Arş.Gör. AHMET ERTUĞRUL BAY

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

   aertugrulbay@gantep.edu.tr      (0342) 317 21 43  

Duyuru / Döküman

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Projeler

1 Adet
1
00956 STZ 2011 2 Elektronik Kontrollü Çekilir Tip Bir Tarla Pülverizatörü Geliştirilmesi

Elektronik Kontrollü Çekilir Tip Bir Tarla Pülverizatörü geliştirilip araçlarda bir standart haline gelen CAN BUS ile kontrol edilmiştir
Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ,   Bursiyer 

ULUSAL  Tamamlandı