Prof.Dr. MEHMET SİNCAR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   sincar@gantep.edu.tr      (0342) 317 27 95  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Yönetimi  Eğitim Yönetimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

12 Adet
1
Uygulamalı Okul Liderliği

Yayın Yeri: ASOS
ISBN: 978-625-6861-39-8, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Eğitim Yönetiminde Alan Araştırması Kılavuzu

Yayın Yeri: Anı
ISBN: 9786051709208, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-318-401-0, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Eğitim Yönetiminde Araştırma

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-241-505-4, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Mültecilerin Eğitimi İçin Okul Liderliği

Yayın Yeri: ASOS
ISBN: 9786257501064, 2022

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
6
Eğitimin Özü

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 9786258325799, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Essays on Education, Literacy and Culture

Yayın Yeri: Showwe Information
ISBN: 9786267187418, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
8
Emotion Management and Feelings in Teaching and Educational Leadership

Yayın Yeri: Emerald
ISBN: 978-1-78756-011-6, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
9
Eğitim Yönetiminde Yeni Liderlik Yaklaşımları

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-318-253-5, 2015

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Eğitim Bilimine Giriş

Yayın Yeri: Eğiten Kitap
ISBN: 9786054757558, 2014

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
The Educational Superintendent between trust and regulation an international perspective

Yayın Yeri: Nova Publishing
ISBN: 978-1-62948-972-8, 2014

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
12
Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-364-652-5, 2013

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

32 Adet
1
Agnes Grey: A Cultural and Educational Critique

KALAYLI ÖZCAN, LIN TZU YU, SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: Journal of Literature and Art Studies
İngilizce, Basılı, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Social Science Research Network (SSRN)
2
A Cross Analysis on Social Justice Leadership of School Principals in Turkey and Greece

Sayıcı Mehmet, Soulani Alexandra Helen, SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: International Journal of Educational Leadership and Management
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
3
Yapay Zekâ Bağlamında Okul Yöneticilerini Bekleyen Zorluklar

SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: Hatay Mustafa Kemal University
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Türk Eğitim İndeksi
4
Feminine Narrative, Trauma and Cultural Theory

GÜNDÜZ NURTEN, LIN TZU YU, SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: David Publishing Company
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  WorldCat
5
Eğitimde Orta Düzey Liderlik

Sayıcı Mehmet, SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: Alanyazın
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Derleme Makale  Endekste taranmıyor
6
The representation of “woman” in Turkish literature from the perspective of gender

ÖNEN ZERRİN, SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: Alanyazın
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Derleme Makale  Endekste taranmıyor
7
Eğitimde Sosyal Adalet Liderliği Üzerine Bir İnceleme

Yeşil Ertuğrul, SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  Türk Eğitim İndeksi
8
An investigation of Turkish female school administrators’ views on the concept of self-development

SİNCAR MEHMET,ÖNEN ZERRİN,ARAR KHALID HUSNY
Yayın Yeri: International Journal of Leadership in Education
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Australian Education Index
9
Okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamında değerlendirilmesi

Kiz Sevim,SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
10
Demokratik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

SİNCAR MEHMET,ŞAHİN İDRİS,BEYCİOĞLU KADİR
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
11
An Analysis of Teacher’s Performance Evaluation at Private Schools: Kahramanmaraş and Gaziantep Sample

ÖNEN ZERRİN,SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: Educational Administration: Theory and Practice
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
12
Demokratik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması

SİNCAR MEHMET,ŞAHİN İDRİS,BEYCİOĞLU KADİR
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
13
Ortaokul öğretmenlerinin yöneticiye bağlılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

BOZKURT BAYRAM,SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
14
Öğretmenlikten Şube Müdürlüğüne Geçen Eğitim Yöneticilerinin Yönetsel Algılarındaki Değişimin İncelenmesi

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (KUEY)
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Readiness of teachers for change in schools

KONDAKÇI YAŞAR,BEYCİOĞLU KADİR,SİNCAR MEHMET,UĞURLU CELAL TEYYAR
Yayın Yeri: International Journal of Leadership in Education
İngilizce, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Australian Education Index
16
The mediating roles of internal context variables in the relationship between distributed leadership perceptions and continuous change behaviours of public school teachers

KONDAKÇI YAŞAR,ZAYİM KURTAY MERVE,BEYCİOĞLU KADİR,SİNCAR MEHMET,UĞURLU CELAL TEYYAR
Yayın Yeri: Educational Studies
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
17
Teacher Rotation (Compulsory Relocation) Scale Development

ŞAHİN İDRİS,BEYCİOĞLU KADİR,SİNCAR MEHMET,Çıkrıkçı Ferhat
Yayın Yeri: Educational Administration: Theory and Practice
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
The relationship between technology leadership roles and profiles of school principals and technology integration in primary school classrooms

Mustafa SAMANCIOĞLU,Murat Bağlıbel,KALMAN MAHMUT,SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: Journal of Educational Sciences Research
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
19
Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Etkisi

UĞURLU CELAL TEYYAR,SİNCAR MEHMET,ÇINAR KEREM
Yayın Yeri: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
Examination of the inappropriate behaviours displayed by prospective teachers through digital devices in terms of certain variables

SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
İngilizce, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
21
Primary school teachers’ views on communication skills and organizational citizenship

UĞURLU CELAL TEYYAR,SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: Journal of Human Sciences
Türkçe, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
22
Large-Scale 1:1 Computing Initiatives: An Open Access Database

Richardson Jayson W,McLeod Scott,Kevin Flora,Sauers Nick J,Kannan Sathiamoorthy,SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology
İngilizce, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
23
Challenges School Principals Facing in the Context of Technology Leadership

SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: Educational Sciences: Theory and Practice
İngilizce, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
24
The validity and reliability study of school administrators’xx ethical leadership scale

UĞURLU CELAL TEYYAR,SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İngilizce, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
25
Öğretmenlerin Forum Sayfalarında Karşılaştıkları Etik Sorunlar

SİNCAR MEHMET,UĞURLU CELAL TEYYAR
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
26
Eğitim Müfettişlerinin Görev Alanları Açısından Karşılaştıkları Sorunlar

YILDIRIM MUHAMET CEVAT,BEYCİOĞLU KADİR,UĞURLU CELAL TEYYAR,SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
27
İl Eğitim Denetmenlerinin İletişim Becerileri ile Empatik Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

UĞURLU CELAL TEYYAR,YILDIRIM MUHAMET CEVAT,ÖZER NİYAZİ,SİNCAR MEHMET,BEYCİOĞLU KADİR
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
28
İlköğretim Öğretmenlerinin Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine İlişkin Görüşleri

SİNCAR MEHMET,ASLAN BATTAL
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
29
An analysis of prospective teachers’ digital citizenship behaviour norms

SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: International Journal of Cyber Ethics in Education
İngilizce, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
30
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin Öğrenci Kayıtlarında Esas Alınmasına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri

SİNCAR MEHMET,Özbek Merve
Yayın Yeri: Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi
Türkçe, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
31
Data-Based Change forDepartmental Effectiveness in the English Preparatory Unit: A Longitudinal Case Study.

SUMMAK MEHMET SEMİH,Summak Elçin,SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: Eurasian Journal of Educational Research
İngilizce, Basılı, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
32
Avrupa Birliği sürecinde yükselen ağ toplumu ve eğitim yöneticileri

DÖNMEZ BURHANETTİN,SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
Türkçe, 2008

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

2 Adet
1
Demokratik Tutum Ölçeğinin (DTÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

SİNCAR MEHMET,ŞAHİN İDRİS,BEYCİOĞLU KADİR
Yayın Yeri: 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 10.05.2018

Ulusal  Özet bildiri
2
Reliability and validity study of technology leadership roles of the elementary school administrators

ASLAN BATTAL, SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: World Conference on Educational Sciences
TÜRKİYE, İngilizce, 06.02.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
University of Kentucky

Short Term Scholar

2011 - 2011
2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Teknik Öğretmen

1999 - 2010

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Sosyal adalet liderliği ile yöneticiye bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki BAYRAM BOZKURT TezMerkezi 2018
2 Tamamlandı Orta öğretim kurum yöneticilerinin etik liderlik davranışlarına ilişkin bir karma yöntem çalışması MELİH MUSTAFA HABAN TezMerkezi 2018
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar: Bir anlatı araştırması BAHATTİN TABUR TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Covid-19 pandemi sürecinde sınıf öğretmenlerinin görev boyutunda karşılaştıkları zorluklar ÇİĞDEM DEMİR TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı Covid-19 pandemi döneminde mesleki eğitimde karşılaşılan zorluklara ilişkin bir durum çalışması ARSELİ POLAT TezMerkezi 2023
4 Tamamlandı Eğitim yönetiminde kadın olmak: Bir anlatı araştırması BİNNUR ŞAMCI TezMerkezi 2022
5 Tamamlandı Okul müdürleri tarafından kullanılan etkileme taktiklerine ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerinin incelenmesi ESRA HATİCE MARANGOZ TezMerkezi 2020
6 Tamamlandı Okul yöneticilerinin okul yönetiminde karşılaştıkları sorunlar: Batman örneği MEDENİ ARSLAN TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı Okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasının okulun örgütsel boyutlarına etkisi SEVİM KİZ TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı Okullarda sosyal adalet uygulamalarına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri AHMET SAĞDIÇ TezMerkezi 2018
9 Tamamlandı Kadın okul yöneticilerinin kendini geliştirme kavramına ilişkin görüşleri ZERRİN ÖNEN TezMerkezi 2016
10 Tamamlandı Önleyici hizmetlerde görev yapan polis memurları ve sıralı amirlerin takım çalışmasını olumsuz etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri SAVAŞ KAPLAN TezMerkezi 2016
11 Tamamlandı Örgüt yöneticilerinin kaleminden PKK'yı meşrulaştırma çabaları ABDÜLAZİZ ÖZDEMİRER TezMerkezi 2015
12 Tamamlandı Problem odaklı polislik: Gaziantep Emniyet Teşkilatında görev yapan amirlerin suç analizine ilişkin görüşleri BEKİR TİRYAKİ TezMerkezi 2015
13 Tamamlandı Avrupa Birliği yükseköğretim kalite göstergeleri bağlamında öğretim süreçleri ve öğrenme kaynaklarının incelenmesi (Gaziantep Üniversitesi örneği) MURAT ÖZDEMİR TezMerkezi 2015
14 Tamamlandı PKK/KCK eylem profili: Gaziantep örneği ALİ YASİN ÇİÇEK TezMerkezi 2014
15 Tamamlandı Göçün terörizme etkisi üzerine bir inceleme (Gaziantep örneği) BİLAL ÖZDEMİR TezMerkezi 2014