Doç.Dr. ASLI ÖZPOLAT

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
OĞUZELİ M.Y.O. YÖNETİM VE ORGANİZASYON

   ozpolat@gantep.edu.tr      (0342) 571 11 27  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Uluslararası İktisat  Uluslararası Ticaret  Uluslararası Politik İktisat  Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

14 Adet
1
Sosyal Bilimlerde Akademik Araştırma ve Değerlendirmeler-V

Yayın Yeri: Özgür Yayınevi
ISBN: 978-975-447-850-1, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
EKONOMİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR - 2

Yayın Yeri: Gazi Yayınevi
ISBN: 978-625-365-493-1, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Küreselleşme Çağında Kalkınma ve Yeni Ekonomi

Yayın Yeri: Oreon
ISBN: 978-625-7294-82-9, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Küreselleşme Çağında Kalkınma ve Yeni Ekonomi

Yayın Yeri: Oreon
ISBN: 978-625-7294-82-9, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
DİJİTAL PAZARLAMA Yaklaşım ve Uygulamalar

Yayın Yeri: Oreon
ISBN: 978-625-8307-06-1, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Strategies in Sustainable Tourism, Economic Growth and Clean Energy

Yayın Yeri: Springer
ISBN: 978-3-030-59675-0, İSVİÇRE, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
7
Disiplinlerarası Yaklaşımla Tarım-Gıda Tedarik Zinciri Yönetimi: Seçme Yazılar

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-605-70877-6-8, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Econometrics of Green Energy Handbook

Yayın Yeri: Springer
ISBN: 978-3-030-46846-0, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
9
Different Aspects of Economic Development

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-625-7203-82-1, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
10
TÜRKİYE’DE KENTLEŞME POLİTİKALARI VE KONUT TALEBİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER:SVEC ANALİZİ

Yayın Yeri: Kriter
ISBN: 978-625-7033-84-8, TÜRKİYE, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
The Basic Studies on Economics and Business

Yayın Yeri: İKSAD
ISBN: 978-625-7029-60-5, TÜRKİYE, ANKARA, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
12
Hedefler Arası uyum ve Çatışmalarıyla Sürdürülebilir Kalkınma

Yayın Yeri: Ekin Yayınevi
ISBN: 978-605-327-926-6, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
Yönetim ve Organizasyon Makaleleri: Kadın Akademisyenlere Armağan

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-975-2475-30-4, TÜRKİYE, Konya, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
14
Farklı Boyutlarıyla Türkiye ’de Kalkınma

Yayın Yeri: Efil
ISBN: 978-605-4579-64-8, TÜRKİYE, Ankara, 2014

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

24 Adet
1
The role of corruption in the implementation of environmental regulations

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA, ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Problemy Ekorozwoju
Türkçe, Elektronik, 2024

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
2
Renewable Energy Preferences of European Countries and Türkiye: Use of Multi- Criteria Decision Making

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA, ECEMİŞ ORHAN, ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Smart Grids and Sustainable Energy
İngilizce, 2024

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI, SCOPUS
3
Do Twitter sentiments really effective on energy stocks? Evidence from the intercompany dependency

YILMAZ EMRAH SITKI, ÖZPOLAT ASLI, DESTEK MEHMET AKİF
Yayın Yeri: Environmental Science and Pollution Research
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
4
DOES INTERNATIONAL TRADE EFFECT INCOME INEQUALITY?: EVIDENCE FOR G-7 COUNTRIES

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA, ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Beykoz Akademi Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
The Effect of Technological Innovations on Environmental Quality in OECD Countries

ÖZPOLAT ASLI, NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: Sosyoekonomi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
6
How does internet use affect ecological footprint?: An empirical analysis for G7 countries.

ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Environment, Development and Sustainability
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
7
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çevresel Bozulmayı Azaltıyor mu? Türkiye Örneği

ÖZPOLAT ASLI, NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
MIST ve BRICS ülkelerinde Uluslararası Ticaret, Küreselleşme ve Fosil Enerji Kullanımı Çevresel Bozulmayı Nasıl Etkiliyor? : Panel Veri Analizi Tahmini

ÖZPOLAT ASLI, YILDIRIM METİN, NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
Türkçe, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Yapısal Kırılmalar Altında Teknoloji Yoğun Sektörlerde Verimlilik ve Rekabet Gücü İlişkisi

ÖZPOLAT ASLI,ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: Doğuş Üniversitesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Sektörel CO2 Emisyonlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi:Gelecek-11 Ülkeleri Örnegi.

ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
YENİLENEBİLİR ENERJİ VE İSTİHDAM İLİŞKİSİ: BOOSTRAP GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi
İngilizce, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Doaj, index copernicus
12
Do Technological Development And Clean Energy Effect Environmental Awareness?: An Empirical Analysis for Turkey

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Causal Link Between Consumer Prices Index and Producer Prices Index: An Evidence From Central and Eastern European Countries (CEECs)

ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Gelecek-11 Ülkelerinde İhracat ve Büyüme İlişkisi: Bootstrap Granger Nedensellik Analizi

ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Journal Of Yasar University
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Tüketici Fiyat Endeksi ile Satın Alma Gücü Paritesi Arasındaki İlişki: Mist Ülkeleri Örneği

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi IIBF Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
16
Cinsiyete Göre İşsizlik Histerisi: Karşılaştırmalı Ülke Analizi

ÖZPOLAT ASLI,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi İdari Bilimler Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
Comparative Analysis of Competition Power in High Technology and Low Technology Intensive Manufactures

YILDIRIM METİN,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,ÖZPOLAT ASLI,ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: International Journal of Innovation and Economic Development
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ZBW, ISRA
18
Does Rule of Law Affect Economic Growth Positively

ÖZPOLAT ASLI,GÜVEN GÜLSÜM GÜNBALA,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,BAHAR AYŞE DÜRÜYE
Yayın Yeri: Research in World Economy
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İndex Copernicus
19
Hysteresis Effect on Unemployment for Men and Women: A Panel Unit Root Test for OECD Countries

BEKMEZ SELAHATTİN,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: International Journal of Financial Research
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İndex Copernicus
20
A Comparative Regional Analysis for Housing Demand in Turkey

BEKMEZ SELAHATTİN,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Journal of Business and Economics
İngilizce, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSRN,Crossref
21
A Dynamic Analysis On Housing Demand: A Comparison For Turkey, Hungary And UK

BEKMEZ SELAHATTİN, ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: MANAGEMENT STUDIES
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus International, Poland
22
Gelir Esnekliğinin Ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Konut Talebine Etkisinin VECM Yöntemi İle Tahmin Edilmesi

BEKMEZ SELAHATTİN,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
23
Türkiye’de Konut Talebinin VAR Yöntemi ile Belirlenmesi

BEKMEZ SELAHATTİN,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Tisk Akademi
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
24
Income Elasticity of Housing Demand in Turkey

BEKMEZ SELAHATTİN, ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: International Journal of Arts and Commerce
Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI

Bildiriler

32 Adet
1
Investigation of The Attitudes Of The West Balkan Countries And Türkiye Within The Context Of Green Reconciliation By Multi-Criteria Decision-Making Methods

ECEMİŞ ORHAN, NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA, ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Eurasian Conference on Economics, Finance and Entrepreneurship
TÜRKİYE, İngilizce, 20.05.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
The Effects Of Natural Disaster On Financial Markets: The Emprical Analysis Of 2023 Earthquakes In Türkiye

BÜYÜKOĞLU BURAK, NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA, ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Eurasian Conference on Economics, Finance and Entrepreneurship
TÜRKİYE, İngilizce, 20.05.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Does Job Creation Effect of Green Energy is Gender Justice?: The Emprical Analysis for G7 Countries

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA, ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: EURASIAN CONFERENCE ON ECONOMICS, FINANCE AND ENTREPRENEURSHIP
TÜRKİYE, İngilizce, 20.05.2023

Uluslararası  Özet bildiri
4
Renewable Energy Preferences of European Countries and Turkey: Use of Multi-Criteria Decision Making

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA, ÖZPOLAT ASLI, ECEMİŞ ORHAN
Yayın Yeri: Eurasian Conference on Economics, Finance and Entrepreneurship
SIRBİSTAN, Belgrad, İngilizce, 07.09.2022

Uluslararası  Özet bildiri
5
The Nexus between the Logistics Sector and Climate Change: An Empirical Study for Newly Industrialized Countries

ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: LMSCM2021 19th International Logistics and Supply Chain Congress
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 21.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Does International Trade Effect Income Inequality: Evıdence For G-7 Countries

NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA, ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: The 4th International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences
TÜRKİYE, İngilizce, 20.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
The Comparison Between Pre and Post WTO Period for Emerging Countries

ÖZPOLAT ASLI, NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: The 4th International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 20.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Türkiye’de CO2 Emisyonunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: III. Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu
Türkçe, 10.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
How Does Internet Use Affect Ecological Footprint: Evindence from G7 Countries

ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY ECONOMY AND SECURITY (ENSCON 19)
TÜRKİYE, İngilizce, 08.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
10
Determination of Sectorial Differences Between Environmental Quality and Economic Activities: A Case of Next-11 Countries

ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY ECONOMY AND SECURITY (ENSCON 19)
TÜRKİYE, İngilizce, 08.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
11
The Impact of Trade on Growth: Evidence from BRICS Countries

ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: 4rd ICEBSS
İngilizce, 04.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Competitiveness, Productivity and Spillover Effect in ICT: Evidence from OECD

ÇAYIRAĞASI FİLİZ, ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: 26rd EBES Conference Prague
ÇEK CUMHURİYETİ, İngilizce, 24.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
13
An Empirical Analysis of Consumer Price Index and Producer Price Index: Evidence from the CEEs

ÖZPOLAT ASLI, ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: 26th EBES Conference Prague
ÇEK CUMHURİYETİ, İngilizce, 24.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
14
Teknoloji Yoğun Sektörlerde Verimlilik Ve Rekabet Gücü İlişkisi

ÖZPOLAT ASLI,ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: International Congress of Management Economy and Policy
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 17.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
15
E-Ticaretin Uluslararası Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi

ÇAYIRAĞASI FİLİZ,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: ICOMEP’17 | International Congress of Management Economy and Policy
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 17.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
16
Competition Power in High Technology Manufacturing: A Cross Country Analysis

ÖZPOLAT ASLI,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA,ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: 23rd EBES Conference
İSPANYA, İngilizce, 27.09.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
Information Technologies and Relationship Marketing Strategy In Marketing: A Literature Review

ÇAYIRAĞASI FİLİZ, UÇAR MUSTAFA, ÖZPOLAT ASLI, ÇEVİK TAŞDEMİR DERYA
Yayın Yeri: ISERD 77th International Conference
İTALYA, İngilizce, 21.07.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
EĞİTİMDE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN EKONOMİK MALİYETİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: International Congress of Management Economy and Policy
Türkçe, 20.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
19
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Cinsiyet Eşitsizliğinin Ekonomik Maliyetinin Karşılaştırmalı Analizi

ÖZPOLAT ASLI,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: AL Farabi 1. International Congress on Social Sciences
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
20
The Comparison of Energy and Energy Policy among the Global Powers

Polattaş Zeynel Abidin,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: AL Farabi 1. International Congress on Social Sciences
İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
21
THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON FIRM PROFITABILITY A PERSPECTIVE OF ECONOMICS BUSINESS AND LAW

ÇAYIRAĞASI FİLİZ,GÜVEN GÜLSÜM GÜNBALA,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development
İngilizce, 09.12.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT AND HUMAN DEVELOPMENT IN OECD COUNTIRES A PANEL CAUSALITY TEST

ÖZPOLAT ASLI,NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA
Yayın Yeri: 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development
İngilizce, 09.12.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
23
Hysteresis Effect on Unemployment for Women and Men in OECD Countries

BEKMEZ SELAHATTİN, ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: 18. Eurasia Business and Economics Society Conference
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, İngilizce, 08.06.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
24
DIVERSIFICATION EFFECT ON PRODUCTIVITY: A CAUSALITY ANALYSIS

BEKMEZ SELAHATTİN, ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: ESD 14th International Scientific Conference on Economic and Social Development
SIRBİSTAN, Belgrad, İngilizce, 13.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
25
The Relationship Between Export Diversification and Productivity A Cross Country Analysis

ÇAYIRAĞASI FİLİZ,ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences
FRANSA, PARİS, İngilizce, 03.02.2016

Uluslararası  Özet bildiri
26
Specilization and Diversification Effects On Productivity

ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences
FRANSA, İngilizce, 03.02.2016

Uluslararası  Özet bildiri
27
Price and Income Elasticity of Housing Demand: A Cross Country Analysis

BEKMEZ SELAHATTİN, ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: 14rd EBES Conference
İSPANYA, İngilizce, 23.10.2014

Uluslararası  Özet bildiri
28
A Comperative Regional Analysis for Housing Demand in Turkey

BEKMEZ SELAHATTİN, ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Eurasia Business and Economics Society
RUSYA FEDERASYONU, İngilizce, 12.09.2013

Uluslararası  Özet bildiri
29
Liberal Ekonomi Çerçevesinde Suçluluk Oranı ile Özel Güvenlik İstihdamı Arasındaki İlişki

ÖZPOLAT ASLI, ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: 3. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 01.03.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
30
Özel Güvenlik Sektöründe Çalışanların Örgütsel Bağlılık, İş Motivasyonu, İş Performans Düzeyleri ve Bir Uygulama

ÇAYIRAĞASI FİLİZ, ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: 3. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 01.03.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
31
A Dynamic Analysis on Housing Demand A Comparison for Turkey Hungary and UK

BEKMEZ SELAHATTİN, ÖZPOLAT ASLI
Yayın Yeri: Eurasia Business and Economics Society
POLONYA, İngilizce, 01.11.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
32
Gelişmekte Olan Ülkelerde Kadın Eğitimi İle Büyüme Arasındaki İlişki

ÖZPOLAT ASLI, YILDIRIM METİN
Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Uluslar Arası İktisat kongresi
TÜRKİYE, Eskişehir, Türkçe, 17.06.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
Kentimin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibiyim!

Projede, üniversitede okuyan gençlerin kent ile ilgili sorunlarını belirleyerek kentin iyileştirme sürecine doğrudan katkıda bulunmaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda gençlerin kent ile ilgili sorunlarını belirleme ve çözüm önerileri sunma a
30.09.2020 - 29.06.2022
Uluslararası İkili İşbirliği Programları,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
Carthage University

Misafir Öğretim elemanı

2022 - 2022
2
GAZİANTEP TİCARET ODASI

UZMAN
AB BİLGİ MERKEZLERİNİ DESTEKLEME PROJESİ UZMANI,

2010 - 2011

Editörlükler

2 Adet
1
CIRCULAR ECONOMY IN THE FRAMEWORK OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY

Yazar Adı: ÖZPOLAT ASLI, NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA , Yayın Yeri: Özgür Yayınlar
Kitap, İngilizce, 2022,   Uluslararası  Elektronik

2
KÜRESELLEŞME ÇERÇEVESİNDE YENİ EKONOMİ VE BİLEŞENLERİ

Yazar Adı: NAKIPOĞLU ÖZSOY FERDA, ÖZPOLAT ASLI , Yayın Yeri: Nobel
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Uluslararası İktisat Türkçe 3
2 2020-2021 Uluslararası Ticaret Politikası Türkçe 3
3 2022-2023 Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Etik Türkçe 3
4 2023-2024 Uluslararası Ticaret Teorisi Türkçe 3
5 2023-2024 Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Etik Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Dış Ticarette Güncel Konular Türkçe 3
2 2021-2022 Principles of Economics II İngilizce 3
3 2021-2022 Principle of Economics I İngilizce 3
4 2020-2021 Engineering Economy and Management İngilizce 3
5 2020-2021 Introduction to Cost Accounting İngilizce 3
6 2022-2023 Principle of Economics-I İngilizce 3
7 2023-2024 Principle of Economics-I İngilizce 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 İktisada Gİriş Türkçe 2
2 2018-2019 Mali Tablolar Analizi Türkçe 4
3 2018-2019 Fİnansal Yönetim Türkçe 2
4 2020-2021 İktisada Giriş Türkçe 2
5 2020-2021 Kamu Maliyesi Türkçe 2
6 2020-2021 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Türkçe 2
7 2017-2018 İktisada Giriş Türkçe 2
8 2018-2019 Maliyet Muhasebesi Türkçe 2
9 2019-2020 Uluslararası Ticaret Türkçe 2
10 2018-2019 Gümrükleme ve Gümrük Mevzuatı Türkçe 2
11 2020-2021 Uluslararası Ticaret Türkçe 2
12 2020-2021 Uluslararası Ticaret Türkçe 2
13 2019-2020 Girişimcilik ve İş Kurma Türkçe 2
14 2018-2019 Genel İşletme Türkçe 2
15 2022-2023 Uluslararası Ticaret Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı ÇİN BÜYÜME MODELİ ÇERÇEVESİNDE ENDÜSTRİ 5.0 VE DİJİTAL EKONOMİNİN ULUSLARARASI TİCARETE ETKİSİ: G-20 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ AHMET KAYA TezMerkezi 2024
2 Tamamlandı Dış ticarette uzmanlaşma ve çeşitliliğin büyümeye etkisi: Türkiye üzerine bir analiz İBRAHİM HALİL KAYALAR TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı Global energy projections and Turkish foreign policy after the cold war ZEYNEL ABİDİN POLATTAŞ TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı İnsani yardım ve barış inşası ilişkisi YAMAN SALAM TezMerkezi 2018

Araştırmalar

3 Adet
1
9-10 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN EKONOMİ VE HUKUK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu projenin amacı 9-10 yaş grubu çocukların tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi ile ekonomi algısı ve tüketici bilincini geliştirmektir. Bununla birlikte çocuklarda ekonomik haklar bakımından farkındalık oluşturmak ve tüketim, tasarruf, tüketici h
Gaziantep,   Uluslararası  Araştırma

2
Kentimin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibiyim!

EU Youthpass
Gaziantep/Türkiye,   Uluslararası  Sertifika

3
Lojistik Eğitim Standartları Çalıştayı

Lojistik Eğitim Standartları, Lojistik Sektörü, Üniversite-Sanayi İşbirliği
Gaziantep,   Ulusal  Çalıştay