Arş.Gör. TUĞBERK MELEN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   melen@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00      Dahili: 3810  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Projeler

3 Adet
1
(2237-A) Öğrenme-Öğretme Süreçlerinde WEB 2 Araçlarının Kullanımı

Lisansüstü eğitimi alan öğretmenlerin, WEB 2 araçlarına yönelik teknopedagojik yeterliliklerini artırmayı, eğitim teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanımına katkı sağlamayı hedefleyen bilimsel etkinlik projesi.
23.01.2023 - 27.01.2023
TÜBİTAK PROJESİ,   Yardımcı Personel 

ULUSAL  Tamamlandı
2
(2237-A) Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Okul Öncesi Eğitimde Kullanımı ve Materyal Tasarımı

Okul öncesi eğitimde, AR uygulamalarının etkin kullanımı ve çocukların gelişimsel özelliklerinin dikkate alınarak, öğrenme süreçlerine teknolojik entegrasyonun yapılmasına ilişkin, okul öncesi eğitim uzmanlarına ve uygulayıcılarına yönelik proje.
20.06.2022 - 23.06.2022
TÜBİTAK PROJESİ,   Yardımcı Personel 

ULUSAL  Tamamlandı
3
(2237-A) WEB 2.0 Araçlarıyla Sınıf İçi Öğrenimin Geliştirilmesi Etkinliği

COVID-19’la birlikte artan uzaktan eğitim ve dijital öğrenme süreçlerinin, sınıf içi eğitim ve öğretim süreçlerine entegrasyonunun sağlanmasını yaygınlaştırmak amacıyla öğretmenlerin dijital beceri ve okuryazarlıklarını geliştirmeyi hedefleyen proje.
09.04.2022 - 13.04.2022
TÜBİTAK PROJESİ,   Yardımcı Personel 

ULUSAL  Tamamlandı

Araştırmalar

1 Adet
1
(2237-A: Katılımcı) Yükseköğretimde Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi için Ölçme ve Değerlendirme Kavramları ile İstatistiksel Bilgi ve Becerilerin Kazandırılması

Temel ölçme ve değerlendirme kavramları, eğitim ve öğretim süreçlerinde kullanılan değerlendirmeler ve türleri, ölçek analizlerinde kullanılan istatistikler, geçerlik ve güvenirlik analizleri, standart puanlar, Z ve T puan dönüşümlerini içeren proje.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara),   Ulusal  Sertifika

Üyelikler

2 Adet
1
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2022 

2
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2021