Prof.Dr. YAKUP BULUT

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

   yakupbulut@gantep.edu.tr      (0342) 317 20 40  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları  Yerel Yönetimler  Çevre Yönetimi   Kentleşme Politikaları

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

40 Adet
1
Demokrasi Teorik ve Güncel

Yayın Yeri: Çizgi Yayınevi
ISBN: 978-605-196-860-5, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve DİRENÇLİ KENTLER Uygulamalar, Sorunlar ve Çözümler

Yayın Yeri: Çizgi Yayınevi
ISBN: 978-605-196-956-5, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
ŞEHİR VE YÖNETİM Kadim ve Gelenek

Yayın Yeri: Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası
ISBN: 78-605-65374-1-7, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
EKONOMİ, FİNANS VE İKTİSADİ BİLİMLER ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR - I

Yayın Yeri: Artikel Akademi
ISBN: 978-625-8088-09-0, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
DİRENÇLİ ŞEHİRLER ve ŞEHRİN DÖNÜŞÜMÜ Dirençli Şehirler İçin Vizyoner Yönetim

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-605-72931-2-1, TÜRKİYE, Kocaeli, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
6
Karmaşık Sorunlar ve Kent

Yayın Yeri: ASTANA YAYINLARI
ISBN: 978-625-7624-56-5, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Çağlar Boyu Göç

Yayın Yeri: GAZİ KİTABEVİ
ISBN: 078-625-8494-22-8, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
AKILLI KENTLER (Uygulamalar, Sorunlar ve Çözümler)

Yayın Yeri: EKİN YAYINEVİ
ISBN: 978-625-8024-29-6, TÜRKİYE, BURSA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
AKILLI KENTLER (Uygulamalar, Sorunlar ve Çözümler)

Yayın Yeri: EKİN YAYINEVİ
ISBN: 978-625-8024-29-6, TÜRKİYE, BURSA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
COVID-19 PANDEMİSİNİN İDARİ, SİYASİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, EKONOMİ VE İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yayın Yeri: EKİN YAYINEVİ
ISBN: 978-625-8024-11-1, TÜRKİYE, BURSA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
DEVLET YÖNETİMİNDE İYİ YÖNETİM ANLAYIŞ VE İLKELERİ SİYASETNAMELER ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

Yayın Yeri: Çizgi Kitabevi
ISBN: 9786051964430, TÜRKİYE, Konya, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Yerel, Ulusal ve Küresel Boyutlarıyla Göç ve Mülteci Sorunu

Yayın Yeri: Çizgi Kitabevi
ISBN: 978-605-196-515-4, TÜRKİYE, Konya, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
Local Government A TURKISH PERSPECTIVE

Yayın Yeri: KESİT YAYINLARI
ISBN: 978-605-7898, TÜRKİYE, İstanbul, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
14
DEVLET YÖNETİMİNDE İYİ YÖNETİM ANLAYIŞ VE İLKELERİ SİYASETNAMELER ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

Yayın Yeri: Çizgi Kitabevi
ISBN: 9786051964430, TÜRKİYE, Konya, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
15
Devlet Yönetiminde İyi Yönetim Anlayış ve İlkeleri

Yayın Yeri: Çizgi yayınevi
ISBN: 978-605-196-443-0, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
16
Siyasi, İdari ve Mali Yönleriyle Yerel Yönetimler, Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Yayın Yeri: Çizgi K,iabevi
ISBN: 978-605-196-350-1, İstanbul, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
17
Mahalle Odaklı Katılım

Yayın Yeri: Astana Yayınları
ISBN: 978-605-7857-07-1, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
18
Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019

Yayın Yeri: Ekin Yayınevi
ISBN: 978-605-327-870-2, TÜRKİYE, Bursa, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
19
KENT TARTIŞMALARI VE YENİ YAKLAŞIMLAR

Yayın Yeri: ORİON KİTABEVİ
ISBN: 978-605-9524-66-7, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
20
CURRENT STUDIES OVER SOCIAL SCIENCES

Yayın Yeri: IKSAD PUBLISHING HOUSE
ISBN: 978-605-7923-81-3, TÜRKİYE, GAZİANTEP, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
21
YERELLEŞME MERKEZİLEŞME TARTIŞMALARI

Yayın Yeri: TODAİE
ISBN: 978-975-8918-69-0, TÜRKİYE, ANKARA, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
22
BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMİ VE İL YÖNETİMİNİN YENİ YÜZÜ

Yayın Yeri: Elektronik
ISBN: 978-605-62806-0-3, TÜRKİYE, İzmir, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
23
YERELLEŞME MERKEZİLEŞME TARTIŞMALARI

Yayın Yeri: TODAİE
ISBN: 978-975-8918-69-0, TÜRKİYE, ANKARA, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
24
KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİMİN YÖNÜ ve ETKİLERİ

Yayın Yeri: KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
ISBN: 978-605-66094-0-4, TÜRKİYE, KONYA, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
25
Uluslararası Göç ve Mülteci Sorununun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü

Yayın Yeri: Umuttepe Yayınları
ISBN: 978-605-5100-62-9, TÜRKİYE, Kocaeli, 2015

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
26
Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar

Yayın Yeri: PEGEM
ISBN: 978-605-364-618-1, TÜRKİYE, ANKARA, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
27
Hatay da Bir Uygulama Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar

Yayın Yeri: Pegem yayınevi
ISBN: 978-605-364-618-1, TÜRKİYE, Ankara, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
28
Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar

Yayın Yeri: Pegem Yayınevi
ISBN: 978-605-364-618-1, TÜRKİYE, Ankara, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
29
SÜRDÜRÜLEBİLİR RAKABET AVANTAJI ELDE ETMEDE ENERJİ SEKTÖRÜ SEKTÖREL STRATEJİLER VE UYGULAMALAR

Yayın Yeri: URAK
ISBN: 978-975-92215-1-5, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2010

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
30
Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Eğitim Ve Araştırma

Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
ISBN: xx, TÜRKİYE, Kahramanmaraş, 2010

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
31
Türkiye de Yerel Yönetimler

Yayın Yeri: Nobel Yayınları
TÜRKİYE, Ankara, 2008

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
32
Değişik Yönleriyle Yerelleşme Kitabı

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
TÜRKİYE, İstanbul, 2008

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
33
Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 9944165891, TÜRKİYE, Ankara, 2008

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
34
Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar II Uygulama

Yayın Yeri: Nobel Yayınları
ISBN: 978-9944-77-140-5, TÜRKİYE, Ankara, 2007

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
35
Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar

Yayın Yeri: URAK Yayınları
TÜRKİYE, İstanbul, 2006

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
36
21 Yüzyılın Eşiğinde Türkiye de Siyasal Hayat

Yayın Yeri: Aktüel yayınevi
TÜRKİYE, Ankara, 2005

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
37
Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I

Yayın Yeri: Nobel Yayınları
ISBN: 975-591-798-5, TÜRKİYE, Ankara, 2005

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
38
21 Yüzyılın Eşiğinde Türkiye de Siyasal Hayat

Yayın Yeri: Aktüel Yayınevi
ISBN: 9789752530430, TÜRKİYE, Ankara, 2005

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
39
GAP BÖLGESİNDE KENTLEŞME Sorunlar ve Çözümlere İlişkin Yaklaşımlar

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 975856143X, TÜRKİYE, Adana, 2005

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
40
Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türkiye de Yerel Yönetimler

Yayın Yeri: Alfa Yayınları
ISBN: 975-297-108-3, TÜRKİYE, İstanbul, 2002

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

51 Adet
1
GÖÇ YÖNETİMİNDE AKILLI KENT UYGULAMALARININ ROLÜ: AÇIK VERİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

BULUT YAKUP, Aslan M Miraç
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi İİBF Dergisi
Türkçe, Basılı, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
İklim Değişikliğine Dirençli Kentlerin Oluşumunda Yenilikçi Yaklaşımlar: İklim Değişikliği Yönetişimi Ve Enerji Verimli Binalar

BULUT YAKUP, Aslan M Miraç
Yayın Yeri: Kent Akademisi
Türkçe, Basılı, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
YÖNETİMDE KARAR VERME SÜREÇLERİNE İLİŞKİN BİR ÖNERİ: KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP)

BULUT YAKUP, Aslan M Miraç
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi
Türkçe, Basılı, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Covıd-19 Pandemisinin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Akıllı Kent Uygulamaları

BULUT YAKUP, ASLAN MUHAMMED MİRAÇ
Yayın Yeri: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Türkiye’de Büyükşehir Yönetimlerine İlişkin Değişim ve Dönüşüm Change and Transformation of the Metropolitan Municipality in Turkey

BULUT YAKUP, DÖNMEZ DEMET
Yayın Yeri: Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar, Rootindexing, ResearchBib, ESJI (Eurasian Scientific Journ
6
Kentsel katılım: kentsel politikaların oluşumunda dezavantajlı grupların konumu

BULUT YAKUP, KURT ZEHRA
Yayın Yeri: Journal of Politics, Economy and Management (JOPEM)
Türkçe, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ResearchBib JournalTOCs Google Scholar İdealonline ASOS index Index Copern
7
Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler Analizi: İngiltere ve Türkiye Örnekleri

BULUT YAKUP, BİMAY MUZAFFER
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Kent ve Çevre Sorunlarında Toplumsal Duyarlılık: Antakya Örneği

BULUT YAKUP, KARACA ZELİHA
Yayın Yeri: GAZİANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
Türkçe, Basılı, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Brexit Süreci ve AB ile İngiltere’nin Geleceği İçin Olası Modeller

BULUT YAKUP,AKIN SONER
Yayın Yeri: Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar, Rootindexing, ResearchBib, ESJI (Eurasian Scientific Journ
10
Belediye Meclislerinde Temsil ve Katılım: Batman, Mardin, Adıyaman Örneği

BULUT YAKUP,BİMAY MUZAFFER
Yayın Yeri: Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
VİZYONER LİDERLİK UYGULAMALARININ KAMU PERSONELİNİN GÖREV MOTİVASYONUNA ETKİSİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

BULUT YAKUP,UYGUN SERDAR VURAL
Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim TR Dizin, Scientific Indexing Services, InfoBase Index, Open Academic Jo
12
AKILLI KENT UYGULAMALARININ KENTSEL GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMİ

BULUT YAKUP,Aslan M Miraç
Yayın Yeri: ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD) ASSAM International Refereed Journal
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernıcus, SOBİAD, Acedemıc Resource Index
13
6360 Sayılı Düzenlemeyle Oluşan Büyükşehir Modelinde Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Hatay İli Örneği

BULUT YAKUP,DÖNMEZ DEMET
Yayın Yeri: Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus
14
European Populism and Its Ties with Localism

BULUT YAKUP, AKIN SONER
Yayın Yeri: Rewieved Journal of Urban Culture and Management
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
KUTADGU BİLİG’DE İYİ YÖNETİMİN ESASLARI

BULUT YAKUP,ASLAN MUHAMMED MİRAÇ
Yayın Yeri: Akademik Ombudsman
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
16
An Evaluation on New Governmental System Discussions and System Proposals in Turkey

BULUT YAKUP,AKIN SONER
Yayın Yeri: Strategic Public Management Journal
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
17
TÜRKİYE NİN MÜLTECİ POLİTİKALARI: SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMUNA İLİŞKİN BİR İNCELEME

BULUT YAKUP,AKIN SONER,KARAKAYA SEDAT
Yayın Yeri: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
18
ORTADOĞU ÜLKELERİNİN KAMUYÖNETİMLERİNDE BİLGİ ERİŞİMİNİNHUKUKSAL ALTYAPISI ÜZERİNE BİRİNCELEME: YASAL DÜZENLEMEYEGİTMEYEN ÜLKELER

BULUT YAKUP,AKIN SONER
Yayın Yeri: Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim, Acarindex.com, SOBİAD, DergiPark, Google
19
Siyasal Etki Değerlendirme Analizlerinde Göçün Yeri Ve Boyutu: Türkiye İncelemesi

BULUT YAKUP,AKIN SONER
Yayın Yeri: Kent Akademisi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
20
KAMU POLİTİKALARININ OLUŞTURULMASINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ETKİSİ

BULUT YAKUP,AKIN SONER,ÖMER FUAD KAHRAMAN
Yayın Yeri: Strategic Public Management Journal (SPMJ)- Stratejik Kamu Yönetim Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, Turkish Journal Park, Academic Resource Index, DOAJ
21
AFET YÖNETİMİNDE KAPASİTE GELİŞTİRMENİN ÖNEMİ VE HATAY AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

BULUT YAKUP,AKIN SONER,KARA Mehmet
Yayın Yeri: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DegiPark Akdemik, Tübitak DergiPark,SOBİAD, SIS, (sciandific Indenking Service
22
Çevre Sorunlarına Duyarlılık: Hatay da Bir Uygulama

BULUT YAKUP,KARA MEHMET
Yayın Yeri: Türk İdare Dergisi
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Ve Beşeri İLimler Veritabanı
23
Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynaklarının Etkin Yönetimi Hatay da Bir Uygulama

BULUT YAKUP,DURUEL MEHMET,BİLBAY ÖMER FARUK,Kara Mehmet
Yayın Yeri: Strategic Public Management Journal (SPMJ), Issue No: 3, April 2016,
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
24
Hatay’da (Antakya) Kent ve Çevre Sorunlarının Nasıl Algılandığına İlişkin Bir İnceleme

BULUT YAKUP,Karaca Zeliha
Yayın Yeri: Kent Akademisi, Knet Kültürü ve Yönetimi/Elektronik Dergi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Alan Endeksleri
25
YEREL YÖNETİCİLRİN BÜYÜK ŞEHİR ALGISI

BULUT YAKUP,KARAKAYA SEDAT
Yayın Yeri: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
26
Türkiye de Siyasi Partilerin Yerel Özerkliğe Bakışı

EREN VEYSEL,BULUT YAKUP,TANIYICI ŞABAN
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, ULAKBİM
27
Biber Gazının İnsan Üzerinde Etkileri ve İnsan Hakları Yönünden Değerlendirilmesi Hatay Polis Meslek Yüksekokulunda Bir Uygulama

BULUT YAKUP,KARA MEHMET
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM, ASOS
28
İl Genel ve Belediye Meclis Üyelerinin Yerel Yönetimler Konusunda Avrupa Birliğine İlişkin Yaklaşımları Hatay Örneği

YILDIRIM UĞUR,BULUT YAKUP,TANIYICI ŞABAN,DÖNMEZ ORHAN DEMET
Yayın Yeri: MKU Sosyal Bilimeler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, ULAKBİM
29
Mahalle Muhtarlarının Kent ve Mahalle Güvenliğine İlişkin Yaklaşımları Antakya Örneği

BULUT YAKUP,KARA MEHMET
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, ULAKBİM
30
Etkin Bir Yönetim İçin Vizyoner Liderliğin Önemi Hatay daki Kamu Kurumları Üzerinde Bir Uygulama

BULUT YAKUP,VURAL SERDAR
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, ULAKBİM
31
Türkiye de Belediye Meclis Üyelerinin Temsil Ediciliği Erzincan Örneği Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 21 Ağustos 2008 s 171 194

BULUT YAKUP,TANIYICI ŞABAN
Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM, ASOS
32
Human Population Effects on Metal Levels In Worcester Masachusetts USA

ÖZDİLEK HASAN GÖKSEL,BULUT YAKUP
Yayın Yeri: Asian Journal Of Chemistry
HİNDİSTAN, İngilizce, Basılı, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
33
Representativeness and Attitudes of Municipal Council Members in Turkey The Case of Erzincan Province Local Government Studies Vol 32 No 4 pp 413 428 August 2006

BULUT YAKUP,TANIYICI ŞABAN
Yayın Yeri: Local Government Studies
İNGİLTERE, İngilizce, Basılı, 2006

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
34
Yönetici ve Yöneticilik Üzerine Kahramanmaraş Kentinde Bir Araştırma

BULUT YAKUP,BAKAN İSMAİL
Yayın Yeri: Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
35
Yöneticilerin Uyguladıkları Liderlik Yaklaşımlarına Yönelik Algılamaları Likert in Yönetim Sistemleri Yaklaşımı na Dayalı Bir Alan Çalışması

BAKAN İSMAİL,BULUT YAKUP
Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2004

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
36
Sivil Toplum Devlet ve Yerel Yönetimler

BULUT YAKUP
Yayın Yeri: Türk İdare Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
37
Türkiye de Bölge Yönetimi Arayışları

BULUT YAKUP
Yayın Yeri: Amme İdaresi Dergisi
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı, 2002

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
38
NGOs and Municipalities A Research on Gaziantep Metropolitan Municipality Turkish Studies Journal Volume 3 Number 2 1 21 2002 ISSN 1468 3849

BULUT YAKUP,KöSECİK MUHAMMED
Yayın Yeri: Turkish Studies Journa
İNGİLTERE, İngilizce, Basılı, 2002

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS
39
Yöneticilerin Eğitimi Kahramanmaraş taki Yöneticiler Üzerinde Bir Uygulama

BULUT YAKUP,BAKAN İSMAİL
Yayın Yeri: Amme İdaresi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2002

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
40
Mahalle Muhtarlığı Üzerine Bir Araştırma

BULUT YAKUP
Yayın Yeri: Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2001

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, ULAKBİM
41
Büyük Şehirlerde Katılımlı Yönetimin Hayata Geçirilmesinde Rol Oynayan Etmenler

BULUT YAKUP
Yayın Yeri: Muğla Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2000

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, ULAKBİM
42
Gaziantep te Büyük Şehir Yönetimine Kentsel Alt Örgütlenmelerin Katılımına İlişkin Bir Analiz

BULUT YAKUP
Yayın Yeri: Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2000

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, ULAKBİM
43
Yerel Temsil Açısından Kahramanmaraş Belediye Meclisi

YILDIRIM UĞUR,BULUT YAKUP,TAŞ İBRAHİM ETHEM,SAÇIKARA HASAN,OLGUN ÖZLEM
Yayın Yeri: Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2000

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, ULAKBİM
44
Yerel Düzeyde Katılımcı Demokrasi Belirleyicileri ve Engelleri

BULUT YAKUP
Yayın Yeri: Yerel Gündem Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2000

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
45
21 Yüzyıla Girerken Türkiye de Parlamentonun Yasa Faaliyeti Sorunları ve Çözüm Önerileri

BULUT YAKUP
Yayın Yeri: Yeni Türkiye Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 1998

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
46
Yerel Bürokrasinin Denetlenmesi ve Denetim Çeşitleri

BULUT YAKUP
Yayın Yeri: Beklenen Mahalli İdareler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 1998

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
47
Türkiye de Konut Sorunu Ve Toplu Konut Çalışmaları

BULUT YAKUP,TAŞ İBRAHİM ETHEM
Yayın Yeri: Türk İdare Dergisi,
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 1998

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
48
Demokrasi Açısından Merkezi Yönetim Yerel Yönetim İlişkileri

Yakup Bulut, İbrahim Ethem Taş
Yayın Yeri: Yeni Türkiye Dergis
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 1997

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
49
Siyasal Partilerin Amaç ve Faaliyetlerinin Milli Devlet İlkesi Açısından Yasaklanmaları Ocak Şubat Mart 1997 s 285 286

BULUT YAKUP
Yayın Yeri: Argumentum
TÜRKİYE, Türkçe, 1997

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
50
Belediye Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesinde Gündemden Düşmeyen Konular

Yakup Bulut
Yayın Yeri: Türk İdare Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 1996

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
51
Merkezi Yönetim İle Yerel Yönetimler Arasında Yetki Görev ve Kaynak Bölüşümünde Esas Alınacak Kriterler Ağustos s 5 12 1996

BULUT YAKUP
Yayın Yeri: Beklenen Mahalli İdareler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 1996

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale

Bildiriler

51 Adet
1
KENT GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE TERÖRLE MÜCADELEDE AKILLI KENT UYGULAMALARININ ROLÜ

BULUT YAKUP, ASLAN MUHAMMED MİRAÇ
Yayın Yeri: 20. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU
TÜRKİYE, MALATYA, Türkçe, 21.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
YARDIMCI KOLLUK KUVVETLERİNİN TERÖR FAALİYETLERİNİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ

BULUT YAKUP, KULU BAY SEDA
Yayın Yeri: 20. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU
TÜRKİYE, MALATYA, Türkçe, 21.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
SPATIAL DECOMPOSITION OF LOCAL SERVICES IN TURKEYCASE OF MALATYA CITY

BULUT YAKUP,KURT ZEHRA
Yayın Yeri: INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES - III
FRANSA, Paris, İngilizce, 15.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
KENTLERDEKİ ÇEVRE SORUNLARINA YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER: AKILLI KENT UYGULAMALARI

BULUT YAKUP,ASLAN M MİRAÇ
Yayın Yeri: KAYFOR 17 ULUSLRRASI KAMU YÖNETİMİ FORMU, Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm
TÜRKİYE, Karaman, Türkçe, 24.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
THE CHANGE MANAGEMENT UNDERSTANDING IN PUBLIC SECTOR AND THE PROBLEMS FACED KAMU SEKTÖRÜNDE DEĞİŞİM YÖNETİŞİMİ, ANLAYIŞI VE YAŞANAN SORUNLAR

BULUT YAKUP,AKIN SONER,DÖNMEZ DEMET
Yayın Yeri: KAYFOR 17, Uluslararası Kamu Yönetimi Formu, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Dönüşümü
TÜRKİYE, Karaman, Türkçe, 24.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
BİREY DEVLET İLİŞKİLERİNDE BEYAZ MASA UYGULAMALARI: HATAY ÖRNEĞİ

BULUT YAKUP,Oğuz Jülide
Yayın Yeri: I. ULUSLARARASI İLETİŞİM VE YÖNETİM BİLİMLERİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Malatya, İngilizce, 26.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
YEREL YÖNETİMLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN VE YAPAY ZEKANIN KULLANIMI: AKILLI PARK ANKARA HARİKALAR DİYARI ÖRNEĞİ

BULUT YAKUP,Aslan M Miraç
Yayın Yeri: I. ULUSLARARASI İLETİŞİM VE YÖNETİM BİLİMLERİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 26.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
KAMU YÖNETİMİNDE DİJİTALLEŞMEYE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN ETİK SORUNUNA KARŞI BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ : SÜREÇ TABANLI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP)

BULUT YAKUP,Aslan M Miraç
Yayın Yeri: ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 21.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ KAPSAMINDA DEVLET VE VATANDAŞ ARASINDAKİ İLETİŞİM KANALLARININ DÖNÜŞÜMÜ

BULUT YAKUP,Oğuz Jülide
Yayın Yeri: ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 20.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
TÜRKİYE’DE ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ EĞİTİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BULUT YAKUP,YILMAZ VEDAT
Yayın Yeri: 13.ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, KAYSEM13, Uluslararası Siyaset ve Güvenlik Stratejileri, Kamu Yönetimi Politikaları
TÜRKMENİSTAN, Gaziantep, Türkçe, 18.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN SIĞINMACILARA KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ULUSLARARASI HUKUK VE ETİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BULUT YAKUP,ERALDEMİR ZEYNEP
Yayın Yeri: 13.ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM13), Uluslararası Siyaset ve Güvenlik Stratejileri, Kamu Yönetimi Politikaları
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 18.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
TÜRKİYE’DE YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI’NIN KAMU HİZMETİ ÜRETME DE ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ERALDEMİR ZEYNEP,BULUT YAKUP
Yayın Yeri: International Congress of Management, Economy and Policy
TÜRKİYE, İSTANBUL, İngilizce, 01.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
6360 Sayılı Yasa Sonrası İl Özel İdarelerinin Geleceği

BULUT YAKUP,ASLAN MUHAMMED MİRAÇ
Yayın Yeri: 1. Uluslararası YerelYönetimler Sempozyumu
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 01.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Akıllı Kentler ve Sağlık Hizmetleri: Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi Örneği

BULUT YAKUP,ASLAN MUHAMMED MİRAÇ
Yayın Yeri: 1. Uluslararası YerelYönetimler Sempozyumu
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 01.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
YEREL YÖNETİMDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ETKİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

BULUT YAKUP,ASLAN MUHAMMED MİRAÇ
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyum
TÜRKİYE, KIRIKKALE, Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
ENGELLİ VATANDAŞLARIN KAMU HİZMETİ ALIMI VE İSTİHDAMI ÜZERİNE İNCELEME

BULUT YAKUP,ERALDEMİR ZEYNEP
Yayın Yeri: ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
YENİ BÜYÜK ŞEHİR MODELİNİN UYGULAMADAKİ YERİ

BULUT YAKUP,DÖNMEZ DEMET
Yayın Yeri: International Congress of Management, Economy and Policy
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 26.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
SİVİL TOPLUMDAN İHANET ÖRGÜTÜNEGİDEN YOL: FETÖ

BULUT YAKUP
Yayın Yeri: 15 TEMMUZ VE DARBELER SEMPOZYUMU
KOCAELİ, İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
Suriyeli Göçmenlerin Sosyal ve Mekansal Etkileri ve Yerel Halkın Algısı: Hatay Örneğiİ

BULUT YAKUP,AKIN SONER,KARAKAYA SEDAT
Yayın Yeri: KAYSEM 11
TÜRKİYE, Elazığ, Türkçe, 28.09.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
GÖÇ VE MÜLTECĠ AKINI SONRASI SURĠYELĠ GÖÇMEN ÇOCUKLARIN UYUM VE EĞĠTĠM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ

BULUT YAKUP,AKIN SONER,DURUEL MEHMET
Yayın Yeri: KAYSEM 11
TÜRKİYE, Elazığ, İngilizce, 28.09.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
21
Göç ve Mülteci Sorunlarının Çözümünde Yerel Siyasetin Etkisi

BULUT YAKUP,AKIN SONER,DÖNMEZ DEMET
Yayın Yeri: KAYSEM 11
TÜRKİYE, Elazığ, Türkçe, 28.09.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
GÖÇ VE MÜLTECİ AKINI SONRASI SURİYELİ GÖÇMEN ÇOCUKLARIN UYUM VE EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BULUT YAKUP,AKIN SONER,DURUEL MEHMET
Yayın Yeri: KAYSEM 11
TÜRKİYE, Türkçe, 28.09.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
23
SURİYE İÇ SAVAŞI SONRASI OLUŞAN İŞSİZLİK VE SUÇ İLİŞKİSİ

BULUT YAKUP,AKIN SONER,AKIN CEMİL SERHAT
Yayın Yeri: ICOMEP’17 International Congress of Management Economy and Policy
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 20.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
24
The Judiciary Disposition of European Union for Syrian Asylum Seekers:Case Study Research for Dijuciations upon the Rights of Syrian Refugessand Immigration Themed Court Actions after 2010

BULUT YAKUP,AKIN SONER
Yayın Yeri: ICOMEP17
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 20.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
25
THE IMPORTANCE OF SOCIAL JUSTICE IN ESTABLISHING SOCIAL STABILITY

BULUT YAKUP,AKIN SONER,DURUEL MEHMET
Yayın Yeri: ISEFE
TÜRKİYE, İtanbul, İngilizce, 29.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
26
Türkye’xxnn Mültec Poltkaları: Suryel Mülteclern Durumuna İlşkn Br İnceleme

BULUT YAKUP,AKIN SONER,KARAKAYA SEDAT
Yayın Yeri: KAYFOR-14, Nasıl Bir Kamu Yönetimi
TÜRKİYE, Van, Türkçe, 27.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
27
Afet Yönetminde Kapasite Gelştrmenin Önemi ve Hatay Açısından Bir Değerlendirme

BULUT YAKUP,AKIN SONER,Kara Mehmet
Yayın Yeri: KAYFOR 14, Nasıl Bir Kamu Yönetimi?
TÜRKİYE, Van, Türkçe, 27.04.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
28
ANALYSIS OF EUROPEAN UNION ENERGY POLICIES FROM ENVIRONMENTAL PROBLEMS

BULUT YAKUP,AKIN CEMİL SERHAT,AKIN SONER
Yayın Yeri: ULUSLARARASI ENERJİ, EKONOMİ VE GÜVENLİK KONGRESİ
TÜRKMENİSTAN, İstanbul, İngilizce, 25.03.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
29
FİNANSAL LİBERALİZASYONUN KORBONDİOKSİT EMİSYONU ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ

AKIN CEMİL SERHAT,BULUT YAKUP,AKIN SONER
Yayın Yeri: ULUSLARARASI ENERJİ, EKONOMİ VE GÜVENLİK KONGRESİ
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 25.03.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
30
BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM ORGANLARININ ENERJİ POLİTİKALARINA ODAKLI ROLÜ: TÜRKİYE PROFİLİ

BULUT YAKUP,AKIN CEMİL SERHAT,AKIN SONER
Yayın Yeri: ULUSLARARASI ENERJİ, EKONOMİ VE GÜVENLİKKONGRESİ
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 24.03.2017

Uluslararası  Özet bildiri
31
THE CULTURAL DIVERSITY IN POLICY STRATEGIES THE DISCUSSION FOR AGENDA 21 FOR CULTURE MODEL IN TURKEY

BULUT YAKUP,AKIN SONER,KARAKAYA SEDAT
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY PROCEEDINGS
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 26.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
32
THE BUREAUCRATIC COST AND ITS RELATION WITH THE FACTORS ON REGULATORY ASPECTS IN STATE OF LAW

BULUT YAKUP,AKIN SONER,AKIN CEMİL SERHAT
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY PROCEEDINGS
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 26.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
33
MÜLTECİ SORUNUNA NASIL BAKILDIĞINA İLİŞKİN BİR İNCELEME

BULUT YAKUP,AKIN SONER,KARAKAYA SEDAT
Yayın Yeri: ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 26.11.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
34
HATAY BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMİNDE KARAR VERME SÜRECİNE BELEDİYE BÜROKRASİSİNİN KATILIMI

BULUT YAKUP,KURT ZEHRA
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY PROCEEDINGS
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 26.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
35
ETKİN BİR AFET YÖNETİMİNDE MERKEZ YEREL İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİ HATAY DA BİR UYGULAMA

BULUT YAKUP,KARA MEHMET
Yayın Yeri: KAYSEM-10
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 05.05.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
36
Köylerin Mahalleye Dönüşümünün Reel Yansımaları Hatay da Bir Uygulama

BULUT YAKUP
Yayın Yeri: Sempozyum
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
37
Afet Yönetiminin Önemi ve Hatay Ölçeğinde Bir Değerlendirme

BULUT YAKUP,BİLBAY ÖMER FARUK,KURT ZEHRA
Yayın Yeri: Sempozyum
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
38
TÜRKiYE DE iL ÖZEL YÖNETiMLERi VE GELECEĞi

BULUT YAKUP,YILMAZ VEDAT
Yayın Yeri: 12. KAMU YÖNETİMİ FORUMU
TÜRKİYE, AYDIN, Türkçe, 12.09.2014

Ulusal  Tam metin bildiri
39
Büyük Şehir Yönetimlerinde Ölçeğin Yerel Temsil Üzerindeki Etkileri Hatay da Bir Uygulama

BULUT YAKUP,KARAKAYA SEDAT,AYDIN ABDULLAH,TAMER MEHMET
Yayın Yeri: Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar
TÜRKİYE, Hatay, Türkçe, 11.05.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
40
Köylerin Mahalleye Dönüşmesinin Yansıması Nasıl Olacak Hatay da Bir Uygulama

BULUT YAKUP,KARA MEHMET
Yayın Yeri: Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar
TÜRKİYE, HATAY, Türkçe, 11.05.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
41
Özel Güvenliğin Kuvvet Zor Kullanma Yetkisive Biber Gazı

BULUT YAKUP,KARA MEHMET
Yayın Yeri: 3. Ulusal Güvenlik Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 01.03.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
42
Toplu Konut Memnuniyet Düzeyine Yönelik Bir Araştırma Hatay Örneği

BULUT YAKUP,DÖNMEZ ORHAN DEMET,KARAKAYA SEDAT,AYDIN ABDULLAH
Yayın Yeri: Kamu Politikalarında Dönüşüm Bursa-KAYFOR-2012
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 06.12.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
43
EU Acession Process And Democratization In Turkey A Content Analysis Of Parliamentary Debates

TANIYICI ŞABAN,BULUT YAKUP
Yayın Yeri: Uluslararası Sempozyum
İngilizce, 20.07.2009

Uluslararası  Özet bildiri
44
Türkiyede Sivil Toplumun Sivilliği Üzerine Bir Tartışma

BULUT YAKUP,KAHRAMAN MEHMET
Yayın Yeri: V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi: Küresel Barış
TÜRKİYE, ÇANAKKALE, Türkçe, 24.10.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
45
Türkiye de Sivil Toplumun Sivilliği Üzerine Bir Tartışma Sivil Toplum

BULUT YAKUP,KARA MEHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Sivil Toplum Sempozyumu
TÜRKİYE, Çanakkale, Türkçe, 16.07.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
46
Demokratik Değerlerin Hayata Geçirilmesinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İnternet Rolü ve Yönetime Etkileri

TANIYICI ŞABAN,BULUT YAKUP
Yayın Yeri: Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
TÜRKİYE, Çanakkale, Türkçe, 20.07.2004

Uluslararası  Tam metin bildiri
47
Kent Planlanması ve GAP ta Kent Planlamasına İlişkin Yaklaşımlar

BULUT YAKUP
Yayın Yeri: Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu Pamukkale Üniversitesi
TÜRKİYE, Denizli, Türkçe, 22.04.2003

Ulusal  Tam metin bildiri
48
Şehir Yönetimlerinde Katılımlı Yönetimin Yönetişim Hayata Geçirilmesinde Rol Oynayan Araçlar

BULUT YAKUP
Yayın Yeri: Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi-TODAİE
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 15.04.2003

Ulusal  Tam metin bildiri
49
Yerel Yönetimlerin Teknolojiye Entegrasyonu

BULUT YAKUP
Yayın Yeri: I. Uluslararası Yerel Yönetimler, Üniversite ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 16.05.2002

Uluslararası  Tam metin bildiri
50
Türkiye İçin Yeni Bir Öneri Bölge Yönetimi

YILDIRIM UĞUR,ŞENGÜL RAMAZAN,BULUT YAKUP
Yayın Yeri: Yerel Yönetimler Sempozyum Kitabı TODAİE
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 20.07.2000

Ulusal  Tam metin bildiri
51
Mahalle Muhtarlarının Belediye Yönetimleriyle İlişkileri Gaziantep ve Kahramanmaraş Örneği

BULUT YAKUP,YILDIRIM UĞUR,ŞENGÜL RAMAZAN
Yayın Yeri: TODAİE Sempozyum
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 10.07.2000

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

9 Adet
1
343 Nolu BAP Projesi

Büyük Şehir Yönetimlerinin Yapısı ve Yeniden Düzenlenmesi
18.05.2012 - 05.12.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİM REFORMU UYGULAMASININ DEVAMINA DESTEK PROJESİ LAR II AŞAMA

YEREL YÖNETİMLERDE SEÇİLMİŞ ÜYELERİN BELEDİYE BAŞKANLARI VE MECLİS ÜYELERİ DENEYİM VE TECRÜBE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR SORUNLAR VE ÖNERİLER
17.01.2011 - 04.04.2011
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yönetici 

ULUSAL  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Büyükşehir Belediyelerinin Yapısı ve Yeniden Düzenlenmesi

Büyükşehir Belediyelerinin Yapısı ve Yeniden Düzenlenmesi
12.09.2011 - 08.01.2013
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
UNESCO 27234307 TUR Coded Project (Asi Havzası 272 343 07 TUR Kodlu Proje)

Aşağı Asi Nehri Havzası için Sürdürülebilir Bir Eko Hidrolojik Planın Geliştirilmesi ve Uygulanması
10.05.2004 - 10.05.2006
Diğer (Uluslararası),   Yürütücü 

ULUSLARARASI  HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
GAP Proje No 2000 5 3

GAP Bölgesindeki Yerel Yöneticilerin İlgili Meslek Örgütlerinin ve Üniversitedeki Mimarlık ve Mühendislik Bölümlerindeki Araştırıcıların Çarpık Kentleşme ve Gecekondu Sorununun Çözümüne İlişkin Yaklaşımları
10.05.1999 - 10.12.1999
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
KOBİ Projesi TR0602 03002 285

KOBİ Personel Destek Merkezi
04.01.2015 - 10.08.2015
Avrupa Birliği,   Eğitmen 

ULUSLARARASI  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
7
İnsan Kaynakları TR0602 03002 285

Hatay da Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi
Avrupa Birliği,   Eğitmen 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
8
Siyasi Partilerin Poltikaları Proje No 2000 3 7

Siyasal Parti Yerel Yönetim Politikaları Merkez Yerel Karşılaştırması Kahramanmaraş Örneği
BAP,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
9
LOCAL SENIOR TRAINERS REF LAR2 C1 M9 LOC

Support to Further Implementation of Local Administration Reform in Turkey Project
Avrupa Birliği,   Eğitmen 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Mustafa Kemal Üniversitesi

Öğretim Üyesi
Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalında Öğretim Üyesi Olarak Çalışmaktadır,

2000

Editörlükler

9 Adet
1
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve DİRENÇLİ KENTLER Uygulamalar, Sorunlar ve Çözümler

Yazar Adı: BULUT YAKUP, ASLAN MUHAMMED MİRAÇ , Yayın Yeri: Çizgi
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

2
AKILLI KENTLER (Uygulamalar, Sorunlar ve Çözümler)

Yazar Adı: BULUT YAKUP, ASLAN MUHAMMED MİRAÇ , Yayın Yeri: EKİN YAYINEVİ
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Basılı

3
COVID-19 PANDEMİSİNİN İDARİ, SİYASİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, EKONOMİ VE İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yazar Adı: BULUT YAKUP , Yayın Yeri: EKİN YAYINEVİ
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Elektronik

4
Kent Akademisi, Knet Kültürü ve Yönetimi Dergisi

Yazar Adı: BULUT YAKUP , Yayın Yeri: Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği http://www.kentakademisi.com
Dergi, Türkçe, 2019,   Ulusal  Directory of Research Journals IndexingJournal FactorScientific World IndexScientific Indexing ServicesCosmos Impact FactorCite FactorASOS IndexSOBIAD IndexIdeal OnlineKaynakca.info  Elektronik

5
MKU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yazar Adı: BULUT YAKUP,ACARAVCI ALİ , Yayın Yeri: Pegem Yay.
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Hatay  Ulusal  Basılı+Elektronik

6
Uluslararası Göç ve Mülteci Sorununun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü

Yazar Adı: BULUT YAKUP , Yayın Yeri: Umuttepe Yayınları
Kitap, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Kocaeli  Ulusal  Basılı

7
MKU Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BULUT YAKUP , Yayın Yeri: Pegem Yay.
Dergi, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, Hatay  Ulusal  Basılı

8
Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BULUT YAKUP , Yayın Yeri: Pegem Yay.
Dergi, Türkçe, 2014, TÜRKİYE, Hatay  Ulusal  Basılı+Elektronik

9
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

, Yayın Yeri: Pegem Yayınevi
Dergi, Türkçe, 2010, TÜRKİYE, Hatay  Ulusal  ULAKBİM, ASOS  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 Kamu Yönetiminde Etik Türkçe 3
2 2013-2014 Kent ve Siyaset Türkçe 3
3 2013-2014 Yerel Yönetimlerde Güncel Meseleler Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 Yerel Temsil ve Katılımlı Yönetim Türkçe 3
2 2012-2013 Yerel Temsil ve Katılımlı Yönetim Türkçe 3
3 2010-2011 Yerel Temsil ve Katılımlı Yönetim Türkçe 3
4 2013-2014 Yönetimi Denetleme Mekanizmaları Türkçe 3
5 2012-2013 Yönetimi Denetleme Mekanizmaları Türkçe 3
6 2011-2012 Yönetimi Denetleme Mekanizmaları Türkçe 3
7 2012-2013 Bölgesel Yönetim Modelleri Türkçe 3
8 2009-2010 Bölgesel Yönetim Modelleri Türkçe 3
9 2021-2022 Göç ve Kentleşme Türkçe 3
10 2021-2022 Yerel Temsil ve Katılımlı Yönetim Türkçe 3
11 2021-2022 Bölge Yönetim Modelleri Türkçe 3
12 2020-2021 Yönetimi Denetleme Mekanizmaları Türkçe 3
13 2020-2021 Yönetim Sosyolojisi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ Türkçe 3
2 2014-2015 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ Türkçe 3
3 2015-2016 YEREL YÖNETİMLER Türkçe 3
4 2014-2015 YEREL YÖNETİMLER Türkçe 3
5 2015-2016 KAMU YÖNETİMİ Türkçe 3
6 2014-2015 KAMU YÖNETİMİ Türkçe 3
7 2013-2014 Kamu Yönetimi Türkçe 3
8 2012-2013 Kamu Yönetimi Türkçe 3
9 2011-2012 Kamu Yönetimi Türkçe 3
10 2013-2014 Yerel Yönetimler Türkçe 3
11 2012-2013 Yerel Yönetimler Türkçe 3
12 2011-2012 Yerel Yönetimler Türkçe 3
13 2013-2014 Personel Yönetimi Türkçe 3
14 2012-2013 Personel Yönetimi Türkçe 3
15 2011-2012 Personel Yönetimi Türkçe 3
16 2013-2014 Yönetim Sosyolojisi Türkçe 3
17 2012-2013 Yönetim Sosyolojisi Türkçe 3
18 2011-2012 Yönetim Sosyolojisi Türkçe 3
19 2013-2014 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Türkçe 3
20 2012-2013 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Türkçe 3
21 2011-2012 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Türkçe 3
22 2013-2014 Bölge Yönetimi Türkçe 3
23 2012-2013 Bölge Yönetimi Türkçe 3
24 2011-2012 Bölge Yönetimi Türkçe 3
25 2021-2022 Yerel Yönetimler Türkçe 3
26 2021-2022 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Türkçe 3
27 2020-2021 Yönetim Bilimleri Türkçe 3
28 2020-2021 Halkla İlişkiler Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Türkiye'de kentsel hizmetlerin sunumuna ilişkin bir akıllı kent model önerisi MUHAMMED MİRAÇ ASLAN TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Türkiyede birey devlet ilişkilerinde güven tesis etmede halkla ilişkilerin etkisi JULİDE OĞUZ TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı Kentsel politikaların oluşturulmasında çocukların yeri: Antakya-Hatay'da bir uygulama ZEHRA KURT TezMerkezi 2020
4 Tamamlandı Türkiye'de büyükşehir yönetimleri ve büyükşehirlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin model arayışları üzerine bir inceleme DEMET DÖNMEZ TezMerkezi 2018
5 Tamamlandı Türkiye'de iktidar muhalefet ilişkileri: 1983-2002 SEDAT KARAKAYA TezMerkezi 2017
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Kentsel dönüşümlerin kent dokusu açısından incelenmesi: Kayseri örneği EREN KUM TezMerkezi 2021
2 Tamamlandı Çarşı ve mahalle bekçiliği sisteminin hesap verilebilirliği ve etkinliğinin artırılabilmesi için sivil gözetim modeli SEDA KULU BAY TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı E-devlet uygulamalarının kamu yönetiminin şeffaflığına etkileri: Mülki idare amirleri üzerinden bir inceleme GÖRKEM FURKAN ŞANAL TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı Kentleşme ve kentlileşme bağlamında suç: İskenderun örneği RECEP CAN TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Akıllı kent uygulamaları üzerine bir inceleme : Kahramanmaraş örneği MUHAMMED MİRAÇ ASLAN TezMerkezi 2018
6 Tamamlandı İç güvenliğin sağlanmasında sınır ve sığınmacı politikaları: Hatay örneği MUSTAFA SAİD KAR TezMerkezi 2018
7 Tamamlandı Kent ve çevre sorunlarında toplumsal duyarlılık: Antakya örneği ZELİHA KARACA TezMerkezi 2018
8 Tamamlandı Hatay'daki Suriyeli mültecilerin sosyal yaşama adaptasyonu: Sorunlar ve çözüm önerileri NURİYE İLBAY TezMerkezi 2017
9 Tamamlandı Büyükşehir belediye meclislerinde temsil ve katılımda adalet: Hatay örneği PINAR NARCIKARA TezMerkezi 2016
10 Tamamlandı Kentsel mekanda yerel hizmetlerin farklılaşması (Malatya kenti örneğinde bir inceleme) ZEHRA KURT TezMerkezi 2014
11 Tamamlandı Türkiye'de göç sorunu,göçlerin sosyo ekonomik yansımaları: İskenderun-Dörtyol örneği ZEYNEP ERALDEMİR TezMerkezi 2013
12 Tamamlandı Büyükşehir belediyelerinin yapısı ve yeniden düzenlenmesi SEDAT KARAKAYA TezMerkezi 2012
13 Tamamlandı Belde belediyelerinin yönetimi ve sorunları: Antakya örneği NURAY DAPLAN TezMerkezi 2011
14 Tamamlandı Kent güvenliği açısından mahallenin önemi: Hatay'da bir uygulama MEHMET KARA TezMerkezi 2010
15 Tamamlandı Kamu kurumlarında etkin bir yönetim için vizyoner liderliğin önemi: Hatay'da bir uygulama SERDAR VURAL UYGUN TezMerkezi 2008
16 Tamamlandı Büyük ortadoğu projesi ve Türkiye'nin projedeki rolü MELTEM AMBER HAYTOĞLU TezMerkezi 2007
17 Tamamlandı İlköğretim okullarında toplam kalite yönetimi: İskenderun örneği ELİF YILDIZ TezMerkezi 2006
18 Tamamlandı E-devlet anlayışının büyükşehir belediye yönetimlerinde uygulanması: Kayseri Büyükşehir Belediyesi örneği ÖZGÜR KILIÇ TezMerkezi 2006

Araştırmalar

2 Adet
1
KOSGEP

Başvuru Projeleri değerlendirip raporalama
Hatay-KOSGEP, Türkiye/Hatay   Ulusal  Rapor

2
İŞKUR

İl İstihdam Kurul Üyeliği
İŞKUR, Türkiye/HATAY   Ulusal  Çalışma

Üyelikler

10 Adet
1
MKU İlahiyat Fakültesi

 Yönetim Kurulu Üyesi    Bilimsel Kuruluş    2015 

2
MKU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 Yönetim Kurulu Üyesi    Bilimsel Kuruluş    2009 

3
MKU Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu

 Yönetim Kurulu Üyesi    2009 

4
MKU Sosyal Bilimler Enstitüsü

 Yönetim Kurulu Üyesi    2008 

5
Hatay Valiliği Hatay İş Kur İl İstihdam Kurulu

 Üye    2008 

6
MKU-ÖĞRETDER (Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği)

 Üye    2008 

7
MKU Sağlık Kültür ve Spor Dairesi İktisadi İşleetmeler Yürütme Kurul Üyeliği

 Üye    2008 

8
MKU Kent Yönetimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 Yönetim Kurulu Üyesi    2007 

9
MKU İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Stratejik Planlama Kurulu Komisyon Başkanı

 Başkan    2006 

10
MKU BAUM (Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezi) Kurul Üyeliği

 Yönetim Kurulu Üyesi    2002