öğretim Etkinliklerinin Matematiksel Potansiyel ve Pedagojik Kurguları Bağlamında İncelenmesi

Tutan Sibel, BOZKURT ALİ, ÖZMANTAR MEHMET FATİH, AGAÇ GÜLAY, Güzel Mehmet, Tutan Sibel
Yayın Yeri: International Eurasian Conferences on Educational and Social Studies
TÜRKİYE, Türkçe, 22.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşım Temelinde Matematiksel Etkinliklere Yönelik Algılarında Oluşan Değişikliklerin İncelenmesi

Memiş Taha, BOZKURT ALİ, ÖZMANTAR MEHMET FATİH, AGAÇ GÜLAY, Güzel Mehmet
Yayın Yeri: International Eurasian Conferences on Educational and Social Studies
TÜRKİYE, Türkçe, 22.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Öğretmen Eğitimcilerinin Perspektifinden Matematiksel Etkinlik Kavramı ve İyi tasarlanmış bir Etkinliğin Nitelikleri

AGAÇ GÜLAY, ÖZMANTAR MEHMET FATİH, BOZKURT ALİ, Güzel Mehmet, Avcı Zeynep
Yayın Yeri: ERPA 2021 International Congresses on Education
TÜRKİYE, Sakarya, Türkçe, 03.06.2021

Uluslararası  Özet bildiri
4
Öğretmenlerin Matematiksel Etkinlikleri Temin Etme veya Oluşturma Sürecinde Başvurdukları Kaynaklar ve Etkinlik Seçiminde Dikkat Edilen Hususlar

BOZKURT ALİ, Güzel Mehmet, ÖZMANTAR MEHMET FATİH, AGAÇ GÜLAY, Avcı Zeynep
Yayın Yeri: ERPA 2021 International Congresses on Education
TÜRKİYE, Türkçe, 03.06.2021

Uluslararası  Özet bildiri
5
Öğretmen Eğitimcilerinin Perspektifinden Etkili Matematik Öğretimi

AGAÇ GÜLAY,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
İzmir, Türkçe, 26.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
6
An Investigation on the Concept Images Related Parallelogram Family in the Context of the Symmetry Axis and Concept Map of Mathematics Teachers

AGAÇ GÜLAY
Yayın Yeri: ERPA
Sakarya, İngilizce, 19.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
7
Student Roles in the Primary Mathematics Curricula of Turkish Republican Period

ÖZMANTAR MEHMET FATİH,ÖZTÜRK AYŞE,AGAÇ GÜLAY
Yayın Yeri: ERPA International Congresses on Education 2017
MACARİSTAN, Budapeşte, İngilizce, 18.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
An Examination of the Secondary Mathematics Curricula Documents of Turkish Republican Period in terms of Equity Principle

AGAÇ GÜLAY,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,ÖZTÜRK AYŞE
Yayın Yeri: ERPA International Congresses on Education 2017
MACARİSTAN, Budapeşte, İngilizce, 18.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
8 sınıf öğrencilerinin matematiğe ilişkin problem çözmebecerileri inançları ve öğrenilmiş çaresizlikleri arasındakiilişkilerin incelenmesi

AGAÇ GÜLAY,MASAL ERCAN
Yayın Yeri: ERPA
BOSNA HERSEK, Saraybosna, Türkçe, 02.06.2016

Uluslararası  Özet bildiri
10
Cumhuriyet dönemi matematik öğretim programlarındaalıştırmaların yeri

AGAÇ GÜLAY,ÖZMANTAR MEHMET FATİH
Yayın Yeri: ERPA
BOSNA HERSEK, Saraybosna, Türkçe, 02.06.2016

Uluslararası  Özet bildiri
11
INVESTIGATING PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE THROUGH SCENARIO TYPE INTERVIEW QUESTIONS

YILMAZ BİLGE,AGAÇ GÜLAY
Yayın Yeri: 14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION
Konya, İngilizce, 12.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
12
Cumhuriyet Dönemi İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programlarının Eşitlik İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi

ÖZTÜRK AYŞE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,AGAÇ GÜLAY
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
13
Matematik Dersi Öğretim Programlarına Üstbilişsel Bilgi ve Beceri Entegrasyonuna İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Bilgileri ve Uygulamaları

ÖZTÜRK AYŞE,AGAÇ GÜLAY
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
14
Matematik Başarısında Duyuşsal Özelliklerin Rolü

AGAÇ GÜLAY,MASAL ERCAN
Yayın Yeri: 2.Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 16.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
15
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Kariyer Planlamaları

ÇIRAK SEVİLAY,AGAÇ GÜLAY
Yayın Yeri: 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 16.05.2015

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

5 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi Uzaktan Eğitim Altyapı Geliştirme Projesi


29.07.2019 - 14.01.2021
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
2
MATEMATİKSEL ETKİNLİK TASARIM VE UYGULAMA NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILABİLECEK BİR DEĞERLENDİRME VE GERİBİLDİRİM ARACININ GELİŞTİRİLMESİ


15.03.2020 - 03.08.2022
-Tübitak 1001,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
3
Matematik eğitimi programlarındaki öğretim üyelerinin etkili matematik öğretim sürecine ilişkin görüşleri ve uygulamaları


11.02.2015 - 13.12.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
STREAM It Up! (STU15021GR3046 Federal Hibe Numarası)


10.09.2021 - 30.06.2022
Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
5
Sakarya İlinde Görevli İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Genel Yeterlikleri

Sakarya İlinde Görevli İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Genel Yeterlikleri
01.01.2012 - 14.06.2012
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Türkçe 3
2 2019-2020 Matematik Öğretimi ve Materyal Geliştirme Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Okul Deneyimi Türkçe 1
2 2016-2017 Okul Deneyimi Türkçe 1
3 2017-2018 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 1
4 2016-2017 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
5 2017-2018 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
6 2016-2017 Toplumsal Duyarlılık Projesi II Türkçe 2
7 2016-2017 Toplumsal Duyarlılık Projesi I Türkçe 1
8 2017-2018 Toplumsal Duyarlılık Projesi I Türkçe 1
9 2016-2017 Genel Matematik Türkçe 6
10 2016-2017 Mesleki Etik Türkçe 2
11 2017-2018 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Türkçe 4
12 2016-2017 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Türkçe 4
13 2017-2018 Özel Öğretim Yöntemleri I Türkçe 4
14 2017-2018 Özel Öğretim Yöntemleri II Türkçe 4
15 2017-2018 Toplumsal Duyarlılık Projesi II Türkçe 3
16 2016-2017 Topluma Hizmet Uygulamaları II Türkçe 3
17 2018-2019 Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Türkçe 3
18 2018-2019 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 2
19 2018-2019 Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Türkçe 2
20 2018-2019 Matematik Tarihi Türkçe 2
21 2018-2019 Özel Öğretim Yöntemleri I Türkçe 4
22 2018-2019 Okul Deneyimi Türkçe 1
23 2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 1
24 2019-2020 Geometri ve Ölçme Öğretimi Türkçe 3
25 2019-2020 Matematik Tarihi Türkçe 2
26 2019-2020 Özel Öğretim Yöntemleri I Türkçe 4
27 2019-2020 Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Türkçe 2
28 2019-2020 Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) matematik soruları ile PISA matematik sorularının karşılaştırmalı incelenmesi MELİKE ÖZBAL TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Matematiksel etkinliklerin tasarım ve adaptasyon boyutlarına dair akademisyen ve öğretmen görüşlerinin incelenmesi ZEYNEP AVCI TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Yeni nesil matematik sorularına ilişkin ortaokul matematik öğretmenlerinin yaklaşımlarının incelenmesi HAKAN UZUN TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı Matematik dersine ait hatıralar üzerine betimsel bir araştırma KÜBRA ÇELİK TezMerkezi 2021
5 Tamamlandı Cumhuriyet Dönemi ilkokul matematik ders öğretim programlarının matematik okuryazarlığı perspektifinden incelenmesi LEMAN KONUKOĞLU TezMerkezi 2019

Sanatsal Faaliyetler

14 Adet
1
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışması Sergisi-I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Dekanlığı
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  17.05.2016 - 17.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
2
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışması Sergisi-I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Dekanlığı
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  17.05.2016 - 17.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
3
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışması Sergisi-I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Dekanlığı
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  17.05.2016 - 17.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
4
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışması Sergisi-I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Dekanlığı
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  17.05.2016 - 17.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
5
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışması Sergisi-I

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Dekanlığı
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  17.05.2016 - 17.05.2016

Ulusal  Karma  SERGİ
6
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-IV ALEMTAYS-IV


SERGİLER/Grup Sergiler /  13.12.2017 - 13.12.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
7
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-IV ALEMTAYS-IV


SERGİLER/Grup Sergiler /  13.12.2017 - 13.12.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
8
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-IV ALEMTAYS-IV


SERGİLER/Grup Sergiler /  13.12.2017 - 13.12.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
9
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-IV ALEMTAYS-IV


SERGİLER/Grup Sergiler /  13.12.2017 - 13.12.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
10
Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-III


Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi
SERGİLER/Grup Sergiler /  10.05.2017 - 10.05.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
11
Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-III


Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  10.05.2017 - 10.05.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
12
Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-III


Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  10.05.2017 - 10.05.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
13
Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-III


Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  10.05.2017 - 10.05.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
14
Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-III


Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi
SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /  10.05.2017 - 10.05.2017

Ulusal  Karma  SERGİ