Doç.Dr. MAHMUT KALMAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   mkalman@gantep.edu.tr      (0342) 317 27 94  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitim Yönetimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

8 Adet
1
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-439-558-1, TÜRKİYE, 2021

Uluslararası  Ders Kitabı  Türkçe
2
Teknoloji Destekli Öğretim: Güncel Gelişmeler

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-439-374-7, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Advances in Global Education and Research: Volume 4

Yayın Yeri: University of South Florida M3 Center Publishing
ISBN: 978-1-955833-04-2, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Florida, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-605-7846-34-1, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-605-7846-34-1, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Küreselleşen Eğitim Politikası

Yayın Yeri: Pegem Yayıncılık
ISBN: 978-605-318-563-5, TÜRKİYE, 2016

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
7
Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz

Yayın Yeri: ANI YAYINCILIK
2015

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
8
Örgütler ve Yapıları

Yayın Yeri: Nobel Yayın Dağıtım
2014

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe

Makaleler

23 Adet
1
Going beyond Structural Integration: Exploring the Role of Mainstreaming and Adaptation Classes in the Educational Integration of Syrian Schoolchildren in Turkey

KALMAN Mahmut, CAN Fazıl Emre
Yayın Yeri: International Journal of Whole Schooling
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC; ESCI
2
Teacher Learning and Professional Development During the COVID-19 Pandemic: A Descriptive Study

KALMAN MAHMUT, KALENDER BARIŞ, CESUR BURAK
Yayın Yeri: Educational Research: Theory & Practice
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
3
Çalıkuşlarının Gözünden Köyde Öğretmen Olmak: Bir Olgubilim Araştırması

KALMAN MAHMUT, GÜR IŞIL
Yayın Yeri: e-International Journal of Educational Research
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
4
Exploring Student Perceptions and Experiences of Different Teaching and Learning Approaches in Architectural History Education: A Comparative Case Study

ÖZGÜLEŞ MUZAFFER,KALMAN MAHMUT,ÖZYURT MELİKE,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: Learning Environments Research
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
5
Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları İstenmedik Davranışlara ve Bu Davranışlar Karşısında Uyguladıkları Yaklaşımlara İlişkin Görüşleri

KAPLAN SEVİL, KALMAN MAHMUT, AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: Journal of Innovative Research in Teacher Education
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA, Index Copernicus, ASOS Indeks
6
Factors Affecting Classroom Teachers’ Job Performance: A Qualitative-dominant Analysis with Q-sorting

ALTUNOVA NEBİ,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: Research in Pedagogy
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
7
School Improvement and Contextual Factors: A Qualitative Case Study on Educators’ Perceptions and Experiences

KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: Pedagogical Research
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
8
A Q-Methodological Analysis of School Principals’ Decision-Making Strategies during the Change Process at Schools

SUMMAK MEHMET SEMİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: Center For Educational Policy Studies Journal
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
9
Probing School Image at High Schools: Scale Development and a Discriminant Analysis

ÇIRAK KURT SEVİLAY,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: International Journal of Contemporary Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
10
“It Requires Interest, Time, Patience and Struggle”: Novice Researchers’ Perspectives on and Experiences of the Qualitative Research Journey

KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: Qualitative Research in Education
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
11
Shifting Teachers’ Perceptions of School Culture in Turkey: A Mixed Methods Study

KALMAN MAHMUT,BALKAR BETÜL
Yayın Yeri: FIRE: Forum for International Research in Education
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
12
Examining School Administrators’ Beliefs and Understandings about Strategic Planning: An Exploratory Typological Perspective

BALKAR BETÜL,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: Educational Policy Analysis and Strategic Research
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
13
Principal Assignments in Limbo: A Qualitative Study on the Processes and Potential Outcomes of the Recent Principal Assignment Initiative in Turkey

KALMAN MAHMUT,SUMMAK MEHMET SEMİH,ÇİMEN İSMAİL
Yayın Yeri: Educational Process: International Journal
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIH PLUS, DOAJ
14
Öğretmenliğe Hazır Olma Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

YILDIRIM İBRAHİM,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
An Investigation of Dispositional Resistance, Change-specific Resistance and Change-Related Information: The Case of the “4+4+4” Educational Reform in Turkey

KALMAN MAHMUT,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Multidisciplinary Journal of Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ISI Database, ESCI
16
Revitalizing the HERO within Teachers: An Analysis of the Effects of the PsyCap Development Training

KALMAN MAHMUT,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: The Qualitative Report
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ISI Database, ESCI
17
Öğretmenlerin Psikolojik Sermayelerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Karma Yöntem Araştırması

KALMAN MAHMUT,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
School Principals’ Evaluations of Their Instructional Leadership Behaviours: Realities vs. Ideals

KALMAN MAHMUT,ARSLAN MUSTAFA CÜNEYT
Yayın Yeri: School Leadership and Management
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC, Australian Education Index, British Education Index, ERIH , SCOPUS
19
Okul İklimi Öğretimsel Liderlik ve Yönetsel Liderlik Değişkenlerinin Okul Yöneticiliğine Atama Yaklaşımları Açısından Ayırt Edicilik Düzeyi

BALKAR BETÜL,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
Educational Leaders’ and Teachers’ Opinions About Changes in the Turkish Education System A Qualitative Case Study

SAMANCIOĞLU MUSTAFA,BAĞLIBEL MURAT,BOZBAYINDIR FATİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: International Journal of Leadership and Change
İngilizce, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
21
The Relationship between Technology Leadership Roles and Profiles of School Principals and Technology Integration in Primary School Classrooms

SAMANCIOĞLU MUSTAFA, BAĞLIBEL MURAT, KALMAN MAHMUT, SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of Educational Sciences Research
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin, DOAJ, Pegem Türk Eğitim Bilimleri İnd
22
Okul Yöneticilerinin Hesap Verebilirliği ile Örgütsel Adalet Arasındakiİlişkinin İncelenmesi

KALMAN MAHMUT,GEDİKOĞLU TOKAY
Yayın Yeri: Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education
Türkçe, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
23
Öğretim Elemanlarının Hesap Verebilirliklerine İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri

ÖZKAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: EJEDUS- Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, ASOS INDEX

Bildiriler

31 Adet
1
An investigation of the relationships between school image, school climate and school identification at vocational high schools: A quantitative case study

KALMAN MAHMUT, Mutlu Erciyas Serap
Yayın Yeri: International Conference on Studies in Education and Social Sciences (ICSES)
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 11.11.2021

Uluslararası  Özet bildiri
2
An Initiative for Widening Syrian Students’ Participation in Higher Education: The Case of Classroom Teaching Department of Gaziantep University

KALMAN MAHMUT,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE
Yayın Yeri: The Global Refugee and Migration Congress
İngilizce, 14.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
Refugee Integration into Education and Managerial Challenges: An Interview‐Based Qualitative Study

KALMAN MAHMUT,İŞDAR SEMİH
Yayın Yeri: The Global Refugee and Migration Congress
İngilizce, 14.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
School Engagement and School-Related Metaphors Amongst Primary School Students: A Qualitative Case of 4th Graders

KALMAN MAHMUT,Tunç Efendi
Yayın Yeri: 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
İngilizce, 25.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
5
New Challenges Added to a Challenging Task? Primary School Teachers’ Reflections on Classroom Management and Refugee Integration

KALMAN MAHMUT,Özdemir Servet
Yayın Yeri: 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 25.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
6
Türk Eğitim Sisteminde Diyalektik Gerilim ve Dönüştürücü Düşünce Arayışları: Retrospektif Bir Bakış

SUMMAK MEHMET SEMİH,KALMAN MAHMUT,BALKAR BETÜL
Yayın Yeri: Vth International Eurasian Educational Research Congress
Türkçe, 02.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
7
Education as a (un)Global Commodity between Realities and Fantasies: A Retrospective Analysis

SUMMAK MEHMET SEMİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: The World Education Leadership Symposium
İSVİÇRE, Zug, İngilizce, 06.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
Going Against the Grain, Converging on Good and Promising Practices in the Turkish Education System: Treatment vs. Healing from Within

SUMMAK MEHMET SEMİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
Parents’ Evaluations of the Quality of School Processes and Outcomes from Insider-Outsider Perspectives: Giving Ear to What ‘The Big Boss’ Says

SUMMAK MEHMET SEMİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
An Array of Leadership Development Tools and Techniques: A Call for Research on Developing Principal Leadership

KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
11
Reconsidering Feedback in Instructional Supervision: How should Feedback be Managed in Schools?

KALMAN MAHMUT,AKŞAB ŞAHABETTİN
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
12
Adaptation of the Feeling Prepared to Teach Scale into Turkish

YILDIRIM İBRAHİM,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: 26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017)
TÜRKİYE, Türkçe, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
13
Buluğ Çağından Yetişkinliğe Geçerken Eğitim Yönetiminin Entelektüel Olgunlaşma ve Akademik Kimlik Kazanma Sürecine Bakış Quo Vadis

SUMMAK MEHMET SEMİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: EYFOR-VII Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, Girne, Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
14
Üç Şehrin Karşılaştırmalı Nitel Hikâyesi İTK D Modeline Göre K 12 Okul Müdür Yardımcılarının Öznel İyi Oluş Hâllerinin İncelenmesi

SUMMAK MEHMET SEMİH,ÖZDEMİR MURAT,SÜMER Sabahattin,AVAN Yasin,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: EYFOR-VII Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, Girne, İngilizce, 03.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
15
Following Traces of the Invisible Hand in the Distribution of National High Stake Test Scores Who is Actually Privileged by the State Funded Public Education Monopoly

SUMMAK MEHMET SEMİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: XIth European Conference on Social and Behavioral Sciences
İTALYA, Roma, İngilizce, 01.09.2016

Uluslararası  Özet bildiri
16
School Principals’ Decision Making Strategies during Organizational Change in Schools A Q Methodological Study

SUMMAK MEHMET SEMİH,KALMAN MAHMUT,ÖZDEMİR MURAT
Yayın Yeri: 14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCESUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION: Innovations and Challenges of Teacher Education for Sustainable Development
Konya, İngilizce, 12.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
17
Prospective Teachers’ Views about Reflections of MoNE’s Policy Initiatives on the Improvement of Teacher Quality A Focus Group Study

KALMAN MAHMUT,ÖZDEMİR MURAT
Yayın Yeri: 14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION: Innovations and Challenges of Teacher Education for Sustainable Development
Konya, İngilizce, 12.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
18
Eğitim Örgütlerinde Değişimi Konu Alan Ampirik Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi 2005 2015

SUMMAK MEHMET SEMİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu-EYFOR-VI
Türkçe, 05.11.2015

Uluslararası  Özet bildiri
19
Okul Yöneticilerinin İş Stresi İş Performansı ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

KALMAN MAHMUT,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu-EYFOR-VI
Türkçe, 05.11.2015

Uluslararası  Özet bildiri
20
College Students’ Problems with and Expectations from Lecturers

ARSLAN MUSTAFA CÜNEYT,KALMAN MAHMUT,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: 1st International Lifelong Learning and Leadership Conference- ICLEL 2015
İngilizce, 29.10.2015

Uluslararası  Özet bildiri
21
Procedural Justice and the Principal Succession Planning Initiative A Qualitative Analysis of School Principals Perceptions

KALMAN MAHMUT,SUMMAK MEHMET SEMİH,ÇİMEN İSMAİL
Yayın Yeri: IInd International Eurasian Educational Research Congress
İngilizce, 08.06.2015

Uluslararası  Özet bildiri
22
Denetime İlişkin Liderlik Alan Bilgisi: Kavramsal Bir Çözümleme

SUMMAK MEHMET SEMİH,KALMAN MAHMUT,Zepeda Sally
Yayın Yeri: 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
23
Türkiye de Mülteci Öğrencilere Yönelik Eğitim Politikalarının İncelenmesi

SUMMAK MEHMET SEMİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
24
6528 Sayılı Kanunla Okul Yöneticisinin Görevlendirmesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri

BOZBAYINDIR FATİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 08.05.2014

Ulusal  Özet bildiri
25
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Psikolojik Sermayelerinin İncelenmesi

KALMAN MAHMUT,GEDİKOĞLU TOKAY
Yayın Yeri: 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.11.2013

Ulusal  Özet bildiri
26
İlköğretim Okulları Teftiş Raporları ile İlgili Bir Çözümleme

BOZBAYINDIR FATİH,ÖZKAN HABİB,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 31.05.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
27
Okul Yöneticisinin Hesapverebilirliği ile Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

KALMAN MAHMUT,GEDİKOĞLU TOKAY
Yayın Yeri: 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 24.05.2012

Ulusal  Özet bildiri
28
Öğretim Elemanlarının Hesapverebilirliğine İlişkin Öğrenci Görüşleri

ÖZKAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 24.05.2012

Ulusal  Özet bildiri
29
Okul Sağlığı Açısından Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin Önemi

ÖZKAN HABİB,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: II. Eğitim Yönetimi Forumu
TÜRKİYE, Türkçe, 22.10.2011

Ulusal  Tam metin bildiri
30
Türkiye’nin Yabancı Dil Politikasına Kuramsal Bir Bakış

KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri
TÜRKİYE, Türkçe, 08.09.2011

Ulusal  Özet bildiri
31
Okul Denetiminde Öz Değerlendirme Formları ve Müfettişlerin Rolü

ÖZKAN HABİB,AYDIN GÜNGÖR TUBA,BOZBAYINDIR FATİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 22.06.2011

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
An Alternative Tool for Architectural History Teaching: TimeLine Travel

Mimarlık tarihi alanında kullanılabilecek digital bir araç tasarlama
20.09.2017 - 31.08.2019
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Editörlükler

1 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (GAUN-JES)

Yazar Adı: KALMAN MAHMUT, BOZKURT ALİ, BATDI VELİ, YILDIRIM İBRAHİM , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2022,   Uluslararası  DRJI, Asos Index  Elektronik

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Okul Geliştirme Türkçe 3
2 2017-2018 Eğitimde Değişim Yönetimi Türkçe 3
3 2017-2018 Örgüt Geliştirme Türkçe 3
4 2018-2019 AKADEMİK YAZI YAZMA Türkçe 3
5 2018-2019 Okul Geliştirme Türkçe 3
6 2018-2019 Eğitim Denetimi Türkçe 3
7 2019-2020 AKADEMİK YAZI YAZMA Türkçe 3
8 2019-2020 OKUL GELİŞTİRME Türkçe 3
9 2019-2020 ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM Türkçe 3
10 2019-2020 NİTEL ARAŞTIRMALARDA VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Türkçe 3
11 2018-2019 ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM Türkçe 3
12 2020-2021 AKADEMİK YAZI YAZMA Türkçe 3
13 2020-2021 OKUL GELİŞTİRME: KURAM VE UYGULAMA Türkçe 3
14 2020-2021 EĞİTİM POLİTİKALARI Türkçe 3
15 2021-2022 NİTEL ARAŞTIRMALARDA VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Türkçe 3
16 2021-2022 OKUL GELİŞTİRME: KURAM VE UYGULAMA Türkçe 3
17 2021-2022 AKADEMİK YAZI YAZMA Türkçe 3
18 2021-2022 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİK Türkçe 3
19 2021-2022 DAVRANIŞIN TEMELLERİ Türkçe 3
20 2021-2022 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türkçe 2
2 2017-2018 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 2
3 2017-2018 Okul Deneyimi Türkçe 1
4 2018-2019 Eğitime Giriş Türkçe 2
5 2018-2019 Sınıf Yönetimi Türkçe 2
6 2018-2019 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 3
7 2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 2
8 2018-2019 Araştırma Projesi I Türkçe 1
9 2018-2019 Eğitimde Kalite Yönetimi Türkçe 2
10 2018-2019 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türkçe 2
11 2018-2019 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
12 2019-2020 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2
13 2019-2020 EĞİTİME GİRİŞ Türkçe 2
14 2019-2020 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Türkçe 2
15 2019-2020 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Türkçe 2
16 2019-2020 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 2
17 2019-2020 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2
18 2019-2020 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
19 2019-2020 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Türkçe 2
20 2019-2020 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 1
21 2018-2019 Araştırma Projesi II Türkçe 1
22 2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 2
23 2020-2021 EĞİTİME GİRİŞ Türkçe 2
24 2020-2021 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2
25 2020-2021 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Türkçe 2
26 2020-2021 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Türkçe 2
27 2021-2022 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 2
28 2021-2022 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Türkçe 2
29 2021-2022 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2
30 2021-2022 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 2
31 2021-2022 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Türkçe 2
32 2021-2022 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Türkçe 2
33 2021-2022 EĞİTİME GİRİŞ Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Çevrimiçi öğrenme topluluklarının sınıf öğretmenlerinin mesleki öğrenme ve mesleki gelişimindeki rolünün incelenmesi: eTwinning örneği ZİYA SANSUR TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Alt sosyo-ekonomik düzeydeki bölgelerde çalışan okul müdürlerinin okul geliştirme deneyimleri: Bir anlatı araştırması CENGİZ SAFA YILDIRIM TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı Sınıf öğretmenlerinin iş performansını etkileyen faktörlerin incelenmesi: Bir Q metodu araştırması NEBİ ALTUNOVA TezMerkezi 2019