Dr.Öğr.Üyesi SEMA AYTAÇ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞiRELiK


Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Dahili Hastalıklar Hemşireliği

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

1 Adet
1
Current Researches in Health Sciences

Yayın Yeri: Duvar Yayınlar
ISBN: : 978-625-8109-08-5, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

10 Adet
1
Pain and Malnutrition in Elderly Cancer Patients: Examples of Southern Turkey

AYTAÇ SEMA, OVAYOLU ÖZLEM, SERÇE SİBEL, OVAYOLU NİMET
Yayın Yeri: Clinical and Experimental Health Sciences
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
2
Tüberküloz Temasında Koruyucu Tedavi: Profilaksi Düzenli Kullanılmadığında Ne Olur?

AYTAÇ SEMA, OVAYOLU ÖZLEM
Yayın Yeri: Muş Alpaslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index
3
Compliance level to Tuberculosis prophylaxis in patients undergoing therapy with tumor necrosis factor-alpha inhibitors: a cross-sectional study

AYTAÇ SEMA, OVAYOLU ÖZLEM, DOĞRU SİBEL
Yayın Yeri: European Review for Medical and Pharmacological Sciences
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
4
Impact of pre-test information on patient compliance with the spirometry protocol: a randomized controlled clinical trial

DOĞRU SİBEL, AYTAÇ SEMA, AL-HAITHAMY SHEHAB, OVAYOLU ÖZLEM, SEZGİ CENGİZHAN, TAYLAN MAHŞUK, UYAR MERAL
Yayın Yeri: European Review for Medical and Pharmacological Sciences
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
5
Factors Affecting Treatment Compliance of Patients With COPD During the COVID-19 Pandemic

DOĞRU SİBEL, FAKILI FÜSUN, AYTAÇ SEMA, SEZGİ CENGİZHAN, TAYLAN MAHŞUK, BAYRAM NAZAN, UYAR MERAL
Yayın Yeri: Pera Publishing
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
6
Head and Neck Tuberculosis in Southeastern Region in Turkey, Near the Syrian Border

TÜMÜKLÜ KORAY, AYTAÇ İSMAİL, YAZICI ALPER, AYTAÇ SEMA
Yayın Yeri: Pera Publishing
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
7
Knowledge Level of Individuals Applying Cardiology Outpatient Clinic About Risk Factors for Cardiovascular Diseases: A Cross-Sectional Study

DOĞAN UĞUR, OVAYOLU NİMET, OVAYOLU ÖZLEM, AYTAÇ SEMA, GÜLPAK MERVE
Yayın Yeri: Turkish Journal of Cardiovasculer Nursing
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Effect of inhaler drug education on fatigue, dyspnea severity, and respiratory function tests in patients with COPD

AYTAÇ SEMA, PARLAR KILIÇ SERAP, OVAYOLU NİMET
Yayın Yeri: Patient Education and Counseling
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
9
Occupational Health Problems of Nurses Working at Emergency Departments

PARLAR KILIÇ SERAP, AYTAÇ SEMA, KORKMAZ MEDET, ÖZER SERAP
Yayın Yeri: International Journal of Caring Sciences
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
10
Pain in cancer patients: pain assessment by patients and family caregivers and problems experienced by caregivers

OVAYOLU ÖZLEM, OVAYOLU NİMET, AYTAÇ SEMA, SERÇE SİBEL, SEVİNÇ ALPER
Yayın Yeri: SUPPORTIVE CARE IN CANCER
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI

Bildiriler

16 Adet
1
Hope Therapy in Chronic Diseases

SERÇE SİBEL, AYTAÇ SEMA, OVAYOLU ÖZLEM
Yayın Yeri: 4. International Cappadocia Scientific Research Congress
TÜRKİYE, Türkçe, 16.04.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
The Role of the Nurse in Preventive Therapy From Tuberculosis

AYTAÇ SEMA, SERÇE SİBEL, OVAYOLU ÖZLEM
Yayın Yeri: 4. International Cappadocia Scientific Research Congress
TÜRKİYE, Türkçe, 16.04.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Sleep Disorders in Patients With Type 2 Diabetes

AYTAÇ SEMA, SERÇE SİBEL, OVAYOLU ÖZLEM
Yayın Yeri: 4. International Cappadocia Scientific Research Congress
TÜRKİYE, Türkçe, 16.04.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Current Behavıoral Approach: Sleep Hygıene

SERÇE SİBEL, AYTAÇ SEMA, OVAYOLU ÖZLEM
Yayın Yeri: 4. Internatıonal Cappadocıa Scıentıfıc Research Congress
TÜRKİYE, İngilizce, 16.04.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
“Tümör Nekrozis Faktör-Alfa (Tnf-Α) Kullanan Hastaların Tüberküloz Profilaksisine Uyum Düzeyleri”

AYTAÇ SEMA, OVAYOLU ÖZLEM
Yayın Yeri: 24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 19.10.2022

Ulusal  Özet bildiri
6
"Tüberküloz Hastalarına ve Temaslılara Verilen Eğitimin ve Telefonla İzlemin Tedaviye Uyuma Etkisi"

AYTAÇ SEMA, OVAYOLU ÖZLEM
Yayın Yeri: 24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 19.10.2022

Ulusal  Özet bildiri
7
"Tüberküloz Hastalarının Stigma Düzeylerinin Değerlendirilmesi”

AYTAÇ SEMA, OVAYOLU ÖZLEM, GÜLPAK MERVE
Yayın Yeri: 24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 19.10.2022

Ulusal  Özet bildiri
8
A Risk For Patients Using Tnf-Alpha Blocker; Tuberculosis: A Case Study

AYTAÇ SEMA, OVAYOLU ÖZLEM
Yayın Yeri: 1st International Internal Diseases Nursing Congress
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 25.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri
9
Geriatrik Kanser Hastalarında Ağrı ve Nutrisyonel Durum Arasında İlişki Var Mıdır?

AYTAÇ SEMA, OVAYOLU ÖZLEM, SERÇE SİBEL, OVAYOLU NİMET
Yayın Yeri: 1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 25.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri
10
Yoğun Bakım Hemşireleri ile Onkoloji Hemşirelerinin Manevi Destek Algı Düzeyleri Birbirinden Farklı Mıdır?

SERÇE SİBEL, OVAYOLU ÖZLEM, AYTAÇ SEMA, OVAYOLU NİMET
Yayın Yeri: 1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 25.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri
11
Ethıcal Sensıtıvıty Of Nursıng Students In Patıent Care Practıces

OVAYOLU NİMET, OVAYOLU ÖZLEM, GÜLPAK MERVE, OKTAY AYŞE ASLI, AYTAÇ SEMA
Yayın Yeri: Internatıonal Congress On Ethıcs In Nursıng Applıcatıons
TÜRKİYE, İzmir, İngilizce, 11.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
12
Examining the relation Between the Predisposition to ethical values and Devotion to Nursing Profession in Student Nurses

OVAYOLU ÖZLEM, OVAYOLU NİMET, AYTAÇ SEMA, GÜLPAK MERVE, KARADAĞ GÜLENDAM, DOĞAN UĞUR, OKTAY AYŞE ASLI
Yayın Yeri: Internatıonal Congress On Ethıcs In Nursıng Applıcatıons
TÜRKİYE, İzmir, İngilizce, 11.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
13
Occupational Health Problems of Nurses Working at Emergency Departments

PARLAR KILIÇ SERAP, AYTAÇ SEMA, KORKMAZ MEDET, ÖZER SERAP
Yayın Yeri: 6. Internatıonal Conference On Educatıon
HIRVATİSTAN, Zagrep, İngilizce, 29.06.2017

Uluslararası  Özet bildiri
14
Kanser Hastaları ve Bakım Verenler Ağrıyı Nasıl Değerlendiriyor?

OVAYOLU ÖZLEM, OVAYOLU NİMET, AYTAÇ SEMA, SERÇE SİBEL, Sevinç Alper
Yayın Yeri: 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 25.10.2014

Ulusal  Özet bildiri
15
Pain in Cancer Patients: Pain Assessment Both by Patients and Family Caregivers and Problems Experienced by Caregivers

OVAYOLU ÖZLEM, OVAYOLU NİMET, AYTAÇ SEMA, SERÇE SİBEL, Sevinç Alper
Yayın Yeri: Palliative Care in Oncology Symposium
ABD KÜÇÜK OUT. ADALARI, İngilizce, 25.10.2014

Uluslararası  Özet bildiri
16
Acil Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde İşe Bağlı Ortaya Çıkan Sağlık Sorunları

PARLAR KILIÇ SERAP, AYTAÇ SEMA, KORKMAZ MEDET
Yayın Yeri: 15.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 06.10.2013

Ulusal  Özet bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şahinbey Verem Savaş Dispanseri

Hemşire
Uzman Hemşire,

2016 - 2022
2
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü

Hemşire

2015 - 2016
3
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Hemşire
Hemşire,

2010 - 2015

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
2 2022-2023 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI Türkçe 2