Dr.Öğr.Üyesi SEMİHA ZEHRA ÖZHARAT

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH

   severoglu@gantep.edu.tr      (0342) 317 18 87  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Yeni Çağ Tarihi  Osmanlı Tarihi  Teşkilat Tarihi  Kent Tarihi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

1 Adet
1
Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ Onuruna Tarih Yazıları

Yayın Yeri: Kitap Dünyası Yayınları
ISBN: 978-605-351-834-1, TÜRKİYE, İstanbul, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

3 Adet
1
XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Ayıntab Şehri Esnafı

ÖZHARAT SEMİHA ZEHRA
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Ayıntâb Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
2
XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Ayntab Şehri’nin Yönetimi

ÖZHARAT SEMİHA ZEHRA
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, TR Dizin, ASOS İndex, EBSCOHOST MLA International Bibliography, Türk E
3
17. Yüzyılın İkinci Yarısında Ayntab Şehrinde İşlenen Suçlar ve Cezaları

ÖZHARAT SEMİHA ZEHRA
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, TR Dizin, ASOS İndex, EBSCOHOST MLA International Bibliography, Türk E

Bildiriler

1 Adet
1
Girit Seferi’nin Ayntab Sancağı’na Yansımaları (1645-1669)

ÖZHARAT SEMİHA ZEHRA
Yayın Yeri: Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 25.12.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2023-2024 TAR 641 Osmanlı Klasik Dönem Kaynakları Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 TAR 531 Osmanlı Şehirlerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı Türkçe 3
2 2018-2019 TAR 531 Osmanlı Şehirlerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı Türkçe 3
3 2018-2019 TAR 536 Osmanlı İktisat Tarihi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 GEFT 330 Uygarlık Tarihi Türkçe 2
2 2017-2018 GEİS 106 Türk Tarihi ve Kültürü Türkçe 2
3 2016-2017 GEFT 328 Türk Eğitim Tarihi Türkçe 2
4 2016-2017 GEFT 330 Uygarlık Tarihi Türkçe 2
5 2016-2017 TAR 380 Tarih Felsefesi Türkçe 2
6 2016-2017 TAR 278 Endülüs Tarihi ve Medeniyeti Türkçe 2
7 2019-2020 TAR 217 Anadolu Beylikleri ve Osmanlı Devletinin Kuruluşu Türkçe 2
8 2019-2020 TAR 357 Osmanlı Devleti Tarihi II Türkçe 2
9 2018-2019 GEİM 309 Bilim Tarihi Türkçe 2
10 2018-2019 GERP 205 Bilim Tarihi Türkçe 3
11 2018-2019 TAR 217 Anadolu Beylikleri ve Osmanlı Devletinin Kuruluşu Türkçe 2
12 2018-2019 TAR 357 Osmanlı Devleti Tarihi II Türkçe 2
13 2018-2019 GEFT 330 Uygarlık Tarihi Türkçe 2
14 2018-2019 TES 106 Türk Tarihi ve Kültürü Türkçe 2
15 2018-2019 TAR 254 Osmanlı Devleti Tarihi I Türkçe 2
16 2018-2019 TAR 274 Ortaçağ Tarihi Kaynakları Türkçe 2
17 2018-2019 TAR 358 Osmanlı Devleti Tarihi III Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Osmanlı Arşiv Kayıtlarına Göre Mihmândârlık Geleneği ÖZKAN ATASOY TezMerkezi 2024
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı 50 numaralı Ayıntâb Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyon ve değerlendirmesi (H.1110-1111 / M.1698-1700) ÖZKAN ATASOY TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı 25 Numaralı Ayntâb Şerʻiyye Sicili'nin transkripsiyon ve değerlendirmesi (H. 1067-1069 - M. 1657-1659) YUNUS YILDIRIM TezMerkezi 2022