Dr.Öğr.Üyesi MUHYETTİN İĞDE

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

   igde@gantep.edu.tr  
İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri  İslam Mezhepleri

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
Mezheplerin Tanrısı: İSLAM MEZHEPLERININ TANRI ANLAYIŞI

Yayın Yeri: Rağbet Yayınları
ISBN: 978-605-7699-20-6, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İmam Ahmed b. Hanbel ve Hanbelîlik

Yayın Yeri: Plural Publications
ISBN: 9783947179664, ALMANYA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Molla Halil es-Si’xxirdî Hayatı Eserleri ve İlmi Kişiliği

Yayın Yeri: Beyan
ISBN: 9789754738940, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Zâhiri ve Selefi Din Yorumu

Yayın Yeri: KURAMER
ISBN: 9786059437356, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
IV. Uluslararası Şeyh Şa‘bân-ı Velî Sempozyumu “Hanefîlik - Mâtûrîdîlik” / 05-07 Mayıs 2017

Yayın Yeri: Kastamonu Üniversitesi Matbaası
TÜRKİYE, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Siyasi İtikadi Bir Mezhep Olarak Hanbeliliğin Teşekkül Süreci

Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları (İFAV)
ISBN: 978-975-548-418-1, TÜRKİYE, İstanbul, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Selefilik

Yayın Yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi
ISBN: 978-605-4988-02-0, TÜRKİYE, Konya, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Selefilik

Yayın Yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi
ISBN: 978-605-4988-02-0, TÜRKİYE, Konya, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Mihne Süreci ve İslami İlimlere Etkisi

Yayın Yeri: Ankara Okulu
ISBN: 9789944162593, TÜRKİYE, Ankara, 2012

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

4 Adet
1
Sosyo-Kültürel Değişimin Din Yorumuna Etkisi: Kabir Ziyaretleri Bağlamında Bir Değerlendirme

İĞDE MUHYETTİN
Yayın Yeri: e-Sarkiyat Ilmi Arastirmalari Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Selefiliğin Tarihi Arka Planı

İĞDE MUHYETTİN
Yayın Yeri: e-makâlât Mezhep Araştırmaları
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Fıkıh ve İtikad Arasında Hanbelîlik Selefîliğin Teolojik Arka Planı Üzerine Bir İnceleme

İĞDE MUHYETTİN
Yayın Yeri: İlahiyat Akedemi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
4
AHMED B HANBEL İN FAKİHLİĞİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

İĞDE MUHYETTİN
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

3 Adet
1
TEFTÂZÂNÎ’NİN ŞERHU’L-‘AKÂİD ADLI ESERİ VE İMAM MÂTURÎDÎ’NİN FİKİRLERİNE YAKLAŞIMI

İĞDE MUHYETTİN
Yayın Yeri: 4. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS
TÜRKİYE, Türkçe, 24.12.2022

Ulusal  Özet bildiri
2
Hanbelilerin Hanefilere Bakışı

İĞDE MUHYETTİN
Yayın Yeri: IV. Uluslararası Şeyh Şa bân-ı Velî Hanefilik-Mâtûridîlik Sempozyumu
TÜRKİYE, Kastamonu, Türkçe, 05.07.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Selefiliğin Tarihi Arka Planı Hanbelilik

İĞDE MUHYETTİN
Yayın Yeri: Bütün Yönleriyle Selefilik Çalıştayı
TÜRKİYE, Konya, Türkçe, 05.09.2015

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
Osmanlı Kültür Mirasımız

Osmanlı Kültür Mirasımız
15.02.2020 - 15.02.2021
Diğer (Ulusal),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
DIYANET ISLERI BASKANLIGI

İmam-Hatip

2004 - 2009

Editörlükler

10 Adet
1
Ömer Hayyâm ve Hasan Sabbâh ve Nizâmülmülk’ün Hikâyesi

Yazar Adı: İĞDE MUHYETTİN , Yayın Yeri: SAMER
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Elektronik

2
İlahiyat Akademi

Yazar Adı: ERKUT TUBA , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Matbaası
Dergi, Türkçe, 2017,   Ulusal  Basılı

3
İlahiyat Akademi

Yazar Adı: ERKUT TUBA , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Matbaası
Dergi, Türkçe, 2017,   Ulusal  Basılı

4
İLAHİYAT AKADEMİ

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA,İĞDE MUHYETTİN , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MATBAASI
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  SOBİAD. ARAŞTIRMAX, ASOS İNDEX, ERIH PLUS, İDEALONİNE, BASE  Basılı+Elektronik

5
İLAHİYAT AKADEMİ SÜNNET

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA,İĞDE MUHYETTİN , Yayın Yeri: GAZİANTEP Ü. MATBAASI
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  idealonline, SİS, İSAM, ARAŞTIRMAX  Basılı+Elektronik

6
el-İlahiyat el-Akademiyye

Yazar Adı: DEMİR ŞEHMUS,İĞDE MUHYETTİN,ÜNVERDİ MUSTAFA,ERKAN EROL , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Arapça, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  İSAM  Basılı

7
el-İlahiyat el-Akademiyye

Yazar Adı: DEMİR ŞEHMUS,İĞDE MUHYETTİN,ÜNVERDİ MUSTAFA , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Arapça, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  İSAM  Basılı

8
İLAHİYAT AKADEMİ

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA,İĞDE MUHYETTİN,ERKAN EROL , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  İSAM  Basılı

9
İLAHİYAT AKADEMİ DERGİSİ

Yazar Adı: ÜNVERDİ MUSTAFA,İĞDE MUHYETTİN , Yayın Yeri: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  İSAM  Basılı

10
İlahiyat Akademi Dergisi

Yazar Adı: İĞDE MUHYETTİN,HACIMÜFTÜOĞLU HALİL , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Gaziantep  Ulusal  Endekste taranmıyor  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Erken Dönem İslam Mezhepleri Türkçe 3
2 2017-2018 Mezhepler Tarihinde Zihniyet Tahlilleri Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Mezhepler Tarihine Giriş Türkçe 3
2 2019-2020 Mezhepler Tarihine Giriş Türkçe 3
3 2019-2020 İlk Dönem İslam Mezhepleri Türkçe 3
4 2018-2019 Ehli Sünnet Arapça 3
5 2018-2019 Mezhepler Tarihine Giriş Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 İslam Medeniyeti Tarihi Türkçe 2
2 2014-2015 Türk İslam Sanatları Tarihi Türkçe 1
3 2014-2015 Sanat Tarihi Türkçe 1
4 2015-2016 İslam Mezhepleri Tarihi Türkçe 2
5 2015-2016 Siyer Türkçe 2
6 2016-2017 İslam Mezhepleri Tarihi Türkçe 3
7 2016-2017 İslam Medeniyeti Tarihi Türkçe 2
8 2016-2017 Çağdaş Dini Akımlar Türkçe 2
9 2017-2018 İslam Mezhepleri Tarihi I Türkçe 2
10 2019-2020 Çağdaş İslam Akımları Türkçe 4
11 2019-2020 İslam Mezhepleri Tarihi I Türkçe 8
12 2019-2020 Çağdaş İslam Akımları Arapça 2
13 2018-2019 İslam Mezhepleri Tarihi II Türkçe 6
14 2018-2019 İslam Mezhepleri Tarihi II Arapça 2
15 2018-2019 İslam Mezhepleri Tarihi Metinleri Arapça 4
16 2018-2019 Türkiye’xxde Dini Metinler Arapça 4
17 2018-2019 İslam Mezhepleri Tarihi I Türkçe 6
18 2018-2019 İslam Mezhepleri Tarihi I Arapça 1
19 2018-2019 Çağdaş İslam Akımları Türkçe 4
20 2018-2019 Çağdaş İslam Akımları Arapça 2
21 2017-2018 İslam Mezhepleri Tarihi II Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı İhvân-ı Safâ risalelerinde islam mezhepleri EDİBE ASLAN TezMerkezi 2021
2 Tamamlandı Kur'an-ı Kerim'in İngilizce tercümelerine eleştirel bir yaklaşım (The Translation of the Meanings of the Noble Quran örneği) MOUNA ALHAJ BAKER TezMerkezi 2018
3 Tamamlandı Hâricîler'de Kur'an yorumu problemi ve eleştirel yaklaşımlar HUSAIN SPAHI TezMerkezi 2018
4 Tamamlandı İbn Acîbe ve En-Nîsâbûrî'nin işârî tevillerinin mukayesesi (Kasas sûresi örneği) İMAD ABDULSALAM RAJAB TezMerkezi 2017
5 Tamamlandı Kur'an'da Vakf-ı Hasen ve tefsire yansıması DALSOOZ AHMED MOHAMMED AL-CAF TezMerkezi 2017