Öğr.Gör. ALİ BALKAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
OĞUZELİ M.Y.O. HUKUK

   abalkan@gantep.edu.tr      (0342) 571 27 85      1044  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Kamu Yönetimi  İdare Hukuku

Duyuru / Döküman

Sevgili öğrenciler,danışma ve sorularınız için abalkan97@gmail.com adresine her zaman mail atabilirsiniz.

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
İdare hukukunda Kişisel Verilerin Korunması

Yayın Yeri: SEÇKİN YAYINCILIK
ISBN: 978-975-02-9004-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Dijital Pazarlama Yaklaşım ve Uygulamalar

Yayın Yeri: ORİON AKADEMİ
ISBN: 978-625-8307-06-1, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

6 Adet
1
Kamu Denetçiliği Kurumu Kararlarında Denetim Ölçütü Olarak Kullanılan İyi Yönetim İlkeleri

KAHRAMAN MEHMET,BALKAN ALİ
Yayın Yeri: Ombudsman Akademik
Türkçe, Basılı, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Denetimi

KAHRAMAN MEHMET,BALKAN ALİ
Yayın Yeri: International Journal of Academic Value Studies
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESJİ, DRJİ
3
KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE UYUGULANABİLECEK İDARİ KORUMA TEDBİRLERİ

BALKAN ALİ
Yayın Yeri: International Journal of Academic Value Studies
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)Directory of Research Journals Indexing
4
TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİŞİMİNDE ÖĞRENCİ KONSEYLERİNİN ROLÜ

BALKAN ALİ
Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi / (The Journal of Social Science)
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ (SOBİAD), ACADEMİC SCİENTIFIC JOURNALS,OPEN
5
A Study on Problems of Shepherds and Solution Suggestions: Sample of Erzurum Ispir-Kirik District Villages

GÜREŞCİ ERTUĞRUL,BALKAN ALİ
Yayın Yeri: Open Journal of Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO A-to-Z,Open J-Gate
6
Mesleki Eğitimde Yeni Cazibe Merkezleri Adalet Meslek Yüksekokulları

Ali BALKAN, İhsan ÜSTÜNTAŞ
Yayın Yeri: E-JOIR, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  AOSOS

Bildiriler

14 Adet
1
TÜRK HUKUKUNDA YABANCILAR HAKKINDA İDARİ GÖZETİM İŞLEMİ UYGULAMASI VE YARGISAL DENETİM

BALKAN ALİ,KAHRAMAN MEHMET
Yayın Yeri: 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM-13)
İngilizce, 18.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
2
GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE KARŞI UYGULANABİLECEK İDARİ YAPTIRIMLAR

BALKAN ALİ
Yayın Yeri: , V. Uluslararası Hukuk Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
3
Kamu Denetçiliği Kurumunun Denetim Ölçütü Olarak İyi Yönetim İlkeleri

BALKAN ALİ,KAHRAMAN MEHMET
Yayın Yeri: IV. Uluslararası Hukuk Sempozyumu
ALANYA, Türkçe, 03.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
4
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME

KAHRAMAN MEHMET,BALKAN ALİ
Yayın Yeri: IV. Uluslararası Hukuk Sempozyumu
ALANYA, Türkçe, 03.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
İNSAN HAKLARININ KORUNMASINDA YARGI DIŞI BİR KORUMA MEKANİZMASI: İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU

BALKAN ALİ,KAHRAMAN MEHMET
Yayın Yeri: 1.uluslararası Adli Bilimler ve Hukuk Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 17.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
6
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ VE DENETİMİ

KAHRAMAN MEHMET,BALKAN ALİ
Yayın Yeri: 1. ULUSLARARASI ADLİ BİLİMLER VE HUKUK KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 17.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİŞİMİNDE ÖĞRENCİ KONSEYLERİNİN ROLÜ

BALKAN ALİ
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (ASOS CONGRESS)
TÜRKİYE, ANTALYA/ALANYA, Türkçe, 18.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE UYUGULANABİLECEK İDARİ KORUMA TEDBİRLERİ

BALKAN ALİ
Yayın Yeri: AL FARABİ 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN 2 YILLIK DENETİM PRATİĞİ EKSENİNDE KAMU YÖNETİMİN DENETLENMESİ

BALKAN ALİ
Yayın Yeri: KAMU YÖNETİMİ FORUMU (KAYFOR-13)
TÜRKİYE, Konya, Türkçe, 15.10.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
10
Türkiye’de Ön Lisans Düzeyinde Hukuk Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri

BALKAN ALİ
Yayın Yeri: 1. Hukuk Öğretimi Kongresi, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.11.2013

Ulusal  Özet bildiri
11
Adalet MYO Mezunlarının Kamu Sektöründeki İş Olanakları İlgili Mevzuat Sorunları

BALKAN ALİ
Yayın Yeri: Adalet Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
TÜRKİYE, Kırıkkale, Türkçe, 10.05.2013

Ulusal  Özet bildiri
12
Küreselleşme Yönetişim Yaklaşımı ve Türk Kamu Yönetimine Bir Yansıması Olarak Genel İdari Usul Yasa Tasarısı

BALKAN ALİ
Yayın Yeri: KAMU YÖNETİMİ FORUMU-(KAYFOR-7)
TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, Türkçe, 08.10.2009

Ulusal  Tam metin bildiri
13
Rural Development Agencies İn Turkey And Their Role İn Rural Development

BALKAN ALİ
Yayın Yeri: İnternatıonal Rural Development Symposium
TÜRKİYE, ERZURUM, İngilizce, 25.09.2009

Uluslararası  Özet bildiri
14
Genel İdari Usul Yasa Tasarısı ve Kamu Yönetimi Etiğine Katkısı

BALKAN ALİ
Yayın Yeri: Kamu Etiği Sempozyumu, 25-26-Mayıs 2009, ANKARA, TODAİE
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 25.05.2009

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
Çobanların Sorunları Üzerine Bir Araştırma İspir İlçesi Kırık Bucağı Örneği

ÇOBANLARIN SORUNLARI
DİĞER,   Araştırmacı 

  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
AVİVA-SA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Bireysel Emeklilik Danışmanlığı
Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili danışmanlık,

2003 - 2004

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2011-2012 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI-1 Türkçe 8
2 2011-2012 TÜRK VERGİ SİSİTEMİ Türkçe 4
3 2023-2024 Hukuka Giriş Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 GENEL HUKUK BİLGİSİ Türkçe 8
2 2013-2014 GENEL HUKUK BİLGİSİ Türkçe 8
3 2009-2010 GENEL HUKUK BİLGİSİ Türkçe 8
4 2008-2009 GENEL HUKUK BİLGİSİ Türkçe 8
5 2006-2007 GENEL HUKUK BİLGİSİ Türkçe 8
6 2005-2006 GENEL HUKUK BİLGİSİ Türkçe 8
7 2007-2008 GENEL HUKUK BİLGİSİ Türkçe 1
8 2018-2019 Adalet Meslek Mevzuatı Türkçe 2
9 2018-2019 Yargı Örgütü Türkçe 2
10 2018-2019 Genel Hukuk Türkçe 2
11 2015-2016 Anayasa Hukuku Türkçe 2
12 2018-2019 Anayasa Hukuku Türkçe 2
13 2016-2017 Anayasa Hukuku Türkçe 2
14 2018-2019 VERGİ HUKUKU Türkçe 2
15 2015-2016 idare hukuku Türkçe 4
16 2018-2019 idare hukuku Türkçe 4
17 2016-2017 idare hukuku Türkçe 4
18 2017-2018 İdari Hargılama Hukuku Türkçe 5
19 2016-2017 İdari Hargılama Hukuku Türkçe 5
20 2015-2016 İdari Hargılama Hukuku Türkçe 5
21 2019-2020 İDARE HUKUKU Türkçe 4
22 2019-2020 ANAYASA HUKUKU Türkçe 2
23 2019-2020 YARGI ÖRGÜTÜ Türkçe 2
24 2019-2020 İdari Yargılama Hukuku Türkçe 2
25 2019-2020 ADALET MESLEK MEVZUATI Türkçe 2
26 2019-2020 CEZA İNFAZ KURUMLARI YÖNETİMİ Türkçe 4
27 2019-2020 Ceza infaz Memurluk Mesleği Türkçe 4

Araştırmalar

5 Adet
1
Kabahatler Kanunu Çerçevesinde İdari Kolluk Yaptırımları ve Yargısal Denetim

5236 kabahatler kanunu çerçevesinde düzenlenen idari yaptırımların hukuki rejimi
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI, ERZURUM   Ulusal  Seminer

2
Tüketicinin Hak Arama Yöntemleri

Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet MYO ve Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Paneli
Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet MYO Konferans Salonu, Yozgat   Ulusal  Konuşmalarım

3
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimi geliştirme projesi (METEK),

Adalet Programı Müfredat Geliştirme Çalıştayı
Dicle Üniversitesi, Diyarbakır   Ulusal  Çalıştay

4
VI ULUSAL KLAVYE YARIŞMASI

düzenleme Komitesi Üyeliği.
Bozok Üniveritesi Yerköy Adalet MYO, Yozgat   Ulusal  Kongre Düzenleme

5
Proje Süreci Yönetimi Semineri

UNDP , Atatürk Üniversitesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKAP)
Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat MYO Konferans salonu, Erzurum   Ulusal  Seminer