Arş.Gör. ZAFER BULUT

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA

   zbulut@gantep.edu.tr      (0342) 317 19 86      1986  
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı  Kimya  Organik Kimya  Spektroskopi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

1 Adet
1
Structural characterization and biological evaluation of uracil-appended benzylic amines as acetylcholinesterase and carbonic anhydrase I and II inhibitors

BULUT ZAFER, Abul Nurgül, HALIÇ POSLU AYŞE, GÜLÇİN İLHAMİ, ECE ABDULİLAH, ERÇAĞ EROL, KOZ ÖMER, KOZ GAMZE
Yayın Yeri: Journal of Molecular Structure
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded

Bildiriler

3 Adet
1
Synthesis, Enzyme Inhibition Profile and Molecular Docking Studies of Uracil Derived Benzylic Amines

BULUT ZAFER, HALIÇ POSLU AYŞE, Abul Nurgül, GÜLÇİN İLHAMİ, ECE ABDULİLAH, ERÇAĞ EROL, KOZ ÖMER, KOZ GAMZE
Yayın Yeri: 5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences
İngilizce, 23.11.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
GC MS analysis of n hexane extracts of Turkish Ankyropetalum Species

KOZ ÖMER, KOZ GAMZE, BULUT ZAFER, UYAR ZAFER, KALE SEDAT
Yayın Yeri: The Chemistry Conference for Young Scientists (ChemCYS 2016)
BELÇİKA, İngilizce, 16.03.2016

Uluslararası  Özet bildiri
3
Prunus serrulata Çiçeklerinin İçerdiği Uçucu Yağ Bileşenlerinin GC MS ile İncelenmesi

KOZ ÖMER, KOZ GAMZE, BULUT ZAFER, KALE SEDAT
Yayın Yeri: 6. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 17.05.2015

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

2 Adet
1
Tiyoüre-Aminoalkol Organokatalizörlerin Tasarımı, Sentezi ve Uygulamaları


26.09.2019 - 25.09.2021
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Yeni Urasil Türevi Aminlerin Sentezi


01.03.2021 - 01.02.2022
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı