Arş.Gör. SAADET BEKERECİOĞLU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Fizyoloji

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Bildiriler

1 Adet
1
Yüksek Doz Akut Toluen Maruziyetinin Glimfatik Sistem Elemanları Üzerine Etkisinin Tavşan Beyninde Araştırılması

ÇİÇEK MUSTAFA, BOŞNAK MEHMET, BEKERECİOĞLU SAADET, ŞEN METEHAN
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmalar Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 01.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
Sıçanlarda alüminyum klorür (AlCl3) ile oluşturulan deneysel Alzheimer hastalığı modelinde preptin hormonunun rolü.


07.05.2019 - 07.08.2020
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Üyelikler

1 Adet
1
TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2018