Prof.Dr. BAYRAM ÇETİN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   bcetin@gantep.edu.tr      (0342) 317 27 51      2751  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  Eğitim Politikaları

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

12 Adet
1
Eğitimde Araştırma Yöntemleri Temel Kavramlar İlkeler ve Süreçler

Yayın Yeri: Pegem
ISBN: 978-625-7676-81-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Araştırma Nasıl Tasarlanır ve Raporlaştırılır

Yayın Yeri: Anı yayıncılık
ISBN: 978-605-170-277-3, 2019

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
3
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yayın Yeri: Anı yayıncılık
ISBN: 978-605-170-296-4, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yayın Yeri: ANI YAYINCILIK
ISBN: 978-605-170-296-4, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yayın Yeri: Anı Yayıncılık
ISBN: 978-605-170-296-4, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
6
Ölçeklerin ve Diğer Ölçme Araçlarının Uyarlanması: Problemler ve Çözümler

Yayın Yeri: ANI YAYINCILIK
ISBN: 978-605-170-278-0, 2019

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
7
Sosyal Bilimler İçin İstatistik

Yayın Yeri: PEGEM A
ISBN: 978-605-318-488-1, TÜRKİYE, 2016

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
8
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yayın Yeri: Nobel yayınevi
TÜRKİYE, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Matematik Eğitiminde Teoriler

Yayın Yeri: PegemA
TÜRKİYE, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKLERİN KULLANIMI Using Multivariate Statistics

Yayın Yeri: Nobel yayınevi
ISBN: 978-605-320-250-9, TÜRKİYE, Ankara, 2015

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
11
ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKLERİN KULLANIMI Using Multivariate Statistics

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 978-605-320-250-9, TÜRKİYE, Ankara, 2015

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
12
Eğitim Bilimine Giriş

Yayın Yeri: PegemA
TÜRKİYE, 2012

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

60 Adet
1
Views of academician examiners on the testing accommodations of the measurement, selection and placement center for disabled test takers

İLHAN MUSTAFA, ŞAHİN MELEK GÜLŞAH, ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: International Journal of Assessment Tools in Education
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
2
The Process of Inquiry-Based Teaching Practices from the Perspective of Prospective Mathematics Teachers

SARICA RABİA, ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: Acta Educationis Generalis
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
3
The investigation of the factors that affect high school students’ attitudes towards social media by CHAID analysis

KARAKAYA İSMAİL,ŞATA MEHMET,ÇORBACI ERGÜN CİHAT,ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: Eurasian Journal of Educational Research
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
4
 Eğitim Araştırmalarında Güç Analizi ve Bir Uygulama

ŞEVGİN HİKMET,ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Standart ve SOLO Taksonomisine Dayalı Rubrikler ile Puanlanan Açık Uçlu Matematik Sorularında Puanlayıcı Katılığı ve Cömertliğinin İncelenmesi

ÇETİN BAYRAM,İLHAN MUSTAFA
Yayın Yeri: Eğitim ve Bilim
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
6
Study of Bias in 2012-Placement Test through Rasch Model inTerms of Gender Variable

TÜRKAN AZMİ,ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: Journal of Education and Practice
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
7
The identification of the views of raters on standard rubrics and rubrics based on the solo taxonomy Standart ve solo taksonomisine dayalı rubrikler hakkındaki puanlayıcı görüşlerinin incelenmesi

İLHAN MUSTAFA,ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: Eğitimde Kuram ve Uygulama
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
8
Using generalizability theory to examine different concept map scoring methods

GÜLER NEŞE,ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: Eurasian Journal of Educational Research
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
9
STANDART TESTLERE YÖNELİK İNANÇ ÖLÇEĞİ NİN STYİÖ TÜRKÇE UYARLAMASI GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

İLHAN MUSTAFA,ÇETİN BAYRAM,KİNAY İSMAİL
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
10
MATEMATİK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI

ÇETİN BAYRAM,BARS MEHMET,Esra Bars
Yayın Yeri: Electronic Journal of Social Sciences
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCHO
11
LISREL ve AMOS Programları Kullanılarak Gerçekleştirilen Yapısal Eşitlik Modeli YEM Analizlerine İlişkin Sonuçların Karşılaştırılması

ÇETİN BAYRAM,İLHAN MUSTAFA
Yayın Yeri: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
İngilizce, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
An Investigation of the Relationship between the Fear of Receiving Negative Criticism and of Taking Academic Risk through Canonical Correlation Analysis

ÇETİN BAYRAM,İLHAN MUSTAFA,YILMAZ FERAT
Yayın Yeri: Educational Sciences: Theory & Practice
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
13
Factors Affecting Burnout and School Engagement among High School Students Study Habits Self Efficacy Beliefs and Academic Success

BİLGE FİLİZ,TUZGÖL DOST MELİHA,ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: Educational Sciences: Theory & Practice
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
14
Prospective Teachers Individual Innovativeness and Their Adopted Philosophies of Education

İLHAN MUSTAFA,ÇETİN BAYRAM,ARSLAN SEYFETTİN
Yayın Yeri: US-China Education Review B
İngilizce, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
15
Kültürel Zekâ Ölçeği nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÇETİN BAYRAM,İLHAN MUSTAFA
Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
İngilizce, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
16
FİZİK EĞİTİMİNDE BAŞARININ ÖLÇÜLMESİNDE SOLO TAKSONOMİSİNE GÖRE HAZIRLANAN RUBRİKLERİN İNCELENMESİ

ÇETİN BAYRAM,BORAN ABDURRAHMAN
Yayın Yeri: Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
17
Performans Değerlendirmeye Karışan Puanlayıcı Etkilerini Azaltmanın Yollarından Biri Olarak Puanlayıcı Eğitimleri Kuramsal Bir Analiz

ÇETİN BAYRAM,İLHAN MUSTAFA
Yayın Yeri: Journal Of European Education-Avrupa Eğitim Dergisi
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  OCLC WorldCat
18
Development of Mathematics Achievement Goal Orientation Scale MAGOS Validity and Reliability Study

ÇETİN BAYRAM,İLHAN MUSTAFA
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  H.W. Wilson
19
An Analysis of the Relationship between Academic Burnout and Classroom Assessment Environment

ÇETİN BAYRAM,İLHAN MUSTAFA
Yayın Yeri: TED EĞİTİM VE BİLİM
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
20
Development of Classroom Assessment Environment Scale CAES Validity and Reliability Study

ÇETİN BAYRAM,İLHAN MUSTAFA
Yayın Yeri: TED EĞİTİM VE BİLİM
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
21
Öğretmenlerin mesleki imaj ölçeği

BAĞÇECİ BİRSEN,ÇETİN BAYRAM,ÜNSAL SERKAN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
22
İlköğretim kademesinde görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizim düzeyinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

ÇETİN BAYRAM,ÖZGAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Akademik Bakış Dergi
TÜRKİYE, Türkçe, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
23
Katılımcı Değerlendirmeye Yönelik İnanç Ölçeği nin KDYİÖ Türkçe Uyarlaması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İLHAN MUSTAFA,ÇETİN BAYRAM,BARS MEHMET
Yayın Yeri: Journal of Europan Education
İngilizce, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  OCLC WorldCat
24
Ortaokul öğrencilerinin matematik odaklı akademik risk alma davranışları Bir ölçek geliştirme çalışması

İLHAN MUSTAFA,ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: e-uluslararası eğitim araştırmaları dergisi
İngilizce, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
25
Ders çalışma becerileri ile akademik risk alma arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon ile incelenmesi

İLHAN MUSTAFA,ÇETİN BAYRAM,ÖNER SÜNKÜR MERAL,YILMAZ FERAT
Yayın Yeri: Journal of Educational Sciences Research
İngilizce, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ
26
Mathematıcs oriented implicit theory of intelligence scale Validity and reliability study

İLHAN MUSTAFA,ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: GESJ: Education Science and Psychology
İngilizce, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
27
Olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik ile ders çalışma becerileri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon ile incelenmesi

Mustafa İlhan, Bayram Çetin, Meral Öner Sünkür
Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
28
The Mathematics Oriented Epistemological Belief Scale MOEBS Validity and Reliability Study

İLHAN MUSTAFA,ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: Kuramsal Eğitimbilim
İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
29
Development of Attitudes towards Instructional Technologies and Material Development Course Scale ATITMDCS A Study of Validity and Reliability

ÇETİN BAYRAM,KİNAY İSMAİL,ŞİMŞEK ÖMER
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies
İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
30
Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk Ölçeği nin ÇÖHBÖ Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÇETİN BAYRAM,İLHAN MUSTAFA
Yayın Yeri: Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
TÜRKİYE, Türkçe, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
31
Matematik Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği nin MÖYÖ Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÇETİN BAYRAM,İLHAN MUSTAFA,KILIÇ Mehmet Ali
Yayın Yeri: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Modern Language Association
32
The Turkish Adaptation of Implicit Theory of Intelligence Scale The Validity and Reliability Study

ÇETİN BAYRAM,İLHAN MUSTAFA
Yayın Yeri: Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  AERA Special Interest Group
33
Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutum ölçeğinin ÖTMTDYTÖ geliştirilmesi Geçerlik ve güvenirlik çalışması

KINAY İSMAİL, ÇETİN BAYRAM, BAĞÇECİ BİRSEN, ŞİMŞEK Ö
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies
İngilizce, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  • EBSCO
34
The Investigation of Relationship among Relational-Interdependent Self-Construal, Cyberbullying, and Psychological Disharmony in Adolescents: An Investigation of Structural Equation Modelling

ÇETİN BAYRAM, EROĞLU YÜKSEL, PEKER ADEM, AKBABA SIRRI, PEPSOY SEVİM
Yayın Yeri: Educational Sciences: Theory and Practice
İngilizce, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
35
Öğretimde Kavram Haritaları Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi

SARICA RABİA,ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: İlköğretim Online
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
36
Ergenlerde Iliskisel Karsılıklı Bagımlı Benlik Kurgusu Siber Zorbalık ve Psikolojik Uyumsuzluk Arasındaki Iliskinin Incelenmesi

ÇETİN BAYRAM,EROĞLU YÜKSEL,PEKER ADEM
Yayın Yeri: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
İngilizce, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
37
Analyse of efficiency of cooperative process in social constructivist

BAY ERDAL,ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: International Journal of Humanities and Social Science
İngilizce, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
38
AN INVESTIGATION OF EDUCATIONAL PHISOLOPHIES ADOPTED BY PRESERVICE TEACHERS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

İLHAN MUSTAFA,ÇETİN BAYRAM,ARSLAN SEYFETTİN
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies
İngilizce, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
39
İşbirliği süreci ölçeği İSÖ geliştirilmesi

ÇETİN BAYRAM,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
İngilizce, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
40
The Effects of Social Constructivist Approach on the Learnersâ Problem Solving and Metacognitive Levels

ÇETİN BAYRAM,Bagceci Birsen,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Journal of Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Science publications
41
Öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

ÇETİN BAYRAM, İLHAN MUSTAFA, ASLAN SEYFETTİN
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies
İngilizce, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
42
Koşullu öz değer ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği

ÇETİN BAYRAM,AKIN AHMET,EROĞLU YÜKSEL
Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
İngilizce, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
43
Cyber victim and bullying scale A study of validity and reliability

ÇETİN BAYRAM,PEKER ADEM,YAMAN ERKAN
Yayın Yeri: Computers & Education
İngilizce, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
44
Interpersonal cognitive distortions as a predictor of cyber victimization and bullying A preliminary report in adolescents

ÇETİN BAYRAM,PEKER ADEM,EROĞLU YÜKSEL,Nihan Çitemel
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Abstracts (H.W. Wilson)
45
Cross cultural structural parameter invariance on pisa 2006 student questionnaires

ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: Eurasian Journal of Educational Research
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
46
Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu nun Türkçe Uyarlaması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÇETİN BAYRAM,DOĞAN TAYFUN,SAPMAZ FATMA
Yayın Yeri: TED Eğitim ve Bilim
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
47
An investigation of the relationship between achievement goal orientations and the use of stress coping strategies with canonical correlation

ÇETİN BAYRAM,AKIN AHMET
Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences
İngilizce, Basılı, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
48
Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÇETİN BAYRAM,DOĞAN TAYFUN
Yayın Yeri: Educational Sciences: Th eory & Practice
İngilizce, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
49
İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

ÇETİN BAYRAM,DOĞAN TAYFUN,SUNGUR MEHMET ZİHNİ
Yayın Yeri: Anatolian Journalof Psychiatry
İngilizce, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
50
AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN SELF COMPASSION MOTIVATION AND BURNOUT WITH STRUCTURAL EQUATION MODELING

ÇETİN BAYRAM,GÜNDÜZ HASAN BASRİ,AKIN AHMET
Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
51
Üniversite öğrencilerinin sosyal zeka düzeylerinin depresyon ve bazı değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi

DOĞAN TAYFUN,ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Bilimleri
İngilizce, Basılı, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
52
Multi Dimensional Organizational Intelligence Scale MULDIMORINS

ERÇETİN ŞEFİKA ŞULE,ÇETİN BAYRAM,POTAS KAYA NİHAN
Yayın Yeri: World Applied Science Journal
İngilizce, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ISI
53
Psychometric properties of multiple choice tests scored with traditional and elimination scoring

ÇETİN BAYRAM,KELECİOĞLU HÜLYA
Yayın Yeri: Eurasian Journal of Educational Research
İngilizce, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
54
What Is Measured with Student Selection Interview A Conjoint Analysis Study

ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: World Applied Sciences Journal
İngilizce, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ISI
55
Başarı yönelimleri ölçeği Geçerlik ve güvenirlik çalışması

ÇETİN BAYRAM,AKIN AHMET
Yayın Yeri: Eurasian Educational Research (EJER)
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
56
The Validity and Reliability of the Turkish Version of the MetacognitiveAwareness Inventory

ÇETİN BAYRAM,AKIN AHMET,ABACI RAMAZAN
Yayın Yeri: EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
57
Depression Anxiety Stress Scale The Study of Validity and Reliability

ÇETİN BAYRAM,AKIN AHMET
Yayın Yeri: Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
58
Portfolio Değerlendirme: Tanımı, Özellikleri Uygulanması, Üstünlükleri ve Sınırlılıkları

ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
İngilizce, Basılı, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
59
Kompozisyon tipi sınavlarda kompozisyonun biçimsel özelliklerinden kestirilen puanların anahtarla ve genel izlenimle elde edilen puanlarla ilişkis

ÇETİN BAYRAM,KELECİOĞLU HÜLYA
Yayın Yeri: Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education
İngilizce, 2004

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
60
Kompozisyon Tipi Sınavlarda Kompozisyon Biçimsel Özelliklerinden Kestirilen Puanların Anahtarlarla ve Genel İzlenimle Elde Edilen Puanlarla İlişkisi

ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
İngilizce, 2004

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

17 Adet
1
Investigation Of Effect Research Based Instruction Practices In Measurement And Evaluation Course

Sarıca Rabia,ÇETİN BAYRAM,BOZKURT ALİ
Yayın Yeri: 14th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture, Education, Innovations and Challenges of Teacher Education for Sustainable Development
İngilizce, 12.05.2106

Uluslararası  Özet bildiri
2
Öğrenme ve Öğretme Uluslararası Anketi (TALIS) 2018’e Göre Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ŞAHİN MELEK GÜLŞAH,ÇETİN BAYRAM,İLHAN MUSTAFA
Yayın Yeri: İzmir Demokrasi Üniversitesi 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 04.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
A Nationwide Cognitively Diagnostic Assessment Application in Fractions

AKBAY LOKMAN,TOKER TÜRKER,KAPLAN MEHMET,YILDIRIM İBRAHİM,DEMİRCİOĞLU HANDAN,KARAASLAN KATİBE GİZEM,ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 02.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
4
Testteki Maddelerin Farklı Sıralanmalarının Madde Güçlük İndeksleri Açısından İncelenmesi

GÜNDÜZ TUBA,ÇELİKTEN SERPİL,ÇAKAN MEHTAP
Yayın Yeri: 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (27th International Conference on Educational Sciences)ICES/UEBK
Türkçe, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
Görme Engelli (Hiç Görmeyen) Öğrenciler ve Diğer Öğrencilerin Matematik Puanlarının Tucker Doğrusal Eşitleme Yöntemi ile Eşitlenmesi

GÜNDÜZ TUBA,ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (27th International Conference on Educational Sciences)ICES/UEBK
Türkçe, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
Are Different Raters Type Rating The Same Constructs In Problem Solvıng SkıllsAssessment?

SARITAŞ SEYHAN, ÇETİN BAYRAM, ÖZDEMİR VİLDAN
Yayın Yeri: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, İngilizce, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
Lojistik regresyon ve CHAID analizi yöntemlerinin örneklem büyüklüğüne bağlı olarak sınıflandırma performanslarının karşılaştırılması

ŞATA MEHMET,ÇETİN BAYRAM,ŞEVGİN HİKMET,ELKONCA FUAT,CEYHAN GÖRKEM
Yayın Yeri: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
Türkçe, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
CART CHAID ve Lojistik Regresyon Analizi Yöntemlerinin Sınıflandırma Performanslarının Kar ıla tırılması

ÇETİN BAYRAM,KAYRİ MURAT,CEYHAN GÖRKEM
Yayın Yeri: V. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 01.09.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
9
Eğitim Araıtırmalarında Güç Analizi Ve Bir Uygulama

ÇETİN BAYRAM,ŞEVGİN HİKMET
Yayın Yeri: 5. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 01.09.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
10
Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularının SOLO Taksonomisine Göre İncelenmesi

GEZER MELAHAT,ÖNER SÜNKÜR MERAL,İLHAN MUSTAFA,ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.05.2014

Ulusal  Sözlü Bildiri
11
Relationship between Implicit Theory of Intelligence and Learning Approaches

ÇETİN BAYRAM,İLHAN MUSTAFA
Yayın Yeri: EDULEARN13
İSPANYA, BARCELONA, İngilizce, 01.07.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Özel Okulların Fatih Projesine Hazırlıklarına İlişkin Yönetici Görüşleri Gaziantep Örneği

ÇETİN BAYRAM,DEMİR SERVET
Yayın Yeri: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İngilizce, 04.10.2012

Uluslararası  Özet bildiri
13
The effects of the authentic task based social constructivist approach on the learners problem solving skills and metacognitive levels

BAY ERDAL,ÇETİN BAYRAM,BAĞÇECİ BİRSEN
Yayın Yeri: 7th Annual International Conference on Education
İngilizce, 07.07.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
From cybervictimization to coping ways of stress Gender as moderator

ÇETİN BAYRAM,EROĞLU YÜKSEL,GÜLER NEŞE,PEKER ADEM,Sevim Pepsoy
Yayın Yeri: EDULEARN11 Conference
İngilizce, 04.07.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Kız öğrencilerde siber zorba ve kurban olmanın yordayıcıları olarak internet bağımlılığı ve yaşam doyumu

ÇETİN BAYRAM,PEKER ADEM,EROĞLU YÜKSEL
Yayın Yeri: 1.ULUSLARARASI KADIN VE SAĞLIK KONGRESİ
İngilizce, 03.06.2010

Uluslararası  Özet bildiri
16
The validity and reliability study of Turkish version of the Academic Expectations Stress Inventory

AKIN AHMET,ABACI RAMAZAN,ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: 30th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR)
MACARİSTAN, Budapest, İngilizce, 16.07.2009

Uluslararası  Özet bildiri
17
Öz duyarlık ile tükenmişlik Yapısal eşitlik modeliyle bir inceleme

AKIN AHMET,GÜNDÜZ HASAN BASRİ,ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: 15. Ulusal Psikoloji Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 03.09.2008

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

9 Adet
1
TIP EĞİTİMİNDE SANAL VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI

Bilim, teknoloji, Ar- Ge ve yenilikçi uygulamalar ile ülkemiz 2023 amaç ve hedefleri doğrultusunda bilimsel ve teknolojik çalışma faaliyetlerini sürdüren Gaziantep Üniversitesi'nde her dönem farklı disiplin ve alanlarda yenilikçi proje fikirleri
22.11.2021 - 21.11.2022
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
2
2017 DGS Değerlendirme Raporu

Sınav Raporu
15.04.2018 - 15.05.2018
Diğer (Ulusal),   Danışman 

ULUSAL  Tamamlandı
3
2017 ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu

Sınav Raporu Hazırlama
10.01.2018 - 28.02.2018
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Danışman 

ULUSAL  Tamamlandı
4
Engelli-Sağlık Sorunu veya Özel Durumu Olan Adaylara Yapılan Sınav Uygulamaları

Engelli Sınavları
05.02.2018 - 10.04.2018
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Danışman 

ULUSAL  Tamamlandı
5
Üstün Yetenekli Çocuklar ve Yaratıcı Doğa Eğitimi

Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi
TÜBİTAK PROJESİ,   Uzman 

ULUSAL  Tamamlandı
6
Sosyal anksiyete bozukluğunun bilişsel ve kendini değerlendirme süreçleri açısından diğer anksiyete bozukluklarıyla karşılaştırılması

Anksiyete bozukluklarının bilişsel ve kendini değerlendirme süreçleri açısından karşılaştırılması
BAP,   Yönetici 

ULUSAL  Tamamlandı
7
T C Başbakanlık AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı LLP 2011 2012 Dönemi Çalışma Ziyaretleri Ev Sahipliği Tema Innovative Approaches In Teachers Lifelong Training

Öğretmen Eğitimi
Avrupa Birliği,   Proje İzleyiciliği 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
8
Türkiye ve Avrupa da Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Eğitim Yönetiminde yeni yaklaşımlar
Avrupa Birliği,   Proje İzleyiciliği 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
9
MESLEKİ EĞİTİMDE SEKİZ RENK EIGHT COLOURS IN THE VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

Mesleki Eğitimde Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Eğitim
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Akademik alanımla ilgili üst düzey yöneticilik (Genel Müdürlük),

2014 - 2019
2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmenlik
Sınıf Öğretmenliği,

1994 - 1999

Editörlükler

4 Adet
1
Eğitimde Araştırma Yöntemleri Temel Kavramlar İlkeler ve Süreçler

Yazar Adı: ÇETİN BAYRAM, İLHAN MUSTAFA, ŞAHİN MELEK GÜLŞAH , Yayın Yeri: Pegem
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Basılı

2
International Journal of Human Sciences

Yazar Adı: ÇETİN BAYRAM,BİRKÖK MEHMET CÜNEYT , Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences
Dergi, İngilizce, 2021,   Uluslararası  COPERNICUS  Elektronik

3
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yazar Adı: ÇETİN BAYRAM , Yayın Yeri: Anı yayıncılık
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

4
Journal of Education and Humanities

Yazar Adı: ÇETİN BAYRAM , Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi
Dergi, Türkçe, 2016,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Psikometri Türkçe 1
2 2019-2020 Eğitim İstatistiği II Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
2 2015-2016 Araştırma Yöntemleri (Tezsiz) Türkçe 3
3 2019-2020 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Ölçme ve Değerlendirme Türkçe 1
2 2005-2006 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Türkçe 9

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Araştırmaya dayalı öğretim uygulamalarının ölçme ve değerlendirme dersindeki etkisinin incelenmesi RABİA SARICA TezMerkezi 2016
2 Tamamlandı Standart ve SLO taksonomisine dayalı rubrikler ile puanlanan açık uçlu matematik sorularında puanlayıcı etkilerinin çok yüzeyli Rasch modeli ile incelenmesi MUSTAFA İLHAN TezMerkezi 2015
3 Tamamlandı Bilişsel ve kendini değerlendirme süreçlerinin sosyal anksiyete açısından incelenmesi TAYFUN DOĞAN TezMerkezi 2009
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Uzman görüşüne göre yanlı olduğu belirlenen maddelerin değişen madde fonksiyonu belirleme yöntemleri ile tutarlılığının incelenmesi NURCAN CEYLAN TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Öğrenci ve öğretmen özelliklerinin sekizinci sınıf İngilizce dersi başarısı ile ilişkisinin incelenmesi ERGÜN CİHAT ÇORBACI TezMerkezi 2016
3 Tamamlandı TIMSS 2011 8. sınıf öğrencilerinin fen başarısı ile ilişkili öğrenci ve öğretmen niteliklerinin bilişsel alanlara göre incelenmesi: İki düzeyli hiyerarşik lineer model analizi OYA ERDİNÇ AKAN TezMerkezi 2016
4 Tamamlandı 2012-Seviye Belirleme Sınavının Rasch Modeline göre cinsiyet değişkeni açısından yanlılığının incelenmesi AZMİ TÜRKAN TezMerkezi 2014
5 Tamamlandı PISA başarısına göre TALIS verilerine dayalı olarak bazı öğretmen özelliklerinin karşılaştırılması ŞEYMA TOSUN TezMerkezi 2014
6 Tamamlandı Yönetsel değerlerin önem düzeyi ile iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi HAYRULLAH DOGRUEL TezMerkezi 2013
7 Tamamlandı Başarının ölçülmesinde SOLO Taksonomiye dayalı hazırlanan rubrik kullanımının etkisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi NURULLAH YAZICI TezMerkezi 2013
8 Tamamlandı İlköğretim öğretmenlerinde sosyal paylaşım sitelerini kullanma durumunun okul kültürüne katkısının incelenmesi ZAKİR ELÇİÇEK TezMerkezi 2012
9 Tamamlandı İlköğretim okul müdürlerinin demokratik tutum ve davranışlarının öğretmen motivasyonu ve öğrenci başarısına etkisi MUSTAFA CÜNEYT ARSLAN TezMerkezi 2012
10 Tamamlandı İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerine göre denetim odağı boyutları ve akılcı olmayan inançlarının incelenmesi LOKMAN KIZILYAR TezMerkezi 2010
11 Tamamlandı Ailenin sosyoekonomik düzeyinin birinci sınıf öğrencilerinin aile-öğretmen iletişimi ve okuma yazma başarısıyla ilişkisi SELMA VURAL TezMerkezi 2008
12 Tamamlandı Yeni bir öğretim ve değerlendirme tekniği olarak bireysel öğrenci panoları ADEM BAYAR TezMerkezi 2008
13 Tamamlandı Yapılandırmacılık kuramına göre işlenen ilköğretim 6. sınıf "kuvvet ve hareket" ve "maddenin tanecikli yapısı" ünitelerinin başarısının incelenmesi ve öğrencilerin program hakkındaki görüşleri NURCAN ERGÜL TezMerkezi 2008
14 Tamamlandı Coğrafi çevre farklılıklarının fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri ile ilişkisi NESLİHAN SALTAŞ TezMerkezi 2008
15 Tamamlandı İlköğretim okulunda görevli sınıf öğretmenlerinin bazı değişkenlere göre örgütsel bağlılık düzeyleri (Sakarya il örneği) VEYSEL ÖZKAN TezMerkezi 2008
16 Tamamlandı İlköğretim II. kademe yabancı dil dersi öğretim programının değerlendirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri (Adapazarı örneği) SELDA KARAKOYUN TezMerkezi 2008

Üyelikler

1 Adet
1
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2013