Doç.Dr. ALİ ÇEKİÇ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   alicekic@gantep.edu.tr  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  Aile Danışmanlığı  Psikolojik Danışmanlık Eğitimi  Okul Psikolojik Danışmanlığı

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
Eğitim Bilimleri Alanında Yeni Trendler II

Yayın Yeri: Duvar Yayınları
ISBN: 978-625-8261-84-4, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Geçmişten Geleceğe Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-7052-78-8, TÜRKİYE, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK

Yayın Yeri: PEGEM AKADEMİ
ISBN: 978-605-80089-3-9, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Geçmişten Geleceğe Bilişsel Davranışçı Terapi

Yayın Yeri: PEGEM Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-7052-77-1, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Okul Öncesi ve İlkokulda Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Yayın Yeri: NOBEL Akademik Yayıncılık
ISBN: 9786053208051, TÜRKİYE, Ankara, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

25 Adet
1
Psychological symptoms in children who are victims of war and migration: Comparison of Turkish and Syrian students

ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: Global Journal of Guidance and Counselling in Schools
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar, ERIHPLUS, CiteFactor, ResearchBib, Crosreff
2
ANNE BABA DAVRANIŞLARI İLE ÇOCUKLARDA GÖZLENEN PROBLEM DAVRANIŞLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

GÜLER PINAR, ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scientific Indexing Services
3
ERGENLER İÇİN ARKADAŞLIK İNANÇLARI ÖLÇEĞİNİN (EAİÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

BUĞA AHMET, ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İnternational Scientific İndexing, İndex Copernicus
4
Irrational Beliefs in Parenting Behaviors: Comparison of Turkish and Syrian Parents

ÇEKİÇ ALİ, PAKSAL-ÇETİN Ülkü, BUĞA AHMET
Yayın Yeri: International Journal of Psychology and Educational Studies
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
5
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL KAYGININ YORDAYICILARI OLARAK DUYGUSAL ZEKÂ VE OTANTİKLİK

KOCAOĞLU FATİH, ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus World of Journals, DOAJ
6
ANALYZING PARENTING STRESS IN TERMS OF PARENTAL SELF-EFFICACY AND PARENT-CHILD COMMUNICATION

ÇEKİÇ ALİ, KARAGEYİK KADER
Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, PSYCHOLOGY AND COUNSELLING
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  J-Gate Indexed, Crossref, Google Scholar
7
Üstün Yetenekli Çocuğu Olan ve Olmayan Anne Babaların Ebeveynliğe İlişkin YeterlilikAlgıları İle Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması

söğüt rıdvan,ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: Gelişim ve Psikoloji Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Asos İndesks, İdealonline
8
Aile Eğitim Programinin Annelerin Ebeveynlik Davranışlarına ve Çocuklarında Gözlenen Davranış Problemlerine Etkisi

ALTUNTAŞ ÇİĞDEM,ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
The Effect of Psychodrama on Subjective Well-Being and Trait Anxiety

AYŞENUR KATMER, DEMİR RAMAZAN, ÇEKİÇ ALİ, HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: Journal of Educational Issues
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
10
The Impact of a Psychoeducation Program on Turkish Students’ Negative Attitudes Towards Refugee Peers

ÇEKİÇ ALİ,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: Journal of Social, Behavioral and Health Sciences
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  National Library of Medicine Catalog. EBSCOhost
11
The Relationship between Irrational Beliefs, Resilience, Psychological Needs, Cyberbullying and Cyber Victimization

Sabancı Yunus,ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: Universal Journal of Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
12
The Effect of the Cognitive Behavioral Therapy Based Cyberbullying Prevention Program

Yüksel Kevser,ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: The International Journal of Human and Behavioral Science
İngilizce, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ERIH PLUSTürk Eğitim İndeksiIndex Copernicus InternationalJournal FactorCross
13
PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE YAŞAMDA MEVCUT ANLAMIN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM DOYUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Sabancı Yunus,ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Examining The Relationship Between Parents’ Irrational Beliefs and Life Satisfaction

ÇEKİÇ ALİ,KAYA İDRİS,BUĞA AHMET
Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Children’s Use of Technology and Its Negative Impacts From Mother’s Perspective

ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H.W. Wilson)
16
AKILCI DUYGUSAL DAVRANIŞÇI TERAPİYE DAYALI PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

ÇEKİÇ ALİ,BUĞA AHMET,KUL AYKUT,ŞAP GÜLSÜM
Yayın Yeri: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Esneklik Düzeylerine Göre Sosyal Problem Çözme Tarzlarının İncelenmesi

BUĞA AHMET,ÖZKAMALI EYYÜP,ALTUNKOL WİSE FATMA,ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: Gaziantep Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
18
Adaptation of the Parenting Stress Index-Short Form into Turkish: a study of validity and reliability

ÇEKİÇ ALİ,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: Anadolu Psikiyatri Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
19
Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği' nin Türkçe' ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÇEKİÇ ALİ,TÜRK FULYA,BUĞA AHMET,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Müdahalelerinin Çocuk ve Ergenlerin İşlevsel Olmayan Düşünceleri Üzerindeki Etkisi: Meta-Analiz Çalışması

TÜRK FULYA,BUĞA AHMET,ÇEKİÇ ALİ,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
21
THE EFFECT OF FRIENDSHIP SKILLS TRAINING ON FRIENDSHIP QUALITY AND SUBJECTIVE WELL-BEING OF ADOLESCENTS

ÇEKİÇ ALİ,KUL AYKUT,ÇETİN AYŞENUR,CİHANGİROĞLU ÜMMÜGÜLSÜM
Yayın Yeri: EUROPEN JOURNAL OF EDUCATION STUDIES
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar, European Journal of Education Studies...........................
22
Akılcı Duygusal Aile Eğitim Programının anne Babaların Akılcı Olmayan İnançlarına ve Anne Babalık Streslerine Etkisi

ÇEKİÇ ALİ,AKBAŞ TURAN,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
23
Anne Baba stres Ölçeği’xxnin Türkçe’xxye Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÇEKİÇ ALİ,AKBAŞ TURAN,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
24
GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÖFKE İLE BAŞA ÇIKABİLME BECERİLERİNE ETKİSİ

ÇEKİÇ ALİ,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: JOURNAL OF ÇUKUROVA UNİVERSİTY INSTITUTE OF SOCİAL SCİENCS
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
25
BİR İÇERİK ANALİZİ GÜZİN ABLA KÖŞESİNE GELEN MEKTUPLAR VE BU MEKTUPLARA VERİLEN YANITLARIN İNCELENMESİ

HAMAMCI ZEYNEP,MURAT MEHMET,Murat Yıkılmaz,ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

29 Adet
1
Psychological Symptoms in Children Vic6ms of War and Migra6on: Comparison of Turkish and Syrian Students

ÇEKİÇ ALİ, Akay Mahsun
Yayın Yeri: 12th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG-2021)
KOSOVA, Pristina, İngilizce, 24.09.2021

Uluslararası  Özet bildiri
2
The Effect of the Cognitive Behavioral Based Cyberbullying Prevention Program

Yüksel Kevser,ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: 9th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies
İngilizce, 17.07.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
Ebeveynlerin Anne Babalığa İlişkin Akılcı Olmayan İnançları ile Ebeveyn Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

BUĞA AHMET,ÇEKİÇ ALİ,TÜRK FULYA,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: VI th International Eurasian Educational Research Congress
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 19.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
ANNELERİN KENDİ EBEVEYNLİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: VI th INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 19.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Türk ve Mülteci (Suriye Vatandaşları) Öğrencilerin SosyalBecerilerinin Karşılaştırılması

ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: 6. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALARI KONGRESİ
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 26.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
The Effect of Psychological Resilience and Meaning in Life on High School Students’xx Life Satisfaction

Sabancı Yunus,ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: 20th International Psychological Counseling and Guidance Congress
TÜRKİYE, Samsun, İngilizce, 25.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
7
The Effect Of A Group Guidance Programme Based On Solution Focused Brief Therapy Upon Adolescents’xx Anger Levels

ÇEKİÇ ALİ,Kaya Ayşegül
Yayın Yeri: International Conference for Social Sciences and Humanities.
ALMANYA, Münih, İngilizce, 10.07.2018

Uluslararası  Özet bildiri
8
Impact of Psychoeducation Program on Turkish Students’ Negative Attitudes Towards Refugee Peers

Antikacı Serkan Sami,ÇEKİÇ ALİ,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: International Conference for Social Sciences and Humanities.
İngilizce, 10.07.2018

Uluslararası  Özet bildiri
9
Psikolojik Danışman Adayları ile Psikolojik Danışmanların PDR Alanındaki Etik İlkelere İlişkin Metaforik Algıları.

ÇEKİÇ ALİ,TÜRK FULYA
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Konferansı
İngilizce, 20.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
10
An Examination of Cyber Bullying and Cyber Victimization in Adolescents in Terms of Irrational Beliefs, Psychological Resilience and Psychological Needs

ÇEKİÇ ALİ,SABANCI YUNUS
Yayın Yeri: 47. Congress of the Europen Association for Behavioural and Cognitive Therapies
İngilizce, 13.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
11
The Effect of a Psychoeducation Program Based on Rational Emotive Behavioral Approach upon Children’xxs Aggressiveness Levels

ÇEKİÇ ALİ,BUĞA AHMET,KUL AYKUT,ŞAP Gülsüm
Yayın Yeri: 47. Congress of Europen Association for Behavioural and Cognitive Therapies
İngilizce, 13.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
12
Investigation of the Relationships between Irrational Belıefs about Parenting the Child-Parent Relatıonships and Mental Health

ÇEKİÇ ALİ,BUĞA AHMET,TÜRK FULYA,TANRIKULU İBRAHİM,HAMAMCI ZEYNEP,DUY BAKİ
Yayın Yeri: 47th Annual Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT’17)
SLOVENYA, Ljubljana, İngilizce, 13.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
13
The Effect of a Psychoeducation Program Based on Rational Emotive Behavioral Approach upon Children’xxs Aggressiveness Levels

ÇEKİÇ ALİ,BUĞA AHMET,KUL AYKUT,şap gülcan
Yayın Yeri: 7. Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies
İngilizce, 13.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
14
Psychometric Properties of the Turkish Form of Alabama Parenting Questionnaire.

ÇEKİÇ ALİ,TANRIKULU İBRAHİM,BUĞA AHMET,TÜRK FULYA,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: 26th International Conference on Educational Sciences
İngilizce, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
15
Psychometric Properties of the Turkish Form of the Alabama Parenting Questionnaire

ÇEKİÇ ALİ,TANRIKULU İBRAHİM,BUĞA AHMET,TÜRK FULYA,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: 26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UBEK 2017)
İngilizce, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
16
Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Müdahalelerinin Çocuk ve Ergenlerdeki Bilişsel Çarpıtmalar Üzerindeki Etkisi: Meta-Analiz Çalışması

TÜRK FULYA,BUĞA AHMET,ÇEKİÇ ALİ,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 01.12.2016

Ulusal  Özet bildiri
17
Akılcı duygusal Eğitim Programının Ergenlerin Öfke ve Öfke İfade Tarzları Üzerindeki Etkisi

BUĞA AHMET,ÇEKİÇ ALİ,TÜRK FULYA,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu
Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
18
Anne Babaların Akılcı Olmayan İnançları ile Yaşam doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÇEKİÇ ALİ,KAYA İDRİS,BUĞA AHMET
Yayın Yeri: III. International EurasianEducational Research Congress
Türkçe, 31.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
19
Akılcı Duygusal Aile Eğitim Programının Anne Babaların Akılcı Olmayan İnançlarına ve Anne Babalık Streslerine Etkisi

ÇEKİÇ ALİ,AKBAŞ TURAN,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.09.2015

Ulusal  Özet bildiri
20
Investigation of the High School Students’xx Life Satisfaction with Respect to Diverse Variables

ÖZKAMALI EYYÜP,BUĞA AHMET,ÇEKİÇ ALİ,ALTUNKOL FATMA
Yayın Yeri: 5th World Conference on Psychology, counselling and Guidance
HIRVATİSTAN, Dubrovnik, İngilizce, 01.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
21
Cognitive Flexibility Scale for SecondaSchool Students: The Study of Validity and Reliability

ALTUNKOL FATMA,ÇEKİÇ ALİ,ÖZKAMALI EYYÜP,BUĞA AHMET
Yayın Yeri: 5th World Conference on Psychology, counselling and Guidance
İngilizce, 01.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
22
An Investigation of Predictor Variables of Eating Habits of University Students

ÇEKİÇ ALİ,ÖZKAMALI EYYÜP,Altunkol Fatma,BUĞA AHMET
Yayın Yeri: 5th World Conference on Psychology, counselling and Guidance
İngilizce, 01.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
23
The Study of Social Problem Solving Skills and Cognitive Levels of University Students in Terms of Various Variables

BUĞA AHMET,ÖZKAMALI EYYÜP,ALTUNKOL FATMA,ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: 5th World Conference on Psychology, counselling and Guidance
HIRVATİSTAN, Dubrovnik, İngilizce, 01.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
24
Anne Baba Stres Ölçeğinin Türkçe’xxye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÇEKİÇ ALİ,AKBAŞ TURAN,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
Türkçe, 24.04.2014

Uluslararası  Özet bildiri
25
Analysis of Variables Predicting The Eating Habits of University Students

ÇEKİÇ ALİ,ÖZKAMALI EYYÜP,BUĞA AHMET
Yayın Yeri: 5th World Conference on Educational Sciences
İTALYA, ROMA, İngilizce, 05.02.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
26
Investigation Of Relationships Between Vocational Maturity And Irrational Career Beliefs

ÖZKAMALI EYYÜP,Cesuroğlu Şahika Gülcan,HAMAMCI ZEYNEP,BUĞA AHMET,ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: 5th World Conference on Educational Sciences
İTALYA, ROMA, İngilizce, 05.02.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
27
An Investigation of University Students Aggresiveness Levels and Attitudes Towards Spose Beating in terms of Demografic Variables

HAMAMCI ZEYNEP,TUNÇ ERHAN,ÖZKAMALI EYYÜP,BUĞA AHMET,ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: International Counseling and Education Conference
TÜRKİYE, İSTANBUL, İngilizce, 03.05.2012

Uluslararası  Özet bildiri
28
Grupla Psikolojik Danışmanın İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öfke ile Başa Çıkabilme Becerilerine Etkisi

ÇEKİÇ ALİ,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: The First International Congress of Educational Research
TÜRKİYE, ÇANAKKALE, Türkçe, 01.05.2009

Uluslararası  Özet bildiri
29
Bir İçerik Analizi Örneği Güzin Abla Köşesine Gelen Mektuplar ve Bu Mektuplara Verilen Yanıtların İncelenmesi

HAMAMCI ZEYNEP,MURAT MEHMET,YIKILMAZ MURAT,ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 17.10.2007

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
“Covid19 Pandemi Döneminde Çocukların Teknoloji Kullanımına Yönelik Destek Programı Geliştirilmesi ve Programın Ebeveyn Farkındalığına Etkisinin Araştırılması

COVID-19 pandemisi ile birlikte artan teknoloji kullanımının doğru yönetilmesi, artan teknoloji kullanımına bağlı ortaya çıkabilecek risk faktörlerinin tespit edilip önlenmesi için ebeveynlerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yolla hem anne bab
01.09.2020 - 30.06.2021
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
Gaziantep Şahinbey Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Psikolojik Danışman
Okullarda yürütülen rehberlik hizmetlerine destek hizmeti sunma, okullardan yönlendirilen öğrenci ve velielere yönelik psikolojik danışma hizmetleri ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların tanılanması ve eğitisel yönlendirmelerinin yapılması.,

2005 - 2012
2
Şükriye Göğüş İlköğretim Okulu

Psikolojik Danışman
Okul rehberlik servisinde öğrencileri tanıma, eğitsel, kişisel sosyal ve mesleki rehberlik hizmetlerinin sunulması.,

2002 - 2005
3
23. İç Güvenlik Tugayı

Rehberlik ve Danışma Merkezi Subayı
Sıhhıye taburuna bağlı Rehberlik ve danışma merkezinde psikolojik danışman olarak ruh sağlığı bozukluklarının tespiti, teşhisi için sevk edilmesi ve terapi yolu ile tedavi edilmesi.,

2003 - 2005

Editörlükler

3 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Yazar Adı: ÇEKİÇ ALİ,TÜRK FULYA , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  Endekste taranmıyor  Basılı

2
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Yazar Adı: ÇEKİÇ ALİ,KILIÇ MEHMET , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Dergi, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  Endekste taranmıyor

3
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Yazar Adı: ÇEKİÇ ALİ , Yayın Yeri: Dergipark
Dergi, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  Endekste taranmıyor  Basılı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 EB510 ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI Türkçe 3
2 2017-2018 EB516 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI Türkçe 3
3 2017-2018 EB519 GRUP REHBERLİĞİ Türkçe 3
4 2017-2018 EB535 BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Türkçe 3
5 2017-2018 İNPİ502 GRUP DİNAMİĞİ VE GRUP İÇİ İLİŞKİLER Türkçe 3
6 2019-2020 Kısa süreli Çözüm Odaklı Yaklaşım Türkçe 3
7 2019-2020 Grup rehberliği Türkçe 3
8 2019-2020 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması Türkçe 3
9 2019-2020 Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması Türkçe 3
10 2018-2019 Bireysel Psikolojik Danışma Türkçe 3
11 2018-2019 Grup Dinamiği ve Grup İçi İlişkiler Türkçe 3
12 2018-2019 Grup Rehberliği Türkçe 3
13 2018-2019 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Yaklaşım Türkçe 3
14 2018-2019 Rehberlik ve Psikolojik Danışmda Alan Çalışması Türkçe 3
15 2017-2018 Bireysel Psikolojik Danışma Türkçe 3
16 2017-2018 Örgütlerde İletişim Türkçe 3
17 2017-2018 Grup Dinamiği ve Grup İçi İlişkiler Türkçe 3
18 2017-2018 Grup Rehberliği Türkçe 3
19 2017-2018 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması Türkçe 3
20 2016-2017 Yaşam Dönemleri ve Uyum Probemleri Türkçe 3
21 2016-2017 Grup Dinamiği ve Grup İçi İlişkiler Türkçe 3
22 2016-2017 Temel Psikolojik Danışma Becerileri Türkçe 3
23 2016-2017 Grup Sürecinde Psikolojik Danışma Türkçe 3
24 2016-2017 Grup Dinamiği ve Grup İçi İlişkiler Türkçe 3
25 2016-2017 Grup Rehberliği Türkçe 3
26 2016-2017 Örgütlerde İletişim Türkçe 3
27 2015-2016 Davranışın Temelleri Türkçe 3
28 2015-2016 Bireyi Tanıma Teknikleri Türkçe 3
29 2015-2016 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları Türkçe 3
30 2015-2016 Davranışın Temelleri Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 GERP325 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI-I Türkçe 3
2 2017-2018 GERP405 ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ Türkçe 3
3 2019-2020 Gelişim I Türkçe 2
4 2019-2020 Davranış Bozuklukları I Türkçe 3
5 2019-2020 Çocuk Psikolojisi-I Türkçe 2
6 2019-2020 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması Türkçe 3
7 2019-2020 Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması Türkçe 3
8 2019-2020 Çocuk ve Ergenlik Davranış Bozuklukları Türkçe 2
9 2019-2020 Davranış .bozuklukları -II Türkçe 3
10 2019-2020 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Semineri Türkçe 2
11 2019-2020 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması Türkçe 1
12 2019-2020 Kurum Deneyimi Türkçe 1
13 2019-2020 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması Türkçe 1
14 2018-2019 Davranış Bozuklukları-II Türkçe 3
15 2018-2019 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II Türkçe 1
16 2018-2019 Meslek Etiği ve Yasal Konular Türkçe 2
17 2018-2019 Gelişim Psikolojisi-I Türkçe 2
18 2018-2019 Okullarda Gözlem Türkçe 2
19 2018-2019 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması Türkçe 1
20 2018-2019 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması Türkçe 1
21 2018-2019 Kurum Deneyimi Türkçe 1
22 2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
23 2018-2019 Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları Türkçe 2
24 2018-2019 Davranış Bozuklukları-I Türkçe 3
25 2018-2019 Temel Psikolojik Danışma Becerileri Türkçe 3
26 2018-2019 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması Türkçe 3
27 2018-2019 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Türkçe 1
28 2017-2018 Okullarda Gözlem Türkçe 2
29 2017-2018 Mesleki Rehberlik ve Danışma uygulaması Türkçe 1
30 2017-2018 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması Türkçe 1
31 2017-2018 Gelişim Psikolojisi I Türkçe 3
32 2017-2018 Davranış Bozuklukları II Türkçe 3
33 2017-2018 Meslek Etiği ve Yasal Konular Türkçe 2
34 2016-2017 Temel Psikolojik Danışma Becerileri Türkçe 3
35 2016-2017 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Türkçe 3
36 2016-2017 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması Türkçe 1
37 2016-2017 Öğrenme Güçlükleri Türkçe 3
38 2016-2017 Çocuk ve Ergenlikte Davranış Bozuklukları Türkçe 2
39 2016-2017 Eğitim Psikolojisi Türkçe 3
40 2016-2017 Etkili İletişim Türkçe 3
41 2016-2017 Okullarda Gözlem Türkçe 2
42 2016-2017 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması Türkçe 1
43 2016-2017 Rehberlik ve Psikolojik Alan Çalışması Türkçe 1
44 2016-2017 Kurum Deneyimi Türkçe 1
45 2016-2017 Gelişim Psikolojisi- I Türkçe 3
46 2016-2017 Meslek Etiği ve Yasal Konular Türkçe 2
47 2015-2016 Rehberlik Türkçe 3
48 2015-2016 Çocuk ve Ergenlerde Davranış Sorunları Türkçe 2
49 2015-2016 Özel Eğitim Türkçe 3
50 2015-2016 Öğrenme Güçlükleri Türkçe 3
51 2015-2016 Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması Türkçe 1
52 2015-2016 Gelişim Psikolojisi-I Türkçe 3
53 2015-2016 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması Türkçe 1
54 2015-2016 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması Türkçe 1
55 2015-2016 Psikolojik Danışma Kuramları Türkçe 3
56 2015-2016 eğitim Psikolojisi Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği Çocuk Formunun Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması FATMA NUR İSPENOĞLU TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Anne baba davranışları ile çocuklarda gözlenen problem davranışlar arasındaki ilişkinin incelenmesi PINAR GÜLER TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı Üniversite öğrencilerinde sosyal kaygının yordayıcıları olarak duygusal zekâ ve otantiklik FATİH KOCAOĞLU TezMerkezi 2020
4 Tamamlandı Aile eğitim programının annelerin ebeveynlik davranışlarına ve çocuklarında gözlenen davranış problemlerine etkisi ÇİĞDEM ALTUNTAŞ TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Ebeveyn stresinin ebeveyn yetkinliği ve ebeveynin çocuğu ile iletişimi açısından incelenmesi KADER KARAGEYİK TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı Üstün yetenekli olan ve olmayan çocukların anne babalarının ebeveynliğe ilişkin yeterlik algıları ile stres düzeylerinin karşılaştırılması RIDVAN SÖĞÜT TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı Ergenlerde siber zorbalık ve siber mağduriyetin yordayıcıları olarak akılcı olmayan inançlar psikolojik sağlamlık ve psikolojik ihtiyaçlar YUNUS SABANCI TezMerkezi 2018
8 Tamamlandı Bilişsel davranışçı temelli siber zorbalık önleme programının etkisi KEVSER YÜKSEL TezMerkezi 2018

Araştırmalar

26 Adet
1
Temel Kabiliyetler Testi (7-11)

-İlkokl çöğrencilerinin yetenek alanlarının belirlenmesinde kullanılan TKT (7-11) testinin kullanımının öğrenilmesi.
Gaziantep İl Milli Eğitim Nüdürlüğü, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kurs

2
Temel Yetenek Testi (6-8)

Temel Yetenek Testi (6-8) için uygulayıcı yetiştirmek.
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye/ Gaziantep   Ulusal  Kurs

3
Psikososyal Okul Projesi

Okullarda psikosyal risk faktörleri, risklere yönelik müdahale ve önleyici yaklaşımlar.
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kurs

4
Anne Baba Eğitimi

MEB tarafından geliştirilen 7-19 aile eğitim programı için uygulayıcı yetiştirmek.
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Seminer

5
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programlarının tanıtılması ve uygulanması.
Gaziantep İl milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Seminer

6
Çocuk ve Ergenlerde Depresyon

Çocuk ve Ergenlerde depresyonun nedenleri, tedavisi ve önleyici müdahaleler.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Seminer

7
Psikolojik DAnışma ve Rehberlik Merkezi Personeli Oryantasyon Eğitim Kursu

Türk silahlı kuvvetleri bünyesinde RDM Merkezleri olarak hizmet veren kurumlara ilişkin bilgilendirme, askerler arasında sık görülen ruh sağlığı problemler, tanılama ve tedavi süreçleri.
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, Türkiye/Ankara   Ulusal  Kurs

8
Anne Baba Eğitimi

Aile eğitim uygulamaları ile ilgili bilgilendirme.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Seminer

9
“Mesleki gelişim ve kariyer”

Aday öğretmenlerin kariyer gelişimlerinin desteklenmesi.
İslahiye Meslek Yüksekokulu ve İslahiye Farabi META Lisesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Konuşmalarım

10
Grup Laboratuarı

Grupla psikolojik danışma becerileri konusunda teorik ve uygulama eğitimi.
Gaziantep, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kurs

11
Mindful Parenting

Mindfull yaklaşımına dayalı aile eğitim programlarının tanıtımı ve uygulama örnekleri
9th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, Berlin/Almanya   Uluslararası  Çalıştay

12
If at First You Don’xxt Succeed: Pivoting after Mistakes in CBT with Youth

Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı danışma uygulamalarında sık yapılan hatalar ve çözümler.
47th Congress of the Europen Association for Behavioral and Cognitive Therapies, Slovenya/Ljunljana   Uluslararası  Çalıştay

13
Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı

Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı için uygulayıcı yetiştirmek.
Mersin Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Türkiye/ Mersin   Ulusal  Kurs

14
Gaziantep 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı

2023 Eğitim Vizyonu’xxnun Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri bölümünün tartışılıp, değerlendirilmes.
Gaziantep İl milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Çalıştay

15
Oryantasyon Eğitimi

Okul Rehberlik hizmetlerinin tanıtmı, psikolojik danışmanların okullarda çalışma koşulları, yönetmelikler vb. konularda bilgilendirilmesi.
Gaziantep Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kurs

16
Çözüm Odaklı Kısa süreli Psikolojik Danışma Eğitimi

Çözüm Odaklı Yaklaşımın teorisi ve uygulama becerilerinin kazandırılması.
PEGEM AKADEMİ, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kurs

17
Stanford-Binet Zeka Testi Uygulayıcı Yetiştirme Kursu

Stanford-Binet Zeka Testi için uygulayıcı yetiştirmek.
Aksaray Himetiçi Eğitim Enstitüsü, Türkiye/Aksaray   Ulusal  Kurs

18
Kognitif Davranış Terapilerinde Grup Terapisi

Kognitif terapilerin grup uygulamalarına ilişkin uygulamalı eğitim.
13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Türkiye/Mersin   Ulusal  Çalıştay

19
Psikoloji Gündemi-10

Bilişsel Davranışçı Terapiler
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Türkiye /Gaziantep   Ulusal  Seminer

20
Türk Silahlı Kuvvetleri Rehberlik ve Danışma Merkezleri 1. Koordinasyon Toplantısı

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet yürüten RDM merkezlerinin çalışmalarının değerlendirilmesi, uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm öneriler.
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Türkiye/Ankara   Ulusal  Çalıştay

21
Stresle Başa Çıkma Yöntemleri

Streslr başa çıkma yöntemleri ile psikoeğitim yaşantısı.
Gaziantep Üniversitesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kurs

22
VAM Modelinin Tanıtmı

Prof. Dr. Nlüfer Voltan Acar ve Behnam Molaei tarafından geliştirilen grupla psikolojik danışma yaklaşımın tanıtmı ve uygulanması.
VI. PDR Uygulamaları Kongresi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Çalıştay

23
VI. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi

PDR alanında yapılan uygulama çalışmalarının sunulması, alanda çalışan akademisyen ve psikolojik danışmanlara yönelik sempozyum, çalıştay ve konferansların düzenlenmesi.
Divan Hotel, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kongre Düzenleme

24
Sosyodrama ve Psikodramada Göç

Göçe bağlı uyum sorunlarının sağaltımında psikodrama ve sosyodrama uygulamaları.
6. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Çalıştay

25
Çift Terapiler ve Cinsel Tedaviler

Çift terapilerine yönelik teorik bilgiler, terapi süreci, çift terapilerinde sık karşılaşılan cinsel sorunlara yönelik terapötik müdahaleler.
Gaziantep, Türkiye   Ulusal  Kurs

26
Kognitif ve Davranışçı Terapist Eğitimi

Ülkemizde bilişsel-davranışçı terapiler eğitimi ile ilgili sistematik bir eğitim Kognitif ve Davranışçı Terapileri Derneği aracılığı ile Ankara ve İstanbul´da 2 yıldır yapılmaktadır. Sözü edilen dernek 1995 yılında kurulmuş, 1996 yılında Avrupa Davra
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği, Türkiye/İstanbul   Ulusal  Kurs

Üyelikler

3 Adet
1
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2015 

2
Türk PDR Derneği Gaziantep Şubesi

 Yönetim Kurulu Üyesi    Bilimsel Kuruluş    2012 

3
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2009