Dr.Öğr.Üyesi MUHYETTİN İĞDE

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

   igde@gantep.edu.tr  
İlahiyat Temel Alanı  İslam Mezhepleri  İslam Mezhepleri

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

10 Adet
1
İlahiyat Alanında Akademik Çalışmalar

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-625-425-212-9, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Mezheplerin Tanrısı: İslam Mezheplerinin Tanrı Anlayışı

Yayın Yeri: Rağbet Yayınları
ISBN: 978-605-7699-20-6, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
İmam Ahmed b. Hanbel ve Hanbelîlik

Yayın Yeri: Plural Publications
ISBN: 9783947179664, ALMANYA, Köln, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Molla Halil es-Si’xxirdî Hayatı Eserleri ve İlmi Kişiliği

Yayın Yeri: Beyan
ISBN: 9789754738940, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Zâhiri ve Selefi Din Yorumu

Yayın Yeri: KURAMER
ISBN: 9786059437356, TÜRKİYE, İstanbul, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
IV. Uluslararası Şeyh Şa‘bân-ı Velî Sempozyumu “Hanefîlik - Mâtûrîdîlik” / 05-07 Mayıs 2017

Yayın Yeri: Kastamonu Üniversitesi Matbaası
TÜRKİYE, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Siyasi İtikadi Bir Mezhep Olarak Hanbeliliğin Teşekkül Süreci

Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları (İFAV)
ISBN: 978-975-548-418-1, TÜRKİYE, İstanbul, 2016

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Selefilik

Yayın Yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi
ISBN: 978-605-4988-02-0, TÜRKİYE, Konya, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Selefilik

Yayın Yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-605-4988-02-0, TÜRKİYE, Konya, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Mihne Süreci ve İslami İlimlere Etkisi

Yayın Yeri: Ankara Okulu
ISBN: 9789944162593, TÜRKİYE, Ankara, 2012

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

7 Adet
1
Bektaşi Düşüncesinde Salavat-ı Şerifler ve Bir Mukayese Örneği

İĞDE MUHYETTİN
Yayın Yeri: Motif Akademi
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Bir Şahıs İki Portre: Mutezile ve Hanbelilere Göre Muâviye b. Ebî Süfyân

İĞDE MUHYETTİN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Vehhabiliğin Tekfirci Söylemine Eleştirel Bir Yaklaşım: Süleyman b. Abdilvehhâb

İĞDE MUHYETTİN
Yayın Yeri: Turkish Studies-Comparative Religious Studies
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Sosyo-Kültürel Değişimin Din Yorumuna Etkisi: Kabir Ziyaretleri Bağlamında Bir Değerlendirme

İĞDE MUHYETTİN
Yayın Yeri: e-Sarkiyat Ilmi Arastirmalari Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Selefiliğin Tarihi Arka Planı

İĞDE MUHYETTİN
Yayın Yeri: e-makâlât Mezhep Araştırmaları
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Fıkıh ve İtikad Arasında Hanbelîlik Selefîliğin Teolojik Arka Planı Üzerine Bir İnceleme

İĞDE MUHYETTİN
Yayın Yeri: İlahiyat Akedemi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
7
Ahmed b. Hanbel’in Fakihliğiyle İlgili Tartışmalar

İĞDE MUHYETTİN
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

3 Adet
1
Teftâzânî’nin Şerhu’l-‘Akâid Adlı Eseri ve İmam Mâturîdî’nin Fikirlerine Yaklaşımı

İĞDE MUHYETTİN
Yayın Yeri: 4. International Scientific Research And Innovation Congress
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 24.12.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Molla Halil es-Si’irdî’nin Mezhepleri Tasnifi ve Bazı Siyasi-İtikadi Meselelerle İlgili Görüşü

İĞDE MUHYETTİN
Yayın Yeri: Molla Halil es-Si'irdî Sempozyumu
TÜRKİYE, Siirt, Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Abdullah b. Ahmed b. Hanbel’in es-Sünne Adlı Eseri Ekseninde Hanbelilerin Ebu Hanife Tasavvuru

İĞDE MUHYETTİN
Yayın Yeri: IV. Uluslararası Şeyh Şa'bân-ı Velî Sempozyumu Hanefilik-Mâtûridîlik
TÜRKİYE, Kastamonu, Türkçe, 05.07.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

2 Adet
1
Osmanlı Kültür Mirasımız

Ramazan-Zâde Nişancı Mehmed Paşa
15.02.2020 - 15.02.2021
Diğer (Ulusal),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
2
İlahiyat Akademi Dergisi’nin on iki sayısının (yayınlanmış olan altı ve yayınlanacak olan altı sayı) Türkçe’xxden İngilizce’ye Çevrilmesi Projesi

İlahiyat Akademi Dergisi’nin on iki sayısının ) Türkçe’den İngilizce’ye Çevrilmesi
14.09.2018 - 26.10.2021
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
DIYANET ISLERI BASKANLIGI

İmam-Hatip

2004 - 2009

Editörlükler

11 Adet
1
Bâtınîlik -Makaleler-

Yazar Adı: İĞDE MUHYETTİN , Yayın Yeri: SAMER Yayınları
Kitap, Türkçe, 2021,   Ulusal  Elektronik

2
el-İlahiyat el-Akademiyye

Yazar Adı: DEMİR ŞEHMUS,İĞDE MUHYETTİN,ÜNVERDİ MUSTAFA , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Arapça, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  İSAM  Basılı

3
el-İlahiyat el-Akademiyye

Yazar Adı: DEMİR ŞEHMUS,İĞDE MUHYETTİN,ÜNVERDİ MUSTAFA,ERKAN EROL , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Arapça, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  İSAM  Basılı

4
İlahiyat Akademi

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA,İĞDE MUHYETTİN , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MATBAASI
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  SOBİAD. ARAŞTIRMAX, ASOS İNDEX, ERIH PLUS, İDEALONİNE, BASE  Basılı+Elektronik

5
Ömer Hayyâm ve Hasan Sabbâh ve Nizâmülmülk’ün Hikâyesi

Yazar Adı: İĞDE MUHYETTİN , Yayın Yeri: SAMER
Kitap, Türkçe, 2021,   Ulusal  Elektronik

6
İlahiyat Akademi

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA,İĞDE MUHYETTİN,ERKAN EROL , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  İSAM  Basılı

7
İlahiyat Akademi

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA,İĞDE MUHYETTİN , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  İSAM  Basılı

8
İlahiyat Akademi

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA,İĞDE MUHYETTİN , Yayın Yeri: GAZİANTEP Ü. MATBAASI
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  idealonline, SİS, İSAM, ARAŞTIRMAX  Basılı+Elektronik

9
İlahiyat Akademi

Yazar Adı: ERKUT TUBA , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Matbaası
Dergi, Türkçe, 2017,   Ulusal  Basılı

10
İlahiyat Akademi

Yazar Adı: ERKUT TUBA , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Matbaası
Dergi, Türkçe, 2017,   Ulusal  Basılı

11
İlahiyat Akademi Dergisi

Yazar Adı: İĞDE MUHYETTİN,HACIMÜFTÜOĞLU HALİL , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Gaziantep  Ulusal  Endekste taranmıyor  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Erken Dönem İslam Mezhepleri Türkçe 3
2 2017-2018 Mezhepler Tarihinde Zihniyet Tahlilleri Türkçe 3
3 2019-2020 Mezhepler Tarihinde Zihniyet Tahlilleri Türkçe 3
4 2019-2020 Çağdaş İslam Akımları Türkçe 3
5 2020-2021 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş Türkçe 3
6 2021-2022 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş Türkçe 3
7 2021-2022 İslam Mezhepleri Tarihi II Türkçe 12
8 2022-2023 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş Türkçe 3
9 2022-2023 Çağdaş İslam Akımları Türkçe 3
10 2023-2024 Ehl-i Sünnetin Teşekkül Süreci Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Mezhepler Tarihine Giriş Türkçe 3
2 2019-2020 Mezhepler Tarihine Giriş Türkçe 3
3 2019-2020 İlk Dönem İslam Mezhepleri Türkçe 3
4 2018-2019 Ehli Sünnet Arapça 3
5 2018-2019 Mezhepler Tarihine Giriş Türkçe 3
6 2020-2021 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş Türkçe 3
7 2019-2020 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş Türkçe 3
8 2020-2021 Klasik İslam Mezhepleri Tarihi Metinleri Türkçe 3
9 2020-2021 Klasik İslam Mezhepleri Tarihi Türkçe 3
10 2021-2022 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş Türkçe 3
11 2021-2022 Klasik İslam Mezhepleri Tarihi Metinleri Türkçe 3
12 2021-2022 Çağdaş İslam Akımları Türkçe 3
13 2021-2022 İslam Mezhepleri Tarihi Metinleri Türkçe 3
14 2022-2023 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş Türkçe 3
15 2022-2023 Çağdaş İslam Akımları Türkçe 3
16 2023-2024 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş Türkçe 3
17 2023-2024 Klasik İslam Mezhepleri Tarihi Metinleri Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 İslam Medeniyeti Tarihi Türkçe 2
2 2014-2015 Türk İslam Sanatları Tarihi Türkçe 1
3 2014-2015 Sanat Tarihi Türkçe 1
4 2015-2016 İslam Mezhepleri Tarihi Türkçe 2
5 2015-2016 Siyer Türkçe 2
6 2016-2017 İslam Mezhepleri Tarihi Türkçe 3
7 2016-2017 İslam Medeniyeti Tarihi Türkçe 2
8 2016-2017 Çağdaş Dini Akımlar Türkçe 2
9 2017-2018 İslam Mezhepleri Tarihi I Türkçe 2
10 2019-2020 Çağdaş İslam Akımları Türkçe 4
11 2019-2020 İslam Mezhepleri Tarihi I Türkçe 8
12 2019-2020 Çağdaş İslam Akımları Arapça 2
13 2018-2019 İslam Mezhepleri Tarihi II Türkçe 6
14 2018-2019 İslam Mezhepleri Tarihi II Arapça 2
15 2018-2019 İslam Mezhepleri Tarihi Metinleri Arapça 4
16 2018-2019 Türkiye’xxde Dini Metinler Arapça 4
17 2018-2019 İslam Mezhepleri Tarihi I Türkçe 6
18 2018-2019 İslam Mezhepleri Tarihi I Arapça 2
19 2018-2019 Çağdaş İslam Akımları Türkçe 4
20 2018-2019 Çağdaş İslam Akımları Arapça 2
21 2017-2018 İslam Mezhepleri Tarihi II Türkçe 2
22 2019-2020 İslam Mezhepleri Tarihi I Türkçe 6
23 2019-2020 Çağdaş İslam Akımları Arapça 2
24 2019-2020 İslam Mezhepleri Tarihi I Arapça 2
25 2019-2020 Türkiye'de Dini Akımlar Türkçe 4
26 2019-2020 Türkiye'de Dini Akımlar Arapça 2
27 2019-2020 İslam Mezhepleri Tarihi II Türkçe 6
28 2019-2020 İslam Mezhepleri Tarihi II Arapça 2
29 2020-2021 İslam Mezhepleri Tarihi I Türkçe 6
30 2020-2021 İslam Mezhepleri Tarihi I Arapça 2
31 2020-2021 Çağdaş İslam Akımları Türkçe 4
32 2020-2021 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 1
33 2019-2020 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 1
34 2020-2021 İslam Mezhepleri Tarihi II Türkçe 8
35 2020-2021 İslam Mezhepleri Tarihi II Arapça 2
36 2020-2021 İslam Mezhepleri Tarihi Metinleri Türkçe 4
37 2020-2021 Türkiye'de Dini Akımlar Türkçe 4
38 2021-2022 İslam Mezhepleri Tarihi I Türkçe 12
39 2021-2022 İslam Mezhepleri Tarihi I Arapça 2
40 2021-2022 Çağdaş İslam Akımları Türkçe 4
41 2021-2022 İslam Mezhepleri Tarihi II Arapça 2
42 2021-2022 Türkiye'de Dini Akımlar Türkçe 4
43 2021-2022 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 1
44 2022-2023 İslam Mezhepleri Tarihi I Türkçe 12
45 2022-2023 İslam Mezhepleri Tarihi II Türkçe 12
46 2022-2023 İslam Mezhepleri Tarihi I Arapça 2
47 2022-2023 İslam Mezhepleri Tarihi II Arapça 2
48 2022-2023 Klasik İslam Mezhepleri Tarihi Metinleri Türkçe 3
49 2022-2023 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 1
50 2023-2024 İslam Mezhepleri Tarihi I Türkçe 10
51 2023-2024 İslam Mezhepleri Tarihi I Arapça 4
52 2023-2024 Çağdaş İslam Akımları Türkçe 4
53 2023-2024 Çağdaş İslam Akımları Arapça 2
54 2023-2024 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 1

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Hâkim el-Cüşemî'nin fırka tasnifi ve mezheplere bakışı ERDEM AKYÜZ TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı İhvân-ı Safâ risalelerinde İslam mezhepleri EDİBE ASLAN TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı Kur'an-ı Kerim'in İngilizce tercümelerine eleştirel bir yaklaşım (The Translation of the Meanings of the Noble Quran örneği) MOUNA ALHAJ BAKER TezMerkezi 2018
4 Tamamlandı Hâricîler'de Kur'an yorumu problemi ve eleştirel yaklaşımlar HUSAIN SPAHI TezMerkezi 2018
5 Tamamlandı İbn Acîbe ve En-Nîsâbûrî'nin işârî tevillerinin mukayesesi (Kasas sûresi örneği) İMAD ABDULSALAM RAJAB TezMerkezi 2017
6 Tamamlandı Kur'an'da Vakf-ı Hasen ve tefsire yansıması DALSOOZ AHMED MOHAMMED AL-CAF TezMerkezi 2017