Prof.Dr. ERDAL BAY

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   erdalbay@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00      3785  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitim Programları ve Öğretim  Eğitim Politikaları  Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

16 Adet
1
Bilgisayarsız Kodlama Eğitiminde Bilgi İşlemsel Düşünme.

Yayın Yeri: Akademisyen
ISBN: 978-625-7409-58-2, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Etkili Öğretim Stratejileri

Yayın Yeri: PEGEM AKADEMİ
ISBN: 978-625-7228-12-1, TÜRKİYE, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi - “Çocuğun Keşif Yolculuğu”

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-605-033-232-2, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Etkili Öğretim Stratejileri

Yayın Yeri: PEGEM
ISBN: 978-625-7228-12-1, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Öğretimde Yaklaşımlar ve Eğitime Yansımaları.

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-7228-34-3, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Eğitim Sosyolojisi

Yayın Yeri: Pegem
ISBN: 978-605-241-421-7, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Eğitim Sosyolojisi

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-241-421-7, TÜRKİYE, Ankara, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Eğitim Bilimine Giriş

Yayın Yeri: Grafiker Yayınevi
TÜRKİYE, 2017

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
9
Türk Dünyasının Eğitim Sistemleri ve Sorunları

Yayın Yeri: pegem akademi
ISBN: 978-605-241-157-5, Ankara, 2017

Uluslararası  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
10
Reform ve değişim Bağlamında İlkokul Matematik Öğretim Programları

Yayın Yeri: PEGEM
ISBN: 978-605-318-335-8, TÜRKİYE, Ankara, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Reform ve değişim Bağlamında İlkokul Matematik Öğretim Programları

Yayın Yeri: PEGEM
TÜRKİYE, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
TÜRKSAV Türk Dünyası 25 Yıllığı Tahliller Değerlendirmeler Öngörüler Özeleştiriler

Yayın Yeri: Akçağ
TÜRKİYE, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
Eğitim Sosyolojisi

Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim yayınları
ISBN: 978-975-442-815-5, TÜRKİYE, Erzurum, 2016

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
14
Öğretim İlke ve Yöntemleri

Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim yayınları.
TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
15
Eğitim Bilimine Giriş

Yayın Yeri: Grafiker yayın
TÜRKİYE, Ankara, 2011

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
16
Eğitim Bilimine Giriş

Yayın Yeri: Lisans yayıncılık-
TÜRKİYE, İstanbul, 2007

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

69 Adet
1
T HE R EASONS FOR G AINING AND L OSING THE P OPULARITY OF A P ARADIGM IN C ONSTRUCTIVISM W HY AND H OW

BAY ERDAL, BAŞARAN MEHMET, DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: Psycho-Educational Research Reviews
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
2
The effect of computational thinking skill program design developed according to interest driven creator theory on prospective teachers

ÜZÜMCÜ ÖZLEM, BAY ERDAL
Yayın Yeri: Education and Information Technologies
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
3
Understanding the Social Studies Curricula in Turkey as a Political Text Within the Context of Citizenship Education: Views of Academics and Teachers.

Şiraz Fadıl, BAY ERDAL
Yayın Yeri: International Education Studies
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
4
POLITICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL STUDIES CURRICULA IN THE CONTEXT OF CITIZENSHIP EDUCATION IN TURKEY: GOVERNMENT PROGRAMS AND DEVELOPMENT PLANS

Şiraz Fadıl, BAY ERDAL
Yayın Yeri: European Journal of Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  erıh plus
5
AN ANALYSIS OF TURKISH AND RUSSIAN TEACHERS\u2019 OF ENGLISH APPROACHES TO EFFECTIVE INSTRUCTIONAL STRATEGIES

Çelik Aleksandra, BAY ERDAL
Yayın Yeri: Psycho-Educational Research Reviews
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
6
OKUL ÖNCESİ ETHOSFERİNDE KARAKTER EĞİTİMİNE İLİŞKİN MEVCUT DURUMUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ANALİZİ

KOCALAR EVRİM, BAY ERDAL
Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Karakter Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

KOCALAR EVRİM,BAY ERDAL
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Hedeflediği İnsan Karakterlerinin Analizi

BAY ERDAL,KAHRAMANOĞLU RECEP,DÖŞ BÜLENT,POLAT ÜMİT
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında 1998, 2005 ve 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Genel Hedeflerinin Analizi

ŞİRAZ FADIL,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Anadolu Türk Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  copernıcus
10
İngilizce öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanım durumlarının incelenmesi

KULOĞLU MUHAMMET ESAD,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Milli Eğitim Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Etkili Öğretim Stratejileri Ölçeği’nin Geliştirilmesi (EÖSÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

CÜCÜK EYÜP,KARA KEVSER,ŞİRAZ FADIL,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Dil Olarak İngilizce Öğretiminde Etkili Öğretim Stratejilerinin Kullanımının Analizi.

altunöz hatun buğra,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi (TURKSOSBİLDER)
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ebsho
13
7. Sınıf Matematik Dersinde Otantik Görev Odaklı Öğrenme Süreçlerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi (Eylem Araştırması)

aşk aydın zeynep,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  scholar
14
Eğitimde Yeni 21. Yüzyıl Becerisi: Bilgi İşlemsel Düşünme

ÜZÜMCÜ ÖZLEM,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi
İngilizce, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
15
Türk Dünyası Birliği Algısı

BAY ERDAL,AKMATALİ ALİBEKOV,METE MUSTAFA,CÜCÜK EYÜP,YOKUŞ ERHAN
Yayın Yeri: Gazi Akademik Bakış
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index, (vd. EBSCO, CEEOL, DOAJ, INDEX COPERNICUS
16
Türk Dünyası Birliği Algısı

BAY ERDAL,ALİMBEKOV AKMATALİ,METE MUSTAFA,CÜCÜK EYÜP,YOKUŞ ERHAN
Yayın Yeri: Gazi Akademik Bakış
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
17
Fen Bilimleri Dersinde Etkili Öğretim Stratejilerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi

kara kevser,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ulakbim
18
Examination of “Curriculum Alignment” in the Context of Theory and Practice for the 8th Grade Mathematics Teaching

Kara Kevser,KARAKOÇ BERNA,YILDIRIM İBRAHİM,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Harran Education Journal
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Crossref
19
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı’da Öğretmen Yetiştiren Kurumlara Öğrenci Giriş Şartları İle Usullerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (Nizamnâme ve Talimatnâmelere Göre)

CÜCÜK EYÜP,BAY ERDAL,DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
Analyzing the curriculum alignment of teachers

TURAN ÖZPOLAT ESEN,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Universal Journal of Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
21
Programa bağlılığı etkileyen faktörlerin analizi

BAY ERDAL,KAHRAMANOĞLU RECEP,DÖŞ BÜLENT,TURAN ÖZPOLAT ESEN
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
22
Programa Bağlılığı Etkileyen Faktörlerin Analizi

BAY ERDAL,KAHRAMANOĞLU RECEP,DÖŞ BÜLENT,TURAN ÖZPOLAT ESEN
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik)
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
23
Sekizinci Sınıf Matematik Öğretiminde Teori ve Uygulama Bağlamında Program Uyumluluğunun İncelenmesi

kara kevser,KARAKOÇ BERNA,YILDIRIM İBRAHİM,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Harran Eğitim Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  crosref, google scholar
24
Developing a Scale on Factors Regarding Curriculum Alignment

BAY ERDAL
Yayın Yeri: Journal of Education and Training Studies
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
25
Determination of Admittance Standards for Teacher Training Institutions A Delphi Study

KAHRAMANOĞLU RECEP,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Education and Science
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
26
Opinions of the Teachers Related with the Positive and Negative Aspects of the Authentic Task Based Approach in Foreign Language Education

Karakoç Berna,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Journal of Education and Learning
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
27
Kuantum öğrenme döngüsü ile desteklenen harmanlanmış öğrenmenin öğretmen adayları perspektifinden Q metodu ile incelenmesi

ÇIRAK SEVİLAY,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
28
An analysis of teachers questioning strategies

DÖŞ BÜLENT,BAY ERDAL,Aslansoy Ceyda,Tiryaki Betü,Çetin Nurgül,Duman Cevahir
Yayın Yeri: Educational Research and Reviews
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
29
Okul temelli program geliştirme yaklaşımına ilişkin öğretmen görüşleri Türkiye de uygulanabilirlik üzerine bir inceleme

BAY ERDAL,VURAL ÖMER FARUK,KAHRAMANOĞLU RECEP,Aydın Aşk Zeynep
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
30
Öğretmen Yetiştiren Kurumlara Öğrenci Seçiminde Kullanılacak Giriş Standartlarının Nasıl Ölçülebileceği Üzerine Bir Araştırma.

kahramanoğlu recep,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
İngilizce, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  IJOCIS , Ulakbim, TR Dizin, EBSCO Host, Arastirmax ve ASOS Index
31
A Study on Possible Assessment Methods for Admission Standards for Teacher Education Institutions

KAHRAMANOĞLU RECEP,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
32
An analysis oc Candidate teachers beliefs related to knowledge learning and teaching

BAY ERDAL,VURAL ÖMER FARUK,DEMİR SERVET,birsen bağçeci
Yayın Yeri: International Education Studies
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
33
Kültürlerarası bağlamda Türk Dünyası Vatandaşlığı projesi geliştirilmesi

BAY ERDAL,DEMİR SERVET,MERT OSMAN
Yayın Yeri: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE)
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
34
Changes in the Beliefs of the Prospective Teachers on Knowledge Learning and Teaching in a Social Constructivist Teaching Setting Applied

BAY ERDAL,VURAL ÖMER FARUK,DEMİR SERVET,AVCI MÜJDAT
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim EBSCHO
35
Program uyumluluğu ve program uyumluluğunu etkileyen faktörlere ilişkin literatür

esen Özpolat Turan,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Türk Eğitim İndeksi Open Academic Journal İndexDirectory Of Research Journal
36
Okul temelli yaklaşımla geliştirilen değer eğitim programının etkililiğinin değerlendirilmesi

ÖZYURT MELİKE,DEMİR SERVET,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Ege Eğiitm Dergisi
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  diğer
37
An Examination Of Teachers Beliefs About Learning

BAY ERDAL,İLHAN MUSTAFA,ÖZYURT MELİKE,KUZU SEKVAN
Yayın Yeri: Croatian Journal of Education
İngilizce, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
38
4 4 4 modelinin paydaşlar bağlamında değerlendirilmesi Aktif katılım mı pasif direniş mi

BAY ERDAL,TÜRKAN AZMİ
Yayın Yeri: Eğitim ve Toplum Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
39
Sınıf öğretmenlerinin çoklu zekâ kuramına ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

OZAN CEYHUN,TAŞGIN ADNAN,BAY ERDAL,KAYA HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
40
The effects social constructivist approach on the learners problem solving skills and metacognitive levels

BAY ERDAL,ÇETİN BAYRAM,bağçeci birsen
Yayın Yeri: Journal of Social Sciences.
İngilizce, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  : IET- ISI Thomson Scientific / Ulrich / DOAJ / Cabell / Thomson Gale / EBSCO /
41
İlköğretim öğretmen adaylarının program yaklaşımlarının analizi

BAY ERDAL,GÜNDOĞDU KERİM,OZAN CEYHUN
Yayın Yeri: Uluslar arası Eğitim Programları ve Öğretim Dergisi
Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
42
Analyse of efficiency of cooperatıve process ın socıal constructıvıst

BAY ERDAL,Celkan Hikmet Y,ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS)
Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Cabell Publishing / Ulrichsweb / Directory of Open Access Journals (DOAJ) / EBSC
43
İşbirliği süreci ölçeği İSÖ geliştirilmesi

ÇETİN BAYRAM,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO / ICAAP: The International Consortium for the Advancement of Academic Publ
44
Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

BAY ERDAL,MERT OSMAN,ALYILMAZ SEMRA
Yayın Yeri: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, Index Copernicus ve NewJour Electronic JournalsNewletters
45
Öğrenmeye yönelik inanç ölçeği Geçerlik ve güvenirlik çalışması

BAY ERDAL,İLHAN MUSTAFA,aydın z,ÖZYURT MELİKE,KUZU SEKVAN
Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO / ICAAP: The International Consortium for the Advancement of Academic Publ
46
Evaluation of secondary education programs in the context of social foundations

BAY ERDAL,celkan H Y
Yayın Yeri: Procedia - Social and Behavioral Sciences
Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Scopus
47
Self regulatory learning strategy skills and self efficacy perceptions in term of different variables

OZAN CEYHUN,GÜNDOĞDU KERİM,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Procedia - Social and Behavioral Sciences
Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Scopus
48
Development of learner roles in constructive learning environment scale

BAY ERDAL
Yayın Yeri: Electronic Journal Of Research In Educational Psychology
İngilizce, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
49
The Opinions of Prospective Teachers about Peer Assessment

BAY ERDAL
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim / indexcopernius / EBSCHO/ERGO (Educational Research Global Observary) /
50
Examination of the impact of rubric use on achievement in teacher education

BAY ERDAL,KOTAMAN HÜSEYİN
Yayın Yeri: New Educational Review
İngilizce, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
51
İlköğretim 6 8 sınıflarda ortaya çıkan istenmeyen öğrenci davranışları ve öğretmenlerin davranış yönetim stratejileri

BAY ERDAL,MERT OSMAN,OZAN CEYHUN
Yayın Yeri: Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
52
Perceptions of prospective early childhood teachers in relation to violence in schools

koçyiğit s,GÜNDOĞDU KERİM,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Mediterranean Journal of Educational Research
İngilizce, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
53
Öğrenme ve değişim

BAY ERDAL,KARAKAYA ŞERAFETTİN,yeşilyurt a
Yayın Yeri: Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM, EBSCOhost; Econlit; Sociological Abstracts ve Worldwide Political Scie
54
The perceptions of prospective teachers on the democratic aspects of the constructivist learning environment

BAY ERDAL,GÜNDOĞDU KERİM,KAYA HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Electronic Journal Of Research In Educational Psychology.
İngilizce, Basılı, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
55
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşleri ve Beklentileri

GÜNDOĞDU KERİM,coşkun zs,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
56
Demokratik yapılandırmacı öğrenme ortamı ölçeği geliştirilmesi

BAY ERDAL,KAYA HALİL İBRAHİM,GÜNDOĞDU KERİM
Yayın Yeri: Journal of New World Sciences Academy
Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
57
The perceptions of prospective teachers in relation to teacher roles exhibited in social constructivist learning environments

BAY ERDAL,KAYA HALİL İBRAHİM,KARAKAYA ŞERAFETTİN,TAŞGIN ADNAN
Yayın Yeri: Mediterranean Journal of Educational Research
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
58
Öğretmen adaylarının otantik görevlere ilişkin görüşlerinin incelenmesi

BAY ERDAL,KARAKAYA ŞERAFETTİN
Yayın Yeri: Çağdaş Eğitim Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
59
Orhun yazıtlarındaki toplumsal değerlerin öğretmen adayları tarafından algılanma düzeyi üzerine bir inceleme

MERT OSMAN,ALYILMAZ SEMRA,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Soc
60
Öğretmen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı uygulamaların etkililiğinin değerlendirilmesi

BAY ERDAL,KARAKAYA ŞERAFETTİN
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
61
The perception of the families and teachers towards undesired behaviors of students

BAY ERDAL
Yayın Yeri: Mediterranean Journal of Educational Research
İngilizce, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
62
Okul öncesi dönem çocuklarında görülen sorunların öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

KÖK MEHMET,TUĞLUK MEHMET NUR,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
63
Öğretim elemanlarının ders verdikleri öğrencilerin özelliklerine ilişkin görüşleri

KAYA HALİL İBRAHİM,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
64
İlköğretim 2 Kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersleri hakkındaki görüşleri

ŞİRİNKAN AHMET,GÜNDOĞDU KERİM,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
65
Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spor öğretmenleri ile olan iletişimleri hakkındaki görüşleri

ŞİRİNKAN AHMET,çalışkan e,GÜNDOĞDU KERİM,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
66
Program değerlendirme sürecinde karşılaşılan sorunlar

BAY ERDAL,KARAKAYA ŞERAFETTİN
Yayın Yeri: Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
67
Üniversite öğrencilerinin ders çalıştıkları mekânların özelliklerine ilişkin görüşleri

BAY ERDAL,TUĞLUK MEHMET NUR,GENÇDOĞAN BAŞARAN
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
68
Üniversite öğrencilerinin ders çalışma becerilerinin incelenmesi

BAY ERDAL
Yayın Yeri: esoder
Türkçe, Elektronik, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
69
Okul öncesi eğitimin öğrencilerin gelişim özellikleri üzerindeki etkisinin incelenmesi

KÖK MEHMET,TUĞLUK MEHMET NUR,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS

Bildiriler

64 Adet
1
Etnopedagojik Bağlamda Balkan Ülkeleri ve Türkiye Okul Öncesi Eğitim Programlarının Karşılaştırılması.

Kaya Naciye, ERİŞEN YAVUZ, BAY ERDAL
Yayın Yeri: EJER Congress
TÜRKİYE, aksaray, Türkçe, 07.07.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Knowledge, Awareness And Expectatıons Of Turkısh Students About Covıd-19 Pandemıc.

BAY ERDAL, GÖL MEHMET, DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: International “International Migration during the COVID-19 Pandemic” 10th Conference in a series of International Conferences on Mongolia: Mongolia’s Participation in International Migration,held in Ulaanbaatar, Mongolia,
MOĞOLİSTAN, İngilizce, 19.05.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Pre-School And Prımary School Parents’ Perceptıon Of Covıd-19 And School Perceptıons In Covıd-19 Process: Ametaphorıc Analysıs Study.

BAŞARAN MEHMET, BAY ERDAL, VURAL ÖMER FARUK
Yayın Yeri: International “International Migration during the COVID-19 Pandemic” 10th Conference in a series of International Conferences on Mongolia: Mongolia’s Participation in International Migration,held in Ulaanbaatar, Mongolia,
MOĞOLİSTAN, İngilizce, 19.05.2021

Uluslararası  Özet bildiri
4
THE ANALYSIS OF HOMEWORK PRACTICES IN TERMS OF PISA AND TIMSS EXAMS

ODABAŞ CEYLA,BAY ERDAL,KAHRAMANOĞLU RECEP,DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: 7th International Congress on Curriculum and Instruction
İngilizce, 09.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
5
Benzerlikler ve farklılıklar stratejisinin sosyal bilgiler dersinde öğrenci başarısı üzerinde etkililiğinin değerlendirilmesi

duman cevahir,BAY ERDAL
Yayın Yeri: V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi.
TÜRKİYE, istanbul, Türkçe, 27.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
6
EPALE projesi ve yetişkin eğitimi

BAY ERDAL
Yayın Yeri: V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi.
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 27.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
7
Okul öncesi eğitim programının karakter eğitimi açısından değerlendirilmesi.

Kocalar Evrim,BAY ERDAL
Yayın Yeri: V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 27.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
8
Ortaokul öğretmenlerinin teneffüs hakkındaki görüşleri.

BAY ERDAL,DÖŞ BÜLENT,Tanış Yasemin,Tahtacı Elif,Ayana Bertan
Yayın Yeri: V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 27.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
9
Okul öncesinde Stem uygulamalarının okul öncesi dönemdeki çocuklar üzerinde etkisi

BAŞARAN MEHMET,BAY ERDAL
Yayın Yeri: V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi.
Türkçe, 27.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
10
Öğretmen Yetiştiren Kurumlara Öğrenci Seçimi Bağlamında Meb Şura Kararları

KAHRAMANOĞLU RECEP,BAY ERDAL
Yayın Yeri: lV. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COGRAFYASINDA EGİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (TURKCESS 2018)
İngilizce, 27.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Öğretmenlerin gerçeklik şoku

BAY ERDAL
Yayın Yeri: lV. Uluslararası Türk Kültür Cografyasında Egıtım Ve Sosyal Bılımler Sempozyumu
AZERBAYCAN, Bakü, Türkçe, 27.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
12
Geleceğin Bilim İnsanı Yetiştirme Sürecinde Lisansüstü Eğitim Üzerine Bir Zihniyet Denemesi

POLAT ÜMİT,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Türkcess Kongre 2018 Azerbaycan
AZERBAYCAN, Bakü, Türkçe, 27.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Investigation of Teacher Candidates’xx Computational Thinking Skills.

ÜZÜMCÜ ÖZLEM,BAY ERDAL
Yayın Yeri: World Stem Education Conference
İngilizce, 08.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
14
Öğretmenlerin STEM'e İlişkin Metaforik Algıları Üzerine Nitel Bir Değerlendirme

BAY ERDAL, BAŞARAN MEHMET, Tıraş Meral
Yayın Yeri: 27th International Conference on Educational Sciences
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
15
Bir Okul Öncesi Eğitim Kurumu İçin Stem [Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik] Eğitici Eğitimi Süreci ve Basamakları

BAŞARAN MEHMET,BAY ERDAL
Yayın Yeri: 27th International Conference on Educational Sciences
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
16
Analysis of Computational Thinking Unit of Information Technologies and Software Course in Elementary School Fourth Year Curriculum

ÜZÜMCÜ ÖZLEM,BAY ERDAL
Yayın Yeri: 5th International Congress on Curriculum and Instruction
TÜRKİYE, Muğla, İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
17
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖMYTÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

KAHRAMANOĞLU RECEP,CÜCÜK EYÜP,VURAL S,YOKUŞ ERHAN,ŞİRAZ F,BAY ERDAL
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
18
Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Giriş Özelliklerinin Analizi

YOKUŞ ERHAN,BAY ERDAL
Yayın Yeri: 5th International Congress on Curriculum and Instruction
İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
19
Enhancing Professional Development of Syrian Refugee Teachers

BAY ERDAL,KAHRAMANOĞLU RECEP,DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
İngilizce, 21.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
20
ENHANCING PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF SYRIAN REFUGEETEACHERS

BAY ERDAL,KAHRAMANOĞLU RECEP,DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, Nehşehir, İngilizce, 21.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
21
Gagne‟nin Teknoloji Destekli Öğretim Etkinlikleri Modelinin Fen Bilimleri Dersinde Başarı Düzeyine Etkisi

KARAKOÇ BERNA,kara kevser,BAY ERDAL
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu.
İngilizce, 18.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
22
2015 PİSA yıldızı Singapur’un eğitim sisteminin incelenmesi

TURAN ÖZPOLAT ESEN,BAY ERDAL
Yayın Yeri: II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASOS Congress)
TÜRKİYE, ALANYA, Türkçe, 18.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
23
Etkili Öğretim Stratejileri Ölçeği (EÖSÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

CÜCÜK EYÜP,BAY ERDAL,şiraz f
Yayın Yeri: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017)
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
24
Harmanlanmış bir dersin öğrencilerin başarıları motivasyonları ve bilişsel öğretimsel sosyal buradalıkları üzerindeki etkisi

ÇIRAK SEVİLAY,BAY ERDAL
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
İngilizce, 27.10.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
25
Cumhuriyet sonrası öğretmen yetiştiren kurumların giriş koşulları

KAHRAMANOĞLU RECEP,BAY ERDAL
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
İngilizce, 27.10.2016

Uluslararası  Özet bildiri
26
İlköğretim Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Sosyal Girişimcilik Çerçevesi Açısından İncelenmesi

DÖŞ BÜLENT,BAY ERDAL,Kandemir Ayşegül,Alişan Aslı
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi.
İngilizce, 27.10.2016

Uluslararası  Özet bildiri
27
Türk Dünyası Algı Araştırması

BAY ERDAL
Yayın Yeri: 4. Uluslar arası Türk Şöleni
İngilizce, 17.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
28
Etnopedagoji nin Kuramsal Çerçevesi Ve Gelişimi

Şiraz Fadıl,BAY ERDAL
Yayın Yeri: II. Uluslar arası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
İngilizce, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
29
paradigmanın yükseliş ve çöküşünün sebepleri Niçin Nasıl

BAY ERDAL
Yayın Yeri: Second Internatıonal Conference On Educatıon: Challenges And Perspectıves Of Hıgher Educatıon In The Context Of Globalızatıon
İngilizce, 17.03.2016

Uluslararası  Özet bildiri
30
Determining And Evaluating The Enrollment Standards And Procedures For Teacher Training Institutions From Tanzimat To Republic In Ottoman Empire According to Documents of Constitution and Regulations

CÜCÜK EYÜP,BAY ERDAL
Yayın Yeri: ISER- 21st International Conference on Education and Social Science (ICESS-2016)
İngilizce, 30.01.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
31
From The Teacher Candidates Point Of View Edmodo Social Learning Network

ÇIRAK SEVİLAY,BAY ERDAL
Yayın Yeri: 3rd International Congress on Curriculum and Instruction
TÜRKİYE, adana, İngilizce, 22.10.2015

Uluslararası  Özet bildiri
32
The Investigation Of Blended Learning Supported By The Quantum Learning Cycle from The Perspectives Tf Teacher Candidates By Using Q Methodology

ÇIRAK SEVİLAY,BAY ERDAL
Yayın Yeri: 3rd International Congress on Curriculum and Instruction
İngilizce, 22.10.2015

Uluslararası  Özet bildiri
33
Neden Türk Dünyası Vatandaşlığı

BAY ERDAL
Yayın Yeri: Türk Dünyası Vatandaşlığı Çalıştayı
KIRGIZİSTAN, bişkek, İngilizce, 21.10.2014

Uluslararası  Özet bildiri
34
Eğitimin Sosyal İşlevi Açısından Yerel Gazetelerin İncelenmesi Adıyaman İli Örneği

TURAN ÖZPOLAT ESEN,KARA AHMET,BAY ERDAL
Yayın Yeri: 3.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.05.2014

Ulusal  Sözlü Bildiri
35
Ög retmen Yetis tiren Kurumlar I c in Giris Standartlarının Belirlenmesi Delphi C alıs ması

KAHRAMANOĞLU RECEP,BAY ERDAL
Yayın Yeri: 3.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.05.2014

Ulusal  Sözlü Bildiri
36
Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programının Geliştirilmesi ve etkilliğinin değerlendirilmesi

BAY ERDAL,DOĞAN AYHAN,DEMİR SERVET
Yayın Yeri: I. Uluslar arası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, niğde, İngilizce, 18.03.2014

Uluslararası  Özet bildiri
37
Teachers Opinions Concerning School Based Currıculum Development An Analysis of Its Applicability In Turkey

AYDIN Z,KAHRAMANOĞLU RECEP,BAY ERDAL
Yayın Yeri: European Conference on Curriculum Studies,
PORTEKİZ, Baraga, İngilizce, 18.10.2013

Uluslararası  Özet bildiri
38
Öğretmenlerin mesleki gelişimleri bağlamında rehber öğretmenlik uygulamasının etkililiğinin değerlendirilmesi

BAY ERDAL,KAHRAMANOĞLU RECEP,aydın zeynep
Yayın Yeri: XII Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu.
TÜRKİYE, aydın, Türkçe, 23.05.2013

Ulusal  Özet bildiri
39
İlköğretim öğretmenlerinin ölçme değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanma ve yeterlilik düzeylerinin analizi

Çetin B., Delikara D., BAY Erdal, Türkan A.
Yayın Yeri: 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educatıonal Leadershıp
Brüksel, Türkçe, 25.10.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
40
Sosyal Yapılandırmacı öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının bilgi öğrenme ve öğretime ilişkin inançlarındaki değişimlerin incelenmesi

ÇETİN BAYRAM,delikara d,BAY ERDAL,TÜRKAN AZMİ
Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education
BELÇİKA, brüksel, Türkçe, 05.06.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
41
Evaluation of secondary education programs in the context of social foundations

BAY ERDAL,CELKAN H Y
Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education
ÇEK CUMHURİYETİ, Prague, İngilizce, 05.06.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
42
Self regulatory learning strategy skills and self efficacy perceptions in term of different variables

OZAN CEYHUN,GÜNDOĞDU KERİM,BAY ERDAL
Yayın Yeri: 4th World Conference on Educational Sciences.
İSPANYA, barcelona, İngilizce, 02.02.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
43
The analysis of teacher candidates beliefs as to knowledge learning and teaching

BAY ERDAL
Yayın Yeri: 4th World Conference on Educational Sciences.
İSPANYA, Barcelona, İngilizce, 02.02.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
44
Amerikan Alman ve Türk sınıf öğretmenlerinin karakter eğitimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi Kültürler Arası Bir Çalışma

Gündoğdu K., Bay Erdal
Yayın Yeri: Sosyal ve Kurumsal Yönleriyle Değerler Eğitimi
TÜRKİYE, eskişehir, Türkçe, 06.10.2011

Ulusal  Özet bildiri
45
İnsan hakları eğitiminde filmlerin kullanılması Öğretmen eğitiminde bir eylem araştırması

GÜNDOĞDU KERİM,TAŞGIN ADNAN,BAY ERDAL
Yayın Yeri: I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi.
eskişehir, Türkçe, 05.10.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
46
İlköğretim öğretmen adaylarının program yaklaşımlarının incelenmesi Atatürk Üniversitesi Örneği

BAY ERDAL,GÜNDOĞDU KERİM
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi.
eskişehir, Türkçe, 05.10.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
47
The effects of the authentic task based social constructivist approach on the learners problem solving skills and metacognitive levels

BAY ERDAL,ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: 7th Annual International Conference on Education
samos, İngilizce, 07.07.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
48
Sosyal yapılandırmacı yaklaşımda işbirliği sürecinin etkililiğinin incelenmesi

BAY ERDAL,ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi.
BOSNA HERSEK, Saraybosna, Türkçe, 23.06.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
49
Sınıf öğretmenlerinin çoklu zekâ kuramına ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Ozan C., Taşgın A., Bay E., Kaya H.
Yayın Yeri: 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, lefkoşe, Türkçe, 16.09.2010

Ulusal  Özet bildiri
50
Öğretmenlik mesleğinin statüsünün öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi

Kaya H.İ, Küçükoğlu A., Bay Erdal
Yayın Yeri: XVI Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, tokat, Türkçe, 05.09.2010

Ulusal  Özet bildiri
51
Öğretmen adaylarının eski Türk eserlerine ilişkin farkındalık ve tutumlarının incelenmesi

MERT OSMAN,BAY ERDAL,ALYILMAZ SEMRA
Yayın Yeri: 8. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi.
KIRGIZİSTAN, Türkçe, 09.06.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
52
Öğretim elemanı ve öğretmen adaylarının ölçme değerlendirmeye ilişkin görüşleri Kazım Karabekir Eğitim fakültesi örneği

BAY ERDAL,KAYA HALİL İBRAHİM,OZAN CEYHUN,TAŞGIN ADNAN,GÜNDOĞDU KERİM
Yayın Yeri: Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II
ankara, Türkçe, 16.05.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
53
Öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamındaki öğrenen rollerine ilişkin görüşleri

BAY ERDAL,KAYA HALİL İBRAHİM,OZAN CEYHUN,GÜNDOĞDU KERİM
Yayın Yeri: Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu
ankara, Türkçe, 16.05.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
54
Hizmet ederek öğrenme (Öğretmen eğitiminde yeni bir yaklaşım)

KÜÇÜKOĞLU ADNAN,KAYA HALİL İBRAHİM,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 16.05.2010

Uluslararası  Özet bildiri
55
Öğretmen eğitiminde otantik değerlendirme yaklaşımının öğrenci başarı ve tutumuna etkisinin incelenmesi

BAY Erdal, Kaya H., Küçükoğlu A., Ozan C., Taşgın A., Köse E., Gündoğdu K.
Yayın Yeri: I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 13.05.2010

Ulusal  Tam metin bildiri
56
Öğretmen yetiştirmede sosyal girişimciliği ve katılımcılığı destekleyen bir yaklaşım olarak THUII

KÜÇÜKOĞLU ADNAN,BAY ERDAL,KAYA HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi.
TÜRKİYE, antalya, Türkçe, 29.04.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
57
Orhun yazıtlarındaki toplumsal değerlerin öğretmen adayları tarafından algılanma düzeyi üzerine bir inceleme

MERT OSMAN,ALYILMAZ CENGİZ,BAY ERDAL
Yayın Yeri: 7. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
KIRGIZİSTAN, Türkçe, 09.06.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
58
Öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamındaki öğretmen rollerine ilişkin algıları

BAY ERDAL,KAYA HALİL İBRAHİM,GÜNDOĞDU KERİM,KARAKAYA ŞERAFETTİN,TAŞGIN ADNAN
Yayın Yeri: First International Congress of Educational Research.
TÜRKİYE, Çanakkale, İngilizce, 01.05.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
59
Educational philosophies of faculty taff in teacher training ınstitutions in Turkey The Case of Atatürk University

GÜNDOĞDU KERİM,BAY ERDAL,KAYA HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: International Conference on Educational Sciences 2008 (ICES’08)
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, İngilizce, 23.06.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
60
Öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamlarının demokratikliğine ilişkin görüşleri

BAY ERDAL,KAYA HALİL İBRAHİM,GÜNDOĞDU KERİM
Yayın Yeri: Avrupa'da Demokrasi ve Demokrasi Eğitimi Uluslararası Sempozyumu.
TÜRKİYE, Çanakkale, Türkçe, 11.06.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
61
Okul öncesi öğretmen adaylarının okulda şiddetin kaynağı üzerine algıları Perceptions of Prospective Early Childhood Teachers in Relation to Violence in Schools

GÜNDOĞDU KERİM,BAY ERDAL
Yayın Yeri: II. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi
TÜRKİYE, istanbul, İngilizce, 24.10.2007

Uluslararası  Tam metin bildiri
62
Erzurum da sokakta çalışan ilköğretim öğrencilerinin profili

Gençdoğan B., Bay Erdal
Yayın Yeri: 5. Sokakta Çalışan Çocuklar Sempozyumu
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 04.11.2006

Ulusal  Tam metin bildiri
63
Okul öncesi devam eden ve etmeyen öğrenciler arasındaki bilişsel sosyo duygusal dil ve psikomotor gelişim özellikleri

KÖK MEHMET,TUĞLUK MEHMET NUR,BAY ERDAL
Yayın Yeri: I.Uluslararası Okulöncesi Eğitim Kongresi
TÜRKİYE, istanbul, Türkçe, 29.06.2004

Uluslararası  Tam metin bildiri
64
Eğitim süreçlerinde demokratik dünya görüşlerinin oluşmasında etkili olan paradigmaların incelenmesi

KARAKAYA ŞERAFETTİN,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Uluslar Arası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu.
TÜRKİYE, Çanakkale, Türkçe, 20.05.2004

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

34 Adet
1
Türk Dünyası Eğitim Kültür ve Birliktelik

Türk dünyasında birliktelik için eğitim kültür alanlarında neler yapılabileceği araştırılmıştır
31.07.2015 - 03.08.2015
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Proje Koordinatörü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Türk Dünyası Vatandaşlığı

TİKA desteğiyle Türk Dünyası vatandaşlığının gerçekleştirilmesinde neler yapılabileceği araştırılmıştır
21.10.2014 - 23.10.2014
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Proje Koordinatörü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Kültürlerarası Eğitim Bağlamında Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programı Geliştirilmesi ve Etkiliğinin Değerlendirilmesi

Bu çalışmanın amacı farklı coğrafyalarda yaşayan benzer olduğu kadar farklı tarih ve kültürel değerlere sahip olan Türkiye ve Kırgızistan da üniversiteli gençlerin kültürler arası etkileşim anlayışı içerisinde farklı kültürleri tanıyarak ortak har
19.06.2014 - 20.12.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
Kültürlerarası Eğitim Bağlamında Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi

Türk Dünyası Vatandaşlığı ile ilgili ders programı geliştirilmiştir
19.06.2014 - 19.12.2016
Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar,   Proje Koordinatörü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
Nitel Araştırmalarda Hatalar ve Çözümler

genç bilim insanlarına eğitim verildi.
17.05.2021 - 21.05.2021
TÜBİTAK PROJESİ,   Eğitmen 

ULUSAL  Tamamlandı
6
İlköğretim bölümü okulöncesi öğretmenliği anabilim dalında verilen öğretim teknolojileri ve ders araçları yapımı derslerinin uygulamalı olarak işlenmesi


15.12.2002 - 15.12.2004
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
7
Proje Süreç Eğitimi Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı No 1129B371300153


13.06.2014 - 15.06.2014
TÜBİTAK PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
8
Köyde STEM-2,

Köy çocuklarına yönelik stem eğitimi
11.01.2021 - 15.05.2021
TÜBİTAK PROJESİ,   Danışman 

ULUSAL  Tamamlandı
9
Erzurum Ağrı Ardahan Kars taki Okul Öncesi Öğrencilerinin Karşılaştıkları Problemlerini Belirlenmesi Ve Alternatif Çözüm Önerileri


10.10.2005 - 10.10.2008
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
10
Proje Süreç Eğitimi TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı No 1129B371400282

Tubitak proje hazırlama eğitimi verilmiştir
09.06.2014 - 11.06.2014
TÜBİTAK PROJESİ,   Proje Koordinatörü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
11
T C Başbakanlık AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı LLP 2011 2012 Dönemi Çalışma Ziyareti Creativity and curriculum Tema 07 Developing creativity in learning and teaching Sözleşme no 2010 SV 02 TR


09.04.2012 - 12.04.2012
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Proje Koordinatörü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
12
“Kültürlerarası Eğitim Bağlamında Türk Dünyası Vatandaşlığı ve Türk Dünyası EğitimBirliği”

“Kültürlerarası Eğitim Bağlamında Türk Dünyası Vatandaşlığı ve Türk Dünyası EğitimBirliği”
06.06.2014 - 02.08.2015
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Proje Koordinatörü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
13
Nitel Araştırmalarda Hatalar ve Çözümler

genç bilim insanlarına eğitim verilmiştir.
04.10.2021 - 08.10.2021
TÜBİTAK PROJESİ,   Eğitmen 

ULUSAL  Tamamlandı
14
Osmaniye Öğretmen Akademisi II. Dönem: Öğretmenlerin Mesleki Becerilerinin Geliştirilmesi

Osmaniye ilindeki farklı grup ve branşlardan oluşan öğretmenlierimizin mesleki beceri gelişimlerini desteklemek ve geliştirmektir.
01.10.2019 - 15.10.2020
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),

ULUSAL  Tamamlandı
15
Osmaniye Öğretmen Akademisi: Öğretmenlerin Mesleki Becerilerinin Geliştirilmesi

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görevli farklı branşlardaki öğretmenlerin mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik AR-GE faaliyetidir.
01.10.2018 - 01.10.2019
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),

ULUSAL  Tamamlandı
16
Enhancing Professional Development of Syrian Refugee Teachers

The main factor of the educational quality is the teacher If the teacher is successful school is also successful It is vital for teachers to continue their professional development even they had quality education at university In this regard in s
01.09.2016 - 10.10.2016
Diğer (Uluslararası),   Yürütücü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
17
Enhancing Professional Development of Syrian Refugee Teachers

Suriyeli öğretmenlere yönelik yenilikçi anlayışla hizmetiçi eğitimler verilmiştir
01.09.2016 - 10.10.2016
Diğer (Uluslararası),   Yürütücü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
18
Enhancing Professional Development of Syrian Refugee Teachers


01.09.2016 - 31.12.2018
Diğer (Uluslararası),   Danışman 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
19
Türk Eğitim Sistemine İlişkin Sorun ve öneriler


01.03.2018 - 31.12.2019
Diğer (Ulusal),   Danışman 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
20
Türk Eğitim Sistemine İlişkin Görüş ve Öneriler

Türk Millî Eğitim Politikaları
01.03.2018 - 31.12.2018
Diğer (Ulusal),   Danışman 

ULUSAL  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
21
Türk Eğitiminin İçinde Bulunduğu Sorunların Tespiti ve Eğitim Sistemimizin 2023 Hedeflerine Ulaşabilmesine yönelik önerilerin ortaya koyulması amacıyla eğitim sistemine yönelik Ar-Ge Projesi

Türk Eğitim Sistemine İlişkin Görüş ve Öneriler
01.03.2018 - 31.12.2018
Özel Kuruluşlar,   Danışman 

ULUSAL  GAZİ ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
22
EPALE

EPALE yetişkin platformu
01.02.2019 - 31.12.2019
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
23
Öğretmen yetiştirmede otantik değerlendirmenin etkililiğinin araştırılması


01.02.2009 - 01.12.2010
TÜBİTAK PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
24
Osmaniye Öğretmen Akademisi II

Öğretmenlerin meseleki yeterlikliklerinin gelişmine yönelik model uygulaması
01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
25
Kosova lı Öğretmenlerin Mesleki Becerilerinin Geliştirilmesi

Öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitim verilmiştir Proje TİKA tarafından desteklenmiştir
01.01.2016 - 30.06.2016
Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar,   Proje Koordinatörü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
26
Gaziantep Kültürü ve Gaziantep Üniversitesinin Balkanlarda tanıtımını yaparak bölgesel Kalkınmaya destek

Balkanlarda Gaziantep kültürünün tanıtımına yönelik etkinlikler gerçekleştirilmiştir
01.01.2016 - 01.08.2016
Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
27
Servis şoförlerinin akreditasyonu sertifika program


01.01.2015 - 01.05.2015
TÜBİTAK PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
28
T C Başbakanlık AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı LLP 2011 2012 Dönemi Çalışma Ziyaretleri Ev Sahipliği Tema Innovative Approaches In Teachers Lifelong Training Group No 52


01.01.2011 - 02.01.2011
Avrupa Birliği,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
29
Erzurum Yöre Halkının 2011 Unıversıade Kış Oyunları İle İlgili 2011 Öncesi Ve Sonrası Beklentilerinin Değerlendirilmesi


01.01.2010 - 01.12.2011
TÜBİTAK PROJESİ,   Proje Koordinatörü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
30
Öğretmen eğitiminde otantik değerlendirme yaklaşımlarının etkililiğinin değerlendirilmesi TÜBİTAK 108K406


01.01.2008 - 01.01.2010
TÜBİTAK PROJESİ,   Yönetici 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
31
Eğitim süreçlerindeki paradigmatik dönüşüm çerçevesinde öğretmen eğitiminde çağdaş yaklaşımların etkililiğinin değerlendirilmesi


01.01.2008 - 01.01.2010
TÜBİTAK PROJESİ,   Proje Koordinatörü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
32
İlköğretimde karakter eğitiminin öğretmen okul yöneticisi ve müfettiş görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi


01.01.2007 - 08.07.2008
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
33
Sokakta Çalışan İlköğretim Öğrencilerinin Rehabilitasyonu AVRUPA BİRLİĞİ yerel kalkınma girişimi LDI 089


01.01.2006 - 01.01.2008
Avrupa Birliği,   Proje Koordinatör Yrd. 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
34
Erzurum Kars Erzincan Bayburt Gümüşhane İllerinde resmi ve özel ilköğretim okulu müdürlerinin çalışma saatlerinin değerlendirme biçimleri

BAP No 2003 149
01.01.2003 - 01.07.2004
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

Uzman
TBMM KEFEK Komisyonu ”Kız çocukları başta olmak üzere gençlerin BTMM alanlarına yönlendirilmesi” rapor yazımı,

2020 - 2021
2
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Kurul üyesi
Aile, Kadın Sağlık ve sosyal Politikalar Kurulu Üyeliği,

2020

Editörlükler

17 Adet
1
5. Uluslararası Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi " 21.Yüz Yıl Becerileri"

Yazar Adı: DENİZ MEHMET ENGİN,POLAT ÜMİT,ERİŞEN YAVUZ,BAY ERDAL , Yayın Yeri: TEBAD
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Elektronik

2
lV. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COGRAFYASINDA EGİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPO2YUMU (TURKCESS 2018)

Yazar Adı: POLAT ÜMİT,BAY ERDAL,AYDIN ŞEVKET , Yayın Yeri: Tebad
Diğer Yayınlar, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Elektronik

3
Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: POLAT ÜMİT,BAY ERDAL , Yayın Yeri: TEBAD
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Google Scholar http://tebad.dergipark.org.tr/turksosbilder TÜRKİYE ATIF DİZİNİ http://tebad.dergipark.org.tr/turksosbilder  Basılı

4
Türk Dünyasının Eğitim Sistemleri ve Sorunları

Yazar Adı: BAY ERDAL , Yayın Yeri: Pegem
Kitap, Türkçe, 2017,   Ulusal  Basılı

5
Reform ve değişim Bağlamında İlkokul Matematik Öğretim Programları.

Yazar Adı: ÖZMANTAR MEHMET FATİH, ÖZTÜRK AYŞE, BAY ERDAL , Yayın Yeri: Pegem
Kitap, Türkçe, 2016,   Ulusal  Basılı

6
Kız cocukları Başta Olmak üzere Gençlerin Bilim Teknoloji Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Raporu

Yazar Adı: BAY ERDAL,BAKBAK DERYA , Yayın Yeri: TBMM
Kitap, Türkçe, 2020, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

7
Anadolu Türk Eğitim Dergisi

Yazar Adı: BAY ERDAL,DÖŞ BÜLENT,KAHRAMANOĞLU RECEP , Yayın Yeri: Bireysel
Dergi, Türkçe, 2020, TÜRKİYE,   Ulusal  Elektronik

8
Etkili Öğretim Stratejileri

Yazar Adı: BAY ERDAL,KAHRAMANOĞLU RECEP , Yayın Yeri: Pegem Akademi
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı

9
Türk İslam Dünyası sosyal Araştırmalar Dergisi

Yazar Adı: BAY ERDAL , Yayın Yeri: Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019, TÜRKİYE, Van  Ulusal  TR DİZİN  Elektronik

10
AnadoluTürk Eğitim Dergisi

Yazar Adı: DÖŞ BÜLENT,BAY ERDAL , Yayın Yeri: Bireysel
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Scholar  Basılı

11
Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Yazar Adı: ÇORUK ADİL,NALÇACI AHMET,BAY ERDAL,ENGİN GİZEM,ERGEN GÜRKAN , Yayın Yeri: Pen Academic Publishing
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı

12
Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Yazar Adı: NALÇACI AHMET,BAY ERDAL,ENGİN GİZEM,ÇORUK ADİL,ERGEN GÜRKAN , Yayın Yeri: Pen Academic Publishing
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Endekste taranmıyor

13
Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: AKDAĞ HAKAN,BAY ERDAL , Yayın Yeri: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Basılı

14
Türk Dünyasının Eğitim Sistemleri ve Sorunları

Yazar Adı: BAY ERDAL , Yayın Yeri: Pegem
Kitap, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Elektronik

15
Reform ve değişim Bağlamında İlkokul Matematik Öğretim Programları

Yazar Adı: ÖZMANTAR MEHMET FATİH,ÖZTÜRK AYŞE,BAY ERDAL , Yayın Yeri: Pegem
Kitap, Türkçe, 2016, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

16
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: BAY ERDAL , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Gaziantep  Uluslararası  Ebscho  Basılı

17
Gaziantep Eğitim Tarihini Konuşturan Fotoğraflar

Yazar Adı: KAZAZ Bilge , Yayın Yeri: Üniversite Vakfı yayınları.
Kitap, Türkçe, 2013, TÜRKİYE, gaziantep  Ulusal

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Türkçe 1
2 2015-2016 TEST GELİŞTİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR Türkçe 3
3 2015-2016 ELİŞİM VE ÖĞRENME Türkçe 3
4 2018-2019 Eğitim Programları ve Toplum Türkçe 3
5 2018-2019 Eğitimde Alan Çalışması Türkçe 3
6 2017-2018 Eğitim Programları: Kuram ve Araştırmalar Türkçe 3
7 2017-2018 Okul ve Toplum Türkçe 3
8 2017-2018 Eğitimde Yapılandırmacılık Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 EĞİTİMİN ESASLARI Türkçe 3
2 2015-2016 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3
3 2015-2016 TOPLUMSAL BİR SİSTEM OLARAK OKUL Türkçe 3
4 2015-2016 EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ GELİŞMELER Türkçe 3
5 2015-2016 ÖĞRETİM MODELLERİ VE DESENLEME Türkçe 3
6 2015-2016 PROJE KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ Türkçe 3
7 2018-2019 Etkili Öğretim Yöntemleri Türkçe 3
8 2018-2019 Toplumsal Bir Sistem Olarak Okul Türkçe 3
9 2018-2019 Toplumsal Değişim ve Eğitim Programları Türkçe 3
10 2017-2018 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Türkçe 5
11 2017-2018 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
12 2017-2018 Program Geliştirmenin Temelleri Türkçe 3
13 2017-2018 Eğitim Programlarında Değerlendirme Türkçe 3
14 2017-2018 Eğitim Sosyolojisi Türkçe 3
15 2017-2018 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme Türkçe 3
16 2021-2022 Etkili öğretim stratejileri Türkçe 6
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 1
2 2018-2019 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 3
3 2018-2019 Eğitim Felsefesi Türkçe 3
4 2017-2018 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 3
5 2017-2018 Eğitim Felsefesi Türkçe 3
6 2011-2012 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 3
7 2011-2012 Eğitim Bilimine Giriş Türkçe 3
8 2011-2012 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Türkçe 3
9 2011-2012 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Türkçe 3
10 2011-2012 Program geliştirme Türkçe 3
11 2011-2012 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Türkçe 3
12 2015-2016 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Türkçe 3
13 2012-2013 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Türkçe 3
14 2012-2013 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Türkçe 3
15 2012-2013 Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar ve Teknikler Türkçe 3
16 2012-2013 Eğitim Felsefesi Türkçe 2
17 2012-2013 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme Türkçe 3
18 2021-2022 Öğretim ilke ve yöntemleri Türkçe 6

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor ETNOPEDAGOJİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA BALKAN ÜLKELERİ VE TÜRKİYE'NİN OKUL ÖNCESİ ETHOSFERİNDE KARAKTER EĞİTİMİNİ ANLAMA NACİYE KAYA TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Türkiye'de program değerlendirme alanındaki yaklaşımların analizi ESRA DOĞAN TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Politik bir metin olarak sosyal bilgiler öğretim programlarını vatandaşlık eğitimi bağlamında anlama FADIL ŞİRAZ TezMerkezi 2020
4 Tamamlandı Bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik program tasarımının geliştirilmesi ve etkililiğinin değerlendirilmesi ÖZLEM ÜZÜMCÜ TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Okul öncesi eğitimde STEM yaklaşımının uygulanabilirliği (Eylem araştırması) MEHMET BAŞARAN TezMerkezi 2018
6 Tamamlandı Matematik dersinde otantik görev odaklı öğrenme süreçlerinin incelenmesi: Bir eylem araştırması ZEYNEP AYDIN AŞK TezMerkezi 2016
7 Tamamlandı Kuantum öğrenme döngüsü ile desteklenen harmanlanmış öğrenmenin etkililiği üzerine bir araştırma SEVİLAY ÇIRAK TezMerkezi 2016
8 Tamamlandı Otantik görev odaklı uygulamaların yabancı dil eğitimine etkisinin incelenmesi BERNA KARAKOÇ TezMerkezi 2016
9 Tamamlandı Fen bilimleri dersinde etkili öğretim stratejilerinin etkililiğinin değerlendirilmesi KEVSER KARA TezMerkezi 2016
10 Tamamlandı Öğretmenlerin program uyumluluğu ve program uyumluluğunu etkileyen faktörlerin analizi (ortaokul 5. sınıf fen bilimleri dersi örneği) ESEN TURAN ÖZPOLAT TezMerkezi 2015
11 Tamamlandı Öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci seçiminde kullanılacak giriş standartları ve bu standartların nasıl ölçülebileceği üzerine bir araştırma RECEP KAHRAMONOĞLU TezMerkezi 2014
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Yabancı dil olarak İngilizce öğretimi alanındaki araştırma eğilimleri ELVAN ACIROĞLU TezMerkezi 2020
2 Tamamlandı Benzerlikler ve farklılıklar stratejisinin sosyal bilgiler dersinde öğrenci başarısı üzerinde etkililiğinin değerlendirilmesi CEVAHİR DUMAN TezMerkezi 2019
3 Tamamlandı 2013 okul öncesi eğitim programının karakter eğitimi açısından değerlendirilmesi EVRİM KOCALAR TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı Coğrafya öğretmenlerinin etkili öğretim IBTISAM AHMED JASIM JASIM TezMerkezi 2018
5 Tamamlandı İngilizce öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanım durumlarının incelenmesi MUHAMMET ESAD KULOĞLU TezMerkezi 2018
6 Tamamlandı Türkiye ve Rusya'daki İngilizce öğretmenlerinin etkili öğretim stratejilerine ilişkin yaklaşımlarının analizi ALEKSANDRA ÇELİK TezMerkezi 2018
7 Tamamlandı Yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde etkili öğretim stratejilerin analizi (Durum çalışması) HATUN BUĞRA ALTUNÖZ TezMerkezi 2017
8 Tamamlandı Üçüncü sınıf fen bilimleri dersi öğretim programının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi İSMAİL BAŞIBEYAZ TezMerkezi 2016
9 Tamamlandı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e öğretmen yetiştiren kurumlara giriş şartları ile usûllerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi (Nizamnâme ve talimatnâmelere göre) EYÜP CÜCÜK TezMerkezi 2015
10 Tamamlandı Eğitim fakültesi birinci sınıf öğretmen adaylarının öğretmenliğe giriş özelliklerinin analizi ERHAN YOKUŞ TezMerkezi 2015
11 Tamamlandı Öğretmenlerin öğretim program yaklaşımlarının analizi: Ankara ili örneği BİRGÜL AKTEMUR TezMerkezi 2014
12 Tamamlandı 5E modelinin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin matematik dersi kümeler konusundaki erişi ve kalıcılığına etkisi AYŞE ŞAHİNER TezMerkezi 2013

Araştırmalar

21 Adet
1
2. 4. Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi

Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
AZERBAYCAN, AZERBAYCAN   Uluslararası  Kongre Düzenleme

2
V. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi (21 yy becerileri)
Yıldız Teknik Üniversitesi,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

3
Öğretmen eğitiminde kalite arayışı

öğretmen yeiştirmede eğitim fakülteleri ile pedagojik formasyon sistemleri tartışılmıştır.
adana, Türkiye   Ulusal  Çalıştay

4
Türk Dünyası ve Gelecek için eğitim

Türk Dünyası ve Gelecek için eğitim
Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Kutlamaları, KOSOVA   Ulusal  Konuşmalarım

5
Türk Dünyası Vatandaşlığı

Türk dünyası vatandaşlığı nasıl gerçekleştirilebileceği analiz edilmiştir.
Bişkek, Kırgızistan   Uluslararası  Çalıştay

6
Eğitimde yapılandırmacılık

Eğitimde yapılandırmacılık
GAZİANTEP, GAZİANTEP   Ulusal  Seminer

7
Ulusal Sosyal Bilgiler Eğitimi Çalıştayı

Sosyal bilgiler öğretiminde yaklaşımlar tartışılmıştır.
Gaziantep, Gaziantep/Türkiye   Ulusal  Çalıştay

8
Dijital Çağda Öğretmenlik

öğretmenlk mesleğinin geleceği vesorunları tartışılmıştır.
Prizren, Kosova   Uluslararası  Çalıştay

9
Sınıf ortamında öğretim becerileri

Sınıf ortamında öğretim becerileri
Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Konferans Salonu.,   Ulusal  Seminer

10
Eğitim mi eritim mi?

Eğitim mi eritim mi?
Nizip Ticaret Odası Konferans Salonu, GAZİANTEP   Ulusal  Konuşmalarım

11
Etkili Öğretmenlik

Etkili Öğretmenlik
Osmaniye Öğretmen Akademisi,   Ulusal  Konuşmalarım

12
Geçmişten günümüze fotoğraflarla eğitim

Geçmişten günümüze fotoğraflarla eğitim
KKEF Konferans salonu, GAZİANTEP   Ulusal  Seminer

13
3. II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye”
GAZİANTEP, GAZİANTEP   Uluslararası  Kongre Düzenleme

14
Geçmişten günümüze fotoğraflarla eğitim

Geçmişten günümüze fotoğraflarla eğitim
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP   Ulusal  Seminer

15
Zaim Başaslanla Zden ya

Kosovalı öğretmenlerin mesleki gelişimleri kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili televizyon programı gerçekleştirilmiştir. http://m.youtube.com/watch?v=IH6uR7Pqy_U
BaharTürk TV, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Röportaj

16
Türk Dünyası Eğitim Kültür Birliktelik

Türk dünyasında birliktelik için neler yapılacağı araştırılmıştır.
Budapeşte-Viyana-Bratislava, Macaristan-Avusturya-Slovakya   Uluslararası  Çalıştay

17
OSYM Bina Sorumluları Eğiticilerin Eğitimi

OSYM Bina Sorumluları Eğiticilerin Eğitimi kapsamında kursa katılınılmıştır.
gaziantep üniversitesi, türkiye gaziantep   Ulusal  Kurs

18
UNDP/Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Kalkınma Programı

UNDP/Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Kalkınma Programı KAPSAMINDA “Proje Süreç Yönetimi” eğitimi alınmıştır.
Erzurum, Türkiye Erzurum   Ulusal  Sertifika

19
Eğitim mi eritim mi?

Eğitim mi eritim mi?
Gaziantep Türk Ocakları Şubesi,   Ulusal  Konuşmalarım

20
Kız çocukları başta olmak üzere gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarına yönlendirilmesi araştırma raporu.

Kız çocukları başta olmak üzere gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarına yönlendirilmesi araştırma raporu.
Türkiye, Türkiye   Ulusal  Araştırma

21
Eğitim sorunları. Zaim Başaslanla Z den A’ya programı

televizyon programında eğitim sorunları tartışılmıştır.
Kanal 5, Gaziantep   Ulusal  Röportaj

Üyelikler

8 Adet
1
TTO

 Yönetim Kurulu Üyesi    Bilimsel Kuruluş    2020 

2
Türkiye Curling Federasyonu (Dış ilişkiler komisyon üyesi)

 Üye    2016 

3
Gaziantep Üniversitesi Okul Projesi Komisyon Başkanı

 Başkan    Bilimsel Kuruluş    2016 

4
American Educational Research Association

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2015 

5
Eğitim Programları ve Öğretim Derneği

 Yönetim Kurulu Üyesi    Bilimsel Kuruluş    2014 

6
Seçkin Okulları

 Danışman    2014 

7
EPODER

 Üye    2013 

8
Gaziantep Türk Ocakları Yönetim Kurulu Üyeişi

 Üye    2012