Prof.Dr. SENEM KURTAR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Felsefe  Yirminci Yüzyıl Felsefesi  Modern Felsefe   Ontoloji

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

12 Adet
1
Mekan Varyasyonları

Yayın Yeri: NotaBene Yayınları
ISBN: 978-605-260-224-9, TÜRKİYE, İstanbul, 2020

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Mekân Varyasyonları

Yayın Yeri: NotaBene Yayınları
ISBN: 978-605-260-224-9, TÜRKİYE, İstanbul, 2020

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
ÇOCUKLARIN DÜNYASI

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-625-7727-22-8, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Diyalog Kur-Söyle

Yayın Yeri: Morena Yayınevi
ISBN: 978-625-7016-05-6, TÜRKİYE, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Diyalog Kur- Söyle

Yayın Yeri: Morena Yayınevi
ISBN: 978-625-7016-05-6, TÜRKİYE, İstanbul, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Felsefe ve Devrim

Yayın Yeri: Pinhan Yayıncılık
ISBN: 978-605-9460-26-2, TÜRKİYE, İstanbul, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Düşünme Krizinde Felsefeden Politikaya

Yayın Yeri: Bibliotech Yayınları
ISBN: 978-605-84473--4-9, TÜRKİYE, Ankara, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Sosyal Bilimler Ansiklopedisi Cilt 1

Yayın Yeri: Adres Yayınları
2016

Uluslararası  Kitap Tercümesi  İngilizce
9
Sosyal Bilimler Ansiklopedisi Cilt 2

Yayın Yeri: Adres Yayınları
2016

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
10
HEIDEGGER VE POETİK DÜŞÜNME Düşünmeye Açılan Yeni Yollar

Yayın Yeri: Pharmakon Kitap/Felsefe Dizisi
ISBN: 9786058657687, TÜRKİYE, Ankara, 2014

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Günümüzü Felsefe ile Düşünmek

Yayın Yeri: Ege Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-605-338-098-6, TÜRKİYE, İzmir, 2014

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
KÜLTÜREL BELLEK VE ESTETİK YANSIMALAR

Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Basım Evi
ISBN: 978-9944-0826-3-1, TÜRKİYE, Ankara, 2011

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

25 Adet
1
Praktiko-inert ya da Egzistansiyalist Bir Materyalizmin Mümkünlüğü Üzerine

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Felsefe Logos
Türkçe, Basılı, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Philosopher's Index
2
İnsanlık Mucizesinin Çöküşü/Yeryüzünün Kadim Bilgeliği Ekofenomenolojiye Doğru

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Doğu Batı Düşünce Dergisi
Türkçe, Basılı, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
3
”Özgürlük Tanrı Olma Arzusudur!” Jean Paul Sartre’ın Mutlak ve Radikal Mücadelesi

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Doğu Batı
Türkçe, Basılı, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
4
Bir İdeal Olarak Don Juan: Baştan Çıkarıcın Duyumsal-Müzikali

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA International Bibliography
5
Baudelaire Üzerine Benjamin ve Sartre

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA International Bibliography
6
Benjamin ve Flaneur Olarak Çocuk

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Arkhe Logos
İngilizce, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  The Philosopher’s Index
7
Kutsalın Krallığında Görkemli Bir Karşılama: Şiir ve Düşünme

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Felsefi Düşün - Akademik Felsefe Dergisi
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  The Philosopher's Index, TUBITAK ULAKBİM, Ebsco Humanities International
8
Büyük Sorular, Küçük Filozoflar: Çocuklar ve Felsefenin Sonsuz Dostluğu

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Felsefe Yazın
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
9
Hannah Arendt, Sevgi ve Politika

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Felsefe Yazın
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
10
Yeni Bir An ı Yaratmanın Sonsuz ve Eşsiz Tutkusu Olarak Hınç

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Doğu Batı
Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
11
Bilgi Eğitim ve Sorgulamanın açıklığında Modern Üniversiteleri Yeniden Düşünmek

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Kilikya Felsefe Dergisi
Türkçe, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  The Philosopher’s Index
12
Hakikatin Şöleni Güzel le Karşılaşma ve Başlangıcın Yıkımı

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: dörtöge
Türkçe, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Asos Index, The Philosopher’s Index
13
Mysterium Tremendum Tanrıyla Karşılaşmak ya da Tanrıdan Önce Kendiyle Olmak

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Posseible Düşünme Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
14
Varoluşun Adaleti ÖLÜM Bir Peras Limen Sorunsalı

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Bibliotech Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
15
Değerler Eğitimi ve Hümanizm den Özgürleşmek

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Eleştirel Pedagoji
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
16
Daemonion Olarak Demokrasİ Polemos un Dirilişi ya da Demos un Ölümü

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Posseible Düşünme Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
17
Bir Şehir Filozofu Olarak Henri Lefebvre ve Gündelik Yaşam Sanatı

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: İdealkent Kent Araştırmaları Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
18
Heidegger ve Şeylerin Sessizliği Heidegger and Silence of the Things

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: ETHOS Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar
Türkçe, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Philosopher’xxs Index, DOAJ: Directory of Open Access Journals, EBSCOhost
19
Ölümcül Umutsuzluk Caligula ve Anti Climacus u Çıldırtan Paradoks Fatal Despair The Paradox that Derange Caligula and Anti Climacus

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: İstanbul Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  The Philosopher’s Index, EBSCOhost publishing
20
Heidegger ve Habermas ı Buluşturan Bir Tartışma Dünya açıklığı ya da İletişimsel Ussallık Olarak Hakikat Sorunu A Controversy that Combines Heidegger and Habermas The Problem of Truth as World Disclosure or Communicative Rationality

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  The Philosopher’s Index, TUBITAK ULAKBIM, IBSS, EBSCOhost Publishing, ASOS Ind
21
Sezginin Arı Formu ya da Formel Sezgi Olarak Kant ta Zaman Heidegger i Marburg Okulu ndan ayıran Yitimsellik Paradoksu Time as Pure Form of Intuition or Formal Intuition in Kant The Paradox of Finitude Which Differentiate Heidegger from Marburg Sc

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Arastırmax Index, Asos Index, Index Copernicus, Index Islamicus, Index of Turki
22
Paul Ricoeur ün Anlatısallaşan Zamanının Thomas Mann ın Der Zauberberg Büyülü Dağ Romanındaki Zaman Aporialarında Açımlanması

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Ankyra Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
23
Heidegger in Nietzsche Yorumu Son Metafizikçi Olarak Nietzsche

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Felsefe Dünyası
Türkçe, Basılı, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  The Philosopher’s Index, TUBITAK ULAKBIM
24
Heidegger in Trakl Yorumu Melankolinin Dili Olarak Poetik Sessizlik

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Felsefe Yazın
Türkçe, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
25
Eros un Ölüme Aşkınlığı Heidegger Levinas İkilemi

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Bibliotech Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

29 Adet
1
Çağımızın Kaçınılmaz Gerçeği: Çocuk, Çocukluk ve Felsefe

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Aristoteles Felsefe Derneği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Etkinliği Çocuklarla ve Yetişkinlerle Felsefe
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 11.04.2022

Ulusal  Tam metin bildiri
2
Felsefeye Çağıran Ruh Hali/Varoluş Durumu Olarak Çocuk

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: 10. Çocukluk Bizde Kalsın Derneği Çocuk ve Felsefe Çalıştayı
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 04.05.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
3
Eyleme Soyunan Özgürlük: Jean Paul Sartre

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Varoluşçuluk Sempozyumu (Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü)
TÜRKİYE, Eskişehir, Türkçe, 02.05.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
4
Çocuklarla Felsefe

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Kurultayı
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 25.04.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
5
Herkes Gibi Olmak, Biri Olmak, Kendi Olmak

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi Küresel Değişim Rüzgarları
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 05.11.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Modern Kölelik, Mekan ve Zaman

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Felsefe Söyleşileri
TÜRKİYE, Bingöl, Türkçe, 08.04.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
7
Eylem İçinde İnsanı Anlamak: J.Paul Sartre ve Felsefenin Dramatik Ruhu

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Düşünbil Felsefe Seminerleri
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 22.12.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
8
Zamanın Erotik Yorumu: Birlikteliğin Ritmi

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Felsefede Bugün ve Yarın Konferansları
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 08.12.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
9
Büyük Sorular Küçük Filozoflar Felsefenin Çocuklarla Sonsuz Dostluğu

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Felsefe Konferansları Bursa Ördekli Kültür Merkezi
TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 19.11.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
10
Tekhne den Ethos a Sanatın Poetik Özünü Düşünmek

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Topluluğu Etkinliği
TÜRKİYE, Aydın, Türkçe, 16.05.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
11
Şair, Aşk ve Ölüm: Rainer Maria Rilke

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Bambu Kültür Evi Felsefe Söyleşileri
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 30.04.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
12
Modern Üniversitelerin Başarısızlığı Felsefede Açıklık Felsefeye Açıklık

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Nalbantoğlu Sempozyumu Üniversite ve Toplum
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 21.03.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
13
Sartre ve Yazarın Elleri Neden Kirli

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Uluslararası Öykü Günleri Derneği Söyleşi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 11.03.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
14
Nereden Başlar Bu Felsefe Kierkegaard ve Bir İman Manifestosu

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Kierkegaard Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 09.12.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
15
Sartre ve Özgürlüğe Tutkun Bir Edebiyat

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Felsefe-Edebiyat Sempozyumu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Atatürk Kültür Merkezi
TÜRKİYE, Van, Türkçe, 29.04.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
16
Aging and Ethics of Freedom

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: IV. TURYAK International Congress on ”Longevity” 13-14 Mart 2015, Wyndham Grand Hotel, Levent, İstanbul.
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 13.03.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
Metafiziğin Sonu Teknoloji

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: HEIDEGGER Paneli, Hacettepe Felsefe Topluluğu, Hacettepe Üniversitesi Bedrettin Cömert Salonu
TÜRKİYE, Türkçe, 22.12.2014

Ulusal  Tam metin bildiri
18
FENOMENOLOJİ Anlamı Önemi Dönüşümü

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Bibliotech Dergisi Felsefe Seminerleri-I Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 09.12.2014

Ulusal  Tam metin bildiri
19
HÜZÜN UMUTSUZLUK SIKINTI Heidegger ile Düşünmenin Şiirsel Poetik Yollarında Gizemli Yolculuk

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Aleph Kitabevi Felsefe Atölyesi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 30.11.2014

Ulusal  Tam metin bildiri
20
Daimenon Olarak Demokrasi Demos un Ölümü ya da Polemos un Dirilişi

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: III. Uluslar arası Felsefe Kongresi: Gelenek, Demokrasi, Felsefe, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 23.10.2014

Uluslararası  Özet bildiri
21
Modern Institutional Education Vs Paideia as Love Questioning and Dialogue

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: 4th International Conference on Critical Education CRITICAL EDUCATION IN THE ERA OF CRISIS, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
YUNANİSTAN, Thessaloniki, İngilizce, 23.06.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
Düşünmenin Eğitimi Heidegger ve Varlığın Kırılganlığında Işığa Gelen Cesur Sorular Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Felsefesi Anabilim Dalı Seminer Dizisi 25 Nisan 2014

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Felsefesi Anabilim Dalı Seminer Dizisi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 25.04.2014

Ulusal  Tam metin bildiri
23
Hakikatin Şöleni Güzel

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Kent, Mekan, Politika, III. Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu, ODTÜ
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 24.03.2014

Ulusal  Tam metin bildiri
24
Heidegger ve Derrida Işığında Üniversite Eğitim ve Felsefe İlişkisinin Yeni den Düşünülmesi

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Eğitim Felsefesi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 21.11.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
25
Varoluşun Absurd le Sonsuz Dansı Tanrı yı ya da Kendini Öldürmek

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: III. Ilgaz Felsefe Günleri Kişi Kişilik Kimlik Sempozyumu
TÜRKİYE, Çankırı, Türkçe, 04.10.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
26
Mekanı Yaşamak Lefebvre ve Mekanın Diyalektik Oluşumu

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: TÜCAUM
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 18.10.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
27
Şehrin Filozofu Henri Lefevbre ve Gündelik Yaşama Sanatı

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: II. Uluslararası Felsefe Kongresi, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
TÜRKİYE, BURSA, İngilizce, 11.05.2012

Uluslararası  Özet bildiri
28
Günahkar Bir Özgürlük Düşü Kierkegaard ve İbrahim Olmak

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: I. Uluslararası Felsefe Kongresi, Özgürlük Eşitlik ve Kardeşlik/Liberty, Equality and Fraternity, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
TÜRKİYE, BURSA, Türkçe, 14.10.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
29
Melankolinin Dili Olarak Poetik Sessizlik Heidegger in Trakl Yorumu

KURTAR SENEM
Yayın Yeri: Heidegger Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 12.05.2009

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

6 Adet
1
Avrupa Komisyonu Horizon 2020 programı Marie Curie Hareketi tarafından desteklenen "Avrupa Bilim Eğlence Günü"


26.09.2014 - 02.11.2015
Avrupa Konseyi,   Eğitmen 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
2
117B356, Ankara Bilim Şenliği, Bilim ve Toplum

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi bünyesindeki atölyelerin (çocuklar için felsefe, böcek okulu, su okulu vb.) üniversitede üretilen bilgiyi ve üniversite ortamını oyun, pratik faaliyetler, drama ve görseller eşliğinde çeşitli yaşlarda çocuklarl
21.08.2017 - 21.08.2018
TÜBİTAK PROJESİ,   Eğitmen 

ULUSAL  Tamamlandı
3
118B791, Uluslararası Mersin Bilim Şenliği, Bilim ve Toplum

Mersin Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi bünyelerindeki atölyelerin (çocuklar için felsefe, böcek okulu, su okulu vb.) üniversitede üretilen bilgiyi ve üniversite ortamını oyun, pratik faaliyetler, drama ve görseller eşliğinde ç
10.06.2018 - 30.01.2019
TÜBİTAK PROJESİ,   Eğitmen 

ULUSAL  Tamamlandı
4
Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunarak desteklenen, Kayapınar Kaymakamlığı’nın yararlanıcı olduğu, Proked Akademi Dan. Org. Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütülen, TRC2/20/TD/SOP-2/0039 re

P4C Eğitici Eğitiminin girişimci ve yenilikçi çocuklar yetiştirmeye yönelik katkılarının özellikle MEB öğretmenlerine sunulan eğitim, seminer vb. etkinliklerle deneyimlenmesidir.
09.08.2021 - 14.08.2021
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Eğitmen 

ULUSAL  Tamamlandı
5
Türk Eğitim Derneği ve Zurich Sigorta Desteğiyle "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesi"

Düşünen Baykuşlar Eğitim Serisi kapsamında köye yeni atanmış kadın öğretmenlere destek amacıyla eğitim verilmiştir.
04.05.2022 - 25.05.2022
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Eğitmen 

ULUSAL  Tamamlandı
6
LET S DO THE SCIENCE

Offering the categories of the pulic at large regardless of age and scientific background as road as possible a range of activities Combining in a balanced way entertainment and education to science through researchers Contributing to enhancing
01.05.2014 - 14.03.2016
Avrupa Birliği,   Danışman 

ULUSLARARASI  ANKARA ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Editörlükler

9 Adet
1
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: ENGİN ATİLLA, EROL MEHMET, OLCAY ATINÇ, TANSÜ YUNUS EMRE, ŞÖHRET MESUT, KURTAR SENEM , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, İngilizce, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

2
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ENGİN ATİLLA,EROL MEHMET,OLCAY ATINÇ,GÖKGÖZ GÖKHAN,YANAR RÜSTEM,BAL LİDER,AKSOY HASAN,TANSÜ YUNUS EMRE,ŞÖHRET MESUT,ALMACIOĞLU GAMZE,KURTAR SENEM,MUŞLU MELTEM,GÜNDÜZ ELA İPEK,LEYLA KUZU ŞENAY , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, İngilizce, 2018,   Uluslararası  ULAKBİM  Elektronik

3
Düşünme Krizinde Felsefeden Politikaya

Yazar Adı: KURTAR SENEM,ANLI ÖMER FAİK , Yayın Yeri: Bibliotech Yayınları
Kitap, Türkçe, 2016,   Ulusal  Endekste taranmıyor  Basılı

4
Mekan Varyasyonları

Yazar Adı: KURTAR SENEM , Yayın Yeri: NotaBene Yayınları
Kitap, Türkçe, 2020, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

5
Posseible Düşünme Dergisi

Yazar Adı: KURTAR SENEM , Yayın Yeri: E-dergi
Dergi, Türkçe, 2012, TÜRKİYE, Ankara  Ulusal  Philosopher’xxs Index  Elektronik

6
Posseible Düşünme Dergisi

Yazar Adı: KURTAR SENEM , Yayın Yeri: E-dergi
Dergi, Türkçe, 2012, TÜRKİYE, Ankara  Ulusal  Philosopher’xxs Index  Elektronik

7
Felsefe ve Devrim

Yazar Adı: DEMİRTAŞ MUSTAFA,KURTAR SENEM , Yayın Yeri: Pinhan Yayınları
Kitap, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

8
FelsefeYazın

Yazar Adı: ANLI ÖMER FAİK,KURTAR SENEM , Yayın Yeri: Başak Matbaası
Dergi, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  Endekste taranmıyor  Basılı

9
Düşünme Krizinde Felsefeden Politikaya

Yazar Adı: KURTAR SENEM,ANLI ÖMER FAİK , Yayın Yeri: Bibliotech Yayınları
Kitap, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Ankara  Ulusal  Basılı

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 08036014 Varlık Felsefesi Türkçe 3
2 2014-2015 08036014 Varlık Felsefesi Türkçe 3
3 2014-2015 08036015 Fenomenoloji Türkçe 3
4 2018-2019 08036015 Fenomenoloji Türkçe 3
5 2016-2017 08036015 Fenomenoloji Türkçe 3
6 2017-2018 08036016 Varlık Felsefesi Türkçe 3
7 2018-2019 08036016 Varlık Felsefesi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 08035016 Mekan Felsefesi Türkçe 3
2 2013-2014 08035011 Varoluşçu Felsefe Türkçe 3
3 2014-2015 08035013 Çağdaş Zaman-Mekan Felsefesi Türkçe 3
4 2014-2015 08035016 Mekan Felsefesi Türkçe 3
5 2014-2015 08001800 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 8
6 2015-2016 08001800 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 8
7 2015-2016 08035013 Çağdaş Zaman Mekan Felsefesi Türkçe 3
8 2015-2016 08035011 Varoluşçu Felsefe Türkçe 3
9 2015-2016 presokratik düşünme Türkçe 3
10 2016-2017 08035011 VAROLUŞÇU FELSEFE Türkçe 1
11 2018-2019 08035013 Çağdaş Zaman-Mekân Felsefesi Türkçe 3
12 2016-2017 08035013 Çağdaş Zaman-Mekân Felsefesi Türkçe 3
13 2016-2017 08035038 Presokratik Düşünme Türkçe 3
14 2017-2018 08035037 Politik Ontoloji Türkçe 3
15 2017-2018 08035035 Modern Sanatın Anlamı (YL) Türkçe 3
16 2017-2018 08035013 Çağdaş Zaman-Mekân Felsefesi Türkçe 3
17 2018-2019 08035011 Varoluşçu Felsefe Türkçe 3
18 2021-2022 FEL 516 Mekan Felsefesi Türkçe 3
19 2020-2021 Zaman Felsefesi Türkçe 3
20 2021-2022 Politik Ontoloji Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2010-2011 FEL 113 FELSEFEYE GİRİŞ Türkçe 2
2 2010-2011 FEL 127 FELSEFEYE GİRİŞ Türkçe 2
3 2010-2011 FEL 309 ÇEVRE VE TEKNOLOJİ FELSEFESİ Türkçe 4
4 2010-2011 FEL 409 İLETİŞİM FELSEFESİ Türkçe 4
5 2010-2011 FEL404 İNSAN HAKLARI Türkçe 3
6 2011-2012 FEL 113 FELSEFEYE GİRİŞ Türkçe 2
7 2011-2012 FEL 127 FELSEFEYE GİRİŞ Türkçe 2
8 2011-2012 FEL 309 ÇEVRE VE TEKNOLOJİ FELSEFESİ Türkçe 2
9 2011-2012 FEL 409 İLETİŞİM FELSEFESİ Türkçe 2
10 2011-2012 FEL404 İNSAN HAKLARI Türkçe 3
11 2012-2013 FEL 127 FELSEFEYE GİRİŞ Türkçe 2
12 2012-2013 FEL 309 ÇEVRE VE TEKNOLOJİ FELSEFESİ Türkçe 2
13 2012-2013 FEL404 İNSAN HAKLARI Türkçe 3
14 2013-2014 FEL 127 FELSEFEYE GİRİŞ Türkçe 2
15 2013-2014 FEL 309 ÇEVRE VE TEKNOLOJİ FELSEFESİ Türkçe 2
16 2013-2014 FEL404 İNSAN HAKLARI Türkçe 3
17 2014-2015 FEL 127 FELSEFEYE GİRİŞ Türkçe 2
18 2014-2015 FEL 309 ÇEVRE VE TEKNOLOJİ FELSEFESİ Türkçe 2
19 2014-2015 FEL404 İNSAN HAKLARI Türkçe 3
20 2015-2016 FEL 309 ÇEVRE VE TEKNOLOJİ FELSEFESİ Türkçe 2
21 2015-2016 FEL404 İNSAN HAKLARI Türkçe 3
22 2015-2016 FEL 205 Varlık Felsefesi Türkçe 2
23 2015-2016 estetik ve sanat felsefesi Türkçe 2
24 2016-2017 FEL 410 Postmodernizm ve Postyapısalcılık Türkçe 2
25 2016-2017 ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ Türkçe 1
26 2016-2017 FEL404 İNSAN HAKLARI Türkçe 1
27 2017-2018 FEL 205 VARLIK FELSEFESİ Türkçe 2
28 2017-2018 FEL 309 Çevre ve Teknoloji Felsefesi Türkçe 2
29 2017-2018 FEL 216 Estetik ve Sanat Felsefesi Türkçe 2
30 2017-2018 FEL 404 İnsan Hakları Türkçe 3
31 2017-2018 FEL 410 Postmodernizm ve Postyapısalcılık Türkçe 2
32 2018-2019 PHI 101 Introduction to Philosophy İngilizce 2
33 2018-2019 FEL 205 Varlık Felsefesi Türkçe 2
34 2018-2019 FEL 309 Çevre ve Teknoloji Felsefesi Türkçe 2
35 2018-2019 FEL 404 İnsan Hakları Türkçe 3
36 2018-2019 FEL 410 Postmodernizm ve Postyapısalcılık Türkçe 2
37 2018-2019 FEL 314 Fenomenoloji Türkçe 2
38 2019-2020 FEL 212 Varlık Felsefesi Türkçe 3
39 2019-2020 FEL 414 Çağdaş Felsefe II Türkçe 3
40 2019-2020 FEL 428 Sartre-Varlık ve Hiçlik Türkçe 3
41 2019-2020 SOS 414 Kültür Felsefesi Türkçe 4
42 2019-2020 GZT128 Felsefe Türkçe 2
43 2021-2022 FEL 418 Sinema ve Felsefe Türkçe 3
44 2021-2022 Sociology of Consumption İngilizce 3
45 2021-2022 Introduction to Philosophy İngilizce 3
46 2021-2022 Estetik Seçme Metinler Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Sartre felsefesi'nde ben'in olanaksızlığı olarak mauvaıse foı ZEYNEP İREM ÖZATAY TezMerkezi 2015

Araştırmalar

13 Adet
1
Düşünen Baykuşlar (Program Koordinatörü) TED Eğitimin Sigortası Öğretmenler Projesi Etkinlikleri

TED Eğitimin Sigortası Öğretmenler Projesi için Düşünen Baykuşlar Programı Etkinlikleri
Zoom Platformunda Online Etkinlik,   Ulusal  Çalışma

2
Çocuklar İçin Felsefe Program Etkinliği (Program Koordinatörü)

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Çocuklar İçin Felsefe Program etkinliği
Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Tandoğan Kampüsü Ankara,   Ulusal  Çalışma

3
Çocuklar İçin Felsefe Programı (Program Koordinatörü) Sokakta Çalışan Çocuklarla Buluşuyoruz-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Toplumsal Sorumluluk Projesi

Sokakta Çalışan Çocuklarla çocuklar için felsefe etkinliği yapılmıştır.
Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Tandoğan Kampüsü Ankara,   Ulusal  Çalışma

4
Çocuklar İçin Felsefe Program Etkinliği (Program Koordinatörü)

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Çocuklar İçin Felsefe Programı Ankü Okulları Etkinliği
Ankara Üniversitesi Vakıf Okulları Ankara,   Ulusal  Çalışma

5
Çocuklar İçin Felsefe Program Etkinliği (Program Koordinatörü)

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Çocuklar İçin Felsefe Program Etkinliği
Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Tandoğan Kampüsü Ankara,   Ulusal  Çalışma

6
Çocuklar İçin Felsefe Program Etkinliği (Program Koordinatörü)

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Çocuklar İçin Felsefe Program Etkinliği
Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Tandoğan Kampüsü Ankara,   Ulusal  Çalışma

7
AFED ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Katkılarıyla Çocuklarla Felsefe Bilim Okulu-Yetişkinlerle Felsefe Bilim Okulu

Çocuklarla ve Yetişkinlerle Felsefe ve Bilim Atölyelerinin Yapıldığı Bir Eğitim Çalışmasıdır. Çalışmada felsefi ve bilimsel bilginin topluma aktarımı adına farklı teknik ve yöntemler (görseller, drama, diyalog, grup çalışmaları, düşünme pratikleri vb
Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi/Menteşe Muğla,   Ulusal  Çalışma

8
Çocuklar İçin Felsefe(P4C) Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (Eğitmen)

Çocuklar İçin Felsefe(P4C) Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı Eğitimi verilerek katılımcılardan başarılı olanlar sertifika alma hakkı kazanmıştır.
Gaziantep Üniversitesi GÜSEM Şehitkamil/Gaziantep,   Ulusal  Çalışma

9
Çocuklar İçin Felsefe Program Etkinliği (Program Koordinatörü)

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Çocuklar İçin Felsefe Program Etkinliği
Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Tandoğan Kampüsü Ankara,   Ulusal  Çalışma

10
Çocuklar İçin Felsefe Program Etkinliği (Program Koordinatörü)

Çocuklar İçin Felsefe (P4C) bir öğrenme metodu kullanılarak Üstün Yetenekli çocuklara yapılan bir felsefi etkinliktir.
Ankara üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Tandoğan Kampüsü Ankara,   Ulusal  Çalışma

11
Çocuklar İçin Felsefe Programı (Program Koordinatörü) Ankü Okulları

Ankara Üniversitesi Vakıf Okulları talebiyle çocuklar için felsefe etkinliği yapılmıştır.
Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Tandoğan Kampüsü Ankara,   Ulusal  Çalışma

12
Çocuklar İçin Felsefe Program Etkinliği (Program Koordinatörü)

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Çocuklar İçin Felsefe Program Etkinliği
Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Tandoğan Kampüsü Ankara,   Ulusal  Çalışma

13
Çocuklar İçin Felsefe Program Etkinliği-Somalı Çocuklar İçin Somadayız TED Toplumsal Sorumluluk Projesi

Maden göçüğü sonrasında TED ve Ankara Üniversitesi desteğiyle Soma'da toplam 2 gün Çocuklar İçin Felsefe etkinliği yapılmıştır.
Soma /Akhisar,   Ulusal  Çalışma

Sanatsal Faaliyetler

2 Adet
1
28-29 Eylül 2017 TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliklerini Destekleme Programı çerçevesinde düzenlenen Ankara Bilim Şenliği

Etkinlik Yeri: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Tandoğan Kampüsü Ankara
Düzenleyenler : TÜBİTAK ve Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü işbirliği ile programlar tarafından açılan sergi ve atölyeler (”Çocuklar İçin Felsefe”).
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  28.09.2017 - 29.09.2017

Ulusal  Özgün  SERGİ
2
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü

Etkinlik Yeri: Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü Rekreasyon Alanı
Düzenleyenler : Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Çocuk Bilim Merkezi
SANATSAL ETKİNLİKLER/  02.10.2015 - 02.10.2015

Ulusal  Karma  SERGİ