Dr.Öğr.Üyesi ASLI ÖZPOLAT

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
OĞUZELİ M.Y.O. YÖNETİM VE ORGANİZASYON

   ozpolat@gantep.edu.tr      (0342) 571 27 8_  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Uluslararası İktisat  Uluslararası Ticaret  Uluslararası Politik İktisat  Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme

Duyuru / Döküman

Değerli Öğrenciler, 

Bilgi ve sorularınız için haftanın her günü, istediğiniz saatte bana mail aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 

İletişim bilgileri şu şekildedir: ozpolat@gantep.edu.tr; asliozpolat@gmail.com 

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
Econometrics of Green Energy Handbook

Yayın Yeri: Springer
ISBN: 978-3-030-46846-0,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
Different Aspects of Economic Development

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-625-7203-82-1,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
3
Hedefler Arası uyum ve Çatışmalarıyla Sürdürülebilir Kalkınma

Yayın Yeri: Ekin Yayınevi
ISBN: 978-605-327-926-6,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
The Basic Studies on Economics and Business

Yayın Yeri: İKSAD
ISBN: 978-625-7029-60-5,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
5
Yönetim ve Organizasyon Makaleleri: Kadın Akademisyenlere Armağan

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-975-2475-30-4, TÜRKİYE, Konya

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

15 Adet
1
YENİLENEBİLİR ENERJİ VE İSTİHDAM İLİŞKİSİ: BOOSTRAP GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi
İngilizce, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Doaj
2
Causal Link Between Consumer Prices Index and Producer Prices Index: An Evidence From Central and Eastern European Countries (CEECs)

ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi
İngilizce, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Çevresel Kaliteyi Etkileyen Faktörlerin Sektörel Olarak Belirlenmesi: Gelecek-11 Ülkeleri Örneği

ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
İngilizce, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Do Technological Development And Clean Energy Effect Environmental Awareness?: An Empirical Analysis for Turkey

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İngilizce, Basılı, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Yapısal Kırılmalar Altında Teknoloji Yoğun Sektörlerde Verimlilik ve Rekabet Gücü İlişkisi

ÖZPOLAT ASLI,ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: Doğuş Üniversitesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Gelecek-11 Ülkelerinde İhracat ve Büyüme İlişkisi: Bootstrap Granger Nedensellik Analizi

ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Journal Of Yasar University
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Tüketici Fiyat Endeksi ile Satın Alma Gücü Paritesi Arasındaki İlişki: Mist Ülkeleri Örneği

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi IIBF Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
8
Cinsiyete Göre İşsizlik Histerisi: Karşılaştırmalı Ülke Analizi

ÖZPOLAT ASLI,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi İdari Bilimler Dergisi
İngilizce, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
KURUMSAL YAPININ EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA ÜZERİNE ETKİSİ

ÖZPOLAT ASLI,GÜVEN GÜLSÜM GÜNBALA,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: İKTİSAT VE TOPLUM
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
10
Comparative Analysis of Competition Power in High Technology and Low Technology Intensive Manufactures

YILDIRIM METİN,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,ÖZPOLAT ASLI,ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: International Journal of Innovation and Economic Development
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  doaj, sci-edge
11
Does Rule of Law Affect Economic Growth Positively

ÖZPOLAT ASLI,GÜVEN GÜLSÜM GÜNBALA,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,BAHAR AYŞE DÜRÜYE
Yayın Yeri: Research in World Economy
İngilizce, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  econlit
12
Hysteresis Effect on Unemployment for Men and Women: A Panel Unit Root Test for OECD Countries

BEKMEZ SELAHATTİN,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: International Journal of Financial Research
İngilizce, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scopus
13
A Comparative Regional Analysis for Housing Demand in Turkey

BEKMEZ SELAHATTİN,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Journal of Business and Economics
İngilizce, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Copernicus
14
Gelir Esnekliğinin Ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Konut Talebine Etkisinin VECM Yöntemi İle Tahmin Edilmesi

BEKMEZ SELAHATTİN,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Türkiye’de Konut Talebinin VAR Yöntemi ile Belirlenmesi

BEKMEZ SELAHATTİN,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Tisk Akademi
Türkçe, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

21 Adet
1
Competition Power in High Technology Manufacturing: A Cross Country Analysis

ÖZPOLAT ASLI,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: 23rd EBES Conference
İngilizce, 27.09.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
OECD Ülkelerinde Kurumsal Etkinlik ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Türkiye Ekonomi Kurumu Beşinci Uluslararası Ekonomi Konferansı
Türkçe, 26.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
An Empirical Analysis of Consumer Price Index and Producer Price Index: Evidence from CEEs

ÖZPOLAT ASLI,ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: EBES
İngilizce, 24.09.2018

Uluslararası
4
INFORMATION TECHNOLOGIES AND RELATIONSHIP MARKETING STRATEGY IN MARKETING: A LITERATURE REVIEW

ÇAYIRAĞASI FİLİZ,UÇAR MUSTAFA,ÖZPOLAT ASLI,ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA
Yayın Yeri: International Conference on Economics, Management and Social Study (ICEMSS)
İngilizce, 21.07.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Economic Cost of Gender Inequality in Education: A Comparative Analysis

ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: International Congress of Management Economy and Policy
Türkçe, 20.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
6
The Impact of E-Commerce On International Competitiveness: Panel Data Analysis

ÇAYIRAĞASI FİLİZ,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: International Congress of Management Economy and Policy
Türkçe, 17.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
The Relationship Between Competition Power and Productivity in Technology Intensive Manufactures

ÖZPOLAT ASLI,ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: International Congress of Management Economy and Policy
Türkçe, 17.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
Gelişmekte olan ülkelerde kadın eğitimi ve büyüme ilişkisi

ÖZPOLAT ASLI,YILDIRIM METİN
Yayın Yeri: Anadolu International Conference in Economics
Türkçe, 17.06.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Cinsiyet Eşitsizliğinin Ekonomik Maliyetinin Karşılaştırmalı Analizi

ÖZPOLAT ASLI,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: AL Farabi 1. International Congress on Social Sciences
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
The Comparison of Energy and Energy Policy among the Global Powers

Polattaş Zeynel Abidin,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: AL Farabi 1. International Congress on Social Sciences
İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
11
Türkiye’de CO2 Emisyonunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: III. Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu
Türkçe, 10.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON FIRM PROFITABILITY A PERSPECTIVE OF ECONOMICS BUSINESS AND LAW

ÇAYIRAĞASI FİLİZ,GÜVEN GÜLSÜM GÜNBALA,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development
İngilizce, 09.12.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT AND HUMAN DEVELOPMENT IN OECD COUNTIRES A PANEL CAUSALITY TEST

ÖZPOLAT ASLI,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development
İngilizce, 09.12.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
The Impact of Trade on Growth: Evidence from BRICS Countries

ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: 4rd ICEBSS
İngilizce, 04.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
The Relationship Between Export Diversification and Productivity A Cross Country Analysis

ÇAYIRAĞASI FİLİZ,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences
İngilizce, 03.02.2016

Uluslararası  Özet bildiri
16
Specilization and Diversification Effects On Productivity

ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences
İngilizce, 03.02.2016

Uluslararası  Özet bildiri
17
Gelişmekte Olan Ülkelerde Kadın Eğitimi İle Büyüme Arasındaki İlişki

ÖZPOLAT ASLI, YILDIRIM METİN
Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Uluslar Arası İktisat kongresi
Türkçe,

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
Türkiye deki Kentsel Dönüşümün Konutun Gelir Esnekliği Üzerine Etkisi

ÖZPOLAT ASLI, BEKMEZ SELAHATTİN
Yayın Yeri: International Conference on Economics, Finance and Banking
Türkçe,

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
Income Elasticity of Housing Demand in Turkey

ÖZPOLAT ASLI, BEKMEZ SELAHATTİN
Yayın Yeri: International Conference on Economics, Finance and Banking
İngilizce,

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
A Comperative Regional Analysis for Housing Demand in Turkey

ÖZPOLAT ASLI, BEKMEZ SELAHATTİN
Yayın Yeri: Eurasia Business and Economics Society
İngilizce,

Uluslararası  Özet bildiri
21
A Dynamic Analysis on Housing Demand A Comparison for Turkey Hungary and UK

ÖZPOLAT ASLI, BEKMEZ SELAHATTİN
Yayın Yeri: Eurasia Business and Economics Society
İngilizce,

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

2 Adet
1
Kentimin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibiyim!

Projede, üniversitede okuyan gençlerin kent ile ilgili sorunlarını belirleyerek kentin iyileştirme sürecine doğrudan katkıda bulunmaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda gençlerin kent ile ilgili sorunlarını belirleme ve çözüm önerileri sunma a
30.09.2020
Avrupa Birliği,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Devam Ediyor
2
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE UYGULANABİLİR BİR MÜFREDAT OLUŞTURMA, ( Creating An Applicable Curriculum on Occupational Safety and Health for Occupational Safety and Health Professionals)

•AB kriterleri çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği programında eğitim veren, mesleki yeterliliğini güçlendiren öğretim elemanları ile karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişinde bulunularak ortak eğitim-öğretim müfredatı oluşturulması amaçlanmaktadır.
01.09.2017 - 16.06.2020
Avrupa Birliği,

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
GAZİANTEP TİCARET ODASI

UZMAN
AB BİLGİ MERKEZLERİNİ DESTEKLEME PROJESİ UZMANI, Sivil Toplum Kuruluşu

2010 - 2011  Tam Zamanlı

Hakemlikler

2 Adet
1
AL-FARABI International Journal on Social Sciences

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Türkçe, 2017,   Uluslararası  Dergi  Endekste taranmıyor

2
Management Studies

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
İngilizce, İNGİLTERE,   Uluslararası  Dergi  Copernicus, EBSCO

Editörlükler

1 Adet
1
Küreselleşme Çerçevesinde Yeni Ekonomi ve Bileşenleri

Yazar Adı: NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,ÖZPOLAT ASLI , Yayın Yeri: Nobel
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Uluslararası İktisat Türkçe 3
2 2020-2021 Uluslararası Ticaret Politikası Türkçe 3
3 2017-2018 INTERNATİONAL POLİTİCAL ECONOMY İngilizce 3
4 2016-2017 Political Economy of Globalization İngilizce 3
5 2015-2016 International Political Economy İngilizce 3
6 2015-2016 Research Method İngilizce 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Principle of Economics I İngilizce 3
2 2020-2021 Engineering Economy İngilizce 3
3 2020-2021 Introduction to Cost Accounting İngilizce 3
4 2019-2020 Dış Ticarette Güncel Konular Türkçe 3
5 2019-2020 Principles of Economics II İngilizce 3
6 2017-2018 İşletme Bilimlerine Giriş-I Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 İktisada Gİriş Türkçe 2
2 2018-2019 Mali Tablolar Analizi Türkçe 4
3 2018-2019 Fİnansal Yönetim Türkçe 2
4 2016-2017 Bilgisayarlı Muhasebe Türkçe 4
5 2016-2017 Finansal Yönetim Türkçe 2
6 2015-2016 iktisada giriş Türkçe 2
7 2015-2016 maliyet muhasebesi Türkçe 4
8 2015-2016 para ve banka Türkçe 2
9 2014-2015 makro ekonomi Türkçe 2
10 2014-2015 kamu maliyesi Türkçe 1

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Global energy projections and Turkish foreign policy after the cold war ZEYNEL ABİDİN POLATTAŞ 2019
2 Tamamlandı İnsani yardım ve barış inşası ilişkisi YAMAN SALAM 2018

Araştırmalar

1 Adet
1
Lojistik Eğitim Standartları Çalıştayı

Lojistik Eğitim Standartları, Lojistik Sektörü, Üniversite-Sanayi İşbirliği
Gaziantep,   Ulusal  Çalıştay