Dr.Öğr.Üyesi AHMET BUĞA

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   buga@gantep.edu.tr      (0342) 317 27 72      2780  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
Geçmişten Geleceğe Bilişsel Terapi Uygulamaları

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-7052-78-8, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Geçmişten Geleceğe Bilişsel Davranışçı Terapi

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-7052-78-8, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Okulöncesi ve İlkokulda Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Yayın Yeri: NOBEL YAYINCILIK
ISBN: 978-605-320-805-1, TÜRKİYE, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

16 Adet
1
The Role of Cognitive Distortions related Academic Achievement in Predicting the Depression, Stress and Anxiety Levels of Adolescents

BUĞA AHMET, KAYA İDRİS
Yayın Yeri: International Journal of Contemporary Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
2
Türkiye’de Üniversite Öğrenimi Gören Öğrencilerin Öz-anlayışları ile Sosyal Medya Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ATLI Fatih, BUĞA AHMET, MAMMADLİ Taleh, YILDIRIM ATLI Ayşen
Yayın Yeri: Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, Academic Resource Index
3
ANNE BABALARIN EBEVEYN DAVRANIŞLARININ VE EVLİLİK DOYUMLARININ İNCELENMESİ

KAYA Ayşegül, BUĞA AHMET
Yayın Yeri: Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Irrational beliefs in parenting behaviors: Comparison of Turkish and Syrian parents

ÇEKİÇ ALİ, PAKSAL-ÇETİN Ülkü, BUĞA AHMET
Yayın Yeri: International Journal of Psychology and Educational Studies
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
5
Özel Yetenekli Çocukların Ebeveynlerinin Akılcı Olmayan İnançları ve Ebeveyn Yetkinliklerinin İncelenmesi

aydın yunus emre,BUĞA AHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
AKILCI DUYGUSAL DAVRANIŞÇI TERAPİYE DAYALI PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

ÇEKİÇ ALİ,BUĞA AHMET,KUL AYKUT,ŞAP GÜLSÜM
Yayın Yeri: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık ve İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişki: Bilişsel Çarpıtmaların Aracı Rolü

DEMİR SAFA,BUĞA AHMET
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Examining The Relationship Between Parents’ Irrational Beliefs and Life Satisfaction

ÇEKİÇ ALİ,KAYA İDRİS,BUĞA AHMET
Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
An Investigation of Friendship Quality, Attachment to Friends andPerceived Social Support from Friends as Predictors of Loneliness in Adolescents

Katmer Ayşe Nur,BUĞA AHMET,KAYA İDRİS
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
10
Ev kadınlarının öz-anlayışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

ATLI FATİH,BUĞA AHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD
11
Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Esneklik Düzeylerine Göre Sosyal Problem Çözme Tarzlarının İncelenmesi

BUĞA AHMET,ÖZKAMALI EYYÜP,ALTUNKOL WİSE FATMA,ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: Gaziantep Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
12
Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Müdahalelerinin Çocuk ve Ergenlerin İşlevsel Olmayan Düşünceleri Üzerindeki Etkisi: Meta-Analiz Çalışması

TÜRK FULYA,BUĞA AHMET,ÇEKİÇ ALİ,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği‘nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÇEKİÇ ALİ,TÜRK FULYA,BUĞA AHMET,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Web Tabanlı İnteraktif ve Geleneksel Psiko Eğitim Programlarının Çocukların Bilişsel Hatalarına ve Psikolojik Belirtilerine Etkisi

BUĞA AHMET,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Yaşantısı ile İlgili Bilgi Kaynaklarının ve Evlilik Öncesi Eğitim İhtiyaçlarının İncelenmesi

HAMAMCI ZEYNEP,BUĞA AHMET,duran şenol
Yayın Yeri: Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
Bir Öfke Denetimi Eğitimi Programı nın Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Öfke Düzeylerine Etkisİ

ÖZKAMALI EYYÜP, BUĞA AHMET
Yayın Yeri: MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DİĞER

Bildiriler

22 Adet
1
Ebeveynlerin Anne Babalığa İlişkin Akılcı Olmayan İnançları ile Ebeveyn Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

BUĞA AHMET,ÇEKİÇ ALİ,TÜRK FULYA,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: VI th International Eurasian Educational Research Congress
TÜRKİYE, Türkçe, 19.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Ergenlerde Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Arkadaşlık Kalitesi, Arkadaşa Bağlanma ve Arkadaştan Algılanan Sosyal Desteğin İncelenmesi

Katmer Ayşenur, BUĞA AHMET, KAYA İDRİS
Yayın Yeri: 20. Uluslararası PDR Kongresi
Türkçe, 24.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
3
The Role of Cognitive Flexibility and Demographic Properties in Predicting University Students’ Psychological Resilience

BUĞA AHMET, ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: International Conference for Social Science and Humanities
İngilizce, 09.07.2018

Uluslararası  Özet bildiri
4
Investigation of the relationship between irrational beliefs about parenting, the child-parent realtionship and mental health

ÇEKİÇ ALİ,BUĞA AHMET,TÜRK FULYA,TANRIKULU İBRAHİM,HAMAMCI ZEYNEP,DUY BAKİ
Yayın Yeri: 47th Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies
SLOVENYA, LJUBLJANA, İngilizce, 13.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
5
The Effect of a Psychoeducation Program Based on Rational Emotive Behavioral Approach upon Children’xxs Aggressiveness Levels

ÇEKİÇ ALİ,BUĞA AHMET,KUL AYKUT,ŞAP Gülsüm
Yayın Yeri: 47. Congress of Europen Association for Behavioural and Cognitive Therapies
İngilizce, 13.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
6
Pyschometric properties of the Turkish Form of the Alabama Parenting Questionnaire

ÇEKİÇ ALİ,TANRIKULU İBRAHİM,BUĞA AHMET,TÜRK FULYA,HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: 26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UBEK 2017)
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Müdahalelerin Çocuk ve Ergenlerdeki Bilişsel Çarpıtmalar Üzerindeki Etkisi: Meta-Analiz Çalışması

TÜRK FULYA, BUĞA AHMET, ÇEKİÇ ALİ, HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: VI. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK UYGULAMALARI KONGRESİ
Türkçe, 01.12.2016

Ulusal  Özet bildiri
8
Akılcı Duygusal Eğitim Programının Ergenlerin Öfke ve Öfke İfade Tarzları Üzerindeki Etkisi

BUĞA AHMET,ÇEKİÇ ALİ,TÜRK FULYA,HAMAMCI ZEYNEP,KUL AYKUT
Yayın Yeri: VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu
İngilizce, 03.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
9
Anne Babaların Akılcı Olmayan İnançları ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÇEKİÇ ALİ,KAYA İDRİS,BUĞA AHMET
Yayın Yeri: III. International Eurasian Educational Research Congress
İngilizce, 31.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
10
Examination of School Principals Leadership Styles According to Emotional Intelligence

MURAT MEHMET,BUĞA AHMET,ATMACA UFUK
Yayın Yeri: 21st International Conference on Education and Social Science (ICESS)
İngilizce, 31.01.2016

Uluslararası  Özet bildiri
11
Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Web Tabanlı İnteraktif Bir Psiko-Eğitim Programının Çocukların Bilişsel Hataları Üzerindeki Etkisi

BUĞA AHMET, HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Türkçe, 07.10.2015

Ulusal  Özet bildiri
12
The Study Of Social Problem Solving Skills And Cognitive Levels Of University Students In Terms Of Various Variables

BUĞA AHMET, ÖZKAMALI EYYÜP, Altunkol Fatma, ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance
İngilizce, 01.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
13
Investigation of The High School Students’ Life Satisfaction with Respect to Diverse Variables

ÖZKAMALI EYYÜP, BUĞA AHMET, ÇEKİÇ ALİ, Altunkol Fatma
Yayın Yeri: 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance
İngilizce, 01.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
14
An Investigation Of Predictor Variables of Eating Attitudıes of Working Women

ÇEKİÇ ALİ, ÖZKAMALI EYYÜP, Altunkol Fatma, BUĞA AHMET
Yayın Yeri: 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance
İngilizce, 01.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
15
Cognitive Felixibility Scale For Secondary School Students: The Study Of Validity And Reliability

Altunkol Fatma, ÇEKİÇ ALİ, ÖZKAMALI EYYÜP, BUĞA AHMET
Yayın Yeri: 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance
İngilizce, 01.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
16
The Analysis of Variables Predicting Eating Habits of University Students

ÇEKİÇ ALİ,ÖZKAMALI EYYÜP,BUĞA AHMET
Yayın Yeri: 5. World Conference on Educational Sciences
İngilizce, 05.02.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
The investigation of relationships between vocational maturity and irrational career beliefs

ÖZKAMALI EYYÜP,cesuroğlu şahika gülcan,HAMAMCI ZEYNEP,BUĞA AHMET,ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: 5th World Conference on Educational Sciences
İngilizce, 05.02.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
An Investigation of University Students' Aggresiveness Levels and Attitudes Towards Spose Beating in terms of Demografic Variables

HAMAMCI ZEYNEP, ÖZKAMALI EYYÜP, TUNÇ ERHAN, BUĞA AHMET, ÇEKİÇ ALİ
Yayın Yeri: International Counseling and Education Conference
Türkçe, 03.05.2012

Uluslararası  Özet bildiri
19
Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi İlişkilerinin İncelenmesi

BUĞA AHMET, HAMAMCI ZEYNEP
Yayın Yeri: XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Türkçe, 03.10.2011

Ulusal  Özet bildiri
20
Bir Öfke Denetimi Eğitimi Programı’nın Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Öfke Düzeylerine Etkisi

ÖZKAMALI EYYÜP, BUĞA AHMET
Yayın Yeri: V. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu
Türkçe, 21.10.2010

Ulusal  Özet bildiri
21
Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Yaşantısı ile İlgili Bilgi Kaynaklarının ve Evlilik Öncesi Eğitim İhtiyaçlarının İncelenmesi

HAMAMCI ZEYNEP, BUĞA AHMET, duran şenol
Yayın Yeri: V. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu
Türkçe, 21.10.2010

Ulusal  Özet bildiri
22
İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

BUĞA AHMET, MURAT MEHMET
Yayın Yeri: X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Türkçe, 21.10.2009

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Temelli Danışma Programının Çocukların Bilişsel Hataları ve Psikolojik Belirtileri Üzerindeki Etkisi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik
01.01.2014 - 30.10.2015
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Öz Bizim Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Psikolog

2007 - 2007

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Kişilk Gelişimi Türkçe 3
2 2016-2017 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları Türkçe 3
3 2016-2017 Genel Psikoloji Türkçe 3
4 2016-2017 Davranış Bilimine Giriş Türkçe 3
5 2016-2017 Bireyle Psikolojik Danışma Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Temel Psikolojik Danışma Becerileri Türkçe 3
2 2016-2017 Rehberlik Türkçe 3
3 2016-2017 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Türkçe 3
4 2016-2017 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması Türkçe 3
5 2016-2017 Sosyal Psikoloji Türkçe 3
6 2015-2016 Sosyal Psikoloji Türkçe 3
7 2016-2017 Okullarda Gözlem Türkçe 3
8 2016-2017 Psikoloji Türkçe 3
9 2015-2016 Okullarda Gözlem Türkçe 3
10 2016-2017 Psikolojik Danışmada Alan Çalışması Türkçe 3
11 2016-2017 Kurum Deneyimi Türkçe 3
12 2016-2017 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması Türkçe 3
13 2016-2017 Eğitim Psikolojisi Türkçe 3
14 2015-2016 Psikolojik Testler Türkçe 3
15 2015-2016 Meslek Etiği ve Yasal Konular Türkçe 3
16 2015-2016 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Evli bireylerde bilişsel esneklik ve evlilik öz yetkinliği arasındaki ilişkinin incelenmesi METİN ÇELİK TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Ergenlerin bilişsel esneklikleri ile akran zorbalığı ve mağduriyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi UFUK YILDIRIM TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Lise öğrencilerinin akademik başarılarına ilişkin bilişsel çarpıtmaları ve gelecek beklentileri arasındaki ilişki ÜMMÜ SELEK ŞAHİN TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı Lise öğrencilerinin anne baba tutumları ile sınav kaygısı arasındaki ilişki: Akademik başarıya ilişkin bilişsel çarpıtmalarının aracı rolü SENA GÖLÇEK TezMerkezi 2020
5 Tamamlandı Üniversite öğrencilerinde yalnızlık ve internet bağımlılığı arasındaki ilişki: Bilişsel çarpıtmaların aracı rolü SAFA DEMİR TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı Özel yetenekli çocukların ebeveynlerinin akılcı olmayan inançları ve ebeveyn yetkinliklerinin incelenmesi YUNUS EMRE AYDIN TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı Anne babaların ebeveyn davranışlarının ve evlilik doyumlarının incelenmesi AYŞE GÜL KAYA TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı Ergenlerde yalnızlığın yordayıcısı olarak algılanan sosyal destek, arkadaşlık kalitesi ve arkadaşa bağlanmanın incelenmesi AYŞE NUR KATMER TezMerkezi 2018

Araştırmalar

1 Adet
1
Kognitif ve Davranışçı Terapist Eğitimi (Prof. Dr. Mehmet Zihni SUNGUR)

Üç modülden oluşan bu eğitimin amacı kognitif davranışçı terapistler yetiştirmektir. Üç modül tamamlanarak uluslararası geçerliği olan EABCT tarafından onaylanan Bilişsel Davranışçı Terapist olmaya hak kazanılmıştır.
Gaziantep,   Uluslararası  Sertifika

Üyelikler

2 Adet
1
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği

 Üye    2015 

2
TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ

 Üye    2011