Dr.Öğr.Üyesi YUSUF AYDIN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP M.Y.O. BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRE.

   yaydin@gantep.edu.tr      (0342) 317 10 49  
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı  Tarımsal Yapılar ve Sulama  Biyosistem  Sulama Sistemleri  Tarımsal Yapılar

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

13 Adet
1
Recent Headways in Pomology

Yayın Yeri: İKSAD Publishing House
ISBN: 978-625-7562-09-06, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
CURRENT RESEARCH AND ASSESMENTS FOR AGRİCULTURAL SCİENCE

Yayın Yeri: Ivpe, Cetinje-Montenegro
ISBN: 978-9940-540-95-1, Cetinje, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
ANTEPFISTIĞINDA FARKLI TERBİYE ŞEKİLLERİNİN AĞACIN GELİŞMESİ, VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yayın Yeri: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
ISBN: 978 1 78676 224 5, TÜRKİYE, Gaziantep, 2016

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
4
Antepfıstığı Çöğürlerinde Fertigasyon Uygulamalarıyla Bitki Besin Maddesi Düzeylerinin Belirlenmesi

Yayın Yeri: Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Yayın No:44
TÜRKİYE, Gaziantep, 2013

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
5
Bazı Antepfıstığı Meyvelerinde Vitamin E, Omega-3 Yağ Asitleri ve Fitosterol Kapsamlarının Belirlenmesi

Yayın Yeri: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No:34
TÜRKİYE, Gaziantep, 2007

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
6
GAP Bölgesinde Yetiştirilen Mahalli Standart Üzüm Çeşitlerinin ve Islah Edilmiş Yeni Çeşitlerin Yoğun Yetiştiricilikteki Performanslarının Belirlenmesi

Yayın Yeri: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Yayın No:26
TÜRKİYE, Gaziantep, 2007

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
7
Bazı Trabzon Hurması Çeşitlerinin Gaziantep Bölgesine Adaptasyonu

Yayın Yeri: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Yayın No: 28
TÜRKİYE, Gaziantep, 2007

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
8
Uygun Bakım Koşullarında Büyümeyi Düzenleyici Madde Uygulamalarının Antepfıstıklarında Periyodisiteye Etkilerinin Belirlenmesi

Yayın Yeri: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Yayın No:24
TÜRKİYE, Gaziantep, 2007

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
9
Bazı İncir Çeşitlerinin Gaziantep Bölgesine Adaptasyonu

Yayın Yeri: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No:27
TÜRKİYE, Gaziantep, 2007

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
10
Regional Action Programme (RAP): Water resources management and water saving in irrigated agriculture (WASIA PROJECT)

Yayın Yeri: CIHEAM-IAM-BARI
İTALYA, BARİ, 2003

Uluslararası  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  İngilizce
11
Antepfıstığı Yetiştiiciliği

Yayın Yeri: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TÜRKİYE, Gaziantep, 2001

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
12
Tüplü Antepfıstığı Fidan Üretiminin Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar

Yayın Yeri: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Yayın No:12
TÜRKİYE, Gaziantep, 1999

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
13
Antepfıstığında Yüksek Kireçten Kaynaklanan Demir Noksanlığının Giderilmesi

Yayın Yeri: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No:9
TÜRKİYE, Gaziantep, 1997

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe

Makaleler

22 Adet
1
Quantification of water requirement of some major crops under semi-arid climate in Turkey

AYDIN YUSUF
Yayın Yeri: PeerJ Life&Environment
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
2
Assessing of evapotranspiration models using limited climatic data in Southeast Anatolian Project Region of Turkey

AYDIN YUSUF
Yayın Yeri: PEERJ Life&Environment
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
3
An Evaluation of the Hargreaves-Samani Method for Estimating Evapotranspiration Under Semi-Arid Conditions

AYDIN YUSUF
Yayın Yeri: The Philippine Agricultural Scientist
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
4
ANTEPFISTIĞINDA FARKLI EVAPOTRANSPIRASYON YÖNTEMLERİNE GÖRE HESAPLANAN BİTKİ KATSAYILARININ ZAMANSAL DEĞİŞİMİ

AYDIN YUSUF,PAKYÜREK MİNE
Yayın Yeri: EJONS INTERNATIONAL INDEXED REFEREED JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  WorldCat, Index Copernicus, Root Indexing, British Index
5
Determination of Emitter Hydraulic Properties of Different in-line Dripper Types

AYDIN YUSUF
Yayın Yeri: APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH
İngilizce, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
6
Yarı Kurak İklim Koşullarında A Sınıfı Kap’tan olan Buharlaşmanın Penman ve Kohler-Nordenson-Fox (KNF) Modelleri ile Tahmini

AYDIN YUSUF
Yayın Yeri: Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Farklı sulama düzeylerinin pamuk’da verim ve bazı kalite parametreleri üzerine etkisi

AYDIN YUSUF
Yayın Yeri: Mediterranean Agricultural Sciences
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Determination of Growing Degree-Day (GDD) Values: Pistachio (Pistacia Vera L.) Case

AYDIN YUSUF,YÜCEL ALİ,ATILGAN ATILGAN,TANRIVERDİ ÇAĞATAY
Yayın Yeri: Agriculture for Life, Life for Agriculture
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Source Citation Index
9
Siirt ve Antalya illeri için seraların ısı gereksiniminin belirlenmesi ve karşılaştırılması

SALTUK BURAK,AYDIN YUSUF,MİKAİL NAZİRE
Yayın Yeri: Mediterranean Agricultural Sciences
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Batman İli Toprak ve Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi

AYDIN YUSUF
Yayın Yeri: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
11
Determination of Reference ETo by Using Different Kp Equations Based on Class A Pan Evaporation in GAP Region

AYDIN YUSUF
Yayın Yeri: APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
12
Comparison of Different Determining Methods of Reference ETo Based on Limited Weather Conditions in GAP Region

AYDIN YUSUF
Yayın Yeri: APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH
İngilizce, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
13
Fuzzy Logic Applications in Horticulture and A Sample Design for Juice Volume Prediction in Pomegranate (Punica Granatum L.)

PAKYÜREK MİNE,AYDIN YUSUF,MİKAİL NAZİRE
Yayın Yeri: APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
14
Siirt Yöresi Fıstık Yetiştiricilerinin Sulama Eğilimlerinin Belirlenmesi

AYDIN YUSUF,SALTUK BURAK
Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
COMPARISON OF THE HEATING ENERGY REQUIREMENTS OF THE GREENHOUSES IN THE TIGRIS BASIN WITH ANTALYA

SALTUK BURAK,MİKAİL NAZİRE,ATILGAN ATILGAN,AYDIN YUSUF
Yayın Yeri: Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation Surveying, Environmental Engineering
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
16
Current Situation of Livestock in Siirt Province andEnvironmental Impacts

SALTUK BURAK,GÜMÜŞ ZEKAİ,AYDIN YUSUF,SOLAK MEHMET
Yayın Yeri: Asian Research Journal of Agriculture
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ICI (Index Copernicus)
17
WATER-YIELD RELATIONSHIP OF ZIVZIK POMEGRANATE UNDER DEFICIT IRRIGATION CONDITIONS

AYDIN YUSUF,MİKAİL NAZİRE,PAKYÜREK MİNE,SALTUK BURAK,Seven Mehmet
Yayın Yeri: Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation Surveying, Environmental Engineering
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI:Emerging Sources Citation Index
18
MANURE FROM LIVESTOCK FARMING IN THE EUPHRATES BASIN AND ITS POTENTIAL ENVIRONMENTAL IMPACT ON WATER RESOURCES

SALTUK BURAK,ATILGAN ATILGAN,AYDIN YUSUF,KOCA YAKUP KENAN,Köse Nihat
Yayın Yeri: Scientific Paper Animal Science
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CABI, INDEX COPERNICUS,DOAJ
19
IRRIGATION FACILITIES PROBLEMS AND SOLUTIONS CONCERNING PISTACHIO GROWING IN SIIRT REGION

AYDIN YUSUF,SALTUK BURAK,YÜCEL ALİ,ATILGAN ATILGAN,ÖZRENK KORAY
Yayın Yeri: Agrolife Scientific Journal
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Emerging Search Citation Index
20
Distribution of water loss via evapotranspiration in a pistachio tree orchard under drip irrigation and non-irrigation conditions

ÖZMEN SELÇUK,Kanber Rıza,Steduto Pasquale,ÜNLÜ MUSTAFA,AYDIN YUSUF,Diker Kenan
Yayın Yeri: Soil and Water Research
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
21
The Temporal Variation of Leaf Water Potential in Pistachio under Irrigated and Non-Irrigated Conditions

AYDIN YUSUF,Kanber Rıza,ÜNLÜ MUSTAFA
Yayın Yeri: Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
22
Effects of Different Water and Nitrogen Levels on the Yield and Periodicity of Pistachio (Pistacia vera L.)

ÜNLÜ MUSTAFA,Kanber Rıza,Steduto Pasquale,AYDIN YUSUF,Diker Kenan
Yayın Yeri: Turkish Journal of Agriculture and Forestry
İngilizce, Basılı, 2005

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOhost, Scopus, Elsevier BV

Bildiriler

22 Adet
1
Antepfıstığında Sulu Tarımın Önemi

AYDIN YUSUF,PAKYÜREK MİNE
Yayın Yeri: 1st INTERNATIONAL CUKUROVAAGRICUL TURE and VETERINARYCONGRESS
TÜRKİYE, ADANA, Türkçe, 09.10.2020

Uluslararası  Özet bildiri
2
ANTEPFISTIĞININ YAYGIN YETİŞTİRİCİLİK ALANLARINDA KIYAS BİTKİ SU TÜKETİMİNİN AMPİRİK MODELLER YOLUYLA BELİRLENMESİ

AYDIN YUSUF
Yayın Yeri: ANADOLU KONGRELERİ 3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
Türkçe, 28.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
SİİRT İLİ TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ TARIMSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYDIN YUSUF
Yayın Yeri: ANADOLU KONGRELERİ 3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Diyarbakır, Türkçe, 28.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
KISINTILI SULAMA KOŞULLARINDA PAMUK VERİM-TEPKİ ETMENİNİN BELİRLENMESİ

AYDIN YUSUF
Yayın Yeri: MAS 8th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
TÜRKİYE, Diyarbakır, İngilizce, 11.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
5
Effects of Different Moisture Levels on Yield and Quality of Almonds in Sub-Surface Drip Irrigation System

Kösetürkmen Serkan,BİLİM Cem,ASLAN Nevzat,Yılmaz Ajlan,AYDIN YUSUF
Yayın Yeri: 1st International Congress on Biosystems Engineering-ICOBEN2019
Türkçe, 24.09.2019

Uluslararası  Özet bildiri
6
GAP Bölgesi Yarı Kurak Iklim Koşullarında Class A Pan’dan Oluşan Günlük Buharlaşmanın Penman ve Priestley-Taylor (PT) Modelleri ile Tahmini

AYDIN YUSUF
Yayın Yeri: HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ
Türkçe, 21.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
7
CLASS A PAN’DAN OLAN BUHARLAŞMANIN GAP BÖLGESİ YARI KURAK İKLİM KOŞULLARINDA KOHLER-NORDENSON-FOX (KNF) VE CRISTIANSEN MODELLERİ İLE TAHMİNİ

AYDIN YUSUF
Yayın Yeri: İSPEC Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi
İngilizce, 10.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Determination of Growing Degree-Day (GDD) Values: Pistachio (Pistacia vera L.) Case

AYDIN YUSUF,YÜCEL ALİ,ATILGAN ATILGAN,TANRIVERDİ ÇAĞATAY
Yayın Yeri: Agriculture for Life, Life For Agriculture
İngilizce, 06.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
9
DETERMINATION OF THE POTENTIAL GROWING AREAS FOR SIIRT PISTACHIO Pistacia vera TAYFI GRAPE Vitis vinifera L AND ZIVZIK POMEGRANATE Punica granatum L IN SIIRT PROVINCE TURKEY

SALTUK BURAK,ARTUN OZAN,ATILGAN ATILGAN,AYDIN YUSUF,Ceylan Celalettin
Yayın Yeri: VII International Scientific Agriculture Symposium-AgroSym 2016
BOSNA HERSEK, Saraybosna, İngilizce, 06.10.2016

Uluslararası  Özet bildiri
10
DETERMINATION OF THE GROWTH DEGREE DAY VALUES AND THEIR COUNTS IN DIFFERENT GROWTH STAGES FOR SIIRT PISTACHIO

YÜCEL ALİ,AYDIN YUSUF,SALTUK BURAK,ATILGAN ATILGAN
Yayın Yeri: Vıı. International Scientific Agriculture Symposyum- AgroSym 2016
BOSNA HERSEK, Saraybosna, İngilizce, 06.10.2016

Uluslararası  Özet bildiri
11
ANALYSIS OF HEATING AND COOLING DAYS FOR BROILER HOUSING IN GAPREGION EUPHRATES BASIN CASE

ATILGAN ATILGAN,YÜCEL ALİ,ÖZ HASAN,AYDIN YUSUF
Yayın Yeri: 15th International Scientific Conference
LETONYA, Jelgava, İngilizce, 25.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Siirt Yöresi Hayvancılık İşletmelerinde Gübre Depolama Yapılarının Mevcut Durumu ve Geliştirilme Olanakları

AYDIN YUSUF,SALTUK BURAK
Yayın Yeri: 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 09.06.2015

Ulusal  Özet bildiri
13
Farklı Sulama ve Gübreleme Programlarının Antepfıstığında Verim ve Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

AYDIN YUSUF,Kanber Rıza,ÜNLÜ MUSTAFA
Yayın Yeri: 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu
TÜRKİYE, Tekirdağ, Türkçe, 21.05.2014

Ulusal  Özet bildiri
14
Effects of Different Soil Cultivation Methods on Soil Structure, Soil Water Balance, Yield and Quality in Pistachio Orchards

Bilim Hasan İhsan Cem,Sarpkaya Kamil,AÇAR İZZET,Aktuğ Tahtacı Sibel,AYDIN YUSUF,Doğruer Kalkancı Nilgün
Yayın Yeri: The Fifth International Symposium on Pistachios and Almonds
İngilizce, 06.10.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Determination of Growth, Bearing, Yield and Some Quality Characteristics of Pistachio Cultivars Grafted on Different Rootstocks under Irrigated Conditions

ATLI HALİT SEYFETTİN,AYDIN YUSUF,Arpacı Selim,AÇAR İZZET,Karadağ Serpil,Bilgel Lütfiye,Sarpkaya Kamil,Kaşka Nurettin,AK BEKİR EROL
Yayın Yeri: The Fifth International Symposium on Pistachios and Almonds
İngilizce, 06.10.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
Comparison of Growth, Bearing, Yield and some Quality Characteristics of Different Almond Cultivars under Irrigated Conditions

ATLI HALİT SEYFETTİN,AÇAR İZZET,Arpacı Selim,Bilim Hasan İhsan Cem,AYDIN YUSUF,Akgün Abdülkadir
Yayın Yeri: Fourth International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulture
İngilizce, 22.05.2005

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
Determination of Growth, Fruit Set, Yield and Some Nut Quality Characteristics of Local and Foreign Almond Cultivars in the Irrigated Conditions in GAP Region

ATLI HALİT SEYFETTİN,AÇAR İZZET,Arpacı Selim,Akgün Abdülkadir,AYDIN YUSUF,Bilim Hasan İhsan Cem
Yayın Yeri: The Fourth International Symposium on Pistachios and Almonds
İngilizce, 22.05.2005

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
Determination of Effects of Plant Growth Regulator Applications on Alternate Bearing in Pistachios under Suitable Growing Conditions

AÇAR İZZET,Aktuğ Tahtacı Sibel,Arpacı Selim,AYDIN YUSUF,Karadağ Serpil
Yayın Yeri: The Fourth International Symposium on Pistachios and Almonds
İngilizce, 22.05.2005

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
Antepfıstığı çöğürlerinde farklı sulama programlarının gövde gelişmesi ve su tüketimine etkilerinin irdelenmesi

AYDIN YUSUF,Kanber Rıza
Yayın Yeri: Türkiye 4. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 08.09.2003

Ulusal  Tam metin bildiri
20
The Effect of Different Irrigation Programmes on the Growth and Evapotranspiration of Young Pistachio Trees

AYDIN YUSUF,Kanber Rıza
Yayın Yeri: 4th. National Horticulture Congress, p:36, Antalya
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 08.09.2003

Ulusal  Tam metin bildiri
21
Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Antepfıstığı Çeşitlerinin Sulu Koşullarda Gelişme Meyve Yatma Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılmaları

ATLI HALİT SEYFETTİN,Kaşka Nurettin,Arpacı Selim,Akgün Abdülkadir,Bilgel Lütfiye,YÜKÇEKEN YUSUF,AÇAR İZZET,AK BEKİR EROL
Yayın Yeri: GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001, Şanlıurfa
TÜRKİYE, Türkçe, 24.10.2001

Ulusal  Tam metin bildiri
22
Pistachio nut iron deficiencies on calcareous soils

TEKİN HÜSEYİN,Arpacı Selim,YÜKÇEKEN YUSUF,Çakır İtibar
Yayın Yeri: Second International Symposium on Pistachios and Almonds
İngilizce, 01.08.1998

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

19 Adet
1
BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİNDE BAZI YAĞMURLAMA BAŞLIK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Sulama projelerinden beklenen maksimum faydanın elde edilmesi için, projenin araziye aplikasyonundan önce iyi bir mühendislik çalışmasına ve projelendirmeye gereksinim vardır. İyi düşünülmüş bir planlama ve projelendirme, sulama sisteminden beklenen
27.11.2018 - 16.09.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
2
SİİRT KOŞULLARINDA, KISINTILI SULAMA UYGULAMALARI ALTINDA SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNİN, VERİM VE SİLAJ KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

SİİRT KOŞULLARINDA KISINTILI SULAMA UYGULAMALARI ALTINDA SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNİN, VERİM VE SİLAJ KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AMAÇLANMIŞTIR.
24.11.2014 - 22.03.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
3
Damla Sulama Laterallerinde Kimi Damlatıcı Özelliklerin Belirlenmesi

Modern sulama yöntemlerinin araziye aplikasyonundan önce iyi bir mühendislik planlama ve projelendirmesi gerekmektedir. Bu amaçla modern sulama yöntemlerinde (damla, yağmurlama) projelendirmenin ve planlamanın en önemli kriterleri olan sulama sistemi
23.05.2017 - 29.12.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
4
SİİRT YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN ZİVZİK NARININ Punica Granatum L KISINTILI SULAMA KOŞULLARINDA SULAMA PROGRAMLARININ OLUŞTURULMASI

Nar bilinen en eski meyve türlerinden birisidir Kültür tarihi MÖ 3000 yılına kadar gitmektedir Kimi istatistiklere göre ülkemizin 48 ilinde nar yetiştiriciliği yapılmakta olup bunun yaklaşık 10 luk kısmı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılmakta
17.12.2014 - 22.03.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
5
Siirt İlindeki Seraların Isı Enerjisi Gereksiniminin Hesaplanabilmesi için Isıtma Yüklerinin Araştırılması

Seralar iç ortam koşullarının denetlenebildiği ve yetiştirme şartlarına uygun şekilde tutulabildiği iklim kontrollü bitkisel üretim yapılarıdır. Seralarda yıl boyunca üretim yapılması isteniyorsa, kış periyodunda ısıtma yapılması zorunludur. Türkiye’
03.04.2017 - 28.12.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
6
WP2 and WP3 WORK PACKAGES (P7) of DIMAS RESEARCH PROJECT PROPOSAL on “Cotton and Pistachio Response under Different Fertigation and Irrigation Practices in the Mediterranean and Southeastern Anatolia (GAP) Regions of Turkey

: Proje, 2 lokasyonda ve 2 bitki üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Akdeniz iklimini temsil eden Çukurova bölgesi Adana koşullarında Pamuk çalışması yapılırken, Antepfıstığı ile ilgili kısmı ise Gaziantep’ te yürütülmüştür.
01.09.2004 - 31.05.2008
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
7
Bazı İncir Çeşitlerinin Gaziantep Bölgesine Adaptasyonu

: Gaziantep ili Büyükşahinbey kasabasında yürütülen deneme 7 incir çeşidiyle (Azezi, Halebi, Sarı Zeybek, Sarı Lop, Bardakçı, Beyaz orak ve Bursa Siyahı), sulu koşullarda 6x4m dikim aralık mesafesinde kurulmuştur.Yapılan fenolojik gözlemlere göre en
01.05.1998 - 31.12.1999
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
8
Antepfıstığında Farklı Terbiye Şekillerinin Ağacın Gelişmesi, Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması

Meyvecilikte, dikimden itibaren meyve ağaçlarına verilecek terbiye şeklinin ağacın gelişmesine, ürünün kalite ve kantitesine etkili olduğu bilinmektedir. Bu amaçla iyi bir taç oluşturularak, her yıl yeni sürgün verebilecek şekilde budama yapılması ve
01.04.1995 - 31.12.2004
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
9
Tüplü Antepfıstığı Çöğürlerinde Fertigasyon Uygulamalarıyla Optimum Bitki Besin Maddesi Düzeylerinin Belirlenmesi

Bu projenin amacı, tüplü antepfıstığı çöğürlerinde gerekli olan fertigasyon programını belirleyerek, kısa sürede aşı kalınlığına ulaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
01.01.2007 - 31.12.2008
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
10
Bazı Antepfıstığı Meyvelerinde Vitamin E, Omega-3 Yağ Asitleri ve Fitosterol Kapsamlarının Belirlenmesi

Bu amaçla, proje kapsamında her bir çeşidi temsil edecek şekilde müessese bahçesinden hasat döneminde Uzun, Siirt ve Ohadi çeşitlerinden meyve temin edilerek çalışmalar yapılmıştır. 2004 yılında çiçeklenme döneminde (hava sıcaklığının 17 saat süre il
01.01.2004 - 31.12.2005
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
11
Bazı Trabzon Hurması Çeşitlerinin Gaziantep Bölgesine Adaptasyonu

Gaziantep ili Büyükşahinbey kasabasında yürütülen deneme 5 Trabzon Hurması tip ve çeşidiyle (Hachiya, Fuyu, 07 TH 14, 07 TH 40 ve Moralı), sulu koşullarda 6x4m dikim aralık mesafesinde kurulmuşturBu projenin Subtropik İklim Meyveleri 2005 yılı Progra
01.01.2004 - 31.12.2005
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
12
Antepfıstığı bahçelerinde farklı toprak işleme yöntemlerinin toprak sıkışıklığına ve toprak su dengesi, verim ve kalite üzerine etkileri

Bu çalışma, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne bağlı Fıstıklık işletmesinde 2002-2007 yıllarında kuru koşullarda yürütülmüştür. Bu çalışmada, Antepfıstığı bahçelerinde çeşitli toprak işleme sistemlerinin verim, gelişme, bazı meyve kalite ö
01.01.2002 - 31.12.2007
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
13
Damla Sulama Yöntemiyle Fertigasyon Uygulamalarının Antepfıstığında Gelişme, Verim ve Peryodisiteye Etkisinin İncelenmesi

The effect of two irrigation intervals (If1: 7 days and If2: 14 days), four nitrogen doses (Ng, N0, N1, N2 and N3) and two crop coefficient (Kpc1:0.60 and Kpc2:0.90) on the pistachio nut fertigation was studied to establish suitable irrigation and fe
01.01.2000 - 31.12.2004
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
14
Uygun Bakım Koşullarında Büyümeyi Düzenleyici Madde Uygulamalarının Antepfıstıklarında Periyodisiteye Etkilerinin Belirlenmesi

Bu çalışma 1999-2002 yılları arasında Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü deneme bahçelerinde bulunan Uzun ve Siirt antepfıstığı çeşitleri üzerinde yürütülmüştür. Denemede kullanılan ağaçlara en uygun budama, gübreleme ve sulama işlemleri yapıldıktan so
01.01.1999 - 31.12.2002
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
15
Yerli ve Yabancı Değişik Badem Çeşitlerinin GAP Bölgesi Sulu Koşullarında Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılması

Bu Proje GAP Bölgesi sulu koşullarına uygun badem çeşitlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde 1998-2007 yılları arasında yürütülen projede, yerli ve yabancı badem çeşitlerinin (Gaziantep’te 20 çeşit, K
01.01.1998 - 31.12.2007
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
16
Growth, yield and periodicity of Pistachio under different water and nutritional levels. IAM / BARI WASIA PROJECT

Pistachio is one of the most important crops in the Southeastern Anatolia Region of Turkey with respect to production and export. Although it can be grown in many parts of Anatolia, it is most widely distributed in the Southeastern Provinces of Kahra
01.01.1998 - 31.12.2002
Diğer (Uluslararası),   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
17
GAP Bölgesinde Yetiştirilen Mahalli Standart Üzüm Çeşitlerinin ve Islah Edilmiş Yeni Çeşitlerin Yoğun Yetiştiricilikteki Performanslarının Belirlenmesi

Araştırma Gaziantep ili Büyükşahinbey kasabasında 1997-2003 yılları arasında yürütülmüştür. Deneme parseli 1103 Paulsen anacı üzerine aşılı 21 üzüm çeşidiyle sulu koşullarda, sabit kordon telli terbiye sisteminde ve 2x3 m dikim aralık mesafesinde kur
01.01.1997 - 01.01.2003
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
18
Tüplü Antepfıstığı Fidan Üretiminin Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar

Bu çalışma, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünün ısıtılan seralarında ve fidanlık parselinde 1997-1998 yıllarında tüplü fidan üretiminin geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Denemede P.khinjuk Stocks tohumları kullanılmıştır. Ortam olarak torf, tüf, y
01.01.1997 - 31.12.1998
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
19
Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Antepfıstığı Çeşitlerinin Sulu Koşullarda Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılması

: Bu çalışma 1997-2008 yılları arasında, sulu koşullara uygun antepfıstığı anaç ve çeşit kombinasyonunu bulmak amacıyla Şanlıurfa’da(Harran Ovasında) yürütülmüştür. Projede 4 antepfıstığı anacı (Pistacia khinjuk Stocks, P. atlantica Desf, P. vera L.
01.01.1997 - 31.12.1998
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

8 Adet
1
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Gaziantep İl Müdürlüğü

İl Müdür Yardımcısı
İl Müdür Yardımcısı,

2012 - 2014
2
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI

Şehitkamil İlçe Tarım Müdürü
İlçe Müdürü,

2008 - 2012
3
Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Araştırmacı
Araştırmacı Mühendis,

1994 - 2008
4
Karkamış İlçe Tarım Müdürlüğü

İlçe Müdürü
İlçe Müdürü,

1993 - 1994
5
Karkamış Sivil Savunma Memurluğu

Sivil Savunma Memuru
Sivil Svn. Memuru,

1992 - 1993
6
Nurdağı İlçe Sivil Savunma Memurluğu

İlçe Sivil Savunma Memuru
Svl. Svn. Memuru,

1992 - 1993
7
Nizip Akpek Tarım Toros Gübre Bayii

Ziraat Müh. Mesul Müdür
Kimyevi gübre ve Ziraai ilaç satışından sorumlu mesul müdür,

1991 - 1992
8
Türkiye Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı

Saha Mühendisi
Şanlıurfa Harran Ovası Arazi Toplulaştırma Projesinde Derecelendirme ve Arazi Kullanım planlaması Komisyon Üyesi,

1990 - 1991

Editörlükler

1 Adet
1
Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Yazar Adı: ERMAN MURAT,KARADEMİR EMİNE,UÇAK ALİ BEYHAN,ÇIĞ ARZU,ÇIĞ FATİH,ATLI HALİT SEYFETTİN,ARSLAN HÜSEYİN,PAKYÜREK MİNE,KARA MUHAMMET ALİ,MİKAİL NAZİRE,TURAN NİZAMETTİN,AYDIN YUSUF , Yayın Yeri: Prestij Matbaa / SİİRT
Dergi, Türkçe, 2017, TÜRKİYE, SİİRT  Ulusal  TR DİZİN  Basılı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA Türkçe 2
2 2014-2015 Ölçme Bilgisi Türkçe 3
3 2015-2016 Ölçme Bilgisi Türkçe 3
4 2015-2016 Tarımsal Yapılar ve Sulama Türkçe 2
5 2015-2016 Meteoroloji Türkçe 2
6 2016-2017 Biyosistem Mühendisliğine Giriş Türkçe 2
7 2016-2017 Tarımsal Yapılar ve Sulama Türkçe 3
8 2016-2017 Meteoroloji Türkçe 2
9 2017-2018 Hidroloji Türkçe 3
10 2017-2018 Tarımsal Yapılar ve Sulama Türkçe 3
11 2017-2018 Ekoloji Türkçe 2
12 2017-2018 Ölçme Bilgisi Türkçe 4
13 2017-2018 Hidrolik Türkçe 3
14 2018-2019 Toprak Fiziği Türkçe 3
15 2018-2019 Meteoroloji Türkçe 2
16 2018-2019 Sulama Mühendisliğinin Temel Prensipleri Türkçe 3
17 2018-2019 Sulama Sistemleri 1 Türkçe 4
18 2018-2019 Tarımsal Yapılar ve Sulama Türkçe 3
19 2018-2019 Mesleki Uygulamalar 1 Türkçe 4
20 2018-2019 Sulama Sistemleri 2 Türkçe 4
21 2018-2019 Hidrolik Türkçe 3
22 2019-2020 METEOROLOJİ Türkçe 2
23 2019-2020 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA Türkçe 3
24 2019-2020 SULAMA MÜHENDİSLİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ Türkçe 3
25 2019-2020 SULAMA SİSTEMLERİ 1 Türkçe 4
26 2019-2020 SU KALİTESİ VE TUZLULUK Türkçe 3
27 2015-2016 METEOROLOJİ Türkçe 2
28 2016-2017 METEOROLOJİ Türkçe 2
29 2016-2017 METEOROLOJİ Türkçe 3
30 2017-2018 ÖLÇME BİLGİSİ Türkçe 4
31 2018-2019 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA Türkçe 3
32 2019-2020 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA Türkçe 3
33 2018-2019 Mesleki Uygulamalar II Türkçe 4
34 2019-2020 MESLEKİ UYGULAMALAR 1 Türkçe 4
35 2019-2020 Mezuniyet Çalışması I Türkçe 4
36 2019-2020 METEOROLOJİ Türkçe 3
37 2019-2020 METEOROLOJİ Türkçe 2
38 2019-2020 Mesleki Uygulamalar II Türkçe 4
39 2019-2020 SULAMA SİSTEMLERİ 2 Türkçe 4
40 2019-2020 Arazi Toplulaştırma Projesi Türkçe 4
41 2019-2020 Mezuniyet Çalışması II Türkçe 4
42 2019-2020 Kırsal Yerleşim Planlama Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 GME100 Genel ve Mesleki Etik (Organik Tarım) Türkçe 2
2 2020-2021 NMOG121 Toprak Bilgisi ve Toprak Verimliliği Türkçe 4
3 2020-2021 NMOG211 Sulama Türkçe 2
4 2020-2021 NMYO104 Çevre Koruma (İşletme) Türkçe 2
5 2020-2021 TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I (Organik Tarım) Türkçe 1
6 2020-2021 GOS131 Sağlıklı Yaşam ve Spor Türkçe 2
7 2020-2021 MUP100 Mesleki Uygulama Projesi Türkçe 0
8 2020-2021 NMOG112 Gübre ve Gübreleme Türkçe 4
9 2020-2021 NMOG152 Tarımsal Mekanizasyon Türkçe 4
10 2020-2021 NMYO103 Sunum Teknikleri Türkçe 2
11 2020-2021 TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II (Organik Tarım) Türkçe 2
12 2021-2022 GİR100 Girişimcilik (Banka ve Sigorta) Türkçe 2
13 2021-2022 GME 100 Genel ve Mesleki Etik (Gıda Tek.) Türkçe 2
14 2021-2022 NMGI Gıda Temel İşlemler 1 Türkçe 2
15 2021-2022 NMOG 009 İklim Bilgisi Türkçe 2
16 2021-2022 NMOG111 Organik tarımın Genel İlkeleri Türkçe 4
17 2021-2022 NMOG121 Toprak Bilgisi ve Toprak Verimliliği Türkçe 4
18 2021-2022 NMOG211 Sulama Türkçe 2
19 2021-2022 NMYO109 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 2
20 2021-2022 GME100 Genel ve Mesleki Etik (Çağrı) Türkçe 2
21 2021-2022 GOS131 Sağlıklı Yaşam ve Spor Türkçe 2
22 2021-2022 NMGI212 Tahıl Teknolojisi Türkçe 4
23 2021-2022 NMGI222 Gıda Temel İşlemler 2 Türkçe 2
24 2021-2022 NMOG112 Gübre ve Gübreleme Türkçe 4
25 2021-2022 NMOG152 Tarımsal Mekanizasyon Türkçe 4
26 2021-2022 NMYO103 Sunum Teknikleri Türkçe 2
27 2021-2022 NMYO109 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 2
28 2021-2022 TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II Türkçe 2
29 2021-2022 GME100 Genel ve Mesleki Etik (Dış Ticaret Pr.) Türkçe 2
30 2021-2022 GME100 Genel ve Mesleki Etik (Organik Tarım) Türkçe 2
31 2020-2021 NMYO104 Çevre Koruma (Muhasebe) Türkçe 2
32 2020-2021 NMYO104 Çevre Koruma (Organik Tarım) Türkçe 2
33 2021-2022 GİR100 Girişimcilik (Organik Tarım) Türkçe 2

Araştırmalar

13 Adet
1
Uluslararası Siirt Fıstık Çalıştayı

Türkiyede yetiştirilen Pistacia tür ve çeşitlerinin özellikleri, kültürel bakım koşulları ve coğrafik dağılımları ile geleceğe yönelik projeksiyon çalışmaları yapıldı.
Siirt Üniversitesi,   Uluslararası  Çalıştay

2
TÜBİTAK 2237 Programı kapsamında ”Temel ve Uygulamalı Doğa Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi”

Araştırma Projeleri Hazırlama Teknikleri
Siirt,   Ulusal  Sertifika

3
Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlenen, içerikleri Anadolu Üniversitesi tarafından sağlanan “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” konulu 6 Haftalık "Başarı Sertifikalı" kurs programı
Siirt Üniversitesi,   Ulusal  Sertifika

4
İstatistik’e Giriş ve Deneme Metotları

İstatistik metotları ve deneme desenleri hakkında temel bilgi
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü,   Ulusal  Sertifika

5
Bilgisayar Operatörlüğü

Bilgisayar kullanım operatörlük eğitimi
Şahinbey Halk Eğitim Merkezi,   Ulusal  Sertifika

6
Towards a Sustainable Agriculture Development: New Approaches

Tarımsal Sürdürülebilir gelişme ile ilgili yeni yaklaşımlar
Antalya,   Uluslararası  Sertifika

7
Water Use Efficiency of Crops

Bitki su kullanım randımanı belirleme yöntemleri
Settat,   Uluslararası  Sertifika

8
International Course on Project Economic Analysis and Data Analysis

Tarımsal Projelerde Economik ve Veri Analiz Yöntemleri
Rabat,   Uluslararası  Sertifika

9
Experimental Methodologies for determining evapotranspiration. Reviews and Revisions

Evapotranspirasyon belirleme yöntemleri
Adana,   Ulusal  Sertifika

10
Methodology workshop of DIMAS Project

Akdeniz bölgesi tarımsal koşullarında kısıntılı sulama tekniklerinin pamuk, zeytin ve antepfıstığında kullanılabilme olanakları.
Cordoba,   Uluslararası  Sertifika

11
Plant-Atmosphere Relationships.

Bitki-su-atmosfer ilişkileri hakkında
INTERNATINAL CENTER FOR ADVANCEDMEDITERRANEAN AGRONOMİC STUDIES -CIHEAM-IAM-BARI,   Uluslararası  Sertifika

12
Temel İngilizce Kursu

Araştırma Enstitülerinde çalışan Genç Araştırmacılara Temel İngilizce Kursu
Ankara,   Ulusal  Sertifika

13
Afet Yönetimi ve Yasal Çerçeve

Sele maruz kalan alanlarda Sel riskinin azaltılmasına yönelik teknik eğitim semineri.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,   Ulusal  Sertifika

Üyelikler

2 Adet
1
Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası

 Üye    2020 

2
Ziraat Mühendisleri Birliği

 Üye    2019