Öğr.Gör. DERYA ÖZÇALIŞKAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK REKTÖRLÜK

   ozcaliskan@gantep.edu.tr  

Eğitim Bilgileri

Bildiriler

1 Adet
1
AKREDİTE ÜNİVERSİTELERİN KALİTE SÜREÇ PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ:2019-2021 DÖNEMİ

ÖZÇALIŞKAN DERYA, YAŞAR UĞURLU ÖZLEM, ECEMİŞ ORHAN
Yayın Yeri: 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 24.12.2022

Ulusal  Tam metin bildiri

İdari Görevler