Doç.Dr. EMİNE ŞAHİN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK

   emines@gantep.edu.tr      (0342) 360 33 86  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  İletişim Çalışmaları  İletişim Araştırmaları  Kültürlerarası İletişim  İletişim Kuramları

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

13 Adet
1
Türkiye Turizm Ansiklopedisi: Kültürel Yayılma, Kültürel Uzaklık

Yayın Yeri: Detay Yayıncılık
ISBN: 978-605-254-560-7, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
2
Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Turistik Afiş

Yayın Yeri: Detay Yayıncılık
ISBN: 978-605-254-568-2, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
3
Türkiye Turizm Ansiklopedisi: Kavramlar, Kurumlar ve Kuruluşlar, Olaylar ve Kişiler Cilt-9

Yayın Yeri: Detay Yayıncılık
ISBN: 978-605-254-6-560-7, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
4
Ticarileşme, Politika Ve Etik Üçgeninde Sağlık Konulu Yayıncılık Tartışmaları

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-7405-12-6, Konya, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Kültür Odaklı Halkla İlişkiler ve Reklam

Yayın Yeri: Literatürk
ISBN: 978-625-7606-26-4, TÜRKİYE, Konya, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Ideology and Communication: Symbolic Reflections of Intellectual Designs,

Yayın Yeri: Peter Lang GmbH
ISBN: 978-3-631-82322-4, ALMANYA, Berlin, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
7
Dijital Çağda İletişim Çalışmaları ve Medya Araştırmaları

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-44311-7-3, TÜRKİYE, Konya, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları Yeni Eğilimler

Yayın Yeri: Eğitim
ISBN: 978-605-7557-80-3, TÜRKİYE, Konya, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
İletişim Sosyolojisi

Yayın Yeri: Leteratürk
ISBN: 978-605-337-179-3, TÜRKİYE, Konya, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Public Relations and Advertising Theories: Concepts and Practices

Yayın Yeri: Peter Lang GmbH
ISBN: 978-3-631-76675-0, ALMANYA, Berlin, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
11
Sosyal Medya İletişimi

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-605-288-122-4, Ankara, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
12
Research Methods and Techniques in Public Relations and Advertising

Yayın Yeri: Peter Lang GmbH
ISBN: 978-3-631-71878-0, ALMANYA, Frankfurt, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
13
Research Methods and Techniques in Public Relations and Advertising

Yayın Yeri: Peter Lang GmbH
ISBN: 978-3-631-71878-0, ALMANYA, Frankfurt, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

22 Adet
1
Covid-19 Pandemi Sürecinde Depresyon, Anksiyete ve Stres ile Başa Çıkma Tutumlarının Sosyal Medya Bağımlılığıyla İlişkisi

ŞAHİN EMİNE, TÜRK FULYA, ZEYNEP HAMAMCI
Yayın Yeri: Erciyes İletişim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
The Analysis On Undergraduate Students of Relationshıps Between Social Media Addiction And Intrapersonal Skills, Interpersonal Skills, and General Mood

AKÇAY BEKİROĞLU HABİBE, ŞAHİN EMİNE
Yayın Yeri: Marmara University
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Use of Social Media as a Health Seeking Behaviour: Looking Into Covid-19 Related Social Media Posts on Facebook During The Measures of Isolation, Lockdown and Social Distance

ŞAHİN EMİNE, AYAZ FERİHAN
Yayın Yeri: CONNECTIST-ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF COMMUNICATION SCIENCES
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ESCI, TR Dizin
4
İlgilenim Düzeyi Yüksek Otomobil Markalarının Marka Denkliği Oluşturmada Sosyal Medya Reklamlarının Rolü

GÜNEY İBRAHİM HAKKI,ŞAHİN EMİNE
Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Dijital Çağın Mizahi Anlatım Türü Capslerle Sağlık Konulu Mesajların Yayılımı

ŞAHİN EMİNE,DUĞAN ÖZLEM
Yayın Yeri: Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus (ICV=70,41), J Gate, Google Scholar, Research Bible, SOBIAD, Tu
6
Türkiye’de Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Alanında Çalışan Kadınların İş Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığına İlişkin Bakış Açıları

ŞAHİN EMİNE,ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE
Yayın Yeri: KADEM
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Yoğunluğu Ve Saldırganlık Davranışı Gösterme İlişkisi

AKÇAY HABİBE,ŞAHİN EMİNE
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Türkiye’de Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Alanında Çalışan Kadınların İş YaşamındaToplumsal Cinsiyet Ayrımcılığına İlişkin Bakış Açıları

ŞAHİN EMİNE,ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE
Yayın Yeri: Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
9
2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Bağlamında Siyasal Reklamlar, Twitter ve Haber Gündemi Benzerlik Analizi

ŞAHİN EMİNE,DUĞAN ÖZLEM,BİCAL ADİL
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
İmaj Restorasyon Teorisi Çerçevesinde Reklamlarda Kriz İletişimi Mesaj Stratejilerinin Kullanımı

ŞAHİN EMİNE,DUĞAN ÖZLEM
Yayın Yeri: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Hastanelerde Hasta Yakınları Tarafından Belirlenen İletişim Engellerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

AYDIN BAYRAM OĞUZ,ŞAHİN EMİNE
Yayın Yeri: İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Reklam Stratejileri Kapsamında Hikaye Anlatımı Kullanımı: Sanal Marka Topluluklarında Reklam Mesajlarının Aktarımı

ŞAHİN EMİNE
Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Scientific Indexing Services, ASOS INDEX, DergiPark
13
Sosyal Medya Reklamlarının Etik Sorunsalı Çerçevesinde Gizli Reklam Uygulamaları

ŞAHİN EMİNE
Yayın Yeri: Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  idealonline, Dergipark
14
Gündem Oluşturma Teorisi Bağlamında Özel Günleri Konu Alan Reklamların Analizi

ŞAHİN EMİNE,ACAR ŞENTÜRK ZÜLFİYE
Yayın Yeri: International Journal of Social Sciences and Education Research
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  OAJI- Open Academic Journals Index, ISI - International Scientific Indexing, OAJ
15
Pazarlama İletişimi Kapsamında Web Sitelerin Kullanımının Kreatif Reklam Ajansları Örnekleminde İncelenmesi

ÖZKOYUNCU MURAT,ŞAHİN EMİNE
Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESJI-Eurasian Scientific Journal İndex, SOBİAD Atıf Dizini, International Ind
16
Küresel Tüketim Ritüeli ”Kara Cuma”ya (Black Friday) Tüketici Tepkileri ve Çelişkili Satın Alma Davranışı

ŞAHİN EMİNE,YÜNAÇTI MEHMET
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESJI -Eurasian Scientific Journal Index), International Innovative Journal Impac
17
The Validity and Reliability of a New Scale to Measure Patient-Determined Communication Barriers in Hospitals

ŞAHİN EMİNE,AYDIN BAYRAM OĞUZ,GÜLŞEN MURAT TANER,KUL SEVAL
Yayın Yeri: Turkish Journal of Public Health
İngilizce, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Cinsel Çekicilik Içeren Televizyon Reklamlarina Yönelik Tutum Oluşumunda Kültürel Farkliliklarin Rolü

ŞAHİN EMİNE,UĞUR İMRAN
Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
19
Almanya ve Fransa’da Yaşayan Türkler Örnekleminde Gurbetçilerin AB ve AB’ye Katılım Tutumu

ŞAHİN EMİNE,DUĞAN ÖZLEM
Yayın Yeri: Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
Organ Bağışı Kamu Spotlarının Üniversite Öğrencileri Üzerinde Farkındalık Oluşturma Düzeyinin İncelenmesi

DUĞAN ÖZLEM,ŞAHİN EMİNE
Yayın Yeri: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Araştırmax, ASOS İndeks, Türk Eğitim İndeksi, Eğitim Bilimleri İndeksi,
21
Hastanede Hasta ve Hasta Yakınları Düzeyinde Görülen İletişim Problemlerinin Çözümüne Yönelik Bir Model Önerisi

AYDIN BAYRAM OĞUZ,ŞAHİN EMİNE
Yayın Yeri: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO-Humanities International Complete, DOAJ-Directory of Open Access Journals)
22
A Qualitative Study Revealing the Relationship Between Cultural Indicators and Attitudes Toward the Ads

ŞAHİN EMİNE
Yayın Yeri: Epiphany
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Zurich Open Repository and Archive, EBSCO-Humanities International Complete, Hum

Bildiriler

16 Adet
1
Sağlık İletişiminde Mizahın Kullanımı: Canan Karatay Capslerinin Analizi

ŞAHİN EMİNE,DUĞAN ÖZLEM
Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 23.11.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
2
Sağlık Alanındaki Kişisel Markaların Marka İletişimi Çalışmalarında Sosyal Medyanın Kullanımı

ŞAHİN EMİNE
Yayın Yeri: 11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 08.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Web Sitelerin Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Kullanımının İçerik Analizi Yöntemi İle İncelenmesi: Kreatif Reklam Ajansları Örneği

Özkoyuncu Murat,ŞAHİN EMİNE
Yayın Yeri: III. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
4
Sosyal Medya Reklamlarında Etik Sorunsalında Gizli Reklam Uygulamaları

ŞAHİN EMİNE
Yayın Yeri: GELENEKSELDEN DİJİTALE ULUSLARARASI MEDYA ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 10.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
Reklam Stratejileri Kapsamında Hikaye Anlatımı Kullanımı: Sanal Marka Topluluklarında Reklam Mesajlarını Aktarmanın Yeni Şekli

ŞAHİN EMİNE
Yayın Yeri: 16. The international Symposium Communication in the Millennium
TÜRKİYE, Eskişehir, Türkçe, 25.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
Marka Konumlandırma Stratejilerinin Reklamlarda Kullanımı: Kadın Şampuanları Örneği

DUĞAN ÖZLEM,ŞAHİN EMİNE
Yayın Yeri: 2. Uluslararası İletişim Bilimi Medya Çalışmaları Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 01.11.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Kriz İletişim Stratejisi Olarak Reklamların Kullanımı: İmaj Yapılandırma Teorisi Kapsamında Nutella ve Hyundai Reklamlarının İncelenmesi

ŞAHİN EMİNE,DUĞAN ÖZLEM
Yayın Yeri: 2.Uluslararası İletişim Bilimi Medya Çalışmaları Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 01.11.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
İşletmelerde Kriz İletişimi: Ülker Şirketi’nin Krize Dönüşen “1 Nisan” Reklamı Üzerine Bir Araştırma

DUĞAN ÖZLEM,ŞAHİN EMİNE
Yayın Yeri: Al-Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
The Role of Cultural Differences in the Formation of Consumers’ Attitudes towards TV Advertisements and Brands Including Sexual Appeal

ŞAHİN EMİNE
Yayın Yeri: Innovation and Global Issues in Social Sciences
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 27.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
The Importance of Dominant Culture on Adaptation of Foreign Women to Headscarf Trends

ŞAHİN EMİNE,OĞUZHAN MERYEM
Yayın Yeri: The 2 nd World Conference on Women’s Studies-WCWS - 2016
SRİ LANKA, Colombo, İngilizce, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
11
A Reception Analysis of Male Female Roles in the Advertisements That Carry Different Cultural Codes.

ŞAHİN EMİNE,OĞUZHAN MERYEM
Yayın Yeri: International Trends and Issues in Communication Media Conference
RUSYA FEDERASYONU, St.Petersburg, Türkçe, 02.09.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Sürdürülebilir Turizm Alanında Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Önemi: Hospitalityclub Ağı Örneği

ŞAHİN EMİNE,TÜRKAL İHSAN
Yayın Yeri: Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi
Gümüşhane, İngilizce, 14.05.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
İletişim Odaklı Genç Seçmen Kitlede Lider ve Siyasal Parti İmajı AK Parti Genel Baskanı Recep Tayyip Erdogan ve AK Parti Imajı

YETKİNER BEYLER,ŞAHİN EMİNE,USTAKARA FUAT
Yayın Yeri: 1.Ulusal Siyasal İletişim Demokrasi ve Yeni Süreçler
TÜRKİYE, Dİyarbakır, Türkçe, 21.11.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
14
A Qualitative Study Revealing the Relationship Between Cultural Indicators And Attitudes Toward The Ads

ŞAHİN EMİNE
Yayın Yeri: International Conference on Education, Culture and Identity
BOSNA HERSEK, Sarayevo, İngilizce, 06.07.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Değişen Reklamcılık Anlayışı ve Reklam Modellerinin Gelişimi İnteraktif Reklam Modeli

ŞAHİN EMİNE
Yayın Yeri: New Communication Technologies and Social Transformation
KIRGIZİSTAN, Bişkek, Türkçe, 02.05.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
Gazetelerin Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarı Sunumu Üzerine Bir Söylem Analizi Çalışması

NİSAN FATMA,ŞAHİN EMİNE
Yayın Yeri: 1. Ulusal Medya ve Etik Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 13.10.2011

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yerel Medya Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi-İhtiyaç Analizi Yapılması ve Eylem Planı Hazırlanması

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Gaziantep Üniversitesi tarafından uygulanan proje, GAP Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel medya kuruluşlarında çalışanların mesleki becerilerinin geliştirilmesi için gerçek
01.01.2018 - 31.12.2018
Kalkınma Bakanlığı,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
Konya Hakimiyet Gazetesi

Sayfa Sekreteri

2005 - 2010
2
KonTV

Yerel Haber- Stajyer

1997 - 1998

Editörlükler

2 Adet
1
Research Methods and Techniques in Public Relations and Advertising

Yazar Adı: AYDIN BAYRAM OĞUZ,ŞAHİN EMİNE , Yayın Yeri: Peter Lang GmbH
Kitap, İngilizce, 2017,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

2
Public Relations and Advertising Theories: Concepts and Practices

Yazar Adı: AYDIN BAYRAM OĞUZ,ŞAHİN EMİNE,DUĞAN ÖZLEM , Yayın Yeri: Peter Lang GmbH
Kitap, İngilizce, 2018,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE MEDYA Türkçe 3
2 2015-2016 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE MEDYA Türkçe 3
3 2016-2017 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE MEDYA Türkçe 3
4 2017-2018 PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE MEDYA Türkçe 3
5 2017-2018 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE MEDYA Türkçe 3
6 2017-2018 UZMANLIK Türkçe 1
7 2016-2017 UZMANLIK Türkçe 1
8 2015-2016 UZMANLIK Türkçe 1
9 2018-2019 UZMANLIK Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 REKLAM KAMPANYALARI Türkçe 4
2 2016-2017 KİŞİLERARASI İLETİŞİM Türkçe 3
3 2015-2016 İLETİŞİME GİRİŞ Türkçe 3
4 2016-2017 İLETİŞİME GİRİŞ Türkçe 3
5 2015-2016 İMAJ YÖNETİMİ Türkçe 3
6 2016-2017 İMAJ YÖNETİMİ Türkçe 3
7 2015-2016 SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI Türkçe 3
8 2016-2017 SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI Türkçe 3
9 2015-2016 İLETİŞİM TARİHİ Türkçe 3
10 2016-2017 REKLAMCILIK Türkçe 3
11 2018-2019 REKLAMCILIK Türkçe 3
12 2017-2018 REKLAMCILIK Türkçe 3
13 2017-2018 GENEL VE MESLEKİ ETİK Türkçe 2
14 2018-2019 GENEL VE MESLEKİ ETİK Türkçe 2
15 2018-2019 PAZARLAMA İLETİŞİMİ Türkçe 3
16 2018-2019 İLETİŞİME GİRİŞ Türkçe 3
17 2017-2018 İMAJ YÖNETİMİ Türkçe 3
18 2017-2018 KİŞİLERARASI İLETİŞİM Türkçe 3
19 2018-2019 İMAJ YÖNETİMİ Türkçe 3
20 2017-2018 İLETİŞİME GİRİŞ Türkçe 3
21 2017-2018 REKLAM KAMPANYALARI Türkçe 4
22 2018-2019 REKLAM KAMPANYALARI Türkçe 4
23 2018-2019 TELEVİZYON REKLAMCILIĞI Türkçe 3
24 2018-2019 HALKLA İLİŞKİLER BİTİRME PROJESİ Türkçe 10
25 2017-2018 HALKLA İLİŞKİLER BİTİRME PROJESİ Türkçe 10
26 2017-2018 TELEVİZYON REKLAMCILIĞI Türkçe 3
27 2018-2019 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Türkçe 3
28 2017-2018 KÜLTÜRLERARASI İLETİİŞİM Türkçe 3
29 2018-2019 KİŞİLERARASI İLETİŞİM Türkçe 3
30 2019-2020 İLETİŞİME GİRİŞ Türkçe 3
31 2019-2020 PAZARLAMA İLETİŞİMİ Türkçe 3
32 2019-2020 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Türkçe 3
33 2019-2020 REKLAMCILIK Türkçe 1
34 2019-2020 İMAJ YÖNETİMİ Türkçe 3
35 2019-2020 GENEL VE MESLEKİ ETİK Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Marka denkliği oluşturmada sosyal medya reklamlarının rolü: Otomobil markaları üzerine araştırma İBRAHİM HAKKI GÜNEY TezMerkezi 2019
2 Tamamlandı Sosyal medyanın kurumsal iletişim aracı olarak kullanımı: Devlet ile vakıf üniversitelerinin sosyal medya paylaşımlarının karşılaştırmalı analizi MEHMET MİHDİ GÖKÇE TezMerkezi 2018
3 Tamamlandı Eğitsel bilgisayar oyunlarının benimsenmesinde sosyal medya özelliklerinin etkisi ÜMİT TUNÇ TezMerkezi 2017

Araştırmalar

7 Adet
1
Editör ve Yazar 6. Eğitim Semineri

ULAKBİM tarafından düzenlenen eğitim seminerinin içerğini akademik makale yazmı ve editörlük sürecinde dikkat edilmesi gereken konular oluşturmaktadır.
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye/Trabzon   Ulusal  Sertifika

2
Yerel Medya Temsilcileri ve Güvenlik Bürokratları Çalıştayı

25-26 Temmuz tarihi arasında Diyarbakır’xxda yapılan çalıştayda Güneydoğu Anadolu bölgesinde hizmet veren yerel medya kuruluşları ve kamu kurumlarında çalışan medya ve halkla ilişkiler çalışanları bir arada gelerek bölgede bölgenin güvenliğini tehdit
Diyarbakır, Türkiye   Ulusal  Çalıştay

3
Çocuk İstismarı ve Önleyici Tedbirler Çalıştayı

Türkiye’de çocuk istismarı ve ihmaline yönelik farkındalık oluşturma, önleyici Tedbirlerinalınması ve bu tür haberlerin basında yer alma şeklinin konuşulduğu çalıştayda yurt içindeki farklı üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından, Aile, Çalışm
Gaziantep Ünviersitesi, Gaziantep   Ulusal  Çalıştay

4
İletişim Becerileri

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Müdrülüğü tarafından düzenlenen İletişim Becerileri konulu seminerde etkili iletişim, beden dili, empati konularında bilgi vermek üzere konuşmacı olarak katılınmıştır.
Gaziantep Adliye Binası, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Konuşmalarım

5
Brand Week İstanbul 2015 (Workshop)

Brand Week Istanbul is a large-scale event aimed at bringing Turkey’s marketing and communication industry together with the world’s most creative names, concepts, and projects. In recent years, Istanbul has been a fast-rising economic and financial
İstanbul Kongre Merkezi, Türkiye/İstanbul   Uluslararası  Seminer

6
Kültürel Farklılıkların Reklam Tutumları Üzerine Etkisi

TC Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte televizyon reklamlarının izleyiciler üzerindeki etkisini, kültürel farklılık değişkenine göre açıklayarak yapıla
Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi, Türkiye/Trabzon   Ulusal  Konuşmalarım

7
Kişilerarası İletişim ve Beden Dili Kullanımı

Gaziantep Şahinbey Belediyesi Tarafından düzenlene Evlilik Okulu’xxnda üç hafta, perşembe günleri saat 17:00 ile 21:00 arasında toplam üç kurdan oluşan eğitim verilmiştir. Bu eğitimlerde etkili iletişim, öfke kontrolü, empati, sen- ben dili, iletişim
Gaziantep Şahinbey Belediye Binası, Konferans Salonu, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Konuşmalarım

Üyelikler

1 Adet
1
Konya Gazeteciler Cemiyeti

 Üye    2008